Gener

gener-banner

Jeg tok 23andme gentest i 2009.

Et menneske får ett DNA molekyl fra mor og fra far. Man har altså to forskjellige DNA molekyl. Hvert DNA molekyl har en geometri der det er lagret i 23 separate deler – 23 kromosomer. De to DNA molekylene danner også en yttre geometri der de er lagret i 23 kromosompar.

Fra min 23andme gentest:

  • Jeg har en MTHFR mutasjon. På mitt ene DNA har jeg c677t mutasjonen. På det andre DNA molekylet har jeg a1298c mutasjonen. Som et resultat av dette har jeg litt høy homocystein på blodprøver.
  • Jeg har ofte lav jern på blodprøver. Er dette et resultat av gener?

Ett DNA molekyl inneholder et komplett sett med gener for å lage og vedlikeholde et menneske.

Denne siden er under arbeid.

Banner bildet: Ideogram of human chromosome. Chromosome 1 highlighted. G-band, 850 bphs (bands per haploid set). Black and gray: Giemsa positive. Red: Centromere. Light blue: Variable region. Fra https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ideogram_human_chromosome_1.svg.

Oppdatering 3/9-2020: akkurat hatt zoom konsultasjon med Bob Miller i Tree Of Health. Og fått mer informasjon om genetisk status. Oppdatering kommer. De to viktigste tingene ha sa var:

  • Jeg har en gendefekt som gjør at jeg lager perioxynitrite istedenfor nitricoxide. Dette fører til inflammasjon.
  • Jeg har en defekt som gjør at jeg ikke bryter ned histaminer. Så det betyr at jeg må forsøke å unngå dannelse og inntak av histaminer. For mye histaminer betyr inflammasjon.

Det som er litt rart er at når jeg måler CRP på blodprøver, et mål på inflammasjon, så er den alltid lav og fin. Bob Miller traff heller ikke så godt da han utfra genene mine forsøkte å si hvilke symptomer jeg hadde. Det første han lurte på var om jeg hadde trøbbel med varme (nei), kalde hender og føtter (hadde det før for flere år siden men ikke særlig nå mer), om jeg var anxious (nei). En ting han traff på var at han mente jeg kunne ha water retention. Han spurte om jeg hadde merker rundt leggene når jeg tok av sokkene om kvelden. Ja det har jeg. Men resten traff han dårlig på. Jeg skal gjøre en mer fullstendig analyse av dette bare jeg får tid. Det var en interessant samtale. Jeg tror gener spiller en rolle men det er helt sikkert en jobb å gjøre for å forstå hvordan geninformasjon kan brukes.

Oppdatering 12. september 2021. Jeg har tatt en OralDNA test av munnens microbiome (ca 2018). Den viser en genetisk variant som disponerer meg for ubalanse i munnens microbiome, samt for tannkjøttbetennelse. Jeg har mye plakk. Men ikke særlig tannkjøttbetennelse. Plakk er en biofilm av den patogene sorten. Plakk og andre ubalanser i munnens mikrobiome kan lekke bakterier til andre deler av kroppen og kan således være en årsak til sykdom andre steder i kroppen enn i munnen. Det er velkjent at hjerteproblemer, tror det er først og fremst er betennelse i hjerteventiler (klaffer), har en sammenheng med munnproblemer. Også andre steder i kroppen mistenker man sammenhenger, eksempelvis med Alzheimer.

One thought on “Gener”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *