root cause

 • Scar tissue (christine schaffner på chronic lyme summit 3)
 • amputasjoner
 • genetikk
 • epigenetikk
 • mercury-toxicity: amalgam, fish, vaccines, from mother during birth, from airpollution, red in tattoo, in water to clean lenses, from mercury spills in school and laboratory (chris shade)
 • root canal
 • kavitasjon
 • kjeven, bittet. Et misdannet bitt. jmf Dwight Jennings and the jaw.
 • Developmental trauma. Jmf Body keeps the score av Bessel van der Kolk. Og andre.
 • Akutte traumer. Bilulykke, krigshendelse etc som kan gi PTSD.
 • metaller i munnen – titan, tin etc. dårlig tannlegearbeid. farlig sanering av amalgam
 • psykiske ting i eget liv
 • komplikasjoner under fødselen. Keisersnitt. Navlestreng rundt hodet. Setefødsel. Etc.
 • Problemer under svangerskap. Eksempelvis mor underernært. Alkohol. Narkotika. Mor med feilstillinger i bittet gir et miljø med substans-p.
 • Manglende morsmelk.
 • Manglende stimulans i de første leveårene. Manglende tilknytning til en omsorgsperson (ref Body keeps the score boken).
 • family constellation
 • Infeksjoner: retrovirus, parasitter, lyme, ukjent infeksjon.
 • iron toxicity. copper.