Graviditet og tannhelse

Under graviditet opplever kvinner ofte dårligere tannhelse.

Mange kvinner opplever økt problemer med tannhelsen når de blir gravide. De får plutselig mer karies og hull. Og opplever mer betennelse og blødninger i tannkjøttet.

Kvinnens immunsystem er annerledes enn mannens fordi hun skal kunne bære frem et barn uten at dette fremmedvevet avstøtes. Og under svangerskapet endres immunsystemet ytterligere. Kanskje dette er årsaken til problemer også med tannhelsen?

Jeg er veldig interessert i tannhelsens betydning for helse i kropp og hode. Men var ikke så godt klar over at graviditet påvirket tannhelsen. Før jeg idag leste om det på en gruppe på fb, Healing tooth decay naturally med tannhygiene pleieren Carrie Ibbetson, carrieibbetson dot com. Noen enkle google søk på tannhelse og graviditet viser at dette stemmer.

For min egen tannhelse benytter jeg for tiden et system utviklet av tannlegen Dr. Ellie Phillips. Hun har skrevet boken Kiss your dentist goodbye og er intervjuet i flere omganger på oneradionetwork med Patrick Timpone. Målet er å unngå karies og også remineralisere tennene. Jeg har benyttet dette i over 2 år nå. Synes det fungerer bra. Ihvertfall bedre enn noe annet jeg har prøvd. Jeg vet ikke om det skjer en remineralisering. Sannsynligvis spiller også andre forhold inn, eksempelvis næringsstatus. Som igjen påvirkes av parasitter. Systemet til Dr. Ellie blir tema for en egen bloggpost.

Graviditet representerer en dobbel dose tannproblemer. Fordi

  1. Man er altså mer utsatt for tannproblemer.
  2. Man tåler mindre behandling av hensyn til barnet. Man vil ihvertfall ikke ha en amalgamfylling når man er gravid. Dette er ikke aktuelt i Norge nå fordi amalgam er forbudt. I USA brukes fortsatt amalgam. Man vil heller ikke ha en rotfylling mens man er gravid. Kanskje vil man heller ikke ha bedøvelse. Kanskje heller ikke fluor. Kanskje vil man ikke engang ha en vanlig tannrens. Fordi det medfører en dose bakterier inn i systemet.

Jeg har dessverre ikke barn selv foreløpig. Litt fordi jeg ble syk rundt 2008 og det gjorde at slike planer ble satt på vent. Så jeg har ikke opplevd dette tannproblemet på nærthold. Fra noen som har opplevd det på nærthold:

  • my teeth also during pregnancy and breastfeeding go horrible
  • Ive had back to back pregnancies so my teeth have taken it hard
  • my teeth literally go to crap when I’m pregnant

Hvorfor skjer dette?

  • from what I know the acidity from the hormones can cause more cavities, and I think back to back pregnancy and breastfeeding has probably left me a little depleted also. I also developed gum problems during pregnancy too which I’ve heard is super common!

Hva kan man gjøre for å bøte på det?

Dårlig næringsstatus er sannsynligvis en faktor for hvorfor noen rammes av dette mens andre ikke rammes. Så å styrke kroppen ett år eller to før man blir gravid med sunn mat og livsstil er lurt. Når man er gravid er det som kjent bare en person som spiser, men næringen skal deles på to. I boken Nutrition and physical degeneration av Weston Price skriver han om hvordan urfolk er klar over slike problemstillinger. Når kvinnene tenker på å bli gravide vil de i en toårsperiode forberede seg med spesialmat eksempelvis fiskerogn og andre helsebringende og styrkende tiltak.

En parallell: da jeg var på Swiss Biohealth for å ta kavitasjonsoperasjon ble jeg påkrevd å gjennomføre et bestemt kosthold og vitamintilskudd i minst 2 måneder før. Det ble tatt blodprøver før operasjonen for å se at jeg hadde riktige verdier. Jeg opplevde dette som fantastisk bra. Både fordi det økte sjansen for vellykket operasjon og fordi det involverte meg og gjorde meg istand til å påvirke utfallet. Dessverre er dette tabu på norske sykehus. Der er vitaminer stort sett forbudt.

Weston Price skriver at kvinnene har minst 2 år mellom graviditeter. En av kvinnene i kommentarene ovenfor nevner at “back-to-back pregnancies” er spesielt belastende for tennene. Altså når man blir gravid to ganger med kort mellomrom imellom.

Mors brystmelk er kritisk for ungen. Men det medfører sannsynligvis også en belastning på mors næringssituasjon.

Det kan være lurt å på forhånd ta en allergi og sensitivitets test for tannmaterialer. Skulle man måtte ha tannbehandling under en graviditet unngår man ihvertfall tannmaterialer man reagerer allergisk eller suballergisk på. Det er uansett lurt å ta en slik test, graviditet eller ikke.

graviditet-og-tannhelse-20220116-02-bjornemor-bjorneunge-stenfigur

ABC klinikken

Oppdatering 21. februar 2022. Aftenposten feb. 2022 11:12. Julie Valsø tobarnsmor og tekstforfatter. ABC-klinikken skal legges ned. Jeg er rasende, og det bør du også være.

Oppdatering 14. mars 2022. Aftenposten 8. mars 2022 Therese Sollien. Mitt ønske på kvinnedagen: Ikke legg ned ABC-klinikken. Rundt tusen gravide pr. år søker om å få føde på den såkalte ABC-klinikken ved Ullevål sykehus. Navnet ABC står for «Alternative Birthcare». De tilbyr såkalt naturlige fødsler, altså uten bedøvelse. I stedet får den fødende mye tilstedeværelse og akupunktur, og man kan få føde i et badekar hvis man vil. Rundt halvparten av dem som føder på ABC-klinikken, velger å gjøre det i vann. For mange av de relativt få kvinnene som søker om å få føde på ABC-klinikken, er tilbudet viktig. Skulle noe gå galt, er akuttavdelingen rett over veien. Spesialistene er der. Det er trygt. Blant søkerne er det flere som trenger ekstra oppfølging. Noen av dem er blitt utsatt for overgrep. Andre har opplevd fødselstraumer. Og klinikken har rykte på seg for å være en av få fødeavdelinger i landet der ingen ansatte har lyst til å slutte. Få slutter, sykefraværet er lavt, og mange blir værende til de går av med pensjon.

Oppdatering 14. mars 2022. oslo-universitetssykehus. Føde på ABC. På ABC er det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende hos oss bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av våre fødende føder i vann. Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler. Vi legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det. Det kan også tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning. Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det. Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har vi alltid praktisert på ABC.

Fjerner klinikk for naturlig fødsel. Fødeklinikk legges ned.

NRK 25. mars 2022. Helene (32) kjenner ingen som begynner i jobb 9 måneder etter fødsel. Nye tall viser at halvparten av norske kvinner tar ulønnet permisjon for å slippe å gå tilbake til jobben ni måneder etter fødselen. Barnet glemmes, sier trebarnsmamma Helene Sønvisen.

Igor Charkovsky vannfødsler

Oppdatering 14. mars 2022. Guru Igor Charkovsky and His Water Babies. En russer berømt for å assistere barnefødsler i vann. Og også annen helsebehandling i vann. Jeg hørte om han første gang for noen uker siden i et foredrag av Sondra Ray og Markus Ray på Breathworksummit 2022 med Dan Brule.

Why Cavities Form During Pregnancy?

Oppdatering 8. mai 2022. Dr Ellie Phillips blogginnlegg drellie dot com. Hormone fluctuations trigger changes in the composition of our mouth’s saliva. When saliva becomes acidic it loses its ability to protect and heal our gums and teeth. A woman’s salivary pH is generally far more variable than a man’s and almost all women encounter predictable and consistently acidic saliva during pregnancy.
In the first months of pregnancy hormonal changes can cause feelings of nausea or initiate vomiting. This condition, known as morning sickness, can result in gastric acids entering the mouth. If the damage caused by these acids is not addressed effectively, the acidity will weaken tooth enamel during the first trimester. Acid reflux is also common during pregnancy, bringing similar acids into the mouth, particularly during the last trimester. Gastric acids weaken the outside layer of tooth enamel and creating porosity, which opens entry points for harmful cavity-forming bacteria. Cavity-forming bacteria can quickly multiply in these areas and create more acidic damage to the tooth structure, leading to cavities between teeth or in the surface crevices. Acid weakened enamel can also allow fillings to loosen and result in tooth fracture or a darkening of your tooth color.