Y-blokka 21-05-2020

Politikerne river kulturminne for å bygge høysikkerhetsbygg til seg selv.

Under terrorangrepet 22. juli 2011 ble Y-blokka i regjeringskvartalet påført skader. Bygger er allikevel fullt funksjonelt og har vært i bruk etter dette.

Norske politikere har bestemt at Y-blokka skal rives og at det skal oppføres et nybygg istedenfor.

Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø. Bygget ble ferdigstilt i 1970 og har en svært tidstypisk arkitektur. Integrert i bygget er unik kunst laget i samarbeid mellom Picasso og Carl Nesjar.

Jeg synes ikke det er greit at Y-blokka nå rives.

  • Ikke greit at norske politikere bruker milliarder av skattekroner på nytt bygg til seg selv. Vi har akkurat vært igjennom NAV skandalen der de svakeste i samfunnet opplevde å feilaktig bli satt i fengsel. Nå er det corona krise, mange har mistet jobb og inntekt og opplever at de ikke har penger til det nødvendigste. Når norske politikere da bevilger seg selv nytt luksusbygg på skattebetalernes regning synes jeg det minner om korrupsjon.
  • Hovedargumentet for å rive Y-blokka går på sikkerhet. Dette har kommet opp i kjølvannet av 22. juli 2011. Ifølge politikerne representerer Vaterland tunnellen (på Ring1) som går delvis under regjeringskvartalet en sikkerhetsrisiko. En bombemann kan angripe regjeringsbygningene ved for eksempel å detonere en bombe her. Politikerne vil senke tunnellen slik at denne risikoen forsvinner. For å gjøre det må Y-blokka rives fordi denne er fundamentert på tunnellen. Jeg er selvsagt enig i at 22. juli 2011 aldri må skje igjen. I tiden etter denne hendelsen er store deler av Oslo sentrum endret for å øke sikkerheten ved diverse statlige bygg. Men det må være grenser for hva dette argumentet skal brukes til og hvor mye penger man skal bruke på å sikre statlig ansatte. Det må være grenser for hvor mye penger politikerne skal bevilge til seg selv for å øke egen sikkerhet. Dette er en overreaksjon og misbruk av en tragisk hendelse. Jeg synes også argumentet har en praktisk svakhet. Såvidt jeg forstår ble Y-blokka ferdigstilt i 1970, lenge før tunnellen ble bygget i årene før den ble åpnet i 1991. Fundamentet til Y-blokka må altså ha blitt endret dersom det nå er slik at Y er fundamentert på tunnellen. Hvis man kan bygge en tunnell under Y burde man også kunne endre denne tunnellen uten å måtte rive.
  • Bygget var med på 22. juni. Bygget er et meget passende minnesmerke for denne hendelsen med sitt nøkterne og solide uttrykk prydet med Picassos enkle og vakre motiver. De to byggene som står der og plassen mellom dem har blitt til et stillferdig og tankevekkende minnesmerke. Det er synd og skam at dette skal erstates med nybygg. Dette argumentet fremfører også maleren Håkon Bleken.
  • Det er en folkebevegelse igang for å verne Y-blokka. Dette tas det ikke hensyn til. Politikerne burde vært mer klar over og ydmyke for at det ikke er de som er folkets sjefer. Det er omvendet. Dette er arroganse og maktmisbruk overfor velgerne.
  • Oslo kommune, ved Høyre og Arbeiderpartiet, stemte for riving da dette spørsmålet var oppe. Siden har byen fått et annet styre og nå er det flertall for bevaring.
  • Y er meget solid bygget, ment å skulle stå i mange 100 år. Og laget av norske materialer.
  • Blokka ble bygget i en tid der det ble brukt mye asbest. Muligens er bygget fult av asbest. Isåfall vil riving kunne medføre en helserisiko for befolkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *