Facebook sensurerer vaksine søk

Facebook sensurerer vaksine søk og gjør det umulig å finne grupper som er kritiske til vaksiner.

Igår traff jeg en dame som var administrator for facebook gruppen “Vaksiner og bivirkninger”. Jeg ønsket å bli medlem av gruppen. Da jeg kom hjem gikk jeg på facebook og søkte på disse ordene i søkefeltet i facebook. Men fant ikke gruppen. Da er det ikke så lett å bli medlem.

Så da gikk jeg på google og søkte på: facebook vaksiner og bivirkninger. Da fikk jeg treff. Det øverste innslaget i listen som google presenterte var link til gruppen på facebook. Så da fant jeg gruppen og ble medlem.

I søkelisten til google var innslagene under stort sett ikke linker til facebook. Jeg kunne ha endret søket til å be google bare søke på sider tilhørende facebook. Da ville jeg ha skrevet i googles søkefelt: site:facebook.com vaksiner og bivirkninger.

Etter at jeg har blitt medlem av gruppen kommer den opp når jeg søker i søkefeltet på facebook. Men altså ikke før jeg var blitt medlem. Det gis ingen informasjon om at søkeresultatet er modifisert.

Det er viktig å være klar over at facebook sensurerer søk. Jeg har tidligere skrevet om Amazon, som også gjøre dette.

Denne manipuleringen av informasjon stammer fra amerikanske og andre myndigheter. De fleste brukere av facebook og Amazon tror at søkeresultatene er søketilbyders beste forsøk på å finne den mest relevante informasjonen. Dette er ikke lenger tilfellet.

Dette er statens forsøk på å hjernevaske befolkningen. Staten vil bestemme hva som er riktig og galt. Som i Nord-Korea og andre land vi ikke liker å sammenlikne oss med. De vil styre befolkningen virkelighetsoppfatning, ved å sensurere tilgjengelig informasjon. Med et skinn av at informasjonen er ekte og usensurert.

Når vi vet at facebook sensurerer søk knyttet til vaksiner, blir neste spørsmål hvilke andre søk de også sensurerer.

Det er også kjent at google sensurerer søk. Eksempelvis har treff på www.mercola.com, et kjent nettsted for naturlig helse, stort sett blitt fjernet fra google. Hvis man søker på “natural health” i google er ikke Mercola med på de 10 første resultatsidene. Tidligere var Mercola på førstesiden på google. Hvis man gjør samme søket på alternative søkemotorer som duckduckgo.com eller yahoo.com eller bing.com er Mercola fortsatt på førstesiden. Hvis man vil at mercola skal komme høyt opp i google må man inkludere ordet mercola i søkeuttrykket.

Oppdatering 23. oktober 2020. Inatt var den andre presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Facebook har fått endel oppmerksomhet de siste dagene fordi de har slettet deling av en Biden kritisk artikkel i New York Post, Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad. Facebook and Twitter restrict controversial New York Post story on Joe Biden. Social media platforms move to limit spread of article amid questions over its veracity.

Klima 101

Norsk miljøpolitikk er ikke troverdig og full av dobbeltmoral.

Fra noen facebook poster jeg har skrevet i januar 2020.

Ingen vet sikkert om jorden varmes opp på grunn av menneskeskapt aktivitet. Men det er mye som tyder på det. Ta en titt ut vinduet – det er som mai midt i januar. Folk jeg kjenner som jobber i skogen sier skogen forandrer seg, det er lengre sesong og tildels andre vekster. Å ta sjansen på at det ikke er menneskeskapt kan vi ikke gjøre fordi konsekvensene dersom vi tar feil er så store. Vi har bare en klode.

Når det gjelder CO2 (og mange andre saker) er det vanskelig å forholde seg til mainstream media. De er drevet av salg, egne politiske oppfatninger og agendaer, og ikke minst annonsører. Ofte er journalistene ganske kunnskapsløse om det de skriver om. Det som skrives er ofte i beste fall unøayktig og unyansert.

Det er også usedvanlig vanskelig å stole på det staten og politikerne sier. Der er det så mange som vil krisemaksimere. For så å øke skatter og avgifter i CO2 sitt navn. Alle som slipper ut CO2 skal fra nå av betale dyrt osv. Og så går pengene til økte lønninger, ferier og pensjoner til dem selv. Og flere ansatte i staten så det er flere i staten som kan være sjef over noen og føle seg bra. Det er synd at norske politikere har blitt så lite troverdige, lite langsiktige (bærekraft) og lite opptatt av nasjonens beste. Man må bare ikke la seg påvrike for mye av alle de kortsiktige innfallene politikerne stadig vekk kommer med. Man må forsøke å forstå hvordan systemet egentlig fungerer og innrette seg deretter. Viktigst av alt – man må tenke selv.

Jeg liker å måle ting. Å få noen tall på bordet. Her vises en årlig gjennomsnittstemperatur for hele landet, fra 1900 til idag. Og en sesongvis gjennomsnittstemperatur. Jeg vet ikke om temperaturmålinger fra meteorologisk institutt er riktige eller nøyaktige eller ikkepolitiserte. Jeg vet heller ikke hvordan de har beregnet temperaturgjennomsnittet grafene viser. Her er gjengitt en avisartikkel fra 1973, “Våronn og leirfivel i januar” fra Avisa Sør-Trøndelag. Leirfivel er hestehov. Den vinteren var det så mildt at bøndene i Trøndelag pløyde i januar. Denne milde vinteren finner man igjen i målingene fra Meteorologisk Institutt. Slike stikkprøver gjør at målingene fra MI blir mer troverdige. Vi ser at det var en varmere periode fra omtrent 1930 til omtrent 1940. Og vi ser at vi idag er inne i en varmeperiode som startet rundt 1990 og ikke viser noen tegn på nedgang, heller tvert imot. Tidligere hadde man enkeltvintre som var meget milde, og også perioder på rundt 5 år da det var mildt. Men muligens ikke en situasjon som nå når den varme perioden er så lang.

Dette er en reaksjon på en artikkel i Nettavisen av Kjell Magne Rystad, Norge kan ikke løse klimaproblemet ved å legge ned olje- og gassproduksjonen. Jeg synes de ikke skulle elektrifisere sokkelen. Fordi det er et stort arbeide med liten gevinst. De kunne heller tatt bedre vare på det de pumper opp, eksempelvis ikke hatt den gassflammen som alltid brenner på boreriggene – og tatt vare på denne energien ved å ha en generator på riggen og gjøre det om til strøm til bruk på riggen.

Og så synes jeg ikke Norge bare kan si at vi er så små og oljen vår så ren så det smarteste vi gjør er å bare fortsette som før. Norge burde produsere til eget forbruk og gradivs redusere eksporten. De kunne i det minste ventet med Johan Sver xxx drup (oops mitt etternavn) feltet – behøver ikke pumpe opp alt så fort som overhodet mulig. Og så burde vi satset på fornybar energi som er uten store bivirkninger. Eksempelvis vind til havs – som ikke ødelegger landskapet. Og tilogmed kan være gyteplasser for fisk, isåfall vinn-vinn. Og sol og og andre ting. Og gå foran med et godt eksempel. Så har vi litt troverdighet når vi ber verden gjøre som oss.

Norge liker jo å fortelle andre land at de skal ta vare på regnskogen sin. Da må man nesten feie litt for egen dør først dersom man skal ha noe som troverdighet. Norske statlige delegasjoner drar til Indonesia og andre land (på skattebetalernes regning såklart) for å gi dem penger så de ikke skal hugge ned regnskogen sin – som binder CO2. Men her på berget pumper vi oljen opp så fort som overhodet mulig – som genererer CO2. Da er man ikke veldig troverdig. Bare norske politikere som tror at noe sånt kan fungere. Kanskje de gjør det for å ha en unnskyldning til å dra på utenlandstur på skattebetalernes regning. Jeg forsøker å ikke klage og syte over alt, men det begynner etterhvert å bli endel saker i grenseområdet til korrupsjon innen norsk politikk. Eksempelvis NAV-saken. Og de to sakene med stortingsrepresentanter som har skrevet fiktive reiseregninger.

Først må man feie for egen dør. Så kan man be naboen gjøre det samme. Greit med litt sunn fornuft og beina på bakken, spesielt for oss fjellbønder som har blitt oljemillionærer uten å gjøre så mye for det.

Oppdatering 5. oktober 2021. Egentlig har FrP (og Demokratene) Norges beste miljøvernpolitikk. Det er de som reduserer CO2 mest. Hvorfor? Fordi de reduserer innvandringen. Når man tar en person fra eks Pakistan til Norge økes personens utslipp ca med 100 gangeren. Fordi livsstilen på landsbygda i Pakistan er helt annerledes enn i Norge, med bil, varmtvann, oppvarming osv. Hadde man talt med dette i miljøregnskapet hadde FrP kommet godt ut kanskje bedre enn SV og MDG – som begge vil ha ekstreminnvandring i tillegg til reduserte utslipp. Norge vs Pakistan, 10 gangeren ifg denne, worldometer co2 emission per capita. Norge omtrent 8 tonn CO2 per person, Pakistan omtrent 0.8 tonn per person.

Oppdatering 15. juni 2022. The Guardian Sat 21 May 2016. The world’s largest cruise ship and its supersized pollution problem. The Harmony, owned by Royal Caribbean, has two four-storey high 16-cylinder Wärtsilä engines which would, at full power, each burn 1,377 US gallons of fuel an hour, or about 66,000 gallons a day of some of the most polluting diesel fuel in the world. Bill Hemmings, marine expert at Brussels-based Transport and Environment group said: “These ships burn as much fuel as whole towns. They use a lot more power than container ships and even when they burn low sulphur fuel, it’s 100 times worse than road diesel.” Tre norske selskaper startet Royal Caribbean. Golar, Awilco og Skaugen. Jeg hørte om denne saken fra en youtube video thecarguys om hvorfor elektriske biler ikke vil redde planeten.

Det endocannabinoide systemet 101

Spredt rundt i kroppen er det reseptorer for cannabinoider. Disse finnes i cannabis planten og også i andre planter.

De siste årene har vi sett at cannabis legaliseres i stat etter stat i USA. Cannabis er planten som hasj og marihuana kommer fra. Marihuana (weed, “gress”) er tørket cannabis og ser ut som grønnlig tørket gress. Hasj er tørket cannabis blandet med cannabisolje og er en brunlig klump.

Oppdatering 20/2-2020: Cannabis i Norge februar 2020.

Fra cannabisplanten kan man fremstille oljene CBD (Cannabidiol) og THC (Tetrahydrocannabinol). Cellene i kroppen har reseptorer på cellemembranen (overflaten) som kan fange opp CBD og THC molekyler. Når dette skjer vil det påvirke hvordan cellene fungerer. Ofte på en positiv og helsebringende måte. Det er mye omtalt hvordan CBD ikke gir rus, mens THC er “psykoaktiv”, dvs gir en rus. Grunnen til dette er at det i hjernen er reseptorer for THC. Dette systemet med reseptorer for CBD og THC er en del av kroppens endocannabinoide system (ECS).

Det komplette endocannabinoide systemet i kroppen er mer omfattende. Utgangspunktet er en type reseptorer på cellenes overflate med bestemte egenskaper. De har blant annet 7 transmembrane områder. Disse kalles cannabinoide reseptorer. Foreløpig kjenner vi til to forskjellige cannabinoide reseptorer: CB1 (primært i hjernen og også i lunger, lever, nyrer) og CB2 (i immunsystemet, i hematopoietiske celler – dvs stamceller som er opphav til forskjellige typer blodceller, og muligens også i hjernen). GPR55 i hjernen.

Cannabinoider er stoffer som kan interagere med de cannabinoide reseptorene og dermed forandre hvordan cellene fungerer. De kalles ofte ligander – de er ioner eller funksjonelle grupper av molekyler som binder med metaller i kovalent eller ionebinding eller noe imellom. Det er tre typer cannabinoider – endocannabinoider som kroppen selv lager, phytocannabinoider som kommer fra planter, og biosyntetiske cannabinoider som er laget i et laboratorium. Cannabis inneholder altså phytocannabinoider. Som vi skal se – det er det også andre planter som gjør. Det betyr at for oss nordmenn, som ikke har lov til å bruke cannabis, er det andre lovlige muligheter til å stimulere kroppens endocannabinoide system og få helseeffektene. Som kan gjøres hjemme på vårt eget kjøkken.

Det er kjent at morsmelk inneholder cannabinoider. Disse stimulerer CB1 reseptorene i hjernen. Dette regulerer blant annet barnets sugerefleks og appetitt. Disse endocannabinoidene stimulerer altså samme reseptorer som THC. På CBD Expert Summit med Mary Clifford var det et intervju med Judy Mikovits. Hun nevnte dette. Forskning gjenstår. Dette intervjuet var veldig interessant og foranledningen til denne blogposten. Det er en sammenheng mellom fett og stimulering av endocannabinoide reseptorer, fordi cannabinoider tiltrekkes ofte av fett. Både for transport i kroppen og ved binding til cellemembraner. Vi vet at morsmelk har høyt fettinnhold. Det er uklart for meg akkurat hvordan kroppen lager endocannabinoider – hvilke organer er involvert osv. Kan det være i hjernen i dennes mamillary body – jmf mammary glands – her står det endocannabinoids produced by the mamillary body, faktisk?

Vi ser at det endocannabinoide systemet har hormon likheter. Der stoffer produseres i en del av kroppen, transporteres og har en virkning et annet sted.

Anandamide er et kjent endocannabinoid.

Også under svangerskapet spiller det endocannabinoide systemet en rolle. Det forskes på om barn får en bedre utvikling dersom mor har inntatt cannabinoider under svangerskapet og i perioden der barnet får morsmelk. Slik at barnet får i seg mer cannabinoider enn det mors kropp produserer naturlig.

Planter danner kjemiske stoffer som kalles terpener. Dette er stoffer som beskytter planten mot insekter og andre farer. De har ofte en sterk lukt og smak. Kvae på et grantre er en typisk terpene, og mange andre terpener har et liknende utseende. Terpener er kjemisk definert som satt sammen av en eller flere isopren karbonkjeder. Isopren er CH2C(CH3)CHCH2. Terpeners kjemiske formel kan på kortform skrives som (C5H8)n der n er antall isopren blokker. Essential oils er terpener. Alle cannabinoider er terpener.

Turpine, som virker mot parasitter, er også et terpene.

Judy Mikovits har en patent wo2012/06/1790A1 combination therapy for prostate cancer using botanical compositions and bicalutamide (google patents). Hun er opptatt av “natural products chemistry” og “whole plant-combinations” og “modulating the ECS with other botanicals”. Altså biokjemien som oppstår når vi spiser planter og andre naturlige ting. I begynnelsen jobbet hun med utvikling av kreft medisiner for farmasøytiske firma. Hun oppdaget vaksiner med forurensninger av blant annet retrovirus og kom i unåde hos sin arbeidsgiver. Hun jobber med Klinghardt og Chris Shade og i firmaet Marc Inc og med cbd-authority.com. Og ikke minst plaguethebook.com

Judy sier det er sjelden man vil røyke eller vape cannabis. Den beste måten er å lage en juice av cannabisplantens blader. Disse er fri for forurensninger. Og man får med følgestoffer som forsterker effekten av virkestoffene (cannabinoidene). Dette kalles entourage effekten. Slik juice er syrlig (acidic) og dette er også en fordel for effekten. Man skal være forsiktig med å blande cannabinoider. Men det kan være gunstig. Slik juice kan drikkes sammen med kombucha. Bakteriene her vil få frem bestemte egenskaper. Eller med “hoppy beer”. Eksempelvis IPA India Pale Ale. Hoppy beer inneholder hops – kløver. Og er bitter – noe som er gunstig for flyten av galle.

Hun produserer kaldpresset cannabis juice sammen med Michaela Miele i firmaet Verde Vida i Santa Ysabel Botanical Facility. Santa Ysabel er et indianerreservat i California i nærheten av San Diego. De sender dessverre ikke til Norge!

Hun sa det finnes 700-800 forskjellige cannabinoids. Hemp er en underart av cannabis som egner seg godt til å lage tau av. Alle cannabinoids er terpener men alle terpener er ikke cannabinoider.

En annen god kombinasjon er pesto med egg. Pesto inneholder basilikum, sitron (limonene), pinje kjerner (pinene), sort pepper (betakarofene). Alle med cannabinoider. Eggeplommer inneholder kolesterol. Så egg med pesto er bra. Det var akkurat dette, mat med cannabinoid virkning, som var tema for patenten hennes. PC (phosphatidylcholine) ble også nevnt som bra. Grapefrukt olje ble også nevnt. Hun nevnte at sort pepper inneholder betacarofele. Appelsin.

Her er det mange muligher for produkter for en entreprenør.

De laget også en salve med cannabinoider i fett fra kamelpukkelen (camel hump fat). Fordelen med å bruke cannabinoid kombinasjoner lokalt og ikke systemisk er at risikoen er mindre. De bruker hemp underarten Harlekin som har 1:1 CBD og THC.

Hun nevnte at å stimulere CB2 reseptorer før vaksiner gir bedre effekt av vaksinene og færre bivirkninger. Så lurt å ta CBD før man skal få en vaksine.

Og hun sier at cannabis gjør at cellegift mot kreft fungerer bedre. Med cellegift kan pasienten bli frisk dersom han/hun overlever behandlingen. Og sjansen for dette øker med bruk av cannabis. Cannabis gjør blant annet at pasienten får bedre appetitt. Hun nevnte spesielt brystkreft og cellegiften “red devil” (fordi den har rød farge) – Adriamycin. Jeg har tidligere skrevet om hvordan faste før cellegift gir bedre effekt og færre bivirkninger.

Og hun snakket om triterpines.

Litt om hva terpener er. Litt fra fagbladet her tillands. How to stimulate the endocannabinoid system without cannabis. I Norge er cannabis ulovlig for rekreasjons bruk men myndighetene har uttrykt intensjon om dekriminalisering. Canada er mest liberalt for øyeblikket. Med Sør-Afrika og Nederland rett bak.

I hjerne er det epifysen (pineal gland, konglekjertelen, zirbeldrüse) som styrer døgnrytmen. Denne har CB1 reseptorer. Det er vanskelig å komme til hjernen med medisiner på grunn av blood-brain barrier (et lag med epitelceller med closed junctions som ligger på innsiden av blodårene i hjernen). Men det er kjent at cannabinoider lett går gjennom blood-brain barrier. Så dette er en måte å påvirke hjernen og epifysen. Dette nevnes i intervjuet med Christine Schaffner i CBD Expert Summit.

En Israelsk studie som viser at cannabis for barn kan være gunstig for autisme. Studien inkluderte 180 barn. Real life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficacy
Lihi Bar-Lev Schleider, Raphael Mechoulam, Naama Saban, Gal Meiri & Victor Novack. Studien ble publisert i Nature. Jeg hørte om den på CBD Expert Summit med Mary Clifford, intervjuet med Elisa Song.

Mary Clifton har mye informasjon og tilbyr cannabis konsultasjonstime. Kurs for hvordan bruke medisinsk cannabis. cannabismd. Mer om å få godkjent medisinsk marihuana. boomernaturals. lock key remedies.

Norsk kiropraktor Aleksander Bjargo som jobber i Spania og bruker CBD. Han sier blant annet at det er 114 cannbinoider.

Oppdatering 6. juli 2020. canna-sapiens dot com.

Oppdatering 10. august 2020. Har akkurat sett episode 5 av Answer to Cancer summiten, intervjuet med John Malanca. Han sa at TCB dreper kreftceller, men CBD hindrer de i å formere seg. Så med cannabis mot kreft behøver man TCB. Optimalt må man ha 4 deler TCB og 1 del CBD. En annen ting man kan bruke cannabis for er appetitt stimulering. Mange kreftpasienter har problemer med å spise. Han helbredet svigerfaren for kreft ved å ha rå cannabis i kokosnøttolje og fryse det i kapsler. Enkelt å svelge og svigerfaren ble frisk iløpet av uker. Senere fikk konen has Corinne kreft i bukspyttkjertelen – og hun ble ikke frisk, hun døde i 2017. Man bør velge et cannabis firma som dyrker sin egen cannabis. Og som tester jorden for tungemetaller, arsenikk, pestisider og andre plantevernmidler. Testingen skal vær nylig, ikke 2 år gammel / 30 avlinger siden. Husk les etiketten når man kjøper cannabis.

First Price entrecote fra Namibia

First Price entrecot fra Namibia sendes med båt uten nedfrysning. Overfarten tar rundt 2 måneder.

Før jul var det en diskusjon rundt First Price produkter på facebook. Hvorfor er de billigere enn andre produkter? Går det på bekostning av kvaliteten? Merkingen på pakken var også noe uklar. Det aktuelle produktet var en entrecote fra Namibia, fra en Meny butikk. Jeg kontaktet Unil, som sto oppført som forbrukerkontakt på pakken.

En First Price storfe entrecote. Opprinnelsesland: Namibia.
En First Price storfe entrecote. Opprinnelsesland: Namibia. Slaktet i: Namibia 22. Skåret i: Namibia 22. Norge 141 EFTA. Pakket i Norge for NorgesGruppen. Forbrukerkontakt: Unil AS, www.unil.no, email: forbrukerkontakt@unil.no.

Diskusjonen på facebook var i slutten av Oktober 2019. Og det var rundt denne tiden jeg kontaktet dem med spørsmål på email fra innsendingsfunksjonen på deres hjemmeside. Jeg måtte purre dem og fikk tilslutt svar 18. november så det tok lang tid. Sånn var det hele tiden for de 4-5 mailene vi sendte. Først idag 29. januar 2020 har jeg fått svar på det viktigste jeg lurte på. Det tok altså 3 måneder. Ikke imponerende!

Som pakken viser så er storfeet fra Namibia og slaktet der. Det er skåret i større stykker, pakket i vakuum og så sendt med båt til Norge. På båten lagres kjøttet i kjølecontainer i temperatur mellom 0 og 2 grader Celsius. Dette kalles “superkjøl”. Overfarten til Norge tar rundt 2 måneder. Fremme i Norge skjæres kjøttet til forbrukerstørrelse på Fatland slakteri og pakkes og merkes med etikett og sendes til butikk.

I første omgang er jeg opptatt av helsen til forbrukeren. Noen tanker:

 1. Det er risikabelt å kjøpe kjøtt fra Namibia fordi man har liten kontroll med hva slags fôr dyrene der får. Hva er föret spøytet med? I Afrika brukes det helt andre sprøytemidler enn hertillands. Det som sprøytes på fôret går inn i kjøttet, det som er i kjøttet går inn i den norske forbrukeren. Akkurat som det er risikabelt å kjøpe eksotisk frukt – man vet ikke hva det er sprøytet med. I Norge er det forbudt å importere genmodifisert frukt/grønt. Men det er ikke forbudt å importere frukt/grønt som har vært sprøytet med sprøytemidler som er ulovlige å bruke her tillands (for eksempel DDT).
 2. Overfarten på 2 måneder uten nedfrysning var en overraskelse. Jeg visste ikke at dette var mulig uten at kjøttet ble bedervet. Jeg ville trodd at for en båttransport på 2 måneder så måtte kjøttet fryses ned. Det er nesten så jeg tror at man bruker en form for konserveringsmiddel. Jeg spurte Unil om dette. De svarer at det benyttes ikke konserveringsmiddel for å gi denne holdbarheten. Fravær av oksygen, god hygiene og lav nok temperatur er avgjørende faktorer.
 3. Jeg spurte dem om hvorfor de ikke fryste ned produktet. De oppbevarer varene på superkjøl for å kunne selge det som kjølevare og ikke frysevare. De mener de har en bedre råvare når den ikke fryses, og det er større etterspørsel av ferskt enn fryst kjøtt på det norske markedet.
 4. I butikken ligger kjøttet i vakuumpakning, i kjøledisken. Det fremstår som ferskt. Det er umulig å vite at det er over 2 måneder gammelt. Det er ingen merking på pakken som indikerer dette. Kanskje bortsett fra at det står at det er fra Namibia. En helsebevisst og informert forbruker vil muligens stille seg et par spørsmål. Men ikke den typiske First Price kunden. Jeg opplever dette som villedende for forbrukeren. Jeg opplevde noe tilsvarende i den betjente fiskedisken på Coop Ullevål. En flaggskipbutikk. Store stykker med ferskfisk på is i betjent fiskedisk (ikke kjøledisk med ferdigpakker). Alt indikerer at dette er relativt fersk fisk. Men så viser det seg at den ble fisket for over 3 uker siden og ble fryst ned på fiskebåten. Når den kommer til Meny blir den tint opp og lagt på is i fiskedisken. Dette var merket i fiskedisken – det sto en lapp med “Har vært nedfryst”. Poenget mitt er: man informerer så lite man kan, og holder seg akkurat innenfor loven. Bedre informasjon ville ført til mer informerte og muligens mer lojale kunder. Men kanskje andre hensyn veier tyngre.

På meg virker det som at First Price kjøttet kan selges billig fordi det kuttes i produksjonsutgiftene. På måter som reduserer kvaliteten.

Nummeret 141 på pakken kalles et eftanummer. Det sier noe om hvem som har produsert produktet og hvor det kommer fra. Det er et godkjenningsnummer for en norsk produsent. Man kan slå det opp på en nettside efta.handlelisten.no og få navnet på produsenten. Når jeg legger inn 141 her får jeg opp Fatland Ølen AS, 5580 Ølen. Også på nettsidene til Kjøtt og Fjørfebransjens landsforbund kan man søke på norske efta numre. Også her på Mattilsynet kan man finne det. Linket til fra Produkter og Virksomheter Mattilsynet godkjenner.

Det Namibiske godkjenningsnummeret 22 kan man søke opp her (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm). Klikk på riktig land. Da får man opp en liste med pdf-dokumenter i venstre side. Velg for eksempel Section VI : Meat products (21/11/2018) linken. Da kommer man til dokumentet https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/NA/RPM_NA_en.pdf (link her). Her finner man igjen koden NA22. Altså Namibia 22. Vi ser det refererer til bedriften Meatco Namibia. Det er her kjøttet har blitt slaktet i Namibia. Dette er hjemmesiden til Meatco. Det må være disse Unil i Norge kjøper First Price entrecotene fra.

Andre refleksjoner:

 • Fra hvilken gård i Namibia kommer dyret? Hvordan er dyrevelferden der? Og menneskevelferden?
 • Å hente kjøtt fra Namibia er ikke akkurat kortreist og medfører masse forurensning. Det er et stort tankekors at dette er måten å gjøre det på for å få det billigst mulig. Her er det en systemsvikt.
http://efta.handlelisten.no/index.php. Her kan man slå opp produsentnummeret som står på pakken. I dette tilfellet fant vi at 141 er Fatland Ølen AS.
http://efta.handlelisten.no/index.php. Her kan man slå opp produsentnummeret som står på pakken. I dette tilfellet fant vi at 141 er Fatland Ølen AS.

Bildet øverst i artikkelen, nærbilde av entrecote charloais, er lovlig lånt fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrecôte_charolais_01_fcm.jpg

Oppdatering 27/1-2020. Det er ikke bare kjøtt som transporteres frem og tilbake over kloden. Dette gjelder også for fisk. Norsk ufiletert torsk sendes til Kina. Der fileteres den og fylles med vann og kjemikalier. For å gi høyere salgsvekt, øke holdbarheten og et hvitere utseende. Så sendes fisken til frysedisker i Frankrike. For et system, og Norge er i høyeste grad medskyldige, vi er pådrivere. Denne torsken sendes sikkert også tilbake til Norge og havner i en Findus pakke i Rema sin frysedisk. Norge er veldig forsiktige med å kritisere noe som har med fisk å gjøre fordi vi er en stor aktør når det gjelder å eksportere forurenset fisk (oppdrettslaks, ethoxyquin og andre kjemikalier, Morgenbladet ved Simen Sætre og Kjetil Østli har en veldig bra sak om dette, Hva vi ikke vet om laksen).

