Klorpyrifos (chlorpyriphos) sprøytemiddel forbudt i EU

Klorpyrifos er et organofosfat middel mot skadedyr. Det brukes i landbruket, i bygninger og andre steder. Det dreper blant annet insekter og ormer. Det virker på insekters nervesystem ved å påvirke acetykolinesterase enzymet. Klorpyrifos var patentert i 1966 av Dow Chemical. (Wikipedia)

Søndag 17/11-2019. Denne teksten er på bakgrunn av en artikkel i Dagbladet, Forbudt insektmiddel funnet i mat over hele Europa. Der avsløres det at selv om insektmiddelet klorpyrifos er forbudt å bruke i Norge, så er det på maten vår allikevel fordi vi importerer mat fra land som bruker det. Klorpyrifos er per idag tillatt i EU, men er i disse dager oppe til ny vurdering.

Fra min facebook november 2019: Et insektmiddel om skader nervesystemet, altså hjernen, selv i meget små doser. Spesielt barn, men også voksne. Godkjent i EU på grunnlag av en enkelt forskningsrapport, utarbeidet av produsenten selv (!). Det er ikke tillatt å bruke i Norge, men vi får det allikevel i oss fordi vi importerer mye mat fra land som bruker det, eksempelvis Spania. Produsentene forsvarer bruken med alle midler (bokstavelig talt) fordi her er det store økonomiske interesser. Og de går gjerne over lik. Også her bruker man forfalsket forskning: “Da artikkelen ble levert og trykket i mars i år, opplyste forskerne som forsvarte klorpyrifos ingen konkurrerende interesser. Men i en rettelse publisert to måneder senere, kom det for dagen at to av dem faktisk var ansatt hos Dow Chemical på tidspunktet for innlevering av artikkelen.” Det kan legges til at Norge ikke er noe bedre, de samme metodene brukes for å forsvare lakseindustrien og kjemikaliet ethoxyquin – Morgenbladet: det vi ikke vet om laksen, dessverre nå bak betalingsmur. Moralen er at man må ta ansvar for egen helse. Og spise økologisk, så unngår man som best man kan å få i seg sprøytemidler og andre kjemikalier.

Jeg har tidligere skrevet om methamidophos. Også et nervetoksisk organofosfat.

Oppdatering 3/12-2019: Klorpyrifos er forbudt på Hawaii.

Oppdatering 8/12-2019: Denne fredagen besluttet EU å forby klorpyrifos. Det er en 3 måneders overgangsperiode slik at alle medlemsstatene kan destruere/bruke de lagrene som allerede finnes. Klorpyrifos brukes blant annet på sitrusfrukter.

Oppdatering 21/12-2019: Her skriver New York Times om situasjonen i USA, der klorpyrifos fortsatt er i bruk. How Has This Pesticide Not Been Banned? Government scientists say chlorpyrifos is unsafe. And yet it’s still in use.

Oppdatering 1/11-2020. Nedbrenning av sukkerrørsåker letter innhøstingen men gjør at kjemikalier fra sprøytemidler frigjøres til luften og gir fare for lungekreft og andre sykdommer. VG fra Florida, Belle Glade. Cancer, asthma risks increased by compounds found in Glades sugar cane burning, studies say. Det er uklart akkurat hvilke sprøytemidler som benyttes.

Skitten nitten fra Ren Mat

Oppdatering 2. november 2021. Ren Mat har laget Skitten Nitten. Norgers svar på EWGs Dirty Dozen. Altså de 19 frukt og grønt i norske butikker som det er mest sprøytemiddelrester i. Det er egen liste for frukt og for grønnsaker. Agurk kom øverst blant grønnsakene. Jeg spiser mye agurk, men alltid økologisk. Jordbær kom øverst blant frukt og bær. Ikke overraskende. De sortene som kommer høyt på listen er det ekstra lurt å kjøpe økologisk. Listen kan derfor brukes til å prioritere hva man vil kjøpe økologisk, og hva det ikke er så nøye med. For egen del kjøper jeg stort sett alt økologisk, så sant det finnes. Papaya er en frukt jeg ofte kjøper ikkeøkologisk fordi frøene i den virker mot parasitter så den har gode egenskaper. Ofte vanskelig å finne økologisk. Den er heller ikke versting når det gjelder sprøytemidler. Selv om den havner opp på listen til Ren Mat. Den er ikke på Dirty Dozen. EWG har også Clean Fifteen listen.

Kornsprøyting nær innhøsting

Oppdatering 16. oktober 2022. Email til Mattilsynet. Er det lov å sprøyte korn nå så nær innhøsting? Hvilke regler gjelder ved sprøyting med glyfosat i modent bygg? Byggåkeren skal være gulmoden. Glyfosatpreparater bør kun brukes i moden byggåker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning mot ugraset. Hvorfor er det tillatt å sprøyte bygg nær innhøsting men ikke andre kornsorter? Det at glyfosat ble kun godkjent i bygg i sin tid var for å bekjempe kveke i områder hvor det er sen modning av bygg, spesielt i nordlige deler av landet (Trøndelag). For andre kornsorter ble det vurdert at kornet kan høstes før kveken bekjempes. For å finne opplysninger om plantevernmidler som kan brukes i ulike kulturer og tidspunkt for sprøyting kan du bruke nettsiden www.plantevernguiden.no . Der kan du også laste ned PDF-versjon av de ulike preparatenes etikett. Etiketten gir detaljer om godkjent bruk for preparatene, inkludert behandlingsfristen ved sprøyting (antall dager fra sprøyting til høsting). Når det gjelder bruk av Roundup (glyfosat) i moden kornåker, er dette kun tillatt i byggåker.

Atrazine

Oppdatering 11. mars 2023. The Guardian 22. mai 2019. Atrazine is the most widely used herbicide in the US but has been banned in Europe since 2003 due to concerns it pollutes water. Lead-based paints were banned in much of Europe before the second world war but it took the US until 1978 to follow suit.

Vin og vindruer

Oppdatering 5. juli 2023. Stavanger Aftenblad Tatt av vinen. Selv om vindruer bare legger beslag på tre prosent av jordbruksarealet i Frankrike, bruker franske vinbønder 20 prosent av alle landets sprøytemidler. Det samme mønsteret ser man i andre europeiske land. Druer er derfor den frukten man oftest finner rester av ti eller flere sprøytemidler i. Myndigheter og produsenter beroliger ofte forbrukerne ved å fastslå at giftfunnene befinner seg «trygt innenfor de fastsatte grenseverdier». Folk informeres sjelden om at grenseverdiene er fastsatt på basis av forskning finansiert av sprøytemiddelprodusentene, og at det nesten ikke finnes forskning internasjonalt når det gjelder såkalte kombinasjonseffekter. Man informerer heller ikke folk om at grenseverdiene er fastsatt for druer og ikke for vin. Ettersom det på verdensbasis konsumeres ti ganger mer vin enn borddruer, opplever mange dette som uheldig. En av dem er den svenske forskeren Jenny Kreuger.

En giftig pesticidblanding, som bruges på de danske hvedemarker, bliver forstærket seks gange, når den ryger ud i de danske vandløb. Insektgiften alpha-cypermethrin er en nervegift, som bruges til bekæmpelse af bladlus. Den er tilladt i henhold til lovgivningen i Danmark. Men når den bliver blandet med svampemidlet, epoxiconazole, bliver den seks gange giftigere for dafnier, viser nyt speciale. Dafnier, daphnia, muligens plankton på norsk.

NYtimes. No, wine isn’t just fermented grape juice. The European Union permits 59 things to be added to it, some of them seemingly innocuous (water), others icky (“lactic bacteria,” “edible gelatine”), still others downright scary-sounding (“ferrous sulfate,” “polyvinylpolypyrrolidone”). The United States permits many of these things, plus a few dozen more. USA tillater alltid mer også når det gjelder kosmetikk se blogginnlegg.

Oppdatering 20. sept 2023. Publisert 27. nov. 2017 Om glyphosat. EU-kommisjonen har i ettermiddag bestemt at det omstridte ugressmiddelet får fornyet lisensen med fem år. Kompromisset er kontroversielt fordi flere aktører hevder Roundup kan være kreftfremkallende. Publisert 24. aug 2023. Mattilsynet har innvilget dispensasjon for bruk av glyfosatpreparater til nedvisning/tvangsmodning av korn til fôr. Dispensasjonen gjelder i hele landet fra torsdag 24. august til 22. desember 2023. Etterrenning til besvær.

Methamidophos sprøytemiddel

Innledende betraktninger rundt sprøytemiddelet Methamidophos (Monitor), et nervetoksisk organofosfat.

En venn på facebook postet link til en video av aktivisten Michael Pollan, You’ll Never Eat McDonald’s French Fries Again After Watching This. Han snakker om hvordan McDonalds bare bruker Russet Burbank poteter uten flekker (net necrosis). For å unngå flekker må man unngå en type bladlus (aphid), og da må man sprøyte med insektmiddelet Methamidophos (også kjent som Monitor). Foredraget er fra 2013, i regi av RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce). Videre sier han at Methamidophos er så giftig at etter at bøndene i Idaho har sprøytet vil de ikke bevege seg ute på åkeren på 5 dager. Og etter innhøsting må potetene oppbevares på lagre så store som fotballbaner i 6 uker for å avgasse sprøytemidlene, slik at de skal bli spiselige.

Poteter med net necrosis (nederste to potetene). Lovlig lånt fra https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20789877871/in/photostream/
Poteter med net necrosis (nederste to potetene). Lovlig lånt fra https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20789877871/in/photostream/

Jeg spiser så godt som 100% organisk selv, og aller helst biodynamisk, og er veldig imot sprøytemidler. Jeg er interessert i spørsmål rundt sprøytemidler. Jeg er også opptatt av at informasjon er riktig. Så jeg besluttet å sjekke litt rundt dette med Methamidophos.

Jeg leste ført wikipedia siden om Methamidophos. I en av referansene, et EPA dokument, Federal Register Vol. 74, No. 183 Wednesday, September 23, 2009 Notices, side 48551-48554, står det at Methamidophos ble faset ut i 2009. Produsentene hadde frivillig trukket tilbake sin lisens til å selge produktet. Jeg sendte to email. En til Michel Pollan for å få hans svar på dette. Og en til EPA for å høre om de kunne bekrefte dette og svare på ytterligere spørsmål.

Michael Pollan svarte dessverre aldri på min henvendelse.

Emailen til EPA: My question – is Monitor and other Methamidophos based insecticides legal to use in the USA? Or are they banned? I am interested in information about all uses, and primarily for potato crops.

Svar fra EPA: Products containing methamidophos can no longer be legally used in the US. All methamidophos products were cancelled as of December 31, 2009. All of the methamidophos tolerances expired as of December 31, 2013.

Ny email til EPA: Hi, thank you for your kind and very interesting answer. Just a few follow-ups, just to be sure: 1) When a product gets canceled – does this mean that it is no longer legal to sell? Or to use? Is it legal to use up already bought methamidophos after Dec 31-2009? 2) I understand that tolerances refer to residue pesticide on produce. What does it mean when the tolerances expire? Does this mean that it is no longer legal to sell produce with any methamidophos residues? (that the tolerance, in effect, is 0) Could a grocery store be breaking the law by doing so? Even if the pesticide does not come from spraying, but rather by residues already in the soil from earlier spraying (when it was still legal)?

Svar fra EPA:

To answer the questions in your last email. When a product is cancelled, in many circumstances it may still be sold and used. The Federal Register [Notat: referansen på Wikipedia siden var Federal Register] notice that cancels a product will contain a section with provisions for the disposition of existing stocks of the remaining products. The cancellation order for the last products containing methamidophos (Monitor) published in the Federal Register on September 23, 2009 (74 FR 48851). For methamidophos, the products were cancelled with an effective date of December 31, 2009. The registrants (Bayer) were permitted to sell and distribute existing stocks until December 31, 2010. Persons other than registrants (retailers and end users) were permitted to sell and use the product until their supply was exhausted.

Someone who has a product containing methamidophos could still use the product today. However, they must follow the label directions. Sue [Notat: hun som svarte på første emailen jeg sendte, se ovenfor] indicated in her 9/12/19 email, “products containing methamidophos can no longer be legally used in the US.” They actually could be used today, if someone had any left. However, since the only labeled uses remaining when methamidophos was cancelled were potatoes, cotton, and tomatoes, and the tolerances for those commodities have been revoked, the grower should have used any existing material before the tolerances were revoked.

To answer your second question, you are correct that tolerances refer to residues on produce. The process to revoke a tolerance starts with the cancellation of the products. The methamidophos products were cancelled in 2009. However, the existing stocks provisions could allow use after that. The EPA waits a few years after the product cancellations before starting the tolerance revocation process. That allows commodities that have been treated with methamidophos to clear through the channels of trade before the tolerances are revoked. (For example, methamidophos could previously be used on tomatoes. Since tomatoes could be processed and canned, the shelve life for those goods could be a few years.) EPA also will publish a proposed tolerance revocation action with a public comment period before the final action to revoke the tolerances.

The methamidaphos tolerances were revoked in December 2013. Yes, this means that the tolerance is in effect 0 and no residues of methamidophos should be on produce. If produce containing methamidophos residues is sent to the US, the shipment will be detained or destroyed if methamidophos residues are detected upon inspection. I do not know who (e.g., store, grower, shipper) is responsible if the residues are detected after entering the US. As for residues in soil from earlier spraying, it would be good to have an understanding of the environment fate characteristics (like degradation and persistence) of methamidophos to answer that question.

Dette er dermed et eksempel på at alt på facebook og youtube ikke behøver være nøyaktig.

Methamidophos fungerer som en cholinesterase (samme som acetylcholinesterase) inhibitor, også i mennesker. Acetylcholinesterase er et enzym (det vil si en katalysator, et stoff som inngår i og gjerne øker hastigheten på kjemiske reaksjoner uten selv å bli brukt opp) som er viktig for at nervesystemet skal fungere – for at nerveimpulser skal sendes på riktig måte. Methamidophos reduserer aktiviteten av dette enzymet. Methamidophos er derfor en nervegift.

Videre er methamidophos en organophosphate insecticide/acaricide (flått, lus)/avicide (fugler). Organofosfat: O=P(OR3). Organofosfater er estere av fosfor syre. Fosforsyre er en svak syre med formel H3PO4. En ester er en syre der en OH gruppe er erstattet med en -O-alkyl gruppe. Et alkan er et hydrokarbon der alle C-C bindingene er enkle. Eksempelvis metan, CH4, og etan, CH3CH3. Et alken har en C=C dobbeltbinding, for eksempel ethene (også kalt ethylene), C2H4. C2H2 er ethyne (også kalt acethylene) og har en trippelbinding mellom karbonatomene og er det enkleste alkynet. En alkyl gruppe er en enhet -CH2-CH3, altså bygget fra et alkan. Det er et alkan som mangler en H.

Oppdatering 9/12-2019: bildet øverst i dette innlegget viser aphids, det vil si bladlus på norsk. Bildet er lovlig lånt fra https://pixabay.com/photos/aphids-aphid-pest-bush-macro-789242/