Google sensurerer

Google er politisk og sensurerer søk.

Mercola er verdens mest kjente nettsted for “alternativ” medisin. Google har for ikke lenge siden gjort denne siden mye mindre synlig. Tidligere kom Mercola ofte som en av de første treffene når man søkte på noe som hadde med helse eller alternativ helse å gjøre. Nå må man som oftest inkludere “mercola” i søkestrengen for å få treff her. Tidligere forsøkte Google å promotere internettsider som var til best nytte for brukerne. Nå promoterer de istedet internettsider der de har sponsorer eller informasjonen er politisk korrekt.

Klinghardt sier at de gode vaksinestudiene er nå usynlige på google.

Oppdatering 25. mai 2020. I forbindelse med corona pandemien som nå pågår har den kontroversielle filmen Plandemic med Judy Mikovits blitt laget. Denne har blitt tildels fjernet på facebook, youtube og twitter. Sensur av en stemme som sier noe annet enn mainstream media. Av filmens tilhengere har den så blitt lagret på Google Drive. Dette er en skytjeneste der folk kan lagre egne personlige dokumenter, jobbdokumenter osv. Man kan få generert en link til en fil eller katalog på Google Drive og så distribuere linken til samarbeidspartnere eller andre interessenter slik at de får tilgang. Dette har blitt benyttet til å spre Plandemic. Google Drive linken postes på facebook, twitter, youtube og andre steder. Etter at Google ble tipset om dette har de gått gjennom folks personlige filer og tatt ned kopier av Plandemic. En ser at Google har mulighet til å gå giennom innholdet lagret der og ikke har motforestillinger mot å gjøre det. Jeg lagrer aldri mine personlie filer på skytjenester.

Slik baner ICNIRP vei for 5G med nye, slakkere grenseverdier – i strid med kunnskapen https://einarflydal.com/2020/05/22/slik-baner-icnirp-vei-for-5g-med-nye-slakkere-grenseverdier-i-strid-med-kunnskapen/

Oppdatering 12. juni 2021. youtube sletter kontoen til en republikansk politiker som har lastet opp videoer der hydroxychloroquine anbefalles for covid-19. Man legger merke til at også Klinghardt anbefaller hydroksychloroquine. Man legger også merke til at dette er en medisin det ikke er patent på og som derfor er billig. Jeg er ikke en typisk konspirasjonsteoretiker men får mindre og mindre interesser for å lese mainstream media. Fordi jeg stoler mindre og mindre på det de skriver (og unnlater å skrive om). Den republikanske senatoren Ron Johnson er utestengt fra Youtube i sju dager for å skrytt av medisinen hydroksyklorokin som behandling mot corona. Youtube er som kjent eid av Google. Så da må man anta at den samme sensuren gjelder på Google.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *