På blodbanken 3 og blod gruppe systemer

På blodbanken er de nøye med å sjekke blodtypen. Mange kjenner til systemet med blodtype A, B, AB og O. Dette representerer variasjon i ett gen (ABO alleler) som fører til endringer i ett overflateprotein (antigens). Men det er også mange andre overflate proteiner, og deres variasjoner, man sjekker for.

Røde blod celler og platelets detalj.

Jeg har vært på Ski sykehus og gitt blod to ganger før. Første gang var 10. oktober 2019. Andre gang var 5. februar 2020.

Idag 14/5-2020 var jeg igjen på blodbanken på Ski Sykehus. Tredje gang. Midt i corona pandemien. Utenfor sykehuset må man melde seg i høyttaleren før døren åpnes. Endel av de som jobber der hadde munnbind. Men ikke de på blodbanken. Denne gangen endte det med at jeg ikke fikk gi blod.

Jeg har ikke en fungerende dusj for tiden fordi jeg bor i en hytte. Så jeg spurte om det var mulig å ta en dusj der. Det var det ikke. Litt rart når man tenker på hvor mange dusjer det er på et sykehus. 1000?

Så jeg gikk rett til blodbanken. Sykepleieren så jeg hadde lav blodprosent (hemoglobin) sist og begynte med en enkel blodprøve. Den viste 13,3. Grensen er 13,5 for å gi blod. Så da ble jeg sendt hjem igjen uten å ha gitt blod. Med to brett med jerntilskudd og ny time til høsten.

Blodprøver på blodbanken.
Blodprøver på blodbanken.

Jeg visste jo egentlig at jeg hadde lave jernverdier. Dette har jeg målt på blodprøver den siste tiden.

På blodbanken er de selvsagt nøye med å teste blodet de mottar. Slik at de ikke risikerer at det er virus i blodet og at de som mottar blodoverføringen på den måten blir smittet.

Hvis man gjennomgår en organtransplantasjon er det en mulighet for at kroppen opparbeider en immunrespons og avviser organet. Et organ fra et annet menneske er jo et fremmedlegeme. En blodoverføring kan sees på som en form for organtransplantasjon. Derfor er det viktig at blod som overføres til en annen person er av en type som ikke medfører immunrespons hos mottaker.

Vi er kjent med at man kan ha blodtypene A, B, AB eller O. Hva man ender opp med avgjøres av variasjoner i ett gen (alleler av dette genet), ABO genet. Folk med blodtype A har antigen A på overflaten av de røde blodlegmene og B antistoffer i serum. B har antigen B på overflaten av celleoverflaten og A antistoffer i serum. AB har både A og B antigens og ingen antistoffer. O har ingen antigens og både A og B antistoffer. Dersom en person med blodtype A får tilført B blod vil B antistoffene i personens serum angripe de tilførte blodcellene.

For meg er det litt uklart hva antigens egentlig er. Mitt bilde av det er at antigens er stoffer som gjør at immunsystemet reagerer – danner antistoffer og angriper cellene med antigenset på overflaten. Jeg tror denne type antigens kalles immunogens. Det finnes også antigens som immunsystemet ikke vil reagere mot. Dette tror jeg kan defineres som overflatemolekyler på celler. De kan være proteiner, karbohydrater eller andre typer. De har viktige oppgaver i cellemembranen. Bare dersom kroppen oppdager antigens som ikke er kroppens egne, vil immunsystemet reagere. Kanskje kan man definere ikke-egne antigens som stoffer kroppens DNA ikke har informasjon til å lage. Kanskje immunsystemet gjør en DNA-sjekk for å avgjøre om et antigens er eget eller ikke? Blood group antigens are surface markers on the red blood cell membrane.

Jeg forstår at en rød blocelle av type A har A antigens på cellemembranen. Men det er litt uklart for meg hvorfor det også er B antibodies i serum. Hvilken funksjon har dette?

Jeg har blodtype A innen ABO.

 • Jeg kan motta A og O blod. Jeg kan ikke motta B eller AB blod – mitt immunsystem vil reagere på B antigens.
 • Jeg kan gi blod til personer med A og AB.

ABO systemet er veldig viktig fordi dersom man får feil blod her vil det bli en kraftig immunrespons. ABO kalles et blod gruppe system. Dette er typisk kontrollert av ett enkelt gen. Det finnes også andre blod gruppe systemer. For eksempel RhD systemet. Noen personer har RhD proteinet på overflaten av de røde blodlegmene. De er RhD positive, eller RhD+. De som ikke har dette proteinet er RhD negative. Dette systemet er også viktig å ta hensyn til ved blodoverføringer.

