root cause

 • Scar tissue (christine schaffner på chronic lyme summit 3)
 • amputasjoner
 • genetikk
 • epigenetikk
 • mercury-toxicity: amalgam, fish, vaccines, from mother during birth, from airpollution, red in tattoo, in water to clean lenses, from mercury spills in school and laboratory (chris shade)
 • root canal
 • kavitasjon
 • kjeven, bittet. Et misdannet bitt. jmf Dwight Jennings and the jaw.
 • Developmental trauma. Jmf Body keeps the score av Bessel van der Kolk. Og andre.
 • Akutte traumer. Bilulykke, krigshendelse etc som kan gi PTSD.
 • metaller i munnen – titan, tin etc. dårlig tannlegearbeid. farlig sanering av amalgam
 • psykiske ting i eget liv
 • Problemer under svangerskap. Eksempelvis mor underernært. Alkohol. Narkotika. Mor med feilstillinger i bittet gir et miljø med substans-p. Mor gis vaksine under svangerskapet (eks influensa) – barnets immunsystem begynner i mors liv og å gi mor vaksiner under svangerskapet tukler med barnets immunsystem, jmf Susan Humphries.
 • Komplikasjoner under fødselen. Keisersnitt. Navlestreng rundt hodet (som jeg opplevde). Setefødsel. Det å kutte navlestrengen rett etter fødsel – ingen andre dyr gjør dette – det hindrer at barnet mottar 1/3 av blodet sitt samt å få en infusjon med stamceller (stamceller høstes idag faktisk fra navlestrengen), jmf Susan Humphries. Å gi vaksiner rett etter fødsel. Å bryte babyens hud rett etter fødsel med nåler etc – traumatisk mm. Etc.
 • Vaksiner, både for liten og for stor. Men aller mest for de små. Andrew Wakefields påvisning av sammenhemg mellom MMR og de som fikk MMR tidligs og afroamerikanske gutter ble bekreftet av CDC varsleren Willam Thompson i 2014.
 • Manglende morsmelk.
 • Manglende stimulans i de første leveårene. Manglende tilknytning til en omsorgsperson (ref Body keeps the score boken).
 • family constellation
 • Infeksjoner: retrovirus, parasitter, lyme, ukjent infeksjon.
 • iron toxicity. copper.
 • Bly fra mor pga hun var eksponert (eks fra blybensin) og det lagret seg i skjelettet.