Ukraina og Putin

Historisk er Ukraina Russlands sikkerhetsbuffer mot vestlig aggresjon.

ukraina-og-putin-01-20220226-banner

For et par dager siden, den 24. februar 2022, gikk Russland til angrep på Ukraina. Fb og alle avisene er fulle av støtteerklæringer til Ukraina. Få forsøker å forstå bakgrunnen for hendelsene. Bakgrunnen strekker seg hundrer og kanskje tusener av år tilbake i tid. Ikke enkelt å oppsummere. Min fremgangsmåte er å forsøke å forstå utvalgte enkelthendelser. Jo flere av disse jeg forstår jo bedre fremgår forhåpentligvis en helhet.

Oppdatering 3. september 2023. Aftenposten 2. august 2023. Hva er egentlig vårt opphav? Ny studie kaster lys over det store indoeuropeiske mysteriet. I den første bølgen for ca. 9000 år siden spredte indoeuropeiske språk med jordbruket i minst tre hovedgrener. Den andre bølgen 7000 år siden Jamnaja og stridsøkskulturene endret Europa fullstendig. Nomadene fra øst hadde blant annet lært seg å temme hester og kunne spre seg raskt.

Ukraina er Russlands buffersone

Mellom Moskva og Europa er det sletteland og ingen høye fjell eller andre geografiske ufremkommeligheter. Stridsvogner kan enkelt rulle fra Europa til Moskva. Derfor er Moskva utsatt i en krigssituasjon. Dette opplevde russerne både under Napoleon og Hitler. Begge ganger klarte europeiske hærer å komme seg helt til byen. Napoloen måtte gi tapt fordi russerne gjorde “brente jords taktikk” og brant alt av mat og andre ressurser før de forlot byen (slik tyskerne gjorde i Finnmark på slutten av andre verdenskrig – for å stoppe russerne). Napoleons hær sultet ihjel. Hitler mistet forsynlingslinjer og hæren frøs ihjel. Russisk sikkerhet kompenserer enkel geografi med å kontrollere et stort område rundt Moskva. Dermed vet man i god tid dersom angripere er på vei. Kilde: webinar med investor Jim Richards.

Estland, Latvia og Litauen og noen flere stater var del av Sovjetunionen. I tillegg de som var med i Warszawapakten. De fungerte som buffersone. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble denne buffersonen mindre kompakt. Ettersom de nye frie landene orienterte seg vestover ble buffersonen gradvis redusert. Men Russland passet på å ha det viktigste på plass. Russervennlig styre i Hviterussland (Belarus) og Ukraina.

Konflikten koker ned til at Ukraina er så viktig nærområde for Russland at de er villige til å bruke atomvåpen for å ha en viss kontroll. De vil heller bombe Ukraina til ødeleggelse enn å tape kontrollen til noen andre.

På den annen side kan man si at det er spørsmål om Ukraina som selvstendig stat må kunne bestemme sine allianser selv. I prinsippet kan de det men i praksis ikke. På grunn av hundrer og tusener av år med historiske hendelser som har satt spor.

Dobbeltmoralsk norsk støtte

Oppdatering 8. juli 2023. Nå har krigen i Ukraina vart i ett og et halvt år. I Norge er det fortsatt stor samstemthet om at vi skal hjelpe Ukraina. Ikke bare med mat, klær og sanitet men også med militærmateriell som stridsvogner og eksplosiver. Det er to måter å resonnere rundt dette på, der 90% av nordmenn er i kategor 1. Jeg er i kategori 2.

 1. Vi skal hjelpe Ukraina og kaste ut russerne!
 2. Eller alternativt, vi forlenger en krig Russland til slutt vil og må vinne, og bidrar til større Ukrainske tapstall og et ødelagt land.

Det er nok av velfødde skrivebordskrigere i Norge, ikke minst mange som jobber i forsvaret, som påpeker hvilken forrædersk holdning kategori 2 representerer, osv osv. La oss se litt på situasjonen da Norge befant seg i en situasjon liknende Ukraina idag. Da vi ble invadert av Tyskland 9. april 1940. Vi stort sett la ned våpen fordi vi forsto overmakten var stor og vi ønsket ikke å ødelegge landet. Slik jeg ser det burde Ukraina gjort en variant av dette. Russland signaliserte lenge før invasjonen at de ville ha garantier primært for at Ukraina aldri skulle inn i NATO men holde seg militært nøytralt. Dette ultimatumet burde Ukraina tatt. Fordi det er ikke urimelig historikk tatt i betraktning.

Aftenposten. General Fleischer og Elverumsfullmakten. Etter 1945 fikk Stortingets presidentskap hard kritikk for å forhandle med nazistene. Øystein Sørensen setter kompromissviljen inn i norsk tradisjon i bok Svik 1940. Sommeren 1940 forhandlet Stortingets presidentskap og fremtredende norske borgere med tyskerne. Målet deres var å bevare mest mulig norsk styre, og sikre at Vidkun Quisling ikke fikk danne regjering. Sørensens innfallsvinkel er ny. Han har funnet frem Gabriel Moseids forsvar. Moseid satt i presidentskapet og var den som mest aktivt forsvarte forhandlingslinjen. Han minnet om forhandlingene i 1905, da den norske regjeringen byttet festningsverkene på svenskegrensen mot at det ikke ble krig. Moseid mente at en fortsatt krig i 1940 ville blitt adskillig verre. Derfor var det fornuftig å forhandle. Den samme kompromissviljen fant han i 1814, da man godtok svenske krav for å unngå krig. Han håpet at tiden ville vise at kompromisset var riktig politikk også i 1940. Så langt har ikke Moseid fått det ønsket innfridd. Sørensens bok er ikke et forsøk på å rehabilitere de kompromissvillige. Det historikeren gjør, er å øke forståelsen for det harde presset forhandlerne levde under. Han minner om situasjonen sommeren 1940. Tyskland så ut til å vinne på alle fronter. De norske forhandlerne ville redde det som reddes kunne.

Prehistorisk Ukraina

Info fra wikipedia om Norge, Ukraina, Neandertalere. Jorden og menneskenes tidlige historie bloggpost. Fra min Israel bloggpost vet vi at de første homo sapiens kom fra Afrika til Israel området i to omganger. For 150 000 år siden og for 70 000 år siden. I Ukrainsk område er det funnet levninger etter neandertalere. Dette er en type et sted mellom ape og Homo Sapiens. Det bodde neandertalere i Europa fra og med 400 000 år siden. De døde ut for 40 000 år siden. I Ukrainsk område er det funnet Homo Sapiens levninger som er 32 000 år gamle. Siste istid varte omtrent 100 000 år og tok slutt for omtrent 12 000 år siden. Isen dekke den skandinaviske halvøya og ned til omtrent Danmark. Ukraina var isfritt. Under istiden var det naturlig nok ikke bosetninger i Norge. De første tegn på bosetninger i Norge er omtrent 10 000 år gamle. Dette er Fosna folket (omtrent Stavanger) og Kumla folket (Finnmark). Sannsynligvis var de det samme folket og hadde nylig spredd seg til to steder. Homo sapiens oppsto for 2 millioner år siden i Afrika. Neandertalerne oppsto for en halv million år siden i Europa eller Asia. Homo sapiens er altså eldre enn neandertalerne selv om de har oppholdt seg kortere i Europa-Asia. Det finnes også andre premennesker, eks Denisovene og Heidelbergerne. Neander dalen.

Dagens Norge er omtrent 2/3 så stort som dagens Ukraina, 400k km2 vs 600k. Norge har lite matjord og kort dyrkesesong. Mens Ukraina har mye jord og varmere klima og dermed lang sesong.

Neandertalere var tilpasset et kaldere klima enn homo sapiens. Det er foreløpig ikke funnet rester av neandertalere i Norge eller andre skandinaviske land. Men kanskje bodde de her også. Man tror neandertalere ikke oppsto i Afrika men i Europa eller Asia. Neandertalere parret seg sannsynligvis med homo sapiens. Man har funnet neandertaler gener også i Afrika. Det er sannsynligvis fordi homo sapiens med neandertalergener migrerte tilbake til Afrika.

Vikingetiden

Vikingetiden omtrent 1000 år etter Kristus. Norske og svenske vikinger dro sørover til Russland og Ukraina. Vikingene er muligens opphavet til begge disse to landene. Russland ble dannet av Rurik klanen. De styrte i omtrent 500 år. So overtok Romanov klanen. De styrte til den siste tsaren. En person Kiyvan Rus må ha vært sentral både i etableringen av Kyiv og Russland, jmf navnelikhetene. Mer om dette etterhvert.

1654 Ukraina blir del av Russland

steigan.no dr. philos. Knut Erik Aagaard. 7. mars 2014, tidligere upublisert. De sentrale delene, nord for kystdistriktene, vest for Dnjepr, er ukrainsktalende. Det sparsomt befolkede steppeområdet var stadig truet av Polen, og anmodet tsaren om å få bli en del av Russland rundt 1650. Området var en del av Russland fra 1650 til Sovjetunionens oppløsning i 1991. Det sentrale Ukraina er Russlands broderfolk, og opplevelsen er gjensidig. De to språkene er som bokmål og nynorsk, litt forskjellige, men gjensidig forståelige.

Wikipedia. The Pereiaslav Agreement was an official meeting that convened for ceremonial pledge of allegiance by Cossacks to the Tsar of Russia in the town of Pereiaslav, in central Ukraine, in January 1654. The ceremony took place concurrently with ongoing negotiations that started on the initiative of Hetman Bohdan Khmelnytsky to address the issue of the Cossack Hetmanate with the ongoing Khmelnytsky Uprising against Polish–Lithuanian Commonwealth and which concluded the Treaty of Pereiaslav (also known as the March Articles). The treaty itself was finalized in Moscow in April 1654 (in March according to the Julian calendar).

Meg og Russland og Ukraina

I konflikten mellom Russland og Ukraina er veldig mange raske med å uttrykke støtte til Ukraina og fordømme Russland. Jeg er mer opptatt av å forstå konflikten enn å ta stilling. Jeg ønsker en løsning der Ukraina forblir utenfor Nato og militært nøytralt og uten militærbaser som truer Russland. Ukraina må ha mulighet til økonomisk handel også med vesten. Krim og Donetsk og Luhans går til Russland. Om ikke av andre grunner enn at dette er eneste mulighet til fred uten Russisk bruk av atomvåpen.

Jeg har alltid likt Russland. Og siste 8 år også Ukraina. Jeg leste Dostojevskij før jeg var 20 og fikk sånn sett det russiske i ryggmargen. Selv om jeg ikke snakker russisk. Pusjkins Eugene Onegin leste jeg for noen år siden. Jeg liker Russland fordi de er avanserte men på en annen måte enn Vesten. De hadde verdens beste hockeyrekke med Tretjak i mål og spillerne trente ballett. Det gjorde ikke det mer brutale amerikanske laget. Det beste er å ha både Russland og Vesten. Uten krig. Jeg har noen kvinnelige bekjente fra Ukraina og de er så vakre og så bra og med beina på jorda. Vil gjerne bli sammen med en dame fra Ukraina. Og lære russisk.

Russlands største problem er at de har noe autoritært i genene. Kanskje er dette også Ukrainas største problem. At de har en autoritær storebror.

ww2

Russland opplevde at Hitler beleiret deres 3 største byer Leningrad (dagens St. Petersburg, i nærheten av Finnland), Moskva og Stalingrad (dagens Volgograd, sør i nærheten av Ukraina og Svartehavet). Alle 3 beleiringene var langvarige og barbariske og kostet millioner av russiske liv. Men Russland holdt ut og kapitulerte aldri mot Hitler.

En ting vi i Norge ikke helt bør glemme er at det var russerne som jaget nazistene ut av Nord-Norge da 2. verdenskrig gikk mot slutten.

Andre verdenskrig var barbarisk og komplisert med skiftende allianser. Ukraina in World War II. Between Stalin and Hitler. The untold story. Ukrainian-Canadian Research and Documentation Center.

Oppgjøret etter 2. verdenskrig

Viktig å være klar over at Sovjets satt igjen med andre erfaringer enn de europeiske landene etter 2. verdenskrig. Sovjet var helt sentrale i å stoppe Hitler. De gjorde det ved å ofre 20 millioner eller flere av sine beste menn. I oppgjøret etter krigen satt derfor Sovjet med gode forhandlingskort. De fikk betalt i form av en influenssfære. Vesten lovet ingen eller begrenset aktivitet i disse landene. Dette ramlet med Berlinmurens fall i 1989, Tysklands gjenforening med følge at Øst-Tyskland forsvant fra interessesfæren, og da Sovjet ble oppløst i 1991.

Stalin ønsket demilitarisert nøytralt samlet Tyskland

Oppdatering 10. april 2023. yahoo news. Katja Hoyer’s new history of the German Democratic Republic, Beyond the Wall, explains that Stalin wanted not a divided Germany but a neutral, demilitarised one. The Cold War happened because the West would not settle for German neutrality. The Berlin Wall, the visible manifestation of that struggle, fell as soon as the Russians gave up on Stalin’s ambitions, accepting that Germany and with it Central Europe would belong to the West. But some Russians have never been reconciled to the loss of Ukraine. Unlike the Germans, the Poles know what is at stake there. A century ago, Marshal Pilsudski said: “Without an independent Ukraine, there cannot be an independent Poland.” President Zelensky visited Britain last year and Poland last week, but has yet to visit Germany. If and when he does, he will certainly remind the Germans once again that Putin has in effect resurrected the Berlin Wall in Ukraine.

Berlinmurens fall 1989

Gravitas Plus with Palki Sharma: Did NATO push Ukraine into war?Interessant belysning av det som skjedde rundt Berlinmurens fall og gjenforeningen av Tyskland rundt 1990. Vest-Tyskland ble NATO medlem i 1955. Øst-Tyskland var medlem av Warsawapakten. Jeg har alltid tenkt på gjenforeningen av Tyskland som primært et Tysk nasjonalt anliggende. Men et viktig punkt her var at det gjenforente landet gikk til Nato og ikke til Warszawapakten. Så gjenforeningen medførte at Nato ble større mens Warszawapakten ble mindre. Dette var således den første utvidelsen av Nato inn i Russlands interessesfære. At Russland fikk garantier mot Nato tropper på (tidligere) øst-tysk jord er ikke tvilsomt slik jeg forstår det. (Det som er omdiskutert er om garantien også gjaldt resten av Warszawapakt landene). Hun tar opp:

 • Polens okkupasjon av Kremlin 1610-1612.
 • Svensk invasjon i Russland 1708-1709.
 • Napoleon 1812
 • WW1 mot Tyskland 1914-1918. The Battle of Tannenberg, also known as the Second Battle of Tannenberg, was fought between Russia and Germany between 26 and 30 August 1914, the first month of World War I. The battle resulted in the almost complete destruction of the Russian Second Army and the suicide of its commanding general, Alexander Samsonov. A series of follow-up battles (First Masurian Lakes) destroyed most of the First Army as well and kept the Russians off balance until the spring of 1915.
 • WW2 mot Tyskland og Hitler 1939-1945. Moskva, Leningrad, Stalingrad.

Innsikt i historie er så viktig for å forstå dagens konflikt.

Ukraina under Russland

Ukraina har vært plaget med korrupsjon og annet misstyre. Mange ukrainere ønsket etterhvert mindre nærhet til Russland og mer nærhet til EU, NATO, Europa. I 2010 nektet Ukrainas russiskvennlige leder Viktor Yanukovych å underskrive en handelsavtale med EU. Sikkert etter press fra Russland. Dette førte til demonstrasjoner og uroligheter. Som ble slått ned.

Yeltsin og Putin

New York Times 26. mars 2022. The Making of Vladimir Putin. The 22-year arc of the Russian president’s exercise of power is a study in audacity. In 1993, Mr. Yeltsin ordered the Parliament shelled to put down an insurgency; 147 people were killed. The West had to provide Russia with humanitarian aid, so dire was its economic collapse, so pervasive its extreme poverty, as large swaths of industry were sold off for a song to an emergent class of oligarchs. All this, to Mr. Putin, represented mayhem. It was humiliation.

1999 NATO bombet Beograd

Under Jugoslavia krigen bombet NATO serbiske Beograd. De forsøkte å få FN godkjenning med Kina og Russland stemte imot. Beograd er idag Serbias hovedstad. Serberne er et folk russerne står nær. NATO carried out an aerial bombing campaign against the Federal Republic of Yugoslavia during the Kosovo War. The air strikes lasted from 24 March 1999 to 10 June 1999. wikipedia Legitimacy of NATO Yugoslavia bombing.

Georgia roserevolusjonen 2003

todo ok

Orangerevolusjonen 2004

Orange. Yustshenko og Timoshenko overtok makten fra Yanukovich.

Politkovskaya og Litvinenko drept 2006

In 2006, Anna Politkovskaya, an investigative journalist critical of rights abuses in Chechnya, was murdered in Moscow on Mr. Putin’s birthday. Another Kremlin critic, Alexander Litvinenko, a former intelligence agent, who had dubbed Russia “a mafia state,” was killed in London, poisoned with a radioactive substance by Russian spies.

Yuri Petrovich Shchekochikhin 9 June 1950 – 3 July 2003 was a Soviet and later Russian investigative journalist, writer, and liberal lawmaker in the Russian parliament. Shchekochikhin wrote and campaigned against the influence of organized crime and corruption. His last non-fiction book, Slaves of the KGB, was about people who worked as KGB informers. Roman Igorevich Tsepov 22 July 1962 – 24 September 2004.

Putins tale 2007 Sikkerhetsmøtet

Putins famous Munich Speech 2007. youtube. Vladimir Putin’s landmark speech on February 10th 2007 at 43rd Munich Security Conference where he openly criticized the US for its striving for a unipolar world, its unrestrained use of force and its disdain for international law. For the first time since the end of the Cold War he made clear that Russia does not intend to fit in this kind of world order. Despite his criticism, Putin didn’t seek confrontation but called for a new partnership on a fair basis.The Western mainstream media, however, distorted his speech and portrayed it as a malicious attack. Watch and judge for yourself.

I 2008 var det et NATO møte i Bukuresti i Romania. Her deltok også Putin. Han hadde et foredrag der han sa klart ifra at han ikke ønsket ytterligere NATO utvidelser. Hvis NATO noen gang var i tvil om Russlands posisjon var de ikke det lengre. Allikevel endte NATO opp med en deklarasjon etter møtet der de sa at Ukraina og Georgia ville på et eller annet tidspunkt bli med i NATO. Georgia er en egen stat, muligens et fylke i Russland, som ligger ved siden av Ukraina men lenger øst.

Bucarest deklarasjon 2008

I 2008 var det et NATO møte i Bukuresti, Romania. USA ivret for å få Ukraina og Georgia med i NATO. Tyskland og andre europeiske land visste dette var umulig på grunn av Russland og advarte mot det. Kompromisset ble et Ukraina uten formell søknad men med en invitasjon i møtereferatet. Det er lett å se hvordan NATO sparker Russland med dette etter Putins tale 2007.

I møtereferatet nevnes Russland mange ganger. Angående Ukraina og Georgia, se møtereferatet punkt 23: NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed today that these countries will become members of NATO. Both nations have made valuable contributions to Alliance operations. We welcome the democratic reforms in Ukraine and Georgia and look forward to free and fair parliamentary elections in Georgia in May. MAP is the next step for Ukraine and Georgia on their direct way to membership. Today we make clear that we support these countries’ applications for MAP. Therefore we will now begin a period of intensive engagement with both at a high political level to address the questions still outstanding pertaining to their MAP applications. We have asked Foreign Ministers to make a first assessment of progress at their December 2008 meeting. Foreign Ministers have the authority to decide on the MAP applications of Ukraine and Georgia.

2007: sikkerhetskonferanse i Munchen der Putin var invitert. Han holdt tale og sa tydelig ifra om at Russland betraktet Nato utvidelse som en trussel. youtube Putin Munich speech. 2008: Nato møte i Bukuresti, Romania. USA insisterte på å invitere Ukraina og Georgia inn i Nato (altså akkurat det Putin advarte mot året før). Tyskland var mot. Kompromisset ble et møtereferat (ligger på nato hjemmesiden, se link og pnt 23 over) der det står Ukraina og Georgia skal inn i Nato i fremtiden. Senere samme år gikk Russland inn i Georgia. Så jo, USA hadde et ønske om denne galskapen. De har forsøkt å fremprovosere den.

Adapted Treaty on Conventional Armed Forces in Europe og Woerner 1990

I Munchen talen i 2007 (se over) ca midt i sa Putin at vesten ikke vil undertegne en avtale for å hindre utstasonering av konvensjonelle våpen.

Han sa også at Russland hadde fått en sikkerhetsgaranti i en tale 17. mai 1990 holdt av Nato sjefen Manfred Woerner. Talen ligger på Nato sin hjemmeside. Garantien: This will also be true of a united Germany in NATO. The very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the territory of the Federal Republic gives the Soviet Union firm security guarantees. Moreover we could conceive of a transitional period during which a reduced number of Soviet forces could remain stationed in the present-day GDR. This will meet Soviet concerns about not changing the overall East-West strategic balance. Soviet politicians are wrong to claim that German membership of NATO will lead to instability. The opposite is true. Europe including the Soviet Union would gain stability. It would also gain a genuine partner in the West ready to cooperate.

Georgia 2008 etter Bucarest

Bare måneder etter Bucarest møtet gikk Putin inn i Georgia. To landområder i Georgia ble erklært uavhengige. Akkurat slik han har gjort i Ukraina nå med Donetsk og Luhans. Resten av Georgia ble satt under russisk kontroll. Georgia blir ikke medlem i NATO.

Valg 2010 Yanukovich gjenvalgt

wikipedia The first round of the election was held on January 17, 2010. Voter turnout was approximately 67 percent, compared to 75 percent at the 2004 presidential election. Incumbent president Viktor Yushchenko was defeated having received only 5.45% of the vote. Viktor Yanukovych and Yulia Tymoshenko finished first and second in the first round and faced each other in the second round ballot held on February 7. Voter turnout in the second round was approximately 69%. On February 14, with all second round votes counted, Yanukovich was officially declared a winner of the election with 48.95%, compared to Tymoshenko’s 45.47%.

Maidan opprøret 2014 februar

I 2014 var det opprør i Ukraina. Hovedbegivenhetene skjedde på Maidan plassen i Kyiv. Mange mennesker ble drept. Noen mener opprørerne ble støttet av vesten. En utløsende årsak var at Ukrainas russiskvennlige leder Yanukovych nektet å undertegne en handelsavtale med EU. Viktor Yanukovych forsvant til Russland der han nå lever i eksil. Ny leder ble Petro Poroshenko. Også kjent som sjokoladekongen da han eide en sjokoladefabrikk. Såvidt jeg forstår er han mindre Russlandvennlig enn Yanukovich. I 2019 tapte han valget til dagens leder Zielinsky.

Odessa clashes 2014 mai

Clashes between pro-Maidan and anti-Maidan demonstrators erupted in the southern Ukrainian city of Odessa in 2014, in reaction to Euromaidan. The clashes culminated on 2 May, when 46 anti-Maidan and two pro-Maidan activists were killed and over 200 people were injured during a confrontation in the city center and the Trade Unions House. Totalt 48 ble drept. 46 russere og 2 ukrainere.

Malaysia Flight 17 og 17 juli 2014 Donbas

Malaysia Airlines Flight 17 (MH17/MAS17) was a scheduled passenger flight from Amsterdam to Kuala Lumpur that was shot down on 17 July 2014 while flying over eastern Ukraine. All 283 passengers and 15 crew were killed. Contact with the aircraft, a Boeing 777-200ER, was lost when it was about 50 km (31 mi) from the Ukraine–Russia border, and wreckage from the aircraft fell near Hrabove in Donetsk Oblast, Ukraine, 40 km (25 mi) from the border. The shoot-down occurred during the war in Donbas over an area controlled by pro-Russian rebels.

Minsk avtalen 2015 og Dombas området

Dombas området i østlige Ukraina består av områdene Donetsk og Luhansk. Her er majoriteten etnisk russere. De har vært i konflikt med Kyiv. Blant annet har Ukraina forbudt russisk språkopplæring i skolen. Det har vært krigsliknende handlinger med tap av liv. I 2015 ble det laget en avtale der disse områdene skulle få det bedre. Avtalen ble brutt av Ukraina. Et av Putins argumenter for å gå inn i Ukraina er for å øke sikkerheten for den russisketniske befolkningen. Wikipedia Minskagreement. Wikipedia Ukraine language policy.

ukraina-og-putin-02-20220309-robert-ryman

Krim og Russlands annektering 2014

I Krimområdet er majoriteten av innbyggerne russisketniske. I tillegg er området krigsstrategisk viktige marinebaser. Fra havnebyen Sevastopol kan man via Bosporosstredet i Tyrkia komme inn i Middelhavet. En hendelse i 2014 førte til at Russland fikk et påskudd til å gå inn i Krim noe de benyttet seg av. Muligens Maidan opprøret og Yanukovich sin avgang. Det hører havområder til Krim der det i 2012 ble funnet olje.

Volodymyr Zelensky

I 2019 ble Volodomyr Zelensky valgt til ny presiden. Han var opprinnelig komiker. Valgkampen hans var useriøs såvidt jeg kan huske. Det var overraskende at han vant. En grunn var misnøye med Poroshenko. Jeg husker det som at han var russiskvennlig. Zelenksy har gjort ytterligere tilnærminger mot Europa.

Putins krav til EU og NATO

Putin mener at da Sovjetunionen ble oppløst ble det gjort under løfte fra vesten om at de tidligere Sovjetstatene ikke skulle bli “integrert” i vesteuropa. Fordi da mistet Russland sin buffersone. Men integrering skjedde. Først av satelittstater som Polen. I 2004 også av Estland, Latvia og Litauen som var innlemmet i Sovjet. Når Putin etterhvert også sto i fare for å miste Ukraine til vesteuropa satte han opp en liste over krav for å unngå Russisk militæraksjon. Han vil ha 3 garantier

 • for blant annet at Ukraina aldri skulle bli medlem i EU eller NATO.
 • NATO skal aldri utvides østover.
 • NATO soldater skal ikke stasjonæres nærmere Russland enn NATO grensen fra jernteppet.

Slike garantier nektet USA og EU å gi. Russland bygget da opp styrker på grensen til Ukraina og angrep rundt 24. februar 2022. Putin holdt en tale noen timer før invasjonen der historie og kravene ble nevnt.

Vi kan diskutere om Rusland egentlig fikk en NATO garanti som ble brutt osv. Men realiteten er at Ukraina er usedvanlig strategisk viktig for Russland. Putin kommer heller til å bombe området sønder og sammen så ingen får det enn å overgi det til vesten.

Et annet syn. Civitas rådgiver Eirik Løkke. Putins handlinger i Ukraina kan best forstås som en krig mot demokrati. Ikke slik som enkelte hevder, om russiske sikkerhetsgarantier.

Jeg uenig med Civitas. Russere flest er nasjonalister, liker Putin og stolte av Russland. Det er mitt inntrykk. Putins problem er at han er en diktator. Han gir folk mat og annet nødvendig så lenge ingen utfordrer hans makt. Det finnes opposisjonsgrupper. De er utsatt for Putins vrede. Ikke bra. Men mange i Russland liker Putin og er stolte av han.

Ikke en tomme mot øst 1989

VG 1. mars 2022. Bra historisk artikkel. Ikke en tomme mot øst. Derfor føler Putin seg sveket og forrådt av NATOs utvidelse mot øst. Det er tema i boken Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate, av historikeren Mary Elise Sarotte. Det var utenriksminister Baker som stilte Gorbatsjov følgende spørsmål om Tysklands fremtid: Vil du foretrekke å se et gjenforent Tyskland som står utenfor Nato, er uavhengig og ikke har amerikanske tropper; eller ville du fortrukket et forent Tyskland som er bundet til Nato, med en garanti om at Nato ikke flytter seg én tomme mot øst fra nåværende posisjon? Baker har senere forklart at han mente å stille et hypotetisk spørsmål, og at han så for seg at den sovjetiske lederen faktisk ville foretrekke et Tyskland som var bundet til Nato, og dermed ikke ville starte noen ny krig på egenhånd. Men det Gorbatsjov hørte var: Ikke én tomme mot øst. I de påfølgende månedene skal flere ledere ha gitt Sovjetunionen lignende forsikringer. Både den vest-tyske utenriksministeren Hans-Dietrich Genscher, og den vest-tyske forbundskansleren Helmut Kohl, skal ha gitt uttalelser om at en Nato-utvidelse østover ikke var aktuelt. Britenes statsminister John Major skal også ha gitt russerne vage lovnader om at en utvidelse i Øst-Europa var «helt usannsynlig». Men ingen løfter ble nedfelt skriftlig. Det var president Bush som slo gjennom. Han mente man ikke trengte å gi slike garantier til et sterkt svekket Sovjetunionen. Til slutt gikk Gorbatsjov med på tysk gjenforening, uten noe annet enn et løfte om at kun tyske soldater, ikke amerikanske, ble utstasjonert i det tidligere DDR (Øst-Tyskland). Derfor står det ingenting om at Nato ikke skulle utvide østover i «Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany», som Gorbatsjov undertegnet i september 1990, og som åpnet for tysk gjenforening. Og i årene som fulgte gjorde Nato nettopp det – utvidet i Øst-Europa. I tråd med landenes egne ønsker, ble Polen, Tsjekkia og Ungarn i 1999 de første Nato-medlemmene fra den tidligere Warszawapakten. I 2004 ble Bulgaria, Romania, Slovakia og Slovenia med, i tillegg til de tre tidligere Sovjet-republikkene Latvia, Litauen og Estland. I 2009 var det Albania og Kroatia sin tur. I 2017 Montenegro. Og til slutt Nord-Makedonia i 2020. 14 utvidelser østover. 14 løftebrudd, hevder Putin.

Helsetypen kommentar: Det Russland gjorde feil var at de ikke krevde skriftlige garantier for at NATO ikke skulle ekspandere østover da østblokken (jernteppet) falt rundt 1990. Det har vært et tema om slike garantier ble gitt muntlig. Men det er jo vanskelig å bevise. Russlands feil da straffer seg nå. Sannsynligvis var det på det tidspunktet en intensjon at NATO ikke skulle ekspandere østover. Blant annet er dette tatt med i avtalen da Tyskland ble forent. Er det lurt av Vesten å respektere denne intensjonen eller skal man utnytte Russlands feilsteg til siste smule? Årsaken til at det aldri ble laget en skriftlig garanti var muligens at ingen kom på muligheten at NATO etterhvert ønsket østlig utvidelse. Eller at russerne ikke forsto viktigheten av en slik garanti. Eller at russerne var i en dårlig forhandlingssituasjon blant annet på grunn av dårlig økonomi slik at de hadde lite forhandlingsrom til å få egne krav med i avtaltetekster.

Oppdatering 26. april 2022. Aftenposten artikkel med samme kilde som VG artikkelen ovenfor. Tyskland behøvde Sovjetunionen sin godkjenning for gjenforening fordi Østtyskland var bundet til Sovjet i oppgjørsavtalen etter andre verdenskrig. Sovjetiske styrker var også stasjonert i Østtyskland. I realiteten hadde ikke Gorbatsjov og Sovjet så mye valg fordi de hadde så lite penger og hadde en haug med problemer. Gorbatsjov fikk 15 milliarder d-mark av Tyskland men aldri noen skriftlig avtale på at Nato ikke skulle utvides østover. Utover utvidelsen samlingen av Tyskland medførte. Fordi samtidig ble jo også Østtyskland med i Nato. Sovjet og det nye Russland var svake og de slurvet. Dette viste seg både med Nato utvidelsen og at Ukraina fikk beholde Krim da Ukraina ble et eget land i 1991. Putin forsøker å rette opp. Spørsmålet blir om Vesten skal risikere atomkrig for å hindre han i dette eller om man skal være pragmatiske. Aftenposten Historie per kristian aale 26. apr. 2022 07:55 MOSKVA: Putin anklaget Nato da han startet krigen. Kan en avtale fra 1990 forklare hvorfor ukrainske byer nå legges i grus? Spiegel 18.02.2022 Von Klaus Wiegrefe Russland behauptet seit Jahrzehnten, die Nato-Osterweiterung verstoße gegen westliche Zusagen nach dem Mauerfall. Nun ist ein bemerkenswertes Dokument aufgetaucht.

Europas to største makter er Tyskland og Russland. John Mearsheimer sier store makter vil hele tiden oppsøke enevelde og forsøke å destabillisere konkurrenter. Tyskland og Russland har en historikk preget av handel. Altså gjensidig nytte. Men også av krig. Hitler tok nesten Moskva og drepte millioner av russere. Sovjet kastet tyskerne ut av Finnmark i 1945. Ukraina og Tyskland kjempet på samme side mot Sovjet, om enn av forskjellige årsaker. Sovjet okkuperte Østtyskland etter krigen. Tyskland sender 2022 våpen til Ukraina. Russland forsyner Tyskland med gass og tjener 200 millioner euro per dag.

Ukraina under Obama, Trump og Biden

Interessant å observere at Ukraina levde tryggest under Trump. I 2008 tok de Georgia. I 2014 da Obama var president tok Russland Krim. Nå i 2022 når Biden er president er de igang igjen. Hva kan årsaken være? Vestlig aggresjon, spør du meg.

Vesten gir ikke Putin noe valg

Russerne vet fra historien (Hitler, Napoleon) at de må ha en buffersone for vestlig aggresjon. Når vesten nekter å garanteren for et nøytralt Ukraina har ikke Putin annet valg enn det han gjør nå.

Ukraina er illojale mot Russland

Nå på fb ser vi alle de rørende støtteerklæringene til Ukraina. Jeg digger Ukraina selv. (Og Russland også). Men kanskje ledelsen der burde ta en titt i speilet og spørre – er vi lojale? Mot Russland. Vårt opphav. Fordi Ukraina har flørtet mye med Vesten og deres flørt setter Russlands sikkerhet på spill. Europa og USA lokker Ukraina bort fra Russland. Og Ukrainerne lar seg lokke. De ender som illojale overfor Russland.

Hitler og WW2

Det er relevant å sammenlikne det som nå skjer med det som skjedde i Tyskland på 30-tallet. Hvordan kom Hitler til makten den gangen? Han gjorde det på demokratisk vis fordi den tyske befolkningen opplevde et urettferdig oppgjør etter 1. verdenskrig. Noe han visste å spille på. Hva er det Russland nå opplever med vestens stadige ekspandering østover? Jo et urettferdig oppgjør etter den kalde krigen. Historien gjentar seg. Vesten er grådig aggressor. Ukraina er villig medløper og illojale overfor Russland. De vet de setter russisk sikkerhet på spill med sin flørt med vesten men gjør det allikevel. Russland lager allianse med Kina.

Taiwan

USAs president Joe Biden snakker om å innføre økonomiske sanksjoner mot Russland. Russland vender seg derfor mot Kina. Og lager en allianse. Mye lå til rette for en russisk militærintervensjon. Blant annet en svak amerikansk leder og en russisk militærmakt som har rustet opp over mange år. Vil Kina benytte anledningen til å ta Taiwan? Har USA atomvåpen på Taiwan?

Hjernen etter 2 år med coronapropaganda

Etter 2 år med corona propaganda er fryktområdene i hjernen overstimulert hos folket. Overstimulering av deler av hjernen gjør at disse delene tar mer kontroll. I denne sammenheng at hjernen lettere reagerer med frykt en analyse. Folket vil sluke VG sine overskirfter rått og få vil anstrenge seg for å forstå historie og andre grunnlag for konflikten. For de fleste er Ukraina de snille og russerne de slemme. Og der stopper det. Det er synd.

Budapest memorandumet og atomvåpen

Budapest memorandumet er en avtale fra 1994 hvor Russland, Storbritannia og USA forplikter seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. Avtalen ble inngått som en del av ikke-spredningsavtalen av atomvåpen, og vilkåret var at Ukraina kvittet seg med alle sine atomvåpen. Ifølge avtalen forplikter partene seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. De skal avstå fra å true med, eller bruke væpnet makt mot Ukrainas territoriale integritet eller politiske uavhengighet (i henhold til maktforbudet) og avstå fra å bruke økonomiske pressmidler for å fremme egne interesser på en måte som undergraver Ukrainas suverenitet. Ukrainas atomstridshoder ble overført til Russland for destruksjon, en prosess som var gjennomført 1. juli 1996. I de påfølgende årene kvittet Ukraina seg også med bombefly og rakettsiloer som hadde vært ment for bruk med atomvåpen. Som kompensasjon fikk Ukraina kjernebrensel til sine sivile atomkraftanlegg og økonomisk støtte. Avtalen fikk fornyet aktualitet fra 2014 i forbindelse med Russlands annektering av Krim-halvøya under Ukraina-krisen. Et forsøk på å samle den såkalte Budapest-gruppen i Paris 5. mars 2014 for å diskutere den pågående krisen på Krim-halvøya strandet fordi Russland ikke møtte. I forbindelse med krisen kritiserte USAs daværende president Barack Obama Russland for ikke å respektere avtalen.

Norske analyser

For meg virker det som at kjernen i konflikten er et Ukraina som ønsker seg nærmere vesten og et Russland som forståelig nok ser dette som en sikkerhetstrussel. Han i Minerva skriver i artikkelen at sikkerhetsargumentet ikke gjelder fordi Russland baserer sikkerheten på avskrekking med atomvåpen. Det virker som et litt merkelig argument fordi det ene (avskrekking med atomvåpen) utelukker ikke det andre (fysisk lang avstand mellom Russland og vestlige historiske agressorer). Videre er han opptatt av handelsargumenter. Dette høres merkelig ut for meg. https://www.minervanett.no/putin-ukraina/putin-onsket-aldri-fred/400270

Asle Toje på Wolfgang Wee podcast Ukraina spesial. På youtube. Asle Toje Ukraina Spesial Russland, Putin, NATO, Zelenskyy, Ukrainas Historie, USA, Atomvåpen. Dette ble bare utrolig overfladisk og dårlig slik jeg ser det. Jeg er i kommentarfeltet ca nr 80. Bra at dere begynner med historien. Mer av dette. Så kritikk. Podcasten hadde vært mer interessant dersom man antok at Putin er en rasjonell aktør og ikke bare gal og psykotisk. Det er av interesse å forstå Russlands syn på konflikten. Dere sier at Putin ikke vil ha Ukraina i NATO. Korrekt. Så sier dere videre at det er jo helt sykt av han å mene fordi NATO vil jo ikke angripe Russland. For Putin med Sovjet og Maidan og Minskavtalen og økonomiske sanksjoner etc etc i minnet er nok ikke det så selvsagt. Dere nevner i en bisetning at Ukraina har skutt russere i Luhans og Donetsk. Det hadde vært redelig å gå mer inn på dette fordi det bidrar til å forstå Russlands aksjon. Det hele blir mye vestlig propaganda og lite analyse. Noe som er tidstypisk for norsk presse.

Drammens Tidende 1. mars 2022. Øyvind Wistrøm i Drammensbiblioteket forklarer hvorfor krigen i Ukraina foregår nå og hva den kan bety. Høgskolelektor Øyvind Wistrøm har jobbet for FN/UNICEF i flere perioder siden 2014 i nettopp Donbass-regionen i forhold til den pågående konflikten, og leder også et pågående samarbeidsprosjekt med flere ukrainske universiteter om demokrati-forståelse. Kommentar: en nyansert analyse der vi forsøker å se situasjonen også fra Russlands og Putins side. 35min: Krim. 45min: russisk språk forbudt i Ukraina 2014.

Den virkelige agressoren og imperialisten i Ukraina idag er USA. De ser en høy oppside:

 • en sjanse til å trekke Ukraina mot vest
 • til å destabilisere Russland
 • og til å selge ut alle gamle våpenlagre

Og nedsiden er minimal. Ikke noe amerikansk blod spilles. En eventuell atombombe vil havne på europeisk jord.

 • Eneste som er litt dumt er at de sender Russland i armene til Kina.

For USA ser dette en gyllen mulighet. Som de muligens har jobbet mot lenge. Med finansiering av Maidan 2014 og påvølgende opprusting av Ukraina under Donbass borgerkrigen. De kommer til å kjempe til siste ukrainer. USA har alt å vinne og ingenting å tape. I motsetning til Ukraina.

PS: USAs nedside er at støtten til Ukraina driver Russland og Kina tettere sammen. Kina vet godt hvem som er nestemann dersom Russland destabilliseres. USA har et forsvarsbudsjett som er 4 ganger så stort som neste land på listen. Pentagon er en stor stor maktfaktor uansett om regjeringen er republikansk eller demokratisk. De virkelige haukene er ikke regjeringen men de som jobber i Pentagon. De vil krige fordi det øker deres makt og fordi de har økonomisk avkastning på det fra våpenindustrien. Slik farmasiindustrien har avkastning på pandemier. USA oppfordrer Zielensky til å tøffe seg overfor russerne. Så konflikten trekker ut og det behøves mer våpen. Det er neppe første gang USA går i krig for at forsvarsindustrien skal øke salget. Jeg leste et sted at det var derfor de var så lenge i Afghanistan.

LIS: Ukraina har blitt en dumpingplass for utrangerte NATO-våpen. Straks våpenforsendelsene ankommer Ukraina, forsvinner de offisielt. Sannsynligvis blir mesteparten av det tyngre materiellet ødelagt av russerne før det kommer i bruk. Store mengder håndvåpen blir solgt på det svarte markedet og spredt til terrorister over hele Europa, midtøsten og Afrika. NATO-landene kan nå bestille nytt og mer moderne materiell fra våpenprodusentene.

The Mahmudiyah rape and killings were war crimes involving the gangrape and murder of 14-year-old Iraqi child Abeer Qassim Hamza al-Janabi and the murder of her family by United States Army soldiers on March 12, 2006. Jeg kan faktisk huske det. I Norge idag er mange hellig overbevist om den gode amerikanske hjelpen til Ukraina og den barbariske Putin. Det hele er nok ikke så enkelt. I Irak har det vist seg at USA brukte depleted urainium. Idag fødes det barn der med 4 armer og ingen øyne. Fallujah. USA gikk inn i Irak i troen på at Saddam Hussein sto bak 11. sept 2001 angrepet og at Irak hadde atomvåpen. Begge deler viste seg å være feil. For Europas del førte USAs Irak eventyr til en massiv flyktningesituasjon og påfølgende Svenske tilstander. De gir seg neppe i Ukraina før det landet også er lagt i grus.

april 2023. Glenn Diesen på Podcasten uten navn med Dag Thomas Rogstad. Irrasjonelle Vesten, slutten på dollaren, angrepet på Nord Stream og Krig med Kina. Glenn Diesen statsviter og professor. Han har synspunkter som likner John Mearsheimers. Han mener Vestens involvering i Ukraina-Russland konflikten er et tapsprosjekt.

Norsk våpenhjelp

Oppdatering 10. juli 2023. Hva slags våpen sender egentlig Norge?

Først M109. Deretter M270 (MLRS – Multiple Launch Rocket Systems). Norway and the United Kingdom will cooperate on the donation of long-range rocket artillery (MLRS) to Ukraine. The donation is made possible by a close cooperation between Norway and the United Kingdom. The MLRS is a long-range precision strike system. It is essential to ensure that Ukraine has ammunition for the M109 self-propelled howitzers that Norway already has donated to Ukraine,” says Norwegian Defence Minister Bjørn Arild Gram.

Utenlandske analyser

Meget bra analyse av Russland, Ukraina, Putin på youtube. Why is Ukraine the West’s Fault? Featuring John Mearsheimer. 2015 University of Chicago. The west is leading Ukraine down the primrose path. And Ukraine is going to get wrecked. Her er det fokus på sikkerhetsaspektet. Mearsheimer sier at dette er så viktig for Russland at de heller ser Ukraina “wrecked” altså bombet sønder og sammen og totalt ødelagt, enn at Ukraina blir en del av vesten. Hvis ikke Russland kan ha Ukraina skal heller ingen andre ha henne. Fordi det setter Russisk sikkerhet på spill.

Youtube Reallifelore. Bra video og grafikk. Why Russia is Invading Ukraine. Forklarer bakgrunn for hvorfor Russland går inn i Ukraina. Det pekes først og fremst på sikkerhetsinteresser. Russland har ikke glemt hverken Napoleon eller Hitlers beleiringer av Moskva. En viktig grunn til at de kunne komme så nær er at Moskva ligger utsatt til på et enormt sletteland. Deretter er det økonomiske interesser involvert. Og også en vannkonflikt. Og kanskje mer til. Norske medier skriver så langt lite om dette. Det er synd.

Oppdatering 5. mai 2022. Jeg ser at jeg ikke fikk svar på hvordan du LG, stiller deg til andre analyser enn dine egne, som: John Mearsheimer, Chris Hedges, Ray Mc Govern og Michael Hudson. I og med at du hevder å ha “fasit” betyr det at du avviser deres analyse og erfaringer? Jeg opplever at deres analyser er svært sentrale for å danne seg et større bilde av krigen. Chris Hedges youtube on Ukraine and Russia.War with Russia? Stephen F. Cohen and Dan Rather in Conversation with Katrina Vanden Heuvel.

Sult1 1921-1923

Famine of 1921–3 was set in motion by drought and crop failure. In 1921 only a quarter to a third of the regular prewar harvest was obtained in Soviet Ukraine. The republics southern gubernias were hardest hit, with yields down (compared to 1916) by over 75 percent (the figure reaching as high as 82 percent in Donets gubernia and 80 percent in the Katerynoslav gubernia). The calamity was even greater in certain regions of ethnic Russia, mainly along the Volga River. In Polish-ruled Galicia, a National Committee for Relief to Starving Ukraine was active in Lviv. Similar committees were formed by émigrés in Vienna, Prague, Berlin, and North America. Foreign philanthropic institutions – American Relief Administration, Nansen International Office for Refugees, Jewish Joint Distribution Committee, and the Czechoslovakian Red Cross – became involved in relief efforts. But throughout 1921 their activity was also limited to the Volga region, and only in 1922 were they allowed access to Ukraine. Under Fridtjof Nansens instructions, Captain Vidkun Quisling visited Ukraine beginning of 1922 and published a report on the famine there.

The ukrainian weekly november 6 1988. The first man-made famine in Soviet Ukraine 1921-1923.

Holodomor 1932-33

En sultkatastrofe på begynnelsen av 30-tallet utøvd av Russland mot Ukrainerne. 4 millioner mennesker sultet ihjel. Theweek dot com. The genocide that still haunts Russian-Ukrainian relations. Russia once tried to kill millions of Ukrainians. The nation hasn’t forgotten.

New york times Maps: Tracking the Russian Invasion of Ukraine.

sult3 1946-1947

Famine of 1946–7. A year after the end of the Second World War, many of the inhabitants of central and eastern Ukraine experienced hunger as a result of a drought that exacerbated the general wartime collapse of agriculture. But the Soviet government refused to lower delivery quotas on grain and other products that it had imposed on the peasants. Moreover, the authorities pushed hard for the delivery of foodstuffs and threatened local officials for hoarding or sabotage if they failed to meet their quotas. A substantial amount of the foodstuffs that were requisitioned were exported to Soviet-controlled Poland, Czechoslovakia, and Bulgaria. As a result of the onerous food confiscations, famine conditions emerged.

Sult i Ukraina og Nansen, Quisling

Oppdatering 27. april 2022. Vidkun Quisling var datidens kanskje fremste Russlands-kjenner, ifølge historiker Carl Emil Vogt. Quisling hadde offisers­utdanning, snakket flytende russisk, og han hadde bodd i Russland. Quisling fikk ansvaret for nødhjelpen i Ukraina, et arbeid han utførte til Nansens store tilfredshet. Det var imidlertid Nansen som var den dominerende skikkelsen av de to. − Quisling var junioren, Nansen var sjefen, sier Vogt. Nansen hadde stor respekt for Quisling og jobben han gjorde. Quisling fortsatte derfor å jobbe for Nansen, også i hans innsats for flyktninger, gjennom hele 1920-tallet. Slaviske folkegrupper ble av nazistene omtalt som undermennesker, de samme menneskene Quisling hadde viet mange år av sitt tidligere liv på å redde fra sultedød og flyktning­kriser. Overfor Vi Menn lanserer Carl Emil Vogt følgende teori: − Nøkkelen til hvorfor Quisling ble den han ble, ligger i Russland. Han bodde i Petrograd i tiden etter revolusjonen og så Stalinismen vokse frem. Han så den røde terroren og ble livredd. Quisling advarte endog Nansen mot å sende russiske flyktninger til Armenia på 20-tallet av frykt for deres liv. Halvannet tiår senere sto han i ledtog med den mest effektive masseutryddelse-maskinen i historien.

Fra min fb idag 27. april 2022. Interessant om Ukraina og Norge, Nansen, Quisling. Gir også innblikk i forholdet Russland-Tyskland. Europas stormakter. Aktuelt nå som Tyskland sender stridsvogner til Ukraina. USA trapper også opp. Kanskje den første atombomben havner på tysk jord? Nansen gjorde den unge nasjonen Norge stolt med sine bragder på Grønland i 1888 og Nordpolen i 1993. Da han kom hjem jobbet han internasjonalt med flyktninger. Blant annet etter 1. verdenskrig. Han ledet det nyopprettede Folkeforbundets flyktningeinnsats (dagens FN). Hans arbeid lever videre den dag i dag. Quisling var Russlandsekspert, hadde bodd i Sovjet og snakket flytende russisk. Jobbet så for Nansen med flyktninger gjennom hele 1920 tallet. Og endte tilslutt som leder av en norsknazistisk regjering. En ikke spesielt logisk progresjon. Muligens ble Qusling redd russernes brutale kommunisme/Stalinisme og endte derfor hos erkefienden Tyskland. Som viste seg å ikke være mindre brutale, tvert imot.

Oppdatering 20 mai 2022. Grønland og Eirik Raudes Land og Fridtjof Nansens Land.

Bjørn Nistad

youtube SWEDEN, NORWAY, FINLAND & UKRAINE CRISIS Agneta Norberg Bjørn Nistad Johan Backman

Nistadblog nrk Krim desinformasjon og andre blogginnlegg.

Min fb

Jeg skriver ofte på fb og det er av interesse å lese innleggene både for innholdet og for å se om min posisjon endres etterhvert som jeg lærer mer og etterhvert som konflikten utvikler seg.

Første mars 2022 altså 20220301

Hvis Ukraina blir medlem i NATO vil det bety at amerikanske militærbaser kan bygges rett ved Russlands grensen. Som er en sikkerhetsrisiko for Russland. Og det betyr at dersom Russland protesterer mot disse basene får de ikke bare Ukraina på nakken men hele NATO. Derfor kan ikke Russland akseptere Ukrainsk NATO medlemskap.

Russland behøver en land buffersone mot europeisk aggresjon. Det var denne buffersonen som gjorde at Moskva ikke falt når Napoleon, deretter Hitler, forsøkte seg. Russland vet selvsagt dette godt. Millioner av russiske liv gikk tapt.

Tenk deg dersom Kina eller Russland hadde bygget militærbaser i Mexico. Rett ved USA. Det hadde neppe USA akseptert. De hadde om nødvendig fjernet basene med makt. Var noe tilsvarende som skjedde i 1962 Cubakrisen.

Jeg kjenner ukrainere. Og jeg digger Ukraina. Har blant annet vært med i fb gruppen Ukrainere i Norge i flere år. Jeg digger også Russland. Men når folk her på fb reduserer konflikten til en fotballkamp der men holder med den ene eller andre så har man misforstått litt. Man må forsøke å forstå hvorfor aktørene i dette – primært USA/EU/Europa, Ukraina, Russland (og kanskje Kina) – handler som de gjør. Er man “all in” for Ukraina slik Norge nå er når de sender våpen risikerer man atomkrig og det er ingen tjent med. Aller minst Ukraina. Ja det er leit at Ukraina må være nøytralt og ikke kan bli med i NATO. Men atomkrig er enda leiere.

Natobaser 2022-03-03

Ja jeg mener beste løsning på konflikten er at Ukraina aldri blir medlem i Nato. Russland har bedt om garanti for dette. Vesten sier nei. Dette er hovedårsak til krigen nå. Hovedansvarlige for krigen er vesten som spiller ukrainere og russere ut mot hverandre. Og ukrainerne som orienterer seg mot vest selv om de vet det setter russisk sikkerhet på spill. Ukraina burde være militært nøytral slik Sverige og Sveits er. Og så kan de handle med EU osv og ha økonomisk fremgang. Til syvende og sist er Ukraina så sikkerhetspolitisk viktig for Russland at de kan ikke risikere at landet går til Nato. Så valget til ukrainerne er enten militær nøytralitet eller å være senter for en storkrig. Ja det er leit at Ukraina ikke kan være med i Nato. Men storkrig er enda leiere. Det er den harde realitet.

Fra Nato sin egen hjemmeside. Claim: NATO’s presence in the Baltic region is dangerous. Fact: NATO has taken defensive and proportionate steps in response to a changed security environment. In response to Russia’s use of military force against its neighbours, Allies requested a greater NATO presence in the Baltic region. In 2016, we deployed four multinational battlegroups ─ or “enhanced forward presence” ─ to Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. In 2017, the battlegroups became fully operational. More than 4,500 troops from Europe and North America work closely together with home defence forces.

NATO’s presence in the region is at the request of the host nations, and Allied forces uphold the highest standards of conduct, both on and off duty. As part of NATO Allies’ commitment to transparency, Estonia, Latvia and Lithuania host Russian arms control inspectors. In Estonia, for instance, Russian inspectors recently conducted a Vienna Document Inspection, observing parts of exercise Spring Storm in May and June 2021.

Kommentar: medlemsland kan forespørre om å få Nato baser og Nato stiller villig opp. Blir Ukraina med i Nato vil det komme Nato baser langs Russlands grense. Slik det er i Nord Norge?

US dobbeltmoral Australia og Salomonøyene

Oppdatering 28. april 2022. Aftenposten idag. Australia vil ikke ha Kinabaser i sin bakgård (Solomonøyene). Støttes av USA. Russland vil ikke ha Natobaser i sin bakgård (Ukraina). Støttes ikke av USA. Sagt med andre ord – Ukraina må fritt få velge sine venner, men ikke Solomonøyene. Dette kalles dobbeltmoral. Da er det åpenbart at USA er drevet av egeninteresser i Ukraina og ikke av omtanke for det ukrainske folket, rettferdighet, demokrati eller andre fine ord. USA kommer ikke til å gi seg i Ukraina før Russland destabiliseres, eller de første atombombene smeller. Og de har råd til å være mer uforsiktige enn oss europeere fordi atombombene lander neppe på deres kontinent, de havner her hos oss. Guardian us wont rule out military action if china establishes base in solomon islands.

Krim 2022-03-09

Påstand: Russland som agressor tar Krim fra Ukraina. Motargumenter: 1) En overføring av Krim innad i Sovjetunionen fra Russland til Ukraina i 1954 av Krustsjov basert på mange tilfeldigheter. 2) De fleste på Krim er russisketniske og 90% snakker russisk. 3) Etter Maidan opprøret i 2014 ble russisk språk forbudt i skole og offentlig i Ukraina, også på Krim. 4) Etter okkuperingen, i 2014, var det en folkeavstemning på Krim over om området skulle tilhøre Ukraina eller Russland der resultatet gikk i Russlands favør. 5) Det egentlige argumentet. Som også gjelder for Ukraina konflikten idag. Krim er sikkerhets strategisk meget viktig for Russland. Dersom Russland ikke selv kan kontrollere Krim vil de heller at ingen skal ha Krim enn at Krim går til vesten.

Moskva terror 1999 og Putins makt

I september 1999 ble 4 leilighetskomplekser bombet i Moskva området. Rundt 300 mennesker ble drept. Klemt ihjel i bygningsruiner. Jeg kan såvidt huske det. På dette tidspunktet jobbet jeg i Andersen Consulting. Tror jeg var på ACTA prosjektet og programmerte en nettbank. Det var rett før dot com boblen sprakk. Jeg var akkurat blitt sammen med en dame jeg digget. Fra Russland kom det meldinger om interne terrorhandlinger og at det hadde sammenheng med konflikten i Tsjetsjenia (Chechnya). Jeg kjente ikke så godt til Russland eller så veldig mye annet på den tiden. I årene etter har det kommet teorier om at Putin egentlig sto bak bombingen. I 1999 var Boris Jeltsin president i Russland. En omveltningens tid for Russland. Han hadde hatt flere statsministre i rask rekkefølge. Den siste av disse var Putin. Jeltisn var upopulær fordi økonomien var dårlig. Noen hadde profittert stort på Russlands orientering mot kapitalisme mens andre levde på gata. Etter bombingen pekte Putin fingeren mot Tsjetsjenia. Russland startet krig nr 2 mot Tsjetsjenia og Putin ledet mye av Russlands innsats. Han ble raskt populær i Russland. Bombingene banet veien for hans karriere.

None Dare Call It a Conspiracy. Who was behind the 1999 Moscow apartment bombings that accelerated Vladimir Putin’s rise to power? BY SCOTT ANDERSON. GQ magazine March 30, 2017. Beryktet intervju med Michael Trepashkin. The first building to be hit was the barracks in Buynaksk housing Russian soldiers and their families. It was a nondescript five-story building perched on the outskirts of town, and when the enormous truck bomb went off late on the night of September 4, 1999, the floors pancaked onto each other until the building was reduced to a pile of burning rubble. In that rubble were the bodies of sixty-four people—men, women, and children.

Bjørn Nistad, en norsk forskjer på russiske anliggender, mener at leilighetshus bombingene i 1999 sannsynligvis ikke var Putins verk. Nistad skriver om det på side 84 i sin Putin biograf fra januar 2016, Russlands redningsmann en politisk biografi om Vladimir Putin. (privat melding fb)

Wikipedia russian apartment bombings. Wikipedia Lubyanka aka KGB Criminal Group. NYTimes Ex-spy Alexander Litvinenko was jailed after he criticized Russias spy agency publicly in 1998. Wikipedia Alexander Litvinenko. Han ble forgiftet i London 2006 med radioaktivt materiale. Kan såvidt huske dette også. Wikipedia Mikhail Trepashkin. Som tatt ut av en russisk roman. Guardian om East Ukraine. On the frontline of Europes forgotten war. After two years of fighting, every day continues to bring new casualties and many fear a new Russian-backed offensive. Businessinsider. How the 1999 Russian apartment bombings led to Putins rise to power. In the summer of 1999 the approval rating of former President Yeltsin was 2%. There appeared to be no chance whatever that Putin, who was designated by Yeltsin as his successor could possibly become the next Russian president. The apartment bombings changed everything. It was said after those buildings went up that now we’re living in a completely different country. The Guardian Wed 5 Oct 2016. Ten years after Anna Politkovskaya was shot in the lobby of her apartment block in Moscow, Novaya Gazeta continues to be one of the few outlets for hard-hitting independent journalism in Russia. Its reporters still work from the North Caucasus, one the most dangerous part of the region. Wikipedia Anna Politkovskaya. Boris Yeltsin sa opp president jobben på nyttårsaften 1999 (altså 31. desember 1999) og overlot makten til Vladimir Putin. Egentlig skulle Yeltsin sittet et halvt år lengre, til valget sommeren 2000.

Tsjetsjenia

Denne russike republikken er en brikke i å forstå dagens situasjon. Det virker som det kommer tsjetsjenere til Ukraina for å krige på Russlands og Ukrainas side. Etter Sovjet gikk i oppløsning forsøkte Tsjetsjenia å løsrive seg fra Russland. Russland gikk til krig og slo ned opprøret. Dette skjedde i to omganger. Siste krigen i 1999 var Putins første prøvelse som president. Tsjetsjenia er stort sett muslimsk. Det virker som dagens leder Ramzan Kadyrov har sluttet fred med Putin. Begge behøver hverandre. Putin får bruke Kadyrovs styrker i Ukraina. I og med at tsjetsjenere er muslimske har de nazi sympatier. Muslimer og nazister har mange sammenfallende synspunkter, eksempelvis antisemittisme. De ukrainske nasjonalistene springer ut av en nazistisk fortid. Som blant annet viste seg under 2. verdenskrig da nazistene og vest Ukraina var i allianse. Dermed ligger det til rette for at det nå kommer tsjetsjenere som også kriger på Ukrainsk side.

Georgia.

Da Georgia ville løsrive seg svarte Russland i 2008 med invasjon. De stort sett jevnet byer med jorden. Blant annet hovedstaden Grozny.

Media under Russland Ukraina krise

Norske medier dekket covid19 fullstendig ensidig. De var (er) eksempelvis aldri interessert i å også se hvilke argumenter som fantes mot vaksinen. Det samme gjentar seg nå med Russland Ukraina konflikten. Skal man tro norske medier er konflikten redusert til Ukraina snill og Russland slem. Så enkelt er det selvsagt ikke.

A university in Italy has backtracked on a decision to postpone a course about the work of Russian author Fyodor Dostoevsky following a backlash. Italian writer Paolo Nori posted a video on Instagram on Tuesday saying he had received an email from officials at the University of Milano-Bicocca, in Milan, informing him of the decision to postpone his course following Russia’s invasion of Ukraine. Kommentar: javelja.

På et tidspunkt fikk russiske fotballlag ikke melde seg på Norway Cup. Også dette ble reversert da man fikk tenkt seg ørlite om.

Oppdatering 9. april 2022. Fra yahoo news og business inssider. The suspected poisoning of billionaire Roman Abramovich was a ‘distraction’ from the gruesome war. A known FSB technique. Boris Volodarsky was formerly a captain in Russia’s special forces, the GRU Spetsnaz. He has written several books detailing the history of Russian intelligence including The KGBs Poison Factory (2009). What do you think Western media is missing in our Ukraine coverage? They should speak much more often with Russian experts like economist Sergey Guriev, former KGB officer in Washington station Yuri Shvets, Bellingcat researcher Christo Grozev, political scientist Dmitry Oreshkin, military analysts like Pavel Felgenhauer and Alexander Golts, former FSB colonel Mikhail Trepashkin (nb – se ovenfor Moskva bombings 1999), and so on, not to mention Western experts. It makes little sense to question socalled politologists, journalists, and opposition figures. I also believe Western media should use members of the former staff of the TV Rain (Dozhd) as presenters in their programs, like Tikhon Dzyadko and Yekaterina Kotrikadze.

Matmangel og gjødselmangel

BBC 7. mars 2022. Ukraine war “catastrophic for global food”. The war in Ukraine will deliver a shock to the global supply and cost of food, the boss of one of the world’s biggest fertiliser companies has said. Yara’s boss, Svein Tore Holsether, has warned the situation could get even tougher. Russia and Ukraine are some of the biggest producers in agriculture and food globally. Russia also produces enormous amounts of nutrients, like potash and phosphate – key ingredients in fertilisers, which enable plants and crops to grow. “Half the world’s population gets food as a result of fertilisers… and if that’s removed from the field for some crops, [the yield] will drop by 50%,” Mr Holsether said. Huge amounts of natural gas are needed to produce ammonia, the key ingredient in nitrogen fertiliser. Yara International relies on vast quantities of Russian gas for its European plants. Combined with higher shipping rates, sanctions on Belarus (another major potash supplier) and extreme weather – this prompted a big jump in fertiliser prices last year, adding to a surge in food prices. Document no.

Stephan Bandera nazi tilknytning

Wikipedia Stephan Bandera. Stepan Andriyovych Bandera 1 January 1909 – 15 October 1959 was a Ukrainian politician and theorist of the militant wing of the far-right Organization of Ukrainian Nationalists and a leader and ideologist of Ukrainian ultranationalists known for his involvement in terrorist activities.

Bandera cultivated German military circles favorable to Ukrainian independence, and organized OUN expeditionary groups. When Nazi Germany invaded the Soviet Union, he prepared the 30 June 1941 Proclamation of Ukrainian statehood in Lviv, pledging to work with Nazi Germany. For his refusal to rescind the decree, Bandera was arrested by the Gestapo, which put him under house arrest on 5 July 1941, and later between 1942 and 1943 sent him to the Sachsenhausen concentration camp. In 1944, with Germany rapidly losing ground in the war in the face of the advancing Allied armies, Bandera was released in the hope that he would be instrumental in deterring the advancing Soviet forces. He set up the headquarters of the re-established Ukrainian Supreme Liberation Council, which worked underground. He settled with his family in West Germany where he remained the leader of the OUN-B and worked with several anti-communist organizations such as the Anti-Bolshevik Bloc of Nations as well as with the British intelligence agencies. Fourteen years after the end of the war, Bandera was assassinated in 1959 by KGB agents in Munich.

On 22 January 2010, the outgoing President of Ukraine Viktor Yushchenko (Kommentar: altså the good guy ifølge Norge og vesten. Justsjenko ønsket å styre Ukraina mot vesten og bort fra Russland. Det var han som ble forgiftet av Russland og så ikke bra ut i ansiktet.) awarded Bandera the posthumous title of Hero of Ukraine. The European Parliament condemned the award, as did Russia, Polish, and Jewish politicians and organizations. The incoming president Viktor Yanukovych declared the award illegal, since Bandera was never a citizen of Ukraine, a stipulation necessary for getting the award. This announcement was confirmed by a court decision in April 2010. In January 2011, the award was officially annulled. A proposal to confer the award on Bandera was rejected by the Ukrainian parliament in August 2019.

Bandera remains a highly controversial figure in Ukraine, with some Ukrainians hailing him as a liberator who fought against the Soviet, Polish and Nazi states while trying to establish an independent Ukraine, while other Ukrainians as well as Poland and Russia condemn him as a fascist and a war criminal who was, together with his followers, largely responsible for the massacres of Polish civilians and partially for the Holocaust in Ukraine. (Kommentar: Babi Jar massakren?)

Azov brigaden nazi tilknytning

Wikipedai Azov Battalion. The Azov Special Operations Detachment also known as the Azov Detachment, Azov Regiment, Azov Battalion (until September 2014), or simply Azov, is a right-wing extremist, neo-Nazi, formerly paramilitary, unit of the National Guard of Ukraine, based in Mariupol, in the Azov Sea coastal region. Azov initially formed as a volunteer militia in May 2014, and has since been fighting Russian separatist forces in the Donbas War. It saw its first combat experience recapturing Mariupol from pro-Russian separatists in June 2014. On 12 November 2014, Azov was incorporated into the National Guard of Ukraine, and since then all members have been official soldiers serving in the National Guard.

Steinfeld om Putin

youtube foredrag den 16. mars 2022. Hans Wilhelm Steinfelds hos Fondsfinans Kapitalforvaltning. Hvem er Putin?

Jeg kjenner Steinfeld som energisk Bergensk NRK korrespondent i Russland så langt tilbake jeg kan huske. Så han må vel vite noe om det som skjer. Interessant at foredraget er hos Fondsfinans investorer, personer som taper økonomisk på manglende forståelse av konflikten.

Steinfeld forsøker altså å si noe om Putin. Steinfeld ser på russisk histore fra Tsartiden (før den lille revolusjonen i 1905), tiden til 1917 (den store revolusjonen som førte til tsarens avgang og opprettelsen av Lenins Sovjet), Sovjet under Stalin før under og etter 2. verdenskrig, deretter Nikita Khrustsjov, Bresjnev, (Andropov, Tsjernenko), Gorbatsjov, Yeltsin, og så Putin. Han tegner totalt et noe dystert bilde av Russland. En stat som hele veien har vært preget av overgrep mot egen befolkning og naboland. Avbrutt av Gorbatsjov. Og så tatt opp igjen av Putin. Med Ukraina som kanskje det totale høydepunkt.

Hva er årsaken til at Putin nå angriper Ukraina? Steinfeld sier det er fordi Russland har en økende opposisjon og Putin søker å motvirke dette ved å samle landet mot en ytre fiende. Kommentar: dette er forskjellig fra det John Mearsheimer sier i video ovenfor.

Seinfeld sier noe interessant om Krim. Halvøya ble av Khrustsjov i 1954 overført innad i Sovjet fra Russland til Ukraina. Russland tok som kjent Krim tilbake med makt i 2014. Da Sovjet ble oppløst i 1991 i et møte mellom Yeltsin, Ukrainas leder Kravchuk, Hviterusslands leder etc mener Steinfeld at dersom Yeltsin hadde bedt om at Krim blir overført tilbake til Russland nå som Sovjet blir oppløst, ville Kravchuk sagt ja med en gang. Dessverre ble Yeltsin etterhvert drita full på møtet og glemte hele Krim.

Seinfeld sier også noe interessant om Cuba krisen i 1962. Russland utplasserte raketter med atomstridshoder på Kuba. USA protesterte da de oppdaget det, verden var på randen av atomkrig, inntil Khrustsjov raskt forsto han måtte fjerne rakettene. Khrustsjov gikk av som leder i Sovjet i 1964, altså bare 2 år senere. Seinfeld sier han gikk av nettopp på grunn av Kuba krisen. Han begrunner det med at Sovjetiske generaler ble livredde etter Kuba konfrontasjonen og ønsket Khrustsjov bort fordi han hadde utplassert rakettene. Andre kilder, blant annet wikipedia, ser annerledes på dette (Nikita_Khrushchev).

Og så var det interessant at Russlands siste Tsar (-1917), Nikolai II, er fetter til Norges kong Håkon (faren til Olav).

Cuba Kuba krisen og Tyrkia og Italias rolle 1962

Sovjet sendte atomraketter for utplassering på Cuba. USAs bakgård. Kennedy sendte skip for å avskjære rakett transporten og fortalte Khrustsjev at utplasseringen ikke var akseptabel for USA. Verden var på randen av atomkrig. Khrustsjev trakk rakettene tilbake.

Det som er mindre kjent om denne konflikten er at de sovjetiske rakettene var et svar på allerede utplasserte amerikanske atomraketter i Tyrkia. Så episoden illustrerer egentlig det samme som jeg sier om Ukraina konflikten. Den egentlige agressoren er USA og Russland bare svarer. medium dot com. The Turkish Missile Crisis The Root of Anti-American Sentiment in Turkey.

Oppdatering 31. januar 2023. Wikipedia Cuban Missile Crisis. In 1961 the US Government put Jupiter nuclear missiles in Italy and Turkey, and attempted to invade Cuba. Starting in November of that year the US Government engaged in a campaign of terrorism and sabotage in Cuba, referred to as the Cuban Project, which continued throughout the first half of the 1960s. The Soviet administration was concerned about a Cuban drift towards China, with which the Soviets had an increasingly fractious relationship. In response to these factors, Soviet First Secretary, Nikita Khrushchev, agreed with the Cuban Prime Minister, Fidel Castro, to place nuclear missiles on the island of Cuba to deter a future invasion. An agreement was reached during a secret meeting between Khrushchev and Castro in July 1962, and construction of a number of missile launch facilities started later that summer.

Oppdatering 31. januar 2023. yahoo news. Putins Ally On How To Force West To Negotiate. Position Hypersonic Missiles To Hit US In 5 Minutes. Andrei Gurulyov, a Putin crony and Duma member, told Rossiya-1 that Russia should look to recreate the Cuban missile crisis. The Cuban missile crisis of 1962 saw the U.S. and the now defunct Soviet Union prepping for nuclear missile attacks, the former positioning them in Italy and Turkey and the latter in Cuba.

Ihor Kolomoyskyi

Ihor Valeriyovych Kolomoyskyi born 13 February 1963) is a Ukrainian–Israeli–Cypriot billionaire, businessman, and politician, the former Governor of Dnipropetrovsk oblast. Kolomoyskyi is of Jewish origin.

Svartjorda chernozem

Nationen 2022. Salsforbodet på jordbruksjord i Ukraina kan stå for fall. Nordmenn som har investert i eit av Europas viktigaste jordbruksland, merkar auka press på jorda allereie. Den fruktbare svartjorda – chernozem – klimaet og den store produksjonen av korn, har gjort Ukraina kjent som «Europas kornkammer». Delrepublikken stod for 25 prosent av jordbruksproduksjonen i Sovjetunionen. Fleire utanlandske selskap har også fått godt grep om jorda. I 2014 kontrollerte utlendingar samla rundt 20 millionar mål landbruksjord i landet, ifølgje den amerikanske tenkjetanken Oakland Institute. Danskeigde Trigon Agri, med 460.000 mål jord, vert rekna blant dei ti største utanlandske landbruksselskapa. Med 24.260 mål jord, er norskeigde Agri Seym nær hundre gonger større enn eit norsk snittbruk, men lite jamført med dei store landbruksbedriftene i Ukraina. Kynashivka, Tsjernihiv: Landsbyen Kynashivka ligg omgitt av kilometer på kilometer med store jorde som er leigde av Agri Seym. Jordeigar Sasha Gregorovich seier det er viktig at jorda hans vert teken godt vare på.

Ivan Ilyin 1883-1954

Jeg tenker på fascisme som en primært høyreorientert (men ikke i alt) ideologi der man aksepterer mindre demokrati og heller en sterk manns styre. Ivan Ilyin er en russisk filosof med nasjonalfascistiske tendenser. Å bygge en sterkt stat gjøres best med fascisme. Sitert og beundret av Putin. Russland har hatt brutale møter med Napoleon 1812 Moskva og Hitler ww2 beleiring av både Leningrad, Moskva og Stalingrad. Det er et dilemma at russerne ser opp til sine egne sterke menn samtidig som de har utviklet en genetisk angst for andre nasjoners sterke menn.

New York Times 3. mars 2014. Even cynics like to feel moral. Even hard-eyed men who play power politics need to feel that their efforts are part of a great historic mission. So as he has been throwing his weight around the world, Vladimir Putin has been careful to quote Russian philosophers from the 19th and 20th centuries like Nikolai Berdyaev, Vladimir Solovyov and Ivan Ilyin.

Alexandr Dugin

Wikipedia: Dugin is believed by some to have been the brains behind Russias annexation of Crimea, as part of Dugins advocacy for Ukraine becoming a purely administrative sector of the Russian centralized state, which he refers to as Novorossiya. Dugin calls for an illiberal totalitarian Russian Empire to control the Eurasian continent from Dublin to Vladivostok to challenge America and Atlanticism.

Berkut spesialpoliti

The Berkut (“golden eagle”, Byerkut) was the special police (riot police) of the Ukrainian Militsiya within the Ministry of Internal Affairs. The agency was formed in 1992, shortly after the dissolution of the Soviet Union, as the successor to the Ukrainian SSRs OMON. Initially specialized in fighting organized crime, Berkut transitioned into a gendarmerie used by the Ukrainian Militsiya for public security, operating semi-autonomously at the local or regional level, and the term “Berkut” came to be used for any professional special police unit in Ukraine. Following the 2014 Ukrainian revolution, Berkut has a history of illegal activities against Ukrainian citizens, such as racketeering, terrorism, physical violence, torture, anti-Ukrainian sentiment, voter intimidation and other secret police tactics against those who would elect non-Yanukovych candidates, and violence against protesters during Euromaidan and the Orange Revolution. The new government held Berkut responsible for most of the Heavenly Hundred civilian deaths, and acting Ukrainian Interior Minister Arsen Avakov signed a decree that dissolved the agency, which was replaced with the National Guard of Ukraine. In March 2014, Berkut units stationed in the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol defected to the Russian Ministry of Internal Affairs during the annexation of Crimea by Russia, after the territories were approved as federal subjects. Berkut became an agency of Russia when units were allowed to preserve their old name, and now serve within the National Guard of Russia as the gendarmerie for Crimea.

Ukraina 2016

Aftenposten 4. juni 2016. Kiev. Her må læreren smøres og doktoren bestikkes. Det er Europas mest korrupte land. Ukrainere lever med korrupsjon fra vugge til grav, og 50 oligarker kontrollerer 80 prosent av landets økonomi. Alt går i feil retning, mener tre av fire ukrainere. Livet er verre enn før Maidan. Livet er mye verre enn for to år siden, sier den nybakte mammaen Maria fra byen Komsomolskoje i Ukraina. Hun og mannen Sergei tør ikke fortelle sitt etternavn. En meningsmåling i regi av International Republican Institute (IRI) viser at 87 prosent av ukrainerne oppfatter at korrupsjon er et «betydelig» problem i deres hjemby. De 50 rikeste oligarkene og forretningsmennene kontroller 80 prosent. Krigen mot russiskstøtte opprørere koster. – Det aller viktigste er at krigen tar slutt og at det blir fred. Det er det eneste som virkelig betyr noe, sier Olga.

Ukraina og Russland nettsted linker

Ukrainsk Pravda. Kyivpost Kyivpost.

Uavhengig russisk nettsted IStories, istories dot media.

Tass russian news agency. VG På bildet sitter Medvedtsjuk på en stol ikledd ukrainsk militæruniform og med håndjern. Kreml-talsperson Dmitrij Peskov nekter å kommentere pågripelsen, ifølge Ria Novosti. Russisk Pravda. Russisk VK dot com muligens for musikk etc russiske ambassaden i Oslo linket til denne på fb for å annonsere en rachmaninoff musikk konkurranse på rachmaninoff dot com både på russisk og eng.

Rossiskaja Gazeta. Her er det nødvendig å svare med samme mynt ved å arrestere midler fra utlendinger og utenlandske selskaper i Russland i henhold til landprinsippet, skriver juristen Medvedev i innlegget.

ukraine.ua. Why is Russia invading Ukraine. Since the collapse of the Soviet Union, Russia has continued to harbor significant resentment against Independent Ukraine, the country it still thinks of as a critical part of Mother Russia. It therefore considers the conquest of Ukraine as being vital for the restoration of its so-called Historical Russia.

rt.com Some Russians are fleeing the country profile.ru, losing the comforts to which they’ve become accustomed. Moscow has lost access, at least for now, to $300 billion of its gold and foreign exchange reserves lenta.ru, and seven Russian banks have been disconnected from the SWIFT international payment system.

castellum.ai Sanctions Against Russia. dw.com slash uk.

Patrick Lancaster youtube channel. Apr 15, 2022 Mariupol Residents Accuse Ukraine Of Firing On Civilians. BBC: Lancasters videos have been featured by mainstream media outlets and he has contributed to The Telegraph and Sky News. However, some of his reporting has been openly hostile towards Ukraine and the West. On RT in Feb-2015, Lancaster said that Ukraines current president, Petro Poroshenko, is an enemy of the people.

Russiskvennlige thesaker dot is. Link fra Steigan. Krigen vil vare lenge. I februar tok mange feil, og trodde at det dreide seg om en kort spektakulær operasjon. Dessverre er det ikke slik: kampen vil være lang, kampen vil være vanskelig. Dessuten forsto fienden, i motsetning til oss, dette umiddelbart, fiendens virkelighet er våken og levende med en bombe på døra, og dette er veldig gunstig for å forstå noen ting. gilbertdoctorow dot com.

youtube Eva Bartlett amerikansk russiskvennlig journalist i Ukraina.

I Russland er det sensur og det er ikke bra. Redaktør av Telegram-kanalen Sota, Aleksej Obukhov, har denne uken fortalt Aftenposten om redsel, frykt og det frie ord i Russland. Sjekk Sota på Telegram. t.me/sotavision.

ru dot Slovoidilo dot ua. Some prisoners will be released from prison to protect Ukraine: Venediktova told the details. www dot slovoidilo dot ua. Slovo i Dilo = word and deed = ord og handling.

prensa latina plenglish dot com. Russia calls for international investigation into events in Bucha.

zaborona dot com Sergei “Boatswain” Korotkikh, the ex-commander of the Azov Battalion’s reconnaissance regiment, is widely feared among other Ukrainian right-wing radicals.

Meduza dot io, muligens en uavhengig russisk avis. Deadlock in the Donbas Ukraine and Russia are facing the same two problems on the eastern front: enemy fire and the Siverskyi Donets river. Kharkiv today.

Zelensky og nazistene

Puting sier han skal denazifisere Ukraina. Norske fullstendig uvintende aviser sier at dette er jo bare tull fordi det er ingen nazister i Ukraina. Hva er sannheten? I denne artikkelen fra grayzone dot com er endel interessant informasjon. How Ukraines Jewish president Zelensky made peace with neo-Nazi paramilitaries on front lines of war with Russia. Mye av det som står her passer inn i historikken. Det øker troverdigheten.

Det tas utgangspunkt i at Ukraina er et delt land. Vest er nasjonalistisk mens øst lener mot Russland. Ukrainas nasjonalisme springer ut av nazistiske bevegelser. Dette preger bevegelsen også idag. Under Maidan opprøret var nazistene aktive. Etter Maidan tok Russland Krim. Og krigen i Donbass startet. I dette området bor det nesten bare russere. De ble påtvunget lover som gjorde at russisk språk ble forbudt etc. De ønsket uavhengighet. De ble støttet av Russland. De ble morarbeidet av Ukrainske styrker og spesielt av nasjonalistiske naziinspirerte deler av disse. Zelensky ble valgt på et program mot korrupsjon og jeg tror også på deeskalering av konflikten med Russland. Ukrainas nazister ønsket ikke deeskalering. Og oppnådde altså dette. Da Russland bygde opp styrker rundt Ukraina nyåret 2022 var man i en situasjon der Zelensky og Ukrainas nazister hadde samme mål. Dermed ble deres partnerskap tettere.

Tysk utenriksminister Walter Steinmeyer ønsket folkeavstemning i Donbass over om de skulle gå til Russland eller forbli en del av Ukraina. Zelensky gikk 2019 til valg med ønske om å ha en slik folkeavstemning. No to capitulation! was a series of protests in Ukraine against the policy of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky in eastern Ukraine. Protestors consider implementation of the Minsk Agreements by the “Steinmeier Formula” to be capitulation to Russia in the Russo-Ukrainian War.

Andriy Biletsky, the proudly fascist Azov Battalion leader. Zolote by i øst ukraina med trefninger mellom nazister og russiske separatister. The Azov Battalion marches with Nazi-inspired Wolfsangel flags in Mariupol, August 2020. Mariupol by med mange Ukrainske nazister. Kanskje noe av grunnen til at Russland går så hardt inn der.

Igor Kolomoisky, a Ukrainian energy baron of Jewish heritage, has been a top funder of Azov since it was formed in 2014. He has also bankrolled private militias like the Dnipro and Aidar Battalions, and has deployed them as a personal thug squad to protect his financial interests. In March 2019, members of the Azov Battalion National Corps attacked the home of Viktor Medvedchuk, the leading opposition figure in Ukraine, accusing him of treason for his friendly relations with Vladimir Putin, the godfather of Medvedchuks daughter. In August 2020, Azovs National Corps opened fire on a bus containing members of Medvedchuks party, Patriots for Life, wounding several with rubber-coated steel bullets.

Yehven Karas, the leader of the neo-Nazi C14 gang. Dmytro Shatrovsky, an Azov Battalion leader. As the former youth wing of the ultra-nationalist Svoboda Party, C14 appears to draw its name from the infamous 14 words of US neo-Nazi leader David Lane: We must secure the existence of our people and a future for white children. Zelensky awards Right Sector commander Dmytro Kotsyubaylo the Hero of Ukraine award. The Times jan 15-2022. Ukraines far-right warriors set for war with Russia. An ultra-nationalist force is brought in from the cold as Kiev’s fears increase.

Lovlige våpen og atomvåpen

Putin sier at Russland har en doktrine som sier at bare trusler mot Russisk eksistens forsvarer bruk av atomvåpen. Dette slås opp i norske medier som om Russland er klar til å bruke atomvåpen i Ukraina. Man forsøker å sverte Russland ved hver eneste anledning og er ikke opptatt av de faktiske forhold. La oss se litt på amerikanske våpenbruk. Det er dokumentert at de brukte “depleted uranium” i Irak. Uran er et materiale som kan inngå i fysisk-kjemiske reaksjoner og frigjøre energi. Samtidig frigjøres farlig kreftfremkallende stråling. Depleted uran er materiale til over fra kjernereaktorer. Det stråler mindre enn vanlig uran men nok til å forårsake stor skade som kreft og fødselsdefekter. Dette opplever man nå i Irak. Byen Fallujah er det mest kjente eksempelet. Depleted uran har en egenvekt høyere enn bly og brukes først og fremst for å trenge gjennom tanks panser. Men USA og Storbritannia brukte det også til andre formål i Irak.

Guardian 19 juni 2014. Coordinates revealing where US jets and tanks fired nearly 10,000 DU rounds in Iraq during the war in 2003 have been obtained by the Dutch peace group Pax. This is the first time that any US DU firing coordinates have been released, despite previous requests by the United Nations Environment Programme and the Iraqi government. Wikipedia Fallujah. Irak og hvit fosfor white phosphorous filmen The hidden massacre.

Paxforpeace Nederland. The analysis also reveals that the number of sites known to be contaminated in Iraq has now tripled, to more than 1,000, even as fears grow that the US has used depleted uranium in Syria. For the first time, the analysis reveals that the majority of targets attacked with the radioactive and chemically toxic weapons were not armoured. This runs counter to claims by the US that this ammunition is specifically used for destroying tanks and other armoured vehicles. A significant number of the depleted uranium rounds were also fired in or near populated areas, increasing the likelihood that civilians would be exposed.

Finnmark 1944 og Norges gjeld til Russland og Ukraina

Oppdatering 2. mai 2022. Finnmark 1944. Norges gjeld til Russland og Ukraina. Den Sovjetiske arktiske offensiven, også kjent som Petsamo-Kirkenes-operasjonen. Fritt etter avisa Fremover og Den ukrainske krigshelten Fedir Kopaniyets. Publisert 12. november 2021. Skrevet av Per-Kaare Holdal og Yana Prymachenko, leder Support to the people of Ukraine og Ph.D., seniorforsker Institute of History of Ukraine National Academy of Science of Ukraine, Norge og Ukraina.

Kirkenes spilte en betydelig strategisk rolle som et tysk befestet knutepunkt som kunne brukes til å treffe mål inne i sovjetisk territorium fra norsk side. Fra det sovjetiske militære perspektivet ville erobring av Kirkenes løse et sovjetisk sikkerhetsproblem i Arktis. For Norge betydde det starten på frigjøringen fra nazistene.

Den 18. oktober 1944 krysset den røde armés første avdelinger den norske grensen ved Tårnet-veien i Øst-Finnmark.

Tidlig på morgenen den 25. oktober krysset styrker fra den karelske hærgruppen Bøkfjorden fra Jakobsnes. Blant dem var troppen til seniorsersjant Fedir Kopaniyets. Under kraftig skuddveksling krysset Kompaniyets tropp Bøkfjorden og ga dekningsild til de andre avdelingene av bataljonen som krysset bukten.

Nazistene hadde begynt ødeleggelsen av byen. Kirkenes sto i brann. Til tross for eksplosjoner og branner klarte den røde hæren å bryte ned fiendens motstand. Klokken 13.00 var den tyske garnisonen fullstendig beseiret. Petsamo-Kirkenes-operasjonen gjorde det mulig å beseire nazistene i nord og markerte begynnelsen på frigjøringen av Norge fra tysk okkupasjon.
Det totale antallet ukrainere som tjenestegjorde i den røde armé var omtrent 23%.

Petsamo-Kirkenes-operasjonen, var den siste i en rekke strategiske offensive operasjoner utført av sovjetiske væpnede styrker gjennom hele 1944, langs hele østfronten. Målet med denne serie av operasjoner var å bryte ned nazistenes motstand. Petsamo-Kirkenes operasjonen har senere blitt en modell for krigføring i arktiske områder.

Petsamo området helt nord i Finland var russisk før 1. verdenskrig. Etter krigsoppgjøret overtok Finnland. Iløpet av 2. verdenskrig tok Russland området tilbake.

ukraina-og-putin-05-20220309-petsamo

Denne historien handler om den ukrainske soldaten Fedir Kompaniyets, som ble en helt og bidro til frigjøringen av Norge. Fedir ble født 3. august 1918 i landsbyen Mefedivka i Sumy-regionen i Ukraina. Han vokste han opp i sin familie. I 1930 ble han uteksaminert fra skolen og begynte å jobbe i lokal kolkhoz, en kollektiv gård etablert av sovjetiske myndigheter. I 1932-1933 overlevde familien hans Holodomor. En menneskeskapt hungersdød organisert av Stalin for å passivisere Ukraina. Den Røde arme 1944 besto av soldater fra alle sovjetrepublikker. Nesten hver 4.soldat var fra Ukraina.

ukraina-og-putin-06-20220309-petsamo

Min fb rundt 20. april 2022. TT virker riktig det du skriver. Men for meg fremstår det som vel kreativ historietolkning å påstå at det var Ukraina og ikke Russland som frigjorde Nord-Norge fra nazistene. Når Norge nå sender våpen til Ukraina for at de skal brukes mot våre naboer russerne burde vi tenke litt tilbake på historien og hva russerne ofret for vår frihet i 1945. Ukraina er forøvrig et delt land der øst sympatiserer med Russland mens vest ikke gjør det og ønsker selvstendighet. Under 2. verdenskrig deltok vest med nazistene mot Russland. Nazistene og vest-ukrainerne hadde begge Russland som fiende, om ikke av samme årsaker. Sumy er forøvig øst-Ukraina.

ukraina-og-putin-07-20220309-petsamo

nordnorskdebatt dot no 19. mai 2019 Bjørn Johan Berger. Russifisering av krigshistorien. Under krigen transporterte tyskerne over 100.000 sovjetborgere til Norge som krigsfanger og slavearbeidere. Av de 13 700 som døde her har man noenlunde oversikt over 7 220 av dem: 46 % var russere, 18 % ukrainere, 31 % «sovjetiske», mens 4 % var fra andre sovjetrepublikker. Fjellheim påstod sågar at «det var Russland som ofret 2122 menn på norsk jord», selv om det offisielle tallet er 611 drepte sovjetiske soldater. Det finnes imidlertid ingen oversikt over hvor soldatene kom fra. Men vi vet at Den røde armé sommeren 1944 bestod av rundt 52 % russere og 34 % ukrainere, og at mange ukrainere deltok i kampene i Finnmark. Det har derfor formodningen mot seg å hevde at alle soldatene som ble drept var fra Russland.

Verdalsøre Ørmelen sovjetisk krigskirkegård.

NRK film Redet av russerne (Sovjet). Frigjøringen av Finnmark. Befolkningen i Øst-Finnmark var fanget i en krig mellom Tyskland og Sovjetunionen og fikk kjenne på redsel og sult, og deretter glede og frihet.

Putins Ukraina artikkel

July 12, 2021 London Center for International Relations. Article by Vladimir Putin On the Historical Unity of Russians and Ukrainians. Oppfølging February 21 2022 The Kremlin, Moscow. Address by the President of the Russian Federation. Oppfølging 24 February 2022 Address by the President of the Russian Federation.

Nord Stream 1 og 2 gassledninger

Tyskland har lenge importert gass fra Russland. Det er flere gassledninger mellom de to landene. Blant annet en som går igjennom Ukraina. Den viktigste idag er Nord Stream ledningen. Den går direkte mellom de to landene i en trasee i Østersjøen. I tillegg er akkurat Nord Stream 2 ledningen blitt bygget. Den går i nesten samme trasee, eneste forskjellen er hvor den starter i Russland. Tyskland har etter krigen brøt ut blitt kritisert for å finansiere Russland med sine gasskjøp. De betaler Russland rundt 200 millioner euro hver dag for gass. Tidligere kansler Gerhard Schroder godkjente Nord Stream 1. Han var og er vennskapelig med Putin. Og har blitt et yndet hatobjekt i vestlig media. New York Times April 23, 2022. The Former Chancellor Who Became Putin’s Man in Germany. Germany is deeply reliant on Russian gas, giving Mr. Putin coercive leverage over Europe while filling the Kremlin’s war chest. That dependency grew out of a German belief — embraced by a long succession of chancellors, industry leaders, journalists and the public — that a Russia bound in trade would have too much to risk in conflict with Europe, making Germany more secure while also profiting its economy.

ukraina-og-putin-03-20220309-nord-stream-1-og-2-gassrorledninger
Nord Stream 1 og 2 traseer mellom Russland og Tyskland.
ukraina-og-putin-04-20220309-nord-stream-1-og-2-gassrorledninger
Nord Stream 1 og 2 traseer mellom Russland og Tyskland. Norske gassledninger.

NATO historikk

NATO har etterhvert et blandet rykte. I utgangspunktet skal de bare reagere når medlemsland angripes. De har gått utenfor dette mandatet gjentatte ganger.

Libya

Meg i kommentarfeltet i VG april 2022. Nato mistet sin troverdighet som kun forsvarsallianse etter at de bombet Libya i 2011. USA og Frankrike ville ha oljen, samt også andre interesser, og så muligheten da de kunne støtte en libysk opprørsgruppe.

Feil: Nato utførte en FN sanksjonert operasjon for å beskytte befolkningen mot diktatoren Muammar Gaddafi. Det var opprør i landet og regimet brukte alle midler for å knuse det folkelige opprøret. Etterhvert ble det dannet en koalisjon av villige land som ville sette stopper for Gaddafis maktbruk ved å bombe hans maktapparat. Det var en ønsket operasjon for å stoppe et folkemord! Da folket omsider klarte å fange diktatoren ble han dratt ut av et kloakkrør hvor han hadde gjemt seg på sin flukt ut av landet. Skjebnen hans ble som andre forferdelig diktatorers! Det var en rettferdig operasjon!

Aksjonen i Libya var faktisk en FN-aksjon. Den er altså godkjent i sikkerhetsrådet der både Kina, Russland, USA og flere ermedlemmer. At land fra NATO deltar, gjør det ikke til en NATO-aksjon. Dette vet du sikkert godt. Det er altså ikke noen enkeltstaters intresser som ligger bak. Du kan selv lese begrunnelsen i vedtaktet – det har jeg gjort. Slå det opp.

Meg: Det var en aksjon i samarbeid mellom FN og NATO. I FN var det først en avstemning om Libya angrepet. 10 land stemte for og 5 land avsto fra å stemme (Brasil, Kina, Tyskland, India, Russland). NATO opptro som FNs våpenmakt. Så ergo – NATO kan åpenbart brukes til litt av hvert. Det er ikke bare en organisasjon som våkner når et medlemsland angripes. Det er ikke noen lov som sier at NATO ikke kan handle uten forutgående FN vedtak. I Libya fikk de til et FN vedtak først. Neste gang handler de uten det. FN og NATO blandingen i Libya var en kreativ måte for endel vestlige land å få gjennomslag for egne interesser med et skinn av legitimitet.

Meg: Man kan ikke bryte alt av lover og regler bare fordi man plutselig synes noe er “rettferdig”. På den annen side – norske politikere gjør det hele tiden. Nå sist når de sender våpen til Ukraina.

Libyaresolusjonen UN dot org. Adopting resolution 1973 (2011) by a vote of 10 in favour to none against, with 5 abstentions (Brazil, China, Germany, India, Russian Federation), the Council authorized Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to protect civilians under threat of attack in the country, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory — requesting them to immediately inform the Secretary-General of such measures.

Muammar Gaddafi Interviewed Just Before Libyan Revolution.

Vårt land. I Libya deltok Norge i 2011 med 588 bombeslipp. 72 sivile ble drept, ifølge Human Rights Watch. Hva som skjedde vet vi ikke, for fotografene var sendt ut av landet. Vi har ikke sett småjenta som ble matet av sin mor utenfor huset, og så var alt slutt. Vi ble aldri kjent med bonden som pløyde sin arme jord, guttungene på moped som ble blåst i lufta. Hadde vi sett de bildene, ville Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre måttet svare uhyrligheter de nå anklager Russland for.

hrw dot org. This report documents civilian casualties in the air campaign by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in Libya in 2011. NATO says it took extensive measures to minimize civilian harm, and those measures seem to have had a positive effect: the number of civilian deaths in Libya from NATO strikes was low given the extent of the bombing and duration of the campaign. Nevertheless, NATO air strikes killed at least 72 civilians, one-third of them children under age 18. To date, NATO has failed to acknowledge these casualties or to examine how and why they occurred.

Hva skjedde i Libye etter at USA og NATO hadde fått viljen sin og Gaddaffi var død? Wikipedia, First Libyan civil war, Aftermath: A September 2013 report by The Independent shows that Libya had plunged into its worst political and economic crisis since the defeat of Gaddafi. The production of oil had almost completely stopped and the government had lost control of large areas of the country to the militias, while violence increased throughout the country. By May 2014, conflicts between several factions in Libya had descended into a second civil war. Wikipedia, Second Libyan civil war. Womens rights: During Nouri Abusahmain’s presidency of the GNC and subsequent to GNC’s decision to enforce sharia law in December 2013, gender segregation and compulsory hijab were being imposed in Libyan universities from early 2014, provoking strong criticism from Women’s Rights groups. The Independent, Tuesday 03 September 2013, Special report: We all thought Libya had moved on – it has, but into lawlessness and ruin.

Wikipedia, second libyan civil war. On 23 October 2020, the 5+5 Joint Libyan Military Commission representing the LNA and the GNA reached a “permanent ceasefire agreement in all areas of Libya”. The agreement, effective immediately, required that all foreign fighters leave Libya within three months while a joint police force would patrol disputed areas. The first commercial flight between Tripoli and Benghazi took place that same day. On 10 March 2021, an interim unity government was formed, and is slated to remain in place until the next Libyan presidential election.

Oppdatering 28. april 2023. Aftenposten 12. september 2018. Mediene og neokonservative politikere hevdet at Muammar Gaddafi bombet sitt eget folk, at han benyttet afrikanske leiesoldater, og at byen Benghazi sto overfor et folkemord. Nå vet vi at alt dette var løgn, sier Ola Tunander, professor emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO). I praksis støttet Norge og andre allierte opp om rasistiske islamister som drepte afrikanere og tvang flere hundre tusen svarte til å flykte fra Libya, sier han til NTB. Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap), som høstet stor anerkjennelse i Washington for Norges Libya-bidrag, ble siden generalsekretær i NATO. Han har avvist all kritikk. Den norske ledelsen skjønte ikke hva den ga seg inn på, men er likevel ansvarlig for sine handlinger, mener Tunander. I boken «Libyakrigen» dokumenterer Tunander hva som ledet opp til NATOs beslutning om å gå til krig mot Gaddafi-regimet. En storstilt propagandakrig ble iverksatt, noe som fikk norske og vestlige politikere til å tro at Gaddafi var i ferd med å begå folkemord. Ola Tunander er en svensk samfunnsviter og historiker.

Aftenposten 28. april 2023. Presse, politikere og forskere synes blendet av troen på norsk fortreffelighet.

Jugoslavia og Kosovo 1999

NATO bombet Kosovo

Under Jugoslavia krigen intervenerte plutselig NATO uten at noe medlemsland var blitt angrepet. De mente et folkemord på Kosovo muslimer var underveis og ønsket å hindre dette. De bombet Kosovo. Dette området er historisk Serbisk grunn. Bombingen endret dette. Serberne er nært knyttet til Russland.

Oppdatering 28. april 2023. Amnesty 7. juni 2000. NATO-styrkene brøt internasjonal lov under den militære intervensjonen i Jugoslavia i fjor. Amnesty International dokumenterer i en ny rapport at NATO gjorde seg skyldig i ulovlige drap av sivile. Et eksempel på dette er bombingen av den serbiske statlige radio- og fjernsynsstasjonen. Dette var et målrettet angrep på et sivilt objekt og utgjør dermed en krigsforbrytelse.

out-of-area doktrinen til NATO

Det er nylig laget en out-of-area doktrine.

USAs historikk

1950-1953. Koreakrigen mellom Nord-Korea og Sør-Korea brøt ut 25. juni 1950, og var den første krigen etter andre verdenskrig. Krigsskueplassen var den koreanske halvøya, som var blitt delt i en sovjetisk og en amerikansk okkupasjonssone i 1945. Det nordkoreanske angrepet var akseptert av Kina og Sovjetunionen, mens Sør-Korea straks fikk støtte av USA og FN. Dermed ble krigen et oppgjør mellom øst og vest som varte i tre år og endte med en våpenhvile. Partene har imidlertid ennå ikke underskrevet en fredsavtale.

1962 Cuba 1962. Kennedy vs Khrustsjev.

1957 til 1975. Vietnamkrigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble tidlig trukket inn. Fra første stund mottok den sør-vietnamesiske regjeringen støtte og rådgivning fra USA, og fra 1964 deltok USA aktivt i krigen på Sør-Vietnams side. Sørkoreanske, australske og flere andre lands tropper deltok på USAs og Sør-Vietnams side. Nord-Vietnam mottok på sin side omfattende hjelp fra Kina og Sovjetunionen. Om lag to millioner vietnamesere, en halv million kambodsjanere og lao, og 58 220 amerikanere mistet livet. Vietnamkrigen preget nyhetsbildet i hele verden de årene den pågikk. Siden 1945 har ingen annen krig hatt så mange drepte.

1983 Grenada. Reagan blindsided Thatcher over 1983 Grenada invasion.

ca 1985 Nicaragua, Oliver North. reagan.

ca 1989 Panama, Manuel Noriega. hw bush

ca 1991 Kuwait. hw bush

(kun bombing. ca 1993 Jugoslavia. clinton.)

ca 2003 Irak. w bush

ca 2006 Afghanistan. w bush

2011 Libya. Obama. Libya var relativt stabilt med Gadhaffi og folk led ingen nød. Det var et opprør med opphav i Benghazi som Gadhaffi slo ned. USA og blant annet Frankrike så sin sjanse til å fremme egne interesser og fikk med FN og Nato på bombing. Gadhaffi ble drept. Deretter ble det borgerkrig. Oljeproduksjonen stoppet opp og med det inntektene. Så ble det en borgerkrig til. Idag våren 2022 er det en form for våpenhvile der partene venter på mulighet til å gjennomføre et valg. Konklusjon: USA innblanding tok landet fra relativt godt fungerende til kaos og nød.

2014 Syria, Obama. Syria civil war broke out in 2011. US provided military help to selected Syrian rebels. US wanted to fight both ISIS and Assad in Syria. Russia supported Assad. On 22 September 2014, US, Bahrain, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE) began to attack ISIL forces inside Syria, as well as the Khorasan group in the Idlib Governorate west of Aleppo, and the al-Nusra Front around Raqqa, as part of the international military intervention against ISIL. The US missile strike on Shayrat Airbase on 7 April 2017 was the first time the U.S. deliberately attacked Syrian government forces, and marked the start of a series of direct military actions by U.S. forces against the Syrian government and its allies that occurred during the periods of May–June 2017 and February 2018. In 2019, the coalition saw decisive results in its intervention against the IS. The terror group lost its last remaining territory in Syria during the Battle of Baghuz Fawqani and its leader Abu Bakr al-Baghdadi died during a US special forces raid in Barisha, Idlib in October 2019. As of February 2021, there are around 900 US soldiers operating in Syria, according to the US Department of Defense.

2022 ukraina. biden.

Konstantinopel 1453

Jeg hørte på soundstrue consciousbusiness summit april 2022. MIT professoren Otto Scharmer sa at 1453 var et traume for Russerne. Dette året falt Konstantinopel og ble overtatt av Ottomanerne etter dette. Etter å ha google litt er det klart at byen var kristen ortodoks. Dette fallet åpnet for Ottomanernes erobringer i Europa og spredning av Islam i Europa.

Russiske stemmer

Hva sier vanlige russere om situasjonen?

Elena. En ukrainsk opposisjonspolitiker sa at Ukraina har fått selvstendighet med vilkår å være nøytral, ikke komme til noen blokker/allianse og ikke ha atom våpen. Han fortalte om mye nato styrker var i Ukraine og hvor mye penger ble brukt for militære forberedelse samtidig som at landet manglet penger for folkene. Før Krim anneks planla Ukraine Nato base der. Et amerikansk fly med atom våpen nærmet seg veldig til russiske grenser over Krim. Han også snakket mye om ny lov som forbød russisk språk hos russisk talende ukrainere. Og om mye korrupsjon og at en ukrainsk milliarder finansierte Azov , og etter på den bataljon ble en del av ukrainsk militær. Lugansk og Donesk ville bli i Ukraine men ønsket autonomi. De ønsket mulighet å snakke russisk og de ville ikke akseptere at Bandera som ble kjent for grusomheter (som tilogmed med tyske nazister ville stoppe), var nasjonal helt. De ville ikke separeres, men de ville bli akseptert med det. Ukraine mente at de der er folk 2.sorte. For det fikk de bombing og skyting i 8 år, mistet over 14 000 mennesker, folk der levde i underetasjer årevis. President Poroshenko har holdt tale hvor han truet at dems barn skal sitte i underetasje hele tiden, mens resten av Ukraina skal få alt bra, men de der får ingenting (hørte tale selv). Det bekrefter flere video av flere utenlandske journalister , som ligger på YouTube 8 år. Om masse våpen som ble tilført fra amerikanere , nato instruktører. Som trente ukrainere. (Har sett selv video hvor en amerikansk senator med ukrains army som hisser dem mot Russland). Også norske aviser skrev mye i 2016 om leir hvor barna ble opplært å bruke våpen mot russere, som synger «død til russere». Det er mange video med debatter med ukrainsk politiker, Muraev. [Yevheniy Volodymyrovych Murayev born 2 December 1976 is a Ukrainian politician and media owner. He is the current leader of the political party Nashi (translated as Ours), registered 2015.] Han virker veldig fornuftig og han ville ha fred. Snakket om at Ukraine ikke holdt Minsk fredsavtale. Om at mye provoserer til krig. Veldig bra oversikt fra han om stemning i Ukraina. Det sa selv ukrainere. Andre rådgiver til Zelenskij, Arestovich har sagt i 2019 at de ønsker til EU og NATO, men eneste vei ditt er krig med Russland og at krig blir i 2021-2022. Det jeg hørte han selv. Så alt er ikke så ensidig som kan se ut. Min mening er at krig er dårlig løsning for alle. Jeg er i mot alle krig fordi mest lider kvinner og barn . Og ingen folk starter krig, det gjør regjeringer og politikere og verdens «elite» med sitt geopolitiske spill. Det er trist å se hvor mye hat som kommer mot vanlige russere og hvor mye rasistiske holdninger spesielt hos folk som slipper å tenke selv, bare spiser det som media serverer, som i de 2 siste årene sviktet folk og drev så mye hat og propaganda for å splitte folk. Tenk hvem som er mest interessert i krigen, hvem som tjener mest på det? Hvem som ønsker å redusere antall folk på jorden? Jeg? Eller du??? Nei vi gjør ikke det! Fint hvis folk våkner og ser nærmere i problematikken. De som prøver å skrive noe stygg mot meg og prøver å si at jeg må flytte derfra – sier med engang, ikke dere som bestemmer mitt liv. Og jeg ønsker dere starter å bruke hode ikke bare for å spise. God bedring til alle hatere!!!

Wikipedia Yevheniy Volodymyrovych Murayev born 2 December 1976 is a Ukrainian politician and media owner. He is the current leader of the political party Nashi (translated as Ours), registered 2015. Før valget 2019 youtube kyivpost Election Watch: Murayev, the pro-Russian propaganda purveyor candidate. Han ønsker et fritt Ukraina men forstår at Russland har interesser man ikke kommer rundt.

Wikipedia Petro Poroshenko born 26 September 1965 is a Ukrainian businessman and politician who served as the fifth president of Ukraine from 2014 to 2019. He was elected president on 25 May 2014, receiving 54.7% of the votes cast in the first round, thus winning outright and avoiding a run-off. During his presidency, Poroshenko led the country through the first phase of the War in Donbas, pushing the Russian separatist forces into the Donbas Region. He began the process of integration with the European Union by signing the European Union–Ukraine Association Agreement. Sjokoladekongen PP husker jeg godt.

Wikipedia Yuriy Boyko. Wikipedia Viktor Medvedchuk, Putins venn.

Wikipedia Oleksiy Arestovych born 3 August 1975, Dedoplistsqaro, Georgia, is a Ukrainian presidential adviser, blogger, actor, political and military columnist. economist dot com 25 april 2022 An interview with Oleksiy Arestovych, military adviser to Ukraine’s presidency. You see his bodyguard first, but for a man so central to the war effort, Oleksiy Arestovych has a surprisingly light security footprint. “Some people get scared,” he says, “but I get excited by the opportunity. It’s cool.” Two months into fighting, the 46-year-old is a celebrity in any Ukrainian home with a TV set. His sardonic daily military updates have calmed the nation during some of its darkest hours, and even raised a few chuckles. Some describe him as a national antidepressant; others a sex symbol; detractors call him an accidental player, or even an impostor.

Polens ukrainske områder

Polen ligger mellom stormaktene Russland og Tyskland. Et problematisk sted å befinne seg ifølge John Mearsheimer. Polen har da også i perioder vært utslettet fra kartet. Før 1. verdenskrig var det en periode på rundt 100 år da Polen ikke eksisterte på kartet. Krigsoppgjøret brakte Polen tilbake til eksistens. Innledningen til 2. verdenskrig var som vi husker at Polen ble delt mellom Hitler og Stalin ifg Molotov-Ribbentrop avtalen.

Russisk Pravda 29. april 2022. Poland suggested deploying troops in Ukraine. The dream to reunite with Eastern Outskirts — Vilna (Vilnius), Lviv, Grodno, which belonged to the country from 1918 to 1939, is still alive in the Polish society. Noteworthy, Poland discussed the annexation of Belarusian territories during the political crisis in Belarus in 2020-2021. Apparently, Poland can not turn a blind eye on the question about the “outskirts” in Ukraine that include Galicia and Volhynia. This question has become of particular interest to Poland at the current stage of Russia’s military operation, when it became clear that some regions of eastern Ukraine would become part of the Russian Federation after the goals of the special operation were achieved.

suwalki gap

Område mellom Kaliningrad og Russland?

Våpensalg som motivasjon

Jeg hørte et youtube intervju idag med Chris Hedges. Han snakker om at Pentagon er en stat i staten i USA. At de påvirker alle beslutninger og at både Republikanere og Demokrater føyer seg. Pentagon driver krig fordi det er profitabelt. Det var derfor de var i Afghanistan i 20 år. Og det er derfor de er så interessert i å støtte Russland. youtube Chris Hedges on Ukraine and Russia. Paven sier også at dette er den viktigste motivasjonen. Pope Francis Says NATO Started War in Ukraine by ‘Barking at Putin’s Door’. Francis repeated comments he has made in general audiences and in other interviews that the war is nothing more than a giant opportunity for a “trade in arms” and that it is still ongoing because of the constant shuttling of weapons to Ukraine. He has spoken twice by phone to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, but mostly to urge him not to fight back. He also went to the Russian embassy to the Holy See days after the invasion began to “register his concerns” about what was happening.

Frys av russiske dollarreserver og Kina

Book by Nicholas Mulder The Economic Weapon. Freezing the Central Bank of Russia’s reserves caused the rouble to collapsed. The use of such powerful sanction has raised fears of unintended consequences for the international financial system. If your dollar-based central bank reserves can be frozen when you need them most, then what is the use in holding them? China’s $3.2tn in foreign currency reserves, the largest stockpile in the world, suddenly look more like a weakness than a strength. Only by becoming an issuer rather than a holder of reserves can Beijing wrest some of America’s financial power for itself. The way to do that is to persuade others to hold the renminbi.

Kissinger

Kissinger who served under the administrations of Nixon and Ford in the 1970s, told a Financial Times event over the weekend that he fears the conflict could veer into the nuclear realm. The former secretary warned against taking “an adversarial position” on both China and Russia that could drive them closer together. Kissingers prediction in 2014 that Ukraine may be heading to a civil war did not come true so far. In 2014 Henry Kissinger wrote in the Washington Post that Finlandisation of Ukraine is the way to go.

Voldtekt som våpen

Flere steder leser jeg at russiske soldater voldtar kvinner i Ukraina under den pågående krigen. Det er to varianter:

 • Enkeltsoldater i ekstremsituasjoner går amokk.
 • Voldtekt benyttes strategisk som våpen i krig. Gjerne under godkjennelse av militær ledelse.