Et annet blod gruppe system er Kidd. Her er det Jk genet som styrer. Dette har tre alleler, Jka, Jkb og Jk3. Jeg tror det fungerer slik at man får en variant fra mor og en fra far. Hvis man får Jka fra både mor og far vil bare Jka antigens være “egne”. Får man en blodoverføring med celler som har Jkb på overflaten vil det oppstå en immunreaksjon. På blodprøven ovenfor ser det ut til at jeg har to forskjellige Jk alleler, Jka og Jkb. Det betyr at både Jka og Jkb og Jka-Jkb blod er ok for meg. Mitt immunsystem vil ikke reagere på noen av disse. Men Jk3 vil ikke gå.

Cw er litt uklart for meg. Jeg tror dette også er et overflate antigens som kan opptre ved bestemte genetiske variasjoner. Clinical significance of maternal anti-Cw antibodies: a review of three cases and literature. Anti Cw antibody is a low frequency immunoglobulin (IgG) against red cell antigen-Cw. Rh-system: anti-Cw.

Fya og Fyb er for Duffy blod gruppe systemet.

Et annet system er Kell. Ser ikke ut som de tester for det på blodbanken. Det er over 30 kjente blod gruppe systemer.

Og være enten Rh+ eller Th-. Så altså 8 forskjellige blodtyper. Hviliken type man ender med avgjøres av genetikken – variasjoner i genet ABO. Blodtype A har A antigens i cellemembranen. Antigens er proteiner eller andre stoffer. Men en celle har også mange andre gener som gir opphav til membran proteiner og variasjoner av disse.

Blood group antigens.

Blood groups beyond A, B and O.

På blodbanken tester de for Hepatit B Virus og Hepatitt C Virus. Jeg fikk muntlig bekreftet at jeg har tidligere testet negativt for disse. Hvis man har en av disse får man ikke lov til å gi blod.

Dette med blod grupper er viktig og det er mye litteratur rundt det. Human Immunogenetics: Basic Principles and Clinical Relevance.

Scanning elektronmikroskop bilde av røde og hvite blodceller og platelets.
Scanning elektronmikroskop bilde av røde og hvite blodceller og platelets.
Røde blod celler og platelets.

De to bildene ovenfor er lovlig lånt fra Wikipedia, fra artiklene om Human_blood_group_systems og White_blood_cell.

Vi ser i bildene at hvite og røde blodceller ser helt forskjelige ut. Røde blodceller transporterer oksygen fra lungene og ut i kroppen Hvilte blodceller er en del av immunsystemet. Platelets spiller en rolle for blodets evne til å koagulere når man får sår. De laget PRP – Platelet Rich Plasma – av blodet mitt da jeg hadde min kavitasjonsoperasjon ifjor i Sveits.

Immunsystemet er komplisert. Det er delt i to – iboende og adaptivt. Det iboende immunsystemet er ikke-spesifikt og hurtig. Det adaptive er spesifikt i det at det genererer spesifikke immunceller (antibody) for å ta seg av hver enkelt type inntrenger (antigens). Lymphocytter er en type hvite blodceller. Navnet kommer fra at de også finnes i lymfesystemet. Undergrupper av lymphocytter er Natural Killer celler, T celler og B celler. NT cellene er en del av det iboende immunsystemet. T og B er del av det adaptive immunsystemet. T celler lages i thymus organet (brissel). B cellene lages i beinmargen. NT celler lages i flere forskjellige organer, blant annet også i thymus og brissel og mandlene (tonsils). NT cellene identifiserer celler infisert med virus ved at de har MHC proteinet på overflaten. De kan også drepe celler som ikke er markert på denne måten. NT celler kan generere cytokine storm (kjent fra corona). Cytokines er signalmolekyler. Til forskjell fra hormoner virker de over korte avstander. De er også en del av immunsystemet. Mer om immunsystemet i en annen artikkel.

Etter å ha fått avslag på både dusj og blodgiving dro jeg til YX Jaren. Her er det truckstop, gratis dusj og en attraktiv urinal.

Urinalen på YX Jaren. Norges beste urinal.
Urinalen på YX Jaren. Norges beste urinal.
Ford Mercury Brogham Marquis utenfor YX Jaren. Se også den frekke Toyota Corollaen bak.
Ford Mercury Brogham Marquis utenfor YX Jaren. Se også den frekke Toyota Corollaen bak.

Oppdatering 22/6-2020: I Norge er det ikke lov å gi blod mot penger. På sykehuset er til lands får man en liten gave, en kopp e.l., som takk for blodet. I USA er det blodbanker som betaler for folks blod. Folk gir blod to ganger i uken og får omtrent 50 dollar per gang. Blodet går til å lage medisinske produkter. Når man gir blod i Norge må man svare på et sett spørsmål før hver donasjon og her spørres man blant annet om man er villig til å sende plasmaet til medisinsk utvikling. Ønsker man ikke gjøre dette vil plasmaet bli destruert. youtube: New Cannibalism? The Real Story Behind Blood Donations (Big Business Documentary) | Real Stories.

En måte å gi blod på selv om man har lav jern er å ta en bunch med jerntabletter dagen før og samme dag man skal gi blod. Man får gratis jerntabletter på blodbanken. De har to typer. Den sterkeste heter Ferro-Retard og er 100mg per tablett.

Mine besøk på blodbanken

Den 10. oktober 2019 første tapping

Ett eget blogginnlegg om dette besøket. Link øverst i dette innlegget.

Den 5. februar 2020 andre tapping

Også eget blogginnlegg om dette. Link øverst i dette innlegget.

Den 14. mai 2020 ble ikke tappet

Dette innlegget skriver om dette besøket.

Den 17. november 2021 tredje tapping

Blodbanken for 3. gang var 17/11-2020. Tok en bunch med jerntabletter Ferro-Retard 100mg rett før.

Hb: 14.0. Ferritin: 141.

Den 9. mars 2021 fjerde tapping 13.9

Blodbanken for 4. gang var 9/3-2021.. Jeg tok en bunch med jerntabletter Ferro-Retard 100mg dagen før og samme dag jeg skulle på blodbanken.

Hb: 13.9.

Den 15. juni 2021 femte tapping 13.0

Blodbanken for 5. gang var 15/6-2021. Tok 8 jerntabletter Ferro-Retard 100mg til tidlig middag dagen før og 8 med frokost samme dag. Fikk vite Hb verdien da jeg var der neste gang og Hb var 13.0. De vil egentlig ikke tappe dersom Hb er under 13.5.

HB: 13.0.

Den 28. oktober 2021 sjette tapping 14.1 eller 14.3

Blodbanken for 6. gang var 28. oktober 2021. Jeg var der klokken 13:00 og ikke fra morgenen av slik jeg har gjort alle gangene før. På morgenen isbadet jeg i Svensjøen. Dro hjem, varmet meg og spiste sen frokost. Jeg tok 6 eller 8 jerntabletter til frokosten. Jeg tok ikke jerntabletter utenom til det måltidet. Da jeg kom til blodbanken målte de Hb: 14.1. Altså høyere enn vanlig. Intervallet er 12-17. Midt i er altså 14.5. Så jeg lå litt under gjennomsnittet men ikke mye. Ble det også høyere pga isbadingen eller pga jeg var der midt på dagen og ikke fra morgenen av? Isbadingen har gjort at mine ME symptomer har forsvunnet. Kanskje har det å gjøre med det også. Når man måler Hb og får resultatet der og da bruker de et apparat som er litt mer unøyaktig enn det vanlige apparatet. Men godt nok til å vite om man kan gi blod eller ikke.

Oppdatering 23. februar 2022. Igår fikk jeg opplyst Blodporesent 28. oktober 2021 var 14.3. Vet ikke hvorfor det er forskjellig fra opplysningen ovenfor.

blodbanken3-yy-11-hb-verdier-hemoglobin-blodprosent-6p8-faktor-14p1-95p88-13p0-88p40-13p1-89p08-20211028
Oppsummering hemoglobinverdier Hb, 20211028. For å få blodprosent så ganger man med 6.8. 14.1 blir 95.88. 13.0 blir 88.40. 13.1 blir 89.08.
blodbanken3-yy-10-jerntabletter-ferro-retard-20211028
Gratis jerntabletter til blodgiver. Ferro-Retard 100mg. 20211028.
blodbanken3-yy-12-blodprove-jern-20211111-furst-etter-noen-maaneder-med-isbading
Blodprøve tatt 11. nov 2021. Noen uker etter blodtapping. Og etter noen måneder med kalde bad (kaldtvannsbading, isbading). Hemoglobin er lavere enn vanlig. Så virker som at å ta jern rett før tapping øker verdien. Jern er som vanlig lavt over det hele. Så virker ikke som isbadingen har påvirket det. Heller ikke å forvente.

Den 22. februar 2022 syvende tapping 14.3

Blodbanken for 7. gang var 22. februar 2022. Ja 22-02-2022. Altså 22022022. Forrige gang fikk jeg med et brett Ferro-Retard 100mg. Det er totalt 20 tabletter. De siste ukene har jeg vært på en antiparasittkur. På morgenen 22. februar tok jeg 10 tabletter sammen med antiparasitt tilskudd. Dro til Trento og dusjet. Spiste en lett frokost i 10-tiden med resten av brettet, altså 10 piller til. Så var jeg et lite ærend før jeg var på Ski sykehus rundt klokken 13. Vi tappet blod som vanlig. Det er så digg å komme dit, sykepleierne der er så digge og hyggelige og søte og pene. Hele denne dagen var en eneste stor terapi traff så mange søte og pene og hyggelige damer. Jeg spurte om det er mulig å gi blod til seg selv. Altså ha lagret en blodpose med eget blod til eget bruk. Det var ikke mulig. Blod er ferskvare. Må brukes innen en måned. Fikk en brosjyre der det sto mer om det. Spurte om det var det samme om de fikk venøst eller arterielt blod. De visste ikke så mye om det.

Det er gøy å gi blod! Så mange pene og hyggelige og flinke sykepleiere. En rolig stund. Det er sunt, og man gjør nytte for seg. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal til Ski sykehus og gi blod.

blodbanken3-yy-13-brosjyre-rode-bloglegemer-plasma-blodplater-20220222
Røde bloglegemer, plasma, blodplater, 20220222.
blodbanken3-yy-14-notat-20220222-blodbanken
Notat som ble skrevet på blodbanken 22. februar 2022. Neste tapping er 24. mai. Blodprosenten forrige gang var 14.3.

Den 24 mai 2022 åttende tapping 13.0

Mandag 23. mai var slutten på en lang antiparasittkur. Denne dagen gjorde jeg en kaffe enema. Det kom ingen synlige parasitter. Jeg spiste et lett måltid etterpå. Resten av dagen var ok. Alt lå til rette for en god natt.

 • Jeg sover utendørs og dessverre tok jeg dyne og ikke sovepose. Jeg sovnet men våknet etter et par timer av lyder i skogen og at jeg var kald. Resten av natten lå jeg våken og var ganske kald. Så det ble en dårlig natt. Følte meg allikevel ok.
 • Tok bitterx og zeolite. Push-catch protokollen.
 • Spiste lett frokost rundt klokken 10. Med kotelett som hadde vært i kjøleskapet 2-3 dager. Spiste en god dose jerntabletter. 8 av de svake ikketimerelease. Og et helt brett av de sterke timerelease tablettene.
 • Kjørte til Ski. Følte met litt småkvalm på veien. Tenkte det ville gå over av seg selv. Ankom blodbanken klokken 11:30. Da var de på lunch. Fikk beskjed om å vente 3 kvarter til de var ferdige med lunch. Følte meg ok.
 • Det var huske og lekeapparat rett ved. Tok en liten treningsøkt der og frisket opp gamle huskekunnskaper. Følte meg ok.
 • Deretter blodgivning. Det gikk helt greit. Ble ikke svimmel. Hadde ikke noe annet ubehag. Jeg hadde lav hemoglobin, 13.0. Det var litt rart.
 • Satte meg i bilen og kjørte til Oslo. Møtte broren min en times tid. Alt ok.
 • Satte meg i bilen og kjørte til Trento på Bjørkelangen for å ta en dusj. Akkurat da jeg var fremme rundt klokken 16 merket jeg at noe ikke var helt som det skulle i magen. Gikk inn på toalettet der og dreit noe som var helt løst og grønn-sort det bare sprutet ut av meg.
 • Deretter dreit jeg og spydde jeg i omtrent 2 timer i dusjen og på toalettet på Trento. Følte meg kvalm. Jeg drakk etterhvert en flaske vann men måtte spy det opp igjen med en gang.
 • Ble noe bedre. Dro tilslutt hjem. Drakk en halv flaske vann. Måtte spy den opp igjen med en gang.
 • Skulle få besøk neste dag. Ringte og avlyste.
 • Gikk tidlig til sengs. Fikk meg en god natts søvn.
 • Neste dag var jeg bedre. Ikke mer spying eller driting. Men ikke tipp topp og dagen ble stort sett tilbrakt i en lenestol. Jeg var ikke så ille som i sommer da jeg spiste ukjent sopp.
 • Natten nå ble ikke spesielt god. La meg litt sent. Våknet tidlig pga insekter.
 • Dagen idag har vært ganske dårlig. Har jobbet litt men ikke mye. Mye av dagen tilbrakt i en lenestol.
 • Vet ikke helt hvorfor jeg ble dårlig. Ikke noe bestemt dårlig jeg har spist. Tror den koteletten var ok.
 • Vet heller ikke helt hvorfor hemoglobin var så lav. Det var 3 timer mellom jeg spiste frokost og de målte hemoglobin. Burde være nok.

Ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *