Elektroakupunktur hos Kamilla Hill

Energimedisin er vestlige versjoner av kinesisk medisin. Energiflyten i kroppen er sentralt. Elektroakupunktur måler elektrisk motstand i energimeridianenes akupunkturpunkter.

Kamilla Hill holder til i Drammen og arbeider med elektroakupunktur, bioresonans og homeopati. Dette er innenfor energimedisin. Noe jeg stadig undersøker. Kamillas hjemmeside er https://kamillahill.no. Så langt har langt har jeg vært hos henne to ganger, høsten 2018 og høsten 2019. Jeg ble anbefalt Kamilla Hill av tannlege Pål Hermansen.

Elektroakupunktur er en metode for å diagnostisere sykdom og ubalanser (begynnende sykdom) i kropp og organer. Metoden benytter kroppens energi meridianer og de tilhørende akupunkturpunktene.

Bioresonans benyttes både for diagnostisering og behandling. Kroppen påføres helbredende frekvenser fra en maskin i form av strøm og spenningspulser. Med elektroakupunktur kan man måle at ubalanser reduseres når riktige frekvenser settes på. Etter diagnose kan man sette på et program som varer i et kvarters tid med de samme frekvensene. Dette vil fungere som behandling.

Kamilla Hill benytter ikke vanlige homeopatiske preparater. Hun benytter en form for energi homeopati. En flaske med rent vann tilføres de helbredende frekvensene. Frekvensene endrer strukturen på vannet på molekylnivå. Vannet lagrer på den måten frekvensene. Pasienten tar med seg flasken og tar en pipette 2 eller 3 ganger om dagen i en periode. Dette er også en måte å tilføre kroppen helbredende frekvenser.

Elektroakupunktur

Kroppens energi meridianer er et konsept fra kinesisk medisin. Meridianene er baner i kroppen der livsenergi flyter – muligens elektrisk energi. Hver meridian har tilhørende akupunkturpunkter. Dette er punkter på huden der meridianen kan manipuleres. Meridianene og akupunkturpunktene er i kinesisk medisin assosiert med organer.

Reinhard Voll var en tysk forsker som målte elektrisk motstand i punkter på huden. Det ble dannet en lukket krets ved at pasienten holdt katoden i en hånd mens Voll berørte punkter på huden med anoden. Han fant at resistansen var mye mindre i akupunkturpunktene enn ellers. På denne måten kunne han lokalisere og kartlegge kroppens meridianer og akupunkturpunkter. Han bekreftet de kinesiske meridianene og punktene og fant også noen flere, kalt Voll meridianer.

Videre fant Voll at resistansen varierte dersom det assosierte organet var sykt eller i ubalanse. Denne variasjonen kunne rettes opp ved å påvirke pasienten med en helbredende frekvens. Denne frekvensen påføres pasienten ved at pasienten holder en helbredende substans (“medisin”) i hånden. Man behøver ikke spise substansen. Det er nok at man mottar frekvensene som den sender ut. Man finner riktig substans ved å prøve flere kandidater og se når resistansmålingen påvirkes.

Neste spørsmål er – hva er årsaken til ubalansen? Kandidater kan være parasitter, stråling, patogene bakterier etc. Jeg tror man kan finne ut dette ved at pasienten holder en av kandidatene i et glass i hånden. Pasienten påvirkes på den måten av dennes egenfrekvenser. Hvis kandidaten er et problem for pasienten vil det oppstå resonans, og det kan registreres på elektroakupunktur målingen.

Volls form for elektroakupunktur kalles EAV – ElektroAcupuncture according to Voll. Det er denne formen Kamilla Hill jobber med.

GB - gallblære meridianen
GB – gallblære meridianen. Med tilhørende akupunkturpunkter.
Fortsettelsen av GB – gallblære meridianen. LV er lever meridianen. SP er spleen meridian – milten.

Bildene ovenfor er lovlig lånt fra wikipedia sin artikkel om meridianer innen kinesisk medisin.

Bioresonans

Bioresonans består av ordene “biologisk” og “resonans”. Bioresonans tar utgangspunkt i at levende organismer både kan generere frekvenser og påvirkes av ytre frekvenser. Resonans oppstår når en ytre frekvens sammenfaller med en organismes egenfrekvens.

Frekvens er et ord som ofte kastes litt rundt. Det benyttes i forbindelse med hendelser som gjentas kontinuerlig (periodisk). For eksempel et hjul som roterer. Frekvensen er antall hendelser per sekund. Det måles i 1/s eller Hertz (Hz). Et hjul kan for eksempel rotere 4 ganger i sekundet. Da er rotasjonsfrekvensen 4 Hz. I bioresonans er frekvensen relatert til antall svingninger per sekund av en bølge. Bølgen kan dannes av elektromagnetisk stråling, spenningspulser, lyd, vann etc.

Egenfrekvens er et uttrykk fra fysikk. En gjenstand eller organisme som genererer frekvenser, og påvirkes av frekvenser, har spesielle assosierte frekvenser som kalles egenfrekvenser. Disse er blant annet avhengig av gjenstandens form og materiale. Frekvensene organismen selv danner er egenfrekvenser. Når en ytre, påført frekvens sammenfaller med en av organismens egenfrekvenser vil organismen brått påvirkes i mye større grad enn når den ytre frekvensen ikke sammenfaller med en av egenfrekvensene. Da har vi resonans. Bioresonans er resonans i biologiske systemer. For eksempel et organ, en bakterie eller en parasitt.

Med elektroakupunktur kan man finne helbredende frekvenser ved å teste substanser. Frekvenser i forma av strøm og spenning kan påføres kroppen med elektroder koplet til et bioresonans apparast. Substansenes frekvenser er kjente og kan være ferdig programmert inn i apparatet. Eller man kan bruke substansene til å modulere signalet fra apparatet ved å legge de i forsterkere koplet til apparatet. Som forklart ovenfor kan frekvensene tilføres pasienten bare ved at pasienten holder en substans i hånden. Med et apparat kan frekvensene tilføres i økt styrke (amplitude) og ha en terapeutisk effekt.

Min konsultasjon

Jeg var hos Kamilla på formiddagen 11. september 2019. (nøyaktig 19 år før var jeg på sats og trente da en kompis sa fly hadde krasjet i twin tower)

Jeg testet positivt for flere parasitter. Blant annet schistosoma japonicum D6, schistosoma mansoni D6 og schistosoma haematobium D6. Jeg ble satt på et bioresonans parasittprogram + 10 min med upgrade frekvenser av disse. Jeg fikk også et energihomeopatisk preparat mot parasitter med hjem. Man skal ta 10 dråper 2 ganger daglig rett i munnen utenom mat og drikke.

Kamilla fant belastning av mercurius vivus D8 og cadmium D8, ellers ikke amalgam, bly, palladium, aluminium, platinum. Det at jeg tester negativt for aluminium er litt rart da jeg alltid har aluminium på hårmineral analysene jeg tar hvert halvår. Det kan forklares ved at aluminium på en hår mineral analyse forteller at kroppen er istand til å avgifte aluminium.

En motivasjon for meg med besøket hos Kamilla var å se om en behandling hos henne kunne gjøre min parasittrens mer effektiv. Morgenen dagen etter tok jeg en parasittrens. Det er beskrevet her – kaffe enema, parasitter, bioresonans. Dessverre gjorde jeg en feil på kvelden før parasittrensen – jeg tok antiparasitt tilskudd for sent og fikk dårlig søvn. Da er det vanskelig å evaluere om besøket hos Kamilla fungerte eller ikke. Min feil. Men jeg lærer og blir bedre for hver måned.

Shistosoma haematobioum, Shistosoma mansoni, Shistosoma japanicum
Shistosoma haematobioum, Shistosoma mansoni, Shistosoma japanicum.
Mercurius (kvikksølv), Cadmium
Mercurius (kvikksølv), Cadmium
Homeopatiske midler
Homeopatiske midler.

Noen referanser innen energimedisin

Simon Yu er en velkjent størrelse innen alternativ medisin. Han holder til i USA, Missouri, St. Louis. Han benytter et system han kaller AMA – Acupuncture Meridian Assessment. Dette er det samme systemet Kamilla bruker. Simon You oppsøkes av personer med kroniske sykdommer som ikke får hjelp andre steder. Han jobber mye med parasitter – noe som har vært et problem for meg. Han har skrevet boken Accidental Cure. En meget interessant bok. Han skriver han måler reistansen i 54 av kroppens 500 klassiske akupunkturpunkter. Litt om bakgrunnen for elektroakupunktur beskrives. Han har også en ny bok ute som heter Accidental Blowup in medicine.

Scott Forsgren, bedre gjent som betterhealthguy, er en person med en historikk liknende min. Han jobbet tilogmed også innen IT bransjen. Og ble utsatt for kronisk, uforklarlig sykdom. Han fikk ingen hjelp fra leger og måtte lese bøkene på egenhånd – slik jeg har gjort og fortsatt gjør. Han har skrevet en blog post om sitt siste møte hos Simon Yu, My Recent Healing Work with Dr. Simon Yu, MD. Idag er Scott Forsgren en størrelse innen alternativ helse miljøet. På bloggen hans er det lange intervjuer med et stort antall spesialister, både alternative og mer konvensjonelle.

En annen bok om elektroakupunktur er Nadejda Grigorova (fra Bulgaria): Electro acupuncture by Voll (EAV) and homeopathy.

Klinghardt er også veldig opptatt av energimedisin. Han har sitt eget system, ART – Autonomic Response Testing. Dette er annerledes enn EAV.

Kamilla Hill har bra energi og brenner for det hun driver med. Jeg forsøker hele tiden å finne måter energimedisin kan fungere for meg på. Kamilla er bra å samarbeide med. Hun er min energi gudinne!

Kamilla Hill på kontoret
Kamilla HIll. Hun har bra energi!

EAV og Bioresonans bilder

Energimedisin prøvesubstanser.
Energimedisin prøvesubstanser.
Prøvesubstans shigella dysenteria, actinomyces viscosus, mycobacterium, fusobacterium, gangraen-granulom
Prøvesubstans shigella dysenteria, actinomyces viscosus, mycobacterium, fusobacterium, gangraen-granulom
Intestine, skin
Intestine, skin
Elektroakupunktur apparat
Elektroakupunktur apparat.
Bioresonans apparat
Bioresonans apparat.

Informasjon fra Kamilla

Jeg ba Kamilla skrive noen ord om energimedisin. Følgende er fra henne.

Holistiske terapiformer som bioresonans, homeopati og akupunktur har fått økt anerkjennelse rundt omkring i verden. Flere og flere mennesker velger en mer naturlig tilnærming for å få hjelp med helseproblemer, alt fra akutte til kroniske symptomer og plager. Bioresonans, homeopati og akupunktur brukes også forebyggende for å kunne optimalisere helsen og energien vår. Med bioresonans kan man teste ved bruk av elektroder og informasjon fra ulike substanser, om det er resonans med sykdomsfremkallende parasitter, toksiner, bakterier, tungmetaller, rotfyllinger og betennelser knyttet til tenner, sopp, matintoleranser, underaktive hormonkjertler osv. Da kan man få svar på hva som belaster kroppen din og hindrer dine egne selvregulerende mekanismer.

Bioresonans jobber utifra Albert Einstein og andre fysiskeres oppdagelser rundt kvantefysikk; at alt har en frekvens, alt fra normale, friske celler, til sykdomsfremkallende subtanser. Cellene våre har elektrisk ladning og kommuniserer med hverandre for å sikre en normal funksjon. Når denne kommunikasjonen blir forstyrret av tilsteedeværlesn av sykdomsfremkallende substanser og for lite næringsstoffer, oppstår det plager og dårlig funskjon i vev, organer som hjerne, lever, tarm og hormonkjertler. Når man tester resonans /samklang med de ulike kjente frekvensene fra mikroorgansimer og irriterte organer kan man finne årsaker til hva som belaster kroppen og skaper smerter, ubehag, et overbelastet immunsystem og lite energi.

I behandlingen med bioresonansmaskinen og elektroder under føtter eller i hender, bruker vi frekvenser fra kroppens egne celler, som ikke lenger svinger med sin naturlige harmoniske frekvens, speilvender denne informasjonen og sender tilbake til pasienten, Den interferensen dette skaper i kroppen over noen minutter, er ofte nok til å hjelpe igang de selvregulerende mekanismene i kroppen. Videre behandler jeg direkte med de frekvensene som jeg har funnet belastning av i kroppen f.eks parsitter, bakterier, underaktive hormonkjertler og matintoleranser.

Bioresonansbehandlingen er med å nøytraliserer disse og sette kroppen i stand til å eliminere de ut. Det er ofte ikke bare en ting, men summen av belastninger samlet opp over tid som har skapt helsprobelemene. Jeg tester også på behov for å støtte magesyren, bukspyttkjertel, galle/lever og tarmflora siden forddøyelsen er så viktig for å holde sg frisk videre. Jeg tester også for eventuell belastning og følsomhet for elektromagnetisk stråling og jordstråling.

Min erfaring er at pasientene opplever bedring ganske raskt. De pleier å kjenne at noe skjer under første behandling og at det fortsetter med individuellt tilpassede bioresonans dråper jeg sender med hjem, som de tar adskilt fra måltid. Ofte kjenner de på en trøtthet først, fordi kroppen jobber med å få skilt ut det som har belastet. Noen kjenner også på mer energi med en gang. Andre kan få en mild forverringsreaskjon over et par dager hvis det er mye som har belastet. Derfor er det viktig å støtte lever , nyre, lymfe og tarm, som er naturlig utskillelsessorganer. Videre er det ofte behov for å støtte opp med noen spesifikke vitaminer og mineraler, urter og meleksyrebakterier for å bygge opp en sterkere grunnmur i kroppen, slik at ikke nye ubalanser oppstår så lett. Når det indre økosystemet er bedret tåler man mer av både naturlig forekommende bakteroer, virus, sopp, parasitter og tungmetaller. Kroppen vil selv eliminere dette da, for den er virkelig helt fantastisk til å reparere seg selv om vi gir den nok næringsstofferr, søvn og bevegelse. Stress og emosjonelle belastninger tar jeg også med i det helhetlige bildet og behandlingen.

Ofte trengs 4-8 behandlinger, for å komme i mål med kroniske plager. Men en kartleggende testing og behandling som følges opp med råd om mat og tilskudd vil også kunne gi gode resultater. Veier til helse er ofte lettere enn du tror hvis du får hjelp til å finne årsakene til problemene og får adressert disse.

Folk har ofte gode erfaringer på å få hjelp med bioresonans på palger som:

 • parasittinfeksjoner
 • candida
 • autoimmune tilstander som allergier, kronisk inflammatrorisk tarmsykdom, artritt
 • eksem
 • borelliose
 • matintoleranser
 • lite energi
 • muskelsmerter
 • avhengighet
 • milde depresjoner og angst

Noen linker:

 • benthamopen https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOEPIJ-8-1
 • the basics of bioresonance therapy https://bioresonance.com/the-basics-of-bioresonance-therapy-that-all-patients-need-to-be-aware-of
 • stmaryclinic all about bio http://www.stmaryclinic.com/all_about_bio.htm
 • healthline bioresonance https://www.healthline.com/health/bioresonance#research
 • Jürgen Hennecke: Bioresonance: A New View of Medicine. Scientific principles and practical experience. google books.

Til sist en link fra meg som jeg synes er interessant:

Energimeridianer er fluidkanaler med lav elektrisk resistans. Classic and Modern Meridian Studies: A Review of Low Hydraulic Resistance Channels along Meridians and Their Relevance for Therapeutic Effects in Traditional Chinese Medicine.

Oppdatering 27. juni 2020. Jeg spurte Kamilla om det finnes noen akupunkturpunkter å stimulere dersom man er konstipert (treg i magen). Hun sendte meg en link til The 4 Best Acupressure Points for Constipation to Help You Feel Regular Again.

Oppdatering 12. mars 2023. The Carroll food intolerance evaluation, also known as the Carroll method, is a traditional naturopathic method of assessing what foods are contributing to illness and toxemia of the body. This method was invented by Dr. O.G. Carroll, ND as a means to determine what foods are not well digested. The most innovative modern Naturopath in history was Dr. Otis G. Carroll. The Carroll Institute of Natural Healing provides post doctoral learning opportunities for Doctors of Naturopathy to greatly enhance their vitalistic practice by learning these advanced therapeutics for clinical care.