Vaksineprodusenter uten ansvar

Farmasøytiske selskaper utvikler og selger vaksiner. Denne industrien er unntatt fra rettssystemet. Hvis et farmasøytisk selskap produserer en vaksine som skader brukerne, vil ikke selskapet kunne saksøkes.

Dersom en bilprodusent lager en bil med feil, og denne feilen fører til personskader og kanskje dødfall, vil produsenten bli saksøkt av forsikringsselskaper og skadelidte. Derfor er bilprodusenter livredde for å sende biler med feil ut på veien. De har omfattende testing og andre prosedyrer for å forsikre seg om at bilene ikke er farlige. Og oppdages det en feil i en modell som er ute på veiene vil produsenten innkalle alle bilene til verksted for å få feilen fikset. Jeg har selv opplevd dette. Jeg har en Toyota Corolla 2003 modell. Takata airbag var installert i denne, og i mange andre modeller og merker. Airbagen hadde en farlig feil – i noen tilfeller åpnet den seg når den ikke skulle. Toyota gjorde en massiv innkalling av alle biler til verksted for gratis fiks av problemet. Jeg ble oppringt av et Toyota verksted i begynnelsen av 2020 og bedt om å sette opp en time. Da jeg ventet litt ble jeg oppringt igjen. De var veldig nøye på at dette måtte fikses.

Oppdatering 1/7-2020: Volvo tilbakekaller 84 094 biler i Norge, 2.1 millioner på verdenbasis, på grunn av mulig feil i sikkerhetsbeltet.

National Childhood Vaccine Injury Act

I november 1986 signerte Ronald Reagan loven National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA, Vaccine Act). Denne loven fritar i stor grad vaksineprodusenter for ansvar dersom vaksinen fører til skader hos brukeren. Loven opprettet en egen domstol for behandling av vaksine søksmål, “Vaksinedomstolen” (“Vaccine court”). Her gjelder egne rettsregler, forskjellige fra de som gjelder i vanlige rettssaler. Man har tabeller for hver aktuell vaksine, der kjente skadevirkninger er listet opp. Det er nok at “saksøker” demonstrerer at skaden oppsto innenfor et gitt tidsrom etter at vaksinen ble tatt. Man behøver ikke bevise årsak-virkning. Får man medhold får man utbetalt en standard erstatning på 250 000 dollar. Vaksinedomstolen og erstatningene finansieres av en skatt på hver vaksine. Det legges en avgift på 75 cent på hver eneste vaksinedose som selges fra produsenten. Produsenten tar denne avgiften inn ved å øke prisen. For en DTP vaksine, som er en trippeldose, er avgiften altså 2,25 dollar.

Dette systemet kom i stand fordi på 70 og 80-tallet opplevde vaksineprodusentene et økende antall rettssaker og ble dømt til å betale erstatninger som gjorde at bunnlinjen deres ble dårligere. De sa til politikerne at dersom dette fortsatte ville de slutte å lage vaksiner.

Når en industri unntas risikoen for søksmål vil dette være et incentiv til å ferdigstille produkter uten å bruke tilstrekkelig med tid på å teste at de er sikre. Det vil også være et incentiv til ikke å være så påpasselige med rette kjente feil. Et selskap vil typisk gjøre det som er mest lønnsomt.

Denne lovgivningen har endret vaksineindustrien. Tidligere ble barn tilbudt noen få vaksiner. Nå er antallet nærmere 100. Jo flere vaksiner et barn får, desto større sjanse for vaksineskade. Dette betyr ikke lenger noe for vaksineprodusentene – fordi de kan ikke saksøkes. Så de ønsker ukritisk flere og flere vaksiner. Vi vet også at for å få en medisin på markedet må den gjennom omfattende testing, både for sikkerhet og effektivitet. Det tar gjerne 10 år å få en ny medisin på markedet. Kravene for slik testing er ikke de samme for vaksiner. En vaksine kan komme på markedet etter bare et års tid. Det er noe vi ser i disse corona tider der det er håp om å få en vaksine på markedet allerede iløpet av 2020 – det vil si under 1 år før pandemien startet! Da er det stor risiko for at vaksinen ikke er testet ut godt nok, hverken for sikkerhet eller effektivitet.

Bruesewitz-Wyeth

I den opprinnelige loven åpnes det for å gå til det vanlige rettssystemet. Man må først prøven saken i Vaksinedomstolen. Får man ikke tilstrekkelig medhold kan man ta saken videre i det vanlige rettssystemet. I 2010 ble omfanget av denne muligheten vurdert i amerikansk høyesterett, i saken Bruesewitz vs Wyeth. Hanna Bruesewitz ble skadet etter DTP vaksinen, men skaden var ikke i tabellen. Hun fikk ikke medhold. Hun tok saken til det vanlige rettssystemet og tapte i flere instanser. Saken ble så behandlet i høyesterett. Spørsmålet var om vaksineprodusenten kan saksøkes for en vaksine med “feil design”. Det vil si, en vaksine med ingredienser som gjorde den usikker. Lovens ord:

§300aa–22(b)(1): “No vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury or death associated with the administration of a vaccine after October 1, 1988, if the injury or death resulted from side effects that were unavoidable even though the vaccine was properly prepared and was accompanied by proper directions and warnings.”

Høyesterett kom til at produsenten ikke var ansvarlig for “design defects” i vaksinen.

Konsekvensen av denne dommen er at vaksineprodusenter i enda større grad er beskyttet mot søksmål i det vanlige rettssystemet. De kan ikke saksøkes for farlig innhold i vaksinene. Dermed har de ikke noe insentiv til å bruke ressurser på å utvikle sikre vaksiner. Hasteutvikling og dårlig testing straffes ikke. Vaksiner gis til stort sett alle spedbarn i et stort antall doser. Noen steder er det tvangsvaksinering, eksempelvis i New York. Dette bidrar ikke til å sette lovgivningen rundt vaksiner i et godt lys.

PREPA – Public Readiness and Emergency Preparedness Act

Oppdatert 5. august 2021. Lovhjemmel for corona vaksinene.

PREPA, The Public Readiness and Emergency Preparedness Act, signed into law by president George W. Bush in December 2005, is a controversial
tort liability shield intended to protect vaccine manufacturers from financial risk in the event of a declared public health emergency.
The act specifically affords to drug makers immunity from actions related to the manufacture, testing, development, distribution, administration
and use of medical countermeasures against chemical, biological, radiological and nuclear agents of terrorism, epidemics, and pandemics. PREPA strengthens and consolidates the oversight of litigation against pharmaceutical companies under the purview of the secretary of Health and
Human Services (HHS). PREPA provides $3.8 billion for pandemic influenza preparedness to protect public health in the case of a pandemic disease outbreak.

Vaccine manufacturers lobbied for the legislation, which would effectively preempt state vaccine safety laws in the case of an emergency declaration by HHS, by making clear they would not produce new vaccines unless the legislation was enacted.

Kort om rettsmulighetene for vaksineskader i Norge

Norge har sitt eget system for vaksineskader. Har man mistanke om vaksineskade er gangen som følger:

 • Saken meldes inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Man må demonstrere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”) for at vaksinen medførte skaden. NPE benytter egne sakkyndige for å vurdere dette.
 • Får du ikke medhold kan vedtaket ankes til Pasientskadenemda. Også størrelsen på erstatningen kan ankes hit.
 • Ønsker man å ta saken videre etter Pasientskadenemndas avgjørelse må dette gjøres i det ordinære rettsystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda.

I USA har man tabeller med kjente bivirkninger for de vanligste vaksinene. Når klagen finnes i en slik tabell behøver man ikke demonstrere årsak-virkning. Bare at skaden faktisk har oppstått, innenfor det spesifiserte tidsintervallet. Det er uklart om dette systemet også gjelder i Norge.

Hva er egentlig disse statlige instansene man skal henvende seg til?

 • Norsk Pasientskadeerstatning. Fra hjemmesiden www.npe.no: NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Visitors address Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.
 • Pasientskadenemnda. Fra wikipedia: Pasientskadenemnda (PSN) var et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemnda behandlet klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det ser ut til at det eksisterer en hjemmeside http://www.pasientskadenemnda.no/ Men når jeg går inn her får man en feilmelding og det virker som at siden er tatt ned. Address: Møllergata 24, 0179 Oslo Phone: 22 99 36 30.

Man har sett et annet, men muligens tilsvarende system, i full vigår i forbindelse med kvikksølvforgiftning hos tannlegesekretærene. De tok det til retten, og noen av sakene havnet også i Høyesterett.

Å ha Staten som motpart i en rettstvist er ikke noen spøk.

 • Rettstvister er ikke gratis. Man må betale gebyr til retten. Dette er sannsynligvis for dommerens tid, sakkyndiges tid, lokalene osv.
 • Man må betale egen advokat. Og står i fare for å også måtte betale motpartens advokat, dersom man taper saken.
 • Det tar mye tid. Han/hun får ikke betalt for tiden som nedlegges. Men det gjør motparten. De som deltar i saken på Statens side får betalt for hver time de nedlegger – av skattebetalerne.
 • Det tar mye krefter. Rettssaker er ofte arena for sterke følelser for dem det angår. Pasietnskadesaker kan trekke ut å årevis – ofte tar det over 10 år å komme i mål. Motparten har overhodet ingen nedside – taper de saken angåer det ikke dem personlig.
 • Rått parti. Egentlig et ganske stygt system der det ofte spekuleres i at saksøker skal dø før erstatningen må utbetales.

sykepeleien.no 90% av pasientklager blir avvist.

pasientskadeadvokater.no. Har du krav på erstatning etter vaksine?

Annet

Vaksineadvokat Robert J. Krakow, representerer vaksineskadde.

HRSA, Health Resources and Services Administration. Covered vaccines. Vaccine injury table.

Truth about Vaccines docuserie med Ty Bollinger. Veldig bra. Mye ikke lett tilgjengelig informasjon. Største minus er at de intervjuer ikke noen som er for vaksiner. Det er en feil alle stort sett gjør i vaksine debatten. Man forstår ikke at å balansere vinklingen gjør det hele mer troverdig.

Oppdatering 3. januar 2022. Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, was a United States Supreme Court case in which the Court upheld the authority of states to enforce compulsory vaccination laws. The Court’s decision articulated the view that individual liberty is not absolute and is subject to the police power of the state. Wikipedia.

Norge-Sverige i corona

I Norge er det en manglende forståelse av at mekanismene bak corona spredning og corona dødsfall er forskjellige. Resultatet er at vi er litt for sikre på at egen strategi er riktig.

Oppdatering 25. juli 2023. Substack. A midwestern doctor. The Forgotten Side of Medicine. amidwesterndoctor.substack.com. Part1, feb 13 2022. The smallpox pandemic response was eerily similar to COVID. Part2, feb 25, 2022. Early Clinical Observations on the Effects of Smallpox Vaccination. A detailed summary sourced from the early Holistic Schools of Medicine.

Worldometer idag (april 27, 2020):

 • Sverige. Coronavirus Cases: 18,640. Deaths: 2,194. Recovered: 1,005. Aktive smittetilfeller blir: 18640 – 2194 – 1005 = 15441
 • Norge. Coronavirus Cases: 7,527. Deaths: 202. Recovered: 32. Aktive smittetilfeller blir: 7527 – 202 – 32 = 7293
 • Sveriges befolkning: 10,099,265
 • Norges befolkning: 5,421,241

Sverige har litt under dobbelt så mange innbyggere som Norge (10 099 265 / 5 421 241 = 1,9). Og litt over dobbelt så mange corona tilfeller (worldometer idag: 18640 vs 7527 tilfeller, 18640 / 7527 = 2,5). Sett i forhold til folketallet er litt flere svensker enn nordmenn smittet. Men ikke mange.

Smittetilfeller

Smittetallene er altså rimelige når man tar hensyn til forskjellen i folketall. La oss anta at andre faktorer er like

 • begge landene fikk epidemien omtrent samtidig
 • de tester et tilsvarende utvalg av befolkningen
 • de gjennomfører like mange tester sett i forhold til befolkningstallet (det antas altså her at Sverige tester omtrent dobbelt så mange som Norge)
 • de bruker samme test så testfeil er omtrent det samme
 • de gjør samme tiltak for sosial distansering

NB: sosial distansering er et tiltak for å hindre smitte. Det påvirker ikke nødvendigvis andelen smittede som dør. Dette er det mange som ikke helt forstår. Det er denne innsikten som er bakgrunn for denne bloggposten.

Men så er det bare det at sosial distansering tiltakene er ikke like. Norge har lukket ned samfunnet for å hindre smitte. Mens Sverige har ikke gjort det. Da er det rart at ikke smittetallene i Norge er betydelig lavere enn det forskjellen i folketall tilsier. Det betyr egentlig at den lockdown som Norge gjør ikke fungerer. Det blir ikke betydelig færre smittetilfeller av det.

Dødsfall

Det er nesten 11 ganger flere koronadødsfall i Sverige enn i Norge (2174 vs 202, 2174/202=10,9). Når dette tallet er høyere enn forholdstallet for smitte tilfellene, betyr det at en koronasmittet svenske har høyere sannsynlighet for å dø enn en koronasmittet nordmann. Han/hun har noe over 4 ganger så høy sannsynlighet for å dø (10,9 / 2,5 = 4,4). Det betyr at antar vi at 1 person dør av 1000 koronatilfeller i Norge, vil 4,4 av 1000 koronasmittede svensker dø. Hvorfor dør svenskene lettere av korona enn oss?

En forklaring er at de har hatt mer utbrudd på eldresenter. Der dør folk mye lettere. Kanskje er dette den eneste feilen svenskene har gjort.

Kanskje er det en forskjell i rapportering. Jeg har lest at i Norge registreres et dødsfall som coronarelatert bare dersom den døde på forhånd har avgitt positiv coronatest. I Sverige er ikke dette et kriterie. Da må man spørre seg om Norge politiserer coronaepidemien.

En annen forklaring er at helsesystemet deres er overbelastet. Slik at coronasyke som vil på sykehus ikke får komme inn. (Jeg vet ikke om dette er tilfelle – isåfall burde Norge stilt opp for naboen). Da må vi også anta at folk som kommer på sykehus lettere overlever. Dette er ikke gitt – det finnes ingen medisin mot korona (og c-vitamin er ikke lov her til lands fordi det er utestet og potensielt farlig ifølge norske leger). Det er heller ikke gitt at respirator er en hjelp fordi mange som havner der har problemer med å komme levende ut av den. En respirator er en pustemaskin som er til hjelp dersom pasienten har svake pustemuskler (mellomgulv etc). I corona er det ikke dette som er problemet. Problemet er at lungene fylles med væske og arealet der oksygen kan gå inn i blodet blir mindre. En bedre måte er å puste luft som inneholder økt oksygen mengde. Det viser seg at de som havner i resporator og overlever ofte ender med lungeskader – påført dem ikke av corona men av respiratoren.

Her er et eksempel på norske eksperter som ikke helt forstår at mekanismene bak smittespredning og dødsfall er forskjellige. Dette professor triplet blander de to i hop i en salig røre der leseren sitter igjen med i beste fall forvirring og lite informasjon, i verste fall en god dose feilinformasjon. Minner om statlig propaganda.

Oppdatering 6/-2020. Nok en forklaring på hvorfor svensker dør lettere av corona enn nordmenn kan være at de har hatt en annen variant av viruset. Norge fikk inn viruset med reisende fra Alpene. Muligens fikk Sverige inn viruset også fra USA.

Oppdatering 6/7-2020. Her spør Aftenposten hvorfor er Sverige så mye hardere rammet? De har en figur “Sverige vs nabolandene. Tallene viser påvist smittet og dødsfall pr. 100.000 innbygger” omtrent halvveis ned på siden. Figuren viser at per 1. juli 2020 har Sverige omtrent 4 ganger så mange smittede som Norge (166 vs 672), og omtrent 12 ganger så mange dødsfall (4,7 vs 52,4). Tall fra European Centre for Disease Prevention and Control. At de har flere smittede er naturlig da Norge gjorde en hardere lockdown av samfunnet. Men når man tar hensyn til dette ser vi at fortsatt dør 3 ganger så mange svensker. Hvorfor dør svensker lettere enn nordmenn av corona? Det er fortsatt ikke besvart.

Oppdatering 20/10-2020. Coronaviruset kan også angripe hjernen. New York Times – It’s not just the lungs — the pathogen may enter brain cells, causing symptoms like delirium and confusion.

Oppdatering 26/11-2020: Chlorine dioxide og MMS (activated chlorinedioxide) mot corona. Andreas Ludwig Kalcker. andreaskalcker dot com. MMS is the name Jim Humble gave to the combination of chlorine dioxide (NaClO2) activated with citric acid.

Oppdatering 28. juni 2021.

Er det økt dødelighet pga corona i Sverige? Kilder er scb.de og statistikdatabasen.se. Deaths-total-(året). Table-Layout1.

Dysentery:
1853: 84 047
1854: 70 846
1855: 77 734
1856: 79 618
1857: 101 491
1858: 80 498
1859: 75 720
1860: 67 502
1861: 71 829

Spanish flu:
1917: 77 385
1918: 104 591
1919: 84 289
1920: 78 128
1921: 73 536

Corona:
2015: 90 907
2016: 90 982
2017: 91 972
2018: 92 185
2019: 88 766
2020: 98 124

corona-norge-sverige-01-pic01-sverige-maanedlige-dodsfall-januar-1851-juli-2020
Sverige månedlige dødsfall januar-1851 til juli-2020. Figur jeg fant på facebook. Den har vissnok sirkulert i Sverige. Den viser dødelighet og overdødelighet som funksjon av tid. Vi ser at det er ingen stor overdødelighet i Sverige på grunn av corona. Figuren stemmer med tallene ovenfor jeg hentet fra scb.de og statistikdatabasen.se.

12. nov 2021 – ny topp men ikke i Sverige

Oppdatering 12. november 2021. Det siste halve året har vi i Norge vaksinert på harde livet. Og etterhvert “gjenåpnet samfunnet”. Det skjedde blant annet rett før valget i september. Nå er de aller fleste i landet fullvaksinerte. De siste månedene har smitten igjen eksplodert. Nå er det snakk om nye tiltak. Ny nedlukning? Vaksinepass for kommuner? Og ikke minst – mer vaksinering. De uvaksinerte får skylda. Min fb kommentar til det siste:

Aftenposten: Dette er regjeringens tiltak mot økt coronasmitte. Fra artikkelen: “Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge. På et døgn ble det registrert 2126 nye koronasmittede.” Artikkelen ble skrevet fre 12. nov 2021 så da er tirs 9. nov 2021 rekord døgnet. Nå er nesten alle i landet fullvaksinert. Da er ikke en rimelig konklusjon at uvaksinerte smittes lettere enn vaksinerte. Det smitter jo lettere nå enn i starten av epidemien da ingen var vaksinert.
Sjekk worldometer. Norge har nå mange flere aktive corona tilfeller enn Sverige. Det virker som norske vaksinerte ikke blir friske og forblir smittebærere i lang tid og smitter andre vaksinerte.

Det virker som svenskenes naturlige immunitet beskytter dem. Her til lands har veldig få gjennomgått sykdommen og har naturlig immunitet.

corona-norge-sverige-01-pic03-worldometer-20211112-norge-antall-aktive-corona-tilfeller
Norge har rundt140 000 corona tilfeller (fredag 11. nov 2021, worldometer). Sveriges sammenliknbare tall er 12 500. Vi har plutselig over 10 ganger så mange aktive tilfeller.
corona-norge-sverige-01-pic02-worldometer-20211112-sverige-antall-aktive-corona-tilfeller
Sverige har nå færre aktive corona tilfeller enn Norge. De har rundt 25000 aktive tilfeller. For å sammenlikne med Norge må vi dele på 2 siden Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge. Så da er vi på 12 500.
corona-norge-sverige-01-pic04-vg-20211115-antall-paa-sykehus-intensiv-respirator
Nå er det 225 innlagte coronapasienter på Norske sykehus. Per 15. nov 2021.

FHI sykehusinnleggelse Alpha vs Delta

Oppdatering 18. november 2021. FHI har dessverre enda ikke besvart fb spørsmålet mitt “Hva er sjansen for at en uvaksinert person som får Alfa havner på sykehus iløpet av sitt sykdomsforløp? Og hva er samme sjanse for en uvaksinert som får Delta?” Spørsmålet med comment_id. Mitt andre spørsmål m comment_id.
La meg gjøre et enkelt overslag på dette selv. På worldometer går det frem at det nå er 142 935 aktive corona tilfeller i Norge (pr 16. nov 2021). På VG sin graf er det 218 innlagte (intensiv: 52 På respirator: 33) (også pr 16. nov 2021). Vi antar det går kort tid fra noen tester positiv til de havner på sykehus (hvis de havner der). Da er sjansen for å havne på sykehus dersom man smittes (218 / 142 935) * 100 = 0.15 %. Sjansen for å havne på respirator blir (33 / 142 935) * 100 = 0.02%. Dvs mellom 1 og 2 av 1000 smittede havner på sykehus. 2 av 10 000 personer som smittes havner på respirator.
Det er godt kjent at de som får problemer med corona er gamle eller med eksisterende kronisk sykdom. For oss som er friske og lever sunt er sannsynlighetene enda mindre. Det smarteste man gjør under corona er åpenbart å leve sunt og styrke eget immunforsvar. Det har ingen potensielle negative bivirkninger, tvert imot mange positive. Dette er det ingen som snakker om og aller minst FHI. Det er litt rart.

Oppdatering 18. november 2021. Nå svarte FHI på spørsmålet. De skriver: I Norge har vi ikke sett forskjell på dette, men at britiske data viser økt risiko ved alfa. Mvh FHI. De mener altså at risikoen for å havne på sykehus ved coronasmitte er omtrent den samme med Alfa varianten og Delta.

De henviser til følgende prelimenære studie No difference in risk of hospitalisation between reported cases of the SARS-CoV-2 Delta variant and Alpha variant in Norway. Forfattere: Lamprini Veneti, Beatriz Valcarcel Salamanca, Elina Seppälä, Jostein Starrfelt, Margrethe Larsdatter Storm, Karoline Bragstad, Olav Hungnes, Håkon Bøås, Reidar Kvåle (Bergen), Line Vold, Karin Nygård, Eirik Alnes Buanes (Bergen), Robert Whittaker. Interessant å merke seg at alle forfatterne bortsett fra to jobber på FHI. De siste to jobber i Helse Bergen. Dette er ikke akkurat en uavhengig studie. Allikevel deklareres det: Conflict of interest The authors declare that they have no competing interests.

FHI: Fullvaksinerte havner lettere på sykehus enn uvaksinerte

Oppdatering 19. november 2021. Resultatet i studien oppsummeres med: Results: We included 7,977 cases of Delta and 12,078 cases of Alpha. Overall, 347 (1.7%) cases were hospitalised. [… aRR …]. Partially vaccinated cases had a 72% reduced risk of hospitalisation (95%CI 59%–82%), and fully vaccinated cases had a 76% reduced risk (95%CI 61%–85%), compared to unvaccinated cases.

Resultattabellen, tabell1 på side 22 i studien, viser derimot noe annet. Her fremgår det at fullvaksinerte lettere havner på sykehus enn uvaksinerte. På det opprinnelige innlegget til FHI er det ikke lenger mulig å kommentere men jeg sendte spørsmål rundt dette til FHI via et annet innlegg de har.

corona-norge-sverige-01-pic05-fhi-studie-risk-of-hospitalisation-tabell1-topp
Tabell 1 topp, side 22. Fra studien No difference in risk of hospitalisation between reported cases of the SARS-CoV-2 Delta variant and Alpha variant in Norway.
corona-norge-sverige-01-pic06-fhi-studie-risk-of-hospitalisation-tabell1-bunn
Tabell 1 bunn, side 22. Mine understrekninger med farger for å markere sammenliknbare tall. Vi ser at for Alfa varianten har uvaksinerte 1.7% sjanse for å havne på sykehus, mens fullvaksinerte har 5.1% sjanse. Sannsynligheten for å havne på sykehus hvis du smittes med corona øker dersom du tar vaksinen! Fra studien No difference in risk of hospitalisation between reported cases of the SARS-CoV-2 Delta variant and Alpha variant in Norway.

Gir gjennomgått sykdom eller vaksine best immunitet

Oppdatering 5. desember 2021. Et grunnleggende spørsmål som burde vært vurdert nøye før man legger en nasjonal strategi. I Norge er det ingen som snakker om dette. Helt kort: koronaviruset har 4 proteiner som immunsystemet kan angripe. Vaksinene retter bare seg mot ett av disse, spike proteinet. Ved et naturlig sykdomsforløp dannes det antistoffer mot alle 4. Mer om dette i oppdatering i innlegget om min corona strategi. Her er referert en studie fra Israel.

FHI vaksine vs naturlig immunitet

Diskusjon på FHI fb, vaksine vs naturlig immunitet. PS Lager dere statistikk over i hvilken grad de med gjennomgått covid19 sykdom smittes igjen? Og i hvilken grad de isåfall legges inn på sykehus?
Folkehelseinstituttet Det gjelder i utgangspunktet få personer, men vi jobber med denne gruppen på flere måter. Det anbefales at det meldes som bivirkning, så vi ser på bivirkningsmeldingene om det er fellestrekk blant de som får gjennombruddsinfeksjon. Videre er det mulig å gjøre sammenkoblinger av flere registre for å finne akkurat den siste informasjonen. Og så forsøker man nå primært å unngå at så mange legges inn på sykehus i utgangspunktet.

Vaksinen skader naturlig immunforsvar 1 gjennombruddssmitte england

Oppdatering 24. november 2021. Det er gjort en britisk studie der man ser på om immunresponsen til breakthrough tilfeller. Altså vaksinerte personer som allikevel blir smittet. Det er mistanke om at vaksinen forårsaker en dårligere immunrespons ved smitte enn for en uvaksinert person. Dette er en oppdatering i Paul Thomas totalhelse bloggposten. Dette er en potensielt farlig situasjon fordi vaksinen kan gjøre det umulig å oppnå god immunitet og corona kan bli et problem for de vaksinerte i lang tid. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.25.21264964v1 Medrxiv dot org, posted October 26, 2021. Nucleocapsid antibody positivity as a marker of past SARS-CoV-2 infection in population serosurveillance studies: impact of variant, vaccination, and choice of assay cut-off. Heather J Whitaker, Charlotte Gower, Ashley D Otter, Ruth Simmons, Freja Kirsebom, Louise Letley, Catherine Quinot, Georgina Ireland, Ezra Linley, Sonia Ribeiro, Shamez Ladhani, Jamie Lopez-Bernal, Gayatri Amirthalingam, Mary E Ramsay, Kevin E Brown.

Oppdatering 17. desember 2021. Nettavisen artikkel fra 03.09.21. Allerede i september snakket FHI om denne mulighten. Nettavisen: Man kan ikke utelukke at vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet mot virusvarianter de vil møte på i fremtiden, sier Bukholm. I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket, skriver Folkehelseinstituttet.

Oppdatering 27. mai 2022. Nå er det gjort en ny liknende studie, også i England. De finner at Moderna vaksinerte personer får dårligere immunrespons mot ncapsid proteinet i corona viruset dersom de smittes enn en uvaksinert person. Dette er potensielt meget farlig fordi det betyr at vaksinen rett og slett hindrer god naturlig immunitet. Jeg skriver mer om også denne studien i Paul Thomas totalhelse bloggposten. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.18.22271936v1.full Medrxiv dot org, posted April 19, 2022. Anti-nucleocapsid antibodies following SARS-CoV-2 infection in the blinded phase of the mRNA-1273 Covid-19 vaccine efficacy clinical trial. Dean Follmann, Holly E. Janes, Olive D. Buhule, Honghong Zhou, Bethany Girard, Kristen Marks, Karen Kotloff, Michaël Desjardins, Lawrence Corey, Kathleen M. Neuzil, Jacqueline M. Miller, Hana M. El Sahly, Lindsey R. Baden.

Vaksinen skader naturlig immunforsvar 2 omikron i Danmark

Oppdatering 19. januar 2022. Dansk studie. Den viser at dobbeltvaksinerte smittes lettere av Omicron enn uvaksinerte. Vaksinen begynner å vise sitt sanne ansikt. Mer om dette lengre ned i blogginnlegget om Paul Thomas.

Skottland: heraldscotland dot com 13. januar 2022. Case rates lowest in unvaccinated as double-jabbed elderly drive rise in hospital admissions. Doublejabbed Scots are now more likely to be admitted to hospital with Covid than the unvaccinated amid an increase in elderly people falling ill due to waning immunity.

Vaksinen skader naturlig immunforsvar 3 virusbyrden avtar langsommere hos boostede enn hos uvaksinerte

New England Journal of Medicine. Duration of Shedding of Culturable Virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infection. Omtalt i Israel National News 10. juli 2022, New study: COVID booster significantly delays end of infection. Substack.

corona-norge-sverige-01-pic22-20220722-virusbyrde-reduseres-saktere-hos-boostede-enn-hos-uvaksinerte
Bildet E (til høyre) viser tiden fra en neseprøve (swab) hos en corona smittet gir positiv PCR test inntil den gir negativ. Dette går fortere hos de uvaksinerte enn hos de boostede.

Med bomullspinne kan man ta en corona neseprøve (swab). Man PCR tester prøven for corona. I dette forsøket ser man på smittede personer som er uvaksinert, vaksinert 2 ganger, vaksinerte og også boostede. Man tar neseprøve hver dag hos pasientene og registrerer når PCR prøven blir negativ. Når prøven er negativ kan man anta at virsumengden er lav, pasienten er friskere og mindre smittefarlig overfor andre. Figuren viser at boostede tar lengre tid på å redusere virusbyrden enn uvaksinerte. Et problem med studien er at det er få deltakere. En styrke med studien er at den er publisert i et meget kjent tidsskrift.

FHI manipulerer vaksinestatistikken 1

Meg på fb: Angående statistikken deres om hvem som legges inn på sykehus av corona. I hvilken kategori havner de som har gjennomgått sykdommen og dermed har naturlig immunitet? Regnes de som vaksinert eller uvaksinert? Hva med de som har gjennomgått sykdom og deretter også tatt vaksine, en eller to doser?
Folkehelseinstituttet Hei, P. På side 44 i ukesrapporten ser du hvem som er definert som hva: De som har gjennomgått koronasykdom, men som ikke er vaksinert, regnes som beskyttet, men ikke fullvaksinert. De som har gjennomgått sykdommen men også tatt vaksinen, regnes som fullvaksinert. Hilsen FHI
Meg: Det er direkte statistikkforfalskning å regne de som har gjennomgått sykdommen som vaksinerte. De er beskyttet av naturlig immunitet, ikke vaksinen. Skuffende, FHI. Dere ødelegger deres egen statistikk og gjør den vanskelig å tro på.
Ukesrapporten uke 46. Se side 44.
fb tråden med FHI.

corona-norge-sverige-01-pic07-fhi-folkehelseinstituttet-statistikkmanipulasjon-ukesrapport
FHI, Folkehelseinstituttet, manipulerer vaksine statistikken. Det er direkte statistikkforfalskning å regne de som har gjennomgått sykdommen som vaksinerte. De er beskyttet av naturlig immunitet, ikke vaksinen.

FHI pynter på vaksinestatistikken ved å regne mange som har gjennomgått naturlig sykdomsforløp blant den vaksinerte gruppen.

FHI manipulerer vaksinestatistikken 2

Diskusjon på FHI fb vaksinebivirkninger og innleggelser. PS Vi vet at av de som smittes med corona så havner de uvaksinerte lettere på sykehus enn de vaksinerte. Så da sier man at de uvaksinerte belaster helsevesenet. Men når man sammenlikner sykehusinnleggelser mellom vaksinerte og uvaksinerte – bør man ikke da også ta med sykehusinnleggelser fra vaksine bivirkninger? Hjertebetennelse osv.
Folkehelseinstituttet Det er legemiddelverket som har ansvar for å følge opp bivirkninger knyttet til koronavaksine. Siden januar 2021 har Legemiddelverket publisert ukentlig rapport med informasjon om behandlede mistenkte bivirkninger av koronavaksiner, blant annet betennelse i hjerteposen (perikardit) Rapporten kan du lese her: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211209%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf Hilsen FHI.
PS Folkehelseinstituttet Det var ikke svar på det jeg spurte om. Jeg vet at Legemiddelverket har ansvar for bivirkninger. Men det er dere som lager statistikk over vaksinerte vs uvaksinerte. Så da er det dere som best kan svare på det jeg spurte om. Kunne dere forsøkt en gang til å svare på spørsmålet?
Folkehelseinstituttet Det er hensiktsmessig å skille disse to statistikkene fra hverandre da det er snakk om to helt forskjellige årsaker for innleggelse. Hilsen FHI.
PS Folkehelseinstituttet Hvis dere skal vurdere om vaksinen reduserer antall innleggelser så må åpenbart også innleggelser fra vaksinebivirkninger med. Enig?

Oppdatering 21. desember 2021. Jeg prøvde igjen på fb FHI igår. Fortsatt ikke noe bra svar å få. GL: Finnes det tall for hvor mange som er innlagt på sykehuset med bivirkninger etter coronavaksine? Kan være interessant å se det opp mot antall som er innlagt med virkninger av corona. Eller kanskje enda bedre, sykehusdøgn pga vaksinebivirkning versus sykehusdøgn pga coronasykdom. Har dere ikke eksakte tall, vil også grove anslag være nyttig.
PS: Bra spørsmål. Jeg har stilt omtrent samme spørsmål selv. De nekter å svare. De vil ikke se på belastningen på helsevesenet fra vaksineskadde. Det er det uvaksinerte som har skylda! Er det data som viser noe annet blir det ikke publisert.

FHI manipulerer statistikken 3

Oppdatert 21. desember 2021. Aftenposten 16. nov. 2021. Sist oppdatert 17. november 2021. Om FHI facebook innlegg. FHI-innlegg om vaksine er delt over 20.000 ganger. Vi har åpenbart truffet et behov. fb innlegget til FHI: Hvem ble lagt inn på sykehus med covid siste uke? uke 44 2021.
“Blant de uvaksinerte som ble lagt inn i uke 44, var medianalderen 47 år. Blant de vaksinerte sykehusinnlagte var medianalderen 78 år.”
Kommentar: det er interessant at man nå plutselig velger å se på medianalder. Og ikke gjennomsnittsalder. Dette grepet senker den kommuniserte alderen. Jeg vet ikke om median nødvendigvis er en mer beskrivende parameter enn gjennomsnitt. Men når alderen senkes øker frykten også i yngre deler av befolkningen. Og FHI oppnår sitt formål, mer vaksinering.

FHI manipulerer statistikken 4

Oppdatering 12. juni 2022. FHI fjerner statistikk over vaksinedødsfall. Vi får ikke lengre vite hvor mange som dør av bivirkninger fra vaksinen.

document.no 10. juni 2022. Dødsfall som følge av Covid-19 vaksine gjemmes under dødsårsak «covid-19» i dødsårsaksregisterets statistikkbank. Det fremkommer av informasjon Folkehelseinstituttet selv publiserte via statistikkbanken torsdag 9 juni 2022. De som dør av vaksinen, og de som dør av sykdommen, ansees å tilhøre samme statistikk kategori. En åpenbar forfalskning av statistikken. Kodene muligens fra WHO.

corona-norge-sverige-01-pic19-20220612-vaksinedodsfall-fjernes-fra-fhi-statistikk-corona-covid19
corona-norge-sverige-01-pic20-20220612-vaksinedodsfall-fjernes-fra-fhi-statistikk-corona-covid19
Dødsfall av covid-19 inkluderer nå dødsfall der underliggende dødsårsak er bivirkning av covid-19 vaksine (ICD-10-kode U12.9). Her registrerer man altså vaksinedødsfall og dødsfall fra selve sykdommen i samme kategori. Man forfalsker her statistikken på to måter. Man gjør vaksinen mindre farlig ved å reduserer antall vaksinedødsfall til 0 (null). Og man gjør sykdommen mer farlig ved å legge vaksinedødsfallene til sykdomsdødsfallene.
corona-norge-sverige-01-pic21-20220612-vaksinedodsfall-fjernes-fra-fhi-statistikk-corona-covid19

Nok en åpenbar statistikkforfalskning fra FHI. Dødsfall av covid-19 inkluderer nå dødsfall der underliggende dødsårsak er bivirkning av covid-19 vaksine (ICD-10-kode U12.9). Her registrerer man altså vaksinedødsfall og dødsfall fra selve sykdommen i samme kategori. Man forfalsker her statistikken på to måter:

 • Man gjør vaksinen mindre farlig ved å reduserer antall vaksinedødsfall til 0 (null).
 • Og man gjør sykdommen mer farlig ved å legge vaksinedødsfallene til sykdomsdødsfallene.

FHI statistikk er dessverre ikke til å stole på.

Oppdatering 14. juni 2022. FHI Publisert 09.06.2022. Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2021

FHI manipulerer statistikken 5

Oppdatering 13. april 2023. FHI har laget et dokument “Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020 til høsten 2022”. Merket med Notat, Desember 2022. Dokumentet ser på totale nasjonale dødsfall de første 46 ukene av 2022 sammenliknet med årene 2015-2019 (altså før korona). Man finner en tydelig
overdødelighet i 2022. I dokumentet gjør FHI en enkelt avslørbar regnefeil for å få ned overdødeligheten. Feilen er enklest å avsløre ved å ta utganspunkt i s. 8 i dokumentet, Resultater Totaldødelighet. Først beregner man gjennomsnittlig antall dødsfall de første 46 ukene i foregående år og deler på antall år og får 35 602. Antall dødsfall første 46 uker av 2022 er 39 771. Differansen er 39 771 – 35 602 = 4169. Så langt så bra. Men så til prosentregning. Hvor mye har dødeligheten økt i prosent? FHI mener det er (4 169/39 771)*100%=10.5%. Dette er feil fordi man må se på økningen i forhold til historisk dødelighet og ikke i forhold til dødeligheten samme året for å si noe om hvor mye den har økt. Dødeligheten har derfor økt (4 169/35 602)*100%=11.7%. Denne feilen er så elementær at jeg ikke kan tro annet enn at FHI har gjort det med vilje. Nå som alle er vaksinert hadde det vært best for FHI om det ikke var overdødelighet siden det er de som har pushet vaksiner hver eneste dag siden vaksinene kom på markedet juletider 2020. Så at det nå er en overdødelighet kan tyde på to ting. Vaksinene fungerer ikke og folk dør av korona, eller vaksinene var farlige og folk dør av bivirkninger. Ingen av delene gunstig for FHI.

corona-norge-sverige-01-pic23-20230413-fhi-manipulert-statistikk-overdodelighet-norge-2022
FHI gjør grunnleggende prosentregnefeil for å forskjønne statistikken og eget omdømme.

Den påpekte feilen forplanter seg også i andre tall i dokumentet. Tidsskriftet for Legeforeningen. Publisert: 16. februar 2023. Utgave 4, 14. mars 2023. Måler Folkehelseinstituttet overdødelighet riktig? Regnefeil og tvilsom forutsetning for referanseperiode gjør at Folkehelseinstituttet måler overdødelighet i 2022 for lavt.

Omicron og vaksine vs naturlig immunitet

Oppdatering 3. desember 2021. Angående omicron. En variant med mange mutasjoner i spike proteinet men ikke så mange i de 3 andre proteinene viruset har. Altså en variant godt egnet for å unngå vaksinen (retter seg bare mot spike)men ikke naturlig immunitet (danner antistoffer mot alle 4). Ingen vil snakke om dette i Norge. Fra svenske Expressen: Smittspridningen tar fart under vinterhalvåret. I Norge upplevs nu den värsta vågen landet sett under pandemin. Samtidigt har Sverige mer modesta smittosiffror. – Sverige har en bättre grundimmunitet, säger Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska FHI.

Korrupt vaksineuttesting 1 produsent tester egen vaksine

Oppdatering 5. desember 2021. Det er etterhvert godt kjent at det er vaksineprodusenten selv som lager testprotokoll og gjør uttestingen av egne vaksiner. Altså – Pfizer/BioNTech tester selv ut egen vaksine. Moderna tester selv ut egen vaksine. Dette er et åpenbart korrupt system fordi uttesteren har en åpenbar egeninteresser i å få et bra testresultat. Med et bra testresultat vil de få vaksinen godkjent og med det enorme inntekter. Det er meget spesielt at man tillater dette systemet. Hvorfor gjør ikke CDC i USA og FHI i Norge egne, uavhengige tester?

Korrupt vaksineuttesting 2 meget få smittes og enda færre blir alvorlig syke

Det er kjent at Pfizer sin vaksine er “95% effektiv”. Pfizer concludes phase3 study. I sin uttesting hadde de 2 grupper på rundt 22 000 personer i hver. Den ene gruppen fikk vaksine. Den andre ikke. Etter noen måneder (sikkert et tidspunkt der resultatene statistisk var gunstige) fant de 170 covid19 smittede, 162 i placebo gruppen og 8 i vaksine gruppen. Smitteprosenten for uvaksinerte blir (162/22 000)*100 =0.7%. Det var 9 alvorlige covid19 tilfeller i placebo gruppen, 1 i vaksine gruppen. Prosenten for de uvaksinerte blir (9/22 000)*100%=0.04%. Vi ser det er meget liten sjanse for å smittes, og enda mindre for å få alvorlig sykdom.

Korrupt vaksineuttesting 3 vaksineskader rapporteres ikke

Resultatene ovenfor viser at vaksinen reddet 9 personer fra alvorlig sykdom. Men hva så med vaksine skader? Reel uttesting må se på hvor mange vaksinen redder, men også hvor mange vaksinen skader. Alvorlige vaksineskader er ikke lett tilgjengelig i Pfizer sine notater. Jeg har lett etter disse tallene og det virker som flere døde i vaksine gruppen. (Gikk vinningen opp i spinningen?) Her fra Associated Press som neppe er antivaksine: CLAIM: Because 14 people in Pfizer’s placebo group died and 15 people in the vaccinated group also died, Pfizer’s data shows its COVID-19 vaccine does not reduce the risk of dying from the disease. AP’S ASSESSMENT: False. Those figures reflect deaths from all causes during Pfizer’s ongoing study of its vaccine. Pfizer’s data shows that the vaccine is highly effective at preventing serious illness. Data from countries that have used the vaccine widely shows it is also effective at preventing death from COVID-19.

Fordi forskjellen bare er 1 person er det sannsynligvis ikke “statistisk signifikant” at vaksinen dreper flere enn placebo. Men det er litt rart at MM snur ethvert resultat til et argument for mer vaksinering, selv når resultatet åpenbart peker i motsatt retning.

Korrupt vaksine chain of command

Under corona blir man ofte fortalt at man skal “stole på ekspertene”. Og ikke sette seg for mye inn i tingene selv. Hvem er egentlig “ekspertene”?

Her i Norge er det gjerne FHI. Innlater man seg i en diskusjon på fb med en som er for vaksiner ender det ofte med at man får fortalt at man skal høre på FHI. De er eksperten og de anbefaller vaksinering.

Når man kontakter FHI ender det ofte med at de henviser til en EU studie eller et EU vedtak. Et godt eksempel var ved den første anbefallingen av vaksiner, desember 2020. FHI ventet til vaksinene fikk klarsignal fra EU. Etter det var det ingen tvil hos FHI. Et annet eksempel var noe senere da FHI anbefalte vaksinering også for gravide. Jeg spurte dem på fb om de ikke var inneforstått med at dette var risikablet fordi immunsystemet til en gravid fungerer annerledes enn ellers for å ikke avstøte fosteret (som er ikke-selv). De forsvarte seg raskt med at det var gjort en EU studie rundt dette. Så FHI hører på EU.

Hvem hører EU på? De hører på USA. USA er mer vaksinevennlige enn eksempelvis Norge. Deres barnevaksinasjonsprogram er mye mer omfattende enn i Norge. Nye vaksiner tas ofte først i bruk i USA. Og så kommer Norge etter. Vaksinefirmaene er stort sett amerikanskje. Ihvertfall Pfizer og Moderne, de to mest sentrale for corona så langt. Når noe godkjennes i USA er det kort vei til også å få det godkjent i EU. Ihvertfall har det vært slik med corona. Amerikanske politikere og helsemyndigheter er altså sentrale.

 • FDA godkjenner vaksiner. De godkjenner vaksineselskapets uttesting.
 • CDC. USAs svar på vårt FHI.
 • USA sitt helsedepartement. United States Department of Health and Human Services. HHS.
 • National Health Institute. NIH. Viktigste underorgan til helsedep.
 • National Institute of Allergy and Infections Disease. NIAID.
 • Anthony Fauci. Sjef i NIAID og mangeårig rådgiver til presidenten i helsespørsmål.

Hvem hører amerikanskje politikere og helsemyndigheter på? På farmasiselskapene. Som produserer og tester ut vaksinene. De samme selskapene som tjener enorme summer når vaksiner godkjennes. Så det hele koker ned til et system der de som har produsenten selv i realiteten godkjenner sine egne produkter. Altså bukken passer havresekken. Et åpenbart mangelfullt og korrupt system.

Når noen i Norge sier vi skal lytte til ekspertene er det greit å vite at det koker ned til å høre på hva farmasiselskapene selv sier. De samme selskapene som tjener enorme summer på at vaksinene derer tas i bruk.

Koronavius størrelse

mikroskop-bresser-student-04-20211208-haarstraa-i-mikroskop
mikroskop-bresser-student-04-20211208-haarstraa-i-mikroskop

Ivermectin og Covid19

I sentralafrika bruker man ivermectin forebyggende mot elveblindhet. I en del andre land er det ikke elveblindhet og det er ikke utstrakt ivermectin bruk. Ved å sammenliken covid19 mellom disse to gruppene med land kan man si noe om ivermectin fungerer mot corona. Dette er det gjort en studie på: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. De finner at forebyggende bruk av ivermectin reduserer både smitte og dødelighet.

corona-norge-sverige-01-pic08-afrika-ivermectin-elveblindhet-studie
Studie: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.full.pdf
corona-norge-sverige-01-pic09-afrika-ivermectin-elveblindhet-studie
Studie: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.full.pdf
corona-norge-sverige-01-pic10-afrika-ivermectin-elveblindhet-graf
Graf fra https://vrevealed.com/c19/webathon/. Laget på bakgrunn av Studie: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.full.pdf

Hydroxychloroquine og corona

I Afrika bruker de hydroxychloroquine mot malaria. Hydroxychloroquine fungerer også mot corona. Jmf ivermectin ovenfor.

Pfizer 6 måneder uttesting flest vaksinerte døde

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf
Six month safety and efficacy of the bnt162b2 mrna covid-19 vaccine

De to første månedene, da det var blindstudie, døde 15 i vaksine gruppen og 14 av de uvaksinerte. Deretter fikk de uvaksinerte tilbud om vaksine. Det var ikke lenger en blindstudie. De neste 4 månedene døde 3 av de opprinnelige vaksinemottakerne og 2 av de som etter blindstudien tok vaksine. Så 20-14 i dødsfall mellom vaksinerte og uvaksinerte.

corona-norge-sverige-01-pic11-pfizer-6maander-uttesting-studie-comirnaty-rna
Studie: Six month safety and efficacy of the bnt162b2 mrna covid-19 vaccine https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf

FHI om gravide. August 18 2021.

Diskusjon på FHI fb, om gravide. PS Og ikke ett ord om risikoen ved vaksine for mor og barn. Dere er fullstendig sprø (i beste fall). Vet dere forresten at kvinnens immunsystem fungerer helt annerledes når hun er gravid? For å ikke avstøtet fosteret. Hvor er dokumentasjon på hvordan vaksine fungerer for kvinnen og barnet i denne perioden?
Folkehelseinstituttet Hei Peder! Vil anbefale deg å lese beslutningsgrunnlaget som våre fagfolk har laget: https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2021-08-18-vaksinasjon-av-gravide.pdf (Covid-19 vaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon av gravide. 18.08.2021.) Hilsen FHI
NN1 Jeg hadde stått over tilbudet fra FHI hadde jeg vært gravid kvinne.
NN2 de har ikke dokumentasjon. De betaler studier som skal virke i deres favør- sånn at bivirkninger som død etc blir dempet ned og de som overlever blir det panisk fokusert på. Dette er en gen terapi som ikke er godkjent, den kan kun være lovlig under “pandemien” som opprettsholdes av falske tester og vaksinene som sprer delta viruset.

FHI om gravide 2

Diskusjon på FHI fb, om gravide2. PS Er det gjort noen uttesting av vaksine på gravide?
Folkehelseinstituttet Hei, det er flere studie med som viser resultater av hvordan både vaksinerte og uvaksinerte gravide blir påvirket av covid-19. Disse studiene viser at gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Risikoen for alvorlig forløp øker jo lenger ut i svangerskapet kvinnen blir smittet. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-til-gravide/
PS: har ikke link til studien(e) anbefallingene deres bygger på?
Folkehelseinstituttet Hvis du går inn på lenken du fikk tilsendt, kan du klikke deg videre til anbefalinger, omtale av studier, og artikler i referanselister. Vi kan ikke legge inn alle referansene her.
Hvis du ser på denne siden, i den brune boksen som heter “Hva vet vi om covid-19-vaksinerig av gravide”, finner du flere kilder.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/

Coronavaksine for gravide

FHI anbefaller coronavaksine for gravide. Selv om immunsystemet til gravide er nedsatt for å ikke avstøte fosteret. Selv om det er meldt om blødninger som bivirkning av vaksinen. Selv om vaksinen er eksperimentell og ikke godt testet ut.

FHI Råd og informasjon for gravide og ammende.

FHI Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide.

FHI Koronavaksine til gravide.

Hva Kina visste

Oppdatering 19. desember 2021. Kom corona viruset opprinnelig fra en kinesisk lab? Var viruset menneskeskapt? Denne diskusjonen er ikke så aktiv lengre i mediene. Den dysses av en eller annen grunn ned.

Da corona kom til Kina låste myndighetene folk inne i boligene sine for å hindre smitte. Dette har vi lest i avisene og på internett. Men de var ikke like nøye med å hindre viruset å spre seg til andre land. Folk kunne stort sett fritt fly ut av landet. Trump nevnte dette. Og dermed sluttet mainstream media å skrive om det. En bekjent av meg var i Kina de månedene viruset først kom dit. Han kom seg tilbake til Norge våren 2019. Han bekreftet at kinesiske myndigheter ikke gjorde noen tiltak for å hindre viruset i å spre seg utenlands.

Interessant artikkel fra Yahoo nyheter. Most of the Worlds Vaccines Likely Wont Prevent Infection From Omicron. China does not have this layer of protection to back up its weak vaccines. Because of China’s aggressive efforts to stop spread of the virus within its borders, relatively few people have previous exposure. Only an estimated 7% of people in Wuhan, where the pandemic began, were infected.

Kommentar: det er interessant at bare 7% ble smittet i Wuhan. Der viruset startet. Det er mindre enn i mange andre land. Det er nesten så man tror Kina visste hva som skulle komme og hadde forberedt seg. Jeg er ikke så konspirasjonsteoretisk av meg. Men det må være lov å spørre. Om tallet 7% er korrekt eller ikke er jo også et åpent spørsmål. Ikke gitt at det er riktig selv om det står på Yahoo news eller VG.

Antibodies are the first line of defense induced by vaccines. But the shots also stimulate the growth of T cells, and preliminary studies suggest that these T cells still recognize the omicron variant, which is important in preventing severe disease.
“What you lose first is protection against asymptomatic mild infection, what you retain much better is protection against severe disease and death,” said John Moore, a virus expert at Weill Cornell Medicine in New York. He called it “a silver lining” that omicron so far appears less lethal than the delta variant.

Teste for virusvariant

Oppdatering 25. desember 2021. Jeg har flere ganger testet for sars-cov-2 infeksjon på teststasjonen ved Veterinærhøyskolen i Oslo. Testen gjøres ved å ta prøve av slimhinnen i nesen. Tidligere tok man også i svelget. Jeg har vært negativ hver gang. Sist uke testet jeg for corona antistoffer i blod på Lab1. For å sjekke om jeg hadde immunitet fra gjennomgått infeksjon (ev fra vaksine). Jeg var negativ.

Dersom jeg tester positiv for sars-cov-2 infeksjon ønsker jeg å vite hvilken variant (mutasjon) av viruset jeg er smittet med. Wikipedia variants of sars-cov-2. Så langt har vi 5 viktige mutasjoner:

 • Det opprinnelige viruset fra Wuhan, Kina, senhøst 2019. Kom til Norge i Mars 2020 fra Ischgl, Østerrike.
 • Alpha. Først oppdaget i Storbritannia, oktober 2020.
 • (Beta. Sør-Afrika, 18. desember 2020.)
 • (Gamma. Brasil, 2. januar 2021.)
 • Delta. Først oppdaget i India, oktober 2020. Viktig fom mai 2021.
 • Omicron. Først oppdaget i Sør-Afrika, 26. november 2021.
 • Det finnes også andre varianter med mindre utbredelse.

For å avgjøre hvilken av variantene man har kan man gjøre en eller flere av følgende tester (FHI Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter)

 • Målrettet PCR
 • Helgenomsekvensering
 • Sangersekvensering (Sanger-Coulson)

Helgenomsekvensering er den mest omfattende og den som gir mest informasjon.

FHI Publisert 10.12.2021 Variantscreening for omikron, oppdatert informasjon. Enten fravær av signaturmutasjoner for delta, eller påvisning av signaturmutasjoner for omikron, vil i nåværende epidemiologiske situasjon kunne tolkes som omikronvariant. Det bes ikke om testing for å identifisere andre bekymrings- og interessevarianter i slikt omfang.

FHI på fb: Dersom fastlege eller ansvarlig på testsenter har mistanke om omikron kan de be om det spesifikt. Offentlige ressurser må ha indikasjon for å bli brukt. Kommentar: ok, greit å vite.

FHI innrømmer vaksiners største fare VG desember-26-2021

Oppdatering 26. desember 2021. Vaksiner må alltid vurderes opp mot 3 grunnleggende kriteirer. Beskytter de? Gir de akutte bivirkninger? Gir de langsiktige bivirkninger? Coronavaksinen scorer usedvanlig dårlig De beskytter ikke mot smitte. De har forårsaket mange, mange bivirkninger. Hva med siste og mest alvorlige punkt? Dagens VG tar opp dette.

Dagens VG: FHI om infeksjon pluss vaksine. Da har du en superbeskyttelse. FHI er i ferd med å innrømme 3 ganske åpenbare feil i Norges corona strategi. 1) Vaksinen ødelegger den naturlige immunresponsen ved at den blir mindre bred. 2) Mange vaksinedoser gir potensielt immun imprinting. Immunsystemet reagerer bare mot sars-cov-2 varianten det vaksineres mot og slutter å reagere mot andre varianter. 3) Naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksine.
Ang 1) “Det kan hende du får en litt mindre bred beskyttelse når du får vaksinen før infeksjonen, men du vil likevel få en bredere beskyttelse mot fremtidige varianter enn med tre doser.”
Ang 2) “I FHIs siste booster-anbefaling til regjeringen, skriver de at tre doser med samme vaksine teoretisk sett kan gjøre at man stiller dårligere mot nye varianter, såkalt immune imprinting.”
Ang 3) Fra NRK artikkelen som VG artikkelen linker til. “Forskere er overrasket over fersk studie som viser at også mild sykdom gir beskyttelse lenge etterpå. – Dette en viktig studie, sier Helsedirektoratet.”

NRK artikkelen det linkes til i VGs artikkel. Forskere er overrasket over fersk studie som viser at også mild sykdom gir beskyttelse lenge etterpå.

Min corona strategi – jeg drar uansett ikke på sykehus

Oppdatering 26. desember 2021. Jeg er ikke så interessert i å behandles for corona på norsk sykehus. Et sted der c-vitamin og d-vitamin er utilgjengelig eller forbudt. Men cellegift er greit. De serverer loff med syltetøy til kreftsyke. Velkjent næring for kreftcellene. De legger covid19 syke i respirator. Men problemet er ikke at folk ikke klarer å puste selv med egen pustemuskel (mellomgulv, diaphragm). Covid19 kan gi væske i lungene, muligens også mikroblodpropper i lungene. Så problemet er heller et redusert effektivt areal for O2 oksygen opptak i lungene. Man behøver derfor luft med økt oksygenkonsentrasjon. Ikke respirator. Jeg tror uansett ikke dette er en problemstilling for meg fordi jeg har godt immunforsvar. Som jeg skrev i Aftenpostens kommentarfelt igår: Jeg skal ikke ha en risikabel vaksine som stort sett ikke fungerer, mot en relativt ufarlig sykdom. Og blir jeg smittet og dausjuk av corona kommer jeg til å holde meg hjemme og ikke bruke helsevesenet, uansett hvor dausjuk jeg blir. Ok?

