Fortolling innenfor og utenfor EU

Bjarne lærte meg noe nytt idag om beregning av toll og mva ved import av varer, avhengig av om man befinner seg i et land i EU, eller utenfor EU (slik Norge er).

Jeg kjøper ofte ting på internett og har mye erfaring med hvordan det fungerer med mva osv. Når man kjøper noe i en utenlandsk internettbutikk som privatperson i Norge må man betale: prisen for varen til selgeren + forsendelse + kostnad for å få fortollet varen (eksempelvis Posten vil kreve betalt for å gjøre jobben med å lage tolldokumentene – altså selve fortollingsjobben) + eventuell mva + eventuell toll + eventuelt andre avgifter. Eksempelvis – man kjøper kosttilskudd på internett for 1000 kroner. Forsendelsen koster 200 kroner. Fortollingsjobben 300 kroner. Mva skal betales av varekostnaden + frakten og blir 1200 * 0,25 = 300 kroner. Oftest er det ikke toll eller andre avgifter. Dvs totalt kostet varen 1000 + 200 + 300 + 300 = 1800 kroner. Hvis man idag kjøper noe der varekostnad + frakt er under 350 kroner er det ingen toll og ingen mva og ingen fortollingsjobb. Så da betaler man bare for varen og frakt.

Bjarne sa at for bedrifter gjelder ikke 350 kroners grensen. Bedrifter må altså alltid betale toll/mva selv for små billige ting. Dermed er det umulig for han å importere en liten ting til butikken sin og så selge den til en norsk kunde. Fordi den norske kunden får dette mye billigere ved å kjøpe denne lille tingen direkte fra utlandet selv.

Det jeg lærte idag var hvordan det fungerer for en norsk bedrifts selger i praksis, dvs når beløpene er over tollfrigrenser. La oss anta jeg skal selge en glass vannflaske til 1000 kroner (eks mva) til en person i Frankrike (altså i EU). La oss anta at i Norge er mva 25% og i Frankrike er mva 20%. Jeg har lov til å selge flasken mva-fritt til utlandet. Flasken selges for 1000 kroner. I min nettbutikk betaler kjøper for flasken (uten mva) + frakt. Dvs 1000 kroner + 200 kroner = 1200 kroner. Når flasken ankommer postkontoret i Frankrike må den fortolles. Kjøperen må betale for fortollingsjobben og fransk mva. For eksempel 300 kroner for fortollingsjobben (kanskje det er billigere i Frankrike?). Og 1200 * 0,2 = 240 kroner i mva. Denne mva går til den franske staten. Totalt kostet flasken 1000 + 200 + 300 + 240 = 1740. Jeg fikk 1000 kr, den norske posten 200 kr, den franske posten 300 kr for fortollingsjobben og den franske staten 240 kroner i mva.

La oss anta Norge var en del av EU. Jeg (min bedrift) skal nå selge den samme flasken til en person i Frankrike. Norge har fortsatt 25% mva, Frankrike har 20%. Nå får jeg ikke lov til å selge flasken uten mva. Jeg må selv beregne mva kostnaden. Den blir fortsatt 240 kroner. (mva satsen velges åpenbart ut i fra hvilket land man selger til). Denne kostnaden skal innbetales av meg til den norske staten. Som så betaler den videre til den franske staten. Jeg selger nå flasken for 1000 kroner + 240 kroner = 1240 kroner. I tillegg kommer porto på 200 kroner. Kjøperen betaler altså 1440 kroner i min nettbutikk. Når flasken ankommer postkontoret i Frankrike er det ingen mva å betale, og ingenting å betale for å gjøre fortollingen. Flasken kostet altså totalt 1440 kroner. Jeg fikk 1000 kroner, den norske posten 200 kroner, den franske staten 240 kroner.

Vi ser at selgere i EU land har en fordel på det europeiske markedet i forhold til selgere i Norge. De sparer kostnaden med fortollingsjobben. Fordi de gjør denne jobben selv. Dermed kan de ha lavere priser.

For utenlandske personer er det dyrere å kjøpe noe fra en norsk bedrift enn fra en bedrift i EU. Fordi innen EU er det selger selv som gjør fortollingsjobben, og dette er ikke noen stor kostnad. Mens fra Norge er det speditøren (fraktselskapet) som gjør fortollingsjobben. Og de tar seg ofte godt betalt. En kostnad som faller på kjøper.

For norske privatpersoner er det dyrere å kjøpe i EU enn for EU borgere. Fordi innad i EU gjøres fortollingsjobben av selger. Dette er en liten og sikkert automatisert jobb og vil ikke bety økt kostnad for produktet. Mens når en i EU selger til Norge gjøres fortollingsjobben av den norske Posten. Og de tar seg godt betalt. Regningen for dette havner hos kjøper når han henter varen på postkontoret. Hvis Norge hadde vært medlem i EU hadde det blitt billigere for norske borgere å kjøpe ting på internettbutikker i andre EU land. Fordi vi hadde ikke behøvd å betale for fortollingsjobben.

Bildet øverst i denne posten er lovlig lånt fra https://www.needpix.com/photo/download/1170318/wooden-pier-wooden-seating-texture-wood-water-the-water-level-board-pattern-structure