Klorpyrifos (chlorpyriphos) sprøytemiddel forbudt i EU

Klorpyrifos er et organofosfat middel mot skadedyr. Det brukes i landbruket, i bygninger og andre steder. Det dreper blant annet insekter og ormer. Det virker på insekters nervesystem ved å påvirke acetykolinesterase enzymet. Klorpyrifos var patentert i 1966 av Dow Chemical. (Wikipedia)

Solsikke med bie.

Søndag 17/11-2019. Denne teksten er på bakgrunn av en artikkel i Dagbladet, Forbudt insektmiddel funnet i mat over hele Europa. Der avsløres det at selv om insektmiddelet klorpyrifos er forbudt å bruke i Norge, så er det på maten vår allikevel fordi vi importerer mat fra land som bruker det. Klorpyrifos er per idag tillatt i EU, men er i disse dager oppe til ny vurdering.

Fra min facebook november 2019: Et insektmiddel om skader nervesystemet, altså hjernen, selv i meget små doser. Spesielt barn, men også voksne. Godkjent i EU på grunnlag av en enkelt forskningsrapport, utarbeidet av produsenten selv (!). Det er ikke tillatt å bruke i Norge, men vi får det allikevel i oss fordi vi importerer mye mat fra land som bruker det, eksempelvis Spania. Produsentene forsvarer bruken med alle midler (bokstavelig talt) fordi her er det store økonomiske interesser. Og de går gjerne over lik. Også her bruker man forfalsket forskning: “Da artikkelen ble levert og trykket i mars i år, opplyste forskerne som forsvarte klorpyrifos ingen konkurrerende interesser. Men i en rettelse publisert to måneder senere, kom det for dagen at to av dem faktisk var ansatt hos Dow Chemical på tidspunktet for innlevering av artikkelen.” Det kan legges til at Norge ikke er noe bedre, de samme metodene brukes for å forsvare lakseindustrien og kjemikaliet ethoxyquin – Morgenbladet: det vi ikke vet om laksen, dessverre nå bak betalingsmur. Moralen er at man må ta ansvar for egen helse. Og spise økologisk, så unngår man som best man kan å få i seg sprøytemidler og andre kjemikalier.

Jeg har tidligere skrevet om methamidophos. Også et nervetoksisk organofosfat.

Oppdatering 3/12-2019: Klorpyrifos er forbudt på Hawaii.

Oppdatering 8/12-2019: Denne fredagen besluttet EU å forby klorpyrifos. Det er en 3 måneders overgangsperiode slik at alle medlemsstatene kan destruere/bruke de lagrene som allerede finnes. Klorpyrifos brukes blant annet på sitrusfrukter.

Oppdatering 21/12-2019: Her skriver New York Times om situasjonen i USA, der klorpyrifos fortsatt er i bruk. How Has This Pesticide Not Been Banned? Government scientists say chlorpyrifos is unsafe. And yet it’s still in use.

Oppdatering 1/11-2020. Nedbrenning av sukkerrørsåker letter innhøstingen men gjør at kjemikalier fra sprøytemidler frigjøres til luften og gir fare for lungekreft og andre sykdommer. VG fra Florida, Belle Glade. Cancer, asthma risks increased by compounds found in Glades sugar cane burning, studies say. Det er uklart akkurat hvilke sprøytemidler som benyttes.

Skitten nitten fra Ren Mat

Oppdatering 2. november 2021. Ren Mat har laget Skitten Nitten. Norgers svar på EWGs Dirty Dozen. Altså de 19 frukt og grønt i norske butikker som det er mest sprøytemiddelrester i. Det er egen liste for frukt og for grønnsaker. Agurk kom øverst blant grønnsakene. Jeg spiser mye agurk, men alltid økologisk. Jordbær kom øverst blant frukt og bær. Ikke overraskende. De sortene som kommer høyt på listen er det ekstra lurt å kjøpe økologisk. Listen kan derfor brukes til å prioritere hva man vil kjøpe økologisk, og hva det ikke er så nøye med. For egen del kjøper jeg stort sett alt økologisk, så sant det finnes. Papaya er en frukt jeg ofte kjøper ikkeøkologisk fordi frøene i den virker mot parasitter så den har gode egenskaper. Ofte vanskelig å finne økologisk. Den er heller ikke versting når det gjelder sprøytemidler. Selv om den havner opp på listen til Ren Mat. Den er ikke på Dirty Dozen. EWG har også Clean Fifteen listen.

Kornsprøyting nær innhøsting

Oppdatering 16. oktober 2022. Email til Mattilsynet. Er det lov å sprøyte korn nå så nær innhøsting? Hvilke regler gjelder ved sprøyting med glyfosat i modent bygg? Byggåkeren skal være gulmoden. Glyfosatpreparater bør kun brukes i moden byggåker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning mot ugraset. Hvorfor er det tillatt å sprøyte bygg nær innhøsting men ikke andre kornsorter? Det at glyfosat ble kun godkjent i bygg i sin tid var for å bekjempe kveke i områder hvor det er sen modning av bygg, spesielt i nordlige deler av landet (Trøndelag). For andre kornsorter ble det vurdert at kornet kan høstes før kveken bekjempes. For å finne opplysninger om plantevernmidler som kan brukes i ulike kulturer og tidspunkt for sprøyting kan du bruke nettsiden www.plantevernguiden.no . Der kan du også laste ned PDF-versjon av de ulike preparatenes etikett. Etiketten gir detaljer om godkjent bruk for preparatene, inkludert behandlingsfristen ved sprøyting (antall dager fra sprøyting til høsting). Når det gjelder bruk av Roundup (glyfosat) i moden kornåker, er dette kun tillatt i byggåker.

Atrazine

Oppdatering 11. mars 2023. The Guardian 22. mai 2019. Atrazine is the most widely used herbicide in the US but has been banned in Europe since 2003 due to concerns it pollutes water. Lead-based paints were banned in much of Europe before the second world war but it took the US until 1978 to follow suit.

Vin og vindruer

Oppdatering 5. juli 2023. Stavanger Aftenblad Tatt av vinen. Selv om vindruer bare legger beslag på tre prosent av jordbruksarealet i Frankrike, bruker franske vinbønder 20 prosent av alle landets sprøytemidler. Det samme mønsteret ser man i andre europeiske land. Druer er derfor den frukten man oftest finner rester av ti eller flere sprøytemidler i. Myndigheter og produsenter beroliger ofte forbrukerne ved å fastslå at giftfunnene befinner seg «trygt innenfor de fastsatte grenseverdier». Folk informeres sjelden om at grenseverdiene er fastsatt på basis av forskning finansiert av sprøytemiddelprodusentene, og at det nesten ikke finnes forskning internasjonalt når det gjelder såkalte kombinasjonseffekter. Man informerer heller ikke folk om at grenseverdiene er fastsatt for druer og ikke for vin. Ettersom det på verdensbasis konsumeres ti ganger mer vin enn borddruer, opplever mange dette som uheldig. En av dem er den svenske forskeren Jenny Kreuger.

En giftig pesticidblanding, som bruges på de danske hvedemarker, bliver forstærket seks gange, når den ryger ud i de danske vandløb. Insektgiften alpha-cypermethrin er en nervegift, som bruges til bekæmpelse af bladlus. Den er tilladt i henhold til lovgivningen i Danmark. Men når den bliver blandet med svampemidlet, epoxiconazole, bliver den seks gange giftigere for dafnier, viser nyt speciale. Dafnier, daphnia, muligens plankton på norsk.

NYtimes. No, wine isn’t just fermented grape juice. The European Union permits 59 things to be added to it, some of them seemingly innocuous (water), others icky (“lactic bacteria,” “edible gelatine”), still others downright scary-sounding (“ferrous sulfate,” “polyvinylpolypyrrolidone”). The United States permits many of these things, plus a few dozen more. USA tillater alltid mer også når det gjelder kosmetikk se blogginnlegg.

Oppdatering 20. sept 2023. Publisert 27. nov. 2017 Om glyphosat. EU-kommisjonen har i ettermiddag bestemt at det omstridte ugressmiddelet får fornyet lisensen med fem år. Kompromisset er kontroversielt fordi flere aktører hevder Roundup kan være kreftfremkallende. Publisert 24. aug 2023. Mattilsynet har innvilget dispensasjon for bruk av glyfosatpreparater til nedvisning/tvangsmodning av korn til fôr. Dispensasjonen gjelder i hele landet fra torsdag 24. august til 22. desember 2023. Etterrenning til besvær.

One thought on “Klorpyrifos (chlorpyriphos) sprøytemiddel forbudt i EU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *