Fiken og parasitter og kur

Fersk fiken virker antiparasittisk.

Endel matvarer har antiparasittisk virkning. Blant annet gresskarkjernefrø, papayafrø og fersk fiken. Jeg har sannsynligvis en parasittliknende infeksjon som kalles Rope Worm.

Bakgrunn

Jeg har tidligere spist måltider bare bestående av fersk fiken. Blant annet som middag i bilen på vei hjem fra jobb på ettermiddagen. Og synes dette fungerte. Ofte sov jeg godt etter en slik middag. Et tegn på mindre parasittaktivitet.

Klinghardt fortalte en historie fra da han var ung. Da motorsykkelen stoppet strandet han langs en vei, jeg tror det var i India. Her ble han værende i flere dager og det var rett ved et stort fikentre. Så han levde på fiken disse dagene. Og merket at parasitter han hadde kom ut og forsvant.

Hypotese

Tanken var at kanskje ville det komme parasitter i avføringen dersom jeg spiste bare fiken flere dager i strekk. Eller noe annet parasitt interessant skjedde.

Fremgangsmåte

Jeg kjøpte 500 ferske fiken på Meny Bogstadveien. Og spiste kun fiken i rundt en uke, til det var tomt. Hensikten var å se om det kom ut parasitter i avføringen eller noe annet skjedde.

Dessverre er det vanskelig å få tak i økologisk fiken i Norge. Så dette var konvensjonelt dyrket fiken. Jeg hørte rundt både på Meny og Coop om jeg kunne få en bra avtale siden jeg skulle ha så mange. Begge ga meg tilbud og Menys var det beste. Sommeren 2022 kostet fersk fiken vanligvis 9 eller 10 kroner per stk. Jeg fikk de for 7 kroner. Jeg betalte 3500 kroner for 500 fiken.

Antallet var noe tilfeldig valgt. Jeg ønsket å ha nok til endel dager men ikke så mange at de ble råtne før jeg rakk å spise de. Det viste seg at 500 var er ganske riktig antall. Mange fiken var blitt perfekt modne og søte da jeg spiste de. Noen ble det mugg på, spesielt mot slutten av perioden. Men ikke verre enn at jeg spiste hver eneste en. I gjennomsnitt spiste jeg altså rundt 70 fiken per dag. Denne sommeren trente jeg mye og var mye utendørs.

Resultat

Dessverre så fungerte ikke dette. Det kom ikke ut parasitter og jeg merket ingen spesiell forandring. Hverken i positiv eller negativ retning.

  • Kanskje er virkningen bedre for noen typer parasitter enn andre.
  • Kanskje burde mitt eksperiment vær designet annerledes.

Jeg tror fortsatt at fiken har antiparasittisk virkning. Man får ta med erfaringene fra dette eksperimentet og bruke de til en annen gang.

fiken-og-parasitter-og-kur-bilde01-20220627_214314
fiken-og-parasitter-og-kur-bilde02-20220627_214314
fiken-og-parasitter-og-kur-bilde04-kvittering-meny-20220627

Tørket fiken

Før dette eksperimentet har jeg spist tørket fiken. På Coop (og muligens også Meny) har de økologisk tørket fiken fra Anglamark. Jeg opplevde ikke at tørket fiken hadde antiparasittiske egenskaper. Kanskje er det for mye sukker i de.

Fiken er ikke en frukt

Oppdatering 27. mars 2023. Fra fb. A fig is not an ordinary fruit. Strictly speaking, figs are inverted flowers. Figs don’t bloom in the same way as other fruit trees like almonds or cherries. Figs have a very curious history. First of all, they’re technically not a fruit, but an infruity (a set of fruits). And secondly, they need a slaughtered wasp to breed, an insect that dies inside the fig. In a nutshell, figs are a kind of inverted flowers that bloom inside this large, dark, red-hued bud we know as figs. Each flower produces a single nut and a single seed called an “aquarium”. The fig is made up of several branches, which give it this characteristic crunchy texture. Therefore, when we eat one fig, we are eating hundreds of fruits. But the most amazing thing, it’s the special pollination process that fig flowers need to reproduce. They can’t depend on whether, the wind or the bees bring pollen as other fruits, so they need a species known as the fig wasps. These insects transport their genetic material and allow it to reproduce. For their part, wasps couldn’t live without figs, as they deposit their larvae inside the fruit. This relationship is known as symbiosis or mutualism. Currently, the vast majority of producers of this fruit no longer need the work of wasps. Most fig varieties for human consumption are part non-genetic. This means they always bear fruit in the absence of a pollinator.

Brev fra Ukraina feb-2023

South-west Ukraine, february 2023, war with Russia.

Ukraine my unbreakable country!

How much pain, suffering and losses the Ukrarian people have experienced since the beginning of the sudden attack of Russia.

02/24/2022, at 3:40 am my mother called me, who woke up at night from the sound of an explosion and crying told me, daughter, the war has begun! At that moment I did not feel the ground under my feet. Since I lived and worked far from my daughter and my mother, at that moment I felt helpless and very frightened by the thought that I might lose them.

After some time I went to my homeland, I was not afraid, I just wanted to be near my family. My heart broke when I saw thousands of women and children fleeing the war on the Polish border, not knowing where to go and what would happen. It hurt me so much to look at it that I cried non-stop asking myself the question “Why and for what”? Because Ukraine wants to be an independent state, so that each nation lives a free life in its own, independent state?

I was relieved when I got home and meet my family. There were several strikes on infrastructure in western Ukraine, but fortunately civilians where not injured. However, every day there was air anxiety when the city froze and people hid in basements.

Almost a year has passed since the beginning of this terrible and unjust war. It hurts to think, thousands of young soldiers gave their lives for the freedom of Ukraine! Thousands of mothers did not wait for their sons to return alive, and many children lost their parents.

We paid too high price for our freedom, this war united the Ukrarian people and made us stronger. We belive in our victory and will fight to the end!

Ukraine is unbreakable!

letter-from-ukraine-february-2023-picture01
letter-from-ukraine-february-2023-picture02
letter-from-ukraine-february-2023-picture03
letter-from-ukraine-february-2023-picture04
letter-from-ukraine-february-2023-picture05
letter-from-ukraine-february-2023-picture09

Brev fra Ukraina feb-2023

Ukraina mitt uovervinnelige fedreland!

Hvor mye smerte, lidelse og tap det ukrainske folk har opplevd siden Russlands plutselige angrep.

24. februar 2022 klokken 3:40 på natten ringte min mor. Hun hadde akkurat blitt vekket av lyden fra en eksplosjon og fortalte meg gråtende, datter, krigen har begynt. Jeg mistet kontakt med bakken og merket jeg ble vektløs. Jeg bodde og arbeidet langt fra min mor og datter og følte hjelpeløshet og redsel for å miste dem.

Etter noe tid dro jeg tilbake til mitt hjemland, jeg var ikke redd og ønsket bare å være nær min familie. Hjertet mitt gikk i knas da jeg så tusener av kvinner og barn flykte fra krigen på den polske grensen, uvisse om neste stoppested eller hva som ville skje. Det smertet meg og jeg gråt nonstop. Hvorfor og for hva? Fordi Ukraina ønsker å være en uavhengig stat og leve i frihet, på samme måte som alle andre uavhengige stater?

Jeg ble lettet da jeg kom hjem og møtte min familie. Det var flere angrep på infrastruktur i vest Ukraina men heldigvis var ikke sivile skadet. Hver dag var preget av redsel for flyangrep. Byens aktivitet opphørte og folk søkte tilflukt i kjellere.

Nesten ett år har gått siden siden begynnelsen av en forferdelig og urettferdig krig. Det smerter at tusener av unge soldater ga sine liv for Ukrainas frihet. Tusener av mødre flyktet og fikk aldri sine sønner hjem ilive. Mange barn mistet sine foreldre.

Vi betaler en høy pris for vår frihet. Krigen har samlet det ukrainske folk og gjort oss sterkere. Vi tror på vår seier og vil kjempe til siste slutt.

Ukraina er uovervinnelig!

letter-from-ukraine-february-2023-picture06-624

Corona COVID-19 immunrespons spike protein vs nucleocapsid

Mye tyder på at coronavaksinene retter seg mot feil virusprotein.

Jeg er COVID-19 uvaksinert. I begynnelsen av oktober 2022 ble jeg smittet for første gang. Det var som en mild forkjølelse. Det hele varte rundt 10 dager.

Jeg har gjort totalt 3 covid19 antistofftester på Lab1 i Sandvika. Alle gangene har jeg testet for antistoffer mot det velkjente Spike proteinet. Alle vaksinene retter seg mot dette proteinet. Det virkelige viruset inneholder også andre proteiner som immunsystemet reagerer på og danner antistoffer mot. Blant annet NCP, NucleoCapsid Protein. Den siste testen er også for antistoffer mot dette proteinet.

Nedenfor følger 4 bilder. De 3 testene samt bilde av positiv hjemmetest 17. oktober 2022.

  1. Den 14. desember 2021. På dette tidspunkt hadde jeg altså ikke tatt vaksine og heller ikke gjennomgått smitte. Testen er negativ for covid19 Spike antistoffer. Som forventet.
  2. Den 17. oktober 2022. Positiv Covid19 hjemmetest.
  3. Den 10. november 2022. Dette er omtrent 1 måned etter gjennomgått covid19 sykdom. Testen er positiv for covid19 Spike antistoffer. Som forventet.
  4. Den 17. januar 2023. Dette er omtrent 3 måneder etter gjennomgått Covid19 sykdom. Testen er negativ for covid19 Spike antistoffer. Og positiv for Covid19 NCP antistoffer.

Hva kan man slutte fra dette?

For det første at antistoff beskyttelse fra Spike proteinet er meget kortvarig. Etter bare 3 måneder er denne testen negativ. Dette er etterhvert kjent informasjon. Vi vet at vaksinevirkningen er kortvarig og man må stadig ta boostere.

For det andre at antistoffer fra NCP ikke går ned på samme måten. (Jeg målte dessverre ikke NCP en måned etter sykdommen så vet ikke hva startverdien var). Herfra er det ikke så lang vei til å slutte at vaksinene, som alle er rettet mot Spike proteint, er feildesignet. Den burde vært rettet mot NCP istedenfor. Feildesignet for pasienten men muligens ikke for legemiddelselskapet.

spike-covid19-antistoffrespons-versus-nucleocapsid-bilde01-spike-antistofftest-foer-smitte-2021-november-14
Den 14. desember 2021. På dette tidspunkt hadde jeg ikke tatt vaksine og heller ikke gjennomgått smitte. Testen er negativ for covid19 Spike antistoffer. Som forventet. bilde01-spike-antistofftest-foer-smitte-2021-november-14
spike-covid19-antistoffrespons-versus-nucleocapsid-bilde02-positiv-hjemmetest-2022-oktober-17-20221017_160332
Den 17. oktober 2022. Positiv Covid19 hjemmetest. bilde02-positiv-hjemmetest-2022-oktober-17-20221017_160332
spike-covid19-antistoffrespons-versus-nucleocapsid-bilde03-spike-antistofftest-en-maaned-etter-smitte-2022-november-10
Den 10. november 2022. Dette er omtrent 1 måned etter gjennomgått covid19 sykdom. Testen er positiv for covid19 Spike antistoffer. Som forventet. bilde03-spike-antistofftest-en-maaned-etter-smitte-2022-november-10
spike-covid19-antistoffrespons-versus-nucleocapsid-bilde04-nucleocapsid-og-spike-antistofftest-tre-maaneder-etter-smitte-2023-januar-17
Den 17. januar 2023. Dette er omtrent 3 måneder etter gjennomgått Covid19 sykdom. Testen er negativ for covid19 Spike antistoffer. Og positiv for Covid19 NCP antistoffer. bilde04-nucleocapsid-og-spike-antistofftest-tre-maaneder-etter-smitte-2023-januar-17

Testforklaring

spike-covid19-antistoffrespons-versus-nucleocapsid-bilde05-nucleocapsid-og-spike-antistofftest-spike1-spike2-2023-januar-17
I den siste testen (17. januar 2023) er det tatt IgG for både Spike(1) og Spike(2). Jeg lurte på hva forskjellen var. Jeg lurte også på hvilken av disse to det var testet for i forrige test (10. november 2022) slik at jeg kunne sammenlikne endringen.
spike-covid19-antistoffrespons-versus-nucleocapsid-bilde06-nucleocapsid-og-spike-antistofftest-spike1-spike2-2023-januar-17
Svaret var ikke så utfyllende men det sier da noe.

Testnøyaktighet

Hvordan fungerer en antistofftest? Man har en blodprøve fra pasienten. Man antar at denne inneholder antistoffer mot Covid19 proteiner dersom pasienten har gjennomgått smitte (eller tatt vaksine). Vanligvis tilsettes blodet et antigens i overskudd. I dette tilfellet Spike proteinet eller deler av dette (eller nukleocapsid protein). Antistoffene vil binde seg til Spike og man har en metode for å måle gjenværende Spike. Er det lite igjen er pasienten positiv for antistoffer. Det er kjent at viruset muterer ofte og mye. Og spesielt i Spike proteinet. Dersom testen er gammel og man således tilsetter en gammel Spike variant til blodprøven kan man tenke seg at antistoffene i blodet ikke vil binde så godt til antigenset. Prøven slår ut mindre enn sann verdi. I verste fall risikerer man en falsk negativ. Se forrige innlegg om min covid19 sykdom der dette diskuteres på Vaksinebloggen. Se også om testers sensitivitet.

Feildesignet vaksine Michael Yeadon

Mercola and Epoch Times. Michael Yeadon, Ph.D., a former vice-president and chief scientific adviser for the drug company Pfizer, shares he believes the use of the spike protein in the shot was a diabolical mistake, as 90% of the immune response mounted after natural COVID-19 exposure is not to the spike protein

Leaky vaccine was intentional. Further, according to Yeadon, the human body mounts its best immune response after natural COVID-19 infection, not exposure to the spike protein in the shots. He states, “90% of the immune response to COVID are two bits of the virus that are not spike protein. So I think I am right that that was not the best bit to give, because it’s not the thing your body likes to respond to.”

Referanse: Podcast Maajid Nawaz ep8. On Pfizers Former Global Head of Respiratory Diseases, the Whistleblower Dr Mike Yeadon

SARS-COV2 virusstruktur

min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde01-sars-cov2-viruset-struktur
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:15010_2020_1486_Fig1_HTML.webp
min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde02-sars-cov2-viruset-struktur
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fmicb-11-01818-g001.jpg
min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde03-sars-cov2-viruset-struktur
https://innovativegenomics.org/free-covid-19-illustrations/
min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde04-sars-cov2-struktur
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struktura_SARS-CoV_2.jpg
min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde05-sars-cov2-struktur
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Fpubh-08-00383-g002.jpg
min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde06-sars-cov2-skjematisk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_structure_of_SARS-CoV-2.webp

Paramoxyvirus

min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde07-paramoxyvirus
Schematic of a paramyxovirus. Genomic RNA is wrapped by nucleocapsid core proteins (brown), which are connected to the viral envelope (red) by the matrix protein (blue). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viruses-04-00613-g001-B.jpg

Bloggen Globalt Perspektiv. Det finnes millioner av ulike virus der ute. De har vært med oss i hele menneskehetens historie – og før det. Men der de tidligere holdt til i økosystemer vi lot være i fred, har de nå flyttet seg over i urbane strøk. «We are tearing ecosystems apart,» skriver vitenskapsskribent David Quammen i boka Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic. Vi mennesker er ikke noe naturlig mål for virus. Vi velges fordi deres tradisjonelle og eldgamle verter ikke fins der lenger. De er enten utryddet eller drepes for fote. Og så er det så fryktelig mange av oss. Vi er så veldig lette å velge som vertskap. When the trees fall and the native animals are slaughtered, the native germs fly like dust from a demolished warehouse. A parasitic microbe, thus jostled, evicted, deprived of its habitual host, has two options. To find a new host, a new kind of host, or to go extinct. Det første utbruddet av Hendraviruset var en ganske beskjeden hendelse. Det debuterte nær Brisbane i Australia i 1994 og hadde helt overkommelige konsekvenser for menneskeheten: to påviste tilfeller, bare ett av dem dødelig. Men det var noe annet som skjedde under radaren dette fatale året: 12 hester døde av viruset. Dets størrelse og form minnet om virusgruppen paramyxovirus. Det skilte seg ut fra denne ved at det hadde en dobbel kant av pigger. Viruset var funnet, ble klassifisert og gitt et navnet EMV: equine morbilivirus, hestemeslinger.

HIV viruset

min-covid19-spike-og-nucleocapsid-immunrespons-bilde08-hiv-virion-struktur
The genome and proteins of HIV (human immunodeficiency virus) have been the subject of extensive research since the discovery of the virus in 1983. “In the search for the causative agent, it was initially believed that the virus was a form of the Human T-cell leukemia virus (HTLV), which was known at the time to affect the human immune system and cause certain leukemias. However, researchers at the Pasteur Institute in Paris isolated a previously unknown and genetically distinct retrovirus in patients with AIDS which was later named HIV.” Each virion comprises a viral envelope and associated matrix enclosing a capsid, which itself encloses two copies of the single-stranded RNA genome and several enzymes. The discovery of the virus itself occurred two years following the report of the first major cases of AIDS-associated illnesses. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HI-virion-structure_en.svg og https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_and_genome_of_HIV

Min covid19 sykdom 1

Jeg er uvaksinert og ble smittet med covid19 første gang oktober 2022.

Covid19 kom til Norge mars 2020. Det tok 2 og et halvt år for meg å bli smittet. Jeg lever alene med en lavrisiko livsstil. Jeg er i byen omtrent en gang i uken. Jeg bruker aldri munnbind eller antibac så sant ingen insisterer på det. Immunresponsen spike protein vs nucleocapsid.

Smittekilde

Høsten 2022 begynte jeg som student igjen. Og med det deltok i høyrisiko aktivitet som daglige timelange forelesninger i lokaler med mange medstudenter. Det tok under 2 måneder å bli smittet. Så ja, dette smitter lett.

Sykdomsforløpet

Symptomene var som “fetteren til en mild forkjølelse”. Ikke mer plagsomt enn en mild forkjølelse. Ikke engang behov for å ta fri fra jobb (hjemmekontor). Symptomene var litt annerledes enn for forkjølelse.

Først hoste som kom og gikk. Husker i denne opptakten at jeg hadde sterk trang til å hoste men undertrykte det. Det kom flere dager når jeg la meg om kvelden for å sove. Men så hostet jeg fordi tenkte at dette er kroppens signal om at den vil ha opp slim og bakterier og virus fra halsen.

Deretter to-tre dager med kraftig vondt i halsen. Det var nå jeg mistenkte covid19 og ikke forkjølelse eller noe annet. Jeg snakket 1 time med en kunde på telefonen en av disse dagene og lurte på hvordan jeg ble oppfattet siden stemmen var redusert. Litt redusert luktesans. Litt annerledes smakssans. Jeg testet luktesansen og ja den var redusert men ikke borte. Hele forløpet varte rundt 10 dager og bare et par dager i midten hadde grad av reel sykdomsfølelse. 10 dager etter at det var over hadde jeg et par dager der noe kom tilbake.

Hører stadig om folk som blir syke, så blir bra, og så begynner å trene igjen, og deretter blir dårlige igjen i månedsvis med long covid. Kanskje disse siste par attpåklatt dagene er en årsak? At man i det minste må igjennom de før man kan trene igjen?

Jeg hadde aldri feber.

Tiltak under sykdommen

Da jeg ble smittet var jeg godt igang med kaldtvannsbading. Blodeffekten der man først blir ordentlig kald når man har kommet hjem i varmen begynte å vise seg. Jeg måtte kutte ut all videre kaldtvannsbading for året. Jeg løp også mye men det var nå bare å kutte ut.

Iløpet av sykdomsforløpet tok jeg c-vitamin, zinc, quercetin, magnesium, NAC. Jeg tok urten Andrographis. Og spiser tang for jod og rødløk for quercetin (en zinc ionosphore). Og spiser fett/protein rik frokost for å få fart på galleblæra som muligens skyller virus ut av kroppen. Jeg tok også endel badstu. Kombinert med kald dusj etterpå.

Tiltak etter sykdommen

Jeg trente ikke og fortsatte kostplanen i 2 måneder etterpå. Mange går på en smell her. De tror de er bra, slutter å ta hensyn, og går på en skikkelig smell.

Hell i uhell skadet jeg kneet 18. november 2022 så da hadde jeg en ekstra grunn til å ikke trene. En ukes tid etter skaden syklet jeg på ergometersykkel og sto på balansebrett. To uker etter tok jeg benstrekk uten vekter for bevegelse. Tre uker etter dette (og altså omtrent 2 måneder etter covid19) begynte jeg igjen med reel fysisk styrketrening. Korte økter og overkropp. Etterhvert også ben. Når dette skrives, 8. februar 2023, er jeg godt igang med dype knebøy med 60kg. Ikke allverden men det er tungt for meg og reell styrketrening. Og det er lurt å begynne rolig for å unngå skader. Jeg trente *mye* vekter på vdg skole. Dette er en bra anledning til å bli stor igjen! Jeg er også akkurat igang med løpeturer. Første løpetur 40 min Skar, Maridalen, i begynnelsen av februar 2023. Oppdatering 9. februar 2023. Idag løp jeg 40 min runde Skar, Maridalen. Andre løpetur etter kneskaden.

Jeg har hørt om mange, og kjenner også folk, som har begynte å trene for tidlig etter covid19 sykdom, og blitt skikkelig dårlige i lang tid etterpå (long-covid). Ofte med nevrologiske symptomer som lysfølsom og hodepine. Joe Rogan nevner dette på flere av podcastene. Senest igår hørte jeg Ben Marble på absolutehealingseries med Jonathan Otto, dag 7 bonus. Han er legen bak myfreedoctor dot com. Han gikk på en smell da han ble smittet. Han besvimte, og havnet på sykehus i ett døgn.

Jeg tar også mye badstu. Og kald dusj etterpå. Og gjerne repeter hvis jeg har tid. Bra for immunsystemet. På helsestudiet der jeg trener har de begrenset varmtvannet for å spare på strømmen. Og det er egentlig bra fordi da tvingens man til en kald dusj. Jeg har forsøkt kalde dusjer før men det har aldri blitt en vane. Nå må jeg. Et tilsynelatende problem kan ofte snus til noe positivt.

Omicron undervariant

SARS-COV2 varianten Omikron var dominerende på det tidspunktet jeg ble smittet. Så jeg antar det var denne jeg fikk. Det stemmer også med symptomene. Omikron er kjent for å holde seg mer i halsen og ikke så lett gå ned i lungene. Det er konsistent med at jeg fikk vondt i halsen og ikke hadde noen lungeproblemer.

Men hvilken undervariant av Omicron fikk jeg? Jeg vet ikke. Jeg spurte vaksinebloggen episode 18 om de visste. De som skriver denne bloggen jobber i det offentlige helsenorge og forsøker å ha en oversikt over hvilke virusvarianter som dominerer til enhver tid.

min-covid19-sykdom-1-bilde02-sars-cov2-virusvariant-omicron-ba5-bq1-ba2-xbb
min-covid19-sykdom-1-bilde03-sars-cov2-virusvariant-omicron-ba5-bq1-ba2-xbb
min-covid19-sykdom-1-bilde04-sars-cov2-antistofftest-noyaktighet-virusvariant
min-covid19-sykdom-1-bilde05-sars-cov2-antistofftest-noyaktighet-virusvariant
min-covid19-sykdom-1-bilde06-sars-cov2-elektronmikroskopi-etterarbeidet-med-farger
Transmission electron micrograph of SARS-CoV-2 virus particles, isolated from a patient. Image captured and color-enhanced at the NIAID Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland. Credit: NIAID. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2_%2849597020718%29.jpg
min-covid19-sykdom-1-bilde07-hiv-elektronmikroskopi-etterarbeidet-med-farger
Transmission electron micrograph of HIV-1 virus particles (pink/tan) budding and replicating from a segment of a chronically infected H9 cell (teal). Particles are in various stages of maturity; arc/semi-circles are immature particles that have started to form but are still part of the cell. Immature particles slowly change morphology into mature forms and exhibit the classic “conical or spherical-shaped core.” Image captured at the NIAID Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland. Credit: NIAID. https://www.flickr.com/photos/niaid/52553270295