Monoclonal antibodies gis ikke

Oppdatering 27. desember 2021. Hvilken medisin fungerer mot corona? Her er det kandidater som ivermectin, remdesivir, hydroxychloroquine, chloroquine, etc. Det er uenighet om de fungerer. Men monoklonale antistoffer fungerer. Dette er det samme som immunsystemet produserer. Man får det intravenøst istedenfor. Men dette er ikke lov å gi til pasienter i Norge. Hvorfor?

Clas Brede Bråthen og corona

Oppdatering 27. desember 2021. Clas Brede Bråthen vaksinert og smittet. Ville fly til Tyskland 13 dager etter positiv test. – Det stemmer at jeg avla en positiv test 14. desember. Personen bak skranken tolket dette som at jeg ikke kunne reise på 28 dager etter den positive testen. Men når du har tatt vaksine, er det helt andre regler som gjelder, forteller han. Dagbladet mandag 27. desember 2021. Man kan lure litt på om det er de uvaksinerte eller vaksinerte som driver epidemien.

Vaksinemyocarditis vs coronainnleggelse for unge friske gutter

Oppdatering 28. des 2021. Fra min fb. Mange bra podcaster for tiden. Blant annet Joe Rogan. Den er gratis på Spotify. Med både lyd og video. Sett av 3+3 timer og sammenlikn episode 1718 Sanjay Gupta med episode 1747 Peter McCullough. Begge kjendisleger. Den første for vaksiner. Den andre mot. Hvem har best argumenter?

Joe Rogan nevner gjentatte ganger en studie: The Guardian, fri 10 Sep 2021. US researchers say teenagers are more likely to get vaccine-related myocarditis than end up in hospital with Covid. Blogginnlegg om studien og myokarditis aka hjertebetennelse.

Intramuskulær injeksjon

I Sanjay Gupta samtalen ved 1 time 13 min kommer de inn på injeksjonsteknikk. Corona vaksinen skal settes muskulært. Slik at innholdet kan gå inn i muskelcellene der det dannes fremmedproteinet spike. Spike går ut av cellene, med blodet ut i kroppen. Hvis sykepleier treffer en blodåre når vaksinen settes vil dette endres. Selve vaksineinnholdet distribures nå med blodet ut i kroppen og det er uklart hva som skjer. Kanskje gir det dårligere effekt og mer bivirkninger. Kanskje er det noe av forklaringen på at noen får bivirkninger men ikke andre. For å unngå dette bør sykepleier aspirere (aspirate) sprøyten. Dvs etter innstikk trekke stempelet litt tilbake og se at det ikke kommer blod inn i sprøyten. Be om dette neste gang du skal ha coronavaksine (eller annen muskulærinjisert substans). I Danmark er dette anbefalt prosedyre. CDC vaccine administration.

corona-norge-sverige-01-pic12-aspirere-intramuskular-vaksine
Be om aspirering neste gang du skal ha corona vaksine eller en annen intramuskulær injeksjon.

Beskyttes vaksinerte mot videresmitte men ikke mot smitte?

Oppdatering 4. januar 2022. Det er litt rart at Stat, FHI og avisene konkluderer med at vaksinen fungerer så bra når det nå er 6000 smittede pr dag, 3 ganger så mye som forrige rekord. Det var våren 2020 da ingen var vaksinert (den første vaksinen kom jø først juletider 2020). Det er flere separate hendelser her:

 • Bli smittet
 • Bli alvorlig syk etter å ha blitt smittet
 • Smitte videre

Kanskje vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom. Sannsynligvis ved at den reduserer mengden virus en person har i seg. Via samme mekanisme reduserer den sannsynligvis sjansen for å videresmitte fordi en vaksinert genererer færre viruspartikler. Men kanskje gjør den også at en persons mottakelighet for å bli smittet ikke endres, eller tilgomed øker.

Den nye varianten omicron øker. Den er regnet som mer smittsom. Men såvidt jeg forstår var ikke den dominerende i Norge da de nye smittetoppene kom. Kanskje kan den påvirke forholdene nevnt ovenfor.

Japan

Riotimesonline. Japan is now labeling Covid vaccines to warn of dangerous and potentially deadly side effects such as myocarditis. In addition, the country is reaffirming its commitment to adverse event reporting requirements to ensure all possible side effects are documented. These efforts from Japan’s health authority are in stark contrast to the measures taken by other countries to coerce or convince citizens to take the injection, by downplaying side effects and discouraging proper adverse event reporting. Japansk avis asahi dot com. Moderna parti med forurensning.

Hvorfor barn ikke får corona

Oppdatering 3. januar 2022. Coronaen skiller. Eldre dauer. Mens barn får stort sett ikke symptomer i det hele tatt. Hvorfor er det slik? Thymus strukturen (også kalt brissel, spesielt hos kalver) er et organ i brystet. Immunsystemets T-celler utvikles her. Barn har en stor thymus. Organet skrumper når man blir eldre. Voksne har en mindre og mindre aktiv thymus. Sannsynligvis er dette årsaken til at barn takler corona så lett i forhold til voksne. Jeg hørte denne teorien første gang fra Robert Malone på Joe Rogan podcast 1757.

Vaksinering av barn

Oppdatering 14. januar 2022. Aftenposten. Alle 5–11 åringer får nå tilbud om koronavaksine. Det kommer ingen generell anbefaling om å vaksinere barna. For FHI mener behovet er lite. Få behøver ta den.

Delta vs omicron symptomer

Oppdatering 4. januar 2022. Er det noen forskjell på symptomene til de som er smittet med Delta vs de som nå blir smittet med omicron? Jeg spurte FHI og de sa nei. På Joe Rogan podacst nr 1757 med Robert Malone sa de at omicron holder seg i halsen og går ikke ned i lungene. Derfor gir omicron symptomer som hoste og vondt i halsen. Mes Delta gir symptomer lengre ned. Dette virker rimelig på meg.

Oppdatering 14. januar 2022. De siste dagene har jeg hørt på Vaccine Secrets Reloaded med Jonathan Otto summiten. Her er det flere intervjuer med legen Peter McCullough. Han sier at tap av smak og luktesans ikke er symptomer ved Omicron.

Spike proteinet og giftighet

Oppdatering 8. januar 2022. Robert Malone er spesielt opptatt av at spike proteinene er giftige. Men de er jo del av viruset så da er de vel ikke mer giftige enn viruset? Jo det kan hende. Det er snakk om mengde, og det er snakk om frie vs bundne spikeproteiner.

Tenk på viruset som en juleappelsin med nelliker i. Nellikene er spike proteinene. Det er også andre ting på overflaten, eksempelvis protein som gir fargen, og protein som gir styrken i skallet. Og det er proteiner inni appelsinen. Totalt 29 forskjellige immunstimulerende proteiner.

Ved en corona infeksjon får man først noen slike appelsiner inn i kroppen utenifra. De går inn i cellene og cellene lager flere av dem. Kanskje har man på et tidspunkt 1000 virus med eksempelvis 10 nelliker pr appelsin. Immunsystemet lager antistoffer mot nellikene men også mot andre proteiner på overflaten og inni viruset. Det blir en middels mengde med hver av de 29 antistoffene.

Med vaksinen får man inn genetisk materiale fra kun 1 av virusproteinene. Spike proteinet. Sannsynligvis får man også inn en adjuvant, altså et stoff som ytterligere stimulerer immunsystemet. Cellene lager nå ikke hele virus men kun spike proteiner, og store mengder av de. Forskjellen mellom vaksine og smitte er derfor sannsynligvis at man får en kjempedose spike vs en middels dose virus (med spike som del av viruset). Eller med litt andre ord – en kjempedose frie spike versus en middels dose bundne spike. Med tilsvarende endret immunsystemrespons. Istedenfor at man får noen få store appelsiner i blodbanen får man en kjempedose små nelliker. De små nellikene kan komme frem i tynnere blodårer og dermed til større deler av kroppen.

Så Malone har rett, dette er to forskjellige ting.

Spike proteinet kan binde seg til AC2 reseptorer. Som finnes i hele kroppen. Spesielt i blodårene er det mange av dem. Noen av de alvorlige vaksinebivirkningene kan settes i sammenheng med blodsystemet: myokarditt (hjertebetennelse), unormale blødninger hos kvinner, blodpropp.

En interessant liten detalj Malone nevnte i Joe Rogan podcasten var at vaksine spikeproteinet er ikke identisk lik virus spikeproteinet. De gjorde to små endringer i den delen av spike som tillater spike (og viruset) å gå inn i cellene. Dermed kan ikke vaksinespike gå inn i cellene. Det kan høres ut som dette ble gjort av sikkerhetsårsaker. Men Malone sa at det ble kun gjort for å gjøre spikeproteinet mer immunologisk (immunogenic). Altså forårsake en kraftigere immunrespons.

FHI statistikken gir bare 4-ukers dødstall

Begynnelsen av januar 2022: Det går nå et rykte om at alle som døde av corona uke 52 2021 var vaksinerte, totalt 46 personer. Jeg sjekket FHI sin ukesrapport og der ga de ikke tall for uke 52, bare tall for ukene 48-52 totalt. Det var litt rart. Så spurte jeg FHI her på fb om de kunne gi meg tall for uke 52 alene. Det kunne de ikke, de bare gjentok det som sto i ukesrapporten. Ikke for å være konspiratorisk men man begynner jo å lure på om det er noe de vil skjule.

Rapporten for uke 52. Mitt fb spørsmål til fhi.

Oppdatering 8. jan 2021: s.3 i FHI ukesrapporten gir ukesprosenttall for innleggelser, men ikke dødsfall. Det er synd FHI rapporten bare gir dødsfall for summen av siste 4 uker og ikke for hver enkelt uke (side 20 i rapporten for uke 52). Men ved å sammenlikne dette sumtallet for rapportene for uke 52, 51, 50, 49, 48 kan man konkludere at opplysningen om at 46 vaksinerte og 0 uvaksinerte døde i uke 52 ikke er riktig.

Sensur av defeatthemandates

Oppdatering 8. januar 2022. Søndag 23. januar 2022 er det rally i Washington mot “mandates”. Altså obligatorisk vaksinering. For mange er dette det samme som tvangsvaksinering. Fordi de mister jobb og inntekt dersom de ikke tar vaksinen. Malone snakket om dette siste par minuttene av Joe Rogan podcasten (#1757) med han nå for en ukes tid side. Demonstrasjonen har en egen nettside, defeatthemandatesdc dot com.

Jeg hadde glemt internettadressen og forsøkte først å finne siden ved å søke på google. Den kom aldri opp uansett hvor detaljerte søkeord jeg la inn. Sensuren slo inn.

At google, facebook, Amazon og andre sensurerer informasjon er sannsynligvis mer alvorlig enn corona. Nå sensurerer de også informasjon som er kritisk til tvangsvaksinering. En praksis som er forbudt ifølge Nurenberg konvensjonen. Denne konvensjonen ble opprettet etter 2. verdenskrig som en reaksjon på medisinske eksperimentene nazistene utførte på jøder og andre fanger. Massepsykosen har kommet langt. Dette påpekte også Robert Malone på Joe Rogan. Han brukte uttrykket “Mass Formation Psychosis”.

Hvordan viruset spredde ut av Kina

Covid19 coronaviruset ble første gang registrert i Kina i byen Wuhan på høsten 2019. Til å begynne med ble informasjonen holdt skjult. Etterhvert ble det rapportert av kinesiske myndigheter til WHO. Januar 2020 var det fortsatt kun Kina som hadde viruset. Da begynte det å komme bilder derfra med med sykehusansatte i “hazmat suit” (heldekkende plastdrakt) og annet ekstremt beskyttelsesutstyr. Jeg leide en hytte på Vinterbro på denne tiden. Husker det så godt fordi utleier viste meg bildene på mobilen da jeg skulle betale husleie. Tor det var 31. januar 2020. Og jeg lo av det. Forsto ikke at dette kunne komme hit. Myndighetene i Kina sperret folk inne i sine leiligheter etc for å begrense smitten. Men de lot gladelig utlendinger i Kina fly derfra til sine hjemland, uten noen tiltak. En bekjent var i Kina da og han bekreftet dette. Trump snakket også om det. Resultatet var at viruset spredde seg globalt. Litt rar historie er det jo.

Slik jeg husker det kom viruset for alvor til Norge med norske turister fra Ischgl i Østerrike i begynnelsen av mars 2020. De fleste ble smittet på koronabaren Kitzloch.

Hvordan viruset oppsto er en historie for seg. Som det snakkes altfor lite om. Kom det fra en flaggermus, som smittet en pandolin, som smittet mennesker på et marked i Wuhan? Eller var markedet en superspreader tilfelle? Eller kom viruset fra et laboratorie i Wuhan? Det burde vært mye mer oppmerksomhet rundt slike spørsmål.

Vaksine som ikke beskytter mot smitte?

Oppdatert 10. januar 2022. Før corona har jeg alltid tenkt på vaksiner som noe man tar for å unngå å smittes. Jeg har aldri før hørt om en vaksine som ikke beskytter mot smitte. Så å kalle corona injeksjonene for vaksine virker rart på meg. Injeksjonene er noe annet. En form for preventiv behandling?

Jeg spurte FHI på fb om dette. Hvorfor beskytter ikke covid19 vaksinene mot smitte? Er det fordi de bare genererer spike proteinet og ikke hele viruset? Og dermed forårsaker en immunrespons kun mot spike proteinet. Andre vaksiner, eksempelvis barnevaksiner, beskytter jo mot smitte. FHI: Hei Peder! Barnevaksinene har man også ofte fått veldig mange ganger og det er høyere vaksinasjonsdekning. Det er uklart hvorfor vaksinen ikke gir vedvarende beskyttelse mot videre smitte. Hilsen FHI.

Kommentar: man vet altså ikke hvorfor corona vaksinen ikke beskytter mot smitte. Burde man ikke vite dette før man ruller ut vaksinen til hele jordens befolkning??

Er det noe med vaksinen som gjør at den ikke beskytter mot smitte? Eksempelvis noe med den nye messenger-rna teknologien? Eller er det noe med corona viruset? Man sier at meslinger er meget smittsomt. Slik corona er. Jeg fikk 1 dose MMR vaksine (trippelvaksine med blant annet meslinger) i 1985. Og har fortsatt antistoffer mot meslinger i blodet. Jeg sjekket det på Lab1 i Sandvika for noen uker siden. Så smittsomheten i seg selv er neppe et hinder for å lage en effektiv vaksine.

Hvordan scorer de russiske (Sputnik, en DNA virusvektor vaksine), kinesiske og indiske vaksinene når det gjelder smitte? Novavax? Pfizer vaksinen ble ikke engang evaluert mhp smitte såvidt jeg forstår. Det eneste de så på var alvorlig sykdom.

Hemali. Seniorforsker om vaksine som ikke beskytter mot smitte og problemene med spike protein.

Furin cleavage site

I det siste har jeg hørt Robert Malone på Joe Rogan podcast, og Peter McCullough på Vaccine Secrets Reloaded. Begge snakker snakker kort om furin cleavage site. Dette er området på spike proteinet som gjør at det kan feste seg selv og viruset til en AC2 reseptor.

Malone sa at dette området er endret i vaksinen i forhold til på viruset. Viruset sin versjon gjør at det kan injisere seg selv inn i celler. Dette er endret slik at spike/viruset ikke kan gå inn i cellene. Endringen ble gjort for at vaksinen skal bli mer immunogenisk (gi sterkere immunrespons).

McCullough sa at virusets furin cleavage site viser at det er menneskeskapt og unnsluppet fra et laboratorie. Naturskapte coronavirus kan bare feste seg til overflaten til celler men ikke gå inn i cellene. Så at covid19 viruset er annerledes her betyr at det er menneskeskapt.

Interessante tanker. Vanskelig å vite om det er riktig eller ikke.

Tyskland vurderer å stenge Telegram

Jeg bruker Telegram på jobb og det fungerer veldig bra. Kan brukes på kablet datamaskin også.

NRK dot no, 12. januar 2022. Tyske myndigheter er bekymret for meldingstjenesten Telegram som er svært populær blant vaksinemotstandere og grupperinger på ytre høyre. Innenriksminister Nancy Faeser sa onsdag at de diskuterer med EU hvordan man kan regulere Telegram, men at det er mulig at tyske myndigheter vil stenge tjenesten.

Kommentar: begynner å likne Kina.

Warum sich Telegram kaum sperren lässt. Bundesinnenministerin Faeser hat eine Abschaltung des Messengerdienstes Telegram ins Gespräch gebracht. Ein etwas genauerer Blick zeigt, dass es so gut wie keine Aussicht auf erfolgreiche Umsetzung eines solchen Plans gibt. Die Möglichkeit, die Innenministerin Faeser als „letztes Mittel“ vorschwebt, scheint vor allem die technische Abschaltung von Telegram zu sein. Die ebenfalls kaum gelingen dürfte. Möglich wäre es, Apple und Google dazu zu zwingen, die Telegram-App aus ihren App-Stores zu entfernen. Wer Telegram jetzt schon auf dem Smartphone installiert hat, könnte den Dienst weiter nutzen, neue Nutzern würde es schwerer gemacht – aber nicht unmöglich. Apps unter dem Android-Betriebssystem von Google lassen sich auch außerhalb des App-Stores installieren, und zudem könnte man Telegram ohne eigene App, nur über einen Internet-Browser, weiter nutzen. Diese Möglichkeit reicht also nicht.

Linker

Folkehelseinstituttets egen podcast Folkehelsepodden.

Sveriges Folkhalsomyndighetens egensvar på podcasten.

Universitetsskehuset i Oslo, Immunologisk Institutt, ledet av Gunvor Grødeland, vaksinebloggen og også vaksinepodden. Episode 18 medfødt immunitet med min kommentar.

c19early dot com (også c19study dot com går hit). Covid19 early treatment real-time analysis of 1,316 studies.

c19protocols dot com. Reducing Risk of Covid19 Infection and Severity. Early Treatment Protocols. Prevention Protocols. Physicians/Facilities Offering Early Treatment. Patient Guides. Long COVID Protocols. Studies.

The OpenVAERS project at openvaers dot com. VAERS is the Vaccine Adverse Event Reporting System put in place in 1990. It is a voluntary reporting system that has been estimated to account for only 1% (see the Lazarus Report) of vaccine injuries. OpenVAERS is built from the HHS data available for download at vaers.hhs.gov. The OpenVAERS Project allows browsing and searching of the reports without the need to compose an advanced search (more advanced searches can be done at medalerts.org or vaers.hhs.gov).

Klinghardt mener noen vaksine batcher gir mer vaksineskader enn andre. Det finnes en nettside for å sjekke sin batch, howbadismybatch dot com. How Bad is My Batch. Are some batches more toxic than others? Batch codes and associated deaths, disabilities and illnesses for Covid 19 Vaccines.

Norsk corona covid19 film. Se filmen Beretninger etter vaksinering. De har nettsiden viktigviten dot no. Laget av Ingmar Ellefsen. Kontroversiell film. Se filmen, les referansene og døm selv. https://viktigviten.no/cf-2020/

Epochtimes Candace Owens intervju med Robert Malone 19. april 2022. 2021 data gathered before the COVID shots sounding the alarm about a 10x to 20x increase in malignancy post-jab.

Hvorfor coronamedisiner er forbudt

Oppdtering 16. januar 2022. Coronamedisiner. Hvorfor er ufarlige, billige, velutprøvde legemidler plutselig forbudt? Eksempelvis hydroxychloroquine og ivermectin. Begge deler har vært brukt i titalls år. De er åpenbart ufarlige. Jeg har selv prøvd ivermectin. Kjøpte det for et par år siden på en veterinær internett butikk. Se kommentar her. Hydroxychloroquine har vært lenge brukt mot malaria. Hvis de er ufarlige og billige burde det ikke være noen grunn til å forby dem. De forbys fordi vaksinene som nå settes på hele verdens befolkning er hasteutviklet og ikke tilstrekkelig uttestet. De har derfor ikke en vanlig godkjenning av FDA i USA. De er godkjent på “emergency basis”. Altså som et krisetiltak i en ekstraordinær situasjon. Et kriterie for en slik godkjenning er at det ikke finnes andre alternative legemidler. Hadde man ivermectin og hydroxychloroquine ville ikke en slik nødgodkjennelse kunne gjøres.

Også NAC (N-acetyl-cystein, en glutatione precursor) har blitt fjernet fra noen internettbutikker og det er snakk om at kun skal være lovlig på resept. Jeg har dog kjøpt denne på iherb dot com nylig.

SARS-Cov1 immunitet og SARS-Cov2

Oppdatering 16. januar 2022. Mange fra staten insisterer på at naturlig immunitet omtrent ikke eksisterer og at det eneste som fungerer er vaksine “immunitet”. I en situasjon der nesten hele landet er vaksinert samtidig som man daglig setter nye smitterekorder. Sist i overkant av 11 000 smittede per døgn, igår eller iforgårs. Da man hadde den første smittetoppen våren 2020 da corona epidemien begynte og ingen var vaksinert (fordi vaksinene var ikke ferdige enda) var rekorden rundt 2000 per døgn. Ok.

I 2003 hadde man Severe acute respiratory syndrome coronavirus 1 (SARS-CoV-1 or SARS-CoV). Man har funnet ut at de som ble smittet i 2003 har en unik immunrespons også mot SARS-Cov2. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls.

Vaksiner rettet mot feil antigen spike s vs nucleocapsid n

I Nature studien referert ovenfor (SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls) er immunresponsen fra 2003 rettet mot proteinet Nucleocapsid (N) i dagens virus. Ikke mot Spike proteinet (S). Dette kan bety at vaksiner rettet mot Spike proteinet gir immunitet av kortere varighet enn vaksiner rettet mot N proteinet. Alle dagens vaksiner er rettet mot Spike. Man kan lure på om dette er med overlegg for å maksimere profitten. Vi ser jo at man idag må ha ny booster omtrent hver 6. måned. Det er sikkert ikke legemiddelselskapene imot.

Kjendiser med vaksineskade

 • Eric Clapton
 • Filip Ingebrigtsen

Coronavaksinering per land

Oppdatering 23. januar 2022.

corona-norge-sverige-01-pic13-20220122-verdens-land-andel-befolkning-som-har-mottatt-minst-en-vaksine-dose-covid19
Verdens land, vaksinegrad. Andel befolkning som har mottatt minst en dose. Norge: over 80%. Sverige: 65-80%. Ukraina: 20-35%. Afrika er også et interessant tilfelle.

Corona vaksine tracking.

Norge-Ukraina

Oppdatering 23. januar 2022. For å forstå hvordan corona spiller ut er det viktig å skille mellom smitte og sykdomsutvikling. Sosial distansering beskytter mot smitte. Men ikke mot utvikling av alvorlig sykdom. Vaksinene beskytter sannsynligvis mot utvikling av alvorlig sykdom men sannsynligvis ikke mot smitte. Et godt immunforsvar beskytter sannsynligvis mot begge deler.

I begynnelsen av corona epidemien, før vaksinene kom, hadde Norge lavere dødstall enn Sverige når man kun så på den smittede befolkningen. I Sverige døde rundt 2% av de smittede, I Norge rundt 1%. I USA døde også rundt 2%. Jeg tolker dette som at nordmenn har bedre immunsystem enn mange andre land. Corona er mindre dødelig for oss enn for mange andre. Kanskje har det med gener å gjøre. Eller med livsstil.

Hvordan har vaksinen endret dynamikken i corona? La oss se på noen coronatall fra worldopedia.

Norge i starten vs nå. Dødsandelen blant de smittede i Norge er nå på rundt 0.2% (siden corona startet). Altså ned fra 1%. Redusert med 5 gangeren. Faktorer som forklarer dette:

 • Vaksinen reduserer dødeligheten. Dette så vi med en gang vaksinene kom i bruk. Det var lenge før omikron.
 • Det er en ny dominerende mutant, omikron. Den er mer smittsom men mindre dødelig.
 • Mer testing. Alle som dør har corona symptomer og de testets derfor. Ikke alle som er smittet testets. Mange smittetilfeller går derfor uoppdaget. Man kjenner ganske nøyaktig antall som dør av corona. Antalle smittetilfeller er veldig avhengig av testkapasitet. Lav testkapasitet gjør at dette antallet underrapporteres og at dødsprosenten blir for høy.

Egentlig bør man se på tallene rett før omicron kom. Så man kan se effekten av vaksinen separat fra den nye mutanten. Jeg ser bort fra dette her.

Norge vs Ukraina. Ukraina har 44 mill innbyggere. Omtrent 10 ganger så mange som oss. Jeg tenker på ukrainere som genetisk ikke så forskjellige fra oss nordmenn. Fra kartet ovenfor: i Norge er omtrent 80% fullvaksinert, i Ukraina rundt 30%. Ukraina har altså mye mindre vaksinedekning enn Norge.

Smitte aksen. Antall nye smittede per dag nå er omtrent det samme i Ukraina som i Norge. Så smitten brer om seg i Norge mye fortere enn i Ukraina. Hvorfor?

 • Kanskje omicron ikke har kommet til Ukraina? Men det virker usannsynlig.
 • Vaksinen gjør at nordmenn smittes lettere. Ihvertfall av andre mutanter enn akkurat den vaksinen er laget for. Eksempelvis omikron. Studien nevnt ovenfor fra Danmark indikerer dette.
 • Andelen som har hatt sykdommen i Ukraina er omtrent 10%. Mye større enn i Norge. Så flere har hatt sykdommen og har naturlig immunitet. Som beskytter også mot smitte.
 • Økning i antall smittede (og som dermed kan smitte videre) er i seg selv en faktor som øker smitten. Ofte eksponentielt forhold (langs tidsaksen) mellom antall smittefarlige og nye smittetilfeller.
 • Mindre testing i Ukraina? Det øker isåfall dødsprosenten.

Dødsfall aksen. I Ukraina dør 2.5 prosent av de smittede. De dør lettere fordi de har dårligere immunforsvar og mindre vaksinering.

ukrinform dot net corona wave. kyivpost messenger app kawoon.

Vaksinen og belastningen på helsevesenet

Gjør vaksinen at belastningen på helsevesenet reduseres?

 • Ja: Mindre alvorlig sykdom hos de som smittes.
 • Nei: Mer smitte (se studie fra Danmark ovenfor og sammenlikning smittetall Norge-Ukraina ovenfor eller generelt høyvaksinerte land vs lavvaksinerte land). Vaksinen gjør at man lettere smittes, ihvertfall av andre mutanter enn akkurat den det ble vaksinert mot.
 • Nei: Vaksineskader (rundt 52 000 innmeldte vaksineskader i Norge når dette skrives). Dette tas ikke med i FHI sin statistikk når de påstår at vaksinen reduserer belastningen på helsevesenet.
 • Nei: Dårligere naturlig immunitet ved gjennombruddssmitte (se studie fra England ovenfor). En meget farlig virkning som vi bør holde under nøye oppsikt i tiden fremover.

Det er ikke åpenbart at vaksinering reduserer belastningen på helsevesenet. Kanskje er det tvert imot.

Fordi vi i Norge har bedre immunsystem enn de fleste andre land er det ekstra liten grunn til å vaksinere her. Allikevel er vi av de som vaksinerer mest. Kanskje ikke så lurt.

Nedstengning i begynnelsen av pandemi

Man vet fra historien at virusepidemier ofte begynner med et farlig virus med begrenset smitteevne. Virusets mål er å spre seg og å overleve. Viruset muterer derfor til varianter som er mer smittsomme men som gir mindre farlig sykdom (så verten ikke dør og viruset med verten). Kanskje er det derfor en god strategi å stenge ned i begynnelsen av en pandemi og vente til viruset har mutert til en mindre farlig variant. Kanskje har Norge lykkes godt her. Vi har få døde så langt. Nå står omikron for døren. En variant som smitter veldig lett men som gir lite alvorlig sykdom. Og muligens god naturlig immunitet. Omikron kan være en gyllen mulighet til å bygge naturlig immunitet i befolkningen uten mange dødsfall.

Vaksineskader Norge-andre land

Det er av interesse å sammenlikne vaksineskader i Norge mot andre land. Får vi mer eller mindre vaksineskader enn andre?

Trebarnsfar klager på erstatning etter vaksinedødsfall. Nå må jeg selge unna for å betale regninger, sier trebarnsfar Trond Engen (51) som mistet kona etter AstraZeneca-vaksinering. Gunhild og Trond Engen hadde vært gift i 19 år da hun døde etter koronavaksinering. De elsket å være i fjellet, og sammen fikk de tre barn. Gunhild jobbet som helsearbeider og var blant de første som ble vaksinert i Norge. Men kort tid etter vaksinering ble hun innlagt med en kombinasjon av blodpropp, lave blodplater og blødninger. Et livstruende og svært uvanlig sykdomsforløp – også kjent som VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni).

Helsearbeiderne som ble dødssyke. En av helsearbeiderne som var innlagt på Rikshospitalet denne helgen var en kvinne i slutten av 30-årene. Hun jobbet selv ved et sykehus og ble svært dårlig om lag en uke etter vaksinering.

Covid19 vaksinestatus 23 januar 2022

Oppdatering 23. januar 2022. Vaksinen virker sannsynligvis ved at immunsystemet settes i en slags beredskap for akkurat covid19 viruset. Når man smittes er det sannsynlig at vaksinen virker ved at den totale virusmengden man har i seg blir mindre enn uten vaksine. Man får mindre symptomer. For utsatte grupper kan vaksinen på denne måten redde liv. Og man puster ut mindre virus og er derfor mindre smittefarlig overfor andre.

Samtidig virker det som at vaksinen gjør en mer mottakelig for å bli smittet. To studer referert ovenfor, fra England og Danmark, indikerer dette. Land med mange vaksinerte opplever nå store smittebølger. Det er litt mistenkelig. I Norge under den første smittebølgen våren 2020 var rekorden 2000 nye smittede per dag. I disse dager smittes ofte ti ganger så mange per dag.

Når vaksinen reduserer symptomene er det en risiko for at en smitte person ikke forstår at han/hun er syk og ikke holder seg hjemme.

Vaksinen kan også gjøre at folk tror de ikke kan bli smittet. Og oppfører seg deretter.

Trailersjåfør protester i Canada mot tvangsvaksinering

Oppdatering 30. januar 2022. Det meste av handelsvarer mellom USA og Canada fraktes med trailer. I Canada vedtok man obligatorisk covid19 vaksinering for trailersjåfører som krysser grensen inn til Canada. Dette påbudet skulle tre i kraft 15. januar 2022. Det falt trailersjåførene naturlig nok tungt for brystet. Statsminister Justin Trudeau forsto etterhvert at han hadde vedtatt trøbbel og reverserte påbudet den 12. januar, rett før det skulle tre i kraft. Men litt for sent. I Canada har mange trailersjåfører nektet å frakte varer med det resultat at alt blir dyrere. De deltar i rekordlange protesttog på veiene som blokkerer trafikk. Igår var det en stor demonstrasjon foran parlamentsbygningen i Canadas hovedstad Ottawa.

Det mest interessante: norske medier skriver ikke om dette. Gjør følgende søk etter “canada protesttog trailere” på .no sider. Ett unntak er NRK sin Lastebilsjåfører vil blokkere hovedstaden i vaksineprotest. Hylles av Elon Musk. Denne NRK siden er det mulig å få opp i google hvis man skriver eksakte ord som forekommer i artikkelen. Så google har nedgradert dette innholdet til å bare komme opp ved helt spissede søk. Man må vite på forhånd hvilken artikkel man er på jakt etter.

New York Times. Canadian trucker convoy descends on Ottawa to Protest Vaccine Mandates. The Freedom Convoy had driven across Canada to reach the capital. The demonstrations on Saturday were raucous but largely peaceful. Canadas største avis The Globe and Mail. Thousands of convoy protesters descend on Parliament Hill to demand an end to COVID-19 measures.

Bør norske medier skrive om det som skjer langt der borte i Canada? I USA og Canada mister altså trailesjåfører jobben dersom de ikke tar corona vaksinen. Dette er en yrkesgruppe som gjør at det er mat i butikken der du handler. Så dette er ikke så smalt. Det er forøvrig meldt inn over 50 000 vaksineskader. I Norge.

Hotez og Osterholm på Joe Rogan precorona

Interessant å høre Joe Rogan nr 1439 med Michael Osterholm og nr 1451 med Peter Hotez. Begge sterkt for vaksiner, og Rogan også. Hotez er en av frontfigurene hos pro vaksine siden. Tatt opp rett etter pandemien startet, en god stund før vaksinene kom. De sier rett ut at å starte vaksinering midt i en pandemi er ikke forsvarlig og at det tar år og år å utvikle sikre effektive vaksiner. Slik ble det ikke.

Italia 1. februar 2022

Yahoo news 2022-02-01. The Italian government has gradually tightened the screws on the unvaccinated, and Tuesday, new restrictions will come into force requiring vaccination for people 50 and older. “Most of the problems we are facing today depend on the fact that there are unvaccinated people,” Prime said Minister Mario Draghi, who added that “unvaccinated people have a much higher chance of developing the disease and severe forms of the disease” and were putting hospitals under pressure.

To force vaccinations, the health care system will forward the names of the unvaccinated people older than 50 to tax authorities so they can be fined. But the real deterrent remains the isolation from public life, with everything from entering a cafe to taking a public bus or going to work banned for the unvaccinated.

Helvetesild som vaksine bivirkning

Oppdatering 2. februar 2022. VG idag 2. februar 2022. Susan fikk utslett etter vaksine. -Det var som å gå med åpne sår. Susan Hansen (51) er en av 168 nordmenn som har meldt inn helvetesild som mulig bivirkning av vaksinen. Helsemyndighetene kan ikke bekrefte koplingen, men sier de følger nøye med.

Jeg har skrevet om helvetesild som vaksinebivirkning før. I forbindelse med vannkopper vaksinering. Kanskje corona vaksinen vekker latente varicella virus i kroppen.

Tvangsvaksinering i Østerrike

Oppdatert 4. februar 2022. Østerrikes største avis Kronen Zeitung. Virker som at i Østerrike er det de konservative som er mest ivrige på tvang.

Googlesøk: site:.krone.at impfpflicht (https://www.google.com/search?q=site%3A.krone.at+impfpflicht)

Googlesøk: site: .krone.at impfpflicht (https://www.google.com/search?q=site%3A+.krone.at+impfpflicht) (eneste forskjellen fra søket over er mellomrom mellom site: og .krone det er nok til at det blir annet søkeresultat vet ikke helt hvorfor).

Eine der umstrittensten Maßnahmen der letzten Jahrzehnte hat Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit den Nationalrat passiert und ist damit endgültig beschlossene Sache: die allgemeine Corona-Impfpflicht in Österreich, über die seit November intensiv diskutiert wurde. Bei der Abstimmung votierten 137 Mandatare dafür und nur 33 dagegen. Die Koalition stimmte geschlossen zu, bei SPÖ und NEOS gab es vereinzelte Nein-Stimmen. Zuvor war es einmal mehr zu heftigen Debatten im Parlament gekommen, auch vor der Hofburg und in der Wiener Innenstadt wurde protestiert.

New York Times 4. feb 2022. Austria is the first Western democracy to mandate Covid vaccinations for nearly its entire adult population, a once-unthinkable move that is being seen as a test case for other countries grappling with pockets of vaccine resistance. The sweeping measure, which easily cleared its final parliamentary hurdle on Thursday when it was approved by lawmakers in Austrias upper house, will be signed into law as soon as Friday by President Alexander Van der Bellen of Austria. The requirement will be introduced in phases. First, the government plans to send a letter to all Austrians in the next few weeks, notifying them of the new rules and giving them a month to comply. Exemptions will be available only to pregnant women, people who cannot be vaccinated for medical reasons and people who have recently recovered from Covid-19. In this first phase, no fines will be imposed for failure to comply. That changes in mid-March, when the police are to start conducting random checks of vaccination status — including during traffic stops. People who cannot produce proof of vaccination can be fined up to 600 euros (675 dollar). Those who contest their fines could eventually see them increased to euro 3600 (about dollar 4100). In a third phase, for which no starting date has yet been set, the government would create a formal vaccination registry of all residents, and automatically assess fines for noncompliance. If the pandemic recedes enough, though, this phase might never be put into effect, officials say. Polls suggest that many Austrians support the mandate, but the issue has also galvanized a noisy protest movement in the country. Tens of thousands of demonstrators have taken to the streets across the country in recent months to oppose pandemic restrictions, chief among them the vaccine mandate, which was first proposed in November. At the time, cases were surging in the country, driven mostly by unvaccinated people, and Austria introduced a lockdown that applied only to the unvaccinated. About 76 percent of people in Austria are now fully vaccinated. Even so, a new surge that began in late December has sent new cases soaring to record levels; the daily average has nearly doubled in the last two weeks.

Nettavisen 1.feb-22. Canadisk provins dropper ekstraskatt for uvaksinerte.

VGs vaksine skremselspropaganda

Historien om uvaksinerte Henning med trynet fullt av slanger som holder på å dø har nå vært øverst på VG sin forside i over en uke.

corona-norge-sverige-01-pic14-20220205-vg-vaksine-skremselspropaganda-henning-uvaksinert
Uvaksinerte Henning i dødsangst og med trynet fullt av slanger har vært på toppen av VGs førsteside i over en uke nå.

Istedenfor å drive vaksine skremselspropaganda burde VG nevne det åpenbare: fyren er solid overvektig. En kjent risikofaktor for covid19.

Canadiske myndigheter presser gofundme til å konfiskere donasjon

Oppdatert 8. februar 2022. Det ble opprettet en gofundme dot com pengeinnsamling til støtte for de Canadiske truck og trailersjåførene. Så langt har det kommet inn 9 millioner dollar. Canadiske myndigheter legger press på gofundme til å ikke utbetale pengene til truckerne. gofundme føyer seg. Tyveri? Pure Theft – GoFundMe Withholds $9 Million Donated to Truckers Protesting Vaccine Mandates. Jim Watson er borgermester (mayor) i Ottawa. Jim Watson på Twitter: I want to sincerely thank the team at gofundme for listening to the plea made by the City and the Ottawa Police to no longer provide funds to the convoy organizers.

Newsweek 8. februar 2022. Twitter Bans Freedom Convoy Account From Platform.

Afrika og covid19 2022-02-10

Oppdatering 10. februar 2022. Da covid19 begynte for fullt våren 2020 blant annet med mange dødsfall i Italia, Storbritannia og Spania, lurte man på hvordan dette kom til å gå i Afrika. Mange land er tett befolket og det er mange storbyer. Nå nesten 2 år senere viser det seg at Afrika ikke rammes i særlig grad av covid10.

I Afrika er det lite vaksinering. Samtidig er det lite smitte. Og få dødsfall. At det er få dødsfall er naturlig når smitten er lav. Men det er rart at at det er så lite smitte. Årsaker:

 • Lav gjennomsnittsalder. Vi vet at dette beskytter mot alvorlig sykdom. Men det er uklart i hvilken grad det beskytter mot smitte.
 • Mer sol og dermed bedre d-vitamin status. Det er nå relativt godt kjent at god d-vitamin status beskytter mot både smitte og alvorlig sykdom. Mer utendørsliv. Bedre immunsystem.
 • Ivermectin forebyggende. I de afrikanske landene rundt ekvator, nesten identisk med de lyseste landene i alderskartet, brukes ivermectin forebyggende mot elveblindhet (jeg har skrevet mer om det ovenfor, se også et kart). Ivermectin fungerer også forebyggende mot corona.
 • Genetikk?
 • De tester mindre. Kanskje er det mer smitte enn kartet viser.
 • De er lite vaksinert. Kanskje vaksinen øker mottakeligheten for smitte. Vi har sett i Norge at nå når nesten alle er vaksinert så får vi store smittebølger. Men ikke så mange innleggelser. Så det er mulig vaksinen gjør folk mer mottakelige for smitte men demper sykdommen.
corona-norge-sverige-01-pic15-20220210-medianalder-i-verdens-land
Verdens land, medianalder. NB: median er forskjellig fra gjennomsnitt. Men vil typisk være i nærheten av gjennomsnittet. Spesielt for et utvalg som dette der det er snakk om aldersfordelingen i et land. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_median_age

Oppdatering 16. februar 2022. Malawi. Africa may have reached the pandemics holy grail. Lave smittetall i Malawi men det er sannsyligvis fordi de har få tester og fordi gjennomsnittsalderen er veldig lav (18) så folk smittes uten å få symptomer. Resultatet er stor grad av naturlig immunitet og få dødsfall fra covid19.

Vaksine vs smitte vs dødsfall 2022-02-10

corona-norge-sverige-01-pic16-20220210-map-vaccination-per-capita-20220210-840
corona-norge-sverige-01-pic16-20220210-map-vaccination-per-capita-20220210-840
corona-norge-sverige-01-pic17-20220210-map-cases-per-capita-20220210-840-440-url
corona-norge-sverige-01-pic17-20220210-map-cases-per-capita-20220210-840-440-url
corona-norge-sverige-01-pic18-20220210-map-deaths-per-capita20220210-840-440-url
corona-norge-sverige-01-pic18-20220210-map-deaths-per-capita20220210-840-440-url

Kanskje er det bra å ha mange cases og få deaths. Med mange cases får man mye naturlig immunitet. Som er bedre enn vaksineimmunitet.

Problemet med å vaksinere er at det

 • muligens øker risikoen for smitte. Som nevnt flere ganger er det nå smittebølger i landene med høy vaksinedekning. Eksempelvis Norge.
 • muligens gjør at den naturlige immuniteten fra gjennomgått sykdom blir dårligere enn den ville blitt uten vaksinen. Studier fra England og Danmark referert ovenfor bekrefter dette.
 • Gir vaksineskader.
 • Gir generelt dårligere helse. Mer mottakelighet for andre sykdommer enn akkurat det det vaksineres mot.

FHI vil vaksinere Afrika

Oppdatering 10. februar 2022. Jeg spurte FHI på fb om hvordan de forklarer at Afrika har så lav smitte og dødsfall når de har så lav vaksinegrad. De valgte å ikke svare på spørsmålet men heller legge ut om hvor viktig det er at Afrika også vaksinerer seg. I svaret linket FHI til Bistandsaktuelt mandag 10. januar 2022. Afrika har passert ti millioner smittede. Omikron gir ny vekst.

Det skal ikke mye resonneringsevne til å forstå at Afrika ikke behøver covid19 vaksinen. De klarer seg fint uten. De klarer fint å håndtere smitte og sykdom med eget immunforsvar.

Vaksineskader i Sverige

Oppdatering 16. februar 2022. Vaksineskader i Sverige fra covid19 vaksinering.

Polybasic furin cleavage site

Jeg har ført hørt at coronavirus vanligvis ikke går inn i cellene. Men at sars-cov-2 viruset gjør det. Og at det er et argument for at det er menneskeskapt.

Viruses rely on the biochemical mechanisms of the host cell they invade to bind and fuse with the host cell membrane and replicate inside the cell. The fusion part of that cascade of events can involve the virus using host cell enzymes to cleave one or more of the virus proteins at specific sites to facilitate entry into the host cell. Those sites are often composed of relatively short sequences of chemically basic amino acids called polybasic cleavage sites. At the junction of the S1 and S2 protein subunits, COVID-19 has just such a polybasic cleavage site that uses the host cell enzyme furin, which is found in many human organ systems and known to be involved in the pathogenic processes of viruses, for example, HIV, Ebola and various strains of coronavirus. The presence of the furin polybasic cleavage site may explain clinical reports of COVID-19s ability to infect a variety of organ systems. The furin polybasic cleavage site in COVID-19 can be roughly defined by the amino acid sequence SPRRARS, which is Serine-Proline-Arginine-Arginine-Alanine-Arginine-Serine, where the cleavage takes place at the R-S junction. Within that broader sequence, the minimum sequence for a furin cleavage site is R-X-X-R, where Arginine (R) occurs in the 3rd and 6th positions and positions 4 and 5 can be any amino acid, but activity of the furin cleavage site can be significantly enhanced with a basic amino acid like Arginine in the 4th position, as occurs in COVID-19. It is very important to note that the furin polybasic cleavage site in COVID-19 is unique and has not been found in any of the coronaviruses yet identified as close relatives. Remarkably, however, such sequences do exist in other viruses, including coronaviruses not directly related to COVID-19. For example, the feline (cat) enteric coronavirus (FECV) causes a mild, but highly-transmissible infection, in which chronically infected cats can shed infectious virus for a year or longer.

Human 7 coronaviruses

Nature. SARS-CoV-2 is the seventh coronavirus known to infect humans

 • 3: SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 can cause severe disease
 • 4: whereas HKU1, NL63, OC43 and 229E only mild symptoms

Here we review what can be deduced about the origin of SARS-CoV-2 from comparative analysis of genomic data. We offer a perspective on the notable features of the SARS-CoV-2 genome and discuss scenarios by which they could have arisen. Our analyses clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. Til forskjell fra artikkelen rett ovenfor! I Nature artikkelen sier de at mye brukte dataprogrammer for virusmanipulering ikke gir sars-cov-2 viruset og at dette viruset ikke er 100% optimert for AC2 reseptoren. Min innvending: dersom noen med vilje laget viruset ville de sannsynligvis forsøke å skjule sporene og ikke lage det første viruset mye brukte dataprogrammer gir.

Shi Zhengli batlady og Ralph Baric

Shi Zenghli wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Shi_Zhengli While no single bat harbored the exact strain of virus which caused the 2002–2004 SARS outbreak, genetic analysis showed that different strains often mix, suggesting that the human version likely emerged from a combination of the strains present in the bat population. Shi’s discoveries on the origin of SARS earned her international recognition. Se også Ralph Baric.

Pfizers hemmelighetsstemplet testdokumentasjon offentliggjort

Pfizers egne dokumenter gir et rystende bilde: 1200 dødsfall på 90 dager og genetiske skader. Ei stor gruppe leger og forskere som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) har saksøkt amerikanske Food and Drug Administration (FDA) for å få frigjort hemmeligstemplede dokumenter fra den farmasøytiske giganten Pfizer. FDA hadde opprinnelig bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år, men de tapte i en domstol i Texas og måtte begynne å publisere dokumentene. PHMPT har lagt ut alle disse dokumentene her, og den største bunken ble lagt ut 1. mars 2022. Ref Steigan artikkel.

Corona og gener

NY Times. March 8, 2022. Why Do Some People Never Get Covid? Dr. Mayana Zatz and her colleagues believe that no single gene mutation could affect the response to the coronavirus, and so they instead looked for combinations of genes that could be at play. They ultimately found variants in genes of infected people, as compared to those of their asymptomatic partners, that influence the activity of natural killer cells, a key component of the immune system. Partners who showed no sign of infection were more likely to have a robust natural killer cell response, which could result in a stronger defense against infection. This does not mean that all who avoided disease did so by virtue of these genes, and Dr. Zatz’s team chose to focus on this one aspect of the immune response when there are likely many others at play. But the findings offered one piece of a puzzle. One of the other key figures studying why some people seem resistant to Covid is the pediatric immunologist and geneticist Dr. Jean-Laurent Casanova of Rockefeller University. He recently published a worldwide call for individuals with protracted coronavirus exposure who never tested positive. covid human genetic effort. Kommentar: Natural Killer Cells er del av det medfødte immunsystemet. De kan detektere om celler er fremmede, eller om egne celler er smittet, og kan deretter indusere kontrollert apoptosis. youtube Natural Killer Cells How Do They Kill Selectively.

Andibody dependen enhancement

Antibody-dependent enhancement (ADE), sometimes less precisely called immune enhancement or disease enhancement, is a phenomenon in which binding of a virus to suboptimal antibodies enhances its entry into host cells, followed by its replication. The suboptimal antibodies can result from natural infection or from vaccination. ADE may cause enhanced respiratory disease and acute lung injury after respiratory virus infection (ERD) with symptoms of monocytic infiltration and an excess of eosinophils in respiratory tract. ADE along with type 2 T helper cell-dependent mechanisms may contribute to a development of the vaccine associated disease enhancement (VADE), which is not limited to respiratory disease. Some vaccine candidates that targeted coronaviruses, RSV virus and Dengue virus elicited VADE, and were terminated from further development or became approved for use only for patients who had those viruses before.
The process of phagocytosis is accompanied by virus degradation, but if the virus is not neutralized (either due to low affinity binding or targeting to a non-neutralizing epitope), antibody binding may result in virus escape and, therefore, more severe infection. Thus, phagocytosis can cause viral replication and the subsequent death of immune cells. Essentially, the virus “deceives” the process of phagocytosis of immune cells and uses the host’s antibodies as a Trojan horse.

Vaksine bivirkninger

Sara fra Como, Italia. Como er 1 time kjøretur fra Bergamo. Ifølge norske medier var Bergamo utsatt for corona smitte og dødsfall på dramatisk vis. Området var et av de hardest rammede i første del av pandemien, våren 2020. Jeg har selv kjørt strekningen fra Bergamo til Como (og videre inn i Sveits) og vet avstanden. Hun sa at da pandemien sto på som verst og i tiden etterpå merket hun ikke at det var så ille som norske medier berettet. Mulig hun husker feil, men også mulig norske medier overdrev. Hun tok to doser Pfizer vaksine sommeren 2021 i Italia. Ikke fordi hun trodde det lønte seg helsemessig men fordi hun ønsket å reise og ville ha vaksinepasset iorden. Dosene ble tatt med omtrent en måneds mellomrom, altså helt etter boka. Etter den andre dosen mistet hun luktesansen. Hun kunne blant annet ikke selv vurdere om hun hadde for mye parfyme. Når dette skrives, mars 2022, har hun fortsatt ikke fått tilbake luktesansen.

Samira fra Varna, Bulgaria. Hun tok vaksinen av samme årsak som Sara, fordi hun ønsket å reise. Etter to doser ble hun smittet med corona. Hun ble skikkelig syk og havnet på norsk sykehus.

Cass fra Tsjekk republikk. Hun tok to doser vaksine i Norge. Fordi hun ønsket å reise og ville ha coronapasset. Etter første dose fikk hun hoven tunge, kunne vanskelig snakke, og mistet smakssansen. Da hun møtte opp hos norsk fastlege for andre dose ble hun bedt om å fylle ut et skjema om bivirkninger og annet. Hun noterte nevnte bivirkning. Legen sa da at hun måtte stryke denne bemerkningen. Ellers kunne han ikke gi henne dose nr 2. Og hun ville ikke få coronapasset. Hun valgte å stryke bemerkningen og ta også dose nr 2. Etter denne dosen fikk hun alvorlig lungebetennelse to ganger. Hun trodde hun skulle stryke med. Hun var hos lege som bekreftet at det var alvorlig. Hun fikk også problemer med håret. Håravfall. Og det var ikke like fint som før.

Min egen bror tok alt av vaksiner som Staten ba om. Til forskjell fra meg som ikke vil ha noe av det. Han har alltid hatt god helse. Han og familien ble smittet med corona. Han ble bedre, og så ble han dårligere. Endte med tinnitus hodepine og en ukes sykmelding sist jeg snakket med han. Genial vaksine som gjør at du smittes lettere og ender med long covid.

En venninne av meg på fb er tidligere skjønnhetsdronning. Hun fikk smerter i kjeven i flere uker som bivirkning etter vaksinen. En annen eks fb venninne (hun slettet meg fordi hun ble så provosert av anti vaksine innleggene mine) fikk sannsynligvis samme bivirkning.

Virusets opprinnelse

Oppdatering 20. april 2023. Et helt grunnleggende spørsmål i corona komplekset er hvor viruset egentlig kom fra. I starten av epidemien var det snakk om at viruset hoppet fra en flaggermus, til en pangolin, og derfra til mennesker på et marked der pangoliner ble solgt. Så kom det en teori om viruslekkasje fra Wuhan Institute of Virology. En lab i den kinesiske byen Wuhan. Media og politikere stemplet denne siste teorien som en konspirasjon og alle som ønsket å diskutere muligheten (inkludert meg) for lablekkasje ble stemplet som konspirasjonsteoretiker og det som verre er. Det siste året er det blitt klart at viruset sannsynligvis kom fra en lablekkasjen. Hele saken demonstrere meget godt hvilken merkelig situasjon verden er i når det gjelder ytringsfrihet. Saken demonstrerer påståtte frie mediers forsømmelser.

yahoo.com april 18, 2023. No one believed the Covid Wuhan lab leak theory. Then the world changed its tune. Axios.com 17. april 2023. Senate COVID origins report details lab leak theory. Midlertidig rapport (Interim Report): An Analysis of the Origins of the COVID-19 Pandemic. Interim Report. Senate Committee on Health Education, Labor and Pensions Minority Oversight Staff. October 2022. (pdf fil). Engelske The Telegraph 18. april 2023. China “began developing two Covid vaccines” before official outbreak. US senate report concluded that the pandemic most likely came from a lab leak.

Childrens Health Defense 18. april 2023. COVID-19 likely resulted from an accidental leak at a laboratory in Wuhan, China, and triggered the start of the pandemic earlier in 2019 than Chinese government officials claimed, according to a Senate report released today. The report noted multiple ongoing biosafety lapses that occurred early in 2019 at the Wuhan Institute of Virology (WIV), where Chinese and U.S. researchers were conducting gain-of-function research. It also documented efforts led by the Chinese military to develop a COVID-19 vaccine at the lab weeks before China admitted the virus first emerged in Wuhan.

The 300-page report, “Muddy Waters: The Origins of COVID-19 Report,” (komplett rapport av april 17-2023) contains more than 1,500 citations to corroborate its findings. pdf versjon. Richard Burr (R-N.C.) who served as minority leader of the Health, Education, Labor and Pensions Committee, requested the committee compile the report. This news comes after FBI Director Christopher Wray on March 1 confirmed the FBI has long believed COVID-19 originated at a Chinese government lab.

Oppdatering 18. desember 2023. The Highwire Del Bigtree The war on ivermectin a short film. Litt propagandatakter over filmen men det er interessant å se den tette koplingen mellom Pfizer og mediene. Pfizers annonsedollar spiller selvsagt en rolle for hva mediene snakker om, og ikke snakker om.

Levende og døde vaksiner

I dette innlegget vil jeg forsøke å differensiere mellom forskjellige typer vaksiner. Dette er viktig fordi det kan bidra til å øke forståelsen for at ikke alle vaksiner er like. Noen er bra, noen er ikke så bra.

Vaksiner kan klassifiseres utifra hva de inneholder:

 • Levende vaksiner (live vaccines)
 • Død vaksiner (killed vaccines)

I en levende vaksine er det levende bakterier eller virus. I en død vaksine er det døde (inaktivert) bakterier, døde virus, deler av bakterier, deler av virus.

Levende og døde vaksiner manipulerer immunsystemet på forskjellige måter. Levende vaksiner stimulerer en celle mediert respons (cell mediated response). Mens døde vaksiner stimulerer en antistoff respons.

En levende vaksine vil i seg selv kunne sette igang en immunrespons. Derfor er det ikke nødvendig å tilsette adjuvans i denne. Faren med en levende vaksine er at pasienten utvikler den faktiske sykdommen. En annen fare er at personen ikke nødvendigvis utvikler sykdommen men allikevel blir istand til å smitte andre personer som så utvikler sykdommen.

En død vaksine må tilsettes en adjuvans for at det skal bli en tilstrekkelig immunrespons til at vaksinen er effektiv. En vanlig adjuvans er aluminium. Immuniteten fra disse vaksinene er ofte kortvarig, og vaksinen må tas mange ganger igjennom livet. For eksempel kikhoste, som er en død vaksine, tas ved 2 måneder, 4 måneder, 6 måneder, 1 år, 4 år og når en kvinne er gravid. Den totale dosen aluminium injisert øker jo flere omganger man må ha. Disse pasientene blir typisk mer utsatt for allergier senere i livet.

DTP (diphteria, tetanus, pertussis – difteri, stivkrampe, kikhoste) er en død vaksine. Kikhoste delen inneholder deler av den opprinnelige bakterien, eller toksiner fra denne. Adjuvans er vanlig her.

MMR vaksinen (measles, mumps, rubella – meslinger, kusma, røde hunder) består av levende virus. Oppdatering 5. april 2022. Jeg hørte dette igjen i Megyn Kelly Show, hennes lange intervju med Robert F. Kennedy Jr for 1 eller 2 uker siden. Han sa at mesling vaksinen ikke hadde thimerosal fordi den består av levende virus.

Vannkopper (chickenpox, varicella) vaksine inneholder levende virus.

Ofte finnes en vaksine i flere varianter. WHO beskriver her to typer influensa vaksine, en død som injiseres, og en levende som tas i nesen. Den døde typen kan igjen fås i tre typer, død virus, virus delt i to og deler av virus.

Antistoff respons
Antistoff respons
Celle mediert immun respons
Celle mediert immun respons

Inspirasjonen til denne bloggposten er fra internett serien Truth about vaccines med Ty Bollinger, episode 1.

I denne episoden nevnes det også høyesterettsdommen Bruesewitz vs Wyeth. I denne dommen går det frem at vaksineprodusenter kan ikke saksøkes dersom vaksinen skader pasienten. Det slås fast at vaksiner er “unavoidably unsafe”. I stedet er det i USA opprettet en vaksinedomstol der vaksineskaded kan få behandlet sine saker og få erstatning. Domstolen og erstatningene finansieres ved at det legges en avgift på 75 cent på hver eneste vaksinedose som selges. For en DTP vaksine, som er en trippeldose, er aviften altså 2,25 dollar. Dette systemet kom i stand fordi for noen tiår siden opplevde vaksineprodusentene et økende antall rettssaker. De sa til politikerne at dersom dette fortsatte ville de slutte å lage vaksiner. Dette var bakgrunnen for vaksinedomstolen og lovgivningen. Det at produsenter skal unntas rettssystemet er ikke en god løsning fordi det gir insentiver til å hasteutvikle vaksiner som kanskje ikke er godt nok testet ut. Vaksiner gis til stort sett alle spedbarn i et stort antall doser. Noen steder er det tvangsvaksinering, eksempelvis i New York. Dette bidrar ikke til å sette lovgivningen rundt vaksiner i et godt lys.

Vaksiner og smittespredning

I disse corona tider har vi lært at man kan være smittet uten å ha symptomer, men fortsatt kunne smitte andre. En vaksine simulerer en infeksjon og det er mistanke om at den vaksinerte kan ende opp som en smittespreder av sykdommen det ble vaksinert mot.

Korona er et virus som smitter gjennom dråper i luft. Når disse innhaleres av en annen person fester de seg til innsiden av svelget. Her kan de oppholde seg i en ukes tid. I denne perioden er det ikke sikkert pasienten har symptomer, og pasienten kan være uvitende om at han/hun er smittet og kan smitte andre. Når pasienten hoster kan det komme med virus i dråpene, som igjen kan smitte en annen person ved innhalering (Drosten).

Senere i sykdomsforløpet går viruset ned i lungene. Kroppen begynner å utvikle naturlig immunitet med en gang viruset er i halsen. Så det er en stor fordel at denne delen av sykdomsforløpet varer lenge fordi da har pasienten rukket å utvikle immunitet før viruset kommer ned i lungene og sykdommen potensielt kan bli farlig.

Mary Mallon, også kalt tyfus-Mary, jobbet som kokk i USA på begynnelsen av 1900 tallet. Hun var smittet med tyfus men hadde av en eller annen grunn ingen symptomer. Men hun var en smittekilde for andre. Hun jobbet i velstående familier. Når hun kom i staben tok det ikke lang tid før det oppsto en tyfus epidemi i husholdet, ofte med dødsfall. Etter noen år og 100-talls smittede ble sammenhengen funnet ut. Avføringen hennes var full av tyfus bakterier. Dette indikerte bakterier i gallblæren. Hun ble satt i isolat på en øy i over 20 år, til sin død. Galleblæren ble undersøkt etter hennes død og den var som antatt full av tyfus bakterier.

Så litt om vaksiner. En vaksine fungerer ved at personen tilføres bakterier eller virus, i svekket form, fra sykdommen det skal vaksineres mot. Dette kan føre til at en nylig vaksinert person blir en smittekilde. I 2013 hadde man et utbrudd av kikhoste (whooping cough, pertussis) i USA. En av teoriene til hvorfor dette oppsto er at nylig vaksinerte personer ble smittekilder (altså på grunn av vaksinen) og begynte å smitte uvaksinerte personer. Jeg hørte om dette idag da jeg så på Truth about vaccines, episode 3, med Ty Bollinger. Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model.

Kikihoste er en kronisk hostesykdom som spedbarn får vaksine mot. Den gis i en trippelvaksine, DPT (difteri, kikhoste, stivkrampe – diphtheria, pertussis, and tetanus), når barnet er 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder. Og deretter i 2. klasse og 10. klasse. Det er grunn til ettertanke at man ukritisk benytter trippelvaksiner med aluminium. Og på så små barn. En innvending mot trippelvaksiner er at 3 slike sykdommer oppstår aldri naturlig samtidig. Når de gis i samme vaksine er det nettopp det som skjer. Immunsystemet må utvikle antistoffer mot 3 sykdommer samtidig. Noe det ikke er designet for.

Barbare Loe Fisher og Harris Coulter har skrevet boken “A shot in the dark” om vaksineskader som følge av dette.

I UK, Nederland og Frankrike bruker man DTP vaksinen – difteri, stivkrampe, polio. I Nederland bruker man DKTP vaksinen – difteri, kikhoste (kinkhoest på nederlandsk), stivkrampe, polio.

Blodomløpet i kroppen

Blodomløpet illustrerer viktige forskjeller mellom det vi spiser og noe som settes intravenøst.

De siste dagene har jeg vært i en interessant diskusjon på facebook rundt vaksiner. Jeg er kritisk til vaksiner, men ikke avvisende. Vaksiner idag inneholder aluminium. Aluminium er et nervetoksin. Det kan lagres i hjernen og drepe hjerneceller. Den engelske forskeren Cristopher Exley har dokumentert dette.

Det er forskjell på å spise mat inneholdende aluminium og å få aluminium intravenøst. Næringsstoffer, og toksiner, tas opp i blodet ved tynntarmen. Dette blodet går rett til leveren. Her renses blodet for toksiner, før det går videre til hjertet og ut i kroppen til organene. Toksiner vi spiser vil derfor alltid først gå igjennom filteret i leveren. Toksiner som gis intravenøst settes gjerne i vener (oksygenfattig blod) fordi disse er nærmest huden og derfor enklest å treffe med en sprøyte (arteriene ligger dypere ned i vevet). Fra tegningen nedenfor ser vi at dette blodet går til organene (“Upper body” i tegningen) uten først å gå til leveren. Derfor er det farligere å få toksiner intrevenøst enn i maten.

I forlengelsen av dette er det klart at det også er farligere å puste inn toksiner, og å få toksiner på huden. Også dette havner i blodomløpet og vil høyst sannsynlig gå til organene uten å først filtreres gjennom lever og nyrer.

Skjematisk fremstilling av kroppens blodsirkulasjon.
Skjematisk fremstilling av kroppens blodsirkulasjon. Bildet er lovlig lånt fra https://www.wikiwand.com/en/Circulatory_system

Bildet ovenfor viser blodsirkulasjonen skjematisk. Det er sikkert gjort endel forenklinger. Men vi ser at etter at blodet har tatt opp næringsstoffer fra tynntarmen, går blodet rett til leveren, der det blant annet rensens for toksiner. Får man noe intravenøst skjer ikke det samme.

Jeg gjorde noen raske google søk for å få noen tall på blodsirkulasjonen:

 • En mann har omtrent 5 liter blod.
 • Iløpet av 1 minutt pumpes alle 5 litrene gjennom systemet. Så det tar omtrent 1 minutt for en blodcelle å gå fra hjertet og tilbake.
 • Leveren inneholder til enhver tid omtrent 10% av blodet.
 • Leveren filtrerer omtrent 1,4 liter blod per minutt.
 • Iløpet av en dag filtrerer nyrene omtrent 150 liter blod. Det vil si omtrent 1 desiliter per minutt. Mellom 1 og 2 liter blir urin.
 • På blodbank gir man omtrent en halv liter blod hver gang.
 • Vanligvis inneholder spyttet de samme hormonene som blodet. Så en spyttprøve kan ofte erstatte en blodprøve. Hvis kroppen er i en stress situasjon (fight-or-flight) utskilles adrenalin. Da vil blodsirkulasjonen til ikke-kritiske organer som spyttkjertlene reduseres og plutselig har man ikke det samme hormonforholdet mellom blod og spytt. Så for de som er adrenalin dominante (ofte har høyt adrenalin) er det ikke sikkert en spyttprøve vil være nøyaktig.

Vitaminmasterclass med Andrew Saul

Vitaminbruk lover mye. Men kan gjøre vondt verre dersom man bruker vitaminer feil. Så det er alltid interessant å lære mer.

Idag hørte jeg på Vitaminmasterclass 2020 med Andrew Saul. Han har nettsiden doctoryourself. Det var 9 interessante foredrag, hver på mellom 30 og 40 minutter. Det viktigste jeg lærte:

 • Historikk rundt vitaminer og vitaminbruk. En tidlig bruk var c-vitaminer mot polio, introdusert av Dr. Claus W. Jungeblot. Det er uklart om det er Claus C. Jungeblot eller Claus Washington Jungeblot. Kanskje han byttet fra W til C ettersom han jobbet med C-vitamin?
 • Det ble sagt at Jungeblot hadde vist at vitamin C kunne kurere polio. Når jeg sjekker New York Times arkiv sider står det lørdag 28. desember 1935 at Jungeblot har vist at C bare virker preventivt. Vitamin C gjør at slimhinnene i nesen blir mindre gjennomtrengelige for viruset. Slik at det vanskeligere kan komme inn i kroppen. I denne notisen nevnes det også at “nasal sprays of sodium alum” er et alternativ og virker på samme måten.
 • Masterklassen handler mye om C-vitamins antivirale egenskaper. Det er lite informasjon om den faktiske virkemåten. Bortsett fra at det nevens at vitamin C er et meget lite molekyl som derfor enkelt kan komme seg rundt i store deler av kroppen. Dette har jeg også hørt om molekylært hydrogen. Kanskje virker de to stoffene på liknende måter?
 • Den kjemiske formelen for vitamin C er C6H8O6. Glukose har formelen C6H12O6. Forskjellen er bare 4 hydrogen atomer. De to molekylene likner altså på hverandre.
 • Mennesker kan ikke danne vitamin C på egenhånd. Vi må få det i oss fra det vi spiser. De fleste dyr kan lage vitamin C fra glukose. Dette gjøres ved hjelp av et enzym som mennesker ikke har. Noen dyr kan heller ikke lage vitamin C – blant annet primater og guinea gris.
 • Vitamin C kan tas preventivt. Eller under sykdom. Man kan ta store mengder uten at det er farlig. Tar man for mye blir man løs i magen og det forsvinner i toalettet. C vitamin er vannløselig så det lagres ikke i kroppen over lang tid. Riktig dose er det som fungerer for deg. Istedenfor å ta mye et par ganger om dagen bør man ta mindre doser med mindre mellomrom. Dette gir bedre opptak og mindre sjanse for løs mage. Andrew Saul nevnte at da han hadde influensa tok han 2000 mg vitamin C hvert 6. minutt hele dagen. Han tar også vitamin C preventivt, men i mindre dagsdose. Dagens første dose kalles en “starterdose” og kan ofte være litt større enn resten.
 • Det var også mye om vitamin B3 (niacim). Niacin kan fungere mot depresjon og andre psykiske lidelser. Også ADHD. Dette var veldig interessant informasjon. Det var også endel rundt forskjellene på niacin og niacinamide. Begge er versjoner av B3. Når man tar niacin kan man lett får et rødmende utslett på hele kroppen. Det går over etter en halv times tid. Niacinamide gir ikke et slikt utslett, men kan gi kvalme.
 • Det var litt rundt magnesium. Dette mineralet er svært viktig og noe mange ikke har nok av. Andrew Saul anbefalte magnesium sitrate og magnesium gluconate. Dette er ikke helt slik jeg ser det. Magnesium sitrate gir fort løs mage. De beste magnesium forbindelsene med hensyn på opptak i kroppen er magnesim glycinat, mg malate og mg threonate. Magnesium gluconate kjenner jeg ikke til.

Mye bra informasjon. Som alltid må man være kritisk og vurdere det som sies. Men sånn er det alltid.

Claus Jungeblot, polio og vitamin C. New York Times 28. desember 1935. Utklippet er lovlig benyttet under Fair Use doktrinen.
Claus Jungeblot, polio og vitamin C. New York Times 28. desember 1935. Utklippet er lovlig benyttet under Fair Use doktrinen.

New York Times er verdens største avis. Og en avis jeg kan sitte å lese i timesvis. De skriver bra om mange interessante temaer. Igår kjøpte jeg digital tilgang for ett år. Det kostet 2 dollar i måneden. I tillegg til nyheter har de digitalisert gamle aviser til et arkiv. Her kan man søke opp nyheter fra “gamle dager”. Det er av interesse i disse dager hvor frontene ofte er veldig steile når det gjelder kontroversielle temaer. Der folk ofte liker å henvise til hvordan det var “før i tiden”. Kanskje New York Times arkiv kan kaste lys over hvordan det faktisk var før i tiden.

Kort versus lang vannfaste

Jeg fikk et spørsmål angående forskjellen mellom korte og lange vannfaster. Her er noen av mine tanker rundt dette.

En vannfaste er en periode der man ikke spiser men kun drikker vann. Jeg har fastet endel, flere lange vannfaster.

Selve fordøyelsesprosessen krever energi. Dette er ikke intuitivt for de fleste fordi man tenker at når vi spiser så tilføres kroppen energi. Men det å spise (fordøye maten) krever også energi. Hvis vi slutter å spise i en periode frigjøres energi som kroppen kan bruke til andre formål. Kroppen vil i en fasteperiode bruke denne energien til å reparere seg selv. Det er derfor vi blir mindre sultne når vi er syke. Og er vi ikke sultne bør vi ikke spise. Mange dyr slutter også å spise i en periode når de er syke.

Sånn jeg ser det er det stor forskjell på hva som skjer i kroppen under en kort og en lang faste.

 1. Intermittent fasting. Dette er den korteste formen for faste. Dette går ut på at vi har et kort spisevindu iløpet av dagen, eksempelvis 8 timer mellom 0700 og 1500. Resten av døgnet, altså 16 timer, drikker vi kun vann. Kroppen har en døgnrytme der man fordøyer (tidsvinduet man spiser), assimilerer (næringsstoffene “metaboliseres” – dvs går til oppbygning av vev og energiproduksjon i mitokondriene) og avgifter (når man sover). Når kroppen fordøyer og assimilerer produseres avfallsstoffer. Når mitokondriene produserer energi produserers samtidig avfallsstoffer. Avfallsstoffer fjernes under hvile og søvn – når kroppen ikke må fokusere på fordøyelse. Når vi ikke spiser blir det bedre avgiftning og en lengre avgiftningsperiode. Så intermittent fasting er en måte å gjøre det daglige vedlikeholdet mer effektivt. Jeg gjør selv ofte intermittent fasting. For meg er det bra å spise om morgenen når jeg er sulten (ofte tidlig) og ikke spise senere enn rundt klokken 15. Og legge meg tidlig, mellom 21 og 22, 21:20 eller 21:30 er ofte bra. Hvis man har SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth (eller SIFO – der F står for Fungal) er intermittent fasting veldig bra. Fordi det er når kroppen ikke må fordøye at tynntarmen renses gjennom MMC – Migrating Motor Complex. Dette er en prosess i kroppen som skjer rundt hvert 90 minutt når man ikke spiser der tynntarmen beveger bakterier og avfallsstoffer nedover i systemet, mot tykktarmen.
 2. Kort vannfaste, 1-3 dager. Når man vannfaster over noen dager vil kroppen endre brensel for å danne energi. Vanligvis bruker kroppen sukker (glukose) – glykogen (blodsukker), glukagon (sukkerdepot i lagret i leveren) – til å danne energi. Når disse lagrene er tomme vil kroppen gå over til å brenne fett. Fra fett dannes ketoner, som er et alternativt brensel. Blodsukkeret går ned og ketoninnholdet i blodet går opp. Man sier man havner i ketose. I denne overgangsperioden føler man seg ofte sulten. Man føler seg også ofte dårlig fordi nå begynner kroppen å detoxe og noe av avfallsstoffene havner i blodbanen, går til hjernen, og dette gjør at man føler seg dårlig. (Men det er egentlig bra fordi det er jo derfor man faster.) Hvis man bryter fasten etter 2 eller 3 dager rekker man akkurat å føle seg dårlig, men uten å få stor avgiftnings effekt. I tillegg får man en periode etter fasten der kroppen ikke er helt i balanse etter å ha gått uten mat i flere dager. Denne type faste er ikke noe jeg gjør. Jeg ser på det som en stor belastning, både fysisk og mentalt, med liten effekt. Men det er mange som gjør det og anbefaller det. Det kan være en bra start for en nybegynner fordi man får en smak på hva dette er, og konsekvensene dersom man gjør feil underveis er ikke så store.
 3. Lengre vannfaste, rundt 14 dager. Etter de første 3 dagene forsvinner sulten og man føler seg bedre og har ofte ok med energi. Og nå avgifter kroppen utover det daglige vedlikeholdet. Kroppen forbrenner nå fett og ikke minst – vev av dårlig kvalitet. Eksempelvis plakk på innsiden av blodårer. Et slikt bakteriebelegg på innsiden av blodårene kan gi høyt blodtrykk og et utall følgelidelser. En lang vannfaste kan rense ut dette. Den første fasten jeg gjennomførte var 15 dager. Og det fungerte fint. Iløpet av så lang tid bare på vann vil fordøyelses systemet “slås av” og man må sakte men sikkert introdusere juice, deretter lettfordøyelig mat, når man bryter fasten. Man må med andre ord være meget forsiktig når man bryter fasten. Ellers kan man skade seg selv. Man må lese seg opp på forhånd om hvordan dette gjøres.
 4. Lang vannfaste, over 21 dager. Det er etter rundt 3 uker bare på vann at kroppen går inn i en modus der man får en dyp, grunnleggende rens og der man kan bli kvitt kroniske sykdommer. Det er denne type faste jeg primært er interessert i. Jeg prøver å gjøre en slik faste hvert annet år. Gjerne om våren. Fordi om våren var matlagrene tradisjonelt tomme og vi er bedre genetisk tilpasset å faste på denne tiden. I tillegg blir dagene varmere på denne tiden, noe som er gunstig fordi man går ned i vekt under en slik periode og begynner å fryse mer. Kalde dager da er et reelt problem. Når man går så lenge på vann må man være meget forsiktig når fasten brytes. Bryter du en 25 dager lang vannfaste på Peppes Pizza kan du rett og slett dø av det. Du må lese deg opp på forhånd på hvordan en slik faste skal brytes. Når dette skrives, 12. april 2020, er det 3 uker siden jeg brøt en 32 dager lang vannfaste. Det er et blogginnlegg om dette. En bra fastebok er The art and science of fasting av Herbert Shelton. En lang vannfaste har også spirituelle sider. 30-40 dager på vann er en resett av både kropp og sjel. Fasten klarner landskapet. Mer om dette en annen gang.

