Keto og Amber O’Hearn

Jeg har en venn Pål Vosteneoquisnam på facebook. Han spiser bare kjøtt. Selv kaffe drikker han ikke – fordi det er basert på en plante. Og mener at dette er den eneste riktige måten å spise på. Han sendte meg en link til et intervju med Amber O’Hearn, en personlighet innen keto/zerocarb miljøet. Hvilken vitenskap og andre argumenter har de som går på en zerocarb diett?

Amber O’Hearn blir intervjuet av Fahad Ahmad på dennes Ketogeek youtube kanal. Intervjuet heter The Science of a Carnivorous Diet & Why RDA is Wrong. Det hele varer 1 time og tre kvarter og det var mye interessant informasjon. Ofte synes jeg de litt mer høynivå betraktningene er de mest anvendelige. Men her var det også veldig interessant å høre om hvilke endringer i biomarkører et keto kosthold fører til. Mer høynivå informasjon var rundt masaienes tapping av blod fra sine dyr for å få animalske proteiner uten å måtte drepe dyret. Her er mine betraktninger – mitt svar tilbake til Pål på facebook.

Enig i det med potet. Jeg bare registrerer at jeg selv føler meg bra hvis jeg spiser sild + potet + andre grønnsaker til et måltid. Før spiste jeg ikke potet i det hele tatt, nå spiser jeg litt poteter, og primært selvdyrkede. Men kanskje burde jeg droppe det. Jeg er litt av og på når det gjelder akkurat potet.

Jeg synes det foredraget du linket til, med Amber Ohearn var veldig bra og interessant. De var innom mange emner.

Intervjueren starter med å fortelle hvordan han spiser. På dager han ikke trener spiser han kun mellom klokken 16 og klokken 21. Og kun kjøtt. Jeg vet for egen del at dette aldri hadde fungert for meg (jeg har prøvd). Jeg spiser mellom 8 og 16, animalsk tidlig på dagen (og alltid sammen med grønnsaker) og vegansk senere. Fordi vegansk er lettere fordøyelig og det gir meg derfor bedre søvn. Så folk er forskjellige. Jeg legger meg klokken 21 og står opp klokken 4.

De snakker kort om Weston Price boken (Nutrition and physical degeneration – hun hadde lest boken men husket ikke tittelen da hun ble intervjuet). Dette er en av mine “bibler”. WP var en tannlege som reiste rundt på 1920 og 1930 tallet og besøkte isolerte kulturer (bla i Sveits, Yttre Hebridene i Skottland, Afrika, Australia..). Han studerte kostholdet deres. Og fant at deres tannhelse var usedvanlig bra. (Og at tannhelse og fysisk helse gikk dramatisk ned når det typisk ble laget vei til boplassen deres og de dermed ble introdusert for bearbeidet mat – mat fra byen). Disse isolerte kulturene levde på både plantebasert mat og animalsk mat. De spiste altså begge deler – noe tilsvarende Blue Zones. Alt selvsagt økologisk og laget fra bunnen av. Amber O’hearn sa, såvidt jeg forsto, at hun mente denne boken var viktig.

Sånn jeg oppfatter henne sier hun også at poenget her er at hver person må finne ut hva som passer best for en selv. Hennes primære mål er å formidle at et keto/karnivor/zerocarb kosthold er et alternativ. Og noe en bør prøve dersom man ikke føler seg vel med det kostholdet man har. Og dette er jo jeg 100% enig i. Hun sier ikke at alle mennesker bør spise keto. Hun sier at tidligere led hun av depresjon etc, byttet til keto og ble frisk. Så for henne har det vært veldig viktig.

Blod: jeg spiser mye innmat – lever, tunge, hjerte, nyrer etc. En ting Amber OHearst nevnte var noe masaiene gjør. De tapper dyrene for blod. Og drikker/spiser blodet. Veldig interessant! Altså en måte å få dyreproteiner uten å måtte drepe dyret. Ala å melke. Genialt!

Hun nevner Andrew Scareborough. Han hadde hjernekreft og kurerte det med lav kalori ketogenic diett. Jeg tror gjerne på denne historien. Jeg tror det spiller en rolle hva slags kosthold man kommer fra. Og gener og microbiome og krefttype. Jeg har lest ganske mye om alternativ kreft terapi. Felles for stort sett alle er at de anbefaller et plantebasert, økologisk kosthold. Eks Chris Wark (sjekk google). Og Gerson.

I intervjuet snakker de litt om metabolske markører – altså ting man kan måle i kroppen — når man går på en keto diett. Hun sier at thyroid T3 (triiodothyronine) går ned. Og at stresshormonet kortisol går opp. Kolesterol: LDL går opp (noe jeg også har målt) men at dette ikke spiller så stor rolle for hjertehelse, derimot er HDL og triglyserider viktigere. Mitt syn: det er dumt at T3 går ned fordi T3 er den aktive formen, som påvirker cellen og gir bra metabolisme. Keto gir altså dårlig konvertering fra T4 til T3. Høy kortisol (binyre hormon) er en “langsom” stress respons (i motsetning til adrenalin, som er rask) og ikke gunstig å ha høy over tid. Folk med PTSD har ofte kronisk høy kortisol. Jeg tror det fører til inflammasjon – en immunrespons, som produserer frie radikaler som H2O2 og O- hydroxyion som oksiderer, dvs skader, vevet – som igjen er årsak til mange kroniske sykdommer. Men jeg kan ikke nok om biomarkører. Jeg vet for egen del at hvis man går på en lang vannfaste, så går testosteron i kjelleren. Jeg synes det er litt rart at hun sier høy LDL ikke spiller en rolle for hjerte-og-kar mens høy HDL spiller en rolle. Vanligvis hører man det er omvendt.

Hun tok også resonnementet med at siden planter ikke kan overleve ved å løpe fra fare, så produserer de gift. Og derfor er de skadelige å spise. Men hun er også inne på motargumentet – at isåfall har vi mennesker utviklet evne til å tåle disse giftene. Vi vet jo at mange, mange dyr er planteetere. Så dette argumentet her synes jeg er litt latterlig.

Hun er også inne på å spise rått kjøtt. Noe jeg tester ut – rå lever. Det er også anbefalt av Gerson.

Og hun snakker om at vegansk kosthold fører til minst like mye døde dyr og rasert landskap som keto. Jeg er enig.

Og hun snakker om dyrevelferd. Det er bra.

På slutten er de innom microbiota/microbiome og antibiotika. Her haltet det litt.synes jeg. Kanskje fordi de fikk dårlig tid. Det er jo et viktig tema. Og kanskje årsaken til at noen trives på keto, mens andre trives på et vegansk kosthold.

Har du lest Weston Price boken?

Oppdatering 29/11-2019: i intervjuet never hun også at mennesker begynte å domestisere planter (altså begynne med jordbruk) fordi dyrene hadde ikke nok fett. Så vi behøvde mer energi. Og dette fikk vi fra sukker i jordbruksplanter. Dette var en ny måte å se det på for meg. Jeg forsto ikke helt hvorfor dyrene før hadde nok fett, men så etterhvert hadde de ikke det så vi måtte begynne med jordbruk.

Oppdatering 29/11-2019: tidlig i intervjuet snakker Amber O’Hearn om hvilke kilder hun benytter når hun leser seg opp på et tema. Hun nevnte sci-hub (scihub). Dette er en side som gjør forskning tilgjengelig også for de som ikke kan betale. Ikke helt lovlig side og de må ofte bytte url. Se for eksempel https://whereisscihub.now.sh/go. Hun nevnte også google scholar, pubmed, blogger, vitenskapelige papers (“source papers”), researchgate. Hun nevnte researchgate som et alternativ til sci-hub. For egen del kan jeg legge til ScienceDirect.

Oppdatering 9/6-2020. Jeg gjennomførte en lang vannfaste i februar-mars 2020. Jeg målte stoffskifte blodparametre underveis. TSH gikk ned. Fri T3 gikk i ned. Fri T4 var stort sett uforandret. Altså stort sett det samme som skjer når man går på en ketogenisk diett, ifølge Amber O’hearn.

Zonulin og lekk tarm

Lekk tarm er en tilstand der åpningene mellom cellene som dekker tarmveggen blir større. Slik at større molekyler kan slippe igjennom. Ikke alt er kjent rundt mekanismene. Men det begynner å bli klart at stoffet Zonulin spiller en rolle.

Torsdag 15. november 2019. Lekk tarm (leaky gut) er en tilstand der ufullstendig fordøyd mat kommer inn i blodbanen via tynntarmen. Zonulin er et stoff i kroppen som påvirker dette. Lekk tarm er et problem fordi det fører til en kronisk immunrespons og dermed en kronisk betennelsestilstand, som igjen er årsak til mange kroniske sykdommer. I tynntarmen er det et en-celle tykt lag med epitelceller (epithelial cells). Denne membranen skal slippe inn næringsstoffer i blodbanen, og skal holde ute molekyler som er for store. Man kan tenke seg at molekyler kan gå inn i blodbanen enten ved å gå gjennom epitelcellene (altså først slippe inn “på toppen av” disse cellene, og så gå ut på den andre siden), eller ved å passere mellom cellene (altså i mellomrommet mellom cellene). Mellomrommet mellom cellene kalles TJ, Tight Junctions. Med fungerende TJ er det ikke mulig for store molekyler å komme inn i blodbanen denne veien. Hvete og andre korn inneholder glutenproteiner. Gluten er en samlebetegnelse på mange liknende typer proteiner. Blant annet alfagliadin. På innsiden av tarmen har epitelcellene reseptorer som alfagliadin kan påvirke. Graden av påvirkning er genetisk bestemt. Kanskje er det slik at noen har flere av disse reseptorene enn andre, eller de er mer følsomme for alfagliadin. Når vi spiser brød vil derfor disse reseptorene stimuleres. Resultatet er at det dannes mer av stoffet zonulin inne i cellen. Det skjer deretter en reaksjon der zonulin i en celle påvirker nabocellen på en slik måte at TJ åpnes. Nå er vi i en tilstand der ufordøyd mat kan slippe inn i blodet. Med påfølgende immunrespons.

Det var en facebook diskusjon med min venninne Anna Kathrine Ljøgodt som satte meg på å lære mer om dette. (Legemiddelbransjen skal profitere på glutensensitivitet med Larazotid selv om det er sannsynlig at problemet har årsak i sprøytemiddelrester. Her er hvete en versting. De verste er OWL – Oats, Wheat, Legumes, ifg Jeffrey Smith fra responsibletechnology.) Zonulin ble først oppdaget av Dr Alessio Fasano. Zonulin, regulation of tight junctions, and autoimmune diseases (jeg har sett på denne, men dessverre ikke fått lest den grundig enda). Det er ikke bare zonulin som påvirker TJ og mye rundt dette er fortsatt ukjent.

Rundt dette med gluten er det mange begreper. Hva er forskjellen på Søliaki og gluten sensitiv? Jeg er litt usikker. Jeg hørte akkurat et foredrag med Dr Tom O’Bryan på anxietysummit5 (Trudy Scott). Han nevnte at det å spise gluten fører til en form for skade i epitelcellene. Dette er konsistent med det jeg har skrevet ovenfor, der gliadin påvirker reseptorer. Epitelcellene fornyes iløpet av 24 timer. For en frisk person repares skade iløpet av timer. Så spiser man gluten igjen, skade oppstår, repareres, osv. Men tilslutt skjer ikke denne reparasjonen så fort, og man har en kronisk tilstand. Det er flere mekanismer med potensiale til å forsterke hverandre:

 • Betennelse i selve tarmen på grunn av en immunrespons. Denne tilstanden kalles søliaki (celiac disease). Jeg oppfatter dette som både allergi og autoimmun sykdom. Når gluten kommer inn i tarmen dannes det et enzym (allergisk respons) som setter igang en autoimmun prosess. På sikt ødelegges tarmtottene (villi) og man får dårligere næringsopptak. Av jern?
 • En åpning av TJ som slipper ufullstendig fordøyde matpartikler inn i blodbanen. Som gir kronisk systemisk immunrespons. Som beskrevet ovenfor. En slik tilstand kan utvikle seg til autoimmun sykdom, eksempelvis Hashimotos.
 • Intoleranse for gluten. Dette er ikke en immunrespons men manglende evne til å fordøye gluten. Det kan gi luft i magen og andre fordøyelsesplager. Dette medfører ufordøyde matpartikler i tarmen og kan derfor øke risikoen ved åpning av TJ, som beskrevet ovenfor.

Tom O’Bryan sa på begynnelsen av foredraget at folk med glutensensitivitet har “big forehead”. Dette er noe som oppstår i oppveksten når en glutensensitiv person spiser korn. Og noe som kan gi en diagnostisk indikasjon på glutensensivitet. Jeg har ikke hørt dette før og er usikker på om det er riktig. Isåfall må Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen være meget gluten sensitiv. Jeg har også relativt stort forhode.

Idag hørte jeg et veldig bra foredrag på samme summit, med ND David Brady. Temaet var egentlig fibromyalgia. Han snakket om en GI MAP Stool Test som blant annet målte zonulin.

Scheme of selective permeability routes of epithelial cells (red arrows). The transcellular (through the cells) and paracellular routes (between the cells) control the passage of substances between the intestinal lumen and blood. Author: BallenaBlanca. https://en.wikipedia.org/wiki/Intestinal_permeability.
Scheme of selective permeability routes of epithelial cells (red arrows). The transcellular (through the cells) and paracellular routes (between the cells) control the passage of substances between the intestinal lumen and blood. Author: BallenaBlanca. https://en.wikipedia.org/wiki/Intestinal_permeability.
The opening of intercellular tight junctions (increased intestinal permeability) allows uncontrolled passage of substances into the bloodstream, with consequent possible development of autoimmune and inflammatory diseases, infections, allergies or cancers, both intestinal and in other organs of the body. Author: BallenaBlanca. https://en.wikipedia.org/wiki/Intestinal_permeability.
The opening of intercellular tight junctions (increased intestinal permeability) allows uncontrolled passage of substances into the bloodstream, with consequent possible development of autoimmune and inflammatory diseases, infections, allergies or cancers, both intestinal and in other organs of the body. Author: BallenaBlanca. https://en.wikipedia.org/wiki/Intestinal_permeability.

Takk til wikipedia for bildene.

Tittelbildet, og bildet nederst i denne bloggposten, er fra området Grand Junction i Colorado, USA. Jeg tar hårprøve hvert halvår. Jeg klipper håret selv og sender det til min kontakt Roger Lange som bor i Grand Junction. Jeg fant han gjennom doktor Larry Wilson.

Grand Junction, Colorado, rød stein
Grand Junction, Colorado, rød stein. Bildet er lovlig lånt fra nettsiden til River City Real Estate https://www.rivercitygj.com/2017/04/25/hip-happening-neighborhoods-grand-junction/

Oppdatering20/11-2019: igår hørte jeg et foredrag med David Perlmutter på AnxietySummit5. Han nevnte Zonulin. Og også Occludin.

ZO-1 Zonula Occludens-1 is a Tight Junction protein. Bildet er lovlig lånt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Occludin.
ZO-1 Zonula Occludens-1 is a Tight Junction protein. Bildet er lovlig lånt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Occludin.

Jeg så akkurat første del av en video med Stephanie Seneff, Glyphosate + aluminum + mercury + glutamate = autism – Seneff. Hun jobber på MIT og ett av hennes fokus er forskning på glyfosfat. Glyfosfat er den aktive ingrediensen i sprøytemiddelet Roundup. Rundt 10 minutter ut i videoen snakker hun om mekanismen for leaky gut. De har analysert fordøyelsesenzymer trypsin, pepsine og lypase hos gris, og funnet ut at alle tre er forurenset med glyfosfat. Konsekvensen av dette er at de ikke fungerer som de skal. Dette igjen betyr at eksempelvis hvete ikke fordøyes ordentlig. Det blir igjen store molekyler. Da vil cellen frigjøre zonulin. Slik at man får åpninger mellom cellene som molekyler med næringsstoffer kan gå gjennom og inn i blodsirkulasjonen og kroppen. Zonulin selv er et protein. Og zonulin mengden reduseres naturlig ved at zonulin selv fordøyes. Men når pepsin ikke fungerer optimalt fordøyes ikke zonuling og blir værende lenge i tarmen og dermed føre til at åpningene mellom cellene blir store. Dermed har vi en leaky gut situasjon.

Oppdatering 26. september 2021. Den siste uken har jeg sett Glutenology summit. Korn er en type gressfrø. Et korn inneholder en spire og lagringsproteiner. Disse proteinene kalles med en fellesbetegnelse gluten, og er næringsstoffer spiren kan bruke den første tiden i jorden. Gluten kan igjen deles i undergrupper. En av disse er gliadin. Hvete, bygg og rug inneholder gluten. Havre regnes ofte som glutenfri, men inneholder små mengder gluten, nok til at noen sensitive reagerer. Kornliknende vekster som quinoa inneholder også små mengder gluten.

I melk er proteinet kasein. Dette likner på gluten og kan gi samme type immunrespons. I melk er det også laktose, som mange har problemer med å fordøye. Det finnes A1 og A2 kuer avhengig av genetikk. Melk fra A2 kuer gir mindre fordøyelsesproblemer. I Norge blander Tine A1 og A2 melka.

 • A1
 • A2. Hør med bonden om kuene er A2.

Glutenproblemer først og fremst er genetisk. Genetikk bestemmer i hvor stor grad en person reagerer på gluten. Det er ikke ett enkelt gen men mange gener som påvirker hverandre. Gentest promokoden Matrix.

zonulin-gluten02
zonulin-gluten01

Neurological conditions. What are gluten related neurological symptoms? The most common neurological symptoms in people with coeliac disease or gluten sensitivity are ataxia and neuropathy. Ataxia includes clumsiness, loss of balance and uncoordinated movements leading to a tendency to fall and slurred speech. Neuropathy causes numbness and tingling, usually affecting feet and hands, but it can affect other parts of the body. Other neurological symptoms can include headaches, sometimes associated with “foggy brain”, slow thinking and cognitive difficulties. Gluten related neurological symptoms can exist even if there is no gut damage.

 • Gluten ataxia is caused by damage to a part of the brain known as the cerebellum. This part of the brain is responsible for controlling walking balance, limb coordination, eye movements and speech.
 • Gluten neuropathy
 • Gluten encephalopathy

Diagnosis: anti-gliadin antibodies may be a useful marker. Coeliac UK funded research has identified another antibody, tTG6, which seems to be particularly associated.

zonulin-gluten03
zonulin-gluten04
zonulin-gluten05
zonulin-gluten06
zonulin-gluten07

Gluten and related proteins from other cereals are classified as “prolamins.” This name was coined by T.B. Osborne, the father of plant protein chemistry who worked at the Connecticut Agricultural experiment station from 1886 till 1928. During this period he published some 250 papers, including studies of seed proteins from 32 species.

Aftenposten. Emily Hermine Walther (8) var fra fødselen en rolig og fornøyd baby. Men da hun etter noen måneder ble introdusert for grøt, fikk hun et rødt utslett rundt munnen. Foreldrene kuttet ut kumelk, og utslettet forsvant. De mistenkte melkeallergi. Kommentar: kommentarfeltet på denne artikkelen, enten på Aftenpostens hjemmeside eller på facebook (husker ikke helt), hadde mye bra info (fra meg og andre). Dessverre kan det se ut som om kommenterane er borte fordi jeg fant de ikke.

Oppdatering 17. februar 2022. New 23andMe Report on Celiac Disease.

Oppdatering 28. april 2022. grains: er både sukker og gluten. Metaboliseres som om det var sukker, sier mange. Og inneholder gluten.

Vibrasjoner i huset

De siste nettene har jeg blitt vekket av vibrasjoner i huset. En ganske merkelig sak.

De siste nettene har jeg våknet her på Vinterbro av at det har vært høyfrekvente vibrasjoner i sengen jeg sover i. Som en følge av høyfrekvente vibrasjoner i gulvet.

 • Det er perioder med vibrasjoner som kan vare fra noen få minutter til rundt et kvarter. Noen ganger enda lengre.
 • Noen ganger er det sterkere vibrasjoner, andre ganger svakere. Periodene med svakere vibrasjoner varer ofte lengre enn periodene med sterke.
 • Jeg blir vekket av det om natten. Flere ganger. Det ødelegger nettene mine.
 • Det er også vibrasjoner om dagen. Jeg kan merke det når jeg har føttene på gulvet når jeg sitter eller står.
 • Det er altså høyfrekvent. Nærmest som en during.
 • Jeg har hørt med nærmeste nabo (30 meter unna) og han har ikke merket noe. Men han sover også mye tyngre enn meg.
 • Det bygges et hus utenfor og det er en gravemaskin i sving og lastebiler. Men sånn har det vært i flere måneder og vibrasjonene har kommet de siste dagene. Jeg har sett på byggeplassen og kan ikke se noe årsak til vibrasjonene.
 • Jeg har faktisk hatt samme opplevelse tidligere, på et annet sted. På småbruket på Aurskog rundt 2012. Der også var det plutselig vibrasjoner i hele huset, som vekket meg om natten. Da jeg opplevde dette på Aurskog lette jeg etter hva som kunne være årsaken. Skogsmaskiner? Vannpumpen eller fryseboks inni huset? Men fant aldri ut av det. Jeg ble vekket av det der også. Det begynte helt ut av det blå. Det var vibrasjoner noen netter, så noen netter uten, osv. De siste 5 årene har jeg ikke merket det der.
 • Jeg vet ikke om årsaken kommer innenifra huset eller utenifra. Jeg har ikke mye utstyr inni huset som kan forårsake noe slikt. Kanskje noe jeg har tatt med meg fra Aurskog, siden jeg hadde samme opplevelsen der? Neppe, har stort sett bare tatt med bøker og klær.
 • Jeg tror ikke jeg merker vibrasjonene når jeg står på bakken utenfor. Men kanskje er årsaken allikevel utenfra, og vibrasjonene blir forsterket inn i huset på et vis. Via husets fundament. På Aurskog er det grunnmur, her er det søyler.
 • Siden jeg har opplevd det samme begge steder – kanskje er det jeg selv som forårsaker det??

Det virker som at kroppen har et system som gjør at man vekkes lett av slike vibrasjoner. Kanskje fordi det minner om jordskjelv?

Det er utrolig slitsomt fordi det ødelegger nattesøvnen. Og søvn er SÅ viktig.

Noen som har hatt tilsvarende opplevelse?

Oppdatering 5. februar 2023. Min hypotese er at kilden til ristingen er utenfor huset, muligens langt avgårde. Vibrasjonene går i bakken og treffer en av husets egenfrekvenser. Dermed blir det merkbare vibrasjoner. Fra og med sommeren 2021 har jeg sovet utendørs stort sett hver eneste natt. Og ikke opplevd risting. Dette er konsistent med hypotesen.

Oppdatering 25. mars-2024. For et par uker siden leste jeg en interessant post på fb. Som jeg videreformidlet på min egen profil.

Pavel Sustaric. Head rushing, headaches, nausea, dizziness were the main symptoms that Christel and Luc Fockaert had. Reason: six wind turbines installed in 2008 and 2009 between 700 to 1300 meters from their house in Fontrieu. In June 2021, a French court ruled in favor of the couple and convicted wind turbine companies, awarding them more than 100,000 euros of compensation for health problems caused by the wind turbines. Wind turbine syndrome was first discovered and described by pediatrician dr. Nina Pierpont. In 2006, she surveyed a total of 38 people, that lived near wind turbines. Symptoms of all described included sleep disorders, headaches, tinnitus (humming, whistling, rattling and other ear sounds), dizziness, nausea, visual disorders, heart failure, and problems with concentration and memory. Doctor published her results in her book “Wind Turbine Syndrome – Report on Natural Experiment” in 2009. The syndrome is mainly a result of infasound. Infrasound is a huge, previously unrecognized threat to whole biodiversity. Although low-frequency noise is inaudible or hardly audible sound waves for people, it is often energetically very strong and exceeds 80, often 100 decibels, up to the point of pain. Because of its vibrations and oscillations, it is dangerous for humans.

Infrasound is defined as sonic waves with a frequency less than 20 hertz (Hz). According to the laws of physics, it is a physical force that flows in air, solids and water. Even less high amplitudes of this wave cause negative effects on the human body. If it lasts several hours or even several days, it has a harmful effect on health even at lower levels. The most common disorders are pressure and pain in the ears, dizziness, unpleasant feeling and even depressive disorders (literature also mentions suicides), but sooner or later the wave can lead to irreparable malfunctions of the nervous and/or cardiovascular system (although the effects of the disorders are not perceived and felt by all people the same way and not everyone equally quickly). Strong enough infrasound, often causes also very audible resonant vibrations of building furniture, which further disturbs and excites residents in exposed buildings. A speciality of infrasound, unlike the usual sound of higher frequencies, is its increased volume in certain parts of closed spaces. The effects of low frequency sound waves it has can be added up because of rebounds and constructive interference in particular parts of buildings (as well as near the external walls). Opening the windows increases the power of the ripple even more!
The following applies: lower than the frequency of sound, longer is its wavelength and lower is its suffocation. Infrasound penetrates walls, people and animals like this. Today’s wind turbines reach very low frequencies up to 0.25 Hz. The length of this wave is almost 1.4 kilometers. Because humans can’t hear frequencies below 16 Hz, we can’t hear most of the sounds the wind turbines make. But we can feel them in the body like a buzzing or a rumble, for example from a loudspeaker. Nevertheless, mechanical forces that originate from inaudible sound frequencies can affect cell and membrane structures without being noticed.

The windmill converts about 40% of the received energy into mechanical and further into electrical energy. Approximately 60 percent of the converted energy is lost as audible sound, infrasound and heat during rotational movement. At the same time, the noise that is caused by constructions gets transferred to the ground through the tower, which can then penetrate into the houses. So the buildings wouldn’t offer infrasound protection. Quite the opposite: in rooms, airborne infrasound and grounded noise can be significantly increased due to interference and standing waves. Many symptoms are known in humans and animals. Infrasound affects microcirculation, this is a fine capillary network bleeding. It regulates itself without any negative influences and provides the body with the amount of oxygen and nutrients it ever needs. Endothel cells, located on the inner capillary wall, respond to infrasound. Besides transporting nutrients, these cells have many vital functions, such as growth, development of the embryo, inflammation and regulation of blood pressure, the doctor describes.

Since approximately 2015, there have been observations that people who were exposed to infrasound and vibrations of technical incubators showed symptoms corresponding to microcirculation disorders. This effect especially appeared after replacing smaller wind turbines with bigger ones. Significant increase in blood pressure, weakness, dizziness, headaches, problems with concentration, chest pressure, heart failure, cardiac arrhythmia, problems with children’s success in school and sleep disorders have been detected.

Besides humans, many animals also responded to wind turbines. Extremely unusual behavior was noticed in their vicinity. Wild animals mostly leave the areas. Domestic animals like horses, cows and pets are supposed to show behavioral changes, such as the decrease in cow milk production. Besides that, everyone’s ability to reproduce has decreased and deformities are appearing more and more frequently.

Symptoms in animals cannot be a night effect. The Nocebo effect describes the negative effect on health caused by negative expectation solely – without expectation, there is no nocebo effect. Infrasound is also responsible for the massive reduction of insects. The decrease in the population of birds and fish stocks is also linked to this. German wind turbines destroy 5 billion insects – every day!

A few months ago, official data revealed an increase in the number of whale encounters and deaths along the Atlantic coast of the United States. There is a time and geographical connection between this excessive mortality of whales and the spread of wind energy at sea. Due to hydroacoustic conditions, persistent low frequency sound presents a very special danger to marine ecosystems. In the ocean, sound travels at a speed of 1480 meters per second – four times faster than in the air. The spreading of sound ends only on land and increases with depth, temperature, pressure and salinity. The depth of the sea does not offer any protection from sound. Considering that a single wheelbarrow is 10 times stronger than a locomotive. It can also be the sound it produces, otherwise due to low frequency we can’t hear, nevertheless very high volume. And there are more than 100,000 such windmills on the coasts and in the seas themselves. There are international speculations about whether the still unexplained aggressive behavior of certain marine mammals should be viewed as a reaction of despair. This noise, which is still spreading across the oceans, does not only affect the “sonars” that whales use for orientation, but also the regulation of vital bodily functions, The consequences for animals are also: lack of energy, chronic inflammation, disorder in reproduction, excessive mortality and population decline.

Min tekst: Infrastøy er reelt. Har opplevd det selv i to boliger, for rundt 10 og 5 år siden. Sannsynligvis ikke fra vindmøller i mitt tilfelle men fra annen ukjent kilde muligens lokalisert langt fra nevnte boliger. Førte til vibrasjoner i boligen som igjen førte til at jeg våknet om nettene og ødelagt nattesøvn. Vanskelig å finne kilden. Vanskelig å bevise årsak-virkning. Men med destruktive konsekvenser da menneskene også i 2024 behøver god nattesøvn.