Flat jord og beregning av når båt forsvinner bak horisonten

Anta du står på land og ser en seilbåt reise i retning horisonten. Hvor langt må den seile før den er bak horisonten og ikke lengre synlig på grunn av jordens krumning?

Noen lurer fortsatt på om jorda er rund eller flat. På facebook argumenterer Christian Paaske for flat jord. Det er interessant å lese. De overbeviste kaller seg gjerne flatearthers. Jeg tror jorda er rund. Men er åpen for å høre andre syn på saken. Dessverre er ikke argumentene til flatearthers veldig overbevisende. Et argument som går igjen er “ja men når du ser utover havet så er det jo flatt”. Men det er selvsagt fordi kulen er så stor.

Et motargument er observasjonen at båter forsvinner gradvis over horisonten. Man kan regne ut avstanden til horisonten, og avstanden til når båten forsvinner helt bak horisonten. Man kan så sette opp et eksperiment og se om tallene stemmer med virkeligheten. Hvis beregningen stemmer med eksperimentet tyder det på at båten forsvinner bak horisonten på grunn av jordens krumning og at jorda dermed er rund.

Forenklinger. Vi ser i det følgende bort fra gravitasjonens virkning på lyset. Vi ser bort fra vanndamp som endrer lysets brytning. Vi ser bort fra bølger.

Beregning horisont og forsvinningspunkt

Anta du står ved havet og skuer utover horisonten. Det er intet land eller øyer eller andre ting som hindrer utsikten. Anta en seilbåt reiser fra der du står i retning horisonten. Seilbåten er 5 meter høy over havoverflaten (h2). Du selv står på en stein og det er 2 meter fra havoverflaten til øyehøyde (h1). Vi antar at jorda er rund. Etterhvert vil du på grunn av jordens krumning ikke kunne se de nedre delene av seilbåtens skrog. Dette begynner å skje når seilbåten har nådd horisonten. Hvor langt må seilbåten seile før hele seilbåten er ute av syne (l1+l2 i horisontallinje, eller det mer nøyaktige b1+b2 langs jordens buede overflate)? Angi svaret i meter. Eller eventuelt anta at avstanden til horisonten er H og angi svaret som en multiplikator av H.

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde01-beregning-forsvinningspunkt
Utledning av formler for avstandene. h1 er høyden av observatøren. h2 er høyden av båten. l1 er horisontalavstanden fra observatør til horisont. b1 er avstanden fra observatør til horisont langs jordens buede overflate. l2 er avstanden fra horisonten til punktet der båten forsvinner ut av syne. b2 er denne avstanden langs jordens buede overflate. Avstanden fra observatør til punktet der båten forsvinner ut av horisonten blir (l1+l2) eller (b1+b2).
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde02-beregning-forsvinningspunkt
Utledning av formler for avstandene. h1 er høyden av observatøren. h2 er høyden av båten. l1 er horisontalavstanden fra observatør til horisont. b1 er avstanden fra observatør til horisont langs jordens buede overflate. l2 er avstanden fra horisonten til punktet der båten forsvinner ut av syne. b2 er denne avstanden langs jordens buede overflate. Avstanden fra observatør til punktet der båten forsvinner ut av horisonten blir (l1+l2) eller (b1+b2).
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde03-beregning-forsvinningspunkt-som-multiplikator-av-horisont-avstanden
Avstand fra observatør til punktet der båten forsvinner ut av horisonten kan uttrykkes om H*sqrt(h2/h1). Hvis observatøren er 2m høy og båten er 200m høy blir dette H*sqrt(200/2)=10H. Avstanden fra horisonten til båtens forsvinnigspunkt er 10 ganger avstanden fra observatør til horisont.

Observatørhøyde 2m og båt 5m lengde 13km

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde04-observator-2m-baat-5m-13km
2m høy observatør, 5m høy båt. Avstanden til horisonten er rundt 5km. Avstanden fra observatør til punktet der båten forsvinner bak horisonten er rundt 13km, eller mer nøyaktig 13029m.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde23-banner-baat-horisont-surrealisme
Surrealisme.

Make an image of a big sailboat going in the direction of the horizon. The boat has just passed the horizon so that parts of the lower hull is not visible. The curvature of the earth is visible. The sky is grey and with clouds. deepai.org

Observatør 2m og båt 100m lengde 41km

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde05-observator-2m-baat-100m-41km
2m høy observatør, 100m høy båt. Totallengde rundt 41km, mer nøyaktig 40 741m.

Observatør 2m og båt 200m lengde 56km

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde06-observator-2m-baat-200m-56km
2m høy observatør, 200m høy båt. Totallengde rundt 56km, mer nøyaktig 55 524m.

Båten forsvinner fortere og fortere fra synet når den har kommet over horisonten punktet. Det er på grunn av jordens krumning.

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde22-banner-baat-horisont-impresjonisme
Impresjonisme.

Brighton og den engelske kanal

Jeg var i Brighton i 2019 på et ART kurs. Her er det uhindret utsikt utover den engelske kanal mot Frankrike. I horisonten var det vindmøller og en oljerigg. Det så ut som de nedre delene, spesielt oljeriggen, skjult av horisonten.

michaela-brighton-08-brighton-engelske-kanal-vindmoller-20191216_145413
Utsikt over den engelske kanal fra Brighton. Vindmøller og en oljerigg (til høyre i bildet) er delvis skjult i horisonten på grunn av jordens krumning.

Chatgpt

Jeg stilte spørsmålet til chatgpt 3.5 og chatgpt 4.0. Viste seg at gratisversjonen chatgpt 3.5 svarte best. Ingen av de klarte hele oppgaven. Jeg stilte spørsmålet med 2 forskjellige formuleringer. De svarte best når formuleringen var “chatty” med litt ekstra informasjon som ikke var strengt nødvendig for å løse oppgaven. Kanskje er dette en egenskap ved LLM modeller, Large Language Models. De er ikke regnemaskiner med kan ved hjelp av opptrening på det skrevne ord og en meget stor datamodell sette sammen setninger korrekt.

  1. chatgpt3.5 svarte bedre enn chatgpt4.0
  2. En “chatty” spørsmålsformulering fungerte best
  3. Begge svarte mye feil. Vanskelig å avgjøre hva som er riktig og galt uten å kjenne fasiten.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde21-banner-baat-horisont-renessanse
Rennessanse.

Chatgpt3.5 første spørsmålsformulering

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde07-chatgpt35-sporsmaalsformulering01
chatgtp3.5. Den klarer første del av oppgaven. Men ikke andre del. Den er flink til å snakke usant så det er ikke åpenbart hva som er riktig og galt uten å ha gjort beregningene selv.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde08-chatgpt35-sporsmaalsformulering01
Her blir det helt feil. Den klarer ikke engang enkel algebra. I overgangen mellom nest nederste linje og nederste linje ser den bare bort fra faktoren 25.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde09-chatgpt35-sporsmaalsformulering01

Chatgpt3.5 andre spørsmålsformulering

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde10-chatgpt35-sporsmaalsformulering02
Jeg lurte på om en mer presis formulering av spørsmålsstillingen ville hjelpe.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde11-chatgpt35-sporsmaalsformulering02.jpg
Av en eller annen grunn legger den til høyden av båten når den skal finne avstand fra observatør til horisont. Mer presis spørsmålsstilling hjalp ikke. chatgpt35 er en LLM og ikke et regneprogram. Så den liker åpenbart at spørsmålene er litt chatty og ikke bare inneholder den helt essensielle informasjonen.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde25-banner-baat-horisont-old-drawing
Tegning.

Chatgpt4.0 første spørsmålsformulering

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde12-chatgpt4-sporsmaalsformulering01
Samme problemstilling for betalingsversjonen, chatgpt4.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde13-chatgpt4-sporsmaalsformulering01
Den klarer på et vis å beregne avstanden til horisonten selv om tekst og beregninger ikke helt samsvarer. Men den klarer ikke å beregne avstanden fra horisonten til punktet der båten forsvinner. Gratisversjonen chatgpt35 klarte oppgaven bedre.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde14-chatgpt4-sporsmaalsformulering01
Den legger sammen høyden til observatør og båt for å finne “effektiv høyde”. Tror ikke det blir riktig.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde15-chatgpt4-sporsmaalsformulering01

Chatgpt4.0 andre spørsmålsstilling

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde16-chatgpt4-sporsmaalsformulering02
En mer presis formulering av spørsmålet. Her er det lite som er riktig.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde17-chatgpt4-sporsmaalsformulering02.jpg
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde18-chatgpt4-sporsmaalsformulering02.jpg
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde19-chatgpt4-sporsmaalsformulering02.jpg
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde24-banner-baat-horisont-abstrakt
Abstrakt.

Fysikk

Info innen fysikk faget.

Naturvitenskap er spennende. Ikke minst i disse tider hvor man innen fysikk gjør stadig nye oppdagelser innen kvantemekanikk, kosmologi og ikke minst forsøk på å bekrefte Einsteins betraktninger. Ofte leser jeg et fysikk kapittel eller hører en podcast om fysikk. Informasjon jeg synes er interessant vil jeg samle i denne posten.

Oh-my-god og Amaterasu stråling

Oppdatering 27. november 2023. Mysterious cosmic ray observed in Utah came from beyond our galaxy, scientists say. The energy of this subatomic particle, invisible to the naked eye, is equivalent to dropping a brick on your toe from waist height, according to the authors of new research published Thursday in the journal Science. It rivals the single most energetic cosmic ray ever observed, the “Oh-My-God” particle that was detected in 1991, the study found. The recently discovered particle, nicknamed the Amaterasu particle after the sun goddess in Japanese mythology, was spotted by a cosmic ray observatory in Utah’s West Desert known as the Telescope Array. The Telescope Array, which started operating in 2008, is made up of 507 ping-pong table-size surface detectors covering 700 square kilometers (270 square miles). It has observed more than 30 ultra-high-energy cosmic rays but none bigger than the Amaterasu particle, which struck the atmosphere above Utah on May 27, 2021, raining secondary particles to the ground where they were picked up by the detectors, according to the study. You can look at how many particles hit each detector and that tells you what the energy of the primary cosmic ray was, Matthews said. The event triggered 23 of the surface detectors, with a calculated energy of about 244 exa-electron volts. The “Oh My God particle” detected more than 30 years ago was 320 exa-electron volts. For reference, 1 exa-electron volt equals 1 billion gigaelectron-volts, and 1 gigaelectron volt is 1 billion electron volts. That would make the Amaterasu particle 244,000,000,000,000,000,000 electron volts. By comparison, the typical energy of an electron in the polar aurora is 40,000 electron volts, according to NASA. “If you take the two highest-energy events — the one that we just found, the ‘Oh-My-God’ particle — those don’t even seem to point to anything. It should be something relatively close. Astronomers with visible telescopes can’t see anything really big and really violent,” Matthews said. “It comes from a region that looks like a local empty space. It’s a void. So what the heck’s going on?”

An extremely energetic cosmic ray observed by a surface detector array. Cosmic rays are charged particles from space. At low energies, they mostly originate from the Sun, whereas at high energies, they are expected to be emitted by nearby active galaxies. The Telescope Array Collaboration now reports the detection of a cosmic ray event with an energy of about 240 exa–electron volts, more than a million times higher than that achieved by artificial particle accelerators. Such high-energy particles should experience only small deflections by foreground magnetic fields, but tracing back the arrival direction shows no obvious source galaxy. The authors suggest that the foreground magnetic fields might be stronger than expected, or there could be unknown particle physics at high energies.

Datafeil fra kosmisk stråling

Oppdatering 27. november 2023. Deja-Vu A Glimpse on Radioactive Soft-Error Consequences on Classical and Quantum Computations. What do Apple, the FBI and a Belgian politician have in common? In 2003, in Belgium there was an election using electronic voting machines. Mysteriously one candidate summed an excess of 4096 votes. An accurate analysis led to the official explanation that a spontaneous creation of a bit in position 13 of the memory of the computer attributed 4096 extra votes to one candidate. One of the most credited answers to this event is attributed to cosmic rays i.e.(gamma), which can filter through the atmosphere. There are cases though, with classical computers, like forensic investigations, or system recovery where such soft-errors may be helpful to gain root privileges and recover data. In this paper we show preliminary results of using radioactive sources as a mean to generate bit-flips and exploit classical electronic computation devices. We used low radioactive emissions generated by Cobalt and Cesium and obtained bit-flips which made the program under attack crash. We also provide the first overview of the consequences of SEUs in quantum computers which are today used in production for protein folding optimization, showing potential impactful consequences. To the best of our knowledge we are the first to leverage SEUs for exploitation purposes which could be of great impact on classical and quantum computers. (2^12=4096, et kjent IT og matematisk tall).

Dark matter

Some of the first inklings astronomers had that there might be more mass in the universe than just the stuff we can see came in the 1960s and 1970s. Vera Rubin, a young astronomer at the Department of Terrestrial Magnetism at the Carnegie Institution of Washington, observed the speeds of stars at various locations in galaxies. Simple Newtonian physics predicted that stars on the outskirts of a galaxy would orbit more slowly than stars at the center. Yet Rubin’s observations found no drop-off at all in the stars’ velocities further out in a galaxy. Instead, she found that all stars in a galaxy seem to circle the center at roughly the same speed. But research by other astronomers confirmed the odd finding. Ultimately, based on observations and computer models, scientists concluded that there must be much more matter in galaxies than what’s obvious to us. If the stars and gas that we can see inside galaxies are only a small portion of their total mass, then the velocities make sense.

NASA. What Is Dark Matter? By fitting a theoretical model of the composition of the universe to the combined set of cosmological observations, scientists have come up with about 68% dark energy, 27% dark matter, 5% normal matter. What is dark matter? We are much more certain what dark matter is not than we are what it is. First, it is dark, meaning that it is not in the form of stars and planets that we see. Observations show that there is far too little visible matter in the universe to make up the 27% required by the observations. Second, it is not in the form of dark clouds of normal matter, matter made up of particles called baryons. We know this because we would be able to detect baryonic clouds by their absorption of radiation passing through them. Third, dark matter is not antimatter, because we do not see the unique gamma rays that are produced when antimatter annihilates with matter.

Livescience. Light 14 billion-year-old from the turbulent aftermath of the Big Bang, so produced just 380,000 years after the Big Bang, was warped by the universe’s dark matter exactly the way Einstein predicted it would be. In his theory of general relativity.

Oppdatering 12. april 2024. New York Times. A Hint That Astronomers Got Dark Energy All Wrong. Data from the Dark Energy Spectroscopic Instrument, or DESI. When the scientists combined their map with other cosmological data, they were surprised to find that it did not quite agree with the otherwise reliable standard model of the universe, which assumes that dark energy is constant and unchanging. A varying dark energy fit the data points better.

Dark energy

It all started in the mid-1990s, when two teams of researchers were trying to figure out how fast the universe was expanding, in order to predict whether it would keep spreading out forever, or if it would eventually crumple back in on itself in a “Big Crunch.” To do this, scientists used special tricks to determine the distances of many exploded stars, called supernovas, throughout the universe. They then measured their velocities to determine how fast they were moving away from us. When we view very distant stars, we are viewing an earlier time in the history of the universe, because those stars’ light has taken millions and billions of light-years to travel to us. Thus, looking at the speeds of stars at various distances tells us how fast the universe was expanding at various points in its lifetime. Astronomers predicted two possibilities: either the universe has been expanding at roughly the same rate throughout time, or that the universe has been slowing in its expansion as it gets older. Shockingly, the researchers observed neither possibility. Instead, the universe appeared to be accelerating in its expansion. That fact could not be explained based on what we knew of the universe at that time. All the gravity of all the mass in the cosmos should have been pulling the universe back inward, just as gravity pulls a ball back down to Earth after it’s been thrown into the air. “There’s some other force out there or something on a cosmic scale that is counteracting the force of gravity,” writer Richard Panek explained. “People didn’t believe this at first because it’s such a weird result.”

Elektronkonfigurasjon fysikk møter kjemi

In atomic physics and quantum chemistry, the electron configuration is the distribution of electrons of an atom or molecule (or other physical structure) in atomic or molecular orbitals. For example, the electron configuration of the neon atom is 1s2 2s2 2p6, meaning that the 1s, 2s and 2p subshells are occupied by 2, 2 and 6 electrons respectively. pi bond.

Double slit experiment quantum mechanics

Lys sendt gjennom en spalte eller dobbelspalte. Fermilab youtube Don Lincoln. Viser at lys (og elektroner) både kan oppføre seg som partikler (fotoner) og bølger. Eller kanskje er lys partikler styrt av en sannsynlighetsbølge. Målinger gjør at sannsynlighetsbølgen kollapser. Hvorfor dette skjer er ikke klart.

Double slit experiment fourth dimension

Double slit experiment recreated in fourth dimension. Ved å sende lyset i meget korte pulser (femtosekunder) oppsto en ny type interferensfenomen. Instead of interference patterns showing up as bands of bright and dark, they showed up as changes in the frequency (colour) of the beams of light.

Quantum eraser experiment

Et eksperiment som viser at fortiden kan endres. Kanskje det er en effekt av quantum entanglement. How the Quantum Eraser Rewrites the Past.

Quantum entanglement og Clauser-Freedman

nytimes Quantum Trickery: Testing Einstein’s Strangest Theory. Einstein called the synchronized movement of particles “spooky action at a distance”. He described it as a result of quantum physics and saw it as evidence quantum physics theory was wrong or incomplete. Today it is called Entanglement. The first experiments to confirm Einsteins theory were performed in the 1970’s by John Clauser and Stuart Freedman at the University of California, Berkeley. (Alain Aspect and colleagues at the University of Orsay in France carried out more refined and comprehensive versions of these experiments in 1982.)
The Freedman–Clauser experiment was the first test of the CHSH inequality. It has now been tested experimentally hundreds of times at laboratories around the world to confirm that quantum entanglement is real. Clauser’s work earned him the 2010 Wolf Prize in physics.Sep 20, 2022.

Kan ikke brukes til å sende meldinger: The effects of spooky action, or entanglement, as Schrödinger called it, only show up in retrospect when the two participants in a Bell-type experiment compare notes. Beforehand, neither has seen any violation from normal. Each sees the results of his measurements of, say, whether a spinning particle is pointing up or down, as random.

Two particles, once linked quantum mechanically, or entangled, can be separated by large distances, even the diameter of the universe, and still “know” what happens to one another. The experiment involved the decay of excited calcium atoms to produce two photons of light, which, because of the law of conservation of the angular momentum, must have opposite polarizations to make the net angular momentum zero. Since the photons are emitted simultaneously, they are entangled. According to quantum mechanics, measuring the polarization of one should tell you the polarization of the other, even though, in this experiment, the measurements were taken 10 feet apart. If quantum mechanics is incomplete, the correlations between the polarization measurements should be within limits set by Bell’s inequality.

Relativitet

This teenager Won $250,000 for Her Short Video Explaining the Theory of Relativity. The winning video was called Relativity & The Equivalence of Reference Frames.

Sean Carroll og Brian Greene youtube

Veldig bra youtube kanal Sean Carrol som tar opp The Biggest Ideas in the Universe. Eksempelvis tid, time. Og gravitasjon. Sean Michael Carroll (born October 5, 1966) is an American theoretical physicist and philosopher who specializes in quantum mechanics, cosmology, and philosophy of science. Kaluza–Klein theory is a classical unified field theory of gravitation and electromagnetism. Gunnar Nordström had an earlier, similar idea. Nordström was a Finnish theoretical physicist best remembered for his theory of gravitation, which was an early competitor of general relativity. Nordström is often designated by modern writers as The Einstein of Finland due to his novel work in similar fields with similar methods to Einstein.

Brian Greene har tilsvarende youtube videoer. En ting som er litt spesielt å notere med dagens teoretiske fysikerne er at de i veldig stor grad lener seg på Einstein. Når noe skal forklares refererer de enten til Einstein eller så finnes ingen god teori for et fenomen men en mengde halvgode konkurerende teorier.

Max Planck grunnla kvantefysikk 1900

Gustav Kirchhoff discovered in the mid-19th century that “heat rays are … the same in nature as light rays, in fact a particular type. Invisible heat rays are only different from light rays in their period of oscillation or wavelength.”

A black body not only emits radiation at a particular wavelength, but over the entire wavelength spectrum. The distribution of radiation over the spectrum depends entirely on temperature.

En black-body konstrueres som en hul kule (cavity) som er helt sort innvendig. Kulen varmes opp. Man har et lite hull i kulen og studerer strålingen som kommer ut av hullet.

The challenge that faced experimental physicists was to create, as far as possible, an ideal black body and to measure its spectrum at various temperatures.

On Oct. 19, 1900, Planck announced to the Berlin Physical Society that he had obtained a formula that nicely fitted the results of the experiments. E=hf.

In working to explain the physics behind his formula, Planck was led to the radical assumption that atoms do not give radiation away continuously, but in discrete multiples of a fundamental amount. Atoms deal with energy as we deal with money, always in multiples of a smallest quantity. One dollar equals 100 cents, and ten dollars equals 1,000 cents. All financial transactions in the U.S. are in multiples of a cent. For the black-body radiation with its many waves of different frequencies, each frequency released relates to a minimum proportional “cent” of energy. The higher the frequency of the radiation, the larger its “cent.” The mathematical formula for this “minimum cent” of energy reads E = hf, where E is the energy, f is the frequency of the radiation, and h is Planck’s constant.

Lev Landau lærebøker og Leonard Susskind

Oppdatering 22. april 2023. Den russiske fysikeren Lev Landau med medforfatter skrev en bokserie som dekker hele fysikkfeltet. Bøkene finnes fortsatt. Jeg kjøpte den første i serien igår om Mekanikk på ebay. Som papirbok, ikke ebok, mye bedre og sunnere å lese papirbøker. Jeg leste de første sidene online. Boken bygges opp gjennom resonnementer og ikke bare gjennom gjengivelse av fakta. Den inneholder endel matematikk men ikke for avansert for en som meg. Gleder meg til den kommer i posten. Boken er oversatt til engelsk. Blir spennende å få et innblikk i russisk tankegang på dette området. Etterhvert ønsker jeg å lære meg russisk og lese på originalspråket.

Leonard Susskind er en nålevende amerikansk fysiker. Han har laget et online program bygget på Lev Landau malen.

The Theoretical Minimum is a series of Stanford Continuing Studies courses taught by world renowned physicist Leonard Susskind. This website presents those courses. He is writing a series of companion books to the courses also called The Theorectical Minimum. These courses collectively teach everything required to gain a basic understanding of each area of modern physics including all of the fundamental mathematics. The term Theoretical Minimum originated with renowned Russian physicist Lev Landau. Landau developed a comprehensive exam called the “Theoretical Minimum” which students were expected to pass before admission to the school. The exam covered all aspects of theoretical physics, and between 1934 and 1961 only 43 candidates passed.

Stephen Hawking

nytimes A Black Hole Mystery Wrapped in a Firewall Paradox.

Gravitasjon

There is an enormous gravity hole in the middle of the Indian Ocean. Here sea levels are about 300 feet lower than nearby areas. Local gravity is slightly lower.

Teknologinotater

Mine to hovedinteresser er naturlig helse og teknologi. De to henger sammen blant annet fordi god teknologiforståelse gir bedre mulighet til å utnytte vestens høyteknologiske helsesystem. Jeg er utdannet ingeniør og jobber innen IT, psdigital as. Jeg liker bra teknologier som ikke forurenser og som ikke har helsemessige bivirkninger som stråling og giftige materialer.

Kompost lager biogass for oppvarming

Firmaet HomeBioGas har to produkter. En kompost for matavfall osv som produserer gass man kan drive en ovn eller komfyr med. Og de har et toalett som gjør det samme. Miljøvennlig og smart.

Turn your waste into clean energy. HomeBioGas Toilet Does Double Duty, Converting Waste To Cooking Fuel.

Jeg hørte første gang om dette systemet i et intervju med den israelske legen Adiel Tel-Oren. I foredragserie Unbreakable av filmskaperen Jonathan Otto.

Prof. Adiel Tel-Oren, Health and Nutrition Science Expert; Holistic Skin Scientist; World-Wide Lecturer to Doctors, Health Practitioners and the Public; Founder of the “Tel-Oren MucoCutaneous Therapy” a nonsurgical and nonmedical approach to to Skin and Mucous Lesions; Skin and Anti-Aging Diagnostics and Therapeutics Innovator; Functional Medicine Expert; and Natural Medicine Author. Professor at the University of Natural Medicine and the IAACN; Certified, Licensed Clinical Nutritionist; Board-Certified in Functional-Medicine, Clinical-Nutrition, Disability Analysis, Chelation-Therapy; Founder of Humanitarian Projects in Several Countries; Guide of Foraging and Trekking Expeditions, Ecological Projects, Retreat, Adventures.

Norkart datainnbrudd

Oppdatering 13. mai 2022. Norkart utsatt for datainnbrudd. En av deres søketjenester ble rammet 5. mai-2022. Uvedkommende har hatt tilgang til data fra Norges offisielle eiendomsregister. Dette betyr at data som navn, adresser, fødselsnummer og informasjon om hva man eier, kan være på avveie. Rammede er alle som eier eller fester tomt eller eiendom, eller har gjort det. Det er snakk om rundt 3,3 millioner mennesker. Over 60 prosent av befolkningen. Data som navn, adresser, fødselsnummer og informasjon om hva man eier, kan være på avveie. Norkart anbefaller at man sperrer kredittsjekk. Da er det vanskeligere for tyven å stjele din identitet og bestille mobiltlf abonnement eller kjøpe bil på kreditt i ditt navn. Man gjør dette online hos de 4 kredittsjekk firmaene: Bisnode: privatpersoner, Experian: Min Experian, Creditsafe: Min side, Evry: Frivillig kredittsperre. Mulig dette kan hjelpe noe. Dette datainnbruddet kan likevel skape problemer.

Viktor Schauberger

“Quite naturally, the water has shown us itself the way it wants to go, for its needs to be optimally ful­filled, and we should follow its wishes. For it is not technologys task to correct nature, but to copy it.” Viktor Schauberger.

Drikkevann fra saltvann

Oppdatering 5. mai 2022. MIT Engineers Created a Portable Device that Zaps Seawater to Make Drinking Water.

Militær StarWars laser fra Israel

Laser er unipolart lys. Laser kan brukes til mye blant annet medisinsk behandling. A laser differs from other sources of light in that it emits light which is coherent. In physics, two wave sources are coherent if their frequency and waveform are identical. yahoo Israel Builds Laser Weapon to Zap Threats Out of Sky. nytimes From science fiction to reality. After two decades of research and experimentation, Israeli defense officials now say they have a working prototype of a highpowered laser gun that can intercept rockets, mortar shells, drones and antitank missiles in flight.

Min wordpress

Man kan lærer mye IT teknologi av å ha en wordpress blogg.

Man kan lage en blogg fra scratch med html og CSS. Et problem er at det tar lang tid å legge til et nytt innlegg. Med WordPress går det fortere. Dette er et bloggsystem med en sql relasjonsdatabase i bunn og php kode. Her kan man lære mye programmering og annen datateknologi. I tillegg til å skrive.

Liste med tomt siste element

Det er en feil i WordPress der en liste får et tomt siste element. Løsningen er å gå inn i kodeeditoren (ctrl-alt-shift-m) og slette siste innslaget i listen manuelt. På github er dette wordpress gutenberg issue 12787.

Pingback

I WordPress er det automatisk pingback. Dette er en måte jeg kan få oversikt over hvilke andre internettsider som linker til en blogg artikkel jeg har skrevet. Dersom en annen WordPress side (som støtter pingback) linker til meg, vil denne siden automatisk sende en beskjed til min side (ping-rpc, ikke det samme som ping icmp). Dette vil da registreres på min side som en pingback. Det sees som et innslag i kommentarfeltet. Pingback fungerer også internt. Et vanlig eksempel kan være at jeg skriver en første artikkel om noe, eksempelvis Cannabis 101. Så skriver jeg en ny artikkel om Cannabis i Norge, og linker til Cannabis 101 artikkelen. Da vil det komme et innslag i kommentarfeltet i Cannabis 101 artikkelen om pingback, der det står Pingback: Cannabis i Norge. For å teste dette vil jeg nå legge inn en link til denne siden fra den første bloggposten jeg skrev her på bloggen (Hva legene gjør når de får kreft). Da skal det komme inn i kommentarfeltet på denne siden.

Flere Bash-kommandoer på en linje

Oppdatering 1. mai 2022. Jeg tar backup av denne nettsiden og av filene på min egen arbeidsstasjon en gang i døgnet. Jeg har et hjemmelaget bash script for hver av de to jobbene. De to scriptene kjører i Debian, installert som et Linux subsystem på Windows 10 (WSL). På en kommandolinje ønsker jeg kjøre begge scriptene.

  • Med ; kan man skille flere kommandoer. Eksempel: scr1.sh ; scr2.sh
  • Skill med &&. scr2.sh kjører bare dersom scr2.sh kjørte uten feil.
  • Skill med || (eksklusiv or)

Ternary (or more) operations on a single line:

  • [[ 1 -eq 1 ]] && echo true || echo false
  • [[ “${var}” == “string” ]] && ([[ “$(id -un)” == “root” ]] && echo ROOT || echo USER) || echo false

I use the && || method quite a lot.

Backup kommandolinje

Noen ganger har jeg noe gående på datamaskinen når jeg skal legge meg. Jeg vil at maskinen skal bli ferdig og så ta backup. En enkel kommandolinje setter på backup først av mine data (til min egen Synology), deretter av bloggen (til min egen arbeidsstasjon), om 4000 sekunder (altså om noe over 1 time). Jeg skriver ut dato og klokkeslett litt innimellom så jeg neste morgen kan se at alt har gått og at tidene ser riktige ut.

root@ramp2wi1:~/01bupr2/02syno01# sleep 4000;date;./psb21s1.sh ;date;../03helset/wpbup03.sh pw;date

mysqldump og tabell colum_statistics

Oppdatering 11. mai 2022. helsetypen.no er en wordpress side. Den består av en mysql (nå kalt Mariadb) database der innholdet (bloggposter, kommentarer) er lagret. Datakoden som bruker databasen er skrevet i php. Jeg tar backup av både database og php kode hvert døgn med et egenlaget script som kjører programmet mysqldump. Det genereres to filer, en database backup og en php backup. Begge filene lastes ned til min maskin lokalt. Dersom helsetypen.no webserveren blir hacket eller krasjer eller noe skjer så har jeg en backup et annet sted og kan enkelt få alt opp igjen.

Idag fungerte plutselig ikke backupen: mysqldump:

Couldn’t execute SELECT COLUMN_NAME FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS WHERE SCHEMA_NAME = helsetypenxxxx AND TABLE_NAME = wp_commentmeta; Unknown table ‘COLUMN_STATISTICS’ in information_schema (1109)

Tabellen column_statistics i databasen information_schema eksisterer ikke. Da jeg ikke har endret noe hos meg virker det rimelig at feilen er på webserveren. Kanskje er den oppdatert og det er en ny versjon av mysqldump. Kanskje er det nå satt et flagg som gjør at mysqldump forsøker å dumpe denne tabellen. Og at den ikke eksisterer. mariadb dot com dumpmysqldump. zenidas ukjent tabell column_statistics. serverfault slå av column_statistics dump permanent. dev dot mysql dot com column_statistics muliggjør sql ANALYZE TABLE statements.

mysqldump –version –> mysqldump Ver 8.0.29

Løsningen ble: mysqldump –column-statistics=0 dbnavn -ubrukernavn -hdbservernavn -p

CSS test captiontext bakgrunn

Oppdatering 24. mars 2023. Jeg laget en enkel CSS klasse .captiontext der jeg satte bakgrunnen til lysegrå. For å se om det fungerte. Viste seg at dette kom med på endel av de nyeste bloggpostene. Men ikke på alle. Og ikke på de gamle bloggpostene. Så her er det noe som ikke fungerer helt som det skal. Starting with WordPress 4.7, you can now add custom CSS to your own theme from the Appearance Customize Screen, without the need for additional plugins or directly editing themes and child themes. Just choose the Additional CSS tab when customizing your current theme to get started.