Oppdatering 4. juli-2023. Tine: I osteproduksjon bruker vi et enzym som heter løpe. Denne er mikrobiell, altså ikke animalsk og hentes fra en sopp som heter Rhizomucor miehei. Benytte genmodifiserte organismer for å lage dette oste enzymet? Nei, det er det ikke. Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Genmodifisering.

Oppdatering 29. des-2023. Mattilsynet. Hei, er det lov med genmodifisert soya i dyrefor? Og hva med i foret til oppdrettsfisk? Det er ikkje lov med genmodifisert soya i dyrefôr til landdyr eller fisk. Genmodifisering. https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/ Helsing Svartjeneste dyr Mattilsynet.

Epifysen, pineal gland, zirbeldrüse

Epifysen ligger midt i hjernens volumsenter og regulerer døgnrytmen.

Epifysen, pineal gland på engelsk, er en struktur som ligger midt i hjernens volumsenter. Hvis man betrakter skallen som en parabolantenne for mottak og forsterkning av signaler fra universet, er epifysen mottakerenheten for det forsterkede signalet. Epifysen regulerer døgnrytmen. Endel mystikk er knyttet til denne kjertelen. Kanskje kommuniserer menneskene med universet via hypofysen?

Klinghardt er veldig opptatt av epifysen. Den er et sensibelt organ og kan skades av

 • fluor
 • menneskeskapt elektromagnetisk stråling
 • sinte mennesker (böse menschen)

Klinghardt nevner (youtube autismone Retroviruses, prions & the synergy of mercury, lead, aluminum and agrochemicals) Professor Enrico Edinger som en ekspert på epifysen. Menneskeskapt forurensning er en større og større belastning på epifysen, ifølge Edinger. På tysk heter epifysen zirbeldruse. Dette betyr noe slik som konglekjertelen. I epifysen er det magnetittkrystaller og mikrotubuler. Epifysen liker Schuman frekvensen på 7.8 Hz.

Epifysen (pineal gland, zirbeldruse).
Epifysen (pineal gland, zirbeldruse). Bildet er lovlig lånt fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypophyse_und_Epiphyse.jpg

På bildet ovenfor ser vi også hypofysen (engelsk: pituitary). Den ligger rett under hypothalamus, som ikke sees så godt på dette bildet. Se også tysk wikipedia under zirbeldruse.

Fluor er gift for epifysen. Klinghardt sier at fluor kalsifiserer epifysen og gjør at den produserer mindre melatonin. Jeg hørte akkurat et foredrag med Jack Kruse, The Biophysics of Fluoride by Neurosurgeon Dr. Jack Kruse. Han sier at Klinghardt forklaring ikke er riktig. Han sier at epifysen kalsifiseres på grunn av lavt melatonin nivå (39:55 ut i videoen). Litt uklart hva han mener.

Schilddrüse – thyroid

epifyse-zirbeldruse-scn-suprascismatic-nuclei-light-melatonin
Lysaktivering av supraschiasmatic nuclei gjør at epifysen ikke produserer melatonin. Bildet lovlig lånt fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light,_suprachiasmatic_nuclei_(SCN),_and_the_pinealmelatonin_circuit.jpg

Min wordpress

Man kan lærer mye IT teknologi av å ha en wordpress blogg.

Man kan lage en blogg fra scratch med html og CSS. Et problem er at det tar lang tid å legge til et nytt innlegg. Med WordPress går det fortere. Dette er et bloggsystem med en sql relasjonsdatabase i bunn og php kode. Her kan man lære mye programmering og annen datateknologi. I tillegg til å skrive.

Liste med tomt siste element

Det er en feil i WordPress der en liste får et tomt siste element. Løsningen er å gå inn i kodeeditoren (ctrl-alt-shift-m) og slette siste innslaget i listen manuelt. På github er dette wordpress gutenberg issue 12787.

Pingback

I WordPress er det automatisk pingback. Dette er en måte jeg kan få oversikt over hvilke andre internettsider som linker til en blogg artikkel jeg har skrevet. Dersom en annen WordPress side (som støtter pingback) linker til meg, vil denne siden automatisk sende en beskjed til min side (ping-rpc, ikke det samme som ping icmp). Dette vil da registreres på min side som en pingback. Det sees som et innslag i kommentarfeltet. Pingback fungerer også internt. Et vanlig eksempel kan være at jeg skriver en første artikkel om noe, eksempelvis Cannabis 101. Så skriver jeg en ny artikkel om Cannabis i Norge, og linker til Cannabis 101 artikkelen. Da vil det komme et innslag i kommentarfeltet i Cannabis 101 artikkelen om pingback, der det står Pingback: Cannabis i Norge. For å teste dette vil jeg nå legge inn en link til denne siden fra den første bloggposten jeg skrev her på bloggen (Hva legene gjør når de får kreft). Da skal det komme inn i kommentarfeltet på denne siden.

Flere Bash-kommandoer på en linje

Oppdatering 1. mai 2022. Jeg tar backup av denne nettsiden og av filene på min egen arbeidsstasjon en gang i døgnet. Jeg har et hjemmelaget bash script for hver av de to jobbene. De to scriptene kjører i Debian, installert som et Linux subsystem på Windows 10 (WSL). På en kommandolinje ønsker jeg kjøre begge scriptene.

 • Med ; kan man skille flere kommandoer. Eksempel: scr1.sh ; scr2.sh
 • Skill med &&. scr2.sh kjører bare dersom scr2.sh kjørte uten feil.
 • Skill med || (eksklusiv or)

Ternary (or more) operations on a single line:

 • [[ 1 -eq 1 ]] && echo true || echo false
 • [[ “${var}” == “string” ]] && ([[ “$(id -un)” == “root” ]] && echo ROOT || echo USER) || echo false

I use the && || method quite a lot.

Backup kommandolinje

Noen ganger har jeg noe gående på datamaskinen når jeg skal legge meg. Jeg vil at maskinen skal bli ferdig og så ta backup. En enkel kommandolinje setter på backup først av mine data (til min egen Synology), deretter av bloggen (til min egen arbeidsstasjon), om 4000 sekunder (altså om noe over 1 time). Jeg skriver ut dato og klokkeslett litt innimellom så jeg neste morgen kan se at alt har gått og at tidene ser riktige ut.

root@ramp2wi1:~/01bupr2/02syno01# sleep 4000;date;./psb21s1.sh ;date;../03helset/wpbup03.sh pw;date

mysqldump og tabell colum_statistics

Oppdatering 11. mai 2022. helsetypen.no er en wordpress side. Den består av en mysql (nå kalt Mariadb) database der innholdet (bloggposter, kommentarer) er lagret. Datakoden som bruker databasen er skrevet i php. Jeg tar backup av både database og php kode hvert døgn med et egenlaget script som kjører programmet mysqldump. Det genereres to filer, en database backup og en php backup. Begge filene lastes ned til min maskin lokalt. Dersom helsetypen.no webserveren blir hacket eller krasjer eller noe skjer så har jeg en backup et annet sted og kan enkelt få alt opp igjen.

Idag fungerte plutselig ikke backupen: mysqldump:

Couldn’t execute SELECT COLUMN_NAME FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS WHERE SCHEMA_NAME = helsetypenxxxx AND TABLE_NAME = wp_commentmeta; Unknown table ‘COLUMN_STATISTICS’ in information_schema (1109)

Tabellen column_statistics i databasen information_schema eksisterer ikke. Da jeg ikke har endret noe hos meg virker det rimelig at feilen er på webserveren. Kanskje er den oppdatert og det er en ny versjon av mysqldump. Kanskje er det nå satt et flagg som gjør at mysqldump forsøker å dumpe denne tabellen. Og at den ikke eksisterer. mariadb dot com dumpmysqldump. zenidas ukjent tabell column_statistics. serverfault slå av column_statistics dump permanent. dev dot mysql dot com column_statistics muliggjør sql ANALYZE TABLE statements.

mysqldump –version –> mysqldump Ver 8.0.29

Løsningen ble: mysqldump –column-statistics=0 dbnavn -ubrukernavn -hdbservernavn -p

CSS test captiontext bakgrunn

Oppdatering 24. mars 2023. Jeg laget en enkel CSS klasse .captiontext der jeg satte bakgrunnen til lysegrå. For å se om det fungerte. Viste seg at dette kom med på endel av de nyeste bloggpostene. Men ikke på alle. Og ikke på de gamle bloggpostene. Så her er det noe som ikke fungerer helt som det skal. Starting with WordPress 4.7, you can now add custom CSS to your own theme from the Appearance Customize Screen, without the need for additional plugins or directly editing themes and child themes. Just choose the Additional CSS tab when customizing your current theme to get started.

England og muslimske barneovergrepsgjenger

I England har muslimske gjenger seksuelt forgrepet seg på engelske barn i flere tiår. Engelsk politiet valgte å se en annen vei.

De siste årene har vi blitt kjent med en overgrepssak fra England. Her har et stort nettverk av muslimske menn forgrepet seg seksuelt på sårbare engelske barn. Hvite barn, på barnehjem eller i annen sårbar situasjon. Et engelske politiet har visst om at dette har skjedd siden før år 2000. Men de har sett gjennom fingrene med det, av frykt for å fremstå som rasistiske, og av frykt for å skape innvandringsfientlige holdninger i samfunnet. Independent om 19000 barn, bbc om Huddersfield grooming gjeng, manchestereveningnews om at politiet visste.

For meg demonstrerer denne saken først og fremst i hvilken grad vestlige myndigheter har mistet bakkekontakten. Jeg vet ikke om det er hjernevask, korrupsjon, grådighet eller noe annet. Farene ved Islam velger man å se bort fra, uansett hvor åpenbare symptomene er.

Jeg vil i denne posten skrive noen ord om hva jeg tenker rundt disse tingene. Dette er tatt fra noen facebook innlegg jeg skrev for et par dager siden. Som svar på en post der det var linket til denne artikkelen:

Man kan vel ikke nekte for at muslimske menn har et ganske annet kvinnesyn enn det norske menn har. Et eksempel: de ønsker at kvinner skal dekke seg til. Fordi ellers mener de at kvinner fremstår som seksualobjekter og horete. Denne regelen gjelder også ofte for helt små barn. Ta deg en tur i Oslo sentrum / østkant og det er tett mellom småjenter som bruker hijab. Dette kommer selvsagt fra foreldrene. Og dette er ikke ekstreme muslimer, det er helt vanlige gjennomsnittlige muslimer som har slike hodninger. Seksualisering av barn. Så å si at det er en voldtektskultur innen islam overfor engelske kvinner og barn er ikke helt feil.

Og når det gjelder voksne muslimske kvinner er det ofte ikke frivillig at de går med hijab eller verre. Velger de å kaste hijaben blir de fort utstøtt eler verre av familien. Jeg vet dette blant annet fra samtale med muslimer. I Saudi Arabia er det ikke lov for kvinner å kjøre bil eller bevege seg utendørs uten å ikle seg i et telt og ha en mannlig “ledsager”. I Iran er det lovpåbud om å ha hijab for kvinner. Iranske kvinner kommer til Norge for å slippe slike regimer – og så opplever de at regimene opprettholdes her tillands. De sviktes av våre politkere som er for svake til å ta beslutninger. Akkurat som i England, som saken i denne tråden illustrerer så altfor godt.

Jeg er klar over at endel norske menn utnytter barn seksuelt. Både i Norge og på turer til utlandet, for eksempel Gambia. Og det er absolutt det verste jeg vet. Norge er et paradis for barneovergripere fordi straffene er så lave. Dette er ikke gret i det hele tatt og det er noe våre politikere burde ta tak i. Sylvi Listhaug gjorde et forsøk på det iløpet av de 2 ukene hun var justisminister for et par år siden. Hun satte forfølgelse av barneovergripere øverst på dagsorden. Og kalte dem tilogmed monstere. Noe Ap mislikte og gjorde alt de kunne for å bli kvitt henne. Noe de dessverre lyktes med.

I innlegget mitt over argumenterer jeg for at i den muslimske verden er ikke problemet først og fremst at enkeltpersoner har et forkvaklet syn på kvinner. Det er et større problem, fordi det gjelder hele kulturen/”religionen”. Og det må det nesten være lov å påpeke og kritisere uten å bli kalt rasist.

Kan ikke annet enn å overraskes hver gang norske kvinner på død og liv skal forsvare den kvinneundertrykkende kulturen islam og i dette tilfellet også muslimske overgripere. Sorry. Norge skal være verdensmester i likestilling men med en gang man kritiserer den åpenbart undertrykkende ideologien islam blir man stemplet som rasist. Det er bare for latterlig.

Islam kan best sammenliknes med nazisme. De to ideologiene har mange likhetstrekk. Eksempelvis

 1. Utslettelse av Israel og jødene.
 2. Verdensherredømme.
 3. Forfølgelse av annerledestroende. I islam godt demonstrert som forfølgelse av kristne i muslimske land. I Tyskland før og under andre verdenskrig var åpenbare opposisjonelle i livsfare, og nøytrale alltid i en risikosone (jmf Marte Michelet, Den største forbrytelsen).
 4. Forfølgelse av avhoppere.
 5. Begge er først og fremst ideologier, fordi dette er politiske systemer. Islams lovverk kalles Sharia.
 6. Begge liker sensur. Nazistene hadde sine bokbål. Muslimene dreper gjerne filmskapere (Theo van Gogh), forfattere (Salman Rushdie), kariakturtegnere etc over en lav sko.

Hverken nazismen eller islam er spesielt opptatt av menneskerettigheter, med hver sin vri:

 • Islam har sin kjønnsideologi der det settes helt egne, meget belastende regler for kvinner.
 • Nazismen ønsker rene genetiske linjer. Og har en overbevisning om at noen linjer er bedre enn andre.

Annet:

 1. I Islam må dyr slaktes halal. Noe som medfører lidelse.

Ja – jeg mener kulturen/ideologien islam skaper overgripere. Overfor kvinner, vantro/vestlige, homofile, etc. Eksempel: i Islam er ikke kjønnene likestilt. Menn er mer verdt enn kvinner. Det er egne regler for hvordan kvinner skal kle seg, oppføre seg, hvor de kan ferdes osv som ikke gjelder menn. Dersom en kvinne i islam gjør en liten feil, eksempelvis blir sammen med en mann familien ikke liker, vet vi godt at hun er i fare, tilogmed livsfare. Det heter æresdrap. Og dette ser islamsk myndigheter ofte gjennom fingrene med. Problemet er at slike holdninger legitimeres i Koranen og andre islamske skrifter som muslimer tolker og vedkjenner seg. Så det er ikke bare et individproblem. Det er et system problem. Man farges selvsagt av den kulturen man vokser opp i og vedkjenner seg. Jeg mener ikke at hver enkelt muslim er en overgriper. Men antallet overgripere i en gruppe øker når kulturen godkjenner slik adferd.

Innen islam er det velkjent at Mohammed giftet seg med en 6 år gammel jente (Aisha), og “fullbyrdet ektestkapet” da hun var 9. Så seksuell kontakt med helt små barn har alltid vært en del av islam. Det foregår jo fortsatt i muslimske land der voksne menn gifter seg med barnebruder.

Et eksempel til. Overfallsvoldtekt. Jeg husker første gang jeg leste om det i avisen, det var rundt år 2000. Jeg visste ikke hva det var. Dette er noe våre nye landsmenn har tatt med seg til Norge. Stort sett alle muslimske. Konsekvensen av overfallsvoldtekt er at kvinner ikke kan bevege seg trygt utendørs. Og ofte får alvorlige følgeskader etter å ha opplevd dødsangst. Og det er faktisk verre enn “norske” voldtekter, som typisk skjer på en fest der begge parter er fulle osv. Uten at det skal unnskyldes.

Det var en interessant artikkel du linket til, om briter i Gambia. De britene som drar til Gambia og utnytter småbarn er bare noen jævla svin. Og de bør straffes hardt, både i Gambia og i UK. Som det står i artikkelen – i Gambia er dette et systemproblem pga fattigdom. Hos vanlige briter tror jeg ikke slik adferd ansees som ok. Så da er det ikke et systemproblem. Det er kyniske, pedofile enkeltindivider og ev grupper av dem. Når det viser seg at politiet stilltidende aksepterer at muslimske menn misbruker UK barn er det et systemproblem – innen politiet og det politiske miljøet.

Jeg kjenner norske forhold bedre enn UK. Det var interessant å se nordmannen Svein Agesandakar få bred omtale i den Gambia artikkelen. I Norge er det faktisk et systemproblem mhp seksuell utnytting av barn. Årsaken til dette er at slike saker får lav prioritet. Mange etterforskes ikke, og mange av de som havner i retten dømmes ikke, og de som dømmes får lav straff. (feks Lommemannen – ute for lengst) Og de får ikke tvungen behandling i fengselet, så mange fortsetter der de slapp når de kommer ut. Så Norge er et jævla paradis for pedofile. Som nevnt ovenfor – Sylvi Listhaug gjorde et forsøk på å endre dette. Men det satte Jonas Gahr Støre og Ap en rask stopper for.

Det med kvinners stilling i India er viktig problemstilling Her står det ganske bra om noen av årsakene. Det nevnes patriarkalske samfunn – altså samfunn der menn er mer verdt enn kvinner. Som i Islam.

Her er et nylig og godt eksempel fra Norge på noe av det jeg skriver om ovenfor. To tenåringer på Holmlia har en uskyldig flørt. Storebroren til jenta dukker opp på skolen, slår ned gutten. Han reiser seg ikke. Storebroren truer de andre elevene til å ikke ringe ambulanse. Gutten ender med å dø. I den påfølgende rettssaken nedlegger aktor påstand om 1 års fengsel. Ett års fengsel for noe som er i nærheten av overlagt drap. Slike lave dommer gjør at terskelen til å gjøre slike lovbrudd senkes. Realiteten i det er at man legitimerer æresdrap. 16-åringen var Mohammed Altai, påtalemyndigheten var representert ved Børge Enoksen. En slik dom er veldig langt fra den alminnelige rettsfølelsen i befolkningen. Slik er det ofte i norsk rettsvesen og det er et betydelig problem.

Bare denne uken var det et annet drap. Dette er ikke ferdig etterforsket, men det er omstendigheter som tyder på at det også var knyttet til ære. Halil Kira ble henrettet utenfor et Pizza sted på Prinsdal.

Tannlegesekretærene og yrkesskade fra amalgam

Tannlegesekretærene preparerte amalgam for tannlegen og var spesielt utsatt for giftig kvikksølv på jobb.

En tidligere post om kobberamalgam.

Tannfyllingsmaterialet amalgam inneholder rundt 50% kvikksølv. Kobberamalgam er en spesielt giftig form for amalgam som inneholder opp mot 70% kvikksølv. Det å puste inn kvikksølvdamp kan gi skader i nervesystemet (blant annet hjernen) og et stort antall diffuse lidelser. Kobberamalgam ble brukt i Norge mellom 1960 og 1994. Tannlegesekretærene var spesielt utsatt for kvikksølvdamp. Kobberamalgam kom i “tablett” form og det var deres oppgave å varme opp tablettene og klargjøre amalgamet for tannlegen. Noen arbeidet under luftavsug, andre ikke. I begge tilfeller ble de utsatt for høye konsentrasjoner av kvikksølvdamp. Hver eneste dag, flere ganger om dagen. Mange fikk fort lidelser. Noen hadde en mistanke om hva som lå bak, og mange visste ikke. Hos legene var det liten hjelp å få. I 2005 sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Kvikksølvjentene. Dette programmet førte til at mange av tannlegesekretærene forsto hvor plagene deres kom fra. En snøball begynte å rulle, først inn i NAV og så inn i rettssystemet. I NAV tok de loven i egne hender og avviste alle krav. Der sykehusleger diagnostiserte kvikksølvforgiftning brukte NAV egne leger og avviste alle krav. I rettssystemet er tannlegesekretærene nå i ferd med å vinne sin rett. Der blir kvikksølveksponeringen godkjent som en yrkesskade. Og de får erstatning også for skader som er oppstått før 1990, da arbeidsmiljøloven kom.

Nedenfor dokumenterer jeg kort gangen i disse hendelsene. Brennpunkt dokumentaren var et vendepunkt. I etterkant av denne var det to høyesteretts avgjørelser. Først angående det å få kvikksølvskade godkjent som yrkessykdom. Deretter vedrørende krav på erstatning også for skader som var oppstått før 1990 da yrkesskadeloven trådte i kraft. Tilslutt ytterligere informasjon om denne saken.

Mai 2005: NRK Brennpunkt dokumentaren Kvikksølvjentene. 10 000 tannlegesekretærer mellom 1960 og 1990 ble utsatt for stor helserisiko. Daglig knadde de kvikksølv i hendene, sølte kvikksølv på gulv og kokte kvikksølv. Ingen sa det var farlig.

Desember 2013: Bertha Regine Serigstad fra Stavanger begynte som tannlegeassistent i 1958, 17 år gammel. Hun hånterte kobberamalgam. Etter ett år i jobben merket hun at plagene kom snikende. Hun forsto først årsaken etter å ha sett Kvikksølvjentene i 2005. Hun søkte NAV i 2008 om å få dette godkjent som yrkesskade, men fikk nei. Dette resulterte i en flere runder i rettssystemet, og endte i Høyesterett. I desember 2013 fikk hun medhold i Høyesterett. Både lagmannsrett og høyesterett mente at NAV hadde tolket regelverket for strengt. “Nav og systemet har prøvd å knekke meg på alle mulige måter. Tenk på kornene som blir trødd ned i en kornsirkel. De blir trødd ned, men de knekkes ikke. Slik har jeg følt meg”, sier Serigstad.

Januar 2016: Tordis Stigen Klausen. Hun begynte å jobb som tannlegesekretær 1969, 27 år gammel. I 1978 ble hun alvorlig syk – slim i lungene til å begynne med, deretter hukommelsesproblemer, konsentrasjonsproblemer, fysisk kollaps og blødninger. I 1992 var hun 100% ufør. Hun fikk diagnose MCS Multiple Chemical Sensitivity. Denne diagnosen kvalifiserte ikke til godkjent yrkessykdom – hun tapte mot NAV i trygderetten, tingretten og lagmansretten. Hun hadde fra 90-tallet mistanke om at diagnosen ikke var riktig og at kvikksølv var årsaken. Men også for henne var dokumentaren Kvikksølvjentene et vendepunkt. Hun ble kontaktet av Brennpunkt mens de laget programmet. De gjorde målinger av hvor mye kvikksølv en person ble eksponert for under arbeid med kobberamalgam. Dette var ikke blitt gjort før og viste seg å være skyhøye verdier. De sammenliknet typiske kvikksølv symptomer med hjelpepleiere i samme alder og tannlegesekretærene lå skyhøyt over. I 2006 fikk hun en diagnose på yrkesskade fra kvikksølv fra flere leger. Etter NRK sine programmer, i 2007, gjorde staten en studie og det ble påvist yrkesskade på tannlegeassistenter. Da snudde hele det medisinske fagmiljøet. Neste kamp var å få godkjent kvikksølvforgiftning som yrkessykdom hos NAV. Mange gav opp denne kampen mot NAV. Tordis vant frem mot NAV i 2012, 5 år senere. Uten rettssak. Dette var etter at Brennpunkt hadde vært der og intervjuet dem om akkurat denne saken. Yrkesskadeforsikringsforeningen nektet å utbetale erstatning og begrunnet dette med at hennes plager hadde oppstått før 1990, da lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft. I april 2015 fikk hun medhold i lagmannsretten i at også de som ble feildiagnostisert før 1990 hadde krav på erstatning. YFF anket til Høyesterett. I januar 2016 fikk Tordis medhold i Høyesterett.

Juni 2018. NRK Lørdagsrevyen 1. juni 2018, 44 min. Gerd-Irene Lyse ble uføretrygdet 49 år gammel. Hennes kamp for oppreisning og erstatning begynte i 2004. NAV godkjente at hun hadde fått yrkesskade. Forsikringsselskapene mente ingen av dem hadde noe ansvar. Da er siste instans YFF. De sa at det ikke var sammenheng mellom kvikksølveksponeringen og plagene hun hadde (Parkinson mm). Hennes advokat Anders Hauge: “Hun har vært en kasteball i systemet – vært hos en rekke forskjellige forsikringsselskaper: Gjensidige, Tryg, Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF), en egen advokat som vurderer disse sakene hos Yrkeskadeforsikringsforeningen, Vital, Zürich, og så tilbake til Yrkesskadeforsikringsforeningen”. Stavanger tingretts to medisinske sakkyndige var uenige. Lege Endre Sundal mener Lyses arbeid med kvikksølv er relevant for utviklingen av hennes Parkinson. Lege Helge Kjuus er usikker. Trond Høiby er prosessfullmektig for Yrkesskadeforsikringsforeningen YFF. Ønsker ikke uttale seg til journalisten. Han hevder i retten av Lyses plager i liten grad kan være forårsaket av kvikksølvpåvirkning.

Utfallet for Gerd-Irene Lyse i Stavanger Tingrett ble medhold. Hun fikk tilkjent 2,5 millioner kroner i erstatning fra YFF og dekket saksomkostninger på 1 million kroner. YFF anket saken. Dette er den vanlige taktikken forsikringsselskaper benytter – de forsinker saken så godt de kan og håper at saksøker dør før endelig dom faller. I dette tilfellet ble Gerd-Irene Lyse av YFF tilbudt 1,5 millioner pluss saksomkostninger. Mot at de droppet anken. Hun aksepterte dette.

Bjørgunn Isaksen, Bodø, Mosjøen. Begynte som tannlegesekretær 16 år gammel. Fikk symtomer etter få måneder og ble dårligere og dårligere. 2007 fikk hun diagnose fra St Olav Hospital at hun var skadet av kvikksølv. Dette ble overprøve at NAV sine egne leger og avvist.

Mange var klar over at kvikksølv, kopperamalgam og vanlig amalgam var svært giftig og helseskadelig. Allikvel var det får advarsler. Forbud mot bruk av kvikksølv i tannfyllinger kom i Norge i 2008. Da i form av et forbud initiert av Miljøverndepartementet og begrunnet med at kvikksølv var skadelig for miljøet. Dette førte til et forbud også for tannleger. Man var nøye med å ikke innrømme at kvikksølv var farlig for helsen til tannleger, tannlegesekretærer og pasienter. Helt sikkert fordi staten er redd for å dra på seg erstatningskrav.

Mange av tannlegesekretærene fikk barn med fødselsskader og sykdom. Kvikksølvbarna på Brennpunkt NRK.

NAV gir sykehuset 1 dags frist til å skaffe dokumentasjon på skadevirkninger av kvikksølv. Har selv saksbehandlingstid på gjennomsnittlig 18 måneder, for Tordis Klausen 4 år.

Brennpunkt dokumentar: Med NAV i sikte. Fra 2010. Her dokumenteres:

 • NAV tolker lovene feil. Akkurat som i den NAV saken som nå foregår (2019, 2020), der trygdemottakere har blitt satt i fengsel fordi de reiste utenlands. NAV lærer åpenbart ikke av sine feil.
 • NAV leier inn egne leger som glatt underkjenner medisinske diagnoser satt av overleger og professorer fra landets sykehus.
 • NAV nekter å møte og kommunisere med sine egne klienter.
 • Det dokumenteres at NAV mener kvikksølv ikke fører til nerveskader. Selv om dette går imot all annen kunnskap.

I tillegg til kobberamalgam var tannhelsesekretærene utsatt for kvikksølv ved utboring av gamle amalgamfyllinger. Og kloroform når de desinfiserte tannlegeutstyr.

De siste 20 årene har det også gått rettssaker rundt Nordsjø dykkernes yrkesskader. Eksempelvis Esten Fløistad, en barsk type. Dette var dykkere som gjorde helt nødvendig arbeid for at den norske oljeindustrien kunne realiseres. Det var hardt og farlig arbeid på store dyp. Det var mange ulykker, også dødsulykker. I etterkant har mange fysiske og psykiske skader. Mange dør tidlig og det er også mange selvmord. Dykkerne har krevd oppreisning fra staten for dette farlige arbeidet. Jeg mener at det er en stor forskjell mellom dykkerne og tannlegesekretærene. Det er at dykkerne visste veldig godt at det de drev med var farlig. For det første ligger det i arbeidets natur. For det andre så skjedde det stadig ulykker underveis som dykkerne var kjent med og minnet dem om farene. Så de visste i stor grad hvilken risiko de utsatte seg for, og tok bevisste valg. Hos tannlegesekretærene var det ikke slik. De fleste hadde ingen mistanke om at plagene de opplevde kom fra jobben og kvikksølvdampen de pustet inn. Så sånn jeg ser det er tannlegesekretærene mer berettighet til erstatning enn Nordsjø dykkerne.

Oppdatering 29. april 2023. Vi Menn 20. mai 2022. Skoletannlegene tviholdt på et foreldet behandlingsopplegg. De boret og fylte tenner som i dag hadde fått være i fred. Friske tenner ble borret og fylt preventivt. En generasjon nordmenn sitter i dag igjen med regningen. Stadig flere regninger.

Vitamin D metabolisme

De to molekylene D2 og D3 metaboliseres i lever og nyrer og omdannes tilslutt til calcitriol. Dette stoffet har reseptorer på epitelcellene i tynntarmen og fører til økt opptak av kalsium fra mat.

Vi vet at vitamin D kan man få fra

 • Sollys på huden reagerer med kolesterol og danner stoffet D3 (cholecalciferol).
 • Man kan spise D3 tilskudd (cholecalciferol).
 • Man kan spise D2 tilskudd (ergocalciferol).

D2 og D3 molekylene er veldig like. Forskjellen er at D2 har en CH3 gruppe på plass 24 i karbonkjeden. Etter metabolisering i leveren omdannes både D2 og D3 til det samme stoffet, 25-OH-D3.

D2 og D3 går med blodet først til leveren. Her hydroxyleres begge. Det vil si, hydroksyl ionet OH- legges til molekylet på plass 25 i karbonkjeden. Hos D2 fjernes den ekstra CH3 gruppen. Det dannes da 25-OH-D3, vanligvis bare kalt 25-OH-D (25-hydroxycholecalciferol eller calcifediol eller calcidiol eller 25-hydroxyvitamin D eller 25(OH)D). Leveren slipper calcifediol ut i blodet. Dette er den formen av vitamin D det er mest av i blodet. På vanlige blodprøver er det konsentrasjonen av 25-OH-D i serum som måles (nmol/liter).

I nyrene filtreres blodet. Avfallsstoffer tas ut og går til urin. I tillegg reagerer 25-OH-D til 1,25-(OH)2-D (1,25-dihydroxycholecalciferol, eller calcitriol). Dette er den mest metabolsk aktive formen for vitamin D (tilgjengelig for cellene).

Det kan også dannes 24,25-dihydroxycholecalciferol.

Calcitriol er den aktive formen av vitamin D i kroppen. Epitelcellene i tynntarmen har en calcitriol reseptor. Calcitriol går med blodet og binder seg til denne reseptoren. Dette utløser en reaksjon i cellen der det dannes ekstra kalsium reseptorer på cellemembranen. Som igjen gjør at man får et bedre opptak av kalsium fra mat. Resultatet er at kalsium Ca2+ nivået i blodet (serum) øker.

Et vitamin er definert som et stoff som kroppen ikke kan lage selv, og som gir spesifikk sykdom dersom man ikke får i seg nok av det. Eksempelvis gir mangel på vitamin C skjørbuk. Mangel på vitamin D gir rickets – en feil i skjelettet i beina. Fra dette ser vi at vitamin D muligens ikke er et vitamin allikevel. Fordi kroppen kan lage det selv i huden. I mekanismen ser vi også at vitamin D oppfører seg som et hormon – et signalstoff. Det dannes ett sted i kroppen og fraktes til et annet sted der det fører til en reaksjon.

Calcitriol kan også påvirke kalsium nivået i blodet ved å øke gjenbruk av kalsium i nyrene, og ved å stimulere skjelettet til å frigi kalsium. Calcitriol er nært knyttet til PTH, parathyroidhormone, som også er en regulator av kalsium.

Referanse researchgate. Wikipedia vit d og calcifediol og parathyroid hormone PTH.

Bildet øverst er lovlig lånt fra https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_of_NASA%27s_Solar_Dynamics_Observatory_-_20100819.jpg

Oppdatering 14. september 2020: Fra min facebook. Helge Sjekket litt på google og virker som lav, altså lav som reinsdyr spiser (lichen på engelsk), inneholder både D2 og D3. (Men i hovedtrekk var det riktig at D3 er mest fra animalske kilder og D2 mest fra veganske.) Når man tar D vitamin tilskudd er det viktig å også ta vitamin K2. Effekten av D er høyere opptak av kalsium i tarmen fra mat. K2 gjør at det ekstra kalsiumet går til riktige steder i kroppen og ikke til eksempelvis hardere blodårer. Helst skal man også ta magnesium. Vit D er fettløselig så det kan lagres i kroppen dersom man tar mye. Så det er lurt å ta perioder av og på. Selv tar jeg D vit kurer primært om sommeren fordi det er på den tiden av året kroppen tradisjonelt får vit D.

Oppdatering 21. juni 2021. Klinghardt sier at vit D1 avgifter bly. Jeg er ikke engang sikker på hva D1 er.

Oppdatering 21. juni 2021. VDR stands for Vitamin D receptor. It is a snp (part of a gene) on one of our genes. It allows Vitamin D to enter the cell. If it is blocked however, little Vitamin D, no matter what your levels are on paper, will actually be entering the cell, and it can cause more harm than good. If your VDR is blocked, your immunity is poor, mast cells activate, and bile acid production and CYP4a1 liver detox pathway slows way down. VDR is commonly inhibited by the cytokine storm caused by Mold, Lyme, Epstein Barr, and retroviruses. That’s just about all of us. https://metabolichealing.com/5-factors-that-inhibit-your…/
VDR Ratio — calculate it: The bigger the difference between 1,25 vitamin D (active form) and 25 vitamin D (storage form) the more likely it is that your VDR snp is blocked. To calculate your Vit D ratio, Divide 1,25 (active) by 25 OH (storage). If the value is greater or equal to 1.5-2, your VDR is blocked and no Vit D should be taken. How to fix: I no longer take Vit D because I have VDR snps and in the recent past, active infections. Now, I get full body sun in summer and use a Sperti lamp in winter.

 1. Sperti lamp: Costs about $400 with 10% coupon code on website. There’s more expensive but many of us found Sperti works well.
  https://www.sperti.com/product/sperti-vitamin-d-light-box
 2. I also take VDR homochord from Biopure in Germany. They ship to USA and internationally. https://www.biopure.eu/us/homeo-k/ It’s called Homeo K Guard (formerly Homeo K MAF). It’s homeopathic gcmaf.
 3. Most importantly, the root cause of VDR inhibition needs to be addressed. That is, control of pathogens and toxins, especially mold,retroviruses and Wifi (which activates retroviruses and create 600x more Mold Mycotoxins).
  From the 2019 Retrovirus summit—Dr Jay Davidson talking:
  “we are now realizing through Dr Judy Mikovitz that quite a number of people may have retroviruses that are HIV-like and those specifically affect the VDR receptor and down regulate it. If you add vitamin D, the virus just increases its effects which can lead to increased imunosuppression.” How to control retroviruses? Retroviral protocol.

Oppdatering 21. juni 2021. Jeg tar for tiden vit K men ikke vit D. Den naturlige måten å få vitamin D på er gjennom solen. Så jeg tenker at å få det gjennom en pille har potensielt flere ulemper enn andre vitaminpiller der vitaminet i naturlig form inntas i form av mat. Det er lengre fra sollys til pille enn fra mat til pille. 5 factors that inhibit your vitamin d receptor (vdr).

Oppdatering 28. april 2022. fb KAB på GF: De siste årene har jeg i vinterhalvåret tatt en fermentert fiskeleverolje fra Canada (Ikke tran, som jeg har forstått er ultraraffinert, hardt prosessert og tilsatt kunstige vitaminer). Etter mange år på vinterlavbluss har fiskeoljen gitt meg gode resultater, både energi- og helsemessig. Denne siste vinteren har jeg derimot tatt 15 min solarium hver 8. dag. Resultatet har vært så bra at det er vanskelig å beskrive for andre. Jeg har så mye energi at jeg nesten holder på å lette, ingen forkjølelser, og huden ser vakker og glitrende ut. Jeg anbefaler alle å gjøre det samme til tross for at helsemyndighetene fraråder solarium.

fb GF: Stort sett ufarlig, med mindre du har tendens til nyrestein, og/eller har Vitamin K2 og Magnesium mangel. Vitamin K2 og Magnesium er nødvendige for å takle økte Calsium nivå som kan følge med Høye Vitamin D nivåer. Gifteffekten av Vit D er for høyt Calsium nivå.

fb meg: Når man måler d-vitamin på blodprøve er det Calcidiol som måles. Et stoff som ikke reagerer med cellene. Det omdannes til Calcitriol i nyrene. Calcitriol er “metabolsk aktivt” og kan reagere med cellene (feste seg til reseptorer på cellemembranen). Vil ikke Calcitriol være en bedre parameter å måle på blodprøve for å anslå vitamin d status? Hvorfor gjøres ikke det?

Oppdatering 29. april 2022. Sunlight and Vitamin D. Prehistoric perspective. Life forms began to evolve in the oceans over 1 billion years ago (altså 1 milliard år siden. det er omtrent 1 million år siden de første homo sapiens (Afrika). og omtrent en halv million år siden første neandertalere (Europa) og omtrent 100 000 år siden de gikk ut av afrika muligens pga plutselig økning i intelligens, behavorial modernity). They took advantage of sunlight and used it as an energy source to generate carbohydrates. Curiously some of the earliest phytoplankton including Emiliania huxleyi (which is a coccolithophore, i.e., has a calcium carbonate exoskeleton) which has existed unchanged in the Sargasso Sea (Atlantic Ocean) for more than 500 million years when exposed to sunlight not only photosynthesized glucose but also produced vitamin D2. This phytoplankton produces a large amount of ergosterol that when exposed to sunlight absorbs ultraviolet B (UVB) radiation and undergoes a photolysis reaction to form previtamin D2. Once formed this thermodynamically unstable isomer is transformed into vitamin D2. Similarly yeast and fungi also contain high amounts of ergosterol and when exposed to sunlight produce vitamin D2. Figure 1. Microscopic picture of Emiliana huxleyi, which is a cocolithophore i.e., has a calcium carbonate exoskeleton. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3897598/ Kommentar: virker som sol kan bety vitamin d som igjen kan bety kalsium som igjen kan bety et hardt beskyttende skall og skjelett.

Oppdatering 12. mai 2022. Jeg synes begrepet d-vitamin status kastes rundt endel. Er det et mål blod d-vitamin eller d-vitamin lagret i fettvev? GF: mye forskningslitteratur bidrar mer til forvirring enn avklaring. Det samme gjelder flere andre vitaminer som B12 som er ei gruppe kjemiske stoff ( Cyano, Hydroxo, Adenosyl, Guanosyl, samt diverse vitamerer). Vitamin d er oftest definert som Kolekalciferol (D3) og Ergocalciferol (D2). Det omtales også som Calcidiol og Calcitriol, og flere biokjemiske varianter. Vi snakker om en gruppe lignende kjemiske stoff “som er i slekt”, men der Vitamin D effekten ( = binding til VDR og utløsing av Gentranskripsjon av kanskje 900 ulike gener sammen med Vitamin A) nesten bare er knyttet til Calcitriol. Egentlig burde bare Calcitriol (og Ergotriol) kalles Vitamin D, fordi det er den aktive metabolitten i hovedsak. Calcidiol er en svak agonist, og samtidig en kompetitiv hemmer av Calcitriol. Det hele kompliseres av at stoffene Litocholsyre (bidrar til gallestein), Curcumin (fra Gurkemeie) og Olmesartan også har vitamin d effekt (VDR binding/aktivering). LCA can activate the vitamin d receptor without raising calcium levels as much as vitamin d itself.

Fører vitamin d fra solen også til økt kalsium opptak i tarmen? Ja. d vitamin effekten skal være identisk enten det er egensyntetisert, eller kommet inn i kroppen som tilskudd eller feit fisk. Den er mediert via VDR – Vitamin D Reseptoren. Hovedforskjellen skal være at du ikke greier å komme opp i høye og potensielt toksiske verdier av soling. Det er innebygd en parallell nedbryting av vitamin d i huden når et “ønsket” nivå er nådd. Dvs at om du ønsker trenger økte nivå slik som ved autoimmune kroniske sjukdommer der VDR er hemmet / blokkert / ødelagt så blir du nødt til å fylle på med tilskudd. Ingen greier å få topp egen produksjon daglig i Norge og Norden. En Saudi Arabisk studie viser også bedring av dysbiotisk tarmflora med tilskudd av 8000 IU vitamin d per dag. Noe som muligens ikke kan oppnås med egenprodusert vitamin d.

Parathyroidhormon og vitamin D

Biskjoldbruskkjertlene er 4 små områder i skjoldbruskkjertelen. Disse produserer PTH, ParaThyroidHormone. I likhet med vitamin D fører økt PTH til økt blod kalsium. Jeg tolker dette som en nødvei for kroppen til å få det viktige kalsiumet i blodet også når det er lite sol og d-vitamin.

Noen ganger opplever personer overaktive biskjoldbruskkjertel(er). Noen ganger løses dette ved å fjerne en av parathyroid kjertlene i en operasjon. Muligens kunne dette vært løst med vitamin D?

vitamin-d-metabolisme-bilde02-parathyroidhormon-pth-og-vitamin-d-25-oh-d
Både vitamin D og parathyroidhormon PTH øker kalsium i blodet. Når vi er ute i solen og får høy vitamin D går PTH ned. Mangler vi vitamin D går PTH opp. Dermed har vi kalsium i blodet også når vi har lav vitamin D.
vitamin-d-metabolisme-bilde03-kalsium-magnesium-pth-vitamind

Vitamin d fra sol versus kosttilskudd

Oppdatering 28. august 2022. Idag hørte jeg et foredrag på The art of antiaging summit 2022. Arrangør er Brian Vaszily. Dag 6 intervjuet han naturopathic doctor Kye Peven. Det er en video (og bare lydfil) med 3 intervjuer der Peven er intervuet i midten. 1 time og 49 minutter ut i videoen sier Peven at vitamin d fra sol beskytter mot autoimmun sykdom, mens vitamin d fra kosttilskudd ikke har denne virkningen. Han begrunner det med at rundt ekvator er det nesten ikke autoimmun sykdom. Se 1 time 49 min ut i denne videoen https://theartofantiaging.com/day-6-nip-mpz/

Han sa en annen interessant ting også. Solbrenthet får man dersom man er ute midt på dagen når solen steker uten å være tilvendt. Best tilvending får man ikke ved å være innendørs men ved å være ute tidlig om morgenen og få lys på kroppen når solen ikke er så sterk at man blir brent. Dette lyset gjør at man tåler den sterke solen senere på dagen bedre.

Peven snakket mye om søvn. Noe jeg er veldig interessert i. Han har skrevet boken Natural Remedies for Sleep: Essential Oils, Meditation, Acupressure, and More for a Good Nights Rest, August 24, 2021.

Kobberamalgam

Igår hadde jeg en lang samtale med en tannlege jeg brukte i mange år for ganske lenge siden. Han begynte sin praksis på tidlig 60-tall og pensjonerte seg tidlig på 2000 tallet.

Vi snakket blant annet om kobberamalgam. Han sa at dette ble brukt i første del av hans praksis. Det ble kun brukt på melketenner. Dette var fordi kobberamalgam har visse egenskaper:

 • Antibakterielt.
  1. Det var mulig å legge fyllingen selv om hullet i tannen ikke var tørt og rent.
  2. Muligens tenkte man at en eller flere antibakterielle overflater i munnen ville virke preventivt for karies. Man visste jo at kopperamalgam lakk metaller. Kvikksølv er kjent for å være antibakterielt. Konserveringsmiddelet Thimerosal er basert på kvikksølv og brukes for å hindre bakterievekst i flerdose vaksiner.
 • Større lekkasje. Det var større lekkasje av kvikksølv og andre materialer i kobberamalgam enn fra vanlige amalgam fyllinger.
 • I tillegg tror jeg kobberamalgam var enkelt og raskt å arbeide med.
 • Jeg tror kobberamalgam førte til misfarging i munnhulen – av tenner og vev. “Amalgam tattoo” er et kjent begrep. Kanskje disse kom av kopperamalgam.

Vanlig amalgam er en “amalgam”, altså en blanding som ikke medfører nye kjemiske forbindelser, mellom rundt 50% kvikksølv, kobber, sølv og ofte sink og tinn. Kobberamalgam er en amalgam mellom 60-70 % kvikksølv og resten kobber. Det er altså mye mer kvikksølv i kobberamalgam enn i vanlig amalgam. Dette, og det at dette amalgamet brytes ned raskere, gjør at det er mye mer giftig.

En type kobberamalgam heter Sibrin. Denne ble varmet opp i en skje over åpen spritflamme. Når kvikksølvet begynte å tyte ut ble det tatt over i en morter og bearbeidet videre. Så ble det tatt i et stykke stoff eller papir og bearbeidet i hendene. Hele tiden ble det avgitt giftig kvikksølvdamp.

Her tillands er det et pågående rettsoppgjør. Mellom 1960 og 1990 ble det brukt kobberamalgam i Norge. I denne tiden arbeidet 10 000 tannlegesekretærer uten beskyttelse i kvikksølvdamp når de forberedte kobberamalgam. Jeg har skrevet om dette i en annen blogpost.

Vi vet at dersom man har flere forskjellige metaller i munnen samtidig fører dette til strøm i munnen og raskere nedbrytning av metallene. Men amalgam er jo flere metaller i seg selv. Det er altså en blanding av flere metaller. Så man skulle tro at det å bare ha amalgam kunne føre til rask frigjøring av metallene.

Geir Bjørklund: Fra tannamalgamets historie. moam dot info.

Forbundet Tenner og Helse.

Amalgamfaren tannhelsesekretærene ble utsatt for minner litt om dagens stråleproblematikk. Idag er det en ekspnensiell økning av stråling i omgivelsene fra mobiltelefoner, trådløse hustelefoner, wifi rutere osv. Og ikke minst 5G og IoT (“tingenes internett”). Hverken kvikksølvdamp eller stråling kan man se, lukte eller smake. Men det er skadelig for det. I amalgamsaken måtte det et NRK program til for å få igang rettsprosessen. Brennpunkt har forøvrig også laget et program om stråling, En strålende dag.

Oppdatering 28. april 2022. Fra min fb amalgam er mykt og det flates ut/utvider seg når vi tygger. Derfor sprekker tenner også. Det blir som å slå på ei metallkule med ei slegge, -den blir flatere på toppen og utvider seg i bredden. Noe må gi etter og det er tanna.