Allergitest tannmaterialer Biocomp Laboratories

Tannfyllinger består av fremmedmaterialer kroppen kan reagere allergisk mot.

Mange har fremmedmaterialer i kroppen i form av implantater. Det vanligste implantatet er tannfyllinger. Man bør velge implantater av materialer man ikke reagerer allergisk mot. Allergi er en uønsket aktivering av immunsystemet. Dette går det an å teste på forhånd. Jeg gjorde det i 2019 hos Biocomp Laboratories i Colorado, USA.

Jeg har skrevet om egne tannmaterialer. Aftenposten hadde i 2018 en artikkelserie om implantatindustrien og implantater som svikter.

Allergi

Vi har to forskjellige typer uønsket immunaktivering:

 • Allergi
 • Autoimmunitet

Allergi er en uønsket immunrespons på noe som kommer inn i kroppen utenifra. Eksempelvis pollen. Eller et implantatmateriale. Eller nøtteallergi. Autoimmunitet er også en uønsket immunrespons, men mot kroppens eget vev. En immunrespons er uønsket når immunsystemet aktiviseres mot noe som ikke gjør oss syke på annen måte enn akkurat selve immunresponsen. Den vanligste autoimmune sykdommen er Hashimotos. Immunsystemet angriper skjoldbruskkjertelen. Det fører til lavt stoffskifte (hypothyroid).

Mine tannmaterialer

Når dette skrives, 26. november 2021, har jeg 8 tenner med fyllinger i. Jeg har ingen rotfyllinger eller andre tannarbeider med fremmedmaterialer.

7 av de er fra barndommen. De hadde først amalgam. Amalgam er omtrent 50% kvikksølv. Det er et giftig stoff som sakte lekker fra fyllingene og ut i kroppen. Det er ikke sunt og kan føre til sykdom i kropp. I 2009 og 2010 sanerte jeg amalgam på Slemdal Tann og byttet til komposittmaterialet tetric-evo-ceram. To av disse ble hos Swiss-Biohealth i november 2018 sanert og byttet til Cerec. I etterkant forsto jeg at Cerec er ikke et materiale men en maskin og metode. I email med Swiss-Biohealth fikk jeg bekreftet at mine Cerec er av typen Vitablocs Mark II. Mer om dette nedenfor.

Den siste fyllingen kom samtidig som jeg byttet ut de to tetric-evo-ceram fyllingene. Den siste fyllingen er også Cerec.

Det betyr at følgende materialer er mest aktuelle for meg mhp allergi:

 • Kvikksølv
 • Tetric-evo-ceram
 • Cerec Vitablocs Mark II
 • Oppdatering 20. desember 2021. Voco Admira. En Cerec fylling knakk på lørdag og idag fikk jeg en Admira istedenfor.

Tannlegematerialer allergitesting

Oppdatering 13. januar 2022. Jeg er kjent med følgende allergitester for tannlegematerialer:

 • Biocomp laboratories.
 • Clifford labs. Clifford hadde et eget laboratorie der de gjorde denne testen. Dessverre ble dette lukket rundt 2019. De har overlatt testen til andre laboratorier. Elisaact dot com Clifford materials reactivity testing. iaomt a practical guide to compatibility testing for dental materials. Tannlege drgeorgedds dot com Clifford CMRT materials reactivity test.
 • ART, Autonomic Response Testing. Klinghardt sin versjon av energitesting. Swiss Biohealth benytter denne metoden for alle pasienter. Inkludert meg de to gangene jeg var der. De tilbyr dessverre ikke noen av de to nevnt ovenfor.

Biocomp labs metode

Jeg testet ikke allergirespons før jeg fikk disse fyllingene. Men jeg gjorde det i etterkant, våren 2019. Hos laboratoriet Biocomp Labs i USA.

Fra resultatrapporten: Compatibility testing is a blood serum test that determines measurements of immunoglobulins and proteins which are capable of reacting with components and corrosion products from dental materials.

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-08-info-reaksjonsnivaaer
Testen klassifiserer testet materiale som høyreaktivt, middels reaktivt eller lavreaktivt. Vi ønsker lavreaktive materialer.
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-09-info-serumkompatibilitet
Testen baserer seg på serum kompatibilitet. Det vil si dannelse av immunystem immuniglobulins (Ig) og proteiner som kan reagere med tannmaterialet.
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-10-info-porselen-og-aluminium
Porselen og keramiske materialer regnes ofte som biokompatible. Dersom de inneholder aluminium, et giftig stoff som aktiverer immunsystemet, kan dette endres.

For meg virker det som at Biocomp Labs har en database over vanlige og uvanlige tannmaterialer. Samt deres kjemiske sammensetning. Jeg er usikker på om man tester mot

 • hvert enkelt materiale, eller
 • kjemiske molekylene i materialene, eller
 • mot de kjemiske grunnstoffene.

De omtaler aluminiumoksid i porselen og keramiske materialer spesielt. De tester disse også når aluminium er tatt ut. Kanskje det betyr at de tester mot de kjemiske molekylene og ikke det komplette materialet.

Forsendelse av nedfryst biologisk prøve

Man trekker blod i Norge, sentrifugere og tar ut serumet. Jeg gjorde det hos Fürst Furuset. Prøven skal sendes i nedfryst tilstand til USA. Jeg brukte tørris fra TESS på Alnabru (Verkseier Furulunds vei 9, 0614 Oslo), isoporbeholder og den raskeste DHL transporten. Fordi det er biologisk materiale må man ha hjelp av et firma som kontrollerer og merker pakken og så overlater den til DHL. Jeg brukte firmaet Airsped (Valhallavegen 6, Gardermoen), nå Bestgloballogistics. Pakken merkes med UN3373 (Biological Substance Category B).

Jeg gjorde samme prosedyre for en annen test, Willaim Walsh DHAlab jan21.

En slik prøve tar en hel dag. Blodprøve om morgenen, dra til TESS og pakke med tørris, så til Gardermoen for å levere pakken hos Bestgloballogistics. Utfylling av prøveskjema og forsendelsesskjema. Oppfølging med Bestgloballogistics, DHL og Biocomplabs for å sikre at den sendes, kommer frem, legges på bil og plukkes opp. Pakken ble sendt tirsdag ettermiddag og kom frem til Biocomplabs i Colorado torsdag morgen. Tørrisen varte hele veien så prøven var fortsatt nedfryst da den kom frem. Så det hele lyktes.

Resultat kvikksølv, kopper, aluminium, fluor

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-11-kalibrering-relativ-reaktivitet-aluminium
Det virker som testen først kalibreres med et utvalg kjente materialer der de fleste er metaller.
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-12-kalibrering-relativ-reaktivitet-aluminium
Kalibrering av test samt reaktivitet til et utvalg metaller og noen andre materialer. Jeg hadde amalgam fyllinger. Amalgam inneholder kvikksølv og kopper. Amalgamet er sanert men jeg kan forsatt ha disse stoffene i vevet. Derfor er disse markert med x. Jeg bruker tannkrem med fluor, og jeg har alltid endel aluminium på hårprøver selv om jeg ikke helt kjenner kilden, så derfor er disse to markert med y.

Cerec Vitablocs Mark II

Resultat

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-01-resultatrapport-cerec
Porcelain and Ceramics. Least reactive. Cerec Zirconia Block (10008).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-02-resultatrapport-cerec
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-03-resultatrapport-cerec
Porcelain and Ceramics. Highly reactive. Cerec Vitablocs E (10130), Cerec Vitablocs MKI (10130), Cerec Vitablocs MKII (10130).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-04-resultatrapport-cerec
Porcelain without aluminium tested. Least reactive. Cerec Zirconia Block (10008).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-05-resultatrapport-cerec
Porcelain without aluminium tested. Least reactive. Cerec Vitablocs E (10130), Cerec Vitablocs MKI (10130), Cerec Vitablocs MKII (10130), Cerec Zirconia Block (10008).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-06-resultatrapport-cerec

Diskusjon

Jeg har Cerec typen Vitablocs Mark II. Dette ble bekreftet i email fra SwissB:

Svar, forespørsel om mitt Cerec materiale. Jeg har sannsynligvis Vitablocs Mark II materiale.

Swiss Biohealth er fortsatt tilgjengelige og det er bra. Anika Harvey var forresten assistenten til Josephine Tietje under min kavitasjonsoperasjon. De var superflinke begge to.

Anika skriver altså at jeg har Cerec Vitablocs Mark II i 3 tenner. Rapporten viser at jeg tester allergisk mot dette.

I innledningen til testrapporten står det om porselen og keramiske materialer. Disse inneholder ofte aluminiumoksid. Aluminium er et giftig stoff som aktiverer immunforsvaret. (Det brukes ofte som adjuvans i vaksiner noe som er omtalt gjentatte ganger i denne bloggen.) I rapporten har de også testet meg mot Vitablocs Mark II når aluminium er tatt ut. Da havner materialet i Least Reactive kategorien. Det blir dermed rimelig å anta at det er aluminumen i Cerec materialet jeg reagerer mot.

Et relevant spørsmål blir om aluminiumen holder seg i fyllingen eller om det lekker ut i kroppen. På samme måte som kvikksølv lekker fra en amalgamfylling. Hvis den holder seg i fyllingen kan man muligens anta at materialet ikke er så farlig.

Jeg tar hårprøve hvert halvår. Her måles aluminium. Og også kvikksølv. Da jeg hadde amalgam i tennene kom kvikksølv tydelig frem på hårprøven. Det styrker hypotesen om at slike fyllinger lekker. Jeg har laget en oversikt over tidsutviklingen av aluminium i hår 1998-2021. Er det en økning i aluminium etter at jeg byttet fra Tetric Evo-Ceram til Vitablocs Mark II?

haarmineralanalyse-aluminium-26-graf-aluminium-haarmineralanalyse-1998-2021-graf
Aluminium i hår 1998-2021. Totalt 25 hårprøvene. Y aksen Al i mg%. X aksen numererer hårprøvene. Det er relativt tydelig at Al øker fra 2013 og utover. Kanskje en ny Hydro aluminiumsfabrikk ble startet opp rundt dette tidspunktet? Jeg fikk 3 Cerec tannfyllinger med materialet Vitablocs Mark II november 2018. Dette materialet inneholder aluminiumoksid. Hvis det lekker ut i kroppen ville man tro hår aluminium skulle økt. Det er ikke åpenbart at det har skjedd.

Jeg velger å tolke grafen ovenfor som at foreløpig er det usikkert om Cerec fyllingen gir mer hår aluminium. Vi behøver flere punkter, altså flere hårprøver, for å kunne si dette sikrere. Så jeg kommer ikke til å bytte ut Cerec nå. Jeg venter og ser til det kommer flere datapunkter. Jeg sendte hår til USA for en uke siden så det kommer et nytt datapunkt om ikke lenge.

Resultat Saremco eller ceremco cmf bond

anc sement for cerec

Resultat Tetric Evo-Ceram

som jeg har i 5 tenner

Appendix

Min forespørsel til Swiss-Biohealth om Cerec typen. Se svar ovenfor.

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-13-cerecmateriale-email-ps-swissbiohealth-20211127
Forespørsel om mitt Cerec materiale.

Sædprøve på Colosseum Mann juni formiddag 2020

Dropin sædtest på Colosseum Mann klinikken.

Hadde tenkt på det en stund. Fikk en ledig time i byen onsdag 3. juni 2020 og stakk innom Colosseum Mann Majorstua (nå C-Medical). Jeg ble drit nervøs da jeg var utenfor. Tok meg sammen.

Innledning

Den vanligste grunnen til å ta denne testen er for par som har problemer med å få barn. Min motivasjon var å få en helsesjekk.

Å ta sædprøve er slik man tror. Det er et eget rom for å avlegge prøven. Ja det er porno der. Ikke en hel bokhylle slik jeg så for meg. Det var en datamaskin med et utvalg filmer. Litt lenger ned er noen tanker rundt disse fasilitetene. De var ikke topp. Men bra nok!

Det som var veldig bra på Colosseum Mann var Inger som var min sykepleier. Vi hadde en samtale før prøveavleggelsen. Og etterpå. Jeg stilte som vanlig et utall spørsmål. Og hun hadde bra svar.

Resultat

Jeg mottok prøvesvarene omtrent en uke etterpå. På sms og PasientPost.

VOLUM: 6.46 (>1,5 ml)
VISKOSITET: 3.2 (<10 sek)
PH: 7.6
SPERMIEKONSENTRASJON: 37.5 (>15 mill/ml)
TOTALT ANTALL SPERMIER: 242.3 (>36 mill/ejak)
BEVEGELIGE SPERMIER: 54 (> 40 %)
RASKT BEVEGELIGE SPERMIER: 51 (> 32 %)
RASKT PROGRESSIVT BEVEGELIGE SPERMIER: 33 (> 20 %)
NORMALT UTSEENDE SPERMIER: 6 (> 4 %)
VITALE: 91 (>58%)
BETENNELSESCELLER: <1.0 (< 1 mill/ml)
FORSTADIER TIL SPERMIER: <1.0 (< 1 mill/ml)
KOMMENTAR: Meget bra sædkvalitet! Dr.T.Jørgensen

Rapporten viser at jeg består på alle punkter. En ting jeg synes er rart er at bare 6% av sædcellene har normalt utseende. Og at kravet kun er 4%.

Idag 22. november 2021 fikk jeg endelig tid til å skrive denne bloggposten. På formiddagen ringte jeg Dr. Trond Jørgensen som hadde skrevet kommentaren på resultatrapporten. Han var opptatt med pasienter men ringte meg tilbake på slutten av dagen. Det satte jeg stor pris på. Han er kirurg og urolog og ikke ekspert på sædceller. Det er Inger som er eksperten. Det var hun som analyserte min prøve i mikroskop og Bürkerkammer. Hun hadde dessverre gått av med pensjon siden sist.

