England og muslimske barneovergrepsgjenger

I England har muslimske gjenger seksuelt forgrepet seg på engelske barn i flere tiår. Engelsk politiet valgte å se en annen vei.

De siste årene har vi blitt kjent med en overgrepssak fra England. Her har et stort nettverk av muslimske menn forgrepet seg seksuelt på sårbare engelske barn. Hvite barn, på barnehjem eller i annen sårbar situasjon. Et engelske politiet har visst om at dette har skjedd siden før år 2000. Men de har sett gjennom fingrene med det, av frykt for å fremstå som rasistiske, og av frykt for å skape innvandringsfientlige holdninger i samfunnet. Independent om 19000 barn, bbc om Huddersfield grooming gjeng, manchestereveningnews om at politiet visste.

For meg demonstrerer denne saken først og fremst i hvilken grad vestlige myndigheter har mistet bakkekontakten. Jeg vet ikke om det er hjernevask, korrupsjon, grådighet eller noe annet. Farene ved Islam velger man å se bort fra, uansett hvor åpenbare symptomene er.

Jeg vil i denne posten skrive noen ord om hva jeg tenker rundt disse tingene. Dette er tatt fra noen facebook innlegg jeg skrev for et par dager siden. Som svar på en post der det var linket til denne artikkelen:

Man kan vel ikke nekte for at muslimske menn har et ganske annet kvinnesyn enn det norske menn har. Et eksempel: de ønsker at kvinner skal dekke seg til. Fordi ellers mener de at kvinner fremstår som seksualobjekter og horete. Denne regelen gjelder også ofte for helt små barn. Ta deg en tur i Oslo sentrum / østkant og det er tett mellom småjenter som bruker hijab. Dette kommer selvsagt fra foreldrene. Og dette er ikke ekstreme muslimer, det er helt vanlige gjennomsnittlige muslimer som har slike hodninger. Seksualisering av barn. Så å si at det er en voldtektskultur innen islam overfor engelske kvinner og barn er ikke helt feil.

Og når det gjelder voksne muslimske kvinner er det ofte ikke frivillig at de går med hijab eller verre. Velger de å kaste hijaben blir de fort utstøtt eler verre av familien. Jeg vet dette blant annet fra samtale med muslimer. I Saudi Arabia er det ikke lov for kvinner å kjøre bil eller bevege seg utendørs uten å ikle seg i et telt og ha en mannlig “ledsager”. I Iran er det lovpåbud om å ha hijab for kvinner. Iranske kvinner kommer til Norge for å slippe slike regimer – og så opplever de at regimene opprettholdes her tillands. De sviktes av våre politkere som er for svake til å ta beslutninger. Akkurat som i England, som saken i denne tråden illustrerer så altfor godt.

Jeg er klar over at endel norske menn utnytter barn seksuelt. Både i Norge og på turer til utlandet, for eksempel Gambia. Og det er absolutt det verste jeg vet. Norge er et paradis for barneovergripere fordi straffene er så lave. Dette er ikke gret i det hele tatt og det er noe våre politikere burde ta tak i. Sylvi Listhaug gjorde et forsøk på det iløpet av de 2 ukene hun var justisminister for et par år siden. Hun satte forfølgelse av barneovergripere øverst på dagsorden. Og kalte dem tilogmed monstere. Noe Ap mislikte og gjorde alt de kunne for å bli kvitt henne. Noe de dessverre lyktes med.

I innlegget mitt over argumenterer jeg for at i den muslimske verden er ikke problemet først og fremst at enkeltpersoner har et forkvaklet syn på kvinner. Det er et større problem, fordi det gjelder hele kulturen/”religionen”. Og det må det nesten være lov å påpeke og kritisere uten å bli kalt rasist.

Kan ikke annet enn å overraskes hver gang norske kvinner på død og liv skal forsvare den kvinneundertrykkende kulturen islam og i dette tilfellet også muslimske overgripere. Sorry. Norge skal være verdensmester i likestilling men med en gang man kritiserer den åpenbart undertrykkende ideologien islam blir man stemplet som rasist. Det er bare for latterlig.

Islam kan best sammenliknes med nazisme. De to ideologiene har mange likhetstrekk. Eksempelvis

  1. Utslettelse av Israel og jødene.
  2. Verdensherredømme.
  3. Forfølgelse av annerledestroende. I islam godt demonstrert som forfølgelse av kristne i muslimske land. I Tyskland før og under andre verdenskrig var åpenbare opposisjonelle i livsfare, og nøytrale alltid i en risikosone (jmf Marte Michelet, Den største forbrytelsen).
  4. Forfølgelse av avhoppere.
  5. Begge er først og fremst ideologier, fordi dette er politiske systemer. Islams lovverk kalles Sharia.
  6. Begge liker sensur. Nazistene hadde sine bokbål. Muslimene dreper gjerne filmskapere (Theo van Gogh), forfattere (Salman Rushdie), kariakturtegnere etc over en lav sko.

Hverken nazismen eller islam er spesielt opptatt av menneskerettigheter, med hver sin vri:

  • Islam har sin kjønnsideologi der det settes helt egne, meget belastende regler for kvinner.
  • Nazismen ønsker rene genetiske linjer. Og har en overbevisning om at noen linjer er bedre enn andre.

Annet:

  1. I Islam må dyr slaktes halal. Noe som medfører lidelse.

Ja – jeg mener kulturen/ideologien islam skaper overgripere. Overfor kvinner, vantro/vestlige, homofile, etc. Eksempel: i Islam er ikke kjønnene likestilt. Menn er mer verdt enn kvinner. Det er egne regler for hvordan kvinner skal kle seg, oppføre seg, hvor de kan ferdes osv som ikke gjelder menn. Dersom en kvinne i islam gjør en liten feil, eksempelvis blir sammen med en mann familien ikke liker, vet vi godt at hun er i fare, tilogmed livsfare. Det heter æresdrap. Og dette ser islamsk myndigheter ofte gjennom fingrene med. Problemet er at slike holdninger legitimeres i Koranen og andre islamske skrifter som muslimer tolker og vedkjenner seg. Så det er ikke bare et individproblem. Det er et system problem. Man farges selvsagt av den kulturen man vokser opp i og vedkjenner seg. Jeg mener ikke at hver enkelt muslim er en overgriper. Men antallet overgripere i en gruppe øker når kulturen godkjenner slik adferd.

Innen islam er det velkjent at Mohammed giftet seg med en 6 år gammel jente (Aisha), og “fullbyrdet ektestkapet” da hun var 9. Så seksuell kontakt med helt små barn har alltid vært en del av islam. Det foregår jo fortsatt i muslimske land der voksne menn gifter seg med barnebruder.

Et eksempel til. Overfallsvoldtekt. Jeg husker første gang jeg leste om det i avisen, det var rundt år 2000. Jeg visste ikke hva det var. Dette er noe våre nye landsmenn har tatt med seg til Norge. Stort sett alle muslimske. Konsekvensen av overfallsvoldtekt er at kvinner ikke kan bevege seg trygt utendørs. Og ofte får alvorlige følgeskader etter å ha opplevd dødsangst. Og det er faktisk verre enn “norske” voldtekter, som typisk skjer på en fest der begge parter er fulle osv. Uten at det skal unnskyldes.

Det var en interessant artikkel du linket til, om briter i Gambia. De britene som drar til Gambia og utnytter småbarn er bare noen jævla svin. Og de bør straffes hardt, både i Gambia og i UK. Som det står i artikkelen – i Gambia er dette et systemproblem pga fattigdom. Hos vanlige briter tror jeg ikke slik adferd ansees som ok. Så da er det ikke et systemproblem. Det er kyniske, pedofile enkeltindivider og ev grupper av dem. Når det viser seg at politiet stilltidende aksepterer at muslimske menn misbruker UK barn er det et systemproblem – innen politiet og det politiske miljøet.

Jeg kjenner norske forhold bedre enn UK. Det var interessant å se nordmannen Svein Agesandakar få bred omtale i den Gambia artikkelen. I Norge er det faktisk et systemproblem mhp seksuell utnytting av barn. Årsaken til dette er at slike saker får lav prioritet. Mange etterforskes ikke, og mange av de som havner i retten dømmes ikke, og de som dømmes får lav straff. (feks Lommemannen – ute for lengst) Og de får ikke tvungen behandling i fengselet, så mange fortsetter der de slapp når de kommer ut. Så Norge er et jævla paradis for pedofile. Som nevnt ovenfor – Sylvi Listhaug gjorde et forsøk på å endre dette. Men det satte Jonas Gahr Støre og Ap en rask stopper for.

Det med kvinners stilling i India er viktig problemstilling Her står det ganske bra om noen av årsakene. Det nevnes patriarkalske samfunn – altså samfunn der menn er mer verdt enn kvinner. Som i Islam.

Her er et nylig og godt eksempel fra Norge på noe av det jeg skriver om ovenfor. To tenåringer på Holmlia har en uskyldig flørt. Storebroren til jenta dukker opp på skolen, slår ned gutten. Han reiser seg ikke. Storebroren truer de andre elevene til å ikke ringe ambulanse. Gutten ender med å dø. I den påfølgende rettssaken nedlegger aktor påstand om 1 års fengsel. Ett års fengsel for noe som er i nærheten av overlagt drap. Slike lave dommer gjør at terskelen til å gjøre slike lovbrudd senkes. Realiteten i det er at man legitimerer æresdrap. 16-åringen var Mohammed Altai, påtalemyndigheten var representert ved Børge Enoksen. En slik dom er veldig langt fra den alminnelige rettsfølelsen i befolkningen. Slik er det ofte i norsk rettsvesen og det er et betydelig problem.

Bare denne uken var det et annet drap. Dette er ikke ferdig etterforsket, men det er omstendigheter som tyder på at det også var knyttet til ære. Halil Kira ble henrettet utenfor et Pizza sted på Prinsdal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *