root cause

 • Scar tissue (christine schaffner på chronic lyme summit 3)
 • amputasjoner
 • genetikk
 • epigenetikk
 • mercury-toxicity: amalgam, fish, vaccines, from mother during birth, from airpollution, red in tattoo, in water to clean lenses
 • root canal
 • kavitasjon
 • kjeven, bittet. Et misdannet bitt.
 • metaller i munnen – titan, tin etc. dårlig tannlegearbeid. farlig sanering av amalgam
 • psykiske ting i eget liv
 • problemer under svangerskap og fødsel. Manglende morsmelk. Manglende fysisk og psykisk tilknytning til mor og far.
 • family constellation
 • retrovirus
 • iron toxicity. copper.
 • parasitter
 • lyme
 • ukjent infeksjon