Mine blodprøve parametre

Det er interessant å følge blodparametre over tid. Jeg gjør dette ved å ha et utvalg blodparametre jeg tester hvert halvår.

blodproveparametre-04-20220118-banner

Hvert halvår tar jeg blodprøve og hårprøve. En viktig grunn til kontinuitet er for å kunne se hvordan ting utvikler seg over tid. Kanskje kan endringer knyttes til endringer i livsstil. For eksempel kosttilskudd.

Testparameter tolkning

Ingen tester er perfekte.

For å kunne tolke tester må man kunne biokjemi, biofysikk, biomekanikk. Mange leger og laboratorier svikter her. Feil forståelse av testers nøyaktighet og feil tolkning av parametre kan fort gjøre vondt verre.

Eksempelvis tror mange at man kan diagnostisere magnesiummangel i blod. Det kan man ikke. Det kan gjøres i hår. Ingen lege fortalte meg det. Jeg måtte finne det ut selv.

Alltid samme testforberedelser

Jeg forbereder meg alltid likt foran hver blodprøve. På den måten blir prøvene mest mulig sammenliknbare.

Jeg tar alltid prøvene om morgenen rundt klokken 8. Hvis ikke dette lar seg gjøre tar jeg prøvene allikevel.

Jeg faster i minst 12 timer før. Forsøker å få en god natts søvn. Drikker som vanlig 2 kopper vann rett etter jeg har stått opp. Deretter (som vanlig) 2 kopper til omtrent en time senere. Vann gjør at blodet flyter lettere så det blir lettere å trekke blodet. Samtidig tynnes blodet ut og det vil påvirke blodverdiene. De blir lavere. Så man må ikke drikke for mye. Mellom de to rundene med vann går jeg ut og tar litt rolig bøy og tøy. Dette får igang blodomløpet og gjør det lettere å trekke blodet. Jeg drikker selvsagt ikke kaffe denne morgenen. Kun vann. Jeg setter meg i bilen så jeg er på laboratoriet litt før klokken 8.

Det er et poeng å ta blodprøver på omtrent samme tid på døgnet hver gang. Fordi endel blodparametre, eksempelvis endel hormoner, varierer naturlig over døgnet. Når det er minst mulig variasjon i testforholdene kan prøvene bedre sammenliknes i tid. Eksempelvis kortisol varierer over døgnet. TSH, fri T3 og fri T4 varierer ikke så mye (jeg har testet dette). Kanskje er det også et poeng å ta de på omtrent samme tid mhp månefase.

Blodprøveparametrene

Jeg har et sett blodparametre jeg følger opp regelmessig. Et kriterie for å havne på listen er at jeg har kunnskap om tolkningen. Eksempelvis kan jeg endel om hvordan skjoldbruskkjertel hormoner fungerer. At noe er billig å teste kan få det på listen. Finner jeg nye parametre av interesse for egen helse havner de på listen. Å ta noen man ikke har direkte bruk for idag men i fremtiden kan være lurt fordi det er alltid interessant å se tilbake hvordan ting var.

Siste oppdaterte liste:

