feil oppigjennom

 • asbest
 • Lobotomi
 • Thalidomid. Thalidomid gjorde stor skade i Tyskland og England. USA ble ikke så hardt rammet fordi Frances Kelsey, ansatt i FDA, hadde motforestillinger mot å godkjenne middelet for bruk i USA.
 • DES – diethylstilbestrol – gitt til gravide, hadde bieffekter på barnet. Det ble gitt for å hindre blødninger og dermed aborter under svangerskapet. Det viste seg å ikke fungere til formålet, samtidig som det ga økt kreftrisiko for både jente og gutte avkommet.
 • tobakk, sigaretter å betrakte som ok
 • amalgam
 • forebygge ved å legge amalgam på friske tenner
 • DDT sprøytemiddel
 • teflon
 • blybensin
 • blymaling
 • glyphosphate?
 • chemtrails?
 • stråling fra mobiltelefoner osv?
 • ta røntgen av føtter for å bestemme skostørrelse i skobutikken.
 • Tvangsvaksinering. Nuremberg koden ble gjeldende etter Tysklands bestialske medisinske eksperimenter under 2. verdenskrig. Uten frivillige samtykke fra pasienten er det ikke lov å medisinere eller behandle. Det er 10 punkter, punkt 1 sier: “The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.” Bill Gates har allerede brutt denne loven en rekke ganger, også som privatperson. Han har ingen politisk myndighet og er ikke medisinsk utdannet. Da er han å betrakte som en kvakksalver. Han har ikke lov til å komme med påstander om hvordan en vaksine kan forebygge sykdom eller forhindre sykdom. FN ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights, Artikkel 7: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”
 • Amputere galleblæren ved galleblære smerter og anre relaterte tilstender. Dette er vanlig praksis også idag. Istedenfor å gjennomføre liver-gallbladder flusher, en naturlig, billige, enkel måte å få ut gallestein på.
 • Forebyggelse av blindtarm betennelse og informasjon om hva man gjøre dersom dette oppstår. Slik at man kan unngå å amputere blindtarmen hos så mange. Det er en grunn til av vi har denne kroppsdelen.
 • Overdreven bruk av keisersnitt ved fødsler, samt andre arrangementer rundt fødsler. Fører til traumer hos både mor og barn.
 • Vanlig sukker istedenfor Xylitol.
 • Timerosal som konserveringsmiddel i vaksiner istedenfor å lage enkelt doser uten konserveringsmiddel. Man påførte, og påfører, barn autisme og andre skader for økonomisk vinning.
 • Vaksiner generelt. Har introdusert sykdom istedenfor å fjerne de.
 • Aluminium som adjuvans i vaksiner. Gir autisme og andre nerveskader.
 • Vaksinering av militærpersonell. Se filmen: Vaccine syndrome av Scott Miller. Hørte om dette på Vaccines Revealed. Vaksinering av voksne –Joel Sprechman fikk alvorlig tarmsykdom Ulcerative Collitis sannsynligvis som følge av vaksiner. Hørte om dette på microbiomesummit dag6.