NRK Urix Med voldtekt som våpen. Krig er en ekstremsituasjon. Noen soldater gjør ting de ikke skal. Dersom voldtekt (og det som verre er) er en mer eller mindre bevisst strategi mot kvinner er det enda verre. I Russland-Ukraina konflikten er det så mye propaganda og man lurer hele tiden på hva som er sant og ikke. Kanskje er det de innleide soldatene fra Tsjetsjenia (Kadyrov) som er ute av kontroll og begår overgrep. Det ble nevnt i Urix klippet. Det ble også nevnt et annet sted angående Butsja. Eller kanskje er det et ekstremt hat som oppstår når opprinnelige broderfolk ender i krig.

Wikipedia. Rape during the occupation of Germany. As Allied troops entered and occupied German territory during the later stages of World War II, mass rapes of women took place both in connection with combat operations and during the subsequent occupation of Germany. Scholars agree that the majority of the rapes were committed by Soviet occupation troops. The wartime rapes were followed by decades of silence. Antony Beevor.

Azovstal

For et par uker siden sa Russland at alle i Azovstal fikk fritt leide ut og deres liv ville bli spart. Både militære og sivilister. De som ikke tok tilbudet og overga seg iløpet av ett døgn ville bli “eliminert”. Ingen tok tilbudet. Det er litt merkelig. Det er spesielt merkelig at ikke Ukraina beordret de sivile til å overgi seg. Og nå slår avisene opp hvor fæle Russland er som forsøker å eliminere de som er igjen. De ga dem et tilbud og alt ble varslet på forhånd. Russerne har sitt på det tørre. Finansavisen 17. april 2022. VG 7. mai 2022 Her slipper de ut fra stålverket.

Vesten bryter nedrustningsavtaler

Ett av Putins hovedargumenter for Ukraina invasjonen er vestlig aggresjon i form av NATO ekspansjon. Putin nevner også andre former for vestlig aggresjon: nedrustningavtaler brutt av USA.

ABM Treaty 1972. Wikipedia The Anti-Ballistic Missile Treaty (1972–2002) was an arms control treaty between the United States and the Soviet Union on the limitation of the anti-ballistic missile (ABM) systems used in defending areas against ballistic missile-delivered nuclear weapons. Under the terms of the treaty, each party was limited to two ABM complexes, each of which was to be limited to 100 anti-ballistic missiles. […] Supporters of the withdrawal argued that it was a necessity in order to test and build a limited National Missile Defense to protect the United States from nuclear blackmail by a rogue state. But, the withdrawal had many foreign and domestic critics, who said the construction of a missile defense system would lead to fears of a U.S. nuclear first strike, as the missile defense could blunt the retaliatory strike that would otherwise deter such a preemptive attack. John Rhinelander, a negotiator of the ABM treaty, predicted that the withdrawal would be a “fatal blow” to the Non-Proliferation Treaty and would lead to a “world without effective legal constraints on nuclear proliferation”. Former U.S. Secretary of Defense William Perry also criticized the U.S. withdrawal as a very bad decision.

IMF Treaty 1987-2018. The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles was an arms control treaty between the United States and the Soviet Union (and its successor state, the Russian Federation). US President Ronald Reagan and Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev signed the treaty on 8 December 1987. The INF Treaty banned all of the two nations land-based ballistic missiles, cruise missiles, and missile launchers with ranges of 500–1,000 kilometers (short medium-range) and 1,000–5,500 km (intermediate-range). The treaty did not apply to air- or sea-launched missiles. By May 1991, the nations had eliminated 2,692 missiles, followed by 10 years of on-site verification inspections. In February 2007, Putin gave a speech at the Munich Security Conference in which he said the INF Treaty should be revisited to ensure security, as it only restricted Russia and the US but not other countries. The Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, Army General Yuri Baluyevsky, contemporaneously said that Russia was planning to unilaterally withdraw from the treaty in response to deployment of the NATO missile defence system and because other countries were not bound to the treaty. Amidst continuing growth of China’s missile forces, US President Donald Trump announced on 20 October 2018 that he was withdrawing the US from the treaty due to supposed Russian non-compliance. The United States claimed another reason for the withdrawal was to counter a Chinese arms buildup in the Pacific, including within the South China Sea, as China was not a signatory to the treaty. The US formally suspended the treaty on 1 February 2019, and Russia did so on the following day in response. The US formally withdrew from the treaty on 2 August 2019.

Adapted Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. Under talen i sikkerhetskonferansen i Munchen 2007 nevner Putin hvordan USA har trukket seg fra denne avtalen. Resultatet er NATO styrker langs Russlands grenser. I denne talen snakker Putin også om andre sikkerhetsproblemer forårsaket av USA.

Ukraina svartelister amerikanske motstemmer

ukraina-og-putin-08-20220806-ukraina-svartelister-amerikanske-motstemmer

Ukraina liker å fremstille seg selv som et vestlig demokratisk land. Og Russland som et totalitært og brutalt regime. Da klinger det dårlig når de velger å svarteliste amerikanere som har vært kritiske til historien om at skylden for konflikten er 100% russisk. For meg er det spesielt interessant å se John Mearsheimer på listen. En av mine helter. Jeg har hørt mange foredrag og intervjuer med han. Han forsøker å resonnere rundt konflikten og komme med reelle argumenter. Glenn Greenwald er forresten 2012 The Guardian journalisten som Edward Snowden kontaktet og overlot NSA (National Security Agency) dokumentene til.

Stalin og kobzar henrettelser

Oppdatering 22. november 2022.

Fra boken Kobzars children av Marsha Forchuk Skrypuch fra 2006. The Kobzars were the blind minstrels of Ukraine, who memorized the epic poems and stories of 100 generations. Traveling around the country, they stopped in towns and villages along the way, where they told their tales and were welcomed by all. During the early years of Stalin’s regime in the USSR, the Kobzars wove their traditional stories with contemporary warnings of soviet repression, famine, and terror. When Stalin heard of it, he called the first conference of Kobzars in Ukraine. Hundreds congregated. Then Stalin had them murdered. As the storytellers of Ukraine died, so too did their stories.

Dette skjedde rundt 1932. Samme tidsperiode som Holodomor, sultkatastrofen, se ovenfor. https://www.amazon.com/Kobzars-Children-Century-Ukrainian-Stories/dp/1550419978/

wikipedia Kobzars and bandurists were a unique class of musicians in Ukraine, who travelled between towns and sang dumas, a meditative poem-song. Kobzars were usually blind, and required the completion of a three-year apprenticeship in specialized Kobzar guilds, in order to be officially recognized as such. In 1932, on the order of Stalin, the Soviet authorities called on all Ukrainian Kobzars to attend a congress in Kharkiv. Those that arrived were taken outside the city and were all put to death.[citation needed][1][2][3] https://en.wikipedia.org/wiki/Persecuted_kobzars_and_bandurists

Boken Kobzar fra 1840 av den kjente ukrainske forfatteren Taras Shevchenko. https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko

Sovjet ønsket NATO medlemskap 1954

Oppdatering 1. februar 2023. Wikipedia Warsaw Pact. The USSR, fearing the restoration of German militarism in West Germany, had suggested in 1954 that it join NATO, but this was rejected by the US. The Warsaw Pact was created in reaction to the integration of West Germany into the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1955 as per the London and Paris Conferences of 1954.

Putinbiografen Philip Short

Oppdatering 23. februar 2023. Klassekampen 23. februar 2023 (dagen før ettårsmarkeringen av krigens start). Putin, den pragmatiske, kyniske tsar. Putin-biograf Philip Short sier krigen i Ukraina er en imperialistisk, kaldblodig angrepskrig. Og Russlands krig mot USA. Han ber oss ha to tanker i hodet samtidig.

Jeg ser det ikke som en imperialistisk land grab. Saken er ikke at de vil ha større territorium, det er Ukraina de vil ha til å være del av den russiske verdenen. Jeg forstår hvorfor polakker og tsjekkere sier at nå står vi for tur. Bodde jeg der, ville jeg nok sagt det samme. Men jeg er overbevist om at sjansene for at Russland etter Ukraina går inn i de baltiske statene eller Polen, som alle er Nato-medlemmer, er null.

Når man snakker om Nato, må man akseptere at USA har vært den definitive drivkrafta. Det USA ikke ville, gjorde ikke Nato. Det USA ville, gjorde Nato. Det er simpelthen realitetene. Går du tilbake til 1999-2000, da Putin ble president, var han, vel, jeg vil ikke si pro vestlig , men han så definitivt Russlands framtid i Vesten. Hvordan ble dette utgangspunktet, å ville jobbe med Vesten, å insistere på at Russland var del av Europa og at Russlands skjebne var Europas, til dagens situasjon? En av nøkkelfaktorene var utvilsomt USAs syn på at de vant den kalde krigen og ikke trengte å bry seg for mye om sensitive russiske temaer. Det var en gjensidig forsterkende tendens på begge sider som fikk ting til å gå nedover, en gradvis, men kontinuerlig prosess der forholdet ble forverret og det ledet, ikke uunngåelig, men progressivt, til dagens situasjon. Det er bakgrunnen. Men mot den bakgrunnen var det Putins avgjørelse å starte krigen.

Vi må være svært omhyggelige med ordene våre. Jeg levde i tre år i Sovjetunionen, under Bresjnev, det var et totalitært samfunn. Kina er mye mer totalitært enn Russland, der får avisredaktørene retningslinjer – altså ikke bare om hva de ikke kan skrive, men hva de må skrive. Det er ikke tilfellet i Russland. De har no go -temaer, ting de ikke kan røre, men de blir ikke fortalt hva de må si. Det er en svært viktig distinksjon. På mange måter har Russland blitt et diktatur. Men det er ikke det samme som en totalitær stat, hvor du forsøker å kontrollere hva folk sier og tenker. Så diktatur? Ja. Økende grad av alvorlig autokratisk styre? Ja. Totalitært? Nei. Det er virkelig viktig å gjøre den distinksjonen, ellers skjønner du ikke hva slags land Russland er.

Da vi intervjuet Short for ett år siden, trykte vi samtidig et intervju med nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj. Som kommentar til den russiske propagandaen, sa hun at på et tidspunkt vil de tomme kjøleskapene seire over tv-apparatene. Det er et berømt russisk ordtak, smiler Short. Men han tviler på sanksjonenes effekt: Kjøleskapene har så langt vært ganske fulle. Sanksjoner virker sakte og Putin er temmelig villig til å risikere alvorlig skade på den russiske økonomien for det han anser som et politisk imperativ, å få Ukraina under russisk kontroll. Det ville vært kroningen av hans karriere og definere hans arv.

Krigen har betydelig redusert antallet folk som faktisk er klar for å være putinforståer. Mange som tok en temmelig imøtekommende holdning til Putins Russland før, gjør det ikke lenger. De som gjør det – i USA folk som Jeffrey Sachs og John Mearsheimer, som fortsetter å si at Vesten har seg selv å takke – er en liten minoritet. Men det som faktisk er vanskelig, er å snakke rasjonelt og sobert om hvordan vi kom opp i det trøbbelet vi nå er i. For i det øyeblikket du spør «Gjorde vi alt rett?», så er det et argument folk ikke vil høre. Men vi vant, tross alt, den kalde krigen. Vi var den mektigste gruppa land. Hvis du vinner en krig setter du agendaen for det som følger, det er det som skjer i kriger. Og hvis vi satte agendaen og det ledet hit, gjorde vi alt rett?

Vardøger

Oppdatering 24. februar 2023. Aftenposten artikkel av Andreas Slettholm. Lysbakken er eplet som har rullet milevis fra stammen. Lysbakkens mentor var Hans Ebbing, nå redaktør i venstresidetidsskriftet Vardøger. Selges på Tronsmo bokhandel. Ebbing skriver blant annet at 2014 kuppet i Kiev var USA styrt. Jeg deltok i kommentarfeltet.

P: USA vant den kalde krigen. I 1990 var de rike og mektige mens Sovjet ble splittet opp og igjen sto et fattig og vanstyrt Russland. USA så dette som en mulighet og begynte NATO ekspansjon og andre handlinger som var åpenbare provokasjoner for russerne. Ukraina og Russland er historisk tett sammenknyttet samt Ukraina er sikkerhetsmessig viktig for Russland. Når også disse skulle inn i NATO var begeret fullt for Russland. Man kan diskutere om det ble laget en avtale i 1990 osv men det blir på siden av poenget. Den virkelige diskusjonen er om det er smart av USA og Europa å se bort fra legitime russiske sikkerhetshensyn. Man driver Russland i armene på Kina samt risikerer atomkrig. Tilslutt: jeg stemmer politisk på høyresiden og er ikke noen USA hater. Men er enig i at det er ikke lengre analyse i norske aviser. Det største fallet har Aftenposten stått for. Nå er det bare ensidighet og propaganda å lese, hver eneste dag. Ingen konflikter er så sort-hvitt.

P: Jeg er enig i at de østeuropeiske landene selv ønsket seg inn i NATO. I en ideel verden burde det vært problemfritt at de ble med. Men verden er dessverre ikke ideel. Blant annet at USA setter opp militærbaser langs NATOs yttergrenser. “Ja men det er jo bare for forsvarsformål”. Dessverre er det ikke slik Russland opplever det. Og det synspunktet er forståelig spør du meg. Den samme konflikten, med rollene byttet om, ble spilt ut i 1962 Cuba krisen. Altså USAs bakgård. USA reagerte da slik Russland reagerer nå.

MA: Legitime sikkerhetshensyn? Er det derfor når Putin talte på stadionen i Moskva nylig så vaiet det flagg fra det Russiske Imperiet på scenen? Og fra Sovjetunionen samtidig. Er det derfor Putin har erklært at det ikke finnes noen ukrainsk identitet eller kultur – og prøver og utslette den? Er det for russernes sikkerhet at de på TV diskuter slike spørsmål som “går det an å få ukrainere til å forstå at de egentlig er russere, eller blir vi nødt til å eliminere dem?” (de kom frem at de må nok elimineres). Er det derfor Medvedev har flere ganger skrevet på sin telegramkanal at Kyiv hører hjemme i Russland og at de skal ta den tilbake? Hvis du faktisk er villig til å endre mening, kan jeg gi deg direkte kilder på alt det over (gitt at du kan russisk). Men jeg har en mistanke om at det vil være bortkastet tid for meg.

P: Hei, jeg vil gjerne ha kilder på det du skriver. Kilder på russisk er helt ok.

ukraina-og-putin-09-20230307-01top
ukraina-og-putin-10-20230307-02bottom
Klassekampen 2023-03-07

Leonid Kravchuk

Leonid Makarovych Kravchuk (Ukrainian: Леонід Макарович Кравчук; 10 January 1934 – 10 May 2022) was a Ukrainian politician and the first president of Ukraine, serving from 5 December 1991 until 19 July 1994. In 1992, he signed the Lisbon Protocol, undertaking to give up Ukraine’s nuclear arsenal. He was also the Chairman of the Verkhovna Rada and a People’s Deputy of Ukraine serving in the Social Democratic Party of Ukraine (united) faction.

Ekaterina Bibisheva

Russisk blogger Ekaterina Bibisheva, founder of online school Vagimagia, talks about her destina, 3 secrets of success, and 200 000 happy women.

Dnieper Hydroelectric Station

Oppdatering 11. juni 2023. Den store demningen i Dniepr, rett nedenfor Zaporizhia, har blitt skadet. Det er fortsatt usikkert om det er Russland, Ukraina eller noen andre som har gjort det. Demningen ble også forsøkt ødelagt under 2. verdenskrig i konflikten mellom Tyskland og Sovjet. During World War II, the strategically important dam and plant was dynamited by retreating Red Army troops in 1941 after Germany’s invasion of the Soviet Union.

Guardian 29 August 1941 Dnieper dam blown up by Russians: ‘To save it from Nazi bandits’. The Soviet spokesman. Mr Lozovsky, announcing its destruction, said that not only the government but all Soviet citizens were determined to conduct the war in such a manner that German strength should grow weaker daily, contrary to what had happened in the west, where every new occupation had added to the German war potential. “Here the Germans will not get raw materials, food, or machinery,” he said. Crops were destroyed or harvested and hidden, and much of the farm machinery was taken away.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *