Miljøjuss Polly Higgins og Kennedy

Ofte er det konflikt mellom økonomiske interesser og helse/miljø hensyn.

polly-higgins-01-banner

Mennesker og dyrs helse kommer ofte i konflikt med økonomiske og politiske interesser:

  • Et nylig eksempel er utbyggingen på kvikkleire på Ask i Gjerdrum kommune. Her har mange aktører tjent penger: utbygger Odd Sæther, NGI (Norges Geologiske Institutt), kommunen ved blant andre ordfører Anders Østensen, en rekke underleverandører. Når alle bestemmende myndigheter tjener på en utbygging er det fristende å bygge selv om det er på kvikkleire og der det var gjentatte advarsler. De som til syvende og sist betaler, barnefamilier og andre som kjøper husene, endte i et kvikkleireskred.
  • Utbygging av mobilnettverk, smartmålere og annen trådløsteknologi. Her er det store, store kommersielle interesser som vinner frem på bekostning av folks helse. Å praktisere et føre-var prinsipp er det ingen som har tid til.
  • Vaksiner. En komplisert historie men jo mer man graver desto klarere blir det at historien for vaksiner er dårlig. Også her koker det ned til kommersielle interesser som tjener penger på bekostning av folks, og gjerne barns, helse.
  • Og denne listen kan utvides men mange, mange flere punkter.

Polly Higgins

Hun er en advokat fra Skottland som arbeidet for å kriminalisere miljø ødeleggelser – “ecocide”. Dette blant annet gjennom FN. Hun fikk dessverre kreft og døde i 2019, 50 år gammel. Våre dagers Rachel Carlson. Hun har skrevet bøker om disse temaene. Noen må ta opp tråden etter henne. Sånne damer liker jeg.

Polly Higgins, lawyer who fought for recognition of ecocide, dies aged 50.

George Monbiot. The destruction of the Earth is a crime. It should be prosecuted. Businesses should be liable for the harm they do. Polly Higgins has launched a push to make ecocide an international crime.

Ecocide law.

Polly Higgins: Eradicating Ecocide, Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet Second Edition.

Robert Fitzpatrick Kennedy Jr

En av mine store helter er Robert F. Kennedy Jr.

Hans onkler er tidligere amerikansk president John Fitzgerald Kennedy og tidligere kongressrepresentant Edward “Teddy” Kennedy. Hans far er tidligere senator Robert Kennedy, som ble skutt under sin presidentvalgkamp.

Robert Kennedy Jr er advokat og arbeidet tidligere med å ta kommersielle interesser skyldige i forurensning til retten. En meget nødvendig jobb som få tar på seg.

Han byttet etterhvert hovedvirke til vaksine området. Han er motstander av usikre vaksiner mot ufarlige sykdommer. Slik jeg også er. Robet F Kennedy Jr driver nettsiden Childrens Health Defense. Han har mange fiender på grunn av sitt standpunkt mot vaksiner. Det er respekt å stå i en slik storm for en som kunne levd på sitt familienavn.

Mange er for vaksiner uten å ha satt seg godt inn i historien. Kanskje ikke like mange er for sensur? Dale Bigtree, en annen vaksinemostander, hadde en youtube kanal The Highwire med mange, mange følgere. Robert F Kennedy Jr snakket ofte der. Youtube har fjernet kanalen. Den er sensurert bort. Det i seg selv er nok til å stille spørsmål ved vaksiner, spør du meg. Hvis historien bak vaksiner var god ville man ikke hatt noe problem med å verbalt forsvare vaksiner. Istedenfor å sensurere bort motstanderne. Hvem betaler prisen tilslutt? Primært småbarn, med sin helse. Stygg sak.

Kurt Oddekalv

Norsk miljøforkjemper som dessverre nylig døde. Han skulle redde en hund på isen og endte med å gå igjennom isen selv. Ikke så lurt. Men han var en kriger og noen må ta opp tråden etter han.

Rachel Carson

Hun startet den moderne miljøbevegelsen i 1962 med boken Silent Spring. Den er SÅ bra. En blanding av Hamsun og Kafka.

Erin Brockovich

Erin Brockovich (born Pattee; June 22, 1960) is an American legal clerk, consumer advocate, and environmental activist, who, despite her lack of education in the law, was instrumental in building a case against the Pacific Gas & Electric Company (PG&E) of California in 1993. Her successful lawsuit was the subject of a 2000 film, Erin Brockovich, which starred Julia Roberts. Since then, Brockovich has become a media personality as well, hosting the TV series Challenge America with Erin Brockovich on ABC and Final Justice on Zone Reality. She is the president of Brockovich Research & Consulting. She also works as a consultant for Girardi & Keese, the New York law firm of Weitz & Luxenberg, which has a focus on personal injury claims for asbestos exposure, and Shine Lawyers in Australia. (wikipedia).

Oppdatert 24. februar 2023. Jeg så Erin Brokowich filmen med Julia Roberts for en uke siden. Firmaet som drev vannverket brukte heksavalent krom for å hindre korrosjon i maskineri. Dette kom med i drikkevannet. I tillegg hadde de dammer for lagring av forurenset vann. Dammene var ikke forseglet i bunn slik at giften lakk ut i jordsmonnet og ut i drikkevann. Denne forurensningen førte til svært alvorlige helseproblemer for befolkningen. Blant annet mange former for kreft og aborterte svangerskap. Vannfirmaet betalte legeregningene for kundene og kunne derfor sende dem til firmaets egne korrupte leger. Som fortalte dem at “chromium is good for you”. Legene fortalte dem aldri hva de egentlig led av.

Bildet lovlig lånt fra https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Polly_Higgins.png

Statkraft på Fosen og samene

Oppdatering 3. mars 2023. Den norske Staten, til protest fra samene, bygde ut vindmøller på Fosenhalvøya i Trøndelag, ca 2018. For to år siden kom Norsk Høyesterett til at utbyggingen er ulovlig fordi den er i strid med vårt eget urfolk, samenes, reindrift livsgrunnlag. Idag er det rundt 500 dager siden høyeterettsdommen og Staten har ikke fjernet en enste vindmølle eller gjort noe som helst andre avbøtende tiltak. VG 2. mars 2023 Energiminister Terje Aasland (Ap) har på vegne av regjeringen beklaget menneskerettsbrudd overfor Fosen-samene.

Statkraft i Chile og Pilmaiquen elven

Oppdatering 3. mars 2023. Statkraft i full klinsj med urfolk i Chile. Væpnet politi skjøt på demonstranter. Statkraft har politivakter på anleggsområdet ved urfolkets hellige elv i Chile. Sist uke åpnet de ild mot demonstranter, ifølge statlige myndigheter. Statkraftprosjektene i regionene Los Rias og Los Lagos har i mange år engasjert INDH (Chiles statlige institusjon for menneskerettigheter). Like lenge har Chiles urfolk, mapuchene, demonstrert mot dem. Statkraft vil bygge vannkraftverk i deres hellige elv Pilmaiquen. I 2018 tok 27 demonstranter seg inn i kontoret til det norske kraftselskapet i byen Osorno. Året etter annonserte Statkraft at de ville bygge et stort vannkraftverk i Pilmaiquén-elven. To måneder senere brøt 15 personer seg inn på byggeområdet og kjørte inn med fire lastebiler, ifølge nettavisen Europower.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *