covid19 vaksinejuss

Under covid19 epidemien har staten tatt seg vide fullmakter. Ikke alltid så lett å vite om de bryter loven. I denne posten vil jeg samle opp betraktninger rundt covid19 juridiske relaterte problemstillinger.

Vaksinejuss fra Australia

Australia ligger et stykke foran Norge når det gjelder inngripen i menneskers liv. Det går på mulighet til å bevege seg rundt, til å opprettholde betalt arbeide og inntekt, reise etc.

Når dette skrives, 30. januar 2022, må man i Australia sjekke inn i matbutikker og andre forretninger ved at man med mobilen leser av en QR kode. Personlige data til en database. Myndighetene ønsker å kjenne innbyggernes bevegelsesmønstre. Kommer dette og liknede til Norge? En juridisk gruppe Advocateme i Australia (www.advocateme.com.au) har laget maler for hvordan innbyggere kan svare på trakassering fra myndighetene. Australsk og norsk juss er selvsagt ikke identisk. Malene kan allikevel være god inspirasjon dersom man må svare på hjemlig trakkassering. Takk til Serene Teffaha for å dele informasjonen.

Avslag på forespørsel om covid19 vaksinering. 29.09.2021-COVID Vaccine Declination Form inc Student Form and research paper.

Avslag på forespørsel om bruk av munnbind og ansiktsmaske. Mandatory Masking.

Innsjekking i butikk med qr kode.

Tvungen vaksinering mot covid19 og influensa. Mandatory Vaccinations Influenza and COVID19 26-10-21.

Tvungen covid19 PCR test.

Informasjon ved tvungen eller påtvunget vaksinering mot covid19 eller vaksinering generelt.

Coronajuss1 Den norske legen Heiko Santelmann tar vaksinering til rettssalen

Fra docheico.eu. Tillater meg å opplyse om at jeg i dag har levert en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo Tingrett, for å få stoppet bruken av korona-vaksiner øyeblikkelig, til det har blitt undersøkt om mine funn på giftige stoffer i vaksinen er korrekt eller ikke.

Coronajuss2: statens holdning til lov

Juridisk hjertesukk ved årets start. inngrep dot no 4. januar 2022. Alf Petter Høgberg. Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Aldri før har vi i fredstid sett så mange eklatante angrep på grunnlov og lov fra offentlige myndigheter. Denne suverene holdning til lovverket kommer kanskje best til uttrykk i koronaforskriftens angivelse av smittevernloven nødrettsbestemmelse som et av flere stående grunnlag for forskriften. Smittevernlovens nødrettsbestemmelse gir eksplisitt hjemmel til å fravike eksisterende lover. Henvisningen til den ble tatt ut i september 2020, men satt tilbake i november 2020. Om dette skjedde som følge av kritikk av eksisterende bestemmelser eller under planlegging av nye, får vi ikke innsyn i. Jeg forstår heller ikke på hvilken måte nødrettsbestemmelsen i dag utgjør et grunnlag. Men smittevernstaten gjør som den vil, den handler. Og for smittevernstaten synes det å være én særlig parameter som er styrende for alle de beslutninger som treffes, nemlig den sørgelig svake sykehuskapasiteten vi over tid har skapt, og i særdeleshet intensivkapasiteten, som har blitt halvert siden 80-tallet. Altså en styrt rasering av landets helsetilbud. Her har politikere, «helsetopper» og økonomer dratt i trespann lenge, slik at beredskap og overkapasitet endelig er å anse som fremmedord ettersom de i en normalsituasjon innebærer tap. Nå har vi i praksis ingenting å gå på.

Grunnloven 104 og barnevaksinering

Se Barnevaksinering og grunnloven.

Coronajuss3: tvangsvaksinering

Advokatbladet 11. januar 2022. Hjemmelsgrunnlaget for innføring av vaksineplikt finner vi i smittevernloven § 3-8 som lyder slik: “Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.” Vi kan ikke se at hverken dagens smittesituasjon eller dagens vaksiner oppfyller lovkravet all den tid vaksineringsgraden allerede er cirka nitti prosent, og vaksinene ikke er særlig egnet til å forhindre smittespredning. Dette innebærer at de ikke kan være avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd.

Oppdatering 4. februar 2022. Østerrike innførte idag tvangsvaksinering. Det står mer om det i corona oppdaterings bloggposten (første posten om norge-sverige i corona). Italia har innført tvangsvaksinering for noen grupper, tror det er de over 50 år gamle.

FDA nektet utlevere vaksine test data

A group of scientists and medical researchers sued the FDA under FOIA to force release of hundreds of thousands of documents related to licensing of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine. Plaintiffs attorney Aaron Siri explains the fight that led a federal court to order expedited release of documents the agency claimed it would take decades to process.

 • The FDA shall produce the “more than 12,000 pages” articulated in its own proposal, see ECF No. 29 at 24, on or before January 31, 2022.
 • The FDA shall produce the remaining documents at a rate of 55,000 pages every 30 days, with the first production being due on or before March 1, 2022, until production is complete.

Barnevaksinering og grunnloven

Hver gang Staten oppfordrer barn til å ta covid19 vaksine bryter de grunnloven paragraf 104.

Under corona pandemien har vi opplevd det ganske utrolige at Staten ofte er villig til å ofre småbarn for å muligens redde noen 90 åringer med dårlig helse. Dette skjer hver gang Staten oppfordrer småbarn til å vaksinere seg med corona vaksine. Fordi argumentet for barnevaksinering er ikke for å bedre barns helse men for å redusere smitterisiko for voksne. Dette er brudd på Grunnloven paragraf 104.

Det er nå godt kjent barn ikke utvikler alvorlige covid19 symptomer. Derimot utvikler de god naturlig immunitet etter smitte. Så å få corona for barn er vanligvis å betrakte som en fordel og et gode.

Vaksinene har større bivirkninger for barn enn for voksne. Vi ser dette blant annet fra hjertebetennelsen tenåringer opplever.

Hvorfor skal man da vaksinere barn? For å muligens gjøre barn mindre smittefarlige for voksne. Vaksinene virker sannsynligvis ved at de reduserer virusmengden en smittet person har innabords. Dermed vil vedkommende puste ut mindre mengde virus og muligens være mindre smittefarlig.

Når man vurderer å vaksinere barn uten hensyn til barnets beste må man være helt klar over at man bryter grunnloven. Paragraf 104:

“Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.”

Her er det 2 ting slike som meg ikke forstår:

 • Når var det ok å ofre barn for voksne? Det er barna som har livet foran seg. I corona tas dette til det ekstreme da det stort sett er 90 åringer som tjener på barnas offer.
 • Når var det ok for politikerne å bryte loven, og i særdeleshet Grunnloven?

Politikerne er så vant til å bryte Grunnloven at de legger knapt merke til det. Befolkningen har sluttet å bry seg når konsekvensene ikke er umiddelbare og åpenbare.

Og folk har muligens mistet helt grunnleggende instinkter der barns beste settes først.

Jeg ble oppmerksom på bestemmelsen da jeg leste Aftenpostens artikkel om organiseringen av tingretten. Ifølge Grunnlovens paragraf 104 skal hensyn til barns beste vurderes ved avgjørelser som berører barn.

Robert F. Kennedy, leder for Childrens Health Defense, arbeider mot risikable barnevaksiner. Han og Klinghardt er mine to største helter.

barnevaksinering-og-grunnloven-20220128-02-robert-f-kennedy-jr-defeat-the-mandates-23-januar-2022
Robert F. Kennedy Jr, leder av Childrens Health Defense.
barnevaksinering-og-grunnloven-20220128-03-robert-f-kennedy-jr-defeat-the-mandates-23-januar-2022
Defeat the Mandates demonstrasjon 23. januar 2022.

RFK: Democracy in an era of intrusive technologies.

politico.com May 08, 2019. On Robert F. Kennedy Jr. By KATHLEEN KENNEDY TOWNSEND, JOSEPH P. KENNEDY II and MAEVE KENNEDY MCKEAN. RFK Jr. Is Our Brother and Uncle. He’s Tragically Wrong About Vaccines. We love Robert F. Kennedy Jr., but he is part of a misinformation campaign that’s having heartbreaking—and deadly—consequences.

Spin Magazine spin.com. January 17, 2022. The Outsider. Robert Kennedy, Jr, ostracized for his criticisms of vaccines, has written an explosive expose of America’s Doctor, Anthony Fauci. Here Kennedy has a lot to say, about Fauci, COVID and our corrupted media. Written By Bob Guccione Jr. Fauci was the guy. It was his study that he funded Ralph Baric [at the University of North Carolina] to do. The most sinister of the studies developed a process that’s called “seamless ligation” and Baric called it the “No-See-Um process”, it’s a way for hiding the human fingerprints on gain-of-function orgasms (skal være: organisms), a process for hiding the human tampering on the coronavirus. And then Baric taught it to the Chinese, he taught it to Shi Zhengli who was the Chinese bat lady. And then they started doing it over there. His book The Real Anthony Fauci came out in November and became the number one selling book in America, and yet didn’t get a single review. That is a measure of what a pariah he’s become to the left. The irony is that the only major media outlet that interviewed him for the book before I did was Tucker Carlson, who openly hates Fauci, on Fox News. Besides The Defender, is there anybody else you think is doing a good job? I would say The Epoch Times. But the Epoch Times has a bias. You can get real news there. I think you can get real news on Al Jazeera, but on CNN it doesn’t exist. There’s a little bit on CNN International but I would say, internationally, Al Jazeera, weirdly, ironically, is a place where you can get it. Even Al Jazeera does not cover these huge demonstrations that they’re having in Europe.

The Epoch times.

Wikipedia Ralph S. Baric: Barics work involves coronaviruses, including gain of function research aimed at devising effective vaccines against coronaviruses. Baric has warned of emerging coronaviruses presenting as a significant threat to global health, due to zoonosis.

Mine blodprøve parametre

Det er interessant å følge blodparametre over tid. Jeg gjør dette ved å ha et utvalg blodparametre jeg tester hvert halvår.

Hvert halvår tar jeg blodprøve og hårprøve. En viktig grunn til kontinuitet er for å kunne se hvordan ting utvikler seg over tid. Kanskje kan endringer knyttes til endringer i livsstil. For eksempel kosttilskudd.

Testparameter tolkning

Ingen tester er perfekte.

For å kunne tolke tester må man kunne biokjemi, biofysikk, biomekanikk. Mange leger og laboratorier svikter her. Feil forståelse av testers nøyaktighet og feil tolkning av parametre kan fort gjøre vondt verre.

Eksempelvis tror mange at man kan diagnostisere magnesiummangel i blod. Det kan man ikke. Det kan gjøres i hår. Ingen lege fortalte meg det. Jeg måtte finne det ut selv.

Alltid samme testforberedelser

Jeg forbereder meg alltid likt foran hver blodprøve. På den måten blir prøvene mest mulig sammenliknbare.

Jeg tar alltid prøvene om morgenen rundt klokken 8. Hvis ikke dette lar seg gjøre tar jeg prøvene allikevel.

Jeg faster i minst 12 timer før. Forsøker å få en god natts søvn. Drikker som vanlig 2 kopper vann rett etter jeg har stått opp. Deretter (som vanlig) 2 kopper til omtrent en time senere. Vann gjør at blodet flyter lettere så det blir lettere å trekke blodet. Samtidig tynnes blodet ut og det vil påvirke blodverdiene. De blir lavere. Så man må ikke drikke for mye. Mellom de to rundene med vann går jeg ut og tar litt rolig bøy og tøy. Dette får igang blodomløpet og gjør det lettere å trekke blodet. Jeg drikker selvsagt ikke kaffe denne morgenen. Kun vann. Jeg setter meg i bilen så jeg er på laboratoriet litt før klokken 8.

Det er et poeng å ta blodprøver på omtrent samme tid på døgnet hver gang. Fordi endel blodparametre, eksempelvis endel hormoner, varierer naturlig over døgnet. Når det er minst mulig variasjon i testforholdene kan prøvene bedre sammenliknes i tid. Eksempelvis kortisol varierer over døgnet. TSH, fri T3 og fri T4 varierer ikke så mye (jeg har testet dette). Kanskje er det også et poeng å ta de på omtrent samme tid mhp månefase.

Blodprøveparametrene

Jeg har et sett blodparametre jeg følger opp regelmessig. Et kriterie for å havne på listen er at jeg har kunnskap om tolkningen. Eksempelvis kan jeg endel om hvordan skjoldbruskkjertel hormoner fungerer. At noe er billig å teste kan få det på listen. Finner jeg nye parametre av interesse for egen helse havner de på listen. Å ta noen man ikke har direkte bruk for idag men i fremtiden kan være lurt fordi det er alltid interessant å se tilbake hvordan ting var.

Siste oppdaterte liste:

 • Homocystein.
 • Vitamin d3 aka calsidiol. Og blod kalsium og PTH. Diskusjon: Men bør måles som Calcitriol istedenfor Calcidiol? Eller kanskje rett og slett som blod kalsium? vitamin d metabolisme. Meg på fb idag 28. april 2022: Når man måler d-vitamin på blodprøve er det Calcidiol som måles. Et stoff som ikke reagerer med cellene. Det omdannes til Calcitriol i nyrene. Calcitriol er “metabolsk aktivt” og kan reagere med cellene (feste seg til reseptorer på cellemembranen). Vil ikke Calcitriol være en bedre parameter å måle på blodprøve for å anslå vitamin d status? Hvorfor gjøres ikke det? Min venn GF: *calcitriol reagerer veldig fort med cellene og befinner seg ikke i særlig grad i blodet. Så ikke en god markør for d-vitamin status.* Kanskje man bør måle både PTH, calsidiol og blod kalsium? Hva er egentlig d-vitamin status? Begrepet inkluderer tidsfaktoren. Kanskje man burde anslå d-vitamin status ved å måle kroppens reserver (lagres i fettvev) eller ved å anslå benkvaliteten (d vitamin mangel gir ricketts, rakitt, engelsksyke). Hårprøve?
 • Kalsium? Se d3 ovenfor.
 • Vitamin B12. Og methylmalonic acid (selfdecode mthfr). Og intrinsic factor (antibody?).
 • Selfdecode mthfr: serum folate, red blood cell folate.
 • Kolesterol HDL og LDL og totalkolesterol. Oppdatering 8. april 2022. Utgår muligens fordi det er uklart om den vanlige tolkningen av disse parametrene har helsemessig betydning. Mao – uklart om høy LDL er helsefarlig. Jmf 2022 boken Nytt blikk på kolesterol av Sofie Hexeberg og Erik Hexeberg.
 • NY: oxidized LDL (oxLDL). James LaValle, Zonia Immunity day4.
 • CRP og microCRP. C Reactive Protein.
 • Stoffskifte, hormoner: TSH, fri T3, fri T4, reverseT3.
 • Stoffskifte, antistoffer:
  • TPO (Thyroid PerOxidase)
  • Tg (Thyroidglobulin)
  • TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin)
  • TSHR (TSH Receptor antibody)
 • Jern. Alt med jern.
  • Serum jern.
  • Serum ferritin (jernlager).
  • Hemoglobin aka blodprosent
  • Jernbindingskapasitet OGSÅ KJENT SOM TIBC total iron binding capacity og S-Transferrinmetning. TIBC er blodplasmaets totale evne til å binde jern til transferrin. Transferrin.
  • NY: hepcidin. Lages i leveren.
  • NY: ferroportin. Sammenheng med hepcidin. James LaValle.
  • NY: apoB apolipoprotein-B. Denne øker når man har en kronisk betennelsestilstand, ifg James LaValle, Zonia Immune Summit 2022.
  • NY: apoA?
 • Røde blodlegemer. Og relevant for jern: MCV Mean corpuscular volume (størrelsen på røde blodceller). MCH Mean corpuscular hemoglobin.
 • Hvite blodceller – leucocytter med differensiering.
 • Immunkvantiering – IgG, IgM, IgA.
 • IgE (høy hvis man har parasitter eller allergi)
 • IgD? hemoglobin a1c test?
 • Testosteron, SHBG, fsh follicular stimulating hormone, lh lutenizing hormone. Oppdatering 5. april 2022: Det holder ikke å måle total testosteron og så beregne fritt testosteron fra SHBG. Blir meget unøyaktig spesielt for menn. Se kapittel ovenfor. Man må måle fritt testosteron separat i en mer avansert test. Oppdatering 7. april 2022. Muligens utgår Furst testosteron målingen da den er total testosteron og sier altså lite om fri testosteron som er det som er interessant.
 • Østrogen (estradiol?)
 • Ny: bilirubin (levertest pga SHBG og lav hemoglobin) og GnRH Gonadotropin Releasing Hormone (pga høy FSH).
 • Ny: cbg cortisol binding globulin.
 • Ny: Furst kan teste for endel IgG gamle infeksjoner og vaksiner. S-Anti-VZV IgG. Alternativt navn: VZV (Varicella zoster virus), Humant Herpesvirus 3 (HHV-3), Varicella zoster IgG, Herpes Zoster, Helvetesild, Vannkopper. VZV gir ved førstegangssykdom vannkopper hos voksne og barn. Sykdommen kan reaktiveres og gir da helvetesild (herpes zoster). https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/anti-vzv-igg/
 • Ny: jeg har HPU. Så bør teste for sink, kopper, albumin. https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/sink/ https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/albumin/ og https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/kobber/
 • Legen tar med ASAT og ALAT og GammaGT. Parametre for leverhelse og nyrehelse. Jeg kunne tenke meg å heller måle GGTP. Skal vissnok være et mål på glutathione og dermed helsetilstand. Hørte dette på Joseph Pizzorno foredrag infectionsummit. Oppdatert 31. aug 2022.

På spesiallab:

 • cd57 (lyme borrelia markør)
 • d-dimer (corona markør)
 • hepcidin (jern parameter)
 • troponin

Jeg tar oftest blodprøver på Fürst laboratorium. Her kan man møte opp når det passer ute å bestille på forhånd. Man kan få en rekvisisjon fra legen. De er prøvene stort sett gratis. Ønsker man ikke å gå via legen kan man fortsatt møte opp på dropin og betale selv. For prøvene jeg tok 18. januar 2022 kostet det rundt 1400 kroner. Men man sparer altså tid og penger på turen til fastlegen. Og kanskje vil ikke fastlegen gi deg de blodprøven du vil ha heller. Det opplever jeg ofte.

Blodprøve 15. juni 2022 07:44

blodproveparametre-07-20220615-furst-resultat-side01-01topp-840
Alt med jern er lavt. Eosinofiler er høye mens total hvite blodceller er lav. Begge deler styrker parasitt infeksjon hypotesen.
blodproveparametre-08-20220615-furst-resultat-side01-02bunn-840
Høy blod D vitamin fordi jeg tok en D vitamin kur i et par måneder rett før prøven. Kalsium er ikke så høy. D vitamin øker vanligvis kalsiumopptaket i tarmen og dermed kalsium i blodet.
blodproveparametre-09-20220615-furst-resultat-side02-01topp-840
Høy LDL kolesterol. TSH er innenfor intervallet. Har man lavt stoffskifte gir dette ofte høy LDL. Og høy TSH. Det mest interessante her er kanskje at anti-TPO er høyere enn vanlig. Ikke bra.
blodproveparametre-10-20220615-furst-resultat-side02-02bunn-840
Høy testosteron og meget høy SHBG.

Det er endel å ta tak i her.

Alt med jern, inkludert hemoglobin, er lavt. Det kan være fordi jeg har HPU (kryptopyroluria). Men det kan også være fordi jeg har en kronisk infeksjon. Infeksjoner spiser jern. En akutt infeksjon fører ofte til at jern i blodet går opp. Tror det er fordi kroppen på den måten fjerner jern fra infeksjonen. Ved en langvarig, kronisk infeksjon tror jeg jern går ned. Slik min prøve viser.

Klinghardt sier at ved parasittinfeksjoner er ofte

 • Totalt hvite blodlegemer er lav. 5000 eller lavere. Meg: 3900.
 • Monocytter høy. 700 eller mer. Meg: 600.
 • Eosinophiles høy. 200 eller mer. Meg: 200.

Fra andre har jeg hørt at høy monocytter indikerer inflammasjon i tarmen. Som er forenlig med parasitter fordi parasittene kan forårsake inflammasjonen. Hørte dette senest idag 8. juli 2022 på Immun for life summit dag3, legen Gordon Crozier.

Høy IgE. Dessverre ikke med her. Men er alltid høy for meg. Indikerer også parasittinfeksjon.

Høy homocystein. Dessverre ikke med. Alltid høy for meg. Pga MTHFR.

TSH er noe høy men innenfor intervallet. Denne er vanligvis høy for meg. Jeg var hos en stoffskifte lege og hun foreslo at høy TSH kommer av at jeg spiser jodrik mat, tang. Men jeg har spist tang jevnlig siste månedene og nå er altså THS ikke så altfor høy. Det indikerer at det ikke er tang på menyen som styrer min TSH. Selv tror jeg årsaken er barndomstraumer som fører til ubalansert hormon styring i hypothalamus.

Fri T3 lav. Vanligvis er den ok. Mens fri T4 er ok. Konverteringsproblem?

Anti-TPO er høyere enn vanlig. Det kan indikere begynnende autoimmun sykdom.

Høy LDL kolesterol. Jeg spiser endel fett kjøtt og fisk og smør og olivenolje. Alt økologisk og supersunt. Uansett er ofte min kolesterol og spesielt LDL ofte overraskende høy. Det er kjent at det er en sammenheng mellom LDL og stoffskifte. Før man kunne måle TSH brukte man høy LDL som indikasjon på lavt stoffskifte. Muligens er mekanismen at fri T3 aktiverer LDL reseptorer. Med lav fri T3 blir LDL værende i blodet istedenfor å binde seg til (lever?) celler. At jeg har høy LDL, og som ovenfor nevnt lav fri T3, henger således sammen. Se nedenfor for mer om dette.

Rett etter jeg hadde vært på Fürst dro jeg til Lab1 i Sandvika og avla ny blodprøve for en LipoPrint test. Dette er en detaljert kolesterol LDL test som viser størrelsen på LDL partikelene. Testen ga total LDL 247 mg/dl. Ifølge omnicalculator dot com er dette 6.387 mmol/L. Prøven fra Fürst ga 6.2 mmol/L. Forskjell på 3%. Utregning: ((6.387-6.2)/6.2)*100=3%.

Høy testosteron. Meget høy SHBG. Høy FSH. Jeg tror dette er pga testikkel operasjon høst 1993 da jeg var 20 år.

Vitamin D er høy. Det er fordi jeg tok en vit D, K, Mg kur rett før prøven.

Legen tok med noen ekstra

 • eGFR is estimated glomerular filtration rate. A test that measures your kidney function and stage of kidney disease. Your healthcare team can calculate it from the results of your blood creatinine test, your age, body size, and gender. If your eGFR number is low, your kidneys may not be working as well as they should. People with a lower eGFR are at increased risk of having chronic kidney disease (CKD) progress to kidney failure. The sooner that kidney disease is found, the better the chance of slowing or stopping it from getting worse.
 • gamma-gt også kjent som Gamma-glutamyl Transferase (GGT) Test. Lever diagnose og galle diagnose.
 • S-ALAT også kjent som Alanin aminotransferase eller GPT – glutamat pyruvat transaminase. Leverenzym. Høy i blod dersom leveren er skadet eller syk eksempelvis med hep a, b, c, CMV, EBV.
 • S-ASAT også kjent som Aspartat aminotransferase eller GOT – glutamat oxaloacetat transaminase. Leverenzym. Mye det samme som med ALAT.

abc

Tendenser i min biokjemi

Homocystein: høy for meg fordi jeg har MTHFR.

B12: jeg har ofte høy verdi i blod. Selv om jeg ikke tar B12 tilskudd. Samtidig symptomer på lav B12. Som at jeg er endel sliten. Kan være pga HPU men kan også/eller være pga B12. At B12 er høy selv om jeg ikke tar B12 tilskudd, og jeg har symptomer på lav B12, kan forklares med at jeg har problemer med å ta opp vitaminet fra blod til vev og celler. Så selv om blodverdien er høy er den reelle verdien (biokjemisk aktive) muligens lav. Kanskje en genetisk greie der jeg har få eller ineffektive B12 reseptorer på cellemembranene. Hos noen forklares lav D-vitamin på denne måten.

TSH: høy og varierer mye. Jeg tror det er på grunn av barndomstraumer. Jeg tror mange av mine uregelmessigheter har sin årsak der, direkte eller indirekte.

Jern: ofte lav. Lav hemoglobin. Muligens fordi jeg har HPU. Har hørt det er en sammenheng her. Og parasitter. Parasittene spiser jernet. Kanske er man mer utsatt for parasitter med HPU? MCV er ofte liten hvis man mangler jern.

Hvite blodceller: jeg ligger ofte innenfor intervallet men lavt på leukocytter (hvite blodlegemer total), høy på monocytter, høy på eosinofiler. Dette er konsistent med parasitt infeksjon.

Nøytrofiler: Jeg ligger også lavt på nøytrofiler. Til et punkt der jeg har lidelsen neutrophilia.

IgE: høy hos meg. Det er kjent at den blir høy hvis man har parasitter eller allergier. Jeg har parasitter. Ikke så mange kjente allergier.

Jeg har ofte høy testosteron. Samtidig høy SHBG, som senker fri testosteron. Og høy FSH. FSH stimulerer dannelse av sædceller. Jeg tror årsaken er at jeg hadde en ulykke da jeg var rundt 21 år og måtte amputere en testikkel. Da vil den gjenværende ofte kompensere og bli ekstra aktiv.

Blodprøver 18. januar 2022 10:41

blodproveparametre-01-20220118-furst-resultat-side01-01topp
Total hvite blodlemer (leucocytter) er lav i intervallet. Monocytter og Eosinofile er høy. Disse 3 er indikatorer for parasitt infeksjon. Lav jern og høy IgE er også konsistent med parasitter.
blodproveparametre-02-20220118-furst-resultat-side01-02bunn
Jeg har høy og varierende TSH. Noen ganger er den innenfor intervallet, slik som her. Mange mener at intervallets øvre verdi på 4 egentlig er høy.
blodproveparametre-03-20220118-furst-resultat-side02-01topp
Høy IgE. Sannsynligvis på grunn av parasitt infeksjon. Jeg har høy IgE hver eneste gang jeg tar blodprøve. Så dette er ikke et tilfeldig resultat.

Dessverre kom jeg sent avgårde idag og rakk ikke laboratoriet klokken 8. Prøvene ble tatt klokken 10:41. Jeg hadde fastet over 12 timer.

Lav jern. Det kan forklares med:

 • Parasittinfeksjon. Parasittene spiser jernet.
 • HPU. Jeg hørte dette på HPU Kongress med Medumio for noen dager siden, rundt 22. januar 2022.

TSH høy og varierende. Jeg tror dette kan forklares fra barndomstraumer. Det tror jeg mye annet her også kan, direkte eller indirekte.

Høy LDL. Fordi jeg spiser mye fett kjøtt. Jeg lever super sunt og har ikke høy inflammasjon i kroppen. Da er ikke høy LDL noe problem. Slik jeg forstår det.

Jeg har høy homocystein. Dette er ikke gunstig. Det er pga en MTHFR genmutasjon (compound heterozygous). De siste månedene har jeg tatt B1, B2 og B3 for å se om det vil senke homocystein. (jeg har også tatt C vitamin og magnesium). Men ser ikke ut som det har gjort noen stor forskjell.

Dette er første gang jeg måler FSH. Follicular Stimulating Hormone. Etter tips fra urolog Jørgensen. Den er høy. Når jeg søker høy FSH på google er første treff Klinefelter syndrome. Årsaken er en mannlig genetisk uregelmessighet. Det 23. kromosomparet er et trippelkromosom. Kvinner er XX, menn er XY, menn med Klinefelter menn er XXY. Konsekvenser er lav testosteron og manglende produksjon av sædceller og dermed problemer med å få barn. Jeg har relativt høy testosteron som blodprøven ovenfor viser. Jeg har også gjort en sædtest både på laboratorie og hjemme som viste at “gutta mine” er i live. Guardian Klinefelter syndrome many men have an extra X chromosome but it is rarely diagnosed. Medline. The Conversation being unable to produce testosterone.

FSH har å gjøre med kjønnshormonene. Jeg har også andre uregelmessigheter her. Relativt høy testosteron. Og meget høy SHBG. Jeg vet ikke om S-Testosteron er fritt testosteron eller om det også inkluderer testosteron bundet til albumin og SHBG. Så det må oppklares først.

blodproveparametre-05-20220118-hypotalamus-hypofysen-testikkel-aksen
Hypotalamus-hypofysen (pituitary)-testikkel aksen.

Hypothalamus signaliserer til hypofysen (pituitary, hypophyse) med hormonet GnRH Gonadotrophin Releasing Hormone. Hypofysen danner FSH og LH. Hos menn stimulerer FSH spermatogenesen (dannelse av sædceller), mens LH stimulerer testosteronproduksjonen i testiklenes interstitielle celler (Leydig-cellene). Furst GnRH. Testosteron er ikke vannløselig og fraktes i blodet ved å binde seg til albumin (løs binding) og SHBG (fastere binding). SHBG Sex Hormone Binding Globuline produseres primært i leveren. Når testosteron er bundet hindrer det muligheten til å påvirke cellene. Bare en liten del testosteron er ubundet og dermed biologisk aktivt (reaktivt). Det er først og fremst ubundet (fritt) testosteron som kan påvirke cellene. Ved å redusere SHBG kan man øke mengden fritt testosteron. Ofte er dette ønskelig. Kanskje det ville være bra for meg?

blodproveparametre-11-hypothalamus-hypofyse-testikkel-aksen

Jeg hadde en ulykke da jeg var 21 der venstre testikkel ble amputert. Kanskje kan mine testosteron, FSH og SHBG verdier knyttes til dette. Når en amputeres er det vanlig at den andre blir ekstra aktiv. Sannsynligvis er dette tilfellet for meg. Det sees på blodprøven. Og jeg har relativt høy seksualdrift.

blodproveparametre-06-20220118-testosteron-og-alder
Testosteron og alder.

SHBG produseres primært i leveren. SHBG avvik kan være et leverproblem. Kanskje jeg skulle også teste bilirubin neste gang, et annet lever produkt. Og kanskje GnRH.

Jeg kom uten legerekvisisjon og betalte rundt 1400 kr.

Dolores Shoback What is the Low T Syndrome? SHBG Sex Hormone Binding Globulin effects on testosterone by dr Thomas OConnor. Dr Caplan What is SHBG. Testosteron konvertering 1000 ng/dl = 34.7 nmol/liter. 500=17.35.

Sammenheng stoffskifte og kolesterol

Før man kunne måle TSH var høy LDL tatt som tegn på lavt stoffskifte. Fri T3 bidrar til å fjerne LDL fra blodet ved å aktivere LDL reseptorer på cellemembraner (i leveren?). Med lav fri T3 aktiveres færre LDL reseptorer og LDL blir værende i blodet istedenfor å binde seg til celler. Dette forklarer blodprøve som viser høy LDL og samtidig lav fri T3.

National Library of Medicine, Nationial Center for Biotechnology Information. Effects of Thyroid Dysfunction on Lipid Profile. […] triiodothyronine (T3) upregulates LDL receptors by controlling the LDL receptor gene activation. This T3-mediated gene activation is done by the direct binding of T3 to specific thyroid hormone responsive elements (TREs) [5]. Furthermore, T3 controls the sterol regulatory element-binding protein-2 (SREBP-2), which in turn regulates LDL receptor’s gene expression [6]. T3 has also been associated with protecting LDL from oxidation [7].

Cortisole steal

Oppdatering 24. september 2022. Bloggartikkel om cortisole steal. Forklarer hvorfor min TSH varierer så mye.

Testosteron total vs fri

På Fürst tester de for S-Testosteron. Er dette fritt eller bundet? Fra hjemmesiden: Serumkonsentrasjonen av testosteron er til en viss grad avhengig av SHBG-konsentrasjonen. Forholdet testosteron/SHBG er et brukbart mål for fritt testosteron. Det kan derfor være viktig å medbestemme SHBG i situasjoner der proteinbinding kan variere.

De måler altså total testosteron i denne analysen. På email sier de at fri testosteron indeks kan beregnes ved FTI = testosteron (nmol/l) x 10/SHBG (nmol/l). Det gir en indikasjon på nivået av fri testosteron.

Anta S-Testosteron 33 nmol/l og S-SHBG 92 nmol/l. FTI=(33 nmol/l) * 10 / (92 nmol/l) = 3.58.

På Wikipedia er det om FAI, Free Androgen Index. Det er samme formel bare med en konstant 100 istedenfor 10. Sannsynligvis det samme som FTI. Muligens bare feil i emailen fra Fürst. Vi ender på 35.8 i eksempelet over. Som er min blodprøve 18. januar 2022. Videre fra Wikipedia artikkelen: “As a guide, in healthy adult men typical FAI values are 30-150. Values below 30 may indicate testosterone deficiency, which may contribute to fatigue, erectile dysfunction, osteoporosis and loss of secondary sex characteristics.” Og: “The Endocrine Society has taken a position against using the FAI to measure Free Testosterone in men. The Free Androgen Index (FAI) was initially proposed as a measure for assessing the circulating testosterone availability in female hirsutism. The extension of its use, by a number of investigators, to males has not been formally justified.”

todo

jern Ved å dele verdien for jernbindingskapasitet med faktoren 25,1 fås transferrinverdien i g/L. Referanseområdet for transferrin er 2,0 – 3,3 g/L. Furst laboratoriet har innført en ordning som gjør at analyse av S-Jern og S-Jernbindingskapasitet (S-TIBC) kobles slik at begge analysene blir utført når en av dem er rekvirert. Se under omtale av S-Jern vedrørende begrunnelsen for dette.

fsh follicular stimulating hormone jmf dr jørgensen colo mann. lh lutenizing hormone jmf dr jørgensen colo mann

thyroid autoimmunity antibodies ifg izabella wents immunitysummit with jonathan landsman:

 • tpu eller ppu eller tpo antibody
 • tg antibody
 • tsi antibody
 • tshr antibody

hun sa 4 autoimmun antibodies man måtte sjekke. omtrent midt i intervuet idag 9 des 2021. må også sjekke t3 t4 tsh etc og ultrasound. tsh skal være 0.5-2.

david minkoff https://immunedefensesummit.com/aapday2/ sa at cd57 er en markør for lyme disease. ved å sjekke cd57 i blod kan man få en indikasjon på om man har lyme. 20211130immunedefensesummit-day02-david-minkoff-lyme-and-coinfections-blood-cd57-low-in-lyme.mp3 ganske tidlig i intervjuet.

mcv – mean corpuscular volume. altså størrelsen på røde blodlegemer. ved jernmangel er denne ofte for liten. lav mcv er indikator for lav jern i røde blodlegemer cellen.

d-dimer en corona sjekk.

troponin. sier noe om hjertemuskelbetennelse. Skade av hjertemuskelcellene gir økning i visse blodprøver (troponin) som også er forhøyet ved hjerteinfarkt. Forskjellen er at ved hjertemuskelbetennelse holder disse blodprøvene seg forhøyet lenger.  https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/hjertemuskelbetennelse-myokarditt/?page=4

Graviditet og tannhelse

Under graviditet opplever kvinner ofte dårligere tannhelse.

Mange kvinner opplever økt problemer med tannhelsen når de blir gravide. De får plutselig mer karies og hull. Og opplever mer betennelse og blødninger i tannkjøttet.

Kvinnens immunsystem er annerledes enn mannens fordi hun skal kunne bære frem et barn uten at dette fremmedvevet avstøtes. Og under svangerskapet endres immunsystemet ytterligere. Kanskje dette er årsaken til problemer også med tannhelsen?

Jeg er veldig interessert i tannhelsens betydning for helse i kropp og hode. Men var ikke så godt klar over at graviditet påvirket tannhelsen. Før jeg idag leste om det på en gruppe på fb, Healing tooth decay naturally med tannhygiene pleieren Carrie Ibbetson, carrieibbetson dot com. Noen enkle google søk på tannhelse og graviditet viser at dette stemmer.

For min egen tannhelse benytter jeg for tiden et system utviklet av tannlegen Dr. Ellie Phillips. Hun har skrevet boken Kiss your dentist goodbye og er intervjuet i flere omganger på oneradionetwork med Patrick Timpone. Målet er å unngå karies og også remineralisere tennene. Jeg har benyttet dette i over 2 år nå. Synes det fungerer bra. Ihvertfall bedre enn noe annet jeg har prøvd. Jeg vet ikke om det skjer en remineralisering. Sannsynligvis spiller også andre forhold inn, eksempelvis næringsstatus. Som igjen påvirkes av parasitter. Systemet til Dr. Ellie blir tema for en egen bloggpost.

Graviditet representerer en dobbel dose tannproblemer. Fordi

 1. Man er altså mer utsatt for tannproblemer.
 2. Man tåler mindre behandling av hensyn til barnet. Man vil ihvertfall ikke ha en amalgamfylling når man er gravid. Dette er ikke aktuelt i Norge nå fordi amalgam er forbudt. I USA brukes fortsatt amalgam. Man vil heller ikke ha en rotfylling mens man er gravid. Kanskje vil man heller ikke ha bedøvelse. Kanskje heller ikke fluor. Kanskje vil man ikke engang ha en vanlig tannrens. Fordi det medfører en dose bakterier inn i systemet.

Jeg har dessverre ikke barn selv foreløpig. Litt fordi jeg ble syk rundt 2008 og det gjorde at slike planer ble satt på vent. Så jeg har ikke opplevd dette tannproblemet på nærthold. Fra noen som har opplevd det på nærthold:

 • my teeth also during pregnancy and breastfeeding go horrible
 • Ive had back to back pregnancies so my teeth have taken it hard
 • my teeth literally go to crap when I’m pregnant

Hvorfor skjer dette?

 • from what I know the acidity from the hormones can cause more cavities, and I think back to back pregnancy and breastfeeding has probably left me a little depleted also. I also developed gum problems during pregnancy too which I’ve heard is super common!

Hva kan man gjøre for å bøte på det?

Dårlig næringsstatus er sannsynligvis en faktor for hvorfor noen rammes av dette mens andre ikke rammes. Så å styrke kroppen ett år eller to før man blir gravid med sunn mat og livsstil er lurt. Når man er gravid er det som kjent bare en person som spiser, men næringen skal deles på to. I boken Nutrition and physical degeneration av Weston Price skriver han om hvordan urfolk er klar over slike problemstillinger. Når kvinnene tenker på å bli gravide vil de i en toårsperiode forberede seg med spesialmat eksempelvis fiskerogn og andre helsebringende og styrkende tiltak.

En parallell: da jeg var på Swiss Biohealth for å ta kavitasjonsoperasjon ble jeg påkrevd å gjennomføre et bestemt kosthold og vitamintilskudd i minst 2 måneder før. Det ble tatt blodprøver før operasjonen for å se at jeg hadde riktige verdier. Jeg opplevde dette som fantastisk bra. Både fordi det økte sjansen for vellykket operasjon og fordi det involverte meg og gjorde meg istand til å påvirke utfallet. Dessverre er dette tabu på norske sykehus. Der er vitaminer stort sett forbudt.

Weston Price skriver at kvinnene har minst 2 år mellom graviditeter. En av kvinnene i kommentarene ovenfor nevner at “back-to-back pregnancies” er spesielt belastende for tennene. Altså når man blir gravid to ganger med kort mellomrom imellom.

Mors brystmelk er kritisk for ungen. Men det medfører sannsynligvis også en belastning på mors næringssituasjon.

Det kan være lurt å på forhånd ta en allergi og sensitivitets test for tannmaterialer. Skulle man måtte ha tannbehandling under en graviditet unngår man ihvertfall tannmaterialer man reagerer allergisk eller suballergisk på. Det er uansett lurt å ta en slik test, graviditet eller ikke.

graviditet-og-tannhelse-20220116-02-bjornemor-bjorneunge-stenfigur

ABC klinikken

Oppdatering 21. februar 2022. Aftenposten feb. 2022 11:12. Julie Valsø tobarnsmor og tekstforfatter. ABC-klinikken skal legges ned. Jeg er rasende, og det bør du også være.

Oppdatering 14. mars 2022. Aftenposten 8. mars 2022 Therese Sollien. Mitt ønske på kvinnedagen: Ikke legg ned ABC-klinikken. Rundt tusen gravide pr. år søker om å få føde på den såkalte ABC-klinikken ved Ullevål sykehus. Navnet ABC står for «Alternative Birthcare». De tilbyr såkalt naturlige fødsler, altså uten bedøvelse. I stedet får den fødende mye tilstedeværelse og akupunktur, og man kan få føde i et badekar hvis man vil. Rundt halvparten av dem som føder på ABC-klinikken, velger å gjøre det i vann. For mange av de relativt få kvinnene som søker om å få føde på ABC-klinikken, er tilbudet viktig. Skulle noe gå galt, er akuttavdelingen rett over veien. Spesialistene er der. Det er trygt. Blant søkerne er det flere som trenger ekstra oppfølging. Noen av dem er blitt utsatt for overgrep. Andre har opplevd fødselstraumer. Og klinikken har rykte på seg for å være en av få fødeavdelinger i landet der ingen ansatte har lyst til å slutte. Få slutter, sykefraværet er lavt, og mange blir værende til de går av med pensjon.

Oppdatering 14. mars 2022. oslo-universitetssykehus. Føde på ABC. På ABC er det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende hos oss bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av våre fødende føder i vann. Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler. Vi legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det. Det kan også tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning. Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det. Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har vi alltid praktisert på ABC.

Fjerner klinikk for naturlig fødsel. Fødeklinikk legges ned.

NRK 25. mars 2022. Helene (32) kjenner ingen som begynner i jobb 9 måneder etter fødsel. Nye tall viser at halvparten av norske kvinner tar ulønnet permisjon for å slippe å gå tilbake til jobben ni måneder etter fødselen. Barnet glemmes, sier trebarnsmamma Helene Sønvisen.

Sverige region Gavleborg null separasjon

Nyfödd sammanhållen familj bra för både den födande och för bebisen. Att hålla samman barnet och familjen även om barnet eller den födande föräldern behöver vård efter förlossningen har blivit ett positivt, nytt arbetssätt i Region Gävleborg. Både föräldrar och personal vittnar om goda effekter, och nyfikna kollegor från hela landet kommer hit på studiebesök för att lära mer. –Många gånger tror vi att tekniken eller den senaste apparaturen ger den bästa vården. Men mammans bröstkorg är ofta viktigast för att barnet ska utvecklas optimalt, säger Jennika Pettersson, processledare i Region Gävleborg.

”Noll separation” är målet. Jennika Pettersson har varit en av projektledarna för projektet ”Nyfödd sammanhållen familj” som pågått mellan åren 2016 och 2022 på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Målet har varit att utveckla nya arbetssätt för att helt undvika separation mellan det för tidigt födda eller fullgångna barnet och mamman efter födelseögonblicket. Även om någon av dem är sjuk och behöver vård. Arbetssättet kallas ”noll separation” och baseras på forskning och beprövad erfarenhet. -Den första stunden i livet är kritisk för det nyfödda barnet och därför ska man sträva efter att hålla ihop barnet med mamman och familjen så långt det är möjligt, även om barnet föds svårt sjukt, säger Anna Styf verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården.

Sämre tillfrisknande med gammalt arbetssätt. Tidigare var det vanligast att mamman och barnet vårdades på olika avdelningar om någon av dem var sjuk. Barnet lades ofta i kuvös för att få värme och fukt, men blev samtidigt fråntagen mammans närhet. Det kunde därför dröja flera dygn innan de återförenades efter förlossningen. Idag finns en hel del forskning som visar att en tidig separation kan vara skadlig, det säger Nils Ludwig, också projektledare i projektet och överläkare inom kvinnosjukvården på Hudiksvalls sjukhus. –Studier visar på både psykiska och fysiska negativa konsekvenser för både mamman och barnet om närheten saknas. Separation mellan barn och föräldrar kan leda till att barnet utvecklas sämre, att barnet får komplikationer och behöver vårdas längre tid. Det kan även leda till bestående skador, säger överläkare Nils Ludwig.

Igor Charkovsky vannfødsel

Oppdatering 14. mars 2022. Guru Igor Charkovsky and His Water Babies. En russer berømt for å assistere barnefødsler i vann. Og også annen helsebehandling i vann. Jeg hørte om han første gang for noen uker siden i et foredrag av Sondra Ray og Markus Ray på Breathworksummit 2022 med Dan Brule. waterbirth.

Why Cavities Form During Pregnancy?

Oppdatering 8. mai 2022. Dr Ellie Phillips blogginnlegg drellie dot com. Hormone fluctuations trigger changes in the composition of our mouth’s saliva. When saliva becomes acidic it loses its ability to protect and heal our gums and teeth. A woman’s salivary pH is generally far more variable than a man’s and almost all women encounter predictable and consistently acidic saliva during pregnancy.
In the first months of pregnancy hormonal changes can cause feelings of nausea or initiate vomiting. This condition, known as morning sickness, can result in gastric acids entering the mouth. If the damage caused by these acids is not addressed effectively, the acidity will weaken tooth enamel during the first trimester. Acid reflux is also common during pregnancy, bringing similar acids into the mouth, particularly during the last trimester. Gastric acids weaken the outside layer of tooth enamel and creating porosity, which opens entry points for harmful cavity-forming bacteria. Cavity-forming bacteria can quickly multiply in these areas and create more acidic damage to the tooth structure, leading to cavities between teeth or in the surface crevices. Acid weakened enamel can also allow fillings to loosen and result in tooth fracture or a darkening of your tooth color.

Vannfødsel i Stillehavet raggapunzel

Oppdatering 10. juni 2022. Vannfødsel i Stillehavet. Fødte i fjæra. Firebarnsmoren Josy Peukerts (37) la ut ukonvensjonelle fødselsvideo på Instagram. Den gikk viralt.

raggapunzel Geburtsbericht. Bodhi Amor Ocean born in the Pacific Ocean of Nicaragua Samstag morgen startet heute wie so oft mit Pfannkuchen. Die letzten Tage waren sehr emotional. Jeden Tag recherchiere ich schon seit Wochen den tagesaktuellen Wasserstand des Pazifiks bei uns die Straße runter. Wann ist das Wasser am höchsten und wann am niedrigsten, zu jeder Stunde und alle Temperaturen, ich hab alles im Blick. Seit Wochen schon ein geflochtener Korb im Auto mit allen Utensilien falls es soweit ist. Bisher bei allen drei Babys Wehen von jetzt auf gleich und sofort alle 3 Minuten. Die erste Geburt dauerte 6h, die zweite 4h und das dritte Baby 2h. Seit Wochen fokussiere ich das diese Geburt nur eine Stunde dauern wird. Es begann immer morgens. Die letzten beiden 10-14 Uhr und 11-13 Uhr. HochsommerBubis. Ich fokussiere ein 12Uhr Mittagsbaby. Natürlich ist das immer alles ein kann-so-sein muss es aber nicht. Während ich also Pfannkuchen für uns mache und alle durchs Haus wuseln, tut sich wieder mal was im Bauch.

Doch zu spüren das sich was tut und der Punkt das ich denke DAS ist es jetzt wirklich – fehlt. Seit Wochen weicher fast verschmolzener Cervix. Zwei Finger durchlässig, Kopf tief im Becken. Auch heute unverändert. Keine zehn Minuten später, ich unterbreche die Pfannkuchensession, gehe ins Bad und möchte mich vergewissern das es sich noch immer gleich anfühlt. Doch es ist anders. Cervix gleich verschmolzen auf wenn überhaupt noch einen halben Zentimeter. Zurück in der Küche wo ich schon freudestrahlend erwartet werde muss ich schmunzeln und sage, ich denke heute. Dennoch die nächsten Minuten abwartend schreibe ich unserer Nanny und gleichzeitig einer Freundin wie ihre Tagesplanung heute ausschaut … weiter in den Kommentaren.

waterbirth, waterbirthing, waterbirthbaby, alleingeburt, selbstbestimmtegeburt, wassergeburt, freebirth, unassistedbirth, unassistedchildbirth, unassistedpregnancy, freebirthing, freebirthbaby, selbstbestimmteschwangerschaft, selbstbestimmtgebären, bornintheocean, pacificocean, pazifischerozean, oceanbaby, babyocean, babyboy, baby2022, newborn, newbornboy, underwater, 39ssw, geburt.

p-piller og oralt hormontilskudd

Oppdatering 22. september 2022. Prevensjonsmiddelet p-piller er enkelt å få foreskrevet. P-piller inneholder hormoner og tukler derfor med komplekse systemer i kroppen. Det er etterhvert kjent at bruk av p-piller kan medføre bivirkninger på lang sikt. Blant annet hjerteslag.

Idag hørte jeg på dag 3 av DrTalks Menopausesummit arrangert av Sharon Stills. Kvinnelegen Devald Lindsey Berkson snakket om hormontilskudd. Blant annet i form av p-piller. Hun sa at å ta østrogen tilskudd oralt var mye mer risikablet enn å ta det på andre måter (intravenøst?). Hun sa at fordi det prosesseres i leveren når det tas oralt så øker det sjansen for hjerneslag. Hun er inne på et poeng her. Jeg er stort sett for å ta tilskudd, urter, medisiner oralt og ikke intravenøst fordi det er den naturlige måten å tilføre kroppen stoffer. Og man omgår ikke kroppens egne beskyttelsesmekanismer. Men hormoner fra naturens side produseres primært i kroppen og kommer ikke fra mat. Da kan man argumentere at det er mer naturlig å få hormontilskudd intravenøst enn å spise det.

Jeg fikk min første kjæreste da jeg var 26 år. Høsten 1998. Iløpet av den tiden vi var sammen begynte hun på p-piller. Idag angrer jeg på dette. Når jeg får meg kjæreste igjen vet jeg at hun ikke skal gå på p-piller. Vi får finne andre løsninger.

p-piller og benskjørhet

Oppdatering 1. oktober 2022. Idag hørte jeg på hormonereliefsummit intervjuet med Christa Orecchio. Hun ble intervjuet av Mariza Snyder. Christa sa, som jeg også har hørt andre steder, at det å ha mensen er sunt for kvinner. Den månedlige blødningen innebærer en naturlig månedlig hormonsyklus som blant annet styrker benvev. Dersom man tukler med denne syklusen med p-piller går man glipp av de helsebringende virkningene av syklusen. Man får ikke den naturlige styrkingen av benvev som man skal ha. Resultatet er at når man blir eldre blir man mer utsatt for benskjørhet.

p-piller og bioidentiske hormoner

Oppdatert 1. oktober 2022. Fra DrTalks menopausesummit nevnt ovenfor. p-piller inneholder ofte patenterte versjoner av progesteron og østrogen. Det vil si små variasjoner av disse naturlige molekylene. Hvorfor inneholder de ikke de eksakte naturlige versjonene? Fordi da kan ikke farmasiselskapene ta patent på de og da tjener de mindre penger. Bakdelen er at de endrede versjonene ofte har betydelige bivirkninger i kroppen. Ikke bare tukler man med hormoner, som i seg selv er risikabelt. Man bruker “hormoner” som gir bivirkninger, ikke minst på lang sikt. Kreft, etc. Det beste er å ikke bruke p-piller. Skal man ta det så ihvertfall ta naturlige versjoner av de, det vil si bioidentiske. I overgangsalderen er det mange som tar hormoner fordi den naturlige produksjonen av progesteron og østrogen endres. Det beste er å ha levd så sunt før overgangsalderen at man er forberedt og ikke får så mye symptomer. Skal man ta hormontilskudd så ta ihvertfall bioidentiske. Endel leger er klar over at det er best med bioidentiske hormoner i overgangsalderen og ikke “syntetiske” dvs patenterte, endrede versjoner. Samtidig som de skriver ut p-piller i hytt og vær. Det er de samme hormonene i de to preparatene!

Oppdatering 10. januar 2023 fra min fb. Womens Health Initiative studien som viste at østrogen ga økt risiko for brystkreft er sannsynligvis ikke korrekt. I studien ble det ikke brukt naturlig østrogen og progesteron. Det de kaller østrogen er egentlig legemiddelet Premarin. Dette er laget fra urin fra gravide hester (PREgnant MARes urINe). Hestens østrogen molekyl er ikke identisk menneskets. En gruppe i studien ble også gitt det andre syklus hormonet, progesteron. I form av det syntetiske legemiddelet Progestin. Problemet her er det samme. Progestin er et molekyl som ikke er identisk menneskets progesteron molekyl. Det man kan konkludere med etter denne studien er at legemidlene Premarin+Progestin gir økt risiko for brystkreft.

Det er senere gjort studier med bioidentiske hormoner. Det vil si hormontilskudd der molekylene er identisk like de som produseres naturlig i menneskekroppen. Man fant ingen økning i kreftrisiko. Tvert imot.

Det man kan konkludere med er at behøver man hormontilskudd så vær nøye med å få bioidentiske hormoner. Ikke Premarin, Progestin eller noen av de mange andre patenterte legemidlene som kun er varianter av det naturlige hormonet. De fungerer dårligere og gir bivirkninger. Årsaken til at man gis disse og ikke bioidentiske hormoner er fordi de kan patenteres og er dermed profitable for legemiddelselskapet. Ingen kan få patent på det bioidentiske, naturlige molekylet. Profittoppsiden her er derfor mye mindre og ikke noe legemiddelselskapene satser på.

Mye av informasjonen gitt her kommer fra en veldig bra summit (forelesningsserie) som gikk i høst, Mastering Menopause Transition Summit with Dr. Sharon Stills september 20-27, 2022. https://drtalks.com/

Fra nevnte summit ble det gjort følgende refleksjon. Det er kjent at leger skriver ut p-piller over en lav sko. Dette er altså piller som inneholder østrogen og progesteron, gjerne i syntetiske varianter. Det legene sier er at når disse legemidlene gis til 18 åringer er de ufarlige men når de gis til 40 åringer gir de brystkreft. Denne historien stemmer neppe. Det er heller omvendt. Hormontilskudd til 18 åringer ødelegger en naturlig sunn syklus som ikke bare har med graviditet å gjøre men også med bendannelse og mange andre ting. Det er kjent at langvarig bruk av p-piller gir økt risiko for osteoporose senere i livet. Når den naturlige syklusen slutter i 40 årene går det også utover bendannelse, humør etc. Kanskje kan bioidentiske hormoner, gjerne brukt på en smart måte, lette noe av dette. Kanskje bør man bruke bioidentiske hormoner i et mønster slik at hormonnivåene i kroppen etterlikner den månedlige syklusen man hadde før. Der eksempelvis østrogen er høy i halvparten av måneden og ikke så høy i den andre halvparten. How Birth Control Pills Work, Animation https://www.youtube.com/watch?v=hI2C7TsnSfk

Vent med å kutte navlestrengen

Oppdatering 15. oktober 2023. En baby i mors mage får næringsstoffer, oksygen, immunceller, stamceller og mye annet fra mors kropp, via navlestrengen. Morkaken ligger mellom mors blod og det babyen mottar. Den fungerer både som et filter og som et næringslager. Når babyen fødes og er ute av mors liv går det væske i navlestrengen lenge etterpå, vi snakker timer. Dette er tydelig da man kan se at det strømmer i navlestrengen. For meg virker det selvsagt at man må vente med å kutte navlestrengen inntil babyen har fått alt den skal ha. Ikke minst oksygen. Babyen skal jo nå få igang egne lunger for første gang. På norske sykehus er standard å kutte navlestrengen bare sekunder etter at babyen er ute. Resultatet er manglende overføring av oksygen, blod og jern, stamceller, immunceller. Babyen opplever dette sannsynligvis som et kvelningsforsøk da den får oksygenet sitt via navlestrengen og nå må kjempe for sitt liv for å få igang egne lunger.

graviditet-og-tannhelse-20220116-03-morkake
Morkake og navlestreng.

Modern alternative mama

fb, Modern Alternative Mama, okt. 12-2022. Many natural-minded mamas have “delayed cord clamping” on their birth plans. And for good reason. This frankly SHOULD be standard practice everywhere. In fact, until the 1950s, it was standard practice to wait between 1 and 5 minutes to clamp and cut the cord. But then doctors started highly managing birth, and they decided 10 – 15 seconds was “good enough” (without any solid evidence that it was really as good as, or better, than current practice) and it was easier for doctors, so. But there are some really important benefits to delayed cord clamping. Studies have shown that babies have a significantly greater blood volume when the cord is not cut until it is no longer pulsing, and preferably white and limp (indicating all the blood has gone into the baby). This means significantly higher iron stores for baby. Iron is strongly correlated with better cognitive development, and studies show that babies tend to have better-developed brains after 4 and 12 months with delayed cord clamping! Preemies and babies in need of resuscitation benefit from delayed cord clamping, too. They have better APGAR scores, start breathing on their own more easily, and have lower risks of sepsis and hemorrhage later. They are also less likely to die. There are zero benefits to early cord clamping. Ask your provider to make sure to delay for your baby!

graviditet-og-tannhelse-20220116-04-navlestreng-4min-18min
Navlestreng etter 4 minutter og 18 minutter.
graviditet-og-tannhelse-20220116-05-navlestreng-30min-73min
Navlestreng etter 30 minutter og 73 minutter.

Birth without violence

Dette skriver ogsaa den Franske fødselslegen Frederick Leboyer i boka fødsel uten vold (Birth without violence). Kirill Rebjew. Som tidligere lege vil jeg gjerne fortelle deg noe. På “obstetrikken – sykehus” er det en stille og uoffisiell regel om øyeblikkelig klipping av navlestrengen. Men du har ikke den forpliktelsen! Slik skjer det fordi den nyfødte på fødselen er i dobbel åndedrettstilstand. Først får den oksygen og næringsstoffer gjennom navlestrengen. Lungene hans er ikke helt aktivert ennå, han begynner gradvis å puste luft gjennom nesen og deretter aktiverer han lungene sakte. Hva gjør “legene”? Navlestrengen kuttes av umiddelbart etter fødselen, og kutter strømmen av oksygen og næringsstoffer. Barnet smuldrer, begynner å puste dypt og prøver å aktivere lungene: det gjør vondt! Også krybbeblodet må komme til babyen!

Dersom navlestrengen klippes av umiddelbart, vil babyen ikke ha nok blod umiddelbart etter fødselen. Men blodet i morkaken inneholder barnets naturlige immunspekter. Med andre ord, dersom navlestrengen klippes av øyeblikkelig, nektes en del av barnets naturlige immunitet bevisst. Hvorfor? Et barn som i utgangspunktet ikke oppnår full immunitet vil sannsynligvis ha mange helseproblemer gjennom livet. Dette betyr igjen at “medisiner” nå kan fortelle foreldrene at barnet trenger sprøyter, piller, blandinger og operasjoner. Jo flere barn og usunne mennesker, jo mer pasient-pasient “medisin”. Ikke noe personlig, bare forretninger.

Navlestrengen skal IKKE klippes 1 TIME ETTER FØDSEL. “Legene” tenker ikke på dette. Av alle de fiktive årsakene ønsker de at dette skal ta slutt så raskt som mulig. Medisinsk praksis vil at navlestrengen og senen skal forbli så kjølig som mulig. Nå spørsmålet: hvorfor trenger narkotika en ny sene og navlestrenge? Dyre medisinske og kosmetiske preparater lages av stoffene deres. Dette er en av hovedårsakene til at medisinsk praksis ikke ønsker at folk skal føde hjemme i en behagelig og kjent atmosfære. Dersom stadig flere gjorde det likevel, ville narkotika mistet en viktig inntektskilde.

Denne artikkelen er ikke bare rettet mot å utdanne gravide kvinner og fedre, men også kosmetikkentusiaster som i sin uvitenhet, i tillegg til kjemikalier, bruker ansiktene sine med disse kosmetikken. Kilde: Kirill Repjew.

Min datter fødte på Blainville fødesenter og babyen ble hos henne i over en time, fortsatt koblet til navlestrengen. Når vi klippet den, var snoren hvit og blodløs. Baby fikk alt han trengte. Jeg begravde et sengetøy under et tre på min jord for å skape en forbindelse mellom barn og moder jord.

Stamceller

Det som IKKE er nevnt i artikkelen er at navlestrengen og morkaka er full av stamceller. Noen melker også navlestrengen for å få med mest mulig av den livgivende “juicen”. Sjekk også ekstremvarianten; “Lotusbirth”. Helsetypen kommentar: at navlestrengen er full av stamceller er godt kjent i forbindelse med stamcelleterapi. Navlestrengen er et sted man kan høste pluripotente stamceller (kan bli til hvilken som helst andre celler). Nå når stamcelleterapi tilbys både her og der er det rift om cellene fra navlestrengen.

Amming er bra

Oppdatering 1. jan-2024. VG. Marthe Reppe ammet datteren til hun var nesten fire år: − Veldig glad for at jeg gjorde det. Daglig leder i Ammehjelpen, Stine Treider Arnesen, sier at andelen kvinner som ammer utover barnet er to år, har økt. Morsmelk slutter ikke å være bra for barnet. Amming er også bra for mors helse og effekten er bedre jo lengre hun ammer, sier hun. Jeg skulle gjerne ammet henne fortsatt. Hun snakker fremdeles om puppen og melken min. Hun sier ofte at «hun savner dem», sier Reppe. Mina er i dag fire år og tre mnd. Ammehjelpen på fb.

OLGA fertilitetsklinikken i Russland

VG 30. mars 2024. Olga klinikken i St. Petersburg har rykte på seg for å være blant de beste klinikkene i verden for dem som strever med å få barn. En av grunnene til det er den ganske uvanlige «babygarantien» klinikken opererer med. For rundt 200.000 kroner får kunden tre runder med forsøk. Dersom det ikke resulterer i et barn til slutt, får kunden pengene tilbake.

Solen skinner sterkt utenfor vinduet da Marit Gjølme Dalva våkner i hotellsengen i St. Petersburg, 24. februar for to år siden. Hun kjenner etter, og konstaterer at kroppen kjennes normal etter inngrepet dagen før. Det er ellevte gang hun og ektemannen Paul Mason prøver: Et kunstig befruktet egg skal forhåpentligvis bli en baby. Selv om Norge nylig har fått en mer liberal bioteknologilov, er det i Russland tillatt med noen metoder som ikke brukes her. Marit og Paul ble tilbudt gentesting av embryoenes levedyktighet, såkalt PGT-A, før embryoene ble satt inn i livmoren.

De flyr fra Norge til Tallinn og humper videre i en primitiv buss til grensebyen Narva. Herfra er planen å gå til fots over broen som leder til russiske Ivangorod. Derfra kan man ta taxi til klinikken.

Babygarantien har blitt møtt med skepsis hos norske spesialister på fertilitet, ifølge TV2. Marit og Paul, derimot, fikk fra første stund et godt inntrykk av klinikken i St. Petersburg. De ansatte opplevdes som svært dedikerte, hardtarbeidende og fulle av omsorg. Kommunikasjonen gikk sømløst, forteller Marit og Paul.

Allerede i første forsøk (2021) ble det full klaff. De var oppe i skyene. Men lykken varte bare i 13 uker. Marit spontanaborterte etter en tilfeldig og alvorlig infeksjon. Paul måtte selv ta imot det lille fosteret på legevakt-toalettet; da de ikke fikk legehjelp tidsnok. Legevakten har ettergått saken og kommet med en beklagelse til paret.

Den 13. september 2023 blir Freya født. Den blide babyen har fått navnet sitt etter fruktbarhetsgudinnen.

Tidslinje: Marit og Pauls lange reise.

2015: Paul og Marit begynner å prøve å få barn.

2017: De oppsøker helsehjelp for assistert befruktning.

2018: I januar starter IVF-behandlingen på Rikshospitalet.

2019: Sent på våren er de tre rundene med forsøk i det offentlige
helsevesenet brukt opp. På høsten starter de behandling hos privatklinikk i
Norge.

2020: Gjentatte forsøk i det private. Fem forsøk totalt i årene 2019-2021.

2021: Marit blir for første gang gravid i Norge. Mister embryoet i uke 6.

2021: Reiser i april på første tur til Russland. Covid19 pandemi. Første forsøk hos Olga-klinikken. Andre tur for hysteroskopi juni og innsett i august.

2022: Neste forsøk hos Olga-klinikken idet Russland invaderer Ukraina. Nye mislykkede forsøk i mai og juli før det lykkes i oktober.

2023: Embryoet som skal bli til Freya settes inn på Olga-klinikken i januar.

2023: 13. September blir Freya født i Oslo.

Mona googlet seg frem til den russiske fertilitetsklinikken O.L.G.A i St. Petersburg. Det står for «Offers livebirth guarantee assurance» og tilbyr nettopp en «babygaranti». Dr. Olga Zaytseff er kvinnen bak klinikken.

TV 2 skrev om Zaytseffs mange reiser til Norge i 2018. I en årrekke har norske kvinner og par deltatt på hennes seminarer og «familiegjenforeninger» på Litteraturhuset. Der møtes både nordmenn som har vært til behandling på klinikken, og de som vurderer det.

Klinikken tilbyr en rekke behandlinger som ikke er tillatt i Norge, som dobbeldonasjon, gentesting av befruktede egg (PGT-A) og embryodonasjon. både donoregg og donorsæd (kalt dobbeldonasjon). Mens den øvre aldersgrensen for assistert befruktning i Norge er 46 år, er den 50 på O.L.G.A-klinikken. -Vi på klinikken søker medisinsk visum for pasienten hos det russiske innenriksdepartementet, sier Zaytseff.

Visumet varer et år, og gir mulighet til å reise frem og tilbake ubegrenset, forklarer hun. Noen måneder tidligere var hun på klinikken for en hysteroskopi; en undersøkelse av livmoren, og et egguttak.

Fertilitetslege Olga Zaytseff reiser til Norge seks ganger i året for å informere norske pasienter om mulighetene for assistert befruktning i Russland.

I april åpner Zaytseff en ny O.L.G.A-klinikk på Kypros. Russiske donoregg skal sendes frossent ned til den solrike ferieøya, kjent for sine tette bånd til Russland.

-Halve Europa tillater jo ikke gentesting av befruktede egg, en annen halvdel tillater ikke eggdonasjon eller embryodonasjon. Så vi satt igjen med fire mulige valg, og bestemte oss for å prøve på Kypros, sier Zaytseff.

Covid19 medisin

Ufarlige og potensielt effektive covid19 vitaminer og tilskudd til forebygging og den dagen man blir smittet.

I avisene står det side opp og side ned om covid19 og hvor syke folk kan bli og hvor sprengt sykehusene er. Men det står ikke ett ord om hva man kan gjøre selv på egenhånd for å forberede seg på smitte eller etter å ha blitt smittet.

Når dette skrives, 31. januar 2022, har jeg ikke tatt vaksine og heller ikke blitt smittet. Jeg kommer helt sikkert ikke til å ta vaksinen. Jeg kunne godt tenke meg å bli smittet med omicron. Denne virusvarianten gir enkel sykdom og god naturlig immunitet etterpå. Før smitte forbereder jeg meg med vitaminer og annen bra livsstil for å styrke immunforsvaret. Fokus i dette innlegget er mat og kosttilskudd rettet mot covid19 forebygging og behandling.

Prinsipper

Vi ønsker et balansert og på andre måter godt fungerende immunsystem. Det reduserer smitterisiko, gir enklere sykdomsforløp ved smitte, og muligens også bedre naturlig immunitet etterpå. Dette oppnås blant annet ved godt ernært hode og kropp. Vi vil unngå vitaminmangler, mineralmangler og andre mangler. Dette oppnås ved sunn mat, kosttilskudd, detox, bra tarmflora, osv, osv. Mange av de tingene denne bloggen skriver om. Dette er livsstilstiltak man gjør resten av livet.

Det holder ikke å spise de riktige næringsstoffene. De må også fordøyes og havne i blodbanen, og de må gå fra blodbanen til vev og celler.

I det følgende skal vi se på spissede tiltak rettet spesielt mot immunsystem og covid19. Som man kan begynne med på kort varsel og som forhåpentlig vil fungere raskt.

Generelt er det viktig å begynne med tiltakene så tidlig som mulig. Det vil si idag. Før man blir smittet. Har man ikke begynt før man blir smittet må man komme igang så fort som mulig da også. Venter man til man blir skikkelig syk er det vanskeligere å snu sykdommen rundt.

Convalescent plasma therapy

Hvis man blir syk av corona kan det hjelpe med en plasma blodoverføring fra en som har hatt corona før. Dette kalles convalescent plasma therapy. Man tar da blod fra en person som har hatt corona og som har blitt bra, filtrerer det slik at man står igjen med bare plasmaet, og gir plasmaet til en person som akkurat har blitt smittet. Eventuelt kan man gi det propylaktisk, altså forebyggende. Da vil den syke personen få en god dose corona antistoffer med plasmaet. Det gjør at kroppen lettere kan bekjempe sykdommen. Bør gis så tidlig som mulig etter smitte, da fungerer det best.

Det var et tilfelle med en mor og datter som bodde sammen. Moren var rundt 60 og levde ganske usunt. Datteren hadde akkurat blitt smittet. Moren var derfor redd for selv å bli smittet. Hvis moren holder avstand til datteren i noen uker, inntil datteren er bra og har opparbeidet immunitet og dermed antistoffer, kan moren få blodplasma fra henne. Vet ikke om man behøver ha samme blodtype. Men tror man ikke behøver det fordi tror blodtype går på de røde blodlegemene og de filtreres altså bort fra plasmaet.

I Joe Rogan podcast nr 1451 med Peter Hotez snakker de om dette. Omtrent 22 minutter ut. Hotez nevner flere ganger i podcasten de to andre corona virus epidemiene vi nylig har hatt, SARS1 i 2003 og MERS i 2012. Han sa at convalescent plasma therapy ble grundig testet ut i 2003 og ble funnet å fungere. Det er mange studier på dette.

Peter Marks i FDA CBER (Center for Biologics Evaluation and Research) har arbeidet med dette. Også Arturo Casadevall på Johns Hopkins.

Kanskje kan det fungere å få blod fra en person som bare har fått vaksine og utviklet antistoffer fra det. Jeg vet ikke. Muligens får man med spike proteiner da, muligens ikke så bra.

covid19-medisin-01-convalescent-plasma-terapi
covid19-medisin-02-convalescent-plasma-terapi

Mat for covid19

Sunt kosthold med mye næring og lite giftstoffer. Økologisk.

Noen covid19 spesifikke matvarer:

Tang og sei for jod. Tang inneholder mye jod. Sei inneholder mye jod og lite giftstoffer. Sei er en fisk som inneholder mye jod og lite giftstoffer. Sei er villfanget, og også billig (halv pris av torsk av en eller annen grunn).

Rødløk for quercetin. Rødløk inneholder mye quercetin. Det er bra å spise 4 gode økologiske rødløk hver dag sammen med sink tilskudd. Rødløkene bør ikke kokes men heller dampes lenge på svak varme.

Gresskarkjernefrø for sink og magnesium. Gresskarkjerne frø og rødløk er et bra anti-covid19 måltid.

Kosttilskudd for covid19

Når jeg forbereder meg på covid19 må det ikke bare være et effektivt program. Det må også være såpass enkelt og billig at det er mulig å gjennomføre.

Primære kosttilskudd

Dette er de viktigste covid19 spesifikke tilskuddene jeg tar for å forberede meg på smitte. Og for å unngå alvorlig sykdom den dagen jeg blir smittet. De er listet i rekkefølge etter viktighet. Noen av de henger sammen så man kan ikke ta den ene uten å også ta den andre. Jeg spiser vanligvis 2 måltider per dag. Sammen med hvert måltid tar jeg tilskuddslisten nedenfor.

Både vitamin D3 og vitamin K2 er fettløselige. Det er derfor gunstig å spise de sammen med fettholdig mat. Eksempelvis en god skje fiskeolje, eller fett kjøtt. Jeg spiser alltid fett sammen med fettløselige vitaminer. Det bedrer opptaket. Og jeg spiser vannløselige vitaminer og mineraler sammen med mat med høyt vanninnhold. Eksempelvis grønnsaker

 • Vitamin D3. Mellom 20 000 og 30 000 IU per måltid. Det er etterhvert gjort mange studier på sammenhengen mellom vitamin D status og covid19. Lav vitamin D er assosiert med økt smitterisiko, økt risiko for alvorlig sykdom, og økt risiko for død. Man bør ha en blod vitamin D status på minst 55 ng/ml, det vil si 130 nanomol/liter.
 • Vitamin K2 MK7. Mellom 200 og 300 microgram. Tar man vitamin D tilskudd skal man alltid ta vit K2 MK7. Vitamin D gjør at kalsium bedre tas opp i tarmen. Man får høyere blod kalsium. Vitamin K2 gjør at kalsiumet ikke går til feil steder som harde blodårer men til riktige steder som sterkere beinbygning. Jeg tar minst 100 microgram vitamin K2 MK7 per 10 000 IU vitamin D3. Dette lærte jeg på Swiss-Biohealth da jeg tok kavitasjonsoperasjon. Der lærte jeg også hvor viktig det er å forberede seg i månedene før operasjon, eller smitte. K2 er viktig i seg selv. Weston Price skriver om K2 i sin klassiker fra 1930, Nutrition and physical degeneration, selv om han ikke visste det var K2 på den tiden.
 • Magnesium. Minst 200mg. Gjerne mer. Magnesium malate og magnesium glycinate er bra magnesium forbindelser. Magnesium er et meget viktig mineral i selv selv som deltar i mange mange biokjemiske reaksjoner. Mange har underskudd fordi i dagens mat er ofte magnesiuminnholdet redusert. Næringsfattig jordsmonn gjør at maten blir mindre næringsrik. Prosessering tar ut magnesium. Magnesium er viktig for å støtte biokjemien til vitamin D. Tar man vitamin D bør man også ta både vitamin K2 MK7 og magnesium.
 • EPA/DHA fikeolje. 1 god teskje. Omega 3, antiinflammatorisk. Jeg liker Green Pastures fermented cod liver oil.
 • Vitamin C. 1000mg. Gjerne mer. Jeg liker liposomal vitamin C. Mercola sin er veldig bra. Quicksilver Scientific har en flytende. Man kan også lage egen liposomale vitamin C. Generelt meget viktig vitamin. Fungerer muligens også som en ionosphore for sink (ref: zstack Vladimir Zelenko protokoll).
 • Sink. 50 milligram. Dreper virus. Er man syk av corona blir man bedre dersom man klarer å redusere virusbelastningen. Så sink er tingen.
 • Quercetin. Sink har problemer med å komme seg inn i virussmittede celler. Quercetin er en sink ionosphore. Det betyr at quercetin får sink inn i cellene også når de er smittet med virus. Dermed kan sink gjøre jobben sin også inni cellene. Se også vitamin C.
 • Jod i form av tang som mat.

Det går an å få vitaminer intravenøst. Jeg gjør helst ikke det. Vitaminpiller er en unaturlig måte å få i seg næring på. Det blir ikke mer naturlig av at det gis intravenøst. Jeg vil ta IV bare i spesielle tilfeller.

Sekundære kosttilskudd

 • Selen
 • NAC. Precursor for glutathione, viktig for avgiftning.
 • Vitamin A
 • Vitamin E
 • B-komplex
 • Multivitamin

Inhalering

Corona viruset skaper problemer i lungene. Kanskje er innhalering av noe som virker mot virus et mulighet.

 • H2O2 ? (KIscience og andre)
 • Propolis ? (KIscience)

Urter

 • Andrographis (Klinghardt) urtemedisin.
 • Antivirale midler generelt.
 • Mange antiparasittiske midler viser seg å fungere mot covid19.

Medisiner

Ivermectin

Tas helst preventivt. Eventuelt tidlig i sykdomsforløpet. Brukes i Afrika mot elveblindhet. Afrika har lav corona. Legen Pierre Kory snakker om ivermectin på Joe Rogan podcast nr. 1671.

Chloroquine

Hydroxychloroquine

Fungerer som en ionosfore for sink. Så skal tas sammen med sink. Del av den opprinnelige kinesiske protokollen. Mindre giftig enn chloroquine. Hydroxychloroquine tas i Afrika mot malaria. Afrika har lav corona.

Famotidine

Også kalt pepcid. Robert Malone tok denne da han ble smittet første gangen. Han snakker om det på Joe Rogan episode 1757. Klinghardt har også snakket om det.

Sotrovimab

Coronavirus. UAE finds sotrovimab drug is 100 per cent successful at preventing deaths. It was also 99 per cent effective at stopping admissions to intensive care. An antiviral drug used to treat Covid-19 has proven to be very effective at preventing deaths and hospital admissions among coronavirus patients.

Monoclonal antibodies

Antistoffer fra cellelinje?

Øke virustransporten

Unngå forstoppelse

Virus går ut av kroppen blant annet via avføring. I USA overvåker de kloakken for virus. Når virus i kloakken øker er en smittebølge på vei. Dagbladet onsdag 02. februar 2022. I begynnelsen av desember – kort tid etter at omikronvarianten først ble oppdaget – registrerte Biobot Analytics, et selskap som analyserer avløpsvann i USA, en eksplosiv økning i antall coronatilfeller. En av grunnleggerene, Newsha Ghaeli.

God og regelmessig avføring er derfor en måte å redusere virusbelastningen. For å unngå forstoppelse kan man bruke magnesium og c vitamin. Begge er gunstige for corona på andre måter også, som nevnt ovenfor.

God galleflyt

Muligens havner viruset i avføringen via gallen. Klinghardt snakker om dette. Det kjente tilfellet Mary Mallone, aka Tyfus Mary viser at tyfus bakterien kan leve i gallen. Dette var bakterier og ikke virus men muligens overførbart allikevel.

Å spise bitterurter før et måltid hjelper til med å generere gallesaft. Muligens bør man bruke en binder dersom man er toksisk. Kaffe er en svak bitterurt. Noen slurker sort økologisk kaffe en halv time før et måltid inneholdende fett kan gi god galleflyt.

Liver-gallbladder flush, kaffe enema og annen leverstøtte er bra. Milk thistle (mariatistel) er en kjent urt for leverstøtte.

Tyfus Mary er også et interessant eksempel på asymptomatisk smittekilde.

Long-covid

Long covid er sykdom etter corona sykdommen. Endel får ettervirkninger som hodepine, utmattethet, vondt i kroppen etc. Finnes det noe man kan ta og gjøre dersom man rammes av dette?

På Joe Rogan podcast 1751 med Robert Malone sier Joe at han har MMA venner som ble smittet med corona og begynte å trene igjen veldig fort etterpå. De fikk ofte long covid. Så det er lurt å ta det rolig lenge etter at corona sykdommen slipper taket. Ikke begynn å trene igjen før det er gått flere uker etter siste symptomene er borte.

På Joe Rogan podcast 1671 med ivermectin legen Pierre Kory snakker de om at ivermectin også kan tas mot long-covid.

Oppdatering 16. oktober 2022. covidlonghaulers dot com. Chronic COVID Treatment Center. Research, Prediction, Diagnosis and Treatment for Chronic COVID-19. Kronisk covid19 testing, protokoller etc.

Protokoller

c19early dot com (også c19study dot com går hit). Covid19 early treatment real-time analysis of 1,316 studies.

c19protocols dot com. Reducing Risk of Covid19 Infection and Severity. Early Treatment Protocols. Prevention Protocols. Physicians/Facilities Offering Early Treatment. Patient Guides. Long COVID Protocols. Studies.

AAPS Associations of American Physicians and Surgeons

Associations of American Physicians and Surgeons. Physician List and Guide to Home-Based COVID Treatment. Forening ledet av Jane M. Orient. Guide til hjemmebehandling av covid19 (direktelink til pdf).

Please also watch the companion videos:

 1. Video by Dr. Elizabeth Lee Vliet, available at: https://www.truthforhealth.org/2021/06/covid-treatment/
 2. Video by Dr. Peter McCullough, available at: https://rumble.com/vay2vx-dr.-mccullough-explains-treatment-protocol.html
 3. An updated list of protocols in use for COVID early treatment and prevention can be found at https://c19protocols.com/
 4. If you are looking for a physician in your area please click here for list of options https://c19protocols.com/physicians-facilities-offering-early-treatment/

Global covid summit med ressursside globalcovidsummit.org

Early Covid Care Experts earlycovidcare.org

Institute for Functional Medicine. Covid19 functional medicine resources.

Traditional Chinese Medicine

Pakistani health authorities on Monday announced the completion of a successful clinical trial of Chinese traditional herbal medicine for treating COVID-19, as the South Asian nation enters a fifth wave of the pandemic driven by the Omicron variant. The Chinese medicine, Jinhua Qinggan Granules (JHQG) manufactured by Juxiechang (Beijing) pharmaceutical Co Ltd, is already being used in treatment of COVID-19 patients in China. https://www.yahoo.com/news/pakistan-says-trial-chinese-traditional-131726970.html

Henry Ealy covidcon21

Oppdatering 19. januar 2022. Henry Ealy hadde foredrag på vaccinesecretsreloaded i januar 2022. covidcon21 dot com natural prevention early treatment.

Zelenko protokoll

Vladimir zelenko protokoll zstack. Learn More About Dr. Zelenko at www.ZStackLife.com. C, D3, Zinc, quercetin.

Oppdatering 3. juli 2022. Epochtimes Dr. Vladimir Zelenko, a Nobel prize-nominated physician who famously discovered and used an early treatment for COVID, dubbed the “Zelenko Protocol,” passed on June 30, 2022, at the age of 48 after a long battle with pulmonary artery sarcoma, a rare form of cancer. The doctor, who could not sit back and wait for politicians and health officials to agree on prescribed treatments, came up with the “Zelenko Protocol”. A combination of hydroxychloroquine (HCQ), zinc, azithromycin, and other drugs, including steroids.

Marc Cuban billige medisiner

costplusdrugs dot com. Everyone should have safe, affordable medicines with transparent prices. Mark Cuban.

Pierre Kory

Han er en ivermectin lege. Er på Joe Rogan podcast nr 1641 sammen med Brett Weinstein. https://covid19criticalcare.com/ criticalcare.com. Han behandler med ivermectin både forebyggende, når man har corona, og for long corona. De snakket også om carrageenan. pubmed Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines.

Liposomal

Oppdatering 2. mai 2022. Einfache Liposomalisierung von Melatonin.

Vitamin d også mot influensa

Epoch times Robert Malone. Vitamin d fungerer best preventativt. Altså før man smittes. Fungerer også mot influensa. Så muligens generelt immunstyrkende. Man ønsker en blodverdi over 50 ng/ml.

A 2021 meta-analysis study published in the peer-reviewed journal Nutrients found that there was “strong evidence that low D3 is a predictor rather than just a side effect of COVID-19 infection” and suggested a serum vitamin D level “above 50 ng/mL to prevent or mitigate new outbreaks due to escape mutations or decreasing antibody activity.” Malone explains that 50 nanograms per milliliter of vitamin D “seems to be the threshold where there’s a big change in mortality” according to the data he and other front-line doctors have looked at. “Fifty [ng/mL] seems to be the cutoff where the curve goes from one to another, and when you get above that, it appears that virtually there is no mortality from COVID-19,” Malone said.

As early as 2010, a randomized, double-blind, controlled trial from Japan examining the impact of vitamin D supplementation on the occurrence of seasonal influenza A in children aged 6 to 15 between December 2008 and March 2009, “showed a significant preventative effect against influenza A.” The participants received 1,200 international units of vitamin D3 daily, with no serious adverse effects, or a placebo.

Regardless of the growing evidence of the effectiveness of vitamin D, the National Institutes of Health (NIH) does not recommend it for COVID-19 because they claim there is not enough data.

About 240 hospitalized patients with moderate or severe COVID-19 were given either a single large dose of 200,000 international units of vitamin D or a placebo. Researchers said that their findings did “not support the use of a high dose of vitamin D3 for treatment of moderate to severe COVID-19.”

Nikotin beskytter

Oppdatering 14. mai 2022. Cytokine Release Syndrome (CRS) and Nicotine in COVID-19 Patients: Trying to Calm the Storm. SARS-CoV-2 is a new coronavirus that has caused a worldwide pandemic. It causes severe acute respiratory syndrome (COVID-19), which is fatal in many cases, and is characterized by a cytokine release syndrome (CRS). Great efforts are currently being made to block the signal transduction pathway of pro-inflammatory cytokines in order to control this “cytokine storm” and rescue severely affected patients. Consequently, possible treatments for cytokine-mediated hyperinflammation, preferably within approved safe therapies, are urgently being researched to reduce rising mortality. One approach to inhibit proinflammatory cytokine release is to activate the cholinergic anti-inflammatory pathway through nicotinic acetylcholine receptors (α7nAchR). Nicotine, an exogenous α7nAchR agonist, is clinically used in ulcerative colitis to counteract inflammation. We have found epidemiological evidence, based on recent clinical SARS-CoV-2 studies in China, that suggest that smokers are statistically less likely to be hospitalized. In conclusion, our hypothesis proposes that nicotine could constitute a novel potential CRS therapy in severe SARS-CoV-2 patients.

Blodsykdom

Covid-19 pasienter har lav oksygen i blodet men normal CO2. Dette betyr muligens at covid-19 er en blodsykdom og ikke en lungesykdom.

K og longcovid

Oppdatering 29. juli 2022.

covid19-medisin-03-longcovid

How Spike protein works

Epoch Times 23. oktober 2022. Spike Protein Disrupting Immunity in Millions. The spike proteins cause inflammation, turn off type 1 interferon response, and reduce autophagy among other things. All of which adds up to a dysregulated immune system and causes chronic inflammation.

Spike proteins enter immune cells and switch off normal immune responses (hello, HIV). Infected cells type1 interferon release normally gives signals to other immune cells to enhance defense against viral particles. Autophagy inhibition so spike can stay in cells for months.

Can cause cancer. Studies have shown that spike proteins can reduce and exhaust the action of T and natural killer cells. These two cell types are responsible for killing infected cells and cancerous cells.

Following vaccination autoimmune diseases have been reported. Spike Protein Causes Fatigue. Spike Protein Damage to Blood Vessels and Organs.

FLCCC’s (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance) First Line Treatments. Ivermectin. Low Dose Naltrexone. Resveratrol. Melatonin.

Differences Between Long COVID and Post-Vaccine Syndrome. Both long COVID and post-vaccine syndrome are driven by spike protein load and damage from spike exposure, and therefore share a high degree of overlap in treatment. “It seems that with the vaccine injured, the predominant symptom and the predominant organ is neurological,” said Paul Marik. In his observation, roughly “more than 80 percent of patients with vaccine injury have some degree of neurological impairment.” “It seems like long COVID gets better with time. While some patients persist, it seems to be somewhat self resolving to a degree,” said Marik. “The problem with the vaccine-injured is that it can persist. We have patients who were vaccinated in December of 2020 who are still severely, severely injured.”

Spillbok 1 stat kjøper korrupt privat analyse eksempel Gjerdrum

Spillboken bak Gjerdrum jordskredet. Og hvordan den kan anvendes på coronavaksinering med firmaet osloeconomics.

I dette blogginnlegget skal vi se på en korrupt fremgangsmåte (også kalt spillbok, på engelsk playbook) politikere i Norge benytter for å iverksette tiltak. Fremgangsmåten ble godt belyst i etterkant av Gjerdrum jordskredet for ganske nøyaktig ett år siden. Stat dekket seg bak en bestilt rapport fra et privat firma.

Vi skal også se på en artikkel i DN som viser hvordan det offentlige alene kan organiserer spillboken. Eksempelvis til anvendelse på coronavaksinering.

Gjerdrum leirskredet

Den 30. desember 2020 gikk et stort jordleire skred i boligområdet Nystulia i Ask, Gjerdrum kommune. Rundt 30 boliger ble smadret. Rundt 11 personer mistet livet. Blant annet en barnefamilie. Boligområdet var bygget på et areal som var faremerket 5 for leirskred, på en skala fra 1 til 5.

Hvorfor ble det bygget her? Alle aktører involvert i utbyggingen kjente til farene. Det skjedde fordi alle aktørene hadde egeninteresse i samme utfall (utbygging). Som de satte foran sikkerheten og livene til beboerne.

Både grunneier Odd Sæther og Gjerdrum kommune hadde egeninteresse i utbygging. Grunneieren skulle tjene penger. Kommunen (ordfører Anders Østensen) skulle øke innbyggertallet for å få mer skatteinntekter. NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) hadde gjort gjentatte undersøkelser og kommet med anmerkninger som gjorde utbygging uforsvarlig. Så leide kommunen inn et korrupt privat firma Reinertsen for en “uavhengig” analyse. Firmaet gjorde noen “målinger” og lagde en rapport som sa at noen enkle utbedringer var alt som skulle til for å “reparere” NVE sine innsigelser. Blant annet mente de anlegg av en vei rundt boligområdet ville skjerme husene for et eventuelt skred. Veien ville fungere som en barrierer og stoppe skredet! (Man behøver ikke gjøre mer enn å se ett leirskred på youtube for å forstå at dette ikke stemmer.) Alle aktører pustet lettet ut, startet bygging og tjente sin del av pengene. Barnefamilier og andre som kjøpte boligene betalte det hele. Tilslutt med sine liv.

Dagbladet. Publisert torsdag 31. desember 2020. Eksperter: Mente veien ville stoppe skred. Rapporten fikk NVE til å trekke innsigelsen mot utbygging nær Gjerdrum-skredet. Innsigelsene fra NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) og fylkesmannen ble trukket etter det rådmannen i instillingen til politikerne omtaler som “mye kontakt” med NVE og konsulentfirmaet Reinertsen “for å løse ut innsigelsene”.

Youtube. Kvikkleireskredet i Rissa – 1978. NGI – Norges Geotekniske Institutt. Den 29. april 1978 ble store deler av bygda Rissa tatt av et kvikkleirskred. En person døde, mens 15 gårdsbruk, to boligeiendommer, en hytte og et grendahus forsvant i leirmassene.

Spillboken er interessant. Stat bruker skattebetalernes penger på å hyre inn et eksternt firma. Som vet at dersom de leverer en “riktig” rapport får de flere oppdrag. Rapporten leveres. Staten bruker den som dekning for å sette igang utbygging. Alle aktører får det slik de vil og tjener penger. Systemet er rigget for denne type korrupsjon. Og personene som deltar er korrupte fordi de deltar og ikke sier ifra.

Det merkeligste er hvordan NVE velger å trekke sine innsigelser.

Det har vært mye om ordfører Anders Østensen i media siden jordskredet. Vi har lest side opp og side ned om at han er hyggelig, at han har spilt i band, og har så mange venner noen av de kjendiser, og så mye han har grått over det som skjedde. Det lyder litt hult. Kanskje han burde tenkt mer på innbyggerne og litt mindre på ekspansjon av eget territorie.

Oppdatering 2. februar 2022. VG. Gjerdrum kommune siktet etter skredet. Politiet har avsluttet etterforskningen etter leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Nå er kommunen siktet blant annet for manglende oppfølging av varsler. Ti personer og et ufødt barn mistet livet 30. desember i fjor, da mer enn én million kubikkmeter jordmasse raste ut ved tettstedet Ask i Gjerdrum kommune.

VG. Det sentrale varselet i Gjerdrum: Ba kommunen om hjelp til å sette inn tiltak. En grunneier varslet i 2011 Gjerdrum kommune om at en større utglidning i bratt terreng kan «i verste fall utløse en katastrofe».

Oppdatering 8. april 2022. Huseierne. I rapporten som ble levert 28.mars, ønsker Gjerdrumutvalget en tydeligere ansvarsfordeling, bedre kartlegging, sikring av bebyggelse samt økt geologisk kunnskap og kompetanse.

Oppdatering 27. januar 2023. Kvikkleireskred er spesielt for Sverige og Norge. En overbelastning av kvikkleire medfører at leira mister all styrke og flyter som en væske. Oversikt med kort beskrivelse av noen av de mest kjente og store kvikkleireskred Norge.

Oppdatering 27. januar 2023. Trøgstad kommune ligger i et ravinelandskap fra istiden. Her er store avsetninger av kvikkleire. Dette har ført til to større ras. 29. oktober 1967, nord for Skjønhaug. 5. desember 1974 i Båstad. I Raset på Skjønhaug raste én million kubikkmeter ut. Det gikk det med tolv hus, flere ble skadet, fire mennesker omkom og store deler av området nord for Skjønhaug ble vesentlig forandret idet massene seg nordvestover. Raset i Båstad lenger nord, var et større, monolittisk ras – alt kom i én omgang. Ingen omkom.

osloeconomics og coronavaksine

I DN for noen dager siden var det et interessant innlegg som illustrerer hvordan staten har videreutviklet denne spillboken.

Innlegg i Dagens Næringsliv. Skrevet av Svend Boye og Ove Skaug Halsos fra firmaet osloeconomics. Publisert 24. desember 2021. Hva med en koronaavgift for uvaksinerte? Når ett år med frivillighet og oppfordringer ikke har nådd frem, kan vi vurdere om uvaksinerte, på linje med de som nyter sigaretter og alkohol, bør få en del av regningen.

Fra hjemmesiden til firmaet osloeconomics. De er 68 personer og toppene kommer alle fra lange karrierer i det offentlige. De er samfunnsøkonomer. Ser ut som alle oppdragene deres kommer fra det offentlige. I DN innlegget ser vi hvordan de posisjonerer seg for nytt oppdrag. De kan helt sikker lage en rapport der det “dokumenteres” hvor samfunnsøkonomisk gunstig det er å bøtlegge de uvaksinerte. Slik at politikerne har dekning for å sette igang denne type tiltak, dersom de ønsker. Vi vet godt at barn ikke blir alvorlig coronasyke. Og at de er overrepresentert når det gjelder bivirkninger, eksempelvis myokarditt. Denne type betenkninger vil neppe spille noen rolle for folkene i osloeconomics.

Dette firmaet fungerer altså slik som Reinertsen i Gjerdrum saken. Forskjellen er at Reinertsen er i bunn og grunn et privat firma. Som ble korrupt ut fra ønske om gjentatte oppdrag for det offentlige. Fra persongalleriet ser vi at osloeconomics springer ut av det offentlige. Firmaet ble dannet i 2009 (ifølge Brønnøysund). Sikkert med et underforstått mandat om å levere “riktige” analyser til det offentlige. Mot gjentatte oppdrag. Her har staten opprettet sitt eget korrupte økosystem. Med skinn av privat innslag og dermed uavhengighet. Alt skjer selvsagt på skattebetalernes regning.

Forretningsforslag til Staten og osloeconomics

Statens dilemma nå er at nordmenn er usedvanlig lite istand til selvstendig tenkning. Nordmenn vil aldri reagere, uansett om kvinnene voldtas av innvandrere eller staten vil sprute dem fulle med eksperimentelle “vaksiner”. Resultatet er at det er så få uvaksinerte igjen. Mer profitabelt derfor å bøtlegge de vaksinerte. Innfør heller en avgift for alle som smittes med corona. Man får faktura fra staten på eksempelvis 10 000 kr dersom man er så uforsiktig å smittes med corona. Så kan folk selv velge om de vil ta vaksine eller styrke eget naturlige immunforsvar.