Er det ikke rart at bare 6% av mine sædceller ser normale ut? Nei dette er et vanlig resultat.

Er det en datamaskin som gjør analysen? Nei det er en person på laboratoriet som ser på prøven i et mikroskop. For å anslå antall sædceller bruker man manuell telling i Bürkerkammer.

Resultatet viser at jeg avleverte 242.3 millioner spermier.

 • 54% av disse var Bevegelige. Altså 131 millioner.
 • 51% av disse igjen var Raskt Bevegelige. Altså 67 millioner, eller 28% av det totale antallet.
 • 33% av disse igjen var Raskt Progressivt Bevegelige spermier. Altså 22 millioner, eller 9% av det totale antallet.

Hvordan settes standarden man vurderes mot? Et utvalg “friske menn”.

Jeg har lest at sædkvaliteten til menn generelt går nedover. Stemmer dette? Vet ikke helt. Det fødes jo mange barn så kanskje det ikke er så galt. Før i tiden analyserte man ikke disse tingene så mye. Hvis et par ikke kan få barn idag vil de med en gang utredes.

saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-01-analysesvar-resultat-20200611
Resultat av sædprøve 3. juni 2020. Avlagt hos Colosseum Mann i Oslo.

Analysemetode

De tilbyr to forskjellige sædprøver – enkel og standard. Enkel koster 800 kroner, standard 1200 kroner. Jeg tok en standard. Sædprøven analyseres under mikroskop av en erfaren biokjemiker. Det gjøres en første analyse når prøven er fersk, en halv time etter avgivelse. Så fryses sæden og det gjøres ytterligere analyse senere. Fra hjemmesiden: En standard sædanalyse avdekker spermieantistoff, leukocytter, vitalitet og morfologi. Kort fortalt forteller dette om du har infeksjoner, om sæden er bevegelig og ser normal ut, og om sæden kan benyttes i assistert befruktning. En enkel sædanalyse vurderer kun volum, antall og bevegelighet.

Bürkerkammer er utstyr og metode for å telle, vekselvis beregne, antall sædceller i en prøve. Det er jo millioner. Så man teller et lite antall over et lite areal og så ganger opp. Bürker chamber.

Bra på youtube: Semen Analysis (Sperm Count) fra Covenant Health. Og Calculating sperm count with a Bürker chamber fra Facultad de Veterinaria Universidad de Zaragoza España.

Inntakssamtalen

Det var ingen ventetid. Min sykepleier Inger hentet meg. Vi hadde en samtale før prøveavleggelsen der jeg kunne stille spørsmål.

Hun sa at man ikke bør ha hatt utløsning på 3 til 5 dager før man avgir prøven. Dette fordi referanseverdiene prøven skal sammenliknes med er laget på denne måten. Dersom man ikke har hatt utløsning på over 5 dager er sædcellene ofte ikke så bevegelige. Dersom man har hatt utløsning nylig så er det ikke så mange sædceller som kommer. Sædcellene i prøven skal altså ha både god bevegelighet og stort antall. Jeg spurte hvor ofte det er sunnest at man har utløsning. Hun sa rundt hver 3. dag. Hun spurte meg om hvor lenge det er siden jeg hadde hatt utløsning. Her gikk hjernen min i blank. Jeg var litt sliten etter en drøy parasittrens igår. Og jeg var ikke istand til å huske det i det hele tatt. Husket kun at det var ikke igår. Strengt tatt er det ok om man er innenfor 2-7 dagers intervallet. Jeg sa 3 dager.

Man skal onanere i et ganske lite prøveglass. Det er viktig at alt kommer i glasset og ikkenoe utenfør. Dersom man deler opp det som kommer ut i 6 like deler så er sædcellene i del 2 og 3. De andre delene består av andre sekreter etc. Hvis noe kommer utenfor må man gi beskjed om dette. Hun forklarte om hvordan man kunne justere dagene man har utløsning med eggløsningen til kjæresten sin når man ønsker å få barn. Når kjæresten har eggløsning er det gunstig at mannen har mange sædceller med bra bevegelighet. Så kanskje er det optimalt at mannen ikke har hatt utløsning på 4 dager den dagen kjæresten har eggløsning. Dette kan sikkert varierer fra mann til mann. Og kanskje fra kvinne til kvinne også.

Prøveavgivelse

Etter samtalen ble jeg vist inn på prøverommet med prøveglasset i hånden. Trodde det skulle være bokhylle på bokhylle med pornoblader. Istedet var det en lenestol og en datamaskin. Forsto aldri om jeg skulle sitte i stolen og avlegge prøven. Tok en titt på noen av filmene. Det var ikke for meg. Det var “apeporno”. Altfor eksplisitt for meg. Jeg endte med å se noen stillbilder fra en film der det var en pen halvnaken dame og avlegge prøven oppreist.

Prøverommet hadde dør også på andre siden av rommet. Muligens inn til et kontor eller laboratorie. Det var stemmer og lyder på andre siden av døren. Det kompliserte prøvetakingen. For alt jeg visste var ikke døren låst og noen kunne komme inn!

Det ble en fysisk-mental test. Som jeg besto.

Colosseum Mann må kjøpe inn noe bedre porno. For oss normale. Og den andre døren på prøverommet må erstattes med en vegg. Helst lydisolert!

saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-13-saedproven-20200603_113926
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-13-saedproven-20200603_113926
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-12-saedproven-20200603_113841
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-12-saedproven-20200603_113841

Ser på glasset at prøven ble avlevert klokken 11:33.

Avslutningssamtale med Inger

Jeg spurte om hun kunne se på prøven min om den så ok ut. Hun sa at mengden så gjennomsnittlig ut. Hun sa at dersom prøven var “tett” så var det mange sædceller i den. “Tett” betyr at prøven ikke er gjennomsiktig. Min prøve var litt gjennomsiktig og derfor ikke så tett. Så muligens er det under gjennomsnittet antall sædceller der. Blir spennende å se. Det tar 1 uke å få svarene. Hun sa også at det var vanlig å få litt mindre volum når man avla en slik prøve enn hjemme sammen med kjæresten sin. i og med at man ikke hadde den samme stimulien. Vi diskuterte hvordan porno de burde ha. Jeg ga dem noen tips. Mitt oppmøte var ganske spntant og ikke varslet. Jeg betalte full pris, 1200 kroner. Jeg fortalte om bloggen på slutten av møtet.

Konklusjon

Meget interessant erfaring. Jeg stikker gjerne innom Colosseum Mann igjen. Forbedringspunkter: bedre porno og mulighet for å ta bilder i mikroskopet.

Hjemmeprøve i mikroskopet

Da jeg var på Colosseum Mann spurte jeg om de kunne ta bilder av mine sædceller i mikroskopet. Det hadde de ikke utstyr til. Det var et minus. Jeg fikk eget mikroskop på denne tiden, med mulighet for bildetakning. Og gjorde en analyse av egne sædceller den 25. august 2020. Et par måneder etter jeg var på Colosseum Mann.

Heller ikke på Fürst lab kan de ta bilder i et mikroskop. Rart hvordan jeg med enkle midler får til dette og ikke profesjonelle laboratorier.

Sædcellestørrelse

Følgende bilder er fra sædprøve avlagt hjemme 25. august 2020. Jeg forsøker å anslå størrelsen på sædcellene. Dette gjøres ved å sammenlikne med feltdiameteren – størrelsen på lyssirkelen fra mikroskopet. Denne diameteren er kjent for mikroskopet. For sædcellene brukte jeg 200x forstørring.

saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-02-foto-saed-20200825_162847
Sædprøve avlagt hjemme 25. august 2020. Bildedato og tid: 20200825_162847 og analysert i eget mikroskop. Det går omtrent 13 piler på diameteren. Herfra beregner vi sædcellelengden til rundt 80 mikrometer (0.08 millimeter).
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-03-foto-saed-20200825_162849
Sædprøve avlagt hjemme 25. august 2020. Bildedato og tid: 20200825_162849. Bildet er tatt 2 sekunder etter bildet ovenfor. Vi ser igjen de samme 2 sædcellene. De har bare beveget seg litt på de 2 sekundene.

Sædprøve avlagt hjemme 25. august 2020. Bildedato og tid: 20200825_162847 og analysert i eget mikroskop. Mange av sædcellene i bildet er uklare. Noe av årsaken er prøvetykkelsen og mikroskopet. Mikroskopet får bare frem de som er i eksakt riktig avstand til linsen. De to sorte pilene peker mot to sædceller som kommer godt frem. Den røde pilen ligger langs den ene av disse sædcellene. Pilens lengde er anslagsvis like lang som sædcellen. Slik at den kan brukes til å måle lengden på sædcellen. I venstre kant av bildet er kopier av denne pilen lagt etterhverandre. Vi kjenner diameteren på mikroskopbildet. Det går omtrent 13 piler på diameteren. Herfra beregner vi sædcellelengden til rundt 80 mikrometer (0.08 millimeter).

Antall sædceller i første og siste del av ladningen

Inger fortalte på det første møtet at sædcellene er ujevnt fordelt i “ladningen”. Sædcellene er i første del av ladningen, og ikke i siste del. Jeg verifiserte dette med en hjemmeprøve der jeg la siste del av ladningen under mikroskopet. Det var ikke mye å se. Når jeg derimot analyserte første del av ladningen var det mange sædceller.

Video av sædcellene

Video tatt i mikroskopet på 200x forstørring. Det er endel bevegelse.

Sædprøve avlagt hjemme 25. august 2020. Videodato og tid: 20200825_163158. Det er mye bevegelse. saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-04-video-saed-20200825_163158

Detaljbilder sædcellestørrelse

Samme bilder som ovenfor for vurdering av sædcellestørrelse, men med detalj fokus. Enklere å se hvordan sædcellenes posisjon forandrer seg iløpet av de 2 sekundene det er mellom de to bildene. Man kan se posisjonsforandring hos mange av de andre sædcellene også.

saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-08-foto-saed-detaljer-20200825_162847
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-08-foto-saed-detaljer-20200825_162847
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-16-foto-saed-detaljer-20200825_162849
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-16-foto-saed-detaljer-20200825_162849

Noen flere bilder

saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-07-foto-saed-to-forskjellige-typer-20200825_163133
To forskjellige typer sæd? Den ene er gjennomsiktig-hvit. Den andre er sort. Bilde 20200825_163133.
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-14-saedproven-20200825_162858
saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-14-saedproven-20200825_162858

Øverst: så nesten ut som det var to forskjellige typer sædceller. En liten sort og en større gjennomsiktig. Kan skyldes forhold rundt bildetakning og prøven. Det nederste bildet viser sædceller med lange tynne haler.

Mer fra Trond Jørgensen samtalen

Da jeg idag allikevel hadde kirurgen og urologen på telefonen stilte jeg noen ekstra spørsmål. Ting som er vel så aktuelt for meg og som han også kanskje kan bedre i og med at han er kirurg.

Sommeren etter jeg var fylt 21 år fikk jeg smerter i venstre testikkel. Etter endel utredning som gikk over en måneds tid var det mistanke om både testikkeltorsjon og tumor. Det ble ikke konkludert. Ifjor forespurte jeg og mottok journalen fra 1993. Ved testikkeltorsjon strupes blodtilførsel til testikkelen. Det tar bare timer før den er å betrakte som et dødt organ. Den må amputeres. Det var det som skjedde med meg. Høyre fungerer heldigvis fint. Dette ble gjort på Bærum Sykehus av kirurg Halvor Gude 18. august. Han er idag pensjonert. Jeg snakket med han på telefon for noen måneder siden. Når dette inngrepet gjøres er det vanlig å lage et snitt i skrotalveggen på høyre side. Den gjenværende testikkelen festes til dette snittet slik at den rett og slett gror sammen med skrotalveggen i dette punktet. Dermed kan ikke den også rotere. Jeg spurte Dr. Jørgensen om denne fremgangsmåten var riktig. Og om det gjøres slik også idag. Han kunne bekrefte at det var riktig fremgangsmåte. Jeg spurte om det var mulig å få tilbake testikkelen jeg mistet. Han sa nei. Er det noen undersøkelser eller tester jeg kunne gjøre for å lære mer om denne tilstanden? Jeg sa jeg målte blod testosteron og shbg. Han sa jeg også må måle fsh og lh. Follicle-stimulating-hormone og luteinizing-hormone. Han sa jeg også kunne komme på en undersøkelse hos han og han ville sjekke meg. Jeg sa jeg har høy testosteron på blodprøver. Han sa at man klarer seg fint med en testikkel. Han sa at den gjenværende gjerne vil vokse og produsere mer hormoner. Den vil altså kompensere for den jeg mistet. Virker som dette er tilfellet for meg i og med jeg har høy testosteron med bare en testikkel.

Pornoforslag til Colosseum Mann

saedprove-colosseum-mann-formiddag3juni2020-15-pen-dame

Kan dere vennligst oppdatere pornoen med noe for oss vanlige og ikke bare ha apeporno? Det virker mot sin hensikt. Kjøp noen Playboy på Narvesen!

Spørsmål og tillegg

Mange hormoner varierer over døgnet. Gjør sædmengde, sædkvalitet og andre relaterte parametre det? Varierer det over måneden eller månesyklusen?

Femininisering av norsk politi

Blir mest kvinner i politiet fremover. Det matcher ikke akkurat kjønnsbalansen blant kjeltringene.

Nå er det flere kvinner enn menn på politihøyskolen. Per 3. nov 2021: i årets studentkull er 6 av 10 politistudentar kvinner. På Politihøgskolen i Oslo, der karaktersnittet er høgast, er 7 av 10 studentar kvinner.

Har man glemt at det ofte må fysisk styrke og aggressivitet til for å fakke kjeltringer? Og at kjønnsbalansen blant kjeltringer ikke følger statens regulativ? Mulig kvinner vil ha likestilling. I denne saken er det sannsynligvis de selv som er de største taperne.

Jeg digger kvinner over alt på jord og vil at de skal ha alt de behøver. Men at kvinner til enhver tid skal konkurrere på mennenes sterke sider, eksempelvis som politibetjenter, gjør at de settes opp for å tape. Ikke klok likestilling for noen.

Bislett Rustam L F 2021-11-09

På morgenen tirsdag 9. november 2021 gikk en forstyrret person Rustam Louis Foss amok på gaten med kniv. Politiet ankom. De forsøkte først å kjøre han ned med politibilen! De traff. Ruslam havnet på fortauet foran bilen. Kom seg opp. Politiet forsøkte på nytt å kjøre han ned. Denne gangen krasjet politibilen inn i en bygning. Ruslam rev opp døren til politibilen og angrep den mannlige betjenten med kniv. Vedkommende ble skadet. Tilslutt ble Ruslam skutt og drept av politiet.

femininisering-av-norsk-politi-01-dagbladet-ruslam-kniv-bislett-20211109
Fra knivstikkingen på Bislett 2021-11-09. Mest kvinner i aksjon. Medhjelper fra gaten i lys genser.

Man kan lure på hvor profesjonelt politiarbeid det er å forsøke å kjøre ned gjerningpersonen med bil. Selv ville jeg hatt et skytevåpen, stanset bilen og konfrontert vedkommende. Når vedkommende ikke selv hadde skytevåpen ville det vært lett match.

Ropet Allahu Akbar underveis.

Denne saken, og også den liknede saken i Kongsberg for få uker siden, viser at politiet gjør alt for å unngå konfrontasjoner. Selv når risikoen er lav.

Kongsberg Espen A B 2021-10-13

Saksforløpet likner. En person Espen Andersen Bråten gikk amok med pil og bue. Gikk inn på Coop. Politiet ankom. Har lest at det var to kvinnelige betjenter. De gikk inn på Coop for å fakke han. De ble angrepet med pil og bue. De trakk seg ut av butikken. Espen Andersen Bråten flyktet gjennom bakdøren i butikken. Drepte deretter 5 personer. Ikke spesielt imponerende politiarbeid.

Ropte også Allahu Akbar underveis.

Oppdatering 18. mai 2022. Nå er rettssaken med Espen Andersen Bråten igang. Vi får noe informaskjon rundt handlingsforløpet. Og så er det spørsmål om motivet. Hvorfor gjorde han dette? Fordi han var syk, ifølge norsk rett. Ikke ett sted nevnes det at han var konvertert til Islam og ropte Allahu Akbar under ugjerningene. Vi er glad i å lure oss selv her til lands. Aftenposten 18. mai 2022. Kongsberg-drapsmannen erkjenner straffskyld: -Målet var å drepe så mange som mulig. Med pil og bue, 60 piler og fire kniver gikk Espen Andersen Bråthen ut av døren i Kongsberg i fjor. Målet hans: Å drepe flest mulig.

Oppdatering 20. mai 2022. Var det to politikvinner som konfronterte Andersen på Coop før han hadde drept noen? De to var selv bevæpnet med pistol og maskingevær. Allikevel trakk de seg tilbake og lot han slippe unna og drepe 5 personer. I mediene legges det strengt lokk på å oppgi om de to var kvinner. Resett skrev iforgårs “For de to politikvinnene som først ankom matbutikken der tiltalte skjøt rundt seg med en pil og bue, var bevæpnet med politiets tjenestepistol (Heckler og Koch P30 – 15 skudd i magasinet), samt maskinpistol (Heckler og Koch MP5, 30 skudd i magasinet). Dersom de to var reglementert antrukket, relatert til politiets instruksverk, var de på overkroppen (under politiskjorten) iført politiets obligatoriske skuddsikre vest.” Idag er politikvinner endret til “polititjenestepersonene”.

Kjetil Andre Østhus

Oppdatering 3. januar 2022. Den talentfulle kokken Kjetil André Østhus (28) fra Karmøy feiret inngangen til det nye året, da han ble knivstukket til døde. – Et sjokk, sier stjernekokken Geir Skeie til VG. Kommentar: det står i avisene at gjerningsmannen er britisk. Det står ingenting om etnisitet. Det tyder på at det er en mørkhudet innvandrer som er gjerningsmann. Det kommer sikkert mer informasjon etterhvert. Vi får ikke ta noe på forskudd.

Lia Thomas

Oppdatering 1. juni 2022. Ikke akkurat rett på tema i dette innlegget men et eksempel på hvordan man for tiden absolutt må rote til noe så intuitivt og enkelt som kjønn. Lia Thomas, the transgender swimmer at the University of Pennsylvania, won the NCAA championships in the 500-yard race on Thursday. En mannlig svømmer som var middels god gjennom tenårene. Når han var rundt 20 ville han bli kvinne samt konkurrere i damesvømming. Han vant alle konkurransene. Fyren ser ikke akkurat ut som en dame. Han ser omtrent ut som Michael Phelps. Snart er det ingen damer som vinner i dameklassen lengre. Genialt system.

Moren min

Moren min døde av lungekreft da jeg var 8 år og 3 måneder.

Hun var 26 da hun fikk meg i 1972. Hun døde av lungekreft med spredning. I 1980. Idag er 11. november 2021. Hun ville blitt 76.

moren-min-20211111-02-putte-ps-sorthvitt

Jeg husker mest enkeltepisoder. Vi fylte bensin, jeg fikk holde pumpen, og jeg sølte bensin på meg som sved. Vi ryddet i hagen på Abbediengen, jeg gikk inn i nyvasket gang med møkkete sko selv om jeg hadde fått beskjed om ikke å gjøre det, og hun ble irritert. Hun gjorde det modige og riktige og giftet seg på nytt. Jeg fikk min 5 år yngre lillebror. Jeg husker hun skulle på fest i turban og en kjole med en stor rød lapp i rumpa. Jeg husker jeg besøkte henne på sykehuset. Uten helt å forstå.

moren-min-20211111-05-putte-gronnhvit-tre

For en måned siden så jeg bilder og film av henne og søstrene og mine besteforeldre og oss barnebarna. Fra 70 tallet. De 3 var så pene. Det var rart å se henne i levende bilder. Bestefaren min er H.R. advokat Fo.

moren-min-20211111-11-aander-og-spirits-jeg-vil-gjerne-hore-fra-moren-min

De siste årene har jeg gått opp endel gamle spor. Lest journal fra Ullevål sykehus der hun døde. Det begynte med smerter i korsryggen ved juletider året før. Undersøkelser fant at det var adenocarcinom i venstre lunge. Hun fikk strålebehandling. Det hele spredde seg til skjelett og hjerne. For noen år siden snakket jeg med en familievenn og han sa hun hadde klaget over ryggsmerter.

moren-min-20211111-03-putte-pasientjournal-s10-02

The day I met cancer.

Jeg husker en enkeltepisode fra året på Bestum barneskole. Det var en fontene i skolegården. En av de eldre guttene trakk jenter bort til fontenen for å kysse dem. Jeg ble skremt av det.

Jeg husker ett navn fra klassen. Tobias. Min første venn?

moren-min-20211111-06-stekte-epler
moren-min-20211111-07-eplekake

Oppdatering 12. desember 2021. Jeg hører på Klinghardts torsdagsoppdateringer hver eneste uke. De siste gangene har vært om kreft. 2. november snakket han om traumer og brystkreft. Han sa

 • Kreft i høyre bryst ofte stammet fra traumatiske opplevelser omtrent 3 år tilbake i tid. Altså ganske nylig.
 • Kreft i venstre bryst ofte stammet fra barndomstraumer. Eller fra transgenerasjons traumer (også traumatiske hendelser hos ens foreldregenerasjon eller tidligere kan påvirke en).

Min mor hadde kreft på venstre side. Jeg er ikke sikker på om det var lungekreft eller brystkreft. Har alltid hørt at det var lungekreft. Fra sykehuspapirene kan det se ut som en blanding.

Oppdatering 17. desember 2021. Idag ble jeg oppringt av en overlege (angående aluminium). De siste årene har jeg opplevd tittelen som noe komisk. Før og etter samtalen idag fikk jeg flashback til “overlege Flottendrei”. Muligens Flottenfei. Husker ikke hvor det kommer fra. Nesten så jeg tror det stammer fra moren min.

Oppdatering 17. desember 2021. Jeg ser ikke mye på TV. Jeg hadde Netflix en periode men brukte det nesten aldri. Bortsett fra en serie. Rundt 2016 så jeg Dexter for første gang. Det var flere år før denne bloggen. Psykologien der sugde meg umiddelbart inn. Jeg endte med å se alle 8 sesongene iløpet av et par måneders tid. Et år senere så jeg alle sesongene omigjen. Dexter og storebroren mistet moren til et brutalt og blodig drap de selv overvar. Dexter var rundt 3, broren rundt 8. Broren endte som kriminell. Dexter klarte seg. Han jobbet i politiet med teknisk analyse av åsted. En tildels blodig jobb der man analyserer biologiske spor på åstedet. Ofte blod. Kriminelle handlinger ble ofte rekonstruert. Han opplevde etterhvert flashbacks til morens død. Episoder der moren var involvert, først og fremst drapet men etterhvert også andre episoder, kom tilbake i kortvarige bilder. Slike flashbacks ble gjerne forårsaket av ting han opplevde som hadde likhetstrekk til flashback bildene. Kanskje en måte å aksessere materiale i hjernen som ellers ikke er tilgjengelig. Dexter levde også et dobbeltliv.

Oppdatering 8. mars 2022. Dette blir kort om et komplekst tema. Min mor opplevde et traume rundt min fødsel. Hun ble forlatt av sin mann dagen etter jeg ble født. Hun døde i 1980, 34 år gammel. 8 år senere. Kan trumet være årsaken? De var egentlig 4 søstre. En av de to første døde i tidlige tenår. Hos oss barnebarna er det to som har slitt (meg pluss en til). Muligens tre. Er det en sammenheng? Gjenoppstår familietraumer i neste generasjoner? I noen tilfeller vet man at dette er tilfelle. Det er gjort en studie med mus. Hver gang de fikk kjenne lukten av kirsebærblomster fikk de også et elektrisk støt. Dette gjør at kroppen produserer kortisol. Etterhvert gjorde bare blomsterlukten at de produserte kortisol. Tilsvarende effekt er kjent fra andre forsøk, blant annet Pavlovs hunder. Deretter så man på avkom i flere generasjoner. Også hos disse gjorde bare blomsterlukt til at det ble produsert kortisol. Avkommene hadde aldri selv vært utsatt for elektrisk støt. Den assosierte stressresponsen gikk i arv. Nature Neuroscience. Published 01 December 2013. Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Brian Dias and Kerry Ressler. Aftenposten 4. mars 2022. De ble født sammen, vokste opp sammen og delte alt med hverandre. Så døde en av dem. A-magasinet har møtt tvillinger som må leve videre alene. Types of Twins. Fraternal, Identical, and More.

Oppdatering 29. mai 2022. Idag hørte jeg et foredrag av Stewart Pearce. På quantumsoundtherapy summit. Han arbeider med stemmebruk. Han hadde prinsesse Dianas som kunde de siste to årene før hun døde august 1997. Jeg har en tilknytning til henne fordi hun også døde så tidlig fra sine to gutter. Og hun var en så god person som brukte sin priviligerte stilling til å gjøre en forskjell i verden. Hos de som behøvde det mest. Blant annet barnehjem. I januar 1997 besøkte hun et krigsherjet Angola og felte tårer da hun så hva minene hadde gjort. I høst er det 25 år siden hun døde.

moren-min-20211111-08-diana-landminer
moren-min-20211111-09-diana-mineofre

September 2019 dro prins Harry til Angola. Minefeltet var ryddet. Området var blitt urbant. Den grønne åkeren var erstattet med bygninger og gater. Det var plantet et Princess Diana tre der hun hadde gått. Harry reiste også til et annet minefelt i landet som fortsatt var uryddet.

moren-min-20211111-10-harry-angola

Diana ønsket et forbud mot miner. Hennes besøk i Angola var et vendepunkt i saken. Måneder etter hennes død ble Ottawa avtalen undertegnet. Den hadde som formål å fjerne produksjon og bruk av landminer.

Oppdatering 27. januar 2023. Olav Torvund om sin mor. Mor ble født i Jokioinen i Sør-Finland, 3. desember 1926. Våre mødre var hjemme da vi var små, selv om vi gikk i barnehage. Det var vel hva man i dag vil kalle en halvdags barnehage. Jeg tror vi var i barnehagen fra 08.30 til 14.00. Da vi barn ble litt større, uten at jeg husker akkurat hvor store, begynte mor å søke seg ut i yrkeslivet. Det var ikke så enkelt. Den gangen, tidlig på 1960-tallet, var det helt utenkelig for Norsk Hydro og de andre industribedriftene i området å ansette en kvinnelig sivilingeniør. Selv om de stadig søkte etter nye ingeniører, fikk ikke min mor en ingeniørjobb — fordi hun var kvinne. Akkurat den delen av historien fikk ikke jeg høre før mange år senere. Så jeg lærte ikke den leksen om kvinnediskriminering da jeg var liten. Mor sa en gang om det finske ordet “sisu” at det betyr å holde på til man ikke orker mer, og så bare fortsette. Det gjaldt ikke bare fysisk slit, men også andre påkjenninger. Man tok det som kom, og holdt ut.

Oppdatering 31. januar 2023. What is postpartum psychosis? Rare condition is in the spotlight after the Lindsay Clancy killing of three children in Massachusetts. Postpartum psychosis is an illness in which hallucinations and delusions alter a person’s sense of reality after giving birth, sometimes driving them to harm themselves or their children. Texas mother Andrea Yates stunned the nation when she admitted to drowning her five children, one by one, in the family’s bathtub in June 2001. Her children ranged from 6 months to 7 years, and Yates’ attorneys said she was suffering from postpartum depression and postpartum psychosis when she decided that killing her children would save them from going to hell. Yates was initially convicted of murder before that conviction was overturned and she was found not guilty by reason of insanity in 2006. In 2023 Massachusetts, Lindsay Clancy has been charged with two counts of homicide and three counts each of strangulation and assault and battery.

Nutrahacker detoxgener og kosttilskudd anbefalling

Nutrahacker gir råd om kosttilskudd på bakgrunn av genetikk.

Jeg gjorde en gentest hos firmaet 23andme høsten 2009. Man får tilsendt en beholder for spyttprøve. Prøven returneres. På bakgrunn av denne kartlegges en god del Single Nucleotide Polymorphisms. SNPs er typiske steder i DNA molekylet som kan variere mellom mennesker. Nutrahacker gir råd om kosttilskudd på bakgrunn av genanalysen herfra. I dette blogginnlegget er formålet å forbedre detox katasiteten. Det er en grunnleggende egenskap for god helse. Et godt startpunkt for å sette opp en tilskuddsplan.

Mat og kosttilskudd

Det er, som ordet indikerer, noe man tar som et tillegg til mat. Hvilke kosttilskudd er bra å ta? Blodprøver er øyeblikksbilder og er ofte ikke bra til å gi svar på dette. Mange leger er ikke klar over dette. Hårprøver er bedre egnet. De sier noe om hva som skjer i cellene, over en periode på måneder. Man går ofte etter symptomer. Til syvende og sist så må man også prøve å feile litt.

Er gentester egnet til å gi kosttilskudd anbefallinger? Det er tema her.

Jeg er meget nøye med et rent, næringsrikt kosthold og forsøker å få så mye som mulig av næringsstoffene derfre. Jeg tar så lite kosttilskudd som mulig da jeg tror det er lett å lage ubalanser og dermed gjøre vondt verre. Men noe tar jeg. Jeg prøver ofte nye ting. Og bruker det i perioder, for så å ha pauser. Magnesium er unntaket. Det tar jeg stort sett alltid. Jeg har også tatt C vitamin en god stund. Begge disse er vannløselige så man risikerer ikke at de lagres i kroppen. I det siste har jeg eksperimentert med B vitaminer. Noen ganger tar jeg vitamin D. Men bare i perioder da D er fettløselig. Og jeg tar det alltid sammen med vitamin K2 og magnesium. Jeg forsøker å få så mye vitamin D på den naturlige måten – fra solen.

23andme rådatafilen

23andme benytter noen få av SNP resultatene til egne rapporter. Tjenesten er dermed todelt:

 • en kartlegging av det genetiske materialet (rådata fil)
 • en tolkning av hva genene betyr i praksis (rapporter)

Mange av rapportene til 23andme er ikke så interessante. De er mest “fun facts”. Eksempelvis om man kan smake bitterstoff og sannsynligheten for at man har kløft i haken. Det mest interessante er rådata filen. Denne inneholder alle kartlagte SNP. Det finnes mange nettsider som kan bruke denne og gi ytterligere tolkning av genenes betydning. Mange av disse rapportene er mer interessante enn 23andme sine. Man kan laste ned sin rådata fil fra 23andme sin hjemmeside.

Nutrahacker detox

Nutrahacker kan bruke 23andme rådata. Som navnet indikerer er de opptatt av ernæring. De gir anbefallinger på kosttilskudd på bakgrunn av genetikk. De har noen gratisrapporter, og noen som koster penger. Jeg var i første omgang interessert i

 • Nutrahacker gratis Detox rapport, samt
 • Nutrahacker gratis Detox supplement visualization tool. Anbefallingene her bygger på Detox rapporten og skal forbedre kroppens evne til avgiftning.

Jeg lastet opp min 23andme rådatafil på hjemmesiden dere. Ventet noen minutter. Og fikk tilgang til alle lovede rapporter og andre data.

Nutrahacker oppsummering

Nutrahacker undersøker 58 SNP som de mener er aktuelle for detox egenskapene. Jeg hadde avvik i 14 av disse. Se bilder fra rapporten nedenfor. Vet ikke helt om dette er mye eller lite. For hvert avvik gir de forslag til tilskudd du bør ta, og også tilskudd du bør holde deg unna. Jeg ønsker å ta det viktigste. Og selvsagt holde meg unna det som gjør vondt verre.

I rapporten anbefalles noen ganger ett tilskudd for ett gen, mens det frarådes for et annet. Jeg gjorde en enkel analyse der ett tilskudd får 1 poeng hver gang det anbefalles, og ett minuspoeng hver gang det frarådes. Herfra får man et utgangspunkt for hva som er riktig for meg. Mye av det som anbefalles og frarådes har jeg erfaring med. Dette bruker jeg når jeg setter opp det endelige programmet. Når jeg forsøker et nytt tilskudd gjør jeg ingen andre endringer i daglige rutine og forsøker legge merke til om jeg føler meg bedre, sover bedre, har mer energi osv etter jeg la til det nye tilskuddet.

Jeg endte med følgende programmer:

 • Prog1 enkelt: NAC, b2 (riboflavin-5-phosphate?), b3 niacin ikke timerelease, vit c mercola liposomal. Magnesium. Jeg har brukt NAC og b2 før og synes begge har fungert bra for meg. Rett og slett ved at jeg har følt meg bedre og har mer energi. b3 (vanlig, ikke timerelease) liker jeg også fordi det gir en blodflush. Kan ikke si jeg har følt meg bedre av den. Den er billig og enkel å få tak i. Vitamin C liker jeg, synes jeg føler meg bedre av den. Spesielt Mercola sin. Den er liposomal. På min organic acids test fikk jeg lav vitamin C.
 • Legg til Vit E tocotrienol form. Jeg hørte et foredrag med Jonathan Lizotte, sjefen i høykvalitets kosttilskudds firmaet Designs for Health. Han nevnte nevnte en dansk undersøkelse der vitamin E i tocotrienol form beskytter mot kreft. Så jeg kjøpte to bokser av deres vitamin E.
 • Prog2 avansert: legger til en og en av b5, b6, diindolylmethane, molybdenum, manganese, b12 hydroxycobalamin (?)
 • Prog3 mer avansert: legger til en og en av progesterone, potassium, ornithine, rooibos. Prøve v9 varianter.

Jeg skal unngå versjoner av tilskuddene som er metyldonorer. Jeg tar PC PhosphatidylCholine hver morgen. Er det en metyl donor?

Oppdatering 17. februar 2022. Jeg har en MTHFR gendefekt. Både A1298C og C677T heterogen på begge – compound heterozyg. Et resultat er at det homocystein ikke omdannes til methionin. Så jeg får for høy homocystein. Noe jeg ser på blodprøver. Og muligens for lav methionin. Og lav glutathione, noe jeg så på organic acids test. NAC er en methionin precursor. Så derfor bør jeg ta NAC. Learn About N-Acetyl Cysteine in 5 Minutes. N-acetyl cysteine (NAC), a form of cysteine, is an amino acid that can become essential when you are deficient in the essential amino acids methionine and serine. Your body needs cysteine to produce glutathione, but this amino acid is only considered to be semi-essential since it is usually synthesised in your tissues using serine and methionine. Is NAC water-soluble or fat-soluble? NAC is highly soluble in water. In fact, this substance is considered to be even more water-soluble than L-cysteine, another popular form of cysteine. Når jeg tar NAC synes jeg også jeg merker en positiv forandring.

Oppdatering 17. februar 2022. Igår leste jeg kapittel 10 i Firstenberg boken Usynlige Regnbuen (Invisible rainbow). Det handler om porfyriner. Jeg har testet positivt for HPU. HemoPyrrolactam-Uria. Så jeg er utsatt for porfyri sykdom. Det medfører større risiko for toksisitet. Så det er et argument i seg selv til å ta glutathione precursoren NAC. Firstenberg skriver at sink ikke nødvendigvis er så lurt å ta. Han mener man ikke bør ta sink. Jeg er tilbøyelig til å være enig. Jeg tror muligens sinktilskudd gjør at jeg føler meg litt mindre bra.

Nutrahacker email

nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-01-email-20210923-detoxreport-detoxsupplements
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-01-email-20210923-detoxreport-detoxsupplements

Nutrahacker intro resultatrapport

nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-02-detoxrapport-intro01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-02-detoxrapport-intro01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-03-detoxrapport-intro02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-03-detoxrapport-intro02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-04-detoxrapport-intro03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-04-detoxrapport-intro03

Nutrahacker resultatrapport

nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-05-detoxrapport-detoxgener01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-05-detoxrapport-detoxgener01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-07-detoxrapport-detoxgener02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-07-detoxrapport-detoxgener02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-09-detoxrapport-detoxgener03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-09-detoxrapport-detoxgener03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-06-detoxrapport-kosttilskudd01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-06-detoxrapport-kosttilskudd01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-08-detoxrapport-kosttilskudd02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-08-detoxrapport-kosttilskudd02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-10-detoxrapport-kosttilskudd03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-10-detoxrapport-kosttilskudd03

Enkel analyse

Hvert tilskudd får en 1 hver gang det anbefalles, og en 0 (egentlig -1) hver gang det frarådes. Summen her, samt erfaring jeg har med mange av tilskuddene, brukes for å sette opp et tilskuddsprogram.

diindolylmethane 1
NAC 1
vit b2 1,1,1, (riboflavin for high blood pressure) (ribo-5-phosphate r5p riboflavin-5-phosphate?)
vit b3 1,1
vit b5 1
vit b6 1,1
l-methylfolate 1,1
methyl donors 0,0
folini acid 0,0
folate 0,0
vit b12 1,1,1
hydroxy b12 hydroxycobalamin 1,1
methyl b12 0,0,1,1,1
vit c 1
vit e in tocotrienol form 1
molybdenum 1
manganese 1,1
cannabis 0
progesterone 1
curcumin 0
estrogens 0
androgens 0
probiotcs 1
low fat diet 1
cholesterol 0
potassium 1
ornithine 1
roiboos 1

diinolylmethane, b2, b3 ikke teamrelease, b5, vitb12 ikke methyldonor hydroxycobalamin?, vit e tocotrienol,molybdenum, manganese, progesterone, probiotics (ferments), low fat diet, potassium, ornithine, rooibos,

 • b2 har vært bra. har også prøvd b1 samtidig så vet ikke om det er b1 eller b2 som fungere. Men har fungert veldig bra.
 • diinolylmethane har jeg aldri prøvd før
 • nac har jeg prøvd før og det har vært bra
 • b2 har vært bra. har også prøvd b1 samtidig så vet ikke om det er b1 eller b2 om fungerer.
 • b3 niacin har jeg prøvd uten at jeg merket noen forskjell. kanskje pga teamrelease.
 • b5 har ikke prøvd før pantothenic acid
 • b6 har prøvd men syntes ikke det ga noen forskjell. men ønsker prøve igjen.
 • methylfolate (b9) har prøvd men syntes ikke det ga noen forskjell. kanskje pga jeg ikke skal ha methyl donors.
 • vit b12 har forsøkt en type som ikke fungerte kanskje pga feil type
 • vit c liker jeg
 • vit e tocotrienol kan jeg gjerne forsøke
 • moly og manganes har jeg og vil jeg prøve
 • NAC. Har jeg erfaring med. Den har fungert bra for meg.
 • Vit b2. Jeg har erfaring med. Bra for meg.
 • Vit b3. Har jeg prøvd før uten at jeg merket så mye forskjell. Men kanskje var det fordi det var en time-release versjon. Jeg ønsker å prøve en vanlig b3 igjen.
 • Vit b5. Har jeg ikke forsøkt før.
 • Vit b6.

Jeg har forsøkt methylfolate før. Dette er vit b9 i metylert form. Det er ofte anbefalt for slike som meg som har MTHFR. Men jeg merket aldri noen forskjell. Så ikke så høyt prioritert nå. Andre gener tilsier jeg skal ikke ha methyl donors så kanskje derfor den ikke fungerte.

Take supplements

Screenshots fra Nutrahacker Detox supplement visualization tool.

nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-11-kosttilskudd-graf-take01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-11-kosttilskudd-graf-take01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-12-kosttilskudd-graf-take02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-12-kosttilskudd-graf-take02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-13-kosttilskudd-graf-take03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-13-kosttilskudd-graf-take03

Avoid supplements

nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-14-kosttilskudd-graf-avoid01
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-14-kosttilskudd-graf-avoid01

Take-avoid konflikt

nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-15-kosttilskudd-graf-take04
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-15-kosttilskudd-graf-take04
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-16-kosttilskudd-graf-take05
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-16-kosttilskudd-graf-take05
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-17-kosttilskudd-graf-avoid02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-17-kosttilskudd-graf-avoid02
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-18-kosttilskudd-graf-avoid03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-18-kosttilskudd-graf-avoid03
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-19-kosttilskudd-graf-avoid04
nutrahacker-detoxgener-kosttilskudd-20210923-19-kosttilskudd-graf-avoid04

Explore what to Take and what to Avoid using a Collapsible Tree Diagram (click on the blue nodes to expand the tree)

Vitaminlab

De har kosttilskudd tilpasset Nutrahacker rapporten. Tror de er Nutrahackers eget kosttilskudds firma.

Genetic Genie

gg bruker også 23anme rådata gggg abc. TODO legge ut min Genetic Genie analyse.