Tilbakevekst av amputerte lemmer

SALAMANDERE og noen andre dyr kan regenerere amputerte lemmer, eksempelvis halen. Man har studert mekanismene rundt dette og funnet ut at det er mulig med elektrisk stimulering og også oppnå dette hos dyr som ikke har denne evnen naturlig. **

Idag leste jeg en usedvanlig interessant artikkel “Growing New Limbs”, publisert i Washington Post, opprinnelig publisert i Saturday Review magazine i august 1978. Artikkelen er skrevet av Susan Schiefelbein.

Jeg hørte et foredrag på the5gsummit der Beverly Rubek ble intervjuet av Josh del Sol. Rubek nevnte Robert Becker og hans forskning på regenerering av amputerte lemmer hos salamander, frosker og mus. Jeg søkte på: robert becker doctor grow new limbs, på google og fant artikkelen. Robert Becker var sjef for ortopedisk kirurgi på Veterans Administration Hospital i Syracuse, New York. Ortopeder er spesialister på skjelett-muskel-bindevev-ledd problemer.

Vi vet at noen dyrearter kan regenerere mistede lemmer. Dersom en salamander mister halen, kan den gro en ny. Dette skjer ved at det dannes en spesiell type celler, blastema, på amputasjonsstedet. Blastema celler minner om stamceller, de kan utvikle seg til mange forskjellige typer celler, avhengig av hva som behøves.

Robert Becker, og forskere før han, fant ut at når et dyr mister et lem, oppstår det en elektrisk spenning (og strøm) på amputasjonsstedet. For salamandere er spenningen først positiv, deretter negativ og stadig avtakende inntil regenereringen er komplett. Dersom denne spenningen simuleres, kan man indusere regenerasjon av lemmer også hos dyr som ikke har denne evnen naturlig, eksempelvis hos frosker og mus. For frosker kommer blastema cellene fra blodet. For mus kommer de fra benmargen. Becker målte strømmen som skulle til for at røde blodceller hos en frosk omdannes til blastema celler – noen få nanoampere. Han laget en batterihylse rundt amputerte ben hos rotter, og så at benet regenererte.

Vi vet at nervesystemet overfører elektriske pulser. Fra salamanderne forsto Becker at kroppen også måtte inneholde noe som likner et analogt DC system. Han målte spenningen på huden til mennesker og dyr og fant et elektrisk system som var lokalisert langs nervene – nervestrukturen perineurium. Denne strukturen kan settes i forbindelse med akupunkturpunkt, der disse punktene fungerer som forsterkere. En teori er at aktivering av dette systemet fører til naturlig regenerering.

Becker var istand til å helbrede ellers uhelbredelige ankelbrudd hos et menneske ved å implantere et liknede batteri som for rottene og la det stå og jobbe i 3 måneder. Da var ankelen grodd. Kanskje er det mulig at også mennesker kan regenerere lemmer dersom de får en riktig elektrisk stimulering? Og hva med organer?

Becker har har skrevet boken “The Body Electric – Electromagnetism and the foundation of life”.

En parallell til Beckers arbeid er noe Hal Huggins skriver om i sin bok “It’s all in your head – the link between mercury amalgams and illness”. Han skriver også om biologiske spenningsforskjeller – en spenning mellom amalgamfyllinger og et nullpunkt (bløtvevet under tungen). Jeg har skrevet om Huggins på en tidligere blogpost.

Rubek er forsker og selger også bio-well kameraet for Kirlian bilder.

Kirlian fingertupp kvinne og mann
Kirlian fotografi av fingertuppen til en kvinne (venstre) og mann (høyre), tatt i 1989. Jeg tok iridologi bilder for noen år tilbake, hos Birgit Brusletto i Tønsberg. Iridologi bilder likner mye på bildene ovenfor. Kanskje bør det undersøkes hvorfor?

Oppdatering 29. mai 2022. Jeg hørte dette av Stewart Pearce idag på dag5 quantumsoundtherapy summit. Katters “purr” (maling) helbreder benvev. Scientists have demonstrated that cats produce the purr through intermittent signaling of the laryngeal and diaphragmatic muscles. Cats purr during both inhalation and exhalation with a consistent pattern and frequency between 25 and 150 Hertz. Various investigators have shown that sound frequencies in this range can improve bone density and promote healing. Scientific American April 3, 2006. Why do cats purr? Scientists have demonstrated that cats produce the purr through intermittent signaling of the laryngeal and diaphragmatic muscles. Cats purr during both inhalation and exhalation with a consistent pattern and frequency between 25 and 150 Hertz. Various investigators have shown that sound frequencies in this range can improve bone density and promote healing. This association between the frequencies of cats’ purrs and improved healing of bones and muscles may provide help for some humans. Bone density loss and muscle atrophy is a serious concern for astronauts during extended periods at zero gravity. Their musculo-skeletal systems do not experience the normal stresses of physical activity, including routine standing or sitting, which requires strength for posture control. Because cats have adapted to conserve energy via long periods of rest and sleep, it is possible that purring is a low energy mechanism that stimulates muscles and bones without a lot of energy. The durability of the cat has facilitated the notion that cats have “nine lives” and a common veterinary legend holds that cats are able to reassemble their bones when placed in the same room with all their parts. Purring may provide a basis for this feline mythology. The domestication and breeding of fancy cats occurred relatively recently compared to other pets and domesticated species, thus cats do not display as many muscle and bone abnormalities as their more strongly selected carnivore relative, the domestic dog. Perhaps cats’ purring helps alleviate the dysplasia or osteoporotic conditions that are more common in their canid cousins. Although it is tempting to state that cats purr because they are happy, it is more plausible that cat purring is a means of communication and a potential source of self-healing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *