Covid19 medisin

Greit å ha en liste over effektive og ufarlige covid19 medisiner og tilskudd til den dagen man blir smittet.

Hva slags effektive, ufarlige medisiner finnes mot Covid19?

Ivermectin. Tas helst preventivt. Eventuelt tidlig i sykdomsforløpet.

Chloroquine.

Hydroxychloroquine. Fungerer som en ionosfore for sink. Så skal tas sammen med sink. Del av den opprinnelige kinesiske protokollen. Mindre giftig enn chloroquine.

Famotidine (pepcid). Robert Malone tok denne da han ble smittet første gangen. Han snakker om det på Joe Rogan episode 1757. Klinghardt har også snakket om det.

Spise rødløk pluss sinktilskudd til samme måltid. Sink dreper virus. Men kommer ikke så lett inn i cellene når man er syk. Rødløk inneholder quercetin. Som er en sink ionosphore. Så rødløken hjelper sink inn i cellene.

Sotrovimab. Coronavirus. UAE finds sotrovimab drug is 100 per cent successful at preventing deaths. It was also 99 per cent effective at stopping admissions to intensive care. An antiviral drug used to treat Covid-19 has proven to be very effective at preventing deaths and hospital admissions among coronavirus patients.

c-vitamin

d-vitamin (sammen med K2 vitamin og magnesium)

Andrographis (Klinghardt) urtemedisin

Antivirale midler generelt.

Mange antiparasittiske midler viser seg å fungere mot covid19.

Monoclonal antibodies.

God galleflyt hjelper til å skylle virus ut av kroppen. Virus går ut av kroppen med gallesaften. Å spise bitterurter før et måltid hjelper til med å generere gallesaft. Samt gjøre liver-gallbladder flush og annen lever støtte.

c19early dot com (også c19study dot com går hit). Covid19 early treatment real-time analysis of 1,316 studies.

c19protocols dot com. Reducing Risk of Covid19 Infection and Severity. Early Treatment Protocols. Prevention Protocols. Physicians/Facilities Offering Early Treatment. Patient Guides. Long COVID Protocols. Studies.

NAC er en precursor for glutathione.

AAPS Associations of American Physicians and Surgeons

Associations of American Physicians and Surgeons. Physician List and Guide to Home-Based COVID Treatment. Forening ledet av Jane M. Orient. Guide til hjemmebehandling av covid19 (direktelink til pdf).

Please also watch the companion videos:

 1. Video by Dr. Elizabeth Lee Vliet, available at: https://www.truthforhealth.org/2021/06/covid-treatment/
 2. Video by Dr. Peter McCullough, available at: https://rumble.com/vay2vx-dr.-mccullough-explains-treatment-protocol.html
 3. An updated list of protocols in use for COVID early treatment and prevention can be found at https://c19protocols.com/
 4. If you are looking for a physician in your area please click here for list of options https://c19protocols.com/physicians-facilities-offering-early-treatment/

Global covid summit med ressursside globalcovidsummit.org

Early Covid Care Experts earlycovidcare.org

Traditional Chinese Medicine

Pakistani health authorities on Monday announced the completion of a successful clinical trial of Chinese traditional herbal medicine for treating COVID-19, as the South Asian nation enters a fifth wave of the pandemic driven by the Omicron variant. The Chinese medicine, Jinhua Qinggan Granules (JHQG) manufactured by Juxiechang (Beijing) pharmaceutical Co Ltd, is already being used in treatment of COVID-19 patients in China. https://www.yahoo.com/news/pakistan-says-trial-chinese-traditional-131726970.html

Henry Ealy covidcon21

Oppdatering 19. januar 2022. Henry Ealy hadde foredrag på vaccinesecretsreloaded i januar 2022. covidcon21 dot com natural prevention early treatment.

Corona quiz: butikkansatt og psykolog

Hvem har størst risiko for å få corona på jobben – en ansatt i en klesbutikk eller en psykolog?

Anta to personer A og B. A jobber i klesbutikk. Han/hun har 6 kunder hver time og tilbringer altså 10 min med hver av de. B jobber som psykolog. Hun/han har 1 kunde per time og tilbringer altså 1 time med hver kunde. Anta alt annet likt. Hvem har størst sannsynlighet for å smittes med corona, A eller B?

Nærkontakter er definert som mindre enn 2m avstand i mer enn 15 min. Helsepersonell vet dette og bruker munnbind ved nærkontakt, eller holder minst 2 m avstand. Årsaken til dette er at om man smittes eller ikke er avhengig av hvor stor dose virus man får i seg. Eks: får man i seg 1 sars-cov-2 virus får man ikke covid19 fordi immunsystemet tar lett knekken på 1 virus. Får man i seg, la oss si, 10 000 virus er det ikke sikkert immunsystemet klarer å avvise de før de går inn i cellene, og man smittes.

Dosen man får fra en smittet person øker altså med liten avstand til en smittet person, og med lang tid. Så spørsmålet er – hvor stor dose virus er nødvendig for å få covid19? Dette er igjen avhengig av mottakers immunsystem.

Hvis vi antar både A og B har dårlig immunsystem er det sannsynlig at A, den klesbutikkansatte, har den farligste jobben. Fordi kanskje er 10 minutter eksponering nok til å få covid19 når man har dårlig immunsystem. Dermed er hver ny kunde en ny risiko for å få covid19 for A. B vil selvsagt også få covid19 dersom en kunde har det. Men B er eksponert for færre kunder. Da går risikoen ned.

Hvis vi antar at både A og B har sterkt immunsystem og ikke vil smittes iløpet av 10 minutters eksponering, men kanskje behøver 30 minutter på å smittes, vil ikke A kunne smittes på de korte kundekontaktene A har. Så nå er det B som har den farligste jobben. Og ikke minst: med sterkt immunsystem går risikoen selvsagt ned for både A og B.

Man gjør lurt i å redusere tiden i potensielle risikosituasjoner (ev bruke munnbind, hvis det fungerer). Og ikke minst bør man styrke eget naturlig immunsystem. Dette siste, og kanskje viktigste, er det lite oppmerksomhet rundt fra Stat (eksempelvis FHI) og presse. Det er ganske merkelig.

Min corona strategi

Nå er det rundt ett år siden sars-cov-2 viruset kom til Norge og forårsaket sykdommen covid19. Da har vi hatt god tid til å lære om hvordan viruset og sykdommen oppfører seg. Allikevel spriker meninger og anbefalte tiltak i ekstrem grad. I denne posten vil jeg oppsummere hvordan jeg tolker det vi har lært så langt. Og hvilke praktiske tiltak jeg omsetter denne kunnskapen til.

Det viktigste jeg gjør og ikke gjør:

 • Jeg styrker eget naturlig immunsystem.
 • Jeg unngår store folkemengder innendørs.

Begge deler har store fordeler og få bakdeler.

Viktig lærdom så langt

Er sars-cov-2 viruset et nytt virus og forårsaker det covid19 sykdommen? Ja jeg tror dette er reelle ting. Men jeg lurer på om det er flere varianter av viruset. I noen land smittes det flere per 100 000 innbyggere enn i andre land. Og i noen land dør det flere per 100 000 innbyggere enn i andre. En årsak til dette kan være forskjeller i viruset. Det er også mange andre mulige forklaringer.

Det er viktig å skille mellom

 • smitte og
 • sykdomsforløp
 • Oppdatering 20. juli 2021: ettervirkninger

Dette er to forskjellige ting. Risikofaktorene for å smittes, og for å få et problematisk forløp, er ikke nødvendigvis de samme. Norsk presse har en salig evne til å ikke skille mellom disse to og gjøre debatten meget unyansert og tildels fordummende.

Jeg tror en sentral karakteristikk ved viruset er at det er meget smittsomt gjennom luft. Men at sykdommen for friske mennesker med et velfungerende immunsystem vanligvis ikke er så farlig. For de med et immunsystem som ikke er iorden er viruset farlig og kan ta liv. Det er riktigere å si at det er feil i immunsystemet som tar liv, ikke selve viruset. Så det vi ser er egentlig en epidemi i immunsytem dysfunksjon.

Jeg synes Norge gjorde mye riktig til å begynne med. Man lukket ned landet for å kjøpe seg tid til å lære om hvordan virus og sykdom fungerer. Men nå synes jeg man gjør mye feil. Tiltakene er stort sett de samme nå som for ett år siden. Bortsett fra nølende nabefallinger om munnbind – et tiltak man er usikker på om har noen funksjon og som er meget inngripende. Hvor mye har man egentlig lært etter å ha investert X antall milliarder i form av samfunnsnedlukkinger?

Når det gjelder smitte må man skille mellom høyrisiko situasjoner og situasjoner som ikke har så høy risiko. Man må unngå smitte på eldresenter fordi her dør folk av covid19 sykdommen. Man må unngå store ansamlinger innendørs i trange og dårlig ventilerte lokaler fordi her er det flere faktorer, noe som gjør at risikoen øker eksponentielt:

 • Jo større folkemengde jo større sjanse er det for at en i mengden har viruset og er smittefarlig.
 • Jo større folkemengde, jo flere blir smittet dersom første punkt slår til og en person er smittefarlig.

Veldig få personer smittes utendørs fordi her er det god ventilasjon. Det er innendørs, det det er lukket og dårlig ventilasjon, man smittes.

Er maske et bra tiltak? Når jeg ser folk gå med maske utendørs tenker jeg at her har man mistforstått. Masker er inngripende. De gir dårlig pustefunksjon. De er traumatiserende på flere måter. Først og fremst for småbarn som utvikler hjernen fra synsinntrykk, spesielt ansikter. Og for brukerne som bevisst eller ubevisst opplever en form for kvelning. Det er også mange forutsetninger som må på plass for at en maske faktisk skal gi beskyttelse:

 • Masken må være av riktig materiale så små virus ikke kan gå igjennom stoffet. Vi ser et utall forskjellige maskedesign og jeg tror ikke alle tilfredsstiller dette.
 • Masken må brukes riktig. Slik at hverken innpust eller utpust går over eller under eller tilsiden for masken, men at det faktisk går igjennom maskestoffet. Dette er ikke nødvendigvis enkelt å få til.
 • Det er sannsynligvis enklere å få innpust til å gå igjennom masken fordi når man puster inn så skapes et trykk som suger masken mot ansiktet. Utpust er motsatt, her dyttes masken bort fra munn og ansikt, og pusten går lett utenfor masken. Når innpust går igjennom masken kan masken beskytte en frisk person mot at man smittes selv. Hvis utpusten går utenfor masken vil ikke masken hindre at en smittet person med maske smitter andre.
 • En brukt maske kan lett fungere som et virus og bakterie reservoir. Kanskje kan en brukt maske være en smittekilde.

En maske som ikke fungerer gir falsk trygghet. Så da risikerer man fort at maske gjør vondt verre.

Vi ser antibac overalt for tiden. Vi skal visst helst bruke antibac hele dagen. Er dette et bra tiltak?

Bare navnet antibac (anti-bacterial) bør gjøre at man stopper opp. Det er et virus vi har med å gjøre, ikke en bakterie. Disse er to helt forskjellige organismer. Vi vet godt at antibiotika fungerer mot bakterier, men ikke mot virus (selv om mange leger ikke helt har forstått dette og gir antibiotika for virusinfeksjoner). Dreper “antibac” sars-cov-2 viruset på overflater? Jeg vet ikke. Det er sikkert også mange forskjellige typer antibac og kanskje ikke alle fungerer likt.

La oss i det følgende anta at “antibac” fungerer også mot sars-cov-2 virus.

sars-cov-2 viruset smitter primært gjennom innånding. Viruset går inn i kroppen over slimhinnene i lungene. Her kan viruset forårsake væskeansamling og personen får ikke i seg nok oksygen fordi overflatearealet som tar opp oksygen reduseres. Hvis man får sars-cov-2 på fingrene og så tar fingre i munn eller øyne havner viruset også her på slimhinner. Men dette er et helt annet sted i kroppen. Er det slik at viruset vil gå ned i lungene og gi oksygenmangel? Eller oppstår andre problemer? Dette er uklart. Så da er premisset for antibac også uklart.

Antibac dreper sannsynligvis også gode bakterier på huden. Og det går igjennom huden. Vi puster det i oss og det er ikke sunt i det hele tatt. Det er traumatisk fordi man læres opp til at alt er farlig å ta på og man må egentlig ha antibac for å ikke bli syk av å ta på ting. Så antibac er meget inngripende og bør bare brukes dersom det er gode grunner til det. Slik det er nå der antibacen står fremme overalt, kan antibac i sum godt gjøre vondt verre.

Hva med avstandsreglene? Meteren og 2-meteren. La oss se litt på hvordan viruset smitter. Man puster det typisk i seg. Det lever en tid i halsen før det går ned i lungene. Her går det over slimhinnen i lungene og inn i lungecellene. Vel inne i cellene kan viruset replikere, flere celler infiseres, og man er nå smittet. I alle deler av dette forløpet er immunsystemet aktivt. Om man får i seg 1 sars-cov-2 virus vil immunsystemet lett ta knekken på viruset. Om man får i seg en god dose virus er sjansen tilstede for at immunsystemet ikke klarer jobben. Så om man smittes eller ikke er avhengig av dosen virus man får i seg (og ens immunsystem). Dosen er igjen avhengig av avstand, og tiden man eksponeres. Virus “skyen” ut fra munnen til en smittet person avtar naturlig nok med avstanden – både fordi volum og overflateareal rundt en person øker når avstanden øker, og fordi dråper og partikler med virus faller til bakken. Så å holde avstand er et fungerende tiltak. Det er heller ikke traumatisk, ihvertfall ikke for meg, jeg liker tvert imot å holde litt avstand når jeg snakker med folk.

Om man skal forby klemming er en annen sak. En klem tar rundt 10 sekunder. Klemming er sunt, det gir hudkontakt, omtanke osv. Det er en-til-en kontakt, ikke en stor ansamling mennesker (se ovenfor), så risikoen er lav. Å redusere klemming gjør fort vondt verre.

Elefanten i rommet: hvorfor er det ingen diskusjon rundt styrking av eget immunforsvar? Immunsystemet avgjør hvor lett man smittes. Og det avgjør om man får et enkelt sykdomsforløp eller mer noe mer langvarig. Man vet godt at barn har annet immunsystem enn voksne – vi vet jo at vannkoppper er ufarlig for småbarn man kan være risikablet for en voksen person. Vi ser noe av det samme med covid19. Barn smittes annerledes og har annerledes forløp. I tillegg har vi det ganske oppsiktsvekkende – det er ikke viruset selv som tar livet av folk, det er et feilfungerende immunsystem: cytokin storm. En teori er at for de med mye inflammasjon i kroppen er immunsystemet opptatt her og registrerer ikke så godt sars-cov-2 viruset før infeksjonen er betydelit – da mobiliserer det medfødte immunsystemet til gjengjeld en voldsom respons, som ender med å ta livet av folk, istedenfor å redde livet.

En annen elefant: hvorfor er ikke naturlig immunitet en del av strategien? Man vet relativt nøyaktig hvem som får et uproblematisk forløp. Disse burde smittes i et kontrollert tempo. Så de får naturlig immunitet. Samtidig som man skjermer gamle på sykehjem. Man burde også arbeide for å finne parametrene som gjør at noen får problemer.

I Norge ble det gjort en studie der de ønsket å finne ut om åpne trenigssentre medfører mer corona smitte. Studien ble gjennomført av professor Michael Bretthauer og professor Mette Kalager. For meg virker det åpenbart at treningssentre er et høyrisiko område. Det er mange mennesker i et innedørs lokale. Folk puster og peser, noe som øker utskillelsen av eventuelle virus. På den andre siden er det ofte god ventilasjon på treningssentre. Og folk som går på treningssenter er ofte i god form og har bedre immunsystem. De to professorene tok utgangspunkt i rundt 4000 treningssenter medlemmer. De ble delt i to like store grupper der den ene gruppen ble tillatt å trene, men ikke den andre. Jeg tror det hele ble evaluert ved at begge grupper ble gitt en corona test etter 14 dager. Det var en positiv test, på en treningssenter person. Vedkommende hadde ikke vært på treningssenteret før testen ble tatt og smitten ble sporet til arbeidsplassen. Det er uklart om personen var på treningssenteret etter at smitten ble oppdaget – sannsynligvis var vedkommende ikke det fordi da ville undersøkelsen blitt uetisk (utsette friske folk for kjent smitte). På denne bakgrunn ble det konkludert med at åpne treningssentre ikke er en økt risiko. En åpenbar feil med studien er at ingen som var innom treningssenteret hadde corona. Da er det ikke så rart at ingen smittes. Hadde en person med corona dratt på senteret er det stor sjanse for at mange hadde blitt smittet. Jeg ønsker egentlig åpne treningssentre, åpen dusj og åpen badstu (jeg benytter dette selv). Men aller mest ønsker jeg reell upolitisert forskning og en kritisk presse. Det er synd å si det men norsk forskning er ofte politisert. Det er bare helt tragisk. Fordi da er det ikke forskning. Det er misinformasjon, feilinformasjon og rett ut løgn. Randomized Re-Opening of Training Facilities during the COVID-19 pandemic. New York Times: In Norway, Gymgoers Avoid Infections as Virus Recedes. Forskning dot no Ikke økt smittefare på treningssentre. Misvisende om koronasmitte og trening: Folk på treningssentre kan smitte hverandre med covid-19 Joar Vittersø.

Hva jeg gjør

Jeg tar ikke vaksinen. Jeg står ihvertfall ikke først i køen. Jeg ser det an og ender sannsynligvis med å ikke ta den.

Når dette skrives, 5. februar 2021, har vi hatt Pfizer/BioNTech vaksinen (mRNA vaksine) Comirnaty i omtrent 6 uker. Moderna vaksinen (mRNA) er på gang. Det er også vaksinen fra Oxford/AstraZeneca (DNA). Andre kandidater er fra Johnson&Johnson, Russland (Sputnik, DNA) og Kina (vanlig vaksine der de bruker svekket virus). I Norge har rundt 30 personer dødd etter å ha tatt vaksinen, primært på eldresenter. Så det begynner å bli litt å ta tak i.

Hvis jeg skal ta vaksinen ville jeg på forhånd styrket eget immunforsvar. Fordi vaksiner fungerer via immunforsvaret. En vaksine er som et nytt program på en datamaskin: datamaskinen får en ny egenskap, men maskinen selv må altså også fungere for at det nye programmet skal fungere. Med et bra immunforsvar er man i en bedre situasjon både mhp vaksiners effekt, og mhp å unngå bivirkninger.

Jeg jobber hver dag med å styrke eget immunforsvar. På den måten behøver jeg ikke vaksinen. Og det er mange andre fordeler også.

K sier at tar man vaksinen kan man gi en injeksjon med klorindioksid (chlorinedioxide). Dette vil redusere sjansen for bivirkninger. Han hadde dette fra personer som jobber med vaksiner.

Vi vet at Zinc dreper virus i cellene. Problemet er at i infiserte celler går ikke zinc så lett inn. Hydroxychloroquine (som The Donald så varmt anbefalte) gjør at zinc går inn i cellene (så tar man hydroxychloroquine bør man også ta zinc – dette har ikke kommet så godt frem). Stoffet i hydroxychloroquine som tar zinc inn i cellene er quercetin. Dette finnes som kosttilskudd. Så man kan spise zinc og quercetin. Rødløk (helst økologisk) er en matvare med mye quercetin. Så å spise 3 gode rødløk til ett måltid hver dag med zinc tilskudd til det samme måltidet er en måte å både forebygge og behandle covid19. Jeg har gjort dette mye selv. Det har sikket uansett sunt.

Covid19 i et større perspektiv

Statsbudsjettet 2021: norske politikere øker prisene på alternativ behandling ved å nå kreve 25% mva. Behandling som ofte styrker immunsystemet. Og de senker prisene på alkohol, tobakk, sukker – ting som ikke er sunt i det hele tatt. Under epidemien etableres 5g og de er i ferd med å tillate Telenor å ta ned kobbernettet (telefonledningene som gir fasttelefon og kablet internett) og erstatte det med trådløst. Det er mange meninger om hvor farslig stråling er. Men det er neppe sunt, og en føre var holdning hadde vært mer tillitvekkende. Slike grep tas midt i en pandemi. Da begynner man å tvile på om de vil at folk skal holde seg friske. (Og jeg forsøker bevisst å være kritisk til konspirasjonsteorier.)

Unnlatelse av å skrive om negative konsekvenser av vaksiner og en overdekning av positive virkninger. Dette skjer meget tydelig i norsk presse. Hvorfor har vi ikke en kritisk presse som setter myndighetene under lupen, istedenfor å oppføre som som fanboys? VG og Aftenposten er sjefssyndere. Dagbladet også, men de hadde tross alt en meget bra artikkelserie om de nye vaksinene. De gjorde undersøkende journalistikk rundt hva som skjedde sist gang det var “pandemi” og massevaksinasjon. Dette var under svineinfluensaen i 2009. Vaksinen Pandemrix ga anslagsvis 300 barn narkolepsi og satte livene deres permanent på hodet. En meget stygg sak som norsk media kvier seg for å ta i. Dette er så stygt av norsk media og det er helt utrolig at det skjer. Charlotte 17 ble skadet for livet. Hastevaksinen.

Sensur av negativ vaksineinformasjon og annen informasjon man ikke ønsker skal spres. Dette skjer på google, facebook, amazon, youtube. Her er siste fra biblioteksfronten hertillands. Nå er det Harry Potter som skal sensureres(!) På grunn av noe JK Rowling sa rundt transpersoner (menn som vil være damer og damer som vil være menn). Merete Lie: Jovisst kan Deichman fortsatt elske Harry Potter. Man kan trekke på skuldrene og si det er bare Harry Potter. Men det er helt feil fordi dette er et så tydelig tegn i tiden og det er en så farlig utvikling. Det legger veien åpen for antidemokrati. Det er helt utrolig at dette får skje idag i 2021. Vi har åpenbart ikke lært noen ting av historien. Det er helt sjokkerende.

Oppdatering 27. mars 2021. Idag var jeg på Ski Storsenter og Vinterbro Senteret. Begge steder er omtrent alle butikkene lukket. Dette er regjeringens corona strategi for å “slå ned smitten”. Noen butikker er “halvåpne”, det vil si man kan kjøpe og betale ting der på internett, og så stikke innom butikken og hente varen. Metallnettingen foran butikkinngangen er halvveis nede og man får ikke lov å gå inn i butikken. Det er to unntak – matbutikker er åpne. Mat er tross alt nødvendig for å overleve. Og Vinmonopolet. Det samme kan ikke sies om alkohol. Men staten ser ut til å sette egen inntjening foran smitterisikoen i dette tilfellet. Det er litt merkelig at det ikke er lov å kjøpe sportststyr, og barneskoler må stenge, men statens eget alkoholutsalg får holde åpent. Midt i en pandemi. De som dør av corona dør på grunn av feil i immunsystemet. Alkohol har aldri vært noen immunsystem medisin. Man begynner igjen å lure på om staten ønsker at folk skal holde seg friske, eller ikke. Man burde heller stenge alle vinmonopol over hele landet og senke prisene på sunn mat som økkologisk frukt, grønt, kjøtt og villfanget fisk. Og kommunisere at vi er i en nasjonal dugnad der vi må styrke eget immunsystem. For å ha et enkelt sykdomsforløp og få naturlig immunitet.

Igår så jeg en meget interessant videointervju med den belgiske vaksine eksperten Geert Vanden Bossche. Vejon Interviews Dr Philip McMillan. Mass Vaccination in a Pandemic – Benefits versus Risks: Interview with Geert Vanden Bossche. Han snakker om hvordan lockdown strategi og vaksinering fort kan gjøre vondt verre. Christian Paaske blogg, en vaksineforsker slår alarm.

Oppdatering 20. juli 2021. De siste månedene har det vært stort oppstyr rundt Svein Østvik, aka Charter-Svein. Han er vaksinemotstander. Han synes at mye av det som skjer er drevet av frykt og ikke fornuft. Den 10. april 2021 deltok han på en demonstrasjon foran Stortinget. Det ble brent munnbind. Svein Østvik deltok aktivt. Det ble fanget på kamera at han kastet munnbind på flammene. I etterkant har munnbindbrenning nesten blitt ett nytt ord i norsk presse. Hendelsen omtales fortsatt på daglig basis. Som om det var det norske flagget man brant. Demonstranter brente munnbind og arrangerte gruppeklem.

Som vi husker så var Norge i begynnelsen av pandemien mot bruk av munnbind. Så endret anbefallingen seg til at man i noen innendørsområder må bruke munnbind dersom man ikke klarer å holde 1 eller 2 meters avstand. Selv har jeg i denne perioden aldri brukt munnbind (og heller ikke antibac), unntatt dersom jeg må. Eksempelvis hvis noen påpeker at jeg bør ta det på. Da har jeg det klart i lommen og tar det på. Jeg ønsker ikke skape problemer eller redsel. En gang på Rimi Vinterbrosenteret ble jeg av en butikkansatt bedt om å ta på munnbind – fordi “folk blir livredde”. En annen gang jeg var på kjøpesenteret på Alanbru, på vei til Clas Ohlson butikken der. Det var plakat på inngangsdøren at munnbind var påbudt. Jeg ble raskt stoppet av en Securitas vakt, og tok på munnbindet.

På denne bakgrunn er det litt rart at avisene hopper på Svein Østvik over dette med munnbind. Det virker som de har funnet en egnet hakkekylling som de kan lage overskrifter på. Facebook er selvsagt ikke noe unntak. Her opplever Svein Østvik både hets og støtte. Den første som hetset Østvik var Lotepus. Uventet at akkurat han plutselig ble slik en munnbindentusiast, han er kjent for å akseptere litt risiko. Jeg har alltid likt Lotepus fordi han går sine egne veier. Og ikke hatt noe spesielt forhold til Charter-Svein. Det har endet seg nå. Charter-Svein har på imponerende vis stått oppreist i massiv kritikk fra mange hold, inkludert presse, venner og bekjente. Han skriver innimellom på facebook og det følger et kommentarfelt med både støtte og kritikk. PS er meg:

Olafsen (liker ikke Svein Østvik): … Så kan jo du og tenke over hvem som har interesse av at destabilisere samfunnet, hva som er driverne bak forestillinger om at Norge er okkupert, Erna er landssviker og at vaksinepass kan sammenliknes med holocaust.

PS: Han (Svein Østvik) har da ikke sagt at Norge er okkupert, Erna er landssviker og at vaksinepass kan sammenliknes med holocaust.

Olafsen: … han har ikke sagt det og jeg tror ikke han mener det heller.

PS: Hvorfor konkluderer du da med de ordene dersom du egentlig mener at Svein Østvik hverken har sagt det eller mener det? Nå er det du som sprer usann propaganda.

Olafsen: … leger i Norge trues ikke til taushet.

PS: Ja det er mange leger i Norge som trues til taushet. De vet at mye av det de gjør ikke er bra for pasienten, men de tørr ikke gå egne og alternative veier fordi da får de brev fra Staten med advarsel, og tilslutt mister de lisens og jobb. Jeg vet, fordi jeg var syk for 10 år siden, og har vært hos mange leger og hørt de fortelle det selv. Ett av mange eksempler: rett før corona det var en sak med c-vitamin på norske sykehus Volda mot sepsis (blodforgiftning). c-vitamin, brukt i 100 år! Men de forbyr det fordi det er ikke testet ut godt nok! Men en vaksine utviklet på rekordtid er greit. Til hele verden. Og nå også til barn. Og ikke ett ord om svineinfluensa Pandemrix for 12 år siden da 100-vis barn fikk livene totalt permanent endevendt pga vaksineskaden narkolepsi. Og mediene vil ikke skrive om det nå – de legger lokk på det og håper folk ikke husker, selv om det er kun 12 år siden! Og det er mange de samme folka som sitter å anbefaller vaksiner nå (eks Steinar Madsen) som dengang. De har ikke lært noe. Du kan tro Stein Østvik er konspirasjonsteoretiker men de som ikke ser de åpenbare hullene i historiene vi nå fortelles er verre. (Volda sykehus, Eivind Hustad Vinjevoll, c-vitamin, sepsis, blodforgiftning)

Facebook meningsutvekslingen er et eksempel på at de som er for vaksiner, og liksom holder seg til vitenskapen, egentlig er de som ikke gjør det.

 • Mostandere av vaksine tillegges oppfatninger som ikke har noe å gjøre med det de mener. Eksempelvis holocaust sammenlikning.
 • Motstanderne beskyldes for å ikke holde seg til vitenskap. Og ikke ha peiling på vaksiner. Og oppholde seg i ekkokamre. Når det gjerne er motsatt. De fleste leser bare VG og andre enkle kilder, og antar prostandpunktene der. De som ender med å bli mot, har ofte satt seg inn i materien ved å lese flere kilder. De bygger kunnskap og på grunn av det ender på sitt standpunkt. De fleste vaksinemotstandere har en reflektert holdning der de gjerne er mot noen vaksiner, og kanskje for noen andre. Ekkokamre finnes på begge sider. Eksempelvis på facebook. Men de verste ekkokamrene er på pro siden, i norske aviser. De har sluttet med analyse og driver nå politikk. Eks Ingeborg Senneset i Aftenposten, der alle er for alle vaksiner, uansett. Da demonstrerer man ikke kunnskap.
 • Nå for tiden er enkeltobservasjoner, eller et fåtall identiske observasjoner, ikke å regne som gyldig informasjon. Det stemples som “anekdotisk”. For 100 år siden var selvsagt observasjoner gyldig informasjon. Vitenskapsmannen testet gjerne ut det han oppdaget på seg selv eller nære bekjente. Eksempelvis Edward Jenner da han oppdaget den første vaksinen i 1796. Nå for tiden er ikke informasjon gyldig dersom det ikke er arrangert en studie som koster millioner av kroner. Konsekvensen er selvsagt at bare studiene til store firmaer er gyldig informasjon. Studier som er meget utsatt for manipulasjon og for ikkepublikasjon av uønskede resultater.
 • Ofte ser man i debatter at det man føler og bare synes, uten noen form for observasjon, argumentasjon eller bevisfremlegg, tas hensyn til. Ofte i forbindelse med rasisme, kvinnesak. Og corona.

I sannhet en merkelig tid. Det er mange kognitive kortslutninger. Så får man akseptere at slik er landskapet og gjøre så godt man kan allikevel.

Naturlig immunitet vs vaksineindusert immunitet

Oppdatering 31. juli 2021. Hva gir best immunitet – gjennomgått corona sykdom eller vaksine? Så langt har vi hatt 4 viktige virusmutasjoner. Den opprinnelige, Alfa (den engelsek), Beta (sør-afrika) og nå Delta. For Delta ser det for øyeblikket ut som at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, men nesten ikke i det hele tatt mot infeksjon og videresmitte. Det skaper fort en farlig situasjon der vaksinerte smittes uten at de er klar over det, fordi de ikke får symptomer. Og dermed er de ikke forsiktige og smitter fort mange andre. Hva med de som ikke har tatt vaksine men har gjennomgått ett corona sykdomsforløp – er de bedre beskyttet? Ingen vet dette sikkert fordi Delta varianten har bare eksistert i en måneds.

I Israel var hardt rammet i starten og mange gjennomgikk sykdommen. Etterhvert har mange blitt vaksinert. Artikkel fra Arutz Shevam, en Israelsk avis på engelsk. Natural infection vs vaccination: Which gives more protection? Virker som artikkelen er slettet når man går inn hit nå. (man kan lure på hvorfor). Nedenfor er screenshots av artikkelen.

Israelsk avis Arutz Sheva bilde01
Israelsk avis Arutz Sheva bilde01
Israelsk avis Arutz Sheva bilde02
Israelsk avis Arutz Sheva bilde02

David Rosenberg, Jul 13, 2021 9:24 AM

Coronavirus patients who recovered from the virus were far less likely to become infected during the latest wave of the pandemic than people who were vaccinated against COVID, according to numbers presented to the Israeli Health Ministry.

Health Ministry data on the wave of COVID outbreaks which began this May show that Israelis with immunity from natural infection were far less likely to become infected again in comparison to Israelis who only had immunity via vaccination.

More than 7,700 new cases of the virus have been detected during the most recent wave starting in May, but just 72 of the confirmed cases were reported in people who were known to have been infected previously – that is, less than 1% of the new cases.

Roughly 40% of new cases – or more than 3,000 patients – involved people who had been infected despite being vaccinated.

With a total of 835,792 Israelis known to have recovered from the virus, the 72 instances of reinfection amount to 0.0086% of people who were already infected with COVID.

By contrast, Israelis who were vaccinated were 6.72 times more likely to get infected after the shot than after natural infection, with over 3,000 of the 5,193,499, or 0.0578%, of Israelis who were vaccinated getting infected in the latest wave.

According to a report by Channel 13, the disparity has confounded – and divided – Health Ministry experts, with some saying the data proves the higher level of immunity provided by natural infection versus vaccination, while others remained unconvinced.

Roger Seheult, MedCram. Delta Variant Versus Previous COVID 19 Infection vs. Vaccines (Coronavirus Update 128).

Norge-Sverige i corona 2

Antall registrerte smittede i et land, slik registreringen gjøres, er helt avhengig av antall tester som gjennomføres. Dersom man skal kunne sammenlikne antall tilfeller i de forskjellige landene må man ta hensyn til antallet testede.

For en ukes tid siden skrev jeg en blogpost rundt årsaken til at smittetall og dødstall er så forskjellige i Norge og Sverige. Der antok jeg at antall tester i forhold til innbyggertall var omtrent det samme i de to landene. Denne antakelsen stemmer ikke. Antall registrerte smittede i et land er helt avhengig av antall gjennomførte tester. Dette glemmer ofte norske aviser. Jeg har laget et excel ark der jeg tar hensyn til dette i beregningen. Input til excelarket er fra worldometer og folkehelseinstituttet i Sverige og Norge.

 • Sweden Coronavirus Cases: 22,082. Deaths: 2,669. Recovered: 1,005. Aktive smittetilfeller blir: 22082 – 2669 – 1005 = 18408
 • Norway Coronavirus Cases: 7,809 Deaths: 211 Recovered: 32. Aktive smittetilfeller blir: 7809 – 211 -32 = 7566
 • Sweden population: 10 089 288
 • Norway population: 5 414 513
 • Sverige antall tester: 119 200.
 • Norge antall tester: 172 586
Beregning av antall dødsfall per 100 000 corona smittetilfeller, Norge og Sverige
Beregning av antall dødsfall per 100 000 corona smittetilfeller, Norge og Sverige

Fra Excel arket ovenfor ser vi at coronasmittede svensker dør lettere enn coronasmittede nordmenn. De dør 1,7 ganger lettere. Dersom 100 000 svensker er corona smittet, dør 143 av dem. Av 100 000 coronasmittede nordmenn dør færre, 86. Jeg tror dette kan forklares med at Sverige har hatt mer utbrudd på eldresenter, der folk dør mye lettere.

Norge-Sverige i corona

I Norge er det en manglende forståelse av at mekanismene bak corona spredning og corona dødsfall er forskjellige. Resultatet er at vi er litt for sikre på at egen strategi er riktig.

Worldometer idag:

 • Sverige. Coronavirus Cases: 18,640. Deaths: 2,194. Recovered: 1,005. Aktive smittetilfeller blir: 18640 – 2194 – 1005 = 15441
 • Norge. Coronavirus Cases: 7,527. Deaths: 202. Recovered: 32. Aktive smittetilfeller blir: 7527 – 202 – 32 = 7293
 • Sveriges befolkning: 10,099,265
 • Norges befolkning: 5,421,241

Sverige har litt under dobbelt så mange innbyggere som Norge (10 099 265 / 5 421 241 = 1,9). Og litt over dobbelt så mange corona tilfeller (worldometer idag: 18640 vs 7527 tilfeller, 18640 / 7527 = 2,5). Sett i forhold til folketallet er litt flere svensker enn nordmenn smittet. Men ikke mange.

Smittetilfeller

Smittetallene er altså rimelige når man tar hensyn til forskjellen i folketall. La oss anta at andre faktorer er like

 • begge landene fikk epidemien omtrent samtidig
 • de tester et tilsvarende utvalg av befolkningen
 • de gjennomfører like mange tester sett i forhold til befolkningstallet (det antas altså her at Sverige tester omtrent dobbelt så mange som Norge)
 • de bruker samme test så testfeil er omtrent det samme
 • de gjør samme tiltak for sosial distansering

NB: sosial distansering er et tiltak for å hindre smitte. Det påvirker ikke nødvendigvis andelen smittede som dør. Dette er det mange som ikke helt forstår. Det er denne innsikten som er bakgrunn for denne bloggposten.

Men så er det bare det at sosial distansering tiltakene er ikke like. Norge har lukket ned samfunnet for å hindre smitte. Mens Sverige har ikke gjort det. Da er det rart at ikke smittetallene i Norge er betydelig lavere enn det forskjellen i folketall tilsier. Det betyr egentlig at den lockdown som Norge gjør ikke fungerer. Det blir ikke betydelig færre smittetilfeller av det.

Dødsfall

Det er nesten 11 ganger flere koronadødsfall i Sverige enn i Norge (2174 vs 202, 2174/202=10,9). Når dette tallet er høyere enn forholdstallet for smitte tilfellene, betyr det at en koronasmittet svenske har høyere sannsynlighet for å dø enn en koronasmittet nordmann. Han/hun har noe over 4 ganger så høy sannsynlighet for å dø (10,9 / 2,5 = 4,4). Det betyr at antar vi at 1 person dør av 1000 koronatilfeller i Norge, vil 4,4 av 1000 koronasmittede svensker dø. Hvorfor dør svenskene lettere av korona enn oss?

En forklaring er at de har hatt mer utbrudd på eldresenter. Der dør folk mye lettere. Kanskje er dette den eneste feilen svenskene har gjort.

Kanskje er det en forskjell i rapportering. Jeg har lest at i Norge registreres et dødsfall som coronarelatert bare dersom den døde på forhånd har avgitt positiv coronatest. I Sverige er ikke dette et kriterie. Da må man spørre seg om Norge politiserer coronaepidemien.

En annen forklaring er at helsesystemet deres er overbelastet. Slik at coronasyke som vil på sykehus ikke får komme inn. (Jeg vet ikke om dette er tilfelle – isåfall burde Norge stilt opp for naboen). Da må vi også anta at folk som kommer på sykehus lettere overlever. Dette er ikke gitt – det finnes ingen medisin mot korona (og c-vitamin er ikke lov her til lands fordi det er utestet og potensielt farlig ifølge norske leger). Det er heller ikke gitt at respirator er en hjelp fordi mange som havner der har problemer med å komme levende ut av den. En respirator er en pustemaskin som er til hjelp dersom pasienten har svake pustemuskler (mellomgulv etc). I corona er det ikke dette som er problemet. Problemet er at lungene fylles med væske og arealet der oksygen kan gå inn i blodet blir mindre. En bedre måte er å puste luft som inneholder økt oksygen mengde. Det viser seg at de som havner i resporator og overlever ofte ender med lungeskader – påført dem ikke av corona men av respiratoren.

Her er et eksempel på norske eksperter som ikke helt forstår at mekanismene bak smittespredning og dødsfall er forskjellige. Dette professor triplet blander de to i hop i en salig røre der leseren sitter igjen med i beste fall forvirring og lite informasjon, i verste fall en god dose feilinformasjon. Minner om statlig propaganda.

Oppdatering 6/-2020. Nok en forklaring på hvorfor svensker dør lettere av corona enn nordmenn kan være at de har hatt en annen variant av viruset. Norge fikk inn viruset med reisende fra Alpene. Muligens fikk Sverige inn viruset også fra USA.

Oppdatering 6/7-2020. Her spør Aftenposten hvorfor er Sverige så mye hardere rammet? De har en figur “Sverige vs nabolandene. Tallene viser påvist smittet og dødsfall pr. 100.000 innbygger” omtrent halvveis ned på siden. Figuren viser at per 1. juli 2020 har Sverige omtrent 4 ganger så mange smittede som Norge (166 vs 672), og omtrent 12 ganger så mange dødsfall (4,7 vs 52,4). Tall fra European Centre for Disease Prevention and Control. At de har flere smittede er naturlig da Norge gjorde en hardere lockdown av samfunnet. Men når man tar hensyn til dette ser vi at fortsatt dør 3 ganger så mange svensker. Hvorfor dør svensker lettere enn nordmenn av corona? Det er fortsatt ikke besvart.

Oppdatering 20/10-2020. Coronaviruset kan også angripe hjernen. New York Times – It’s not just the lungs — the pathogen may enter brain cells, causing symptoms like delirium and confusion.

Oppdatering 26/11-2020: Chlorine dioxide og MMS (activated chlorinedioxide) mot corona. Andreas Ludwig Kalcker. andreaskalcker dot com. MMS is the name Jim Humble gave to the combination of chlorine dioxide (NaClO2) activated with citric acid.

Oppdatering 28. juni 2021.

Er det økt dødelighet pga corona i Sverige? Kilder er scb.de og statistikdatabasen.se. Deaths-total-(året). Table-Layout1.

Dysentery:
1853: 84 047
1854: 70 846
1855: 77 734
1856: 79 618
1857: 101 491
1858: 80 498
1859: 75 720
1860: 67 502
1861: 71 829

Spanish flu:
1917: 77 385
1918: 104 591
1919: 84 289
1920: 78 128
1921: 73 536

Corona:
2015: 90 907
2016: 90 982
2017: 91 972
2018: 92 185
2019: 88 766
2020: 98 124

corona-norge-sverige-01-pic01-sverige-maanedlige-dodsfall-januar-1851-juli-2020
Sverige månedlige dødsfall januar-1851 til juli-2020. Figur jeg fant på facebook. Den har vissnok sirkulert i Sverige. Den viser dødelighet og overdødelighet som funksjon av tid. Vi ser at det er ingen stor overdødelighet i Sverige på grunn av corona. Figuren stemmer med tallene ovenfor jeg hentet fra scb.de og statistikdatabasen.se.

12. nov 2021 – ny topp men ikke i Sverige

Oppdatering 12. november 2021. Det siste halve året har vi i Norge vaksinert på harde livet. Og etterhvert “gjenåpnet samfunnet”. Det skjedde blant annet rett før valget i september. Nå er de aller fleste i landet fullvaksinerte. De siste månedene har smitten igjen eksplodert. Nå er det snakk om nye tiltak. Ny nedlukning? Vaksinepass for kommuner? Og ikke minst – mer vaksinering. De uvaksinerte får skylda. Min fb kommentar til det siste:

Aftenposten: Dette er regjeringens tiltak mot økt coronasmitte. Fra artikkelen: “Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge. På et døgn ble det registrert 2126 nye koronasmittede.” Artikkelen ble skrevet fre 12. nov 2021 så da er tirs 9. nov 2021 rekord døgnet. Nå er nesten alle i landet fullvaksinert. Da er ikke en rimelig konklusjon at uvaksinerte smittes lettere enn vaksinerte. Det smitter jo lettere nå enn i starten av epidemien da ingen var vaksinert.
Sjekk worldometer. Norge har nå mange flere aktive corona tilfeller enn Sverige. Det virker som norske vaksinerte ikke blir friske og forblir smittebærere i lang tid og smitter andre vaksinerte.

Det virker som svenskenes naturlige immunitet beskytter dem. Her til lands har veldig få gjennomgått sykdommen og har naturlig immunitet.

corona-norge-sverige-01-pic03-worldometer-20211112-norge-antall-aktive-corona-tilfeller
Norge har rundt140 000 corona tilfeller (fredag 11. nov 2021, worldometer). Sveriges sammenliknbare tall er 12 500. Vi har plutselig over 10 ganger så mange aktive tilfeller.
corona-norge-sverige-01-pic02-worldometer-20211112-sverige-antall-aktive-corona-tilfeller
Sverige har nå færre aktive corona tilfeller enn Norge. De har rundt 25000 aktive tilfeller. For å sammenlikne med Norge må vi dele på 2 siden Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge. Så da er vi på 12 500.
corona-norge-sverige-01-pic04-vg-20211115-antall-paa-sykehus-intensiv-respirator
Nå er det 225 innlagte coronapasienter på Norske sykehus. Per 15. nov 2021.

FHI sykehusinnleggelse Alpha vs Delta

Oppdatering 18. november 2021. FHI har dessverre enda ikke besvart fb spørsmålet mitt “Hva er sjansen for at en uvaksinert person som får Alfa havner på sykehus iløpet av sitt sykdomsforløp? Og hva er samme sjanse for en uvaksinert som får Delta?” Spørsmålet med comment_id. Mitt andre spørsmål m comment_id.
La meg gjøre et enkelt overslag på dette selv. På worldometer går det frem at det nå er 142 935 aktive corona tilfeller i Norge (pr 16. nov 2021). På VG sin graf er det 218 innlagte (intensiv: 52 På respirator: 33) (også pr 16. nov 2021). Vi antar det går kort tid fra noen tester positiv til de havner på sykehus (hvis de havner der). Da er sjansen for å havne på sykehus dersom man smittes (218 / 142 935) * 100 = 0.15 %. Sjansen for å havne på respirator blir (33 / 142 935) * 100 = 0.02%. Dvs mellom 1 og 2 av 1000 smittede havner på sykehus. 2 av 10 000 personer som smittes havner på respirator.
Det er godt kjent at de som får problemer med corona er gamle eller med eksisterende kronisk sykdom. For oss som er friske og lever sunt er sannsynlighetene enda mindre. Det smarteste man gjør under corona er åpenbart å leve sunt og styrke eget immunforsvar. Det har ingen potensielle negative bivirkninger, tvert imot mange positive. Dette er det ingen som snakker om og aller minst FHI. Det er litt rart.

Oppdatering 18. november 2021. Nå svarte FHI på spørsmålet. De skriver: I Norge har vi ikke sett forskjell på dette, men at britiske data viser økt risiko ved alfa. Mvh FHI. De mener altså at risikoen for å havne på sykehus ved coronasmitte er omtrent den samme med Alfa varianten og Delta.

De henviser til følgende prelimenære studie No difference in risk of hospitalisation between reported cases of the SARS-CoV-2 Delta variant and Alpha variant in Norway. Forfattere: Lamprini Veneti, Beatriz Valcarcel Salamanca, Elina Seppälä, Jostein Starrfelt, Margrethe Larsdatter Storm, Karoline Bragstad, Olav Hungnes, Håkon Bøås, Reidar Kvåle (Bergen), Line Vold, Karin Nygård, Eirik Alnes Buanes (Bergen), Robert Whittaker. Interessant å merke seg at alle forfatterne bortsett fra to jobber på FHI. De siste to jobber i Helse Bergen. Dette er ikke akkurat en uavhengig studie. Allikevel deklareres det: Conflict of interest The authors declare that they have no competing interests.

FHI: Fullvaksinerte havner lettere på sykehus enn uvaksinerte

Oppdatering 19. november 2021. Resultatet i studien oppsummeres med: Results: We included 7,977 cases of Delta and 12,078 cases of Alpha. Overall, 347 (1.7%) cases were hospitalised. [… aRR …]. Partially vaccinated cases had a 72% reduced risk of hospitalisation (95%CI 59%–82%), and fully vaccinated cases had a 76% reduced risk (95%CI 61%–85%), compared to unvaccinated cases.

Resultattabellen, tabell1 på side 22 i studien, viser derimot noe annet. Her fremgår det at fullvaksinerte lettere havner på sykehus enn uvaksinerte. På det opprinnelige innlegget til FHI er det ikke lenger mulig å kommentere men jeg sendte spørsmål rundt dette til FHI via et annet innlegg de har.

corona-norge-sverige-01-pic05-fhi-studie-risk-of-hospitalisation-tabell1-topp
Tabell 1 topp, side 22. Fra studien No difference in risk of hospitalisation between reported cases of the SARS-CoV-2 Delta variant and Alpha variant in Norway.
corona-norge-sverige-01-pic06-fhi-studie-risk-of-hospitalisation-tabell1-bunn
Tabell 1 bunn, side 22. Mine understrekninger med farger for å markere sammenliknbare tall. Vi ser at for Alfa varianten har uvaksinerte 1.7% sjanse for å havne på sykehus, mens fullvaksinerte har 5.1% sjanse. Sannsynligheten for å havne på sykehus hvis du smittes med corona øker dersom du tar vaksinen! Fra studien No difference in risk of hospitalisation between reported cases of the SARS-CoV-2 Delta variant and Alpha variant in Norway.

Gir gjennomgått sykdom eller vaksine best immunitet

Oppdatering 5. desember 2021. Et grunnleggende spørsmål som burde vært vurdert nøye før man legger en nasjonal strategi. I Norge er det ingen som snakker om dette. Helt kort: koronaviruset har 4 proteiner som immunsystemet kan angripe. Vaksinene retter bare seg mot ett av disse, spike proteinet. Ved et naturlig sykdomsforløp dannes det antistoffer mot alle 4. Mer om dette i oppdatering i innlegget om min corona strategi. Her er referert en studie fra Israel.

FHI vaksine vs naturlig immunitet

Diskusjon på FHI fb, vaksine vs naturlig immunitet. PS Lager dere statistikk over i hvilken grad de med gjennomgått covid19 sykdom smittes igjen? Og i hvilken grad de isåfall legges inn på sykehus?
Folkehelseinstituttet Det gjelder i utgangspunktet få personer, men vi jobber med denne gruppen på flere måter. Det anbefales at det meldes som bivirkning, så vi ser på bivirkningsmeldingene om det er fellestrekk blant de som får gjennombruddsinfeksjon. Videre er det mulig å gjøre sammenkoblinger av flere registre for å finne akkurat den siste informasjonen. Og så forsøker man nå primært å unngå at så mange legges inn på sykehus i utgangspunktet.

Vaksinen skader naturlig immunforsvar 1 gjennombruddssmitte england

Oppdatering 24. november 2021. Det er gjort en britisk studie der man ser på om immunresponsen til breakthrough tilfeller. Altså vaksinerte personer som allikevel blir smittet. Det er mistanke om at vaksinen forårsaker en dårligere immunrespons ved smitte enn for en uvaksinert person. Dette er en oppdatering i Paul Thomas totalhelse bloggposten. Dette er en potensielt farlig situasjon fordi vaksinen kan gjøre det umulig å oppnå god immunitet og corona kan bli et problem for de vaksinerte i lang tid.

Oppdatering 17. desember 2021. Nettavisen artikkel fra 03.09.21. Allerede i september snakket FHI om denne mulighten. Nettavisen: Man kan ikke utelukke at vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet mot virusvarianter de vil møte på i fremtiden, sier Bukholm. I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket, skriver Folkehelseinstituttet.

Vaksinen skader naturlig immunforsvar 2 omikron i Danmark

Oppdatering 19. januar 2022. Dansk studie. Den viser at dobbeltvaksinerte smittes lettere av Omicron enn uvaksinerte. Vaksinen begynner å vise sitt sanne ansikt. Mer om dette lengre ned i blogginnlegget om Paul Thomas.

Skottland: heraldscotland dot com 13. januar 2022. Case rates lowest in unvaccinated as double-jabbed elderly drive rise in hospital admissions. Doublejabbed Scots are now more likely to be admitted to hospital with Covid than the unvaccinated amid an increase in elderly people falling ill due to waning immunity.

FHI manipulerer vaksinestatistikken 1

Meg på fb: Angående statistikken deres om hvem som legges inn på sykehus av corona. I hvilken kategori havner de som har gjennomgått sykdommen og dermed har naturlig immunitet? Regnes de som vaksinert eller uvaksinert? Hva med de som har gjennomgått sykdom og deretter også tatt vaksine, en eller to doser?
Folkehelseinstituttet Hei, P. På side 44 i ukesrapporten ser du hvem som er definert som hva: De som har gjennomgått koronasykdom, men som ikke er vaksinert, regnes som beskyttet, men ikke fullvaksinert. De som har gjennomgått sykdommen men også tatt vaksinen, regnes som fullvaksinert. Hilsen FHI
Meg: Det er direkte statistikkforfalskning å regne de som har gjennomgått sykdommen som vaksinerte. De er beskyttet av naturlig immunitet, ikke vaksinen. Skuffende, FHI. Dere ødelegger deres egen statistikk og gjør den vanskelig å tro på.
Ukesrapporten uke 46. Se side 44.
fb tråden med FHI.

corona-norge-sverige-01-pic07-fhi-folkehelseinstituttet-statistikkmanipulasjon-ukesrapport
FHI, Folkehelseinstituttet, manipulerer vaksine statistikken. Det er direkte statistikkforfalskning å regne de som har gjennomgått sykdommen som vaksinerte. De er beskyttet av naturlig immunitet, ikke vaksinen.

FHI pynter på vaksinestatistikken ved å regne mange som har gjennomgått naturlig sykdomsforløp blant den vaksinerte gruppen.

FHI manipulerer vaksinestatistikken 2

Diskusjon på FHI fb vaksinebivirkninger og innleggelser. PS Vi vet at av de som smittes med corona så havner de uvaksinerte lettere på sykehus enn de vaksinerte. Så da sier man at de uvaksinerte belaster helsevesenet. Men når man sammenlikner sykehusinnleggelser mellom vaksinerte og uvaksinerte – bør man ikke da også ta med sykehusinnleggelser fra vaksine bivirkninger? Hjertebetennelse osv.
Folkehelseinstituttet Det er legemiddelverket som har ansvar for å følge opp bivirkninger knyttet til koronavaksine. Siden januar 2021 har Legemiddelverket publisert ukentlig rapport med informasjon om behandlede mistenkte bivirkninger av koronavaksiner, blant annet betennelse i hjerteposen (perikardit) Rapporten kan du lese her: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211209%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf Hilsen FHI.
PS Folkehelseinstituttet Det var ikke svar på det jeg spurte om. Jeg vet at Legemiddelverket har ansvar for bivirkninger. Men det er dere som lager statistikk over vaksinerte vs uvaksinerte. Så da er det dere som best kan svare på det jeg spurte om. Kunne dere forsøkt en gang til å svare på spørsmålet?
Folkehelseinstituttet Det er hensiktsmessig å skille disse to statistikkene fra hverandre da det er snakk om to helt forskjellige årsaker for innleggelse. Hilsen FHI.
PS Folkehelseinstituttet Hvis dere skal vurdere om vaksinen reduserer antall innleggelser så må åpenbart også innleggelser fra vaksinebivirkninger med. Enig?

Oppdatering 21. desember 2021. Jeg prøvde igjen på fb FHI igår. Fortsatt ikke noe bra svar å få. GL: Finnes det tall for hvor mange som er innlagt på sykehuset med bivirkninger etter coronavaksine? Kan være interessant å se det opp mot antall som er innlagt med virkninger av corona. Eller kanskje enda bedre, sykehusdøgn pga vaksinebivirkning versus sykehusdøgn pga coronasykdom. Har dere ikke eksakte tall, vil også grove anslag være nyttig.
PS: Bra spørsmål. Jeg har stilt omtrent samme spørsmål selv. De nekter å svare. De vil ikke se på belastningen på helsevesenet fra vaksineskadde. Det er det uvaksinerte som har skylda! Er det data som viser noe annet blir det ikke publisert.

FHI manipulerer statistikken 3

Oppdatert 21. desember 2021. Aftenposten 16. nov. 2021. Sist oppdatert 17. november 2021. Om FHI facebook innlegg. FHI-innlegg om vaksine er delt over 20.000 ganger. Vi har åpenbart truffet et behov. fb innlegget til FHI: Hvem ble lagt inn på sykehus med covid siste uke? uke 44 2021.
“Blant de uvaksinerte som ble lagt inn i uke 44, var medianalderen 47 år. Blant de vaksinerte sykehusinnlagte var medianalderen 78 år.”
Kommentar: det er interessant at man nå plutselig velger å se på medianalder. Og ikke gjennomsnittsalder. Dette grepet senker den kommuniserte alderen. Jeg vet ikke om median nødvendigvis er en mer beskrivende parameter enn gjennomsnitt. Men når alderen senkes øker frykten også i yngre deler av befolkningen. Og FHI oppnår sitt formål, mer vaksinering.

Omicron og vaksine vs naturlig immunitet

Oppdatering 3. desember 2021. Angående omicron. En variant med mange mutasjoner i spike proteinet men ikke så mange i de 3 andre proteinene viruset har. Altså en variant godt egnet for å unngå vaksinen (retter seg bare mot spike)men ikke naturlig immunitet (danner antistoffer mot alle 4). Ingen vil snakke om dette i Norge. Fra svenske Expressen: Smittspridningen tar fart under vinterhalvåret. I Norge upplevs nu den värsta vågen landet sett under pandemin. Samtidigt har Sverige mer modesta smittosiffror. – Sverige har en bättre grundimmunitet, säger Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska FHI.

Korrupt vaksineuttesting 1 produsent tester egen vaksine

Oppdatering 5. desember 2021. Det er etterhvert godt kjent at det er vaksineprodusenten selv som lager testprotokoll og gjør uttestingen av egne vaksiner. Altså – Pfizer/BioNTech tester selv ut egen vaksine. Moderna tester selv ut egen vaksine. Dette er et åpenbart korrupt system fordi uttesteren har en åpenbar egeninteresser i å få et bra testresultat. Med et bra testresultat vil de få vaksinen godkjent og med det enorme inntekter. Det er meget spesielt at man tillater dette systemet. Hvorfor gjør ikke CDC i USA og FHI i Norge egne, uavhengige tester?

Korrupt vaksineuttesting 2 meget få smittes og enda færre blir alvorlig syke

Det er kjent at Pfizer sin vaksine er “95% effektiv”. Pfizer concludes phase3 study. I sin uttesting hadde de 2 grupper på rundt 22 000 personer i hver. Den ene gruppen fikk vaksine. Den andre ikke. Etter noen måneder (sikkert et tidspunkt der resultatene statistisk var gunstige) fant de 170 covid19 smittede, 162 i placebo gruppen og 8 i vaksine gruppen. Smitteprosenten for uvaksinerte blir (162/22 000)*100 =0.7%. Det var 9 alvorlige covid19 tilfeller i placebo gruppen, 1 i vaksine gruppen. Prosenten for de uvaksinerte blir (9/22 000)*100%=0.04%. Vi ser det er meget liten sjanse for å smittes, og enda mindre for å få alvorlig sykdom.

Korrupt vaksineuttesting 3 vaksineskader rapporteres ikke

Resultatene ovenfor viser at vaksinen reddet 9 personer fra alvorlig sykdom. Men hva så med vaksine skader? Reel uttesting må se på hvor mange vaksinen redder, men også hvor mange vaksinen skader. Alvorlige vaksineskader er ikke lett tilgjengelig i Pfizer sine notater. Jeg har lett etter disse tallene og det virker som flere døde i vaksine gruppen. (Gikk vinningen opp i spinningen?) Her fra Associated Press som neppe er antivaksine: CLAIM: Because 14 people in Pfizer’s placebo group died and 15 people in the vaccinated group also died, Pfizer’s data shows its COVID-19 vaccine does not reduce the risk of dying from the disease. AP’S ASSESSMENT: False. Those figures reflect deaths from all causes during Pfizer’s ongoing study of its vaccine. Pfizer’s data shows that the vaccine is highly effective at preventing serious illness. Data from countries that have used the vaccine widely shows it is also effective at preventing death from COVID-19.

Fordi forskjellen bare er 1 person er det sannsynligvis ikke “statistisk signifikant” at vaksinen dreper flere enn placebo. Men det er litt rart at MM snur ethvert resultat til et argument for mer vaksinering, selv når resultatet åpenbart peker i motsatt retning.

Korrupt vaksine chain of command

Under corona blir man ofte fortalt at man skal “stole på ekspertene”. Og ikke sette seg for mye inn i tingene selv. Hvem er egentlig “ekspertene”?

Her i Norge er det gjerne FHI. Innlater man seg i en diskusjon på fb med en som er for vaksiner ender det ofte med at man får fortalt at man skal høre på FHI. De er eksperten og de anbefaller vaksinering.

Når man kontakter FHI ender det ofte med at de henviser til en EU studie eller et EU vedtak. Et godt eksempel var ved den første anbefallingen av vaksiner, desember 2020. FHI ventet til vaksinene fikk klarsignal fra EU. Etter det var det ingen tvil hos FHI. Et annet eksempel var noe senere da FHI anbefalte vaksinering også for gravide. Jeg spurte dem på fb om de ikke var inneforstått med at dette var risikablet fordi immunsystemet til en gravid fungerer annerledes enn ellers for å ikke avstøte fosteret (som er ikke-selv). De forsvarte seg raskt med at det var gjort en EU studie rundt dette. Så FHI hører på EU.

Hvem hører EU på? De hører på USA. USA er mer vaksinevennlige enn eksempelvis Norge. Deres barnevaksinasjonsprogram er mye mer omfattende enn i Norge. Nye vaksiner tas ofte først i bruk i USA. Og så kommer Norge etter. Vaksinefirmaene er stort sett amerikanskje. Ihvertfall Pfizer og Moderne, de to mest sentrale for corona så langt. Når noe godkjennes i USA er det kort vei til også å få det godkjent i EU. Ihvertfall har det vært slik med corona. Amerikanske politikere og helsemyndigheter er altså sentrale.

 • FDA godkjenner vaksiner. De godkjenner vaksineselskapets uttesting.
 • CDC. USAs svar på vårt FHI.
 • USA sitt helsedepartement. United States Department of Health and Human Services. HHS.
 • National Health Institute. NIH. Viktigste underorgan til helsedep.
 • National Institute of Allergy and Infections Disease. NIAID.
 • Anthony Fauci. Sjef i NIAID og mangeårig rådgiver til presidenten i helsespørsmål.

Hvem hører amerikanskje politikere og helsemyndigheter på? På farmasiselskapene. Som produserer og tester ut vaksinene. De samme selskapene som tjener enorme summer når vaksiner godkjennes. Så det hele koker ned til et system der de som har produsenten selv i realiteten godkjenner sine egne produkter. Altså bukken passer havresekken. Et åpenbart mangelfullt og korrupt system.

Når noen i Norge sier vi skal lytte til ekspertene er det greit å vite at det koker ned til å høre på hva farmasiselskapene selv sier. De samme selskapene som tjener enorme summer på at vaksinene derer tas i bruk.

Koronavius størrelse

mikroskop-bresser-student-04-20211208-haarstraa-i-mikroskop
mikroskop-bresser-student-04-20211208-haarstraa-i-mikroskop

Ivermectin og Covid19

I sentralafrika bruker man ivermectin forebyggende mot elveblindhet. I en del andre land er det ikke elveblindhet og det er ikke utstrakt ivermectin bruk. Ved å sammenliken covid19 mellom disse to gruppene med land kan man si noe om ivermectin fungerer mot corona. Dette er det gjort en studie på: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. De finner at forebyggende bruk av ivermectin reduserer både smitte og dødelighet.

corona-norge-sverige-01-pic08-afrika-ivermectin-elveblindhet-studie
Studie: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.full.pdf
corona-norge-sverige-01-pic09-afrika-ivermectin-elveblindhet-studie
Studie: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.full.pdf
corona-norge-sverige-01-pic10-afrika-ivermectin-elveblindhet-graf
Graf fra https://vrevealed.com/c19/webathon/. Laget på bakgrunn av Studie: Why COVID-19 is not so spread in Africa: How does Ivermectin affect it? Authors: Hisaya Tanioka, Sayaka Tanioka, Kimitaka Kaga. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.full.pdf

Pfizer 6 måneder uttesting flest vaksinerte døde

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf
Six month safety and efficacy of the bnt162b2 mrna covid-19 vaccine

De to første månedene, da det var blindstudie, døde 15 i vaksine gruppen og 14 av de uvaksinerte. Deretter fikk de uvaksinerte tilbud om vaksine. Det var ikke lenger en blindstudie. De neste 4 månedene døde 3 av de opprinnelige vaksinemottakerne og 2 av de som etter blindstudien tok vaksine. Så 20-14 i dødsfall mellom vaksinerte og uvaksinerte.

corona-norge-sverige-01-pic11-pfizer-6maander-uttesting-studie-comirnaty-rna
Studie: Six month safety and efficacy of the bnt162b2 mrna covid-19 vaccine https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf

FHI om gravide. August 18 2021.

Diskusjon på FHI fb, om gravide. PS Og ikke ett ord om risikoen ved vaksine for mor og barn. Dere er fullstendig sprø (i beste fall). Vet dere forresten at kvinnens immunsystem fungerer helt annerledes når hun er gravid? For å ikke avstøtet fosteret. Hvor er dokumentasjon på hvordan vaksine fungerer for kvinnen og barnet i denne perioden?
Folkehelseinstituttet Hei Peder! Vil anbefale deg å lese beslutningsgrunnlaget som våre fagfolk har laget: https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2021-08-18-vaksinasjon-av-gravide.pdf (Covid-19 vaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon av gravide. 18.08.2021.) Hilsen FHI
NN1 Jeg hadde stått over tilbudet fra FHI hadde jeg vært gravid kvinne.
NN2 de har ikke dokumentasjon. De betaler studier som skal virke i deres favør- sånn at bivirkninger som død etc blir dempet ned og de som overlever blir det panisk fokusert på. Dette er en gen terapi som ikke er godkjent, den kan kun være lovlig under “pandemien” som opprettsholdes av falske tester og vaksinene som sprer delta viruset.