 • Homocystein.
 • Vitamin d3 aka calsidiol. Og blod kalsium og PTH. Diskusjon: Men bør måles som Calcitriol istedenfor Calcidiol? Eller kanskje rett og slett som blod kalsium? vitamin d metabolisme. Meg på fb idag 28. april 2022: Når man måler d-vitamin på blodprøve er det Calcidiol som måles. Et stoff som ikke reagerer med cellene. Det omdannes til Calcitriol i nyrene. Calcitriol er “metabolsk aktivt” og kan reagere med cellene (feste seg til reseptorer på cellemembranen). Vil ikke Calcitriol være en bedre parameter å måle på blodprøve for å anslå vitamin d status? Hvorfor gjøres ikke det? Min venn GF: *calcitriol reagerer veldig fort med cellene og befinner seg ikke i særlig grad i blodet. Så ikke en god markør for d-vitamin status.* Kanskje man bør måle både PTH, calsidiol og blod kalsium? Hva er egentlig d-vitamin status? Begrepet inkluderer tidsfaktoren. Kanskje man burde anslå d-vitamin status ved å måle kroppens reserver (lagres i fettvev) eller ved å anslå benkvaliteten (d vitamin mangel gir ricketts, rakitt, engelsksyke). Hårprøve?
 • Kalsium? Se d3 ovenfor.
 • Vitamin B12. Og methylmalonic acid (selfdecode mthfr). Og intrinsic factor (antibody?).
 • Selfdecode mthfr: serum folate, red blood cell folate.
 • Kolesterol HDL og LDL og totalkolesterol. Oppdatering 8. april 2022. Utgår muligens fordi det er uklart om den vanlige tolkningen av disse parametrene har helsemessig betydning. Mao – uklart om høy LDL er helsefarlig. Jmf 2022 boken Nytt blikk på kolesterol av Sofie Hexeberg og Erik Hexeberg.
 • NY: oxidized LDL (oxLDL). James LaValle, Zonia Immunity day4.
 • CRP og microCRP. C Reactive Protein.
 • Stoffskifte, hormoner: TSH, fri T3, fri T4, reverseT3.
 • Stoffskifte, antistoffer:
  • TPO (Thyroid PerOxidase)
  • Tg (Thyroidglobulin)
  • TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin)
  • TSHR (TSH Receptor antibody)
 • Jern. Alt med jern.
  • Serum jern.
  • Serum ferritin (jernlager).
  • Hemoglobin aka blodprosent
  • Jernbindingskapasitet OGSÅ KJENT SOM TIBC total iron binding capacity og S-Transferrinmetning. TIBC er blodplasmaets totale evne til å binde jern til transferrin. Transferrin.
  • NY: hepcidin. Lages i leveren.
  • NY: ferroportin. Sammenheng med hepcidin. James LaValle.
  • NY: apoB apolipoprotein-B. Denne øker når man har en kronisk betennelsestilstand, ifg James LaValle, Zonia Immune Summit 2022.
  • NY: apoA?
 • Røde blodlegemer. Og relevant for jern: MCV Mean corpuscular volume (størrelsen på røde blodceller). MCH Mean corpuscular hemoglobin.
 • Hvite blodceller – leucocytter med differensiering.
 • Immunkvantiering – IgG, IgM, IgA.
 • IgE (høy hvis man har parasitter eller allergi)
 • IgD? hemoglobin a1c test?
 • Testosteron, SHBG, fsh follicular stimulating hormone, lh lutenizing hormone. Oppdatering 5. april 2022: Det holder ikke å måle total testosteron og så beregne fritt testosteron fra SHBG. Blir meget unøyaktig spesielt for menn. Se kapittel ovenfor. Man må måle fritt testosteron separat i en mer avansert test. Oppdatering 7. april 2022. Muligens utgår Furst testosteron målingen da den er total testosteron og sier altså lite om fri testosteron som er det som er interessant.
 • Østrogen (estradiol?)
 • Ny: bilirubin (levertest pga SHBG og lav hemoglobin) og GnRH Gonadotropin Releasing Hormone (pga høy FSH).
 • Ny: cbg cortisol binding globulin.
 • Ny: Furst kan teste for endel IgG gamle infeksjoner og vaksiner. S-Anti-VZV IgG. Alternativt navn: VZV (Varicella zoster virus), Humant Herpesvirus 3 (HHV-3), Varicella zoster IgG, Herpes Zoster, Helvetesild, Vannkopper. VZV gir ved førstegangssykdom vannkopper hos voksne og barn. Sykdommen kan reaktiveres og gir da helvetesild (herpes zoster). https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/anti-vzv-igg/
 • Ny: jeg har HPU. Så bør teste for sink, kopper, albumin. https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/sink/ https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/albumin/ og https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/kobber/
 • Legen tar med ASAT og ALAT og GammaGT. Parametre for leverhelse og nyrehelse. Jeg kunne tenke meg å heller måle GGTP. Skal vissnok være et mål på glutathione og dermed helsetilstand. Hørte dette på Joseph Pizzorno foredrag infectionsummit. Oppdatert 31. aug 2022.

På spesiallab:

 • cd57 (lyme borrelia markør)
 • d-dimer (corona markør)
 • hepcidin (jern parameter)
 • troponin

Jeg tar oftest blodprøver på Fürst laboratorium. Her kan man møte opp når det passer ute å bestille på forhånd. Man kan få en rekvisisjon fra legen. De er prøvene stort sett gratis. Ønsker man ikke å gå via legen kan man fortsatt møte opp på dropin og betale selv. For prøvene jeg tok 18. januar 2022 kostet det rundt 1400 kroner. Men man sparer altså tid og penger på turen til fastlegen. Og kanskje vil ikke fastlegen gi deg de blodprøven du vil ha heller. Det opplever jeg ofte.

Blodprøve 15. juni 2022 07:44

blodproveparametre-07-20220615-furst-resultat-side01-01topp-840
Alt med jern er lavt. Eosinofiler er høye mens total hvite blodceller er lav. Begge deler styrker parasitt infeksjon hypotesen.
blodproveparametre-08-20220615-furst-resultat-side01-02bunn-840
Høy blod D vitamin fordi jeg tok en D vitamin kur i et par måneder rett før prøven. Kalsium er ikke så høy. D vitamin øker vanligvis kalsiumopptaket i tarmen og dermed kalsium i blodet.
blodproveparametre-09-20220615-furst-resultat-side02-01topp-840
Høy LDL kolesterol. TSH er innenfor intervallet. Har man lavt stoffskifte gir dette ofte høy LDL. Og høy TSH. Det mest interessante her er kanskje at anti-TPO er høyere enn vanlig. Ikke bra.
blodproveparametre-10-20220615-furst-resultat-side02-02bunn-840
Høy testosteron og meget høy SHBG.

Det er endel å ta tak i her.

Alt med jern, inkludert hemoglobin, er lavt. Det kan være fordi jeg har HPU (kryptopyroluria). Men det kan også være fordi jeg har en kronisk infeksjon. Infeksjoner spiser jern. En akutt infeksjon fører ofte til at jern i blodet går opp. Tror det er fordi kroppen på den måten fjerner jern fra infeksjonen. Ved en langvarig, kronisk infeksjon tror jeg jern går ned. Slik min prøve viser.

Klinghardt sier at ved parasittinfeksjoner er ofte

 • Totalt hvite blodlegemer er lav. 5000 eller lavere. Meg: 3900.
 • Monocytter høy. 700 eller mer. Meg: 600.
 • Eosinophiles høy. 200 eller mer. Meg: 200.

Fra andre har jeg hørt at høy monocytter indikerer inflammasjon i tarmen. Som er forenlig med parasitter fordi parasittene kan forårsake inflammasjonen. Hørte dette senest idag 8. juli 2022 på Immun for life summit dag3, legen Gordon Crozier.

Høy IgE. Dessverre ikke med her. Men er alltid høy for meg. Indikerer også parasittinfeksjon.

Høy homocystein. Dessverre ikke med. Alltid høy for meg. Pga MTHFR.

TSH er noe høy men innenfor intervallet. Denne er vanligvis høy for meg. Jeg var hos en stoffskifte lege og hun foreslo at høy TSH kommer av at jeg spiser jodrik mat, tang. Men jeg har spist tang jevnlig siste månedene og nå er altså THS ikke så altfor høy. Det indikerer at det ikke er tang på menyen som styrer min TSH. Selv tror jeg årsaken er barndomstraumer som fører til ubalansert hormon styring i hypothalamus.

Fri T3 lav. Vanligvis er den ok. Mens fri T4 er ok. Konverteringsproblem?

Anti-TPO er høyere enn vanlig. Det kan indikere begynnende autoimmun sykdom.

Høy LDL kolesterol. Jeg spiser endel fett kjøtt og fisk og smør og olivenolje. Alt økologisk og supersunt. Uansett er ofte min kolesterol og spesielt LDL ofte overraskende høy. Det er kjent at det er en sammenheng mellom LDL og stoffskifte. Før man kunne måle TSH brukte man høy LDL som indikasjon på lavt stoffskifte. Muligens er mekanismen at fri T3 aktiverer LDL reseptorer. Med lav fri T3 blir LDL værende i blodet istedenfor å binde seg til (lever?) celler. At jeg har høy LDL, og som ovenfor nevnt lav fri T3, henger således sammen. Se nedenfor for mer om dette.

Rett etter jeg hadde vært på Fürst dro jeg til Lab1 i Sandvika og avla ny blodprøve for en LipoPrint test. Dette er en detaljert kolesterol LDL test som viser størrelsen på LDL partikelene. Testen ga total LDL 247 mg/dl. Ifølge omnicalculator dot com er dette 6.387 mmol/L. Prøven fra Fürst ga 6.2 mmol/L. Forskjell på 3%. Utregning: ((6.387-6.2)/6.2)*100=3%.

Høy testosteron. Meget høy SHBG. Høy FSH. Jeg tror dette er pga testikkel operasjon høst 1993 da jeg var 20 år.

Vitamin D er høy. Det er fordi jeg tok en vit D, K, Mg kur rett før prøven.

Legen tok med noen ekstra

 • eGFR is estimated glomerular filtration rate. A test that measures your kidney function and stage of kidney disease. Your healthcare team can calculate it from the results of your blood creatinine test, your age, body size, and gender. If your eGFR number is low, your kidneys may not be working as well as they should. People with a lower eGFR are at increased risk of having chronic kidney disease (CKD) progress to kidney failure. The sooner that kidney disease is found, the better the chance of slowing or stopping it from getting worse.
 • gamma-gt også kjent som Gamma-glutamyl Transferase (GGT) Test. Lever diagnose og galle diagnose.
 • S-ALAT også kjent som Alanin aminotransferase eller GPT – glutamat pyruvat transaminase. Leverenzym. Høy i blod dersom leveren er skadet eller syk eksempelvis med hep a, b, c, CMV, EBV.
 • S-ASAT også kjent som Aspartat aminotransferase eller GOT – glutamat oxaloacetat transaminase. Leverenzym. Mye det samme som med ALAT.

abc

Tendenser i min biokjemi

Homocystein: høy for meg fordi jeg har MTHFR.

B12: jeg har ofte høy verdi i blod. Selv om jeg ikke tar B12 tilskudd. Samtidig symptomer på lav B12. Som at jeg er endel sliten. Kan være pga HPU men kan også/eller være pga B12. At B12 er høy selv om jeg ikke tar B12 tilskudd, og jeg har symptomer på lav B12, kan forklares med at jeg har problemer med å ta opp vitaminet fra blod til vev og celler. Så selv om blodverdien er høy er den reelle verdien (biokjemisk aktive) muligens lav. Kanskje en genetisk greie der jeg har få eller ineffektive B12 reseptorer på cellemembranene. Hos noen forklares lav D-vitamin på denne måten.

TSH: høy og varierer mye. Jeg tror det er på grunn av barndomstraumer. Jeg tror mange av mine uregelmessigheter har sin årsak der, direkte eller indirekte.

Jern: ofte lav. Lav hemoglobin. Muligens fordi jeg har HPU. Har hørt det er en sammenheng her. Og parasitter. Parasittene spiser jernet. Kanske er man mer utsatt for parasitter med HPU? MCV er ofte liten hvis man mangler jern.

Hvite blodceller: jeg ligger ofte innenfor intervallet men lavt på leukocytter (hvite blodlegemer total), høy på monocytter, høy på eosinofiler. Dette er konsistent med parasitt infeksjon.

Nøytrofiler: Jeg ligger også lavt på nøytrofiler. Til et punkt der jeg har lidelsen neutrophilia.

IgE: høy hos meg. Det er kjent at den blir høy hvis man har parasitter eller allergier. Jeg har parasitter. Ikke så mange kjente allergier.

Jeg har ofte høy testosteron. Samtidig høy SHBG, som senker fri testosteron. Og høy FSH. FSH stimulerer dannelse av sædceller. Jeg tror årsaken er at jeg hadde en ulykke da jeg var rundt 21 år og måtte amputere en testikkel. Da vil den gjenværende ofte kompensere og bli ekstra aktiv.

Blodprøver 18. januar 2022 10:41

blodproveparametre-01-20220118-furst-resultat-side01-01topp
Total hvite blodlemer (leucocytter) er lav i intervallet. Monocytter og Eosinofile er høy. Disse 3 er indikatorer for parasitt infeksjon. Lav jern og høy IgE er også konsistent med parasitter.
blodproveparametre-02-20220118-furst-resultat-side01-02bunn
Jeg har høy og varierende TSH. Noen ganger er den innenfor intervallet, slik som her. Mange mener at intervallets øvre verdi på 4 egentlig er høy.
blodproveparametre-03-20220118-furst-resultat-side02-01topp
Høy IgE. Sannsynligvis på grunn av parasitt infeksjon. Jeg har høy IgE hver eneste gang jeg tar blodprøve. Så dette er ikke et tilfeldig resultat.

Dessverre kom jeg sent avgårde idag og rakk ikke laboratoriet klokken 8. Prøvene ble tatt klokken 10:41. Jeg hadde fastet over 12 timer.

Lav jern. Det kan forklares med:

 • Parasittinfeksjon. Parasittene spiser jernet.
 • HPU. Jeg hørte dette på HPU Kongress med Medumio for noen dager siden, rundt 22. januar 2022.

TSH høy og varierende. Jeg tror dette kan forklares fra barndomstraumer. Det tror jeg mye annet her også kan, direkte eller indirekte.

Høy LDL. Fordi jeg spiser mye fett kjøtt. Jeg lever super sunt og har ikke høy inflammasjon i kroppen. Da er ikke høy LDL noe problem. Slik jeg forstår det.

Jeg har høy homocystein. Dette er ikke gunstig. Det er pga en MTHFR genmutasjon (compound heterozygous). De siste månedene har jeg tatt B1, B2 og B3 for å se om det vil senke homocystein. (jeg har også tatt C vitamin og magnesium). Men ser ikke ut som det har gjort noen stor forskjell.

Dette er første gang jeg måler FSH. Follicular Stimulating Hormone. Etter tips fra urolog Jørgensen. Den er høy. Når jeg søker høy FSH på google er første treff Klinefelter syndrome. Årsaken er en mannlig genetisk uregelmessighet. Det 23. kromosomparet er et trippelkromosom. Kvinner er XX, menn er XY, menn med Klinefelter menn er XXY. Konsekvenser er lav testosteron og manglende produksjon av sædceller og dermed problemer med å få barn. Jeg har relativt høy testosteron som blodprøven ovenfor viser. Jeg har også gjort en sædtest både på laboratorie og hjemme som viste at “gutta mine” er i live. Guardian Klinefelter syndrome many men have an extra X chromosome but it is rarely diagnosed. Medline. The Conversation being unable to produce testosterone.

FSH har å gjøre med kjønnshormonene. Jeg har også andre uregelmessigheter her. Relativt høy testosteron. Og meget høy SHBG. Jeg vet ikke om S-Testosteron er fritt testosteron eller om det også inkluderer testosteron bundet til albumin og SHBG. Så det må oppklares først.

blodproveparametre-05-20220118-hypotalamus-hypofysen-testikkel-aksen
Hypotalamus-hypofysen (pituitary)-testikkel aksen.

Hypothalamus signaliserer til hypofysen (pituitary, hypophyse) med hormonet GnRH Gonadotrophin Releasing Hormone. Hypofysen danner FSH og LH. Hos menn stimulerer FSH spermatogenesen (dannelse av sædceller), mens LH stimulerer testosteronproduksjonen i testiklenes interstitielle celler (Leydig-cellene). Furst GnRH. Testosteron er ikke vannløselig og fraktes i blodet ved å binde seg til albumin (løs binding) og SHBG (fastere binding). SHBG Sex Hormone Binding Globuline produseres primært i leveren. Når testosteron er bundet hindrer det muligheten til å påvirke cellene. Bare en liten del testosteron er ubundet og dermed biologisk aktivt (reaktivt). Det er først og fremst ubundet (fritt) testosteron som kan påvirke cellene. Ved å redusere SHBG kan man øke mengden fritt testosteron. Ofte er dette ønskelig. Kanskje det ville være bra for meg?

blodproveparametre-11-hypothalamus-hypofyse-testikkel-aksen

Jeg hadde en ulykke da jeg var 21 der venstre testikkel ble amputert. Kanskje kan mine testosteron, FSH og SHBG verdier knyttes til dette. Når en amputeres er det vanlig at den andre blir ekstra aktiv. Sannsynligvis er dette tilfellet for meg. Det sees på blodprøven. Og jeg har relativt høy seksualdrift.

blodproveparametre-06-20220118-testosteron-og-alder
Testosteron og alder.

SHBG produseres primært i leveren. SHBG avvik kan være et leverproblem. Kanskje jeg skulle også teste bilirubin neste gang, et annet lever produkt. Og kanskje GnRH.

Jeg kom uten legerekvisisjon og betalte rundt 1400 kr.

Dolores Shoback What is the Low T Syndrome? SHBG Sex Hormone Binding Globulin effects on testosterone by dr Thomas OConnor. Dr Caplan What is SHBG. Testosteron konvertering 1000 ng/dl = 34.7 nmol/liter. 500=17.35.

Sammenheng stoffskifte og kolesterol

Før man kunne måle TSH var høy LDL tatt som tegn på lavt stoffskifte. Fri T3 bidrar til å fjerne LDL fra blodet ved å aktivere LDL reseptorer på cellemembraner (i leveren?). Med lav fri T3 aktiveres færre LDL reseptorer og LDL blir værende i blodet istedenfor å binde seg til celler. Dette forklarer blodprøve som viser høy LDL og samtidig lav fri T3.

National Library of Medicine, Nationial Center for Biotechnology Information. Effects of Thyroid Dysfunction on Lipid Profile. […] triiodothyronine (T3) upregulates LDL receptors by controlling the LDL receptor gene activation. This T3-mediated gene activation is done by the direct binding of T3 to specific thyroid hormone responsive elements (TREs) [5]. Furthermore, T3 controls the sterol regulatory element-binding protein-2 (SREBP-2), which in turn regulates LDL receptor’s gene expression [6]. T3 has also been associated with protecting LDL from oxidation [7].

Cortisole steal

Oppdatering 24. september 2022. Bloggartikkel om cortisole steal. Forklarer hvorfor min TSH varierer så mye.

Testosteron total vs fri

På Fürst tester de for S-Testosteron. Er dette fritt eller bundet? Fra hjemmesiden: Serumkonsentrasjonen av testosteron er til en viss grad avhengig av SHBG-konsentrasjonen. Forholdet testosteron/SHBG er et brukbart mål for fritt testosteron. Det kan derfor være viktig å medbestemme SHBG i situasjoner der proteinbinding kan variere.

De måler altså total testosteron i denne analysen. På email sier de at fri testosteron indeks kan beregnes ved FTI = testosteron (nmol/l) x 10/SHBG (nmol/l). Det gir en indikasjon på nivået av fri testosteron.

Anta S-Testosteron 33 nmol/l og S-SHBG 92 nmol/l. FTI=(33 nmol/l) * 10 / (92 nmol/l) = 3.58.

På Wikipedia er det om FAI, Free Androgen Index. Det er samme formel bare med en konstant 100 istedenfor 10. Sannsynligvis det samme som FTI. Muligens bare feil i emailen fra Fürst. Vi ender på 35.8 i eksempelet over. Som er min blodprøve 18. januar 2022. Videre fra Wikipedia artikkelen: “As a guide, in healthy adult men typical FAI values are 30-150. Values below 30 may indicate testosterone deficiency, which may contribute to fatigue, erectile dysfunction, osteoporosis and loss of secondary sex characteristics.” Og: “The Endocrine Society has taken a position against using the FAI to measure Free Testosterone in men. The Free Androgen Index (FAI) was initially proposed as a measure for assessing the circulating testosterone availability in female hirsutism. The extension of its use, by a number of investigators, to males has not been formally justified.”

todo

jern Ved å dele verdien for jernbindingskapasitet med faktoren 25,1 fås transferrinverdien i g/L. Referanseområdet for transferrin er 2,0 – 3,3 g/L. Furst laboratoriet har innført en ordning som gjør at analyse av S-Jern og S-Jernbindingskapasitet (S-TIBC) kobles slik at begge analysene blir utført når en av dem er rekvirert. Se under omtale av S-Jern vedrørende begrunnelsen for dette.

fsh follicular stimulating hormone jmf dr jørgensen colo mann. lh lutenizing hormone jmf dr jørgensen colo mann

thyroid autoimmunity antibodies ifg izabella wents immunitysummit with jonathan landsman:

 • tpu eller ppu eller tpo antibody
 • tg antibody
 • tsi antibody
 • tshr antibody

hun sa 4 autoimmun antibodies man måtte sjekke. omtrent midt i intervuet idag 9 des 2021. må også sjekke t3 t4 tsh etc og ultrasound. tsh skal være 0.5-2.

david minkoff https://immunedefensesummit.com/aapday2/ sa at cd57 er en markør for lyme disease. ved å sjekke cd57 i blod kan man få en indikasjon på om man har lyme. 20211130immunedefensesummit-day02-david-minkoff-lyme-and-coinfections-blood-cd57-low-in-lyme.mp3 ganske tidlig i intervjuet.

mcv – mean corpuscular volume. altså størrelsen på røde blodlegemer. ved jernmangel er denne ofte for liten. lav mcv er indikator for lav jern i røde blodlegemer cellen.

d-dimer en corona sjekk.

troponin. sier noe om hjertemuskelbetennelse. Skade av hjertemuskelcellene gir økning i visse blodprøver (troponin) som også er forhøyet ved hjerteinfarkt. Forskjellen er at ved hjertemuskelbetennelse holder disse blodprøvene seg forhøyet lenger.  https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/hjertemuskelbetennelse-myokarditt/?page=4

12 thoughts on “Mine blodprøve parametre”

 1. Takk for at du deler, er på utkikk etter noen med høy SHBG og FSH.
  Jeg er på din alder og lignende utdanning (godt mulig vi har truffet hverandre for 30 år siden), spiser sunt. Tror vi tenker mye likt politisk.

  Har også høy SHBG (varierer fra 90-120) og høy testosteron (vanligvis over øvre grenseverdi), men det blir som du vet ikke høy fritt testosteron pga høy SHBG. Som du har jeg høy FSH (rundt 12), men jeg har ikke hatt noen testikkeloperasjon. Har også lave hvite blodlegemer og i perioder lave “neutrophils” rundt 1.5.
  Har helseutfordringer med blant annet tarm, nattlige oppvåkninger og fatigue.
  Ser at det ikke er uvanlig for “friske” å ha høy SHBG, eksempel:
  https://www.youtube.com/watch?v=NuD9lWHMup8&t=3396s&ab_channel=CarnivoreMD
  Han har lav FSH.
  Kunne veldig gjerne tenke meg å kommunise med deg. Jeg har en “anonym” epost (slettet av admin) og facebook-bruker (slettet av admin).

  1. Takk igjen for at du deler, veldig nyttig!
   1. Har du konkrete planer for å prøve å redusere SHBG (målet er vel å øke fritt T)?
   Tenker på kosthold eller tilskudd som boron. Jeg har boron-tabletter liggende som jeg vurderer å prøve, men usikker på hvordan, noen anbefaler “cycling”.

   2. Ser at en del som har forhøyet SHBG er plaget med symptomer som fatigue, lavere seksualdrift, brain fog, motivasjonsproblemer. Jeg kjenner meg dessverre igjen i dette selv om min fritt T er godt over nedre referanseverdi). Har du noen av disse symptomene som du tror kan skyldes dette?

  2. Saladino videoen du linker til er interessant.

   1) Han har høy SHBG. Han sier dette er fordi blodprøven ble tatt fastende. Han hadde sikkert ikke spist på over 12 timer. Fordi han ville måle fastende triglyserider. Han sier videre at insulin reduserer SHBG (dette var nytt for meg). Fordi han hadde fastet var insulin lav og dermed SHBG høyere enn vanlig. Alle mine blodprøver er tatt på morgenen etter minst 12 timer faste. Kanskje det kan forklare noe av min høye SHBG.
   2) Testosteron. Hans blodprøve på wellnessfx dot com viser separate verdier for fritt og bundet testosteron. Mine på Furst gjør ikke det. Man får ett tall tilbake. Jeg har hørt med dem og det er ingen der som egentlig vet hvor mye som er bundet og hvor mye som er fritt (og ingen der som bryr seg så mye om det heller). Så Furst testen er ikke bra her. Det hadde vært interessant å tatt wellnessfx testen.
   3) Ketogenic diet. Han sier at testosteron går ned på keto diett og SHBG går opp. Jeg har både gjort en carnivore diett https://www.helsetypen.no/2020/12/27/carnivore-dietten/ og flere lange vannfaster https://www.helsetypen.no/2020/03/21/vannfaste-5/. Testosteron går ned. Dessverre så målte jeg ikke SHBG da. På neste lange vannfaste, muligens til våren, må den med.

  3. 1)Har ingen konkrete planer om å redusere SHBG eller øke fritt testosteron. Utover å hele tiden forsøke å optimere livsstilen. Primært på naturlige måter. Redusere kjemikalie eksponering, detox, søvn, trening, badstu, bra sosialt etc etc. Tror ikke jeg kommer til å ta tilskudd spesifikt mot SHBG. Jeg kunne tenke meg å undersøke hvorfor mine verdier på dette området varierer så mye fra normalen. Har jo allerede beskrevet en kandidat forklaring. Kanskje er det også andre ting. Et enkelt første skritt vil være å ta en bedre testosteron måling enn den de har på Furst. Cycling av tilskudd er ofte en god ide. Spesielt dersom vi snakker et fettløselig tilskudd.
   2)Min seksualdrift er relativt normal. Kanskje litt over gjennomsnittet for min alder (50). Jeg har periodevis fatigue gjennom dagen. Men det er ikke så helt galt. Samme med brain fog. Jeg har ikke motivasjonsproblemer. Jeg tror ikke at nevnte hormonverdier er en viktig driver for mine viktigste symptomer. Jeg tror det er andre ting. Viktigste rotårsak tror jeg er traumer fra tidlig barndom. (Traumer kan også påvirke hormoner, se siste blogginnlegget om cortisol.) Og en Rope Worm parasitt infeksjon jeg sannsynligvis har hatt i over 30 år. Begge disse tingene skriver jeg mye om på denne bloggen.

 2. Hei igjen, jeg leste om din historie.
  https://www.helsetypen.no/min-historie/
  En god del likt min historie, nå følger litt brainstorming, beklager at det er rotete.

  Jeg begynte å få søvnproblemer i 2013 og det er fortsatt et problem til tross for at jeg mener å følge god søvhygiene. Hvordan er din status for søvn? Jeg sliter med nattlige oppvåkninger og at jeg noen ganger ikke får sove igjen. Jeg bruker hodebåndet Dreem og Fitbit Sense til å logge søvn (regner med du kanskje ikke gjør det pga stråling). Har i det siste bestilt kortisol-spyttprøver, og ser ut til at min kortisol på natt er mildt forhøyet. Jeg klarer ikke å finne noe referanseverdi for saliva cortisol for natt/sen natt, altså om jeg tar prøven kl. 4 om natta. Bør kortisol fortsatt være lav, eller har morgenforhøyningen da begynt?

  Er du kjent med tynnfibernevropati? Jeg tror det kan være grunnen til mange av mine plager, og jeg tror det kan være sarkoidose (også kjent som “the great mimicker”) som har gitt meg tynnfibernevropati. Jeg har ikke fått noe diagnose på noe av dette, helsevesenet er ikke særlig interessert, en må kjempe selv om en skal få tatt prøver (har forhøyet blodprøve serum ACE som kan indikere sarkoidose og ikke uvanlig for tynnfibernevropati, min serum ACE var ikke forhøyet i 2015 da helsen min var bedre). Nå tenker jeg å dra til utlandet for å ta helkropps PET scan (det kan avdekke sarkoidose blant annet). Har du kommentarer til PET-scan?
  Tenker også å ta MR med kontrast av rygg/hofte, kommentar til det?

  Jeg har forhøyet 17-hydroxyprogesteron. Jeg har også lav renin og forholdet mellom renin og aldosteron indikerer hyperaldosteronisme. En gang jeg tok denne blodprøven var jeg svært stresset, da gikk renin i været og aldosteron var ikke så høy den gangen. (Furst gjør ikke disse blodprøvene dessverre)
  Jeg vurderer, om jeg først skal drikke kontrastvæske som jeg må for å ta MR av rygg/hofte, så kan de ta CT av binyrene. Jeg får vel aldri helsevesenet i Norge til å ta disse prøvene, i alle fall ikke etter hverandre så jeg slipper å drikke kontrastvæske to ganger.

  Jeg er svært interessert i hva du tenker om dette. Takk!

  1. Jeg har hatt mye problemer med både søvn og mat og har idag et ganske strengt regime for å lykkes med begge delene. Eksempelvis så spiser jeg aldri sent på kvelden. Hvis jeg gjør alt riktig har jeg god søvn 95% av nettene. Det går litt i perioder. Nå for tiden legger jeg meg ganske sent (rundt midnatt) og står opp ganske tidlig (rundt klokken 5) og greier meg bra gjennom dagen. Noen ganger må jeg opp og pisse iløpet av natten, etter ca 5 timer. Dette også går i perioder. Det er bedre nå enn det var for 10 år siden.
   Jeg vet ikke hva cortisol bør være klokken 4 på natten. Det er en bok Safe uses of Cortisol av William Jefferies. Kanskje står det noe der. Jeg bestilte den selv for bare noen dager siden. Kan si deg til når jeg får den i posten.
   Jeg har forsøkt en sleep tracker men den fungerte ikke. Se bloggpost.
   Jeg er ikke godt kjent med tynnfibernevropati.
   Jeg ville vært forsiktig med PET scan fordi man utsetter seg for en massiv dose stråling. Jeg ville også vært forsiktig med MR. Og spesielt hvis du må ta kontrastmiddel. Kan gjøre vondt verre. Jeg ville forsøkt “low hanging fruit” før jeg ev begynner med disse tingene. Men vanskelig å gi råd her fordi jeg kjenner ikke deg, din historikk, dine symptomer. Kanskje ville jeg begynt med å gå nøye igjennom eget liv og sykdomshistorie og forsøke å finne rotårsaker. Tannhelse, eksempelvis amalgam og rotfyllinger, bør sjekkes ut. Kanskje har du en traumehistorikk.

 3. Tusen takk for gode svar og tips! Jeg har ikke amalgan men en mislykket rotfylling, tanna sprakk så jeg valgte å ta et implantat. Når det gjelder traume så var det på moten å gi spebarn lite morsmelk, så jeg har fått høre at jeg fikk morsmelk med teskje og skrek veldig mye pga. at jeg fikk lite mat. Ellers ligner mine symptomer både på min far og mor sine helseplager så jeg tenker det kan være genetisk også.

 4. Implantat-tanna gikk det hull på den hvite delen (porselen?) så metallet under er eksponert. Det er kanskje ikke så gunstig?

  1. Beklager at det er urelatert, men har du noen tanker om IgE (Immunglobulin E, IgE totalt, Totalt IgE antistoff i serum, Total IgE)?
   Jeg har målt 107 og grenseverdi er <=114, altså rett under grenseverdien, kan det si noe? Er det gunstig om det kommer lavere? Takk!

  2. IgE er et antistoff som dannes ved parasittinfeksjon og allergi. Parasittinfeksjon kan være både encellete organismer og ormer (som jo er mangecellete og tilogmed ofte så store at de er synlige med det blotte øyet). Allergi er en feilfunksjon i immunsystemet der det skjer en immunrespons mot stoffer som i seg selv ikke er farlige (eksempelvis pollen og eksempelvis faktisk også avfallsstoffer fra candida, muligens også fra parasitter og andre organismer).

   Jeg har selv alltid høy IgE, typisk over 400. Altså 4 ganger så mye som max i intervallet. Jeg er ikke spesielt allergisk. For 10 år siden hadde jeg et par dager i året der jeg reagerte mot pollen. Men nå så gjør jeg ikke det engang. Derfor tror jeg min høye IgE støtter hypotesen om parasittinfeksjon. Hver gang jeg er hos en lege påpeker jeg dette. Legene spretter ikke akkurat i stolen av det. Nå senest på infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Jeg fikk stort sett høre at verdien var normal. Det er åpenbart feil fordi intervallene er statistisk beregnet der innenfor er regnet som normalt og utenfor er regnet som ikke normalt.

   Du ligger litt under max. Jeg ville begynt med å gjøre en liten egenanalyse av hvorfor den er noe høy. Har du allergi mot noe? Mat? Er IgE høyere om sommeren enn om vinteren? Etc.

   Det går an å gjøre en spesifikk IgE test. IgE molekylet er todelte og består av en stamme med en gaffel på. Gaffelen har to tagger. Stammen er konstant for alle allergier og parasitter mens gaffelen varierer med akkurat hva du er allergisk mot og akkurat hva slags parasitt du har. Total IgE tester for stammen. Altså summen av IgE fra alle dine allergier og parasitter. En spesifikk IgE test tester gaffel delen og forsøkt å finne akkurat hva det er du er allergisk mot / type parasitt.

   Hvor mye ressurser man bruker her vil typisk avhenge av hvor mye symptomer du har.

 5. Da vi begge har høy SHBG og FSH så lurer jeg på om dette er av interesse. Hørte om det på siste podcast med Huberman (Dr. Kyle Gillett gjest).
  En grunn til at jeg har høy SHBG kan være at jeg har årebrokk/varicocele. I alle fall dersom jeg har excessive responses to Gonadotropins Releasing Hormon (GnRH) som vist i artikkelen under:
  “The effect of varicocele on serum testosterone: estradiol (T:E) ratio and the result of varicocelectomy was also explored. In varicocele-untreated patients there was a statistically significant lower T:E ratio than in the varicocelectomised and control groups (P < 0.0001). This ratio significantly improved in the varicocelectomy group during the follow-up (44). Some studies analyzed the hormonal status in patients with varicocele during dynamic testing. In particular, Hudson et al. found a significant difference in free sexual steroid hormones (testosterone, estradiol) and Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) pre- and post-varicocelectomy but only in men with excessive responses to Gonadotropins Releasing Hormon (GnRH). In men with higher rise in FSH and LH after GnRH infusion, free testosterone levels were lower, and free estradiol and SHBG levels were higher. After varicocele correction there was a restitutio ad integrum"

  Har du fått målt GnRH via Furst, ser du har det på lista di? Hvordan finner en ut om en har "excessive response" på det?

  Det er uklart om varicocele reduserer total testosteron:
  "Although numerous studies have shown testosterone reduction in infertile men with varicocele, there are also studies suggesting that it does not cause any changes."
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frph.2022.863695/full
  Artikkelen over kan også forklare hvorfor jeg har forhøyet FSH: "A meta-analysis by Tian et al. showed higher FSH and LH levels in varicocele-bearing patients that significantly lowered after surgery"

  1. Takk for interessant info. Skal ta blodprøver neste uke og vil ta med GnRH. Jeg leste akkurat i fysiologi boken. Gonadotrophin Releasing Hormone lages i hypothalamus, går i en kanal til hypofysen (pituitary) som stimuleres til å lage og frigjøre FSH og LH til blodet. FSH og LH plukkes opp i testiklene hos gutter og eggstokkene hos jenter. Hos gutter påvirker LH testosteronproduksjon og FSH spermieproduksjon. Jenter har en pulserende produksjon av GnRH, og dermed av LH og FSH, som gutter ikke har. Dette på grunn av en forskjell i hvordan hypothalamus, altså hjernen, fungerer hos jenter og gutter. Interessant. Forsjellen oppstår i mors liv når guttefosteret utsettes for testosteron (?).

   Jeg googlet litt på de du nevnte.

   Varicocele valsalva Urologists often check for varicoceles with the patient standing. You may be asked to take a deep breath, hold it and bear down while your urologist feels the scrotum above the testicle. This technique is known as the “Valsalva maneuver.” It lets your urologist find any enlarged veins. https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/v/varicoceles

   The Valsalva maneuver is a breathing method that may slow your heart when it’s beating too fast. To do it, you breathe out strongly through your mouth while holding your nose tightly closed. This creates a forceful strain that can trigger your heart to react and go back into normal rhythm.

   The Valsalva maneuver is performed by a forceful attempt of exhalation against a closed airway, usually done by closing one’s mouth and pinching one’s nose shut while expelling air out as if blowing up a balloon. https://en.wikipedia.org/wiki/Valsalva_maneuver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *