Tilbakevekst av amputerte lemmer

SALAMANDERE og noen andre dyr kan regenerere amputerte lemmer, eksempelvis halen. Man har studert mekanismene rundt dette og funnet ut at det er mulig med elektrisk stimulering og også oppnå dette hos dyr som ikke har denne evnen naturlig. **

Idag leste jeg en usedvanlig interessant artikkel “Growing New Limbs”, publisert i Washington Post, opprinnelig publisert i Saturday Review magazine i august 1978. Artikkelen er skrevet av Susan Schiefelbein.

Jeg hørte et foredrag på the5gsummit der Beverly Rubek ble intervjuet av Josh del Sol. Rubek nevnte Robert Becker og hans forskning på regenerering av amputerte lemmer hos salamander, frosker og mus. Jeg søkte på: robert becker doctor grow new limbs, på google og fant artikkelen. Robert Becker var sjef for ortopedisk kirurgi på Veterans Administration Hospital i Syracuse, New York. Ortopeder er spesialister på skjelett-muskel-bindevev-ledd problemer.

Vi vet at noen dyrearter kan regenerere mistede lemmer. Dersom en salamander mister halen, kan den gro en ny. Dette skjer ved at det dannes en spesiell type celler, blastema, på amputasjonsstedet. Blastema celler minner om stamceller, de kan utvikle seg til mange forskjellige typer celler, avhengig av hva som behøves.

Robert Becker, og forskere før han, fant ut at når et dyr mister et lem, oppstår det en elektrisk spenning (og strøm) på amputasjonsstedet. For salamandere er spenningen først positiv, deretter negativ og stadig avtakende inntil regenereringen er komplett. Dersom denne spenningen simuleres, kan man indusere regenerasjon av lemmer også hos dyr som ikke har denne evnen naturlig, eksempelvis hos frosker og mus. For frosker kommer blastema cellene fra blodet. For mus kommer de fra benmargen. Becker målte strømmen som skulle til for at røde blodceller hos en frosk omdannes til blastema celler – noen få nanoampere. Han laget en batterihylse rundt amputerte ben hos rotter, og så at benet regenererte.

Vi vet at nervesystemet overfører elektriske pulser. Fra salamanderne forsto Becker at kroppen også måtte inneholde noe som likner et analogt DC system. Han målte spenningen på huden til mennesker og dyr og fant et elektrisk system som var lokalisert langs nervene – nervestrukturen perineurium. Denne strukturen kan settes i forbindelse med akupunkturpunkt, der disse punktene fungerer som forsterkere. En teori er at aktivering av dette systemet fører til naturlig regenerering.

Becker var istand til å helbrede ellers uhelbredelige ankelbrudd hos et menneske ved å implantere et liknede batteri som for rottene og la det stå og jobbe i 3 måneder. Da var ankelen grodd. Kanskje er det mulig at også mennesker kan regenerere lemmer dersom de får en riktig elektrisk stimulering? Og hva med organer?

Becker har har skrevet boken “The Body Electric – Electromagnetism and the foundation of life”.

En parallell til Beckers arbeid er noe Hal Huggins skriver om i sin bok “It’s all in your head – the link between mercury amalgams and illness”. Han skriver også om biologiske spenningsforskjeller – en spenning mellom amalgamfyllinger og et nullpunkt (bløtvevet under tungen). Jeg har skrevet om Huggins på en tidligere blogpost.

Rubek er forsker og selger også bio-well kameraet for Kirlian bilder.

Kirlian fingertupp kvinne og mann
Kirlian fotografi av fingertuppen til en kvinne (venstre) og mann (høyre), tatt i 1989. Jeg tok iridologi bilder for noen år tilbake, hos Birgit Brusletto i Tønsberg. Iridologi bilder likner mye på bildene ovenfor. Kanskje bør det undersøkes hvorfor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *