Kvikksølvforgiftning

Jeg har vært eksponert for kvikksølv fra

  • Amalgamfyllinger. Jeg hadde amalgam i 5 tenner (16, 26, 36, 46, 47).
  • Tunfisk. Jeg spiste MYE tunfisk i tenårene og tyveårene, gjerne rett fra boksen.
  • Vaksiner. Ifølge helsekortet fikk jeg rundt 20 stikk da jeg var liten, det første da jeg var 3 måneder. Jeg fikk også et stikk i 2003 før jeg dro til Brasil.
  • Kvikksølv fra mor under svangerskapet. Jeg var førstefødt og således utsatt for dette.
  • Tatoveringsfarge. Jeg fikk en tatovering i 1991 i USA, San Diego. Motivet var guns-n-roses. Rosen har rødt i seg. Tatoveringsfarger inneholder ofte tungmetaller og den røde fargen inneholder kvikksølv.

Jeg sanerte amalgamfyllinger i 2009-2010. Det skjedde uten kofferdamduk, men med avsug. Jeg ble hverken bedre eller dårligere i månedene etter dette, så da tror jeg at det gikk bra. Tannlegen som sanerte fortalte at flere av fyllingene så slitt ut. Jeg tror at mine fyllinger har lekket mer enn gjennomsnittet, men også at jeg har ok avgiftningsevne mhp kvikksølv.

Jeg tror jeg har/har hatt en kronisk kvikksølvforgiftning på bakgrunn av

  • symptomer
  • symptomutvikling (blitt verre sakte men sikkert)
  • hårprøver tatt i 1998 og 2009
  • infeksjoner – som er vanlig å få dersom man har kronisk kvikksølvforgiftning: candia, sibo, parasitter, kavitasjoner.
  • jeg har testet negativ for lyme (borreliose). Symptomene er liknende, men jeg har ikke hatt typiske lyme symptomene som sterker smerter som beveger seg fra sted til sted.

Jeg tror kvikksølvforgiftningen er viktigste “root cause”, hovedårsaken, til de helseproblemene jeg har opplevd. Andre ting kan også ha spilt inn, men uten kvikksølvforgiftning hadde jeg neppe endt opp der jeg gjorde.

Dessverre finnes det ikke en entydig test for kronisk kvikksølvforgiftning. Det finnes mange forskjellige tester, men ingen gir et entydig, sikkert svar.

Symptomer

Jeg har hatt symptomer som sakte men sikkert ble verre, år for år. Her er årstallet da symptomet begynte markert i parentes:

  • Spredte “diffuse” symptomer uten noen åpenbar årsak og sammenheng. Dette er typisk ved kvikksølvforgiftning.
  • Problemer med å se folk i øynene. Jeg har ikke sett dette beskrevet for andre før. Det var veldig ubehagelig. I ettertid ser jeg det som psykisk eller et symptom i nervesystemet. Det begynte på videregående (1990).
  • Utslett i ansiktet, mellom hake og underleppe (1996). Det varte i mange år. Jeg holdt i det i sjakk med en kortisonkrem jeg fikk av legen.
  • Kalde hender og føtter. Det begynte i Accenture (1999) og ble verre da jeg jobbet hjemmefra (2005). I ettertid ser jeg det som et symptom på hypothyroid (underaktiv skjoldbruskkjertel), noe jeg senere også testet positivt på med blodprøve. Jeg tror det ble verre i 2005 fordi da jobbet jeg hjemmefra, i en leilighet med veldig mye stråling.
  • Sensitiv for stråling. Det begynte da jeg fikk min første mobil (1998) – jeg fikk med en gang vondt i hodet da jeg brukte mobilen. Med handsfree gikk det greit. Senere påvirket stråling søvnen min (ca 2003) og jeg hadde også smerter og tette bihuler (2006).
  • Problemer med mat. Følt meg dårlig etter å ha spist. Hvis jeg spiser”sent” får jeg veldig dårlig søvn. Rundt 2008-2012 tok det 2 dager å rette opp etter en slik natt. (1995)
  • Hårtap (2004)
  • Brainfog – vanskelig å konsentrere seg (2005)
  • Problemer med å ta beslutninger (2005)
  • Utmattelse, utbrenthet (2004)
  • Aggresjon mot andre mennesker – ofte mot folk jeg ikke kjente og som bare ønsket å være hyggelige (2004)
  • Depresjon (2004). Jeg var i denne forbindelse med på et forsøksprosjekt mot vinterdepresjon der jeg fikk milde antidepressive tabletter. Min lette depresjon varte 1 år og forsvant da jeg byttet jobb.
  • Problemer med søvn. Lite effektiv søvn. (2004)
  • Vondt i testikkel (2005)
  • Vondt i ledd (albuer, knær) (2005)
  • Stiv i muskler (rygg, skuldre, bryst) (2005)
  • Kraftig utslett på beina (2004). Det varte i underkant av 1 år.

Blodprøver

Jeg har gjort mange blodprøver underveis, og de kommer alltid tilbake stort sett normale. Selv om jeg har hatt mange symptomer og ikke følt meg bra i det hele tatt.

Eksempelvis har magnesium stort sett vært normal. Ingen lege har sagt at jeg har magnesiummangel og burde ta magnesium tilskudd. Derimot på hårprøven er magnesium veldig lav. Da jeg forsto dette, begynte jeg å ta magnesium tilskudd, og følte en forandring til det bedre med en gang. Etter dette begynte jeg å tvile på gyldigheten av blodprøver. Og på legene.

For meg har hårprøver vist seg å gi bedre informasjon enn blodprøver.

En blodprøve er et øyeblikksbilde. En hårprøve derimot viser et gjennomsnitt over noen måneder (den tiden det har tatt for håret som sendes inn til laboratoriet å gro ut). Hårprøven må tolkes i lys av hva slags belastning man har vært utsatt for i perioden, og også andre faktorer. Hårprøver kan være kompliserte å tolke.

En vanlig (uten provokasjon) blodprøve er ikke egnet til å diagnostisere kvikksølvforgiftning. Selv om man er kvikksølvforgiftet vil en slik prøve vanligvis vise lave verdier av kvikksølv i blodet. Dette er fordi kvikksølv lagres i organer når forgiftningen er blitt kronisk, og befinner seg i liten grad i blodet.

Blodprøve 2012-10-09 Fürst Laboratorium
Blodprøve 2012-10-09 Fürst Laboratorium

Figuren ovenfor viser måling av kvikksølv i blod i 2012. Nivået er lavt, selv om symptomer og hårprøver tyder på kronisk kvikksølvforgiftning.

Hårprøver

Nedenfor følger noen sentrale hårprøver.

Hårprøve 1998-08-17 TEI
Hårprøve 1998-08-17 TEI

Hårprøve 1998, da jeg var 26. Dette var rett etter studiene. Jeg hadde 7 amalgamfyllinger i munnen på dette tidspunktet. Prøven viser veldig høy kvikksølv (Hg). Også kobber (Cu) og sølv (Ag) er vedlig høye. Amalgam inneholder både kvikksølv, kobber og sølv. Det som kommer ut i håret er et mål på innholdet i cellene (og ikke i urin, blodplasma osv). Håret er en måte kroppen kan avgifte på – det er dødt materiale som kroppen kvitter seg med. Jeg tolker denne prøven som at jeg har en høy kvikksølvbelastning fra ikke så mange fyllinger, men som til gjengjeld lekker mye. Kroppen viser god avgiftningsevne.

Jeg vet ikke hvorfor magnesium (Mg) er så høy. Kanskje fordi Mg forbrukes i forbindelse med avgiftningen.

Hårprøve 2009-09-25 TEI
Hårprøve 2009-09-25 TEI

Hårprøve 2009. Jeg har de samme amalgamfyllingene. Kvikksølv er fortsatt forhøyet, men ikke så høy som i 1998. Belastningen, amalgamfyllingene og annet, er omtrent uendret. Men kroppens evne til avgiftning er sannsynligvis redusert etter høy belastning over lang tid. I 1998 var jeg stort sett frisk, i 2009 ikke frisk. Vi ser at mineralene er i gjennomsnitt mye lavere enn i 1998. Dette kan være årsaken til redusert avgiftningskapasitet. Magnesium er veldig, veldig lav. Dette er et mineral som er svært viktig, spesielt for avgiftning. Jeg fikk magnesiumtilskudd med en gang etter denne prøven, og merket iløpet av få dager at det var noe jeg behøvde. At både Kalsium, Magnesium, Natrium og Kalium er lave er ugunstig og et vanlig mønster for folk som er kronisk syke. Det kalles “4 lows”. Dette er noe man ønsker å komme seg ut av.

Hårprøve 2011-04-12 TEI
Hårprøve 2011-04-12 TEI

Hårprøve 2011. Etter at jeg har sanert amalgamfyllingene – amalgam er byttet ut med materialet Tetric Evo Ceram. Jeg har også sluttet å spise tunfisk. Kvikksølvbelastningen er altså nå mye lavere. Da er det naturlig at det som går ut av kroppen går ned, noe søylen for Hg viser. Når det ikke er noen ytre belastning vil det som avgiftes og dermed synes på hårprøven komme fra kvikksølv lagret i kroppen. Jeg har helt sikkert endel kvikksølv lagret, etter mange år med amalgam og andre kilder. Når søylen for kvikksølv da er nesten null tyder det på dårlig evne til avgiftning. Det er fortsatt “4 lows”.

Hårprøve 2018-12-13 ARL
Hårprøve 2018-12-13 ARL

Hårprøve 2018. Siden 2011 har jeg tatt hårprøve hvert halvår. Til tross for mange tiltak har jeg ikke klart å komme ut av “4 lows”. På den siste hårprøven når dette skrives, som ble tatt i desember 2018, er jeg ute av “4 lows”. Jeg tror dette er et resultat av at jeg har gått på en parasittkur og blitt kvitt parasittbelastning. Parasitter stjeler næringsstoffer.

Prøven viser også at kvikksølv og aluminium avgifter. Jeg har lav ytre eksponering for kvikksølv (ingen amalgam, spiser kun fisk som sardiner som har lav forurensning) så da tror jeg at det som vises på hårprøven kommer fra lagere i kroppen.

Laboratoriet TEI (Trace Elements Incorporated) måler sine nivåer i “milligram prosent”, dvs milligram per 1/100 gram hår. En milligram-prosent (mg%) er 10 parts-per-million (ppm). Også laboratoriet ARL (Analytical Research Labs) angir nivåene i mg%. Så rapportene fra de to laboratoriene kan sammenliknes direkte.

Andy Cutler har laget en program for kvikksølv avgiftning – Cutler protokollen, eller ACC – Andy Cutler Chelation. Han har skrevet to bøker, “Amalgam Illness” og “Hair Mineral Interpretation”. Den siste boken omhandler hvordan man kan diagnostisere kvikksølvforgiftning fra hårprøver. De fleste av mine hårprøver tilfredsstiller kriteriene han setter opp for kvikksølv forgiftning.

Infeksjoner

Dersom man har kvikksølvforgiftning er det vanlig å også pådra seg infeksjoner. Jeg har hatt følgende infeksjoner:

  • Bakterieubalanse i tarmen (microbiome).
  • Candida – for meg artet dette seg som en soppubalanse i tarmen, og som munnskoll (hvite sår i munnen).
  • SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)
  • Parasitter
  • Kavitasjoner

Årsaken til at man får infeksjoner er fordi kvikksølv skaper et gjestmildt miljø for patogener.

Det er også en teori som sier at kroppen åpner opp for patogener fordi de binder kvikksølv, slik at kroppen avlastes. Jeg gikk på en 3 år lang candida kur og i et helt år (2014) hadde jeg metallsmak i munnen. Så jeg lurer på om dette hadde å gjøre med at metaller ble frigitt da candida døde.

Avgiftning

Da jeg forsto at jeg var kvikksølvforgiftet forsøkte jeg å finne ut hvordan man kunne bli kvitt kvikksølv fra kroppen. Jeg kom blant annet over ACC – Andy Cutler Chelation. Dette er en avgiftningsprotokoll med DMSA og ALA. Jeg prøvde denne protokollen i et halvt år (2010) men ble ikke bedre, snarere verre. Jeg tror at årsakene til at dette ikke fungerte for meg var at jeg var i dårlig forfatning og kroppen var ikke tilstrekkelig forberedt på dette avgiftningsprogrammet:

  • Jeg hadde infeksjoner (som jeg på det tidspunktet ikke kjente til): candida, sibo, parasitter, kavitasjoner.
  • Jeg tok tilskudd men tror ikke kroppen tok opp næringen i særlig grad, på grunn av parasitter og candida.
  • Avgiftningsorganene, lever, nyrer (meget viktig ved ACC), hud, lunger var ikke i god tilstand. Jeg hadde blant annet massivt med gallestein, noe som gjør at flyten av galle fra lever til galleblære til tarm ikke går som den skal.

Det finnes flere ACC forum på internett. De bærer litt preg av å være en kult der det er kun ett riktig svar på alt – ACC. Kritiske spørsmål fører fort til uthengning og utestengelse. For meg er dette en indikasjon på at metoden ikke er så bra som man vil ha det til.

Jeg droppet ACC og begynte å undersøke alternativer. Blant annet leste jeg mye om alternativ kreftterapi. Liver-gallbladder flush leste jeg først om hos tannlegen William Donald Kelley.

For meg har det vært veldig viktig å etablere en daglig/ukentlig/månedlig/årlig rutine der kroppen næres opp og eliminasjonsorganer styrkes. Med en slik livsstil oppnår man også en skånsomt avgiftning, samtidig som kroppen styrkes. Elementer her er søvn og døgnrytme, økologisk diett og aller helst biodynamisk, intermittent fasting, frisk luft, rent vann, holde seg hydrert, morgenrituale med enkel yoga og frisk luft og kontakt med jorda, trening når man har energi til det, unngå stråling, unngå så godt det lar seg gjøre plast, eksos, vaskemidler og andre kjemikalier, etc.

  • Hvis man er forstoppet er det viktig å løse dette før man begynner å avgifte. Kan gjøres med magnesium-tilskudd, spesielt magnesium-citrate virker avførende. Det er ikke farlig å ta mye magnesium fordi det lagres ikke i kroppen – får man for mye blir man løs i magen og det går i toalettet. Også C-vitaminer virker avførende dersom det tas i store nok mengder.
  • Badstu styrker eliminasjon av toksiner gjennom huden.
  • Liver-gallbladder flush styrker lever-galle-tarm systemet, som er viktig både for eliminasjon og fordøyelse. Coffee enema avgifter lever og gir økt produksjon av glutathione, som er viktig for avgiftning.
  • Det er fint å styrke nyrene fordi disse er sensible organer – gjøres ved å holde seg hydrert, drikke urtete som styrker nyrene, ta urte kosttilskudd som styrker nyrene.
  • Lymfesystemet kan styrkes ved å holde seg i bevegelse. Spesielt er det bra å hoppe på trampoline. Man kan få lymfemassasje hos en som kan dette, eller man kan gjøre det selv, eksempelvis på halsen, for å bedre avgiftning av hjernen.

Jeg har hatt infeksjoner som det har vært svært viktig å behandle – med urter: candida, sibo og parasitter. Og med liver-gallbladder flush – bedrer “drainage” i lever-galleblære-tarm og kan også eliminere parasitter. Urin theraphy.

Infeksjonene kommer som et resultat av en kropp som er forgiftet. Så det er viktig å avgifte. I tillegg til en god livsstil finnes det mange protokoller for avgiftning av tungmetaller, plantevernmidler og andre gifter: Klinghardt, Christopher Shade og Quicksilver Scientific, Dr. Daniel Pompa, Dr Todd Watts og Jay Davidson (bioactive carbon), med flere. En enkel, ufarlig måte å komme igang med avgiftning er å ta “binders”, for eksempel rett før man legger seg om kvelden. “Binders” er grunnleggende for enhver avgiftningsprotokoll, billig og lite risikabelt.

Min tilnærming er å rotere mellom slike protokoller. Da varieres belastningen på kroppen – og det er bra, fordi slike protokoller vil ofte også fjerne næringsstoffer. Det er også bra å rotere fordi da lærer man mer om hva som fungerer for en selv. Vi er alle forskjellige.

En lang vannfaste er en fantastisk måte å avgifte på. Lange vannfaster kan være farlig dersom man ikke gjør det riktig, spesielt når man bryter fasten, så man må lese seg opp på forhånd. Og begynne med korte faster.

Jeg tror det er vanskelig å lykkes med avgiftning uten å først ha brukt nok tid på det grunnleggende – etablere en livsstil der kroppen forberedes og styrkes.

Jeg tror også traumer og andre psykiske ting kan spille inn for hvor godt kroppen avgifter. Dette er ting jeg jobber med når dette skrives.

Referanser

  1. Andy Cutler: Amalgam Illness – diagnosis and treatment (1999)
  2. Andy Cutler: Hair Test Interpretation – finding hidden toxicities (2004)