Test av melatonin og 5-HTP

Melatonin foreskrives ofte av leger som sovemedisin. Jeg tester ut melatonin og ser hvordan det påvirker meg.

Melatonin er et hormon som lages i epifysen (pineal gland, zirbeldrüse) i hjernen. Det er kjent at melatonin spiller en viktig rolle for søvn. Det er etterhvert mange leger som mener at melatonin også har mange andre viktige funksjoner i kroppen.

I Norge har det akkurat blitt lovlig å kjøpe melatonin uten resept. På apoteket har de 1mg reseptfrie piller. Større doser må man ha resept for å få. Det skrives ut typisk for søvnproblemer. Jeg er veldig opptatt av søvn og bestemte meg for å teste ut melatonin.

Hos fastlegen fikk jeg resept på Circadin 2mg melatonin depot tabletter. Det var 30 piller og kostet rundt 250 kroner. Depot er det samme som time release. Det vil si at tablettene oppløses og tas opp i kroppen over mange timer. Istedenfor at det kommer en høy konsentrasjon melatonin med en gang kommer det en lav og jevn konstentrasjon over en lang periode. Jeg liker egentlig ikke time release tilskudd. Men det var det legen skrev ut.

5-HTP (5-hydroksytryptophan) er en precursor for nevrotransmitteren (hjernekjemikaliet) serotonin. En precursor for 5-HTP er aminosyren tryptophan. Så en mer naturlig måte å danne serotonin på er å spise kalkun, som inneholder mye tryphtophan, eller et tryptophan tilskudd. Men for at dette skal fungere må man ha en god omdannelse av tryptophan til 5-HTP, og det er det ikke alle som har. For omtrent et år siden kjøpte jeg Lidke 5-hydroksy L-tryptohpan, 50mg kapsler.

Torsdag 13. februar 2020. En times tid før jeg la meg tok jeg 2 stk melatonin tabletter. Altså totalt 4 mg. Jeg merket at jeg muligens ble litt trøttere enn vanlig. Gikk og la meg. Jeg våknet etter rundt 4 timer, som jeg alltid gjør. Så våken og halvsov til jeg sto opp. På morgen og formiddag hadde jeg litt vondt i hodet.

Lørdag 15. februar 2020. Denne gangen tok jeg 4 piller, altså 8mg, en times tid før jeg la meg. Jeg merket egentlig ingenting. Jeg hadde en helt gjennomsnittlig natt. Neste morgen og formiddag hadde jeg litt vondt i hodet.

Nå begynte jeg en 32 dager lang vannfaste. Jeg brukte ikke melatonin nå.

Tirsdag 7. april 2020. Det er 18 dager siden jeg brøt fasten. I mellomtiden hørte jeg på et foredrag av Roger Murphree, Best Sleep Summit 2020. Han er ekspert på fibomyalgia. En sammensatt lidelse der ufullstendig søvn ofte forekommer. Det er vanskelig å reparere andre lidelser når man har dårlig søvn. Dårlg søvn gjør at kroppen ikke regenererer som den skal og man ender opp med lav seratonin og andre hormoner. Roger Murphree har en protokoll for å få folk til å sove. Han ønsker at folk skal ta 5-HTP en halv times tid før de legger seg. Man skal begynne med 100mg. Hvis dette ikke fungerer skal man øke til 200mg, og så til 300. Han sa at 5-HTP vil øke ditt naturlige søvn hormon melatonin med 200%. Hvis det fortsatt ikke fungerer skal man i tillegg ta melatonin, opp til 10 mg. Før jeg la meg denne tirsdagen tok jeg 6 melatonin tabletter, det vil si 12mg, og 3 5-HTP tabletter, dvs 150mg. Jeg ble ikke søvnig av det. Da jeg la meg lå jeg våken ganske lenge før jeg endelig sovnet. Jeg våknet etter 3 timer, sto opp og pisset, la meg igjen og lå våken resten av natten. Neste dag hadde jeg skikkelig hodepine, og var trøtt, sliten og ikke uthvilt i det hele tatt. Jeg følte meg mye verre enn uten denne “sovemedisinen”. Så denne protokollen fungerte ikke for meg.

Trudy Scott har en protokoll som likner på den til Roger Murphree.

Torsdag 9. april 2020 (skjærtorsdag). I foredraget sier Roger Murphree at noe reagerer med å bli mindre trøtte når de tar 5HTP og melatonin. Kanskje jeg er en av de? Da skal man ta 5-HTP og melatonin om dagen istedenfor. Så nå har jeg tatt samme dose, 3 5-HTP kapsler og 6 melatonin tabletter, midt på formiddagen klokken 12:00. Jeg synes det ga en liten energiboost og litt bedre humør, i et par timer.

Klinghardt er veldig pro melatonin. Han mener melatonin fungerer for mer enn bare forbedret søvn. Han bruker høydose melatonin blant annet for detox av tungmetaller fra hjernen. Han sier at i forbindelse med melatonin er det gunstig å også ta bindere. Zeobind fra BioPure er den han anbefaller. Så kanskje dette er noe jeg skal prøve neste gang. Men det var uansett rart at jeg sov så dårlig på tirsdag.

Circadin med 2mg melatonin, depot tablett (time release).
Circadin med 2mg melatonin, depot tablett (time release).

Corona og Christian Drosten

Corona viruset (sars-cov-2) som gir sykdommen COVID19 (corona virus disease 2019) smitter lett. Nye smitte tilfeller blir fort smittekilder men det tar ofte lengre tid før de får symptomer og forstår at de er smittet. Tyskland har fått en ny superstjerne, Christian Drosden. Han er ekspert på virus sykdommer.

For en måned siden var ingen innlagt i Norge og det var ingen døde. Første smittetilfelle i Norge var 26. februar 2020. Første døde var 10. mars. Igår var 5000 smittet og 10 personer døde her tillands av corona. Grafen for antall døde er eksponensiell. Fordoblingstiden for antall døde er 5 dager. Dvs at 1. mai skal det være 1000-2000 døde nordmenn. Det er mye. Blir interessant å se om det slår til.

Mine dager er relativt uendret. Jeg jobber endel. Men er forsiktig og oppholder meg ikke i store folkemengder. Handler mat en gang i uken og prøver å være rask. Vasker hendene med vann flere ganger iløpet av dagen.

Jeg synes Norske politikere var trege til å forstå at corona var farlig. Og ganske spesielt det som skjedde helt i starten der en øyelege ba om å bli testet, fikk nei, og endte med å smitte både pasienter og kolleger. Man burde hatt en refleks som sier at det viktigste er at helsearbeidere ikke smittes. Det var også interessant å se Øystein Stray Spetalen forutsi begivenhetene mye bedre enn politikerne. Men jeg synes de gjør det rette nå fordi de lukker ned landet og med det kjøper seg tid. Ingen vet alt om egenskapene til viruset og det er lettere å åpne opp dersom man har lukket for mye, enn omvendt. Men nå er det viktig at man lager en plan for hvordan ting skal åpnes opp igjen. Hvis kuren er verre en sykdommen så går det dårlig. Jeg synes man skulle åpne opp sakte men sikkert og akseptere at lavrisiko grupper blir smittet, og utvikler immunitet, uten å dø eller skape krise i helsevesenet.

Og det hadde vært interessant å vite mer om hvordan slike epidemier utvikler seg – dør de ut av seg selv? Når de er så smittsomme?

Dette viruset er jo tricky fordi det smitter så lett. Ett nys på bussen og plutselig er 10 personer til smittet. Og det er tricky at en person kan ha viruset i 14 dager uten symptomer og altså uten å vite det, og være en smittekilde i denne perioden. Så tror ikke det fungerer å lukke alt, få smitten til null, og så åpne opp. En smittet person fra utlandet e.l. og så er man igang igjen. For egen del er jeg ikke så veldig redd for å bli smittet, selv om det sikkert er lettere sagt nå enn dersom det faktisk skjer. Men jeg er redd for å være en smittekilde – så jeg er som sagt forsiktig. Og prøver å sette meg litt og litt inn i hvordan virus og corona fungerer. Slik at man kan forberede seg. Jeg har kjøpt noen naturlige midler, blant annet c-vitamin og Andrographis, som jeg vil bruke dersom jeg blir smittet. Liposomal c-vitamin er bra. Man kan enten kjøpe det eller man kan lage det selv. Badstu er bra, også kald dusj. Rett og slett styrke immunforsvaret i påvente at man blir smittet selv. Søvn viktig, økologisk og næringsrik mat. Det beste er jo egentlig å bli smittet, ha et kort og enkelt sykdomsforløp, og ende opp med å være immun og med et styrket immunforsvar.

Det kommer stadig nye og ganske overraskende opplysninger om hvordan dette viruset oppsto. Muligens en natrulig smitte fra dyr til menneske (zoonose). Men det er rart at man etter bare en uke eller to kjente virusets fulle genetiske sammensetning. Fordi et slikt arbeid tar lang tid. Det er også rart at mange av de som dør, dør av en bakteriell infeksjon.

Bill Gates har akkurat trappet ned i styret både i Microsoft og Berkshire Hathaway. Og er nå hele tiden er i media angående corona. Og skal redde verden med mer vaksiner. Det er jo litt rart. Man må ta det hele med en klype salt og tenke litt selv.

I Norge dør det rundt 40 000 personer per år, dvs 110 personer/dag. Så av de som dør nå så dør nesten 10% av corona. Ganske mye. Så det har gått så fort. Og dobligstiden for antall døde er 5 dager! Dvs 1. mai vil det være rundt 1000-2000 døde i Norge. Mye. Lurer på om det slår til.

Hørte et interessant foredrag idag tidlig med Christian Drosten som er en tysk ekspert på infeksjonssykdommer. Det var Drosdens podcast nummer 15. Tror det er en ny hver dag. Mye bra info med vekt på vårt iboende immunsystem. Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. En fin anledning til både å friske opp tysken og til å lære mer om corona. Av mange interessante ting han nevnte:

 • De har gjort et eksperiment med 3 aper. Hensikten var å finne ut om man blir immun etter å ha blitt smittet. Alle apene ble smittet med sars-cov-2 viruset. De ble etterhvert friske. Etter at de var blitt friske utsatte de hver av apene for en massiv dose coronavirus – en dose på 1 million infeksjons enheter – dvs en million ganger minimumsdosen for å bli smittet. Apene ble ikke smittet. Så det tyder på at man etter et syksomdsforløp utvikler immunitet.
 • Det ble snakket om hvorfor noen unge, friske mennekser med godt immun system blir veldig syke. Drosden sa at ofte vil sars-cov-2 viruset gå inn i kroppen via luftveiene. Deretter vil viruset oppholde seg i halsen i en periode. I denne perioden er viruset ikke farlig og pasienten har ikke symptomer. Men viruset replikerer også nå og det vil være en immunresons. Etterhvert går viruset ned i lungene. Nå vil pasienten få symptomer. Det er gunstig med denne første perioden der viruset bare er i halsen fordi dette gir kroppen tid til å utvikle naturlig immunitet. Dersom man puster viruset rett ned i lungene uten denne første perioden er viruset straks farligere fordi da får man en immunresopns i lungene med en gang, uten å ha utviklet noen naturlig immunitet. Drosdens hypotese at dette kan forklare de tilfellene der unge friske mennesker blir veldig syke av sars-cov-2.
 • Han snakket om at kroppen danner to typer naturlige antistoffer – en type som fester seg til virusets proteiner (antigens) uten å nøytralisere viruset, og en type som kan nøytralisere viruset. En måte å stoppe viruset på er å lage monoklonale antistoffer – det vil si i laboratoriet fremstille nøytraliserende antistoffer som så gis pasienten.
 • Idag bruker man en genetisk test (PCR) for å påviske sars-cov-2 viruset. Dette er en indirekte test. Den er beheftet med unøyaktigeter. En alterntiv test er en test for virusets antigens. Dette er en direkte test.

Eller så er det litt luksus også å ha en periode der det skjer mindre og man kan bruke tid på å samle løse tråder og også lære seg nye ting.

Andrew Kaufman – a breakdown of current testing procedures. Endel detaljer rundt testing. Men med feil konklusjon, spør du meg.

Oppdatering torsdag 16/4-2020. Interessant Reuters informasjon rundt spredningen, Pass the salt, av COVID-19 til Tyskland og Italia. Når dette skrives har Tyskland 134 000 smittetilfeller. Italia har 165 000. Disse tallene er altså omtrent like. Tyskland har gjort mer testing enn Italia. De har gjennomført et større antall tester. Vi kan anta at med samme testing ville Italia hatt flere tilfeller. Anta smittetallet for Italia er dobbelt så høyt som for Tyskland. Når det gjelder antall døde så har Italia 35 corona døde per 100 000 mennesker. Mens Tyskland bare har 4,5. Virker som italienere dør lettere av corona enn tyskere.

Oppdatering 17. august 2020. Nå har corona epidemien vart over et halvt år. Mange firmaer forsker på hvordan covid19 fungerer og hvordan viruset kan beseires. Det har vært mye snakk om vaksine men det er lite konkret foreløpig. Jeg leste en interessant artikkel idag på yahoo news, opprinnelig fra nytimes om cytokine storms, om hvordan covid19 i mange tilfeller manipulerer immunsystemet vårt og vender det mot oss. Vi har et innate immunsystem og et adaptivt immunsystem. Innate reagerer raskt ved infeksjon (og skade) og er ikke-spesifikt. Har man ikke immunitet tar det lang tid før det adaptive reagerer, dager og kanskje uker. Covid19 er litt enten eller:

 • Noen har ikke engang symptomer
 • Noen blir syke men greier seg
 • Noen dør

Det virker nesten som at i det første tilfellet håndterer det innate immunsystemet infeksjonen. For de som ikke har et godt innate immunsystem som tar knekken på viruset mens det er i halsen, går det etterhvert ned i lungene. Her får man en cytokine storm, enten fra det innate eller det adaptive immunsystemet. Noen dør av dette.

Artikkelen skriver om midler for å redusere immunresponsen så man ikke får en immun repons. Faren er at et redusert immunsystem når man har en virusinfeksjon går galt. anakinra er middel som varer bare i noen timer slik at det er mindre fare for feil virkning. Dette middelet har fungert for typisk problematiske tilfeller. Det er viktig at middelet ikke gis for sent, og heller ikke for tidlig, i sykdomsforløpet. Det er opprinnelig et middel mot revmatisme. Anakinra blokkerer cytokinet IL-1, interlukin-1. Både interferons og interlukins regnes som cytokiner. Det er mange flere cytokiner så cytokin storm er et veldig upresist begrep. youtube video om human physiology – innate immun system. Tocilizumab, the longer-lasting drug that blocks the cytokine interleukin-6. Sarilumab. Steroid dexamethasone. Recovery study – anakinra. Barn – naturally high levels of interferons and other cytokines circulating in their bodies. “Kids are just off the charts with inflammation — without symptoms,” says Paul Thomas. Crucially, too, they have high levels of an anti-inflammatory cytokine called interleukin-10. Antiviral er også en vei å gå. Leronlimab. Nonsteroidal anti-inflammatory ibuprofen, better known in the United States as Advil. Researchers are even looking into low-dose X-ray radiation as a way to calm the immune system, a method that was used in the early 20th century to treat pneumonia but has since fallen out of use. There’s an intriguing trial on an old drug originally developed to treat gout, a painful inflammatory condition of the joints, called colchicine. Two of the strongest trials to date on the IL-6 blockers tocilizumab and sarilumab suggest no benefit. There’s a very delicate window where immunomodulators can help. The term cytokine storm encompasses an array of syndromes with different causes, including trauma, burns, infections, cancer, genetic disorders, autoimmune diseases and more. All of these patients have cytokines that are elevated, but what cytokines are you following, and for what?

Oppdatering 3. september 2020. Tyskland har sporet opp det første tilfellet av covid19 i landet. Det kom fra en kineser som besøkte en bilfabrikk i Bavaria. German health authorities claim great success in testing and contact tracing, even pinpointing the country’s first coronavirus transmission to the passing of a salt shaker in a Bavarian mess hall.

Hvordan corona dreper

Jeg husker godt for en måned siden. Da møtte jeg en kompis, han viste meg bilder fra Kina der folk var kledd i plast “kostymer” for å unngå corona smitte. Vi lo av bildene og forsto ikke alvoret. Når dette dette skrives, 35 dager senere, er 59 nordmenn døde av corona. Idag døde det 9 nordmenn og over 1000 amerikanere.

Det man vet så langt er at mennesker dør av viruset ved at lungene fylles med væske. At en immunrespons produserer væske vet vi fra eksempelvis et myggestikk – stikkstedet hovner opp. Med corona er responsen inni kroppen. Det er muligens en overreaksjon, eller en reaksjon proporsjonal med mengden virus. Immunsystemet overreagerer, gir inflammasjon og dette produserer væske. Dette kalles en “cytokine storm”. Resultatet er at pasienten kveles.

Det er to mulige mekanismer for dette:

 1. Cellene i lungene (og lever, tarm) har et furin-gen som produserer enzymer. Furin-enzymene kan aktivere proteiner og andre stoffer. Aktivere vil si å gjøre de biologisk aktive. Covi19 viruset er i utgangspunktet inaktivt, men aktiveres av furin enzymene. Dette gjør at de går inn i cellene, multipliserer og setter igang en immunrespons.
 2. Covi19 har et molekyl (protein) som stikker ut og kan knytte seg til en reseptor ACE2 på cellemembranen, komme inn i cellen og nå aktiveres immunsystemet.

Jeg hørte først om mekanismen fra Dr Klinghardts latest discoveries on COVID-19, March 19. 2020, 32 min ut i videoen forklares furin-mekanismen.

Det er kjent at Vit-C har en immundempende effekt. Inflammasomes styrer cytokines som igjen produserer inflammasjon. Vit-C kan dempe inflammasomes. Når vit-C er billig, ufarlig og med mulighet for effekt bør pasienter gis tilbud om det. Vitamin C inhibits the activation of the NLRP3 infalmmasome by scavenging mitochondrial ROS.

Dr Klinghardt Corona interview Klinghardt Institute March 9. – 2020

Chloroquin ble forbudt i EU med en gang man mente det hadde effekt.

Artesunate (intrevenøs Artemisia Annua) har en mulig effekt mot corona men er ikke i bruk i USA foreløpig. Virker som at en kur ikke er ønsket?

Klinghardt Corona Virus 2nd Q&A 25th March.

The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade.