root cause

 • Scar tissue (christine schaffner på chronic lyme summit 3)
 • amputasjoner
 • Skader på lymfesystemet fra operasjoner. Lymfesystemet er et væskenettverk i kroppen. Vi har rundt 5 liter blod i kroppen og rundt 3 ganger så mye lymfevæske, 15 liter. Lymfeårene er ofte tynnere enn blodårene. Cellene tar opp næring og oksygen fra mikroarterier blod. Væsken som ikke tas opp fordeles til lymfesystemet (toksiner, infeksjoner) og mikrovener. Herfra flyter toksiner i lymfevæsken til lymfenoder for rensing etc. Hvis man under en operasjon skader lymfenettverket vil dette forandre flyten. Man kan ende med opphovnede områder på kroppen (lymfeødem, lymphedema) og dårligere avgiftning. Dermed kan dette være en rotårsak til påfølgende lidelser. Lymfe node sparende kirurgi er en teknikk for å unngå slike skader.
 • genetikk
 • genetikk for munnhelse. Man kan genetisk være disponert for ubalanser i munnens microbiome. Jeg er det selv. Bakterieubalanser i munnen kan lekke til resten av kroppen (på samme måte som med rotfylling). Og gi opphav til sykdom også andre steder i kroppen. Man vet at det er en sammenheng mellom hjerteproblemer og munnhelse. Man mistenker også andre sammenhenger, eksempelvis med Alzheimer.
 • biofilm i munn og kropp. Jeg har mye plakk på tennene (en type bilfilm). Og sannsynligvis også inne i kroppen (som jeg har sett når jeg har gjort parasittprogrammer og kaffe enema, se bilder i andre innlegg på denne bloggen).
 • epigenetikk
 • mercury-toxicity: amalgam, fish, vaccines, from mother during birth, from airpollution, red in tattoo, in water to clean lenses, from mercury spills in school and laboratory (chris shade)
 • root canal
 • kavitasjon
 • kjeven, bittet. Et misdannet bitt. jmf Dwight Jennings and the jaw.
 • Developmental trauma. Jmf Body keeps the score av Bessel van der Kolk. Og andre.
 • Akutte traumer. Bilulykke, krigshendelse etc som kan gi PTSD.
 • metaller i munnen – titan, tin etc. dårlig tannlegearbeid. farlig sanering av amalgam
 • psykiske ting i eget liv
 • Problemer under svangerskap. Eksempelvis mor underernært. Alkohol. Narkotika. Mor tar thalidomid – mellom dag 20 og 24 kan det gi autisme. Og mange andre ting. Thalidomide embryopathy. Mor med feilstillinger i bittet gir et miljø med substans-p. Mor gis vaksine under svangerskapet (eks influensa) – barnets immunsystem begynner i mors liv og å gi mor vaksiner under svangerskapet tukler med barnets immunsystem, jmf Susan Humphries. Mor får amalgamfylling under svangerskapet, jmf HelseS. Mor tar antibiotika under svangerskapet jfm Peter Mandel, Rosemary Bourne på bodyelectricsummit2. Antibiotic use in pregnancy linked to childhood asthma risk. Antibiotic exposure in mid- to late pregnancy was consistently associated with childhood asthma in vaginally born children and the association appeared to be modified by mode of delivery, Cecilie Skaarup Uldbjerg, MPH, of the department of public health research unit for epidemiology at Aarhus University, Denmark, and colleagues wrote. https://www.healio.com/news/primary-care/20210222/antibiotic-use-in-pregnancy-linked-to-childhood-asthma-risk?eType=EmailBlastContent&eId=44b88b10-0304-44d4-b3d9-e36520badfd4
 • Komplikasjoner under fødselen. Keisersnitt. Navlestreng rundt hodet (som jeg opplevde). Setefødsel. Det å kutte navlestrengen rett etter fødsel – ingen andre dyr gjør dette – det hindrer at barnet mottar 1/3 av blodet sitt samt å få en infusjon med stamceller (stamceller høstes idag faktisk fra navlestrengen), jmf Susan Humphries. Å gi vaksiner rett etter fødsel. Å bryte babyens hud rett etter fødsel med nåler etc – traumatisk mm. Etc.
 • Vaksiner, både for liten og for stor. Men aller mest for de små. Andrew Wakefields påvisning av sammenhemg mellom MMR og de som fikk MMR tidligs og afroamerikanske gutter ble bekreftet av CDC varsleren Willam Thompson i 2014. Nerveskader.
 • Manglende morsmelk.
 • Manglende stimulans i de første leveårene. Manglende tilknytning til en omsorgsperson (ref Body keeps the score boken). Childhood trauma.
 • family constellation
 • Infeksjoner: retrovirus, parasitter, lyme, ukjent infeksjon.
 • iron toxicity. copper.
 • Bly fra mor pga hun var eksponert (eks fra blybensin) og det lagret seg i skjelettet.
 • Diett med sukker. Sukker metaboliseres som en gift i kroppen jmf Hexeberg boken Nytt syn på kolesterol. Sukker gir diabetes og mange andre kroniske sykdommer.
 • Andre dårlige dietter med giftstoffer i.