FHI om gravide 2

Diskusjon på FHI fb, om gravide2. PS Er det gjort noen uttesting av vaksine på gravide?
Folkehelseinstituttet Hei, det er flere studie med som viser resultater av hvordan både vaksinerte og uvaksinerte gravide blir påvirket av covid-19. Disse studiene viser at gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Risikoen for alvorlig forløp øker jo lenger ut i svangerskapet kvinnen blir smittet. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-til-gravide/
PS: har ikke link til studien(e) anbefallingene deres bygger på?
Folkehelseinstituttet Hvis du går inn på lenken du fikk tilsendt, kan du klikke deg videre til anbefalinger, omtale av studier, og artikler i referanselister. Vi kan ikke legge inn alle referansene her.
Hvis du ser på denne siden, i den brune boksen som heter “Hva vet vi om covid-19-vaksinerig av gravide”, finner du flere kilder.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/

Coronavaksine for gravide

FHI anbefaller coronavaksine for gravide. Selv om immunsystemet til gravide er nedsatt for å ikke avstøte fosteret. Selv om det er meldt om blødninger som bivirkning av vaksinen. Selv om vaksinen er eksperimentell og ikke godt testet ut.

FHI Råd og informasjon for gravide og ammende.

FHI Risikofaktorer ved covid-19 infeksjon hos gravide.

FHI Koronavaksine til gravide.

Hva Kina visste

Oppdatering 19. desember 2021. Kom corona viruset opprinnelig fra en kinesisk lab? Var viruset menneskeskapt? Denne diskusjonen er ikke så aktiv lengre i mediene. Den dysses av en eller annen grunn ned.

Da corona kom til Kina låste myndighetene folk inne i boligene sine for å hindre smitte. Dette har vi lest i avisene og på internett. Men de var ikke like nøye med å hindre viruset å spre seg til andre land. Folk kunne stort sett fritt fly ut av landet. Trump nevnte dette. Og dermed sluttet mainstream media å skrive om det. En bekjent av meg var i Kina de månedene viruset først kom dit. Han kom seg tilbake til Norge våren 2019. Han bekreftet at kinesiske myndigheter ikke gjorde noen tiltak for å hindre viruset i å spre seg utenlands.

Interessant artikkel fra Yahoo nyheter. Most of the Worlds Vaccines Likely Wont Prevent Infection From Omicron. China does not have this layer of protection to back up its weak vaccines. Because of China’s aggressive efforts to stop spread of the virus within its borders, relatively few people have previous exposure. Only an estimated 7% of people in Wuhan, where the pandemic began, were infected.

Kommentar: det er interessant at bare 7% ble smittet i Wuhan. Der viruset startet. Det er mindre enn i mange andre land. Det er nesten så man tror Kina visste hva som skulle komme og hadde forberedt seg. Jeg er ikke så konspirasjonsteoretisk av meg. Men det må være lov å spørre. Om tallet 7% er korrekt eller ikke er jo også et åpent spørsmål. Ikke gitt at det er riktig selv om det står på Yahoo news eller VG.

Antibodies are the first line of defense induced by vaccines. But the shots also stimulate the growth of T cells, and preliminary studies suggest that these T cells still recognize the omicron variant, which is important in preventing severe disease.
“What you lose first is protection against asymptomatic mild infection, what you retain much better is protection against severe disease and death,” said John Moore, a virus expert at Weill Cornell Medicine in New York. He called it “a silver lining” that omicron so far appears less lethal than the delta variant.

Teste for virusvariant

Oppdatering 25. desember 2021. Jeg har flere ganger testet for sars-cov-2 infeksjon på teststasjonen ved Veterinærhøyskolen i Oslo. Testen gjøres ved å ta prøve av slimhinnen i nesen. Tidligere tok man også i svelget. Jeg har vært negativ hver gang. Sist uke testet jeg for corona antistoffer i blod på Lab1. For å sjekke om jeg hadde immunitet fra gjennomgått infeksjon (ev fra vaksine). Jeg var negativ.

Dersom jeg tester positiv for sars-cov-2 infeksjon ønsker jeg å vite hvilken variant (mutasjon) av viruset jeg er smittet med. Wikipedia variants of sars-cov-2. Så langt har vi 5 viktige mutasjoner:

 • Det opprinnelige viruset fra Wuhan, Kina, senhøst 2019. Kom til Norge i Mars 2020 fra Ischgl, Østerrike.
 • Alpha. Først oppdaget i Storbritannia, oktober 2020.
 • (Beta. Sør-Afrika, 18. desember 2020.)
 • (Gamma. Brasil, 2. januar 2021.)
 • Delta. Først oppdaget i India, oktober 2020. Viktig fom mai 2021.
 • Omicron. Først oppdaget i Sør-Afrika, 26. november 2021.
 • Det finnes også andre varianter med mindre utbredelse.

For å avgjøre hvilken av variantene man har kan man gjøre en eller flere av følgende tester (FHI Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter)

 • Målrettet PCR
 • Helgenomsekvensering
 • Sangersekvensering (Sanger-Coulson)

Helgenomsekvensering er den mest omfattende og den som gir mest informasjon.

FHI Publisert 10.12.2021 Variantscreening for omikron, oppdatert informasjon. Enten fravær av signaturmutasjoner for delta, eller påvisning av signaturmutasjoner for omikron, vil i nåværende epidemiologiske situasjon kunne tolkes som omikronvariant. Det bes ikke om testing for å identifisere andre bekymrings- og interessevarianter i slikt omfang.

FHI på fb: Dersom fastlege eller ansvarlig på testsenter har mistanke om omikron kan de be om det spesifikt. Offentlige ressurser må ha indikasjon for å bli brukt. Kommentar: ok, greit å vite.

FHI innrømmer vaksiners største fare VG desember-26-2021

Oppdatering 26. desember 2021. Vaksiner må alltid vurderes opp mot 3 grunnleggende kriteirer. Beskytter de? Gir de akutte bivirkninger? Gir de langsiktige bivirkninger? Coronavaksinen scorer usedvanlig dårlig De beskytter ikke mot smitte. De har forårsaket mange, mange bivirkninger. Hva med siste og mest alvorlige punkt? Dagens VG tar opp dette.

Dagens VG: FHI om infeksjon pluss vaksine. Da har du en superbeskyttelse. FHI er i ferd med å innrømme 3 ganske åpenbare feil i Norges corona strategi. 1) Vaksinen ødelegger den naturlige immunresponsen ved at den blir mindre bred. 2) Mange vaksinedoser gir potensielt immun imprinting. Immunsystemet reagerer bare mot sars-cov-2 varianten det vaksineres mot og slutter å reagere mot andre varianter. 3) Naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksine.
Ang 1) “Det kan hende du får en litt mindre bred beskyttelse når du får vaksinen før infeksjonen, men du vil likevel få en bredere beskyttelse mot fremtidige varianter enn med tre doser.”
Ang 2) “I FHIs siste booster-anbefaling til regjeringen, skriver de at tre doser med samme vaksine teoretisk sett kan gjøre at man stiller dårligere mot nye varianter, såkalt immune imprinting.”
Ang 3) Fra NRK artikkelen som VG artikkelen linker til. “Forskere er overrasket over fersk studie som viser at også mild sykdom gir beskyttelse lenge etterpå. – Dette en viktig studie, sier Helsedirektoratet.”

NRK artikkelen det linkes til i VGs artikkel. Forskere er overrasket over fersk studie som viser at også mild sykdom gir beskyttelse lenge etterpå.

Min corona strategi – jeg drar uansett ikke på sykehus

Oppdatering 26. desember 2021. Jeg er ikke så interessert i å behandles for corona på norsk sykehus. Et sted der c-vitamin og d-vitamin er utilgjengelig eller forbudt. Men cellegift er greit. De serverer loff med syltetøy til kreftsyke. Velkjent næring for kreftcellene. De legger covid19 syke i respirator. Men problemet er ikke at folk ikke klarer å puste selv med egen pustemuskel (mellomgulv, diaphragm). Covid19 kan gi væske i lungene, muligens også mikroblodpropper i lungene. Så problemet er heller et redusert effektivt areal for O2 oksygen opptak i lungene. Man behøver derfor luft med økt oksygenkonsentrasjon. Ikke respirator. Jeg tror uansett ikke dette er en problemstilling for meg fordi jeg har godt immunforsvar. Som jeg skrev i Aftenpostens kommentarfelt igår: Jeg skal ikke ha en risikabel vaksine som stort sett ikke fungerer, mot en relativt ufarlig sykdom. Og blir jeg smittet og dausjuk av corona kommer jeg til å holde meg hjemme og ikke bruke helsevesenet, uansett hvor dausjuk jeg blir. Ok?

Monoclonal antibodies gis ikke

Oppdatering 27. desember 2021. Hvilken medisin fungerer mot corona? Her er det kandidater som ivermectin, remdesivir, hydroxychloroquine, chloroquine, etc. Det er uenighet om de fungerer. Men monoklonale antistoffer fungerer. Dette er det samme som immunsystemet produserer. Man får det intravenøst istedenfor. Men dette er ikke lov å gi til pasienter i Norge. Hvorfor?

Clas Brede Bråthen og corona

Oppdatering 27. desember 2021. Clas Brede Bråthen vaksinert og smittet. Ville fly til Tyskland 13 dager etter positiv test. – Det stemmer at jeg avla en positiv test 14. desember. Personen bak skranken tolket dette som at jeg ikke kunne reise på 28 dager etter den positive testen. Men når du har tatt vaksine, er det helt andre regler som gjelder, forteller han. Dagbladet mandag 27. desember 2021. Man kan lure litt på om det er de uvaksinerte eller vaksinerte som driver epidemien.

Vaksinemyocarditis vs coronainnleggelse for unge friske gutter

Oppdatering 28. des 2021. Fra min fb. Mange bra podcaster for tiden. Blant annet Joe Rogan. Den er gratis på Spotify. Med både lyd og video. Sett av 3+3 timer og sammenlikn episode 1718 Sanjay Gupta med episode 1747 Peter McCullough. Begge kjendisleger. Den første for vaksiner. Den andre mot. Hvem har best argumenter?

Joe Rogan nevner gjentatte ganger en studie: The Guardian, fri 10 Sep 2021. US researchers say teenagers are more likely to get vaccine-related myocarditis than end up in hospital with Covid. Blogginnlegg om studien og myokarditis aka hjertebetennelse.

Intramuskulær injeksjon

I Sanjay Gupta samtalen ved 1 time 13 min kommer de inn på injeksjonsteknikk. Corona vaksinen skal settes muskulært. Slik at innholdet kan gå inn i muskelcellene der det dannes fremmedproteinet spike. Spike går ut av cellene, med blodet ut i kroppen. Hvis sykepleier treffer en blodåre når vaksinen settes vil dette endres. Selve vaksineinnholdet distribures nå med blodet ut i kroppen og det er uklart hva som skjer. Kanskje gir det dårligere effekt og mer bivirkninger. Kanskje er det noe av forklaringen på at noen får bivirkninger men ikke andre. For å unngå dette bør sykepleier aspirere (aspirate) sprøyten. Dvs etter innstikk trekke stempelet litt tilbake og se at det ikke kommer blod inn i sprøyten. Be om dette neste gang du skal ha coronavaksine (eller annen muskulærinjisert substans). I Danmark er dette anbefalt prosedyre. CDC vaccine administration.

corona-norge-sverige-01-pic12-aspirere-intramuskular-vaksine
Be om aspirering neste gang du skal ha corona vaksine eller en annen intramuskulær injeksjon.

Beskyttes vaksinerte mot videresmitte men ikke mot smitte?

Oppdatering 4. januar 2022. Det er litt rart at Stat, FHI og avisene konkluderer med at vaksinen fungerer så bra når det nå er 6000 smittede pr dag, 3 ganger så mye som forrige rekord. Det var våren 2020 da ingen var vaksinert (den første vaksinen kom jø først juletider 2020). Det er flere separate hendelser her:

 • Bli smittet
 • Bli alvorlig syk etter å ha blitt smittet
 • Smitte videre

Kanskje vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom. Sannsynligvis ved at den reduserer mengden virus en person har i seg. Via samme mekanisme reduserer den sannsynligvis sjansen for å videresmitte fordi en vaksinert genererer færre viruspartikler. Men kanskje gjør den også at en persons mottakelighet for å bli smittet ikke endres, eller tilgomed øker.

Den nye varianten omicron øker. Den er regnet som mer smittsom. Men såvidt jeg forstår var ikke den dominerende i Norge da de nye smittetoppene kom. Kanskje kan den påvirke forholdene nevnt ovenfor.

Coronajuss1 Den norske legen Heiko Santelmann tar vaksinering til rettssalen

Fra docheico.eu. Tillater meg å opplyse om at jeg i dag har levert en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo Tingrett, for å få stoppet bruken av korona-vaksiner øyeblikkelig, til det har blitt undersøkt om mine funn på giftige stoffer i vaksinen er korrekt eller ikke.

Coronajuss2: statens holdning til lov

Juridisk hjertesukk ved årets start. inngrep dot no 4. januar 2022. Alf Petter Høgberg. Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Aldri før har vi i fredstid sett så mange eklatante angrep på grunnlov og lov fra offentlige myndigheter. Denne suverene holdning til lovverket kommer kanskje best til uttrykk i koronaforskriftens angivelse av smittevernloven nødrettsbestemmelse som et av flere stående grunnlag for forskriften. Smittevernlovens nødrettsbestemmelse gir eksplisitt hjemmel til å fravike eksisterende lover. Henvisningen til den ble tatt ut i september 2020, men satt tilbake i november 2020. Om dette skjedde som følge av kritikk av eksisterende bestemmelser eller under planlegging av nye, får vi ikke innsyn i. Jeg forstår heller ikke på hvilken måte nødrettsbestemmelsen i dag utgjør et grunnlag. Men smittevernstaten gjør som den vil, den handler. Og for smittevernstaten synes det å være én særlig parameter som er styrende for alle de beslutninger som treffes, nemlig den sørgelig svake sykehuskapasiteten vi over tid har skapt, og i særdeleshet intensivkapasiteten, som har blitt halvert siden 80-tallet. Altså en styrt rasering av landets helsetilbud. Her har politikere, «helsetopper» og økonomer dratt i trespann lenge, slik at beredskap og overkapasitet endelig er å anse som fremmedord ettersom de i en normalsituasjon innebærer tap. Nå har vi i praksis ingenting å gå på.

Coronajuss3: tvangsvaksinering

Advokatbladet 11. januar 2022. Hjemmelsgrunnlaget for innføring av vaksineplikt finner vi i smittevernloven § 3-8 som lyder slik: “Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.” Vi kan ikke se at hverken dagens smittesituasjon eller dagens vaksiner oppfyller lovkravet all den tid vaksineringsgraden allerede er cirka nitti prosent, og vaksinene ikke er særlig egnet til å forhindre smittespredning. Dette innebærer at de ikke kan være avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd.

Japan

Riotimesonline. Japan is now labeling Covid vaccines to warn of dangerous and potentially deadly side effects such as myocarditis. In addition, the country is reaffirming its commitment to adverse event reporting requirements to ensure all possible side effects are documented. These efforts from Japan’s health authority are in stark contrast to the measures taken by other countries to coerce or convince citizens to take the injection, by downplaying side effects and discouraging proper adverse event reporting. Japansk avis asahi dot com. Moderna parti med forurensning.

Hvorfor barn ikke får corona

Oppdatering 3. januar 2022. Coronaen skiller. Eldre dauer. Mens barn får stort sett ikke symptomer i det hele tatt. Hvorfor er det slik? Thymus strukturen (også kalt brissel, spesielt hos kalver) er et organ i brystet. Immunsystemets T-celler utvikles her. Barn har en stor thymus. Organet skrumper når man blir eldre. Voksne har en mindre og mindre aktiv thymus. Sannsynligvis er dette årsaken til at barn takler corona så lett i forhold til voksne. Jeg hørte denne teorien første gang fra Robert Malone på Joe Rogan podcast 1757.

Vaksinering av barn

Oppdatering 14. januar 2022. Aftenposten. Alle 5–11 åringer får nå tilbud om koronavaksine. Det kommer ingen generell anbefaling om å vaksinere barna. For FHI mener behovet er lite. Få behøver ta den.

Delta vs omicron symptomer

Oppdatering 4. januar 2022. Er det noen forskjell på symptomene til de som er smittet med Delta vs de som nå blir smittet med omicron? Jeg spurte FHI og de sa nei. På Joe Rogan podacst nr 1757 med Robert Malone sa de at omicron holder seg i halsen og går ikke ned i lungene. Derfor gir omicron symptomer som hoste og vondt i halsen. Mes Delta gir symptomer lengre ned. Dette virker rimelig på meg.

Oppdatering 14. januar 2022. De siste dagene har jeg hørt på Vaccine Secrets Reloaded med Jonathan Otto summiten. Her er det flere intervjuer med legen Peter McCullough. Han sier at tap av smak og luktesans ikke er symptomer ved Omicron.

Spike proteinet og giftighet

Oppdatering 8. januar 2022. Robert Malone er spesielt opptatt av at spike proteinene er giftige. Men de er jo del av viruset så da er de vel ikke mer giftige enn viruset? Jo det kan hende. Det er snakk om mengde, og det er snakk om frie vs bundne spikeproteiner.

Tenk på viruset som en juleappelsin med nelliker i. Nellikene er spike proteinene. Det er også andre ting på overflaten, eksempelvis protein som gir fargen, og protein som gir styrken i skallet. Og det er proteiner inni appelsinen. Totalt 29 forskjellige immunstimulerende proteiner.

Ved en corona infeksjon får man først noen slike appelsiner inn i kroppen utenifra. De går inn i cellene og cellene lager flere av dem. Kanskje har man på et tidspunkt 1000 virus med eksempelvis 10 nelliker pr appelsin. Immunsystemet lager antistoffer mot nellikene men også mot andre proteiner på overflaten og inni viruset. Det blir en middels mengde med hver av de 29 antistoffene.

Med vaksinen får man inn genetisk materiale fra kun 1 av virusproteinene. Spike proteinet. Sannsynligvis får man også inn en adjuvant, altså et stoff som ytterligere stimulerer immunsystemet. Cellene lager nå ikke hele virus men kun spike proteiner, og store mengder av de. Forskjellen mellom vaksine og smitte er derfor sannsynligvis at man får en kjempedose spike vs en middels dose virus (med spike som del av viruset). Eller med litt andre ord – en kjempedose frie spike versus en middels dose bundne spike. Med tilsvarende endret immunsystemrespons. Istedenfor at man får noen få store appelsiner i blodbanen får man en kjempedose små nelliker. De små nellikene kan komme frem i tynnere blodårer og dermed til større deler av kroppen.

Så Malone har rett, dette er to forskjellige ting.

Spike proteinet kan binde seg til AC2 reseptorer. Som finnes i hele kroppen. Spesielt i blodårene er det mange av dem. Noen av de alvorlige vaksinebivirkningene kan settes i sammenheng med blodsystemet: myokarditt (hjertebetennelse), unormale blødninger hos kvinner, blodpropp.

En interessant liten detalj Malone nevnte i Joe Rogan podcasten var at vaksine spikeproteinet er ikke identisk lik virus spikeproteinet. De gjorde to små endringer i den delen av spike som tillater spike (og viruset) å gå inn i cellene. Dermed kan ikke vaksinespike gå inn i cellene. Det kan høres ut som dette ble gjort av sikkerhetsårsaker. Men Malone sa at det ble kun gjort for å gjøre spikeproteinet mer immunologisk (immunogenic). Altså forårsake en kraftigere immunrespons.

FHI statistikken gir bare 4-ukers dødstall

Begynnelsen av januar 2022: Det går nå et rykte om at alle som døde av corona uke 52 2021 var vaksinerte, totalt 46 personer. Jeg sjekket FHI sin ukesrapport og der ga de ikke tall for uke 52, bare tall for ukene 48-52 totalt. Det var litt rart. Så spurte jeg FHI her på fb om de kunne gi meg tall for uke 52 alene. Det kunne de ikke, de bare gjentok det som sto i ukesrapporten. Ikke for å være konspiratorisk men man begynner jo å lure på om det er noe de vil skjule.

Rapporten for uke 52. Mitt fb spørsmål til fhi.

Oppdatering 8. jan 2021: s.3 i FHI ukesrapporten gir ukesprosenttall for innleggelser, men ikke dødsfall. Det er synd FHI rapporten bare gir dødsfall for summen av siste 4 uker og ikke for hver enkelt uke (side 20 i rapporten for uke 52). Men ved å sammenlikne dette sumtallet for rapportene for uke 52, 51, 50, 49, 48 kan man konkludere at opplysningen om at 46 vaksinerte og 0 uvaksinerte døde i uke 52 ikke er riktig.

Sensur av defeatthemandates

Oppdatering 8. januar 2022. Søndag 23. januar 2022 er det rally i Washington mot “mandates”. Altså obligatorisk vaksinering. For mange er dette det samme som tvangsvaksinering. Fordi de mister jobb og inntekt dersom de ikke tar vaksinen. Malone snakket om dette siste par minuttene av Joe Rogan podcasten (#1757) med han nå for en ukes tid side. Demonstrasjonen har en egen nettside, defeatthemandatesdc dot com.

Jeg hadde glemt internettadressen og forsøkte først å finne siden ved å søke på google. Den kom aldri opp uansett hvor detaljerte søkeord jeg la inn. Sensuren slo inn.

At google, facebook, Amazon og andre sensurerer informasjon er sannsynligvis mer alvorlig enn corona. Nå sensurerer de også informasjon som er kritisk til tvangsvaksinering. En praksis som er forbudt ifølge Nurenberg konvensjonen. Denne konvensjonen ble opprettet etter 2. verdenskrig som en reaksjon på medisinske eksperimentene nazistene utførte på jøder og andre fanger. Massepsykosen har kommet langt. Dette påpekte også Robert Malone på Joe Rogan. Han brukte uttrykket “Mass Formation Psychosis”.

Hvordan viruset spredde ut av Kina

Covid19 coronaviruset ble første gang registrert i Kina i byen Wuhan på høsten 2019. Til å begynne med ble informasjonen holdt skjult. Etterhvert ble det rapportert av kinesiske myndigheter til WHO. Januar 2020 var det fortsatt kun Kina som hadde viruset. Da begynte det å komme bilder derfra med med sykehusansatte i “hazmat suit” (heldekkende plastdrakt) og annet ekstremt beskyttelsesutstyr. Jeg leide en hytte på Vinterbro på denne tiden. Husker det så godt fordi utleier viste meg bildene på mobilen da jeg skulle betale husleie. Tor det var 31. januar 2020. Og jeg lo av det. Forsto ikke at dette kunne komme hit. Myndighetene i Kina sperret folk inne i sine leiligheter etc for å begrense smitten. Men de lot gladelig utlendinger i Kina fly derfra til sine hjemland, uten noen tiltak. En bekjent var i Kina da og han bekreftet dette. Trump snakket også om det. Resultatet var at viruset spredde seg globalt. Litt rar historie er det jo.

Slik jeg husker det kom viruset for alvor til Norge med norske turister fra Ischgl i Østerrike i begynnelsen av mars 2020. De fleste ble smittet på koronabaren Kitzloch.

Hvordan viruset oppsto er en historie for seg. Som det snakkes altfor lite om. Kom det fra en flaggermus, som smittet en pandolin, som smittet mennesker på et marked i Wuhan? Eller var markedet en superspreader tilfelle? Eller kom viruset fra et laboratorie i Wuhan? Det burde vært mye mer oppmerksomhet rundt slike spørsmål.

Vaksine som ikke beskytter mot smitte?

Oppdatert 10. januar 2022. Før corona har jeg alltid tenkt på vaksiner som noe man tar for å unngå å smittes. Jeg har aldri før hørt om en vaksine som ikke beskytter mot smitte. Så å kalle corona injeksjonene for vaksine virker rart på meg. Injeksjonene er noe annet. En form for preventiv behandling?

Jeg spurte FHI på fb om dette. Hvorfor beskytter ikke covid19 vaksinene mot smitte? Er det fordi de bare genererer spike proteinet og ikke hele viruset? Og dermed forårsaker en immunrespons kun mot spike proteinet. Andre vaksiner, eksempelvis barnevaksiner, beskytter jo mot smitte. FHI: Hei Peder! Barnevaksinene har man også ofte fått veldig mange ganger og det er høyere vaksinasjonsdekning. Det er uklart hvorfor vaksinen ikke gir vedvarende beskyttelse mot videre smitte. Hilsen FHI.

Kommentar: man vet altså ikke hvorfor corona vaksinen ikke beskytter mot smitte. Burde man ikke vite dette før man ruller ut vaksinen til hele jordens befolkning??

Er det noe med vaksinen som gjør at den ikke beskytter mot smitte? Eksempelvis noe med den nye messenger-rna teknologien? Eller er det noe med corona viruset? Man sier at meslinger er meget smittsomt. Slik corona er. Jeg fikk 1 dose MMR vaksine (trippelvaksine med blant annet meslinger) i 1985. Og har fortsatt antistoffer mot meslinger i blodet. Jeg sjekket det på Lab1 i Sandvika for noen uker siden. Så smittsomheten i seg selv er neppe et hinder for å lage en effektiv vaksine.

Hvordan scorer de russiske (Sputnik, en DNA virusvektor vaksine), kinesiske og indiske vaksinene når det gjelder smitte? Novavax? Pfizer vaksinen ble ikke engang evaluert mhp smitte såvidt jeg forstår. Det eneste de så på var alvorlig sykdom.

Hemali. Seniorforsker om vaksine som ikke beskytter mot smitte og problemene med spike protein.

Furin cleavage site

I det siste har jeg hørt Robert Malone på Joe Rogan podcast, og Peter McCullough på Vaccine Secrets Reloaded. Begge snakker snakker kort om furin cleavage site. Dette er området på spike proteinet som gjør at det kan feste seg selv og viruset til en AC2 reseptor.

Malone sa at dette området er endret i vaksinen i forhold til på viruset. Viruset sin versjon gjør at det kan injisere seg selv inn i celler. Dette er endret slik at spike/viruset ikke kan gå inn i cellene. Endringen ble gjort for at vaksinen skal bli mer immunogenisk (gi sterkere immunrespons).

McCullough sa at virusets furin cleavage site viser at det er menneskeskapt og unnsluppet fra et laboratorie. Naturskapte coronavirus kan bare feste seg til overflaten til celler men ikke gå inn i cellene. Så at covid19 viruset er annerledes her betyr at det er menneskeskapt.

Interessante tanker. Vanskelig å vite om det er riktig eller ikke.

Tyskland vurderer å stenge Telegram

Jeg bruker Telegram på jobb og det fungerer veldig bra. Kan brukes på kablet datamaskin også.

NRK dot no, 12. januar 2022. Tyske myndigheter er bekymret for meldingstjenesten Telegram som er svært populær blant vaksinemotstandere og grupperinger på ytre høyre. Innenriksminister Nancy Faeser sa onsdag at de diskuterer med EU hvordan man kan regulere Telegram, men at det er mulig at tyske myndigheter vil stenge tjenesten.

Kommentar: begynner å likne Kina.

Warum sich Telegram kaum sperren lässt. Bundesinnenministerin Faeser hat eine Abschaltung des Messengerdienstes Telegram ins Gespräch gebracht. Ein etwas genauerer Blick zeigt, dass es so gut wie keine Aussicht auf erfolgreiche Umsetzung eines solchen Plans gibt. Die Möglichkeit, die Innenministerin Faeser als „letztes Mittel“ vorschwebt, scheint vor allem die technische Abschaltung von Telegram zu sein. Die ebenfalls kaum gelingen dürfte. Möglich wäre es, Apple und Google dazu zu zwingen, die Telegram-App aus ihren App-Stores zu entfernen. Wer Telegram jetzt schon auf dem Smartphone installiert hat, könnte den Dienst weiter nutzen, neue Nutzern würde es schwerer gemacht – aber nicht unmöglich. Apps unter dem Android-Betriebssystem von Google lassen sich auch außerhalb des App-Stores installieren, und zudem könnte man Telegram ohne eigene App, nur über einen Internet-Browser, weiter nutzen. Diese Möglichkeit reicht also nicht.

Linker

Folkehelseinstituttets egen podcast Folkehelsepodden.

Universitetsskehuset i Oslo, Immunologisk Institutt, ledet av Gunvor Grødeland, vaksinebloggen og også vaksinepodden. Episode 18 medfødt immunitet med min kommentar.

c19early dot com (også c19study dot com går hit). Covid19 early treatment real-time analysis of 1,316 studies.

c19protocols dot com. Reducing Risk of Covid19 Infection and Severity. Early Treatment Protocols. Prevention Protocols. Physicians/Facilities Offering Early Treatment. Patient Guides. Long COVID Protocols. Studies.

The OpenVAERS project at openvaers dot com. VAERS is the Vaccine Adverse Event Reporting System put in place in 1990. It is a voluntary reporting system that has been estimated to account for only 1% (see the Lazarus Report) of vaccine injuries. OpenVAERS is built from the HHS data available for download at vaers.hhs.gov. The OpenVAERS Project allows browsing and searching of the reports without the need to compose an advanced search (more advanced searches can be done at medalerts.org or vaers.hhs.gov).

Klinghardt mener noen vaksine batcher gir mer vaksineskader enn andre. Det finnes en nettside for å sjekke sin batch, howbadismybatch dot com. How Bad is My Batch. Are some batches more toxic than others? Batch codes and associated deaths, disabilities and illnesses for Covid 19 Vaccines.

Norsk corona covid19 film. Se filmen Beretninger etter vaksinering. De har nettsiden viktigviten dot no. Laget av Ingmar Ellefsen. Kontroversiell film. Mitt tips: se filmen, les referansene og døm selv.

Hvorfor coronamedisiner er forbudt

Oppdtering 16. januar 2022. Coronamedisiner. Hvorfor er ufarlige, billige, velutprøvde legemidler plutselig forbudt? Eksempelvis hydroxychloroquine og ivermectin. Begge deler har vært brukt i titalls år. De er åpenbart ufarlige. Jeg har selv prøvd ivermectin. Kjøpte det for et par år siden på en veterinær internett butikk. Se kommentar her. Hydroxychloroquine har vært lenge brukt mot malaria. Hvis de er ufarlige og billige burde det ikke være noen grunn til å forby dem. De forbys fordi vaksinene som nå settes på hele verdens befolkning er hasteutviklet og ikke tilstrekkelig uttestet. De har derfor ikke en vanlig godkjenning av FDA i USA. De er godkjent på “emergency basis”. Altså som et krisetiltak i en ekstraordinær situasjon. Et kriterie for en slik godkjenning er at det ikke finnes andre alternative legemidler. Hadde man ivermectin og hydroxychloroquine ville ikke en slik nødgodkjennelse kunne gjøres.

Også NAC (N-acetyl-cystein, en glutatione precursor) har blitt fjernet fra noen internettbutikker og det er snakk om at kun skal være lovlig på resept. Jeg har dog kjøpt denne på iherb dot com nylig.

SARS-Cov1 immunitet og SARS-Cov2

Oppdatering 16. januar 2022. Mange fra staten insisterer på at naturlig immunitet omtrent ikke eksisterer og at det eneste som fungerer er vaksine “immunitet”. I en situasjon der nesten hele landet er vaksinert samtidig som man daglig setter nye smitterekorder. Sist i overkant av 11 000 smittede per døgn, igår eller iforgårs. Da man hadde den første smittetoppen våren 2020 da corona epidemien begynte og ingen var vaksinert (fordi vaksinene var ikke ferdige enda) var rekorden rundt 2000 per døgn. Ok.

I 2003 hadde man Severe acute respiratory syndrome coronavirus 1 (SARS-CoV-1 or SARS-CoV). Man har funnet ut at de som ble smittet i 2003 har en unik immunrespons også mot SARS-Cov2. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls.

Vaksiner rettet mot feil antigen spike s vs nucleocapsid n

I Nature studien referert ovenfor (SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls) er immunresponsen fra 2003 rettet mot proteinet Nucleocapsid (N) i dagens virus. Ikke mot Spike proteinet (S). Dette kan bety at vaksiner rettet mot Spike proteinet gir immunitet av kortere varighet enn vaksiner rettet mot N proteinet. Alle dagens vaksiner er rettet mot Spike. Man kan lure på om dette er med overlegg for å maksimere profitten. Vi ser jo at man idag må ha ny booster omtrent hver 6. måned. Det er sikkert ikke legemiddelselskapene imot.

Kjendiser med vaksineskade

 • Eric Clapton
 • Filip Ingebrigtsen

Coronavaksinering per land

Oppdatering 23. januar 2022.

corona-norge-sverige-01-pic13-20220122-verdens-land-andel-befolkning-som-har-mottatt-minst-en-vaksine-dose-covid19
Verdens land, vaksinegrad. Andel befolkning som har mottatt minst en dose. Norge: over 80%. Sverige: 65-80%. Ukraina: 20-35%. Afrika er også et interessant tilfelle.

Corona vaksine tracking.

Norge-Ukraina

Oppdatering 23. januar 2022. For å forstå hvordan corona spiller ut er det viktig å skille mellom smitte og sykdomsutvikling. Sosial distansering beskytter mot smitte. Men ikke mot utvikling av alvorlig sykdom. Vaksinene beskytter sannsynligvis mot utvikling av alvorlig sykdom men sannsynligvis ikke mot smitte. Et godt immunforsvar beskytter sannsynligvis mot begge deler.

I begynnelsen av corona epidemien, før vaksinene kom, hadde Norge lavere dødstall enn Sverige når man kun så på den smittede befolkningen. I Sverige døde rundt 2% av de smittede, I Norge rundt 1%. I USA døde også rundt 2%. Jeg tolker dette som at nordmenn har bedre immunsystem enn mange andre land. Corona er mindre dødelig for oss enn for mange andre. Kanskje har det med gener å gjøre. Eller med livsstil.

Hvordan har vaksinen endret dynamikken i corona? La oss se på noen coronatall fra worldopedia.

Norge i starten vs nå. Dødsandelen blant de smittede i Norge er nå på rundt 0.2% (siden corona startet). Altså ned fra 1%. Redusert med 5 gangeren. Faktorer som forklarer dette:

 • Vaksinen reduserer dødeligheten. Dette så vi med en gang vaksinene kom i bruk. Det var lenge før omikron.
 • Det er en ny dominerende mutant, omikron. Den er mer smittsom men mindre dødelig.
 • Mer testing. Alle som dør har corona symptomer og de testets derfor. Ikke alle som er smittet testets. Mange smittetilfeller går derfor uoppdaget. Man kjenner ganske nøyaktig antall som dør av corona. Antalle smittetilfeller er veldig avhengig av testkapasitet. Lav testkapasitet gjør at dette antallet underrapporteres og at dødsprosenten blir for høy.

Egentlig bør man se på tallene rett før omicron kom. Så man kan se effekten av vaksinen separat fra den nye mutanten. Jeg ser bort fra dette her.

Norge vs Ukraina. Ukraina har 44 mill innbyggere. Omtrent 10 ganger så mange som oss. Jeg tenker på ukrainere som genetisk ikke så forskjellige fra oss nordmenn. Fra kartet ovenfor: i Norge er omtrent 80% fullvaksinert, i Ukraina rundt 30%. Ukraina har altså mye mindre vaksinedekning enn Norge.

Smitte aksen. Antall nye smittede per dag nå er omtrent det samme i Ukraina som i Norge. Så smitten brer om seg i Norge mye fortere enn i Ukraina. Hvorfor?

 • Kanskje omicron ikke har kommet til Ukraina? Men det virker usannsynlig.
 • Vaksinen gjør at nordmenn smittes lettere. Ihvertfall av andre mutanter enn akkurat den vaksinen er laget for. Eksempelvis omikron. Studien nevnt ovenfor fra Danmark indikerer dette.
 • Andelen som har hatt sykdommen i Ukraina er omtrent 10%. Mye større enn i Norge. Så flere har hatt sykdommen og har naturlig immunitet. Som beskytter også mot smitte.
 • Økning i antall smittede (og som dermed kan smitte videre) er i seg selv en faktor som øker smitten. Ofte eksponentielt forhold (langs tidsaksen) mellom antall smittefarlige og nye smittetilfeller.
 • Mindre testing i Ukraina? Det øker isåfall dødsprosenten.

Dødsfall aksen. I Ukraina dør 2.5 prosent av de smittede. De dør lettere fordi de har dårligere immunforsvar og mindre vaksinering.

Vaksinen og belastningen på helsevesenet

Gjør vaksinen at belastningen på helsevesenet reduseres?

 • Ja: Mindre alvorlig sykdom hos de som smittes.
 • Nei: Mer smitte (se studie fra Danmark ovenfor og sammenlikning smittetall Norge-Ukraina ovenfor eller generelt høyvaksinerte land vs lavvaksinerte land). Vaksinen gjør at man lettere smittes, ihvertfall av andre mutanter enn akkurat den det ble vaksinert mot.
 • Nei: Vaksineskader (rundt 52 000 innmeldte vaksineskader i Norge når dette skrives). Dette tas ikke med i FHI sin statistikk når de påstår at vaksinen reduserer belastningen på helsevesenet.
 • Nei: Dårligere naturlig immunitet ved gjennombruddssmitte (se studie fra England ovenfor). En meget farlig virkning som vi bør holde under nøye oppsikt i tiden fremover.

Det er ikke åpenbart at vaksinering reduserer belastningen på helsevesenet. Kanskje er det tvert imot.

Fordi vi i Norge har bedre immunsystem enn de fleste andre land er det ekstra liten grunn til å vaksinere her. Allikevel er vi av de som vaksinerer mest. Kanskje ikke så lurt.

Nedstengning i begynnelsen av pandemi

Man vet fra historien at virusepidemier ofte begynner med et farlig virus med begrenset smitteevne. Virusets mål er å spre seg og å overleve. Viruset muterer derfor til varianter som er mer smittsomme men som gir mindre farlig sykdom (så verten ikke dør og viruset med verten). Kanskje er det derfor en god strategi å stenge ned i begynnelsen av en pandemi og vente til viruset har mutert til en mindre farlig variant. Kanskje har Norge lykkes godt her. Vi har få døde så langt. Nå står omikron for døren. En variant som smitter veldig lett men som gir lite alvorlig sykdom. Og muligens god naturlig immunitet. Omikron kan være en gyllen mulighet til å bygge naturlig immunitet i befolkningen uten mange dødsfall.

Vaksineskader Norge-andre land

Det er av interesse å sammenlikne vaksineskader i Norge mot andre land. Får vi mer eller mindre vaksineskader enn andre?

Covid19 vaksinestatus 23 januar 2022

Oppdatering 23. januar 2022. Vaksinen virker sannsynligvis ved at immunsystemet settes i en slags beredskap for akkurat covid19 viruset. Når man smittes er det sannsynlig at vaksinen virker ved at den totale virusmengden man har i seg blir mindre enn uten vaksine. Man får mindre symptomer. For utsatte grupper kan vaksinen på denne måten redde liv. Og man puster ut mindre virus og er derfor mindre smittefarlig overfor andre.

Samtidig virker det som at vaksinen gjør en mer mottakelig for å bli smittet. To studer referert ovenfor, fra England og Danmark, indikerer dette. Land med mange vaksinerte opplever nå store smittebølger. Det er litt mistenkelig. I Norge under den første smittebølgen våren 2020 var rekorden 2000 nye smittede per dag. I disse dager smittes ofte ti ganger så mange per dag.

Når vaksinen reduserer symptomene er det en risiko for at en smitte person ikke forstår at han/hun er syk og ikke holder seg hjemme.

Vaksinen kan også gjøre at folk tror de ikke kan bli smittet. Og oppfører seg deretter.