Keto og Amber O’Hearn

Jeg har en venn Pål Vosteneoquisnam på facebook. Han spiser bare kjøtt. Selv kaffe drikker han ikke – fordi det er basert på en plante. Og mener at dette er den eneste riktige måten å spise på. Han sendte meg en link til et intervju med Amber O’Hearn, en personlighet innen keto/zerocarb miljøet. Hvilken vitenskap og andre argumenter har de som går på en zerocarb diett?

Amber O’Hearn blir intervjuet av Fahad Ahmad på dennes Ketogeek youtube kanal. Intervjuet heter The Science of a Carnivorous Diet & Why RDA is Wrong. Det hele varer 1 time og tre kvarter og det var mye interessant informasjon. Ofte synes jeg de litt mer høynivå betraktningene er de mest anvendelige. Men her var det også veldig interessant å høre om hvilke endringer i biomarkører et keto kosthold fører til. Mer høynivå informasjon var rundt masaienes tapping av blod fra sine dyr for å få animalske proteiner uten å måtte drepe dyret. Her er mine betraktninger – mitt svar tilbake til Pål på facebook.

Enig i det med potet. Jeg bare registrerer at jeg selv føler meg bra hvis jeg spiser sild + potet + andre grønnsaker til et måltid. Før spiste jeg ikke potet i det hele tatt, nå spiser jeg litt poteter, og primært selvdyrkede. Men kanskje burde jeg droppe det. Jeg er litt av og på når det gjelder akkurat potet.

Jeg synes det foredraget du linket til, med Amber Ohearn var veldig bra og interessant. De var innom mange emner.

Intervjueren starter med å fortelle hvordan han spiser. På dager han ikke trener spiser han kun mellom klokken 16 og klokken 21. Og kun kjøtt. Jeg vet for egen del at dette aldri hadde fungert for meg (jeg har prøvd). Jeg spiser mellom 8 og 16, animalsk tidlig på dagen (og alltid sammen med grønnsaker) og vegansk senere. Fordi vegansk er lettere fordøyelig og det gir meg derfor bedre søvn. Så folk er forskjellige. Jeg legger meg klokken 21 og står opp klokken 4.

De snakker kort om Weston Price boken (Nutrition and physical degeneration – hun hadde lest boken men husket ikke tittelen da hun ble intervjuet). Dette er en av mine “bibler”. WP var en tannlege som reiste rundt på 1920 og 1930 tallet og besøkte isolerte kulturer (bla i Sveits, Yttre Hebridene i Skottland, Afrika, Australia..). Han studerte kostholdet deres. Og fant at deres tannhelse var usedvanlig bra. (Og at tannhelse og fysisk helse gikk dramatisk ned når det typisk ble laget vei til boplassen deres og de dermed ble introdusert for bearbeidet mat – mat fra byen). Disse isolerte kulturene levde på både plantebasert mat og animalsk mat. De spiste altså begge deler – noe tilsvarende Blue Zones. Alt selvsagt økologisk og laget fra bunnen av. Amber O’hearn sa, såvidt jeg forsto, at hun mente denne boken var viktig.

Sånn jeg oppfatter henne sier hun også at poenget her er at hver person må finne ut hva som passer best for en selv. Hennes primære mål er å formidle at et keto/karnivor/zerocarb kosthold er et alternativ. Og noe en bør prøve dersom man ikke føler seg vel med det kostholdet man har. Og dette er jo jeg 100% enig i. Hun sier ikke at alle mennesker bør spise keto. Hun sier at tidligere led hun av depresjon etc, byttet til keto og ble frisk. Så for henne har det vært veldig viktig.

Blod: jeg spiser mye innmat – lever, tunge, hjerte, nyrer etc. En ting Amber OHearst nevnte var noe masaiene gjør. De tapper dyrene for blod. Og drikker/spiser blodet. Veldig interessant! Altså en måte å få dyreproteiner uten å måtte drepe dyret. Ala å melke. Genialt!

Hun nevner Andrew Scareborough. Han hadde hjernekreft og kurerte det med lav kalori ketogenic diett. Jeg tror gjerne på denne historien. Jeg tror det spiller en rolle hva slags kosthold man kommer fra. Og gener og microbiome og krefttype. Jeg har lest ganske mye om alternativ kreft terapi. Felles for stort sett alle er at de anbefaller et plantebasert, økologisk kosthold. Eks Chris Wark (sjekk google). Og Gerson.

I intervjuet snakker de litt om metabolske markører – altså ting man kan måle i kroppen — når man går på en keto diett. Hun sier at thyroid T3 (triiodothyronine) går ned. Og at stresshormonet kortisol går opp. Kolesterol: LDL går opp (noe jeg også har målt) men at dette ikke spiller så stor rolle for hjertehelse, derimot er HDL og triglyserider viktigere. Mitt syn: det er dumt at T3 går ned fordi T3 er den aktive formen, som påvirker cellen og gir bra metabolisme. Keto gir altså dårlig konvertering fra T4 til T3. Høy kortisol (binyre hormon) er en “langsom” stress respons (i motsetning til adrenalin, som er rask) og ikke gunstig å ha høy over tid. Folk med PTSD har ofte kronisk høy kortisol. Jeg tror det fører til inflammasjon – en immunrespons, som produserer frie radikaler som H2O2 og O- hydroxyion som oksiderer, dvs skader, vevet – som igjen er årsak til mange kroniske sykdommer. Men jeg kan ikke nok om biomarkører. Jeg vet for egen del at hvis man går på en lang vannfaste, så går testosteron i kjelleren. Jeg synes det er litt rart at hun sier høy LDL ikke spiller en rolle for hjerte-og-kar mens høy HDL spiller en rolle. Vanligvis hører man det er omvendt.

Hun tok også resonnementet med at siden planter ikke kan overleve ved å løpe fra fare, så produserer de gift. Og derfor er de skadelige å spise. Men hun er også inne på motargumentet – at isåfall har vi mennesker utviklet evne til å tåle disse giftene. Vi vet jo at mange, mange dyr er planteetere. Så dette argumentet her synes jeg er litt latterlig.

Hun er også inne på å spise rått kjøtt. Noe jeg tester ut – rå lever. Det er også anbefalt av Gerson.

Og hun snakker om at vegansk kosthold fører til minst like mye døde dyr og rasert landskap som keto. Jeg er enig.

Og hun snakker om dyrevelferd. Det er bra.

På slutten er de innom microbiota/microbiome og antibiotika. Her haltet det litt.synes jeg. Kanskje fordi de fikk dårlig tid. Det er jo et viktig tema. Og kanskje årsaken til at noen trives på keto, mens andre trives på et vegansk kosthold.

Har du lest Weston Price boken?

Oppdatering 29/11-2019: i intervjuet never hun også at mennesker begynte å domestisere planter (altså begynne med jordbruk) fordi dyrene hadde ikke nok fett. Så vi behøvde mer energi. Og dette fikk vi fra sukker i jordbruksplanter. Dette var en ny måte å se det på for meg. Jeg forsto ikke helt hvorfor dyrene før hadde nok fett, men så etterhvert hadde de ikke det så vi måtte begynne med jordbruk.

Oppdatering 29/11-2019: tidlig i intervjuet snakker Amber O’Hearn om hvilke kilder hun benytter når hun leser seg opp på et tema. Hun nevnte sci-hub (scihub). Dette er en side som gjør forskning tilgjengelig også for de som ikke kan betale. Ikke helt lovlig side og de må ofte bytte url. Se for eksempel https://whereisscihub.now.sh/go. Hun nevnte også google scholar, pubmed, blogger, vitenskapelige papers (“source papers”), researchgate. Hun nevnte researchgate som et alternativ til sci-hub. For egen del kan jeg legge til ScienceDirect.

Oppdatering 9/6-2020. Jeg gjennomførte en lang vannfaste i februar-mars 2020. Jeg målte stoffskifte blodparametre underveis. TSH gikk ned. Fri T3 gikk i ned. Fri T4 var stort sett uforandret. Altså stort sett det samme som skjer når man går på en ketogenisk diett, ifølge Amber O’hearn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *