Graviditet og tannhelse

Under graviditet opplever kvinner ofte dårligere tannhelse.

Mange kvinner opplever økt problemer med tannhelsen når de blir gravide. De får plutselig mer karies og hull. Og opplever mer betennelse og blødninger i tannkjøttet.

Kvinnens immunsystem er annerledes enn mannens fordi hun skal kunne bære frem et barn uten at dette fremmedvevet avstøtes. Og under svangerskapet endres immunsystemet ytterligere. Kanskje dette er årsaken til problemer også med tannhelsen?

Jeg er veldig interessert i tannhelsens betydning for helse i kropp og hode. Men var ikke så godt klar over at graviditet påvirket tannhelsen. Før jeg idag leste om det på en gruppe på fb, Healing tooth decay naturally med tannhygiene pleieren Carrie Ibbetson, carrieibbetson dot com. Noen enkle google søk på tannhelse og graviditet viser at dette stemmer.

For min egen tannhelse benytter jeg for tiden et system utviklet av tannlegen Dr. Ellie Phillips. Hun har skrevet boken Kiss your dentist goodbye og er intervjuet i flere omganger på oneradionetwork med Patrick Timpone. Målet er å unngå karies og også remineralisere tennene. Jeg har benyttet dette i over 2 år nå. Synes det fungerer bra. Ihvertfall bedre enn noe annet jeg har prøvd. Jeg vet ikke om det skjer en remineralisering. Sannsynligvis spiller også andre forhold inn, eksempelvis næringsstatus. Som igjen påvirkes av parasitter. Systemet til Dr. Ellie blir tema for en egen bloggpost.

Graviditet representerer en dobbel dose tannproblemer. Fordi

  1. Man er altså mer utsatt for tannproblemer.
  2. Man tåler mindre behandling av hensyn til barnet. Man vil ihvertfall ikke ha en amalgamfylling når man er gravid. Dette er ikke aktuelt i Norge nå fordi amalgam er forbudt. I USA brukes fortsatt amalgam. Man vil heller ikke ha en rotfylling mens man er gravid. Kanskje vil man heller ikke ha bedøvelse. Kanskje heller ikke fluor. Kanskje vil man ikke engang ha en vanlig tannrens. Fordi det medfører en dose bakterier inn i systemet.

Jeg har dessverre ikke barn selv foreløpig. Litt fordi jeg ble syk rundt 2008 og det gjorde at slike planer ble satt på vent. Så jeg har ikke opplevd dette tannproblemet på nærthold. Fra noen som har opplevd det på nærthold:

  • my teeth also during pregnancy and breastfeeding go horrible
  • Ive had back to back pregnancies so my teeth have taken it hard
  • my teeth literally go to crap when I’m pregnant

Hvorfor skjer dette?

  • from what I know the acidity from the hormones can cause more cavities, and I think back to back pregnancy and breastfeeding has probably left me a little depleted also. I also developed gum problems during pregnancy too which I’ve heard is super common!

Hva kan man gjøre for å bøte på det?

Dårlig næringsstatus er sannsynligvis en faktor for hvorfor noen rammes av dette mens andre ikke rammes. Så å styrke kroppen ett år eller to før man blir gravid med sunn mat og livsstil er lurt. Når man er gravid er det som kjent bare en person som spiser, men næringen skal deles på to. I boken Nutrition and physical degeneration av Weston Price skriver han om hvordan urfolk er klar over slike problemstillinger. Når kvinnene tenker på å bli gravide vil de i en toårsperiode forberede seg med spesialmat eksempelvis fiskerogn og andre helsebringende og styrkende tiltak.

En parallell: da jeg var på Swiss Biohealth for å ta kavitasjonsoperasjon ble jeg påkrevd å gjennomføre et bestemt kosthold og vitamintilskudd i minst 2 måneder før. Det ble tatt blodprøver før operasjonen for å se at jeg hadde riktige verdier. Jeg opplevde dette som fantastisk bra. Både fordi det økte sjansen for vellykket operasjon og fordi det involverte meg og gjorde meg istand til å påvirke utfallet. Dessverre er dette tabu på norske sykehus. Der er vitaminer stort sett forbudt.

Weston Price skriver at kvinnene har minst 2 år mellom graviditeter. En av kvinnene i kommentarene ovenfor nevner at “back-to-back pregnancies” er spesielt belastende for tennene. Altså når man blir gravid to ganger med kort mellomrom imellom.

Mors brystmelk er kritisk for ungen. Men det medfører sannsynligvis også en belastning på mors næringssituasjon.

Det kan være lurt å på forhånd ta en allergi og sensitivitets test for tannmaterialer. Skulle man måtte ha tannbehandling under en graviditet unngår man ihvertfall tannmaterialer man reagerer allergisk eller suballergisk på. Det er uansett lurt å ta en slik test, graviditet eller ikke.

graviditet-og-tannhelse-20220116-02-bjornemor-bjorneunge-stenfigur

ABC klinikken

Oppdatering 21. februar 2022. Aftenposten feb. 2022 11:12. Julie Valsø tobarnsmor og tekstforfatter. ABC-klinikken skal legges ned. Jeg er rasende, og det bør du også være.

Oppdatering 14. mars 2022. Aftenposten 8. mars 2022 Therese Sollien. Mitt ønske på kvinnedagen: Ikke legg ned ABC-klinikken. Rundt tusen gravide pr. år søker om å få føde på den såkalte ABC-klinikken ved Ullevål sykehus. Navnet ABC står for «Alternative Birthcare». De tilbyr såkalt naturlige fødsler, altså uten bedøvelse. I stedet får den fødende mye tilstedeværelse og akupunktur, og man kan få føde i et badekar hvis man vil. Rundt halvparten av dem som føder på ABC-klinikken, velger å gjøre det i vann. For mange av de relativt få kvinnene som søker om å få føde på ABC-klinikken, er tilbudet viktig. Skulle noe gå galt, er akuttavdelingen rett over veien. Spesialistene er der. Det er trygt. Blant søkerne er det flere som trenger ekstra oppfølging. Noen av dem er blitt utsatt for overgrep. Andre har opplevd fødselstraumer. Og klinikken har rykte på seg for å være en av få fødeavdelinger i landet der ingen ansatte har lyst til å slutte. Få slutter, sykefraværet er lavt, og mange blir værende til de går av med pensjon.

Oppdatering 14. mars 2022. oslo-universitetssykehus. Føde på ABC. På ABC er det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende hos oss bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av våre fødende føder i vann. Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler. Vi legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det. Det kan også tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning. Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det. Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har vi alltid praktisert på ABC.

Fjerner klinikk for naturlig fødsel. Fødeklinikk legges ned.

NRK 25. mars 2022. Helene (32) kjenner ingen som begynner i jobb 9 måneder etter fødsel. Nye tall viser at halvparten av norske kvinner tar ulønnet permisjon for å slippe å gå tilbake til jobben ni måneder etter fødselen. Barnet glemmes, sier trebarnsmamma Helene Sønvisen.

Sverige region Gavleborg null separasjon

Nyfödd sammanhållen familj bra för både den födande och för bebisen. Att hålla samman barnet och familjen även om barnet eller den födande föräldern behöver vård efter förlossningen har blivit ett positivt, nytt arbetssätt i Region Gävleborg. Både föräldrar och personal vittnar om goda effekter, och nyfikna kollegor från hela landet kommer hit på studiebesök för att lära mer. –Många gånger tror vi att tekniken eller den senaste apparaturen ger den bästa vården. Men mammans bröstkorg är ofta viktigast för att barnet ska utvecklas optimalt, säger Jennika Pettersson, processledare i Region Gävleborg.

”Noll separation” är målet. Jennika Pettersson har varit en av projektledarna för projektet ”Nyfödd sammanhållen familj” som pågått mellan åren 2016 och 2022 på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Målet har varit att utveckla nya arbetssätt för att helt undvika separation mellan det för tidigt födda eller fullgångna barnet och mamman efter födelseögonblicket. Även om någon av dem är sjuk och behöver vård. Arbetssättet kallas ”noll separation” och baseras på forskning och beprövad erfarenhet. -Den första stunden i livet är kritisk för det nyfödda barnet och därför ska man sträva efter att hålla ihop barnet med mamman och familjen så långt det är möjligt, även om barnet föds svårt sjukt, säger Anna Styf verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården.

Sämre tillfrisknande med gammalt arbetssätt. Tidigare var det vanligast att mamman och barnet vårdades på olika avdelningar om någon av dem var sjuk. Barnet lades ofta i kuvös för att få värme och fukt, men blev samtidigt fråntagen mammans närhet. Det kunde därför dröja flera dygn innan de återförenades efter förlossningen. Idag finns en hel del forskning som visar att en tidig separation kan vara skadlig, det säger Nils Ludwig, också projektledare i projektet och överläkare inom kvinnosjukvården på Hudiksvalls sjukhus. –Studier visar på både psykiska och fysiska negativa konsekvenser för både mamman och barnet om närheten saknas. Separation mellan barn och föräldrar kan leda till att barnet utvecklas sämre, att barnet får komplikationer och behöver vårdas längre tid. Det kan även leda till bestående skador, säger överläkare Nils Ludwig.

Igor Charkovsky vannfødsel

Oppdatering 14. mars 2022. Guru Igor Charkovsky and His Water Babies. En russer berømt for å assistere barnefødsler i vann. Og også annen helsebehandling i vann. Jeg hørte om han første gang for noen uker siden i et foredrag av Sondra Ray og Markus Ray på Breathworksummit 2022 med Dan Brule. waterbirth.

Why Cavities Form During Pregnancy?

Oppdatering 8. mai 2022. Dr Ellie Phillips blogginnlegg drellie dot com. Hormone fluctuations trigger changes in the composition of our mouth’s saliva. When saliva becomes acidic it loses its ability to protect and heal our gums and teeth. A woman’s salivary pH is generally far more variable than a man’s and almost all women encounter predictable and consistently acidic saliva during pregnancy.
In the first months of pregnancy hormonal changes can cause feelings of nausea or initiate vomiting. This condition, known as morning sickness, can result in gastric acids entering the mouth. If the damage caused by these acids is not addressed effectively, the acidity will weaken tooth enamel during the first trimester. Acid reflux is also common during pregnancy, bringing similar acids into the mouth, particularly during the last trimester. Gastric acids weaken the outside layer of tooth enamel and creating porosity, which opens entry points for harmful cavity-forming bacteria. Cavity-forming bacteria can quickly multiply in these areas and create more acidic damage to the tooth structure, leading to cavities between teeth or in the surface crevices. Acid weakened enamel can also allow fillings to loosen and result in tooth fracture or a darkening of your tooth color.

Vannfødsel i Stillehavet raggapunzel

Oppdatering 10. juni 2022. Vannfødsel i Stillehavet. Fødte i fjæra. Firebarnsmoren Josy Peukerts (37) la ut ukonvensjonelle fødselsvideo på Instagram. Den gikk viralt.

raggapunzel Geburtsbericht. Bodhi Amor Ocean born in the Pacific Ocean of Nicaragua Samstag morgen startet heute wie so oft mit Pfannkuchen. Die letzten Tage waren sehr emotional. Jeden Tag recherchiere ich schon seit Wochen den tagesaktuellen Wasserstand des Pazifiks bei uns die Straße runter. Wann ist das Wasser am höchsten und wann am niedrigsten, zu jeder Stunde und alle Temperaturen, ich hab alles im Blick. Seit Wochen schon ein geflochtener Korb im Auto mit allen Utensilien falls es soweit ist. Bisher bei allen drei Babys Wehen von jetzt auf gleich und sofort alle 3 Minuten. Die erste Geburt dauerte 6h, die zweite 4h und das dritte Baby 2h. Seit Wochen fokussiere ich das diese Geburt nur eine Stunde dauern wird. Es begann immer morgens. Die letzten beiden 10-14 Uhr und 11-13 Uhr. HochsommerBubis. Ich fokussiere ein 12Uhr Mittagsbaby. Natürlich ist das immer alles ein kann-so-sein muss es aber nicht. Während ich also Pfannkuchen für uns mache und alle durchs Haus wuseln, tut sich wieder mal was im Bauch.

Doch zu spüren das sich was tut und der Punkt das ich denke DAS ist es jetzt wirklich – fehlt. Seit Wochen weicher fast verschmolzener Cervix. Zwei Finger durchlässig, Kopf tief im Becken. Auch heute unverändert. Keine zehn Minuten später, ich unterbreche die Pfannkuchensession, gehe ins Bad und möchte mich vergewissern das es sich noch immer gleich anfühlt. Doch es ist anders. Cervix gleich verschmolzen auf wenn überhaupt noch einen halben Zentimeter. Zurück in der Küche wo ich schon freudestrahlend erwartet werde muss ich schmunzeln und sage, ich denke heute. Dennoch die nächsten Minuten abwartend schreibe ich unserer Nanny und gleichzeitig einer Freundin wie ihre Tagesplanung heute ausschaut … weiter in den Kommentaren.

waterbirth, waterbirthing, waterbirthbaby, alleingeburt, selbstbestimmtegeburt, wassergeburt, freebirth, unassistedbirth, unassistedchildbirth, unassistedpregnancy, freebirthing, freebirthbaby, selbstbestimmteschwangerschaft, selbstbestimmtgebären, bornintheocean, pacificocean, pazifischerozean, oceanbaby, babyocean, babyboy, baby2022, newborn, newbornboy, underwater, 39ssw, geburt.

p-piller og oralt hormontilskudd

Oppdatering 22. september 2022. Prevensjonsmiddelet p-piller er enkelt å få foreskrevet. P-piller inneholder hormoner og tukler derfor med komplekse systemer i kroppen. Det er etterhvert kjent at bruk av p-piller kan medføre bivirkninger på lang sikt. Blant annet hjerteslag.

Idag hørte jeg på dag 3 av DrTalks Menopausesummit arrangert av Sharon Stills. Kvinnelegen Devald Lindsey Berkson snakket om hormontilskudd. Blant annet i form av p-piller. Hun sa at å ta østrogen tilskudd oralt var mye mer risikablet enn å ta det på andre måter (intravenøst?). Hun sa at fordi det prosesseres i leveren når det tas oralt så øker det sjansen for hjerneslag. Hun er inne på et poeng her. Jeg er stort sett for å ta tilskudd, urter, medisiner oralt og ikke intravenøst fordi det er den naturlige måten å tilføre kroppen stoffer. Og man omgår ikke kroppens egne beskyttelsesmekanismer. Men hormoner fra naturens side produseres primært i kroppen og kommer ikke fra mat. Da kan man argumentere at det er mer naturlig å få hormontilskudd intravenøst enn å spise det.

Jeg fikk min første kjæreste da jeg var 26 år. Høsten 1998. Iløpet av den tiden vi var sammen begynte hun på p-piller. Idag angrer jeg på dette. Når jeg får meg kjæreste igjen vet jeg at hun ikke skal gå på p-piller. Vi får finne andre løsninger.

p-piller og benskjørhet

Oppdatering 1. oktober 2022. Idag hørte jeg på hormonereliefsummit intervjuet med Christa Orecchio. Hun ble intervjuet av Mariza Snyder. Christa sa, som jeg også har hørt andre steder, at det å ha mensen er sunt for kvinner. Den månedlige blødningen innebærer en naturlig månedlig hormonsyklus som blant annet styrker benvev. Dersom man tukler med denne syklusen med p-piller går man glipp av de helsebringende virkningene av syklusen. Man får ikke den naturlige styrkingen av benvev som man skal ha. Resultatet er at når man blir eldre blir man mer utsatt for benskjørhet.

p-piller og bioidentiske hormoner

Oppdatert 1. oktober 2022. Fra DrTalks menopausesummit nevnt ovenfor. p-piller inneholder ofte patenterte versjoner av progesteron og østrogen. Det vil si små variasjoner av disse naturlige molekylene. Hvorfor inneholder de ikke de eksakte naturlige versjonene? Fordi da kan ikke farmasiselskapene ta patent på de og da tjener de mindre penger. Bakdelen er at de endrede versjonene ofte har betydelige bivirkninger i kroppen. Ikke bare tukler man med hormoner, som i seg selv er risikabelt. Man bruker “hormoner” som gir bivirkninger, ikke minst på lang sikt. Kreft, etc. Det beste er å ikke bruke p-piller. Skal man ta det så ihvertfall ta naturlige versjoner av de, det vil si bioidentiske. I overgangsalderen er det mange som tar hormoner fordi den naturlige produksjonen av progesteron og østrogen endres. Det beste er å ha levd så sunt før overgangsalderen at man er forberedt og ikke får så mye symptomer. Skal man ta hormontilskudd så ta ihvertfall bioidentiske. Endel leger er klar over at det er best med bioidentiske hormoner i overgangsalderen og ikke “syntetiske” dvs patenterte, endrede versjoner. Samtidig som de skriver ut p-piller i hytt og vær. Det er de samme hormonene i de to preparatene!

Oppdatering 10. januar 2023 fra min fb. Womens Health Initiative studien som viste at østrogen ga økt risiko for brystkreft er sannsynligvis ikke korrekt. I studien ble det ikke brukt naturlig østrogen og progesteron. Det de kaller østrogen er egentlig legemiddelet Premarin. Dette er laget fra urin fra gravide hester (PREgnant MARes urINe). Hestens østrogen molekyl er ikke identisk menneskets. En gruppe i studien ble også gitt det andre syklus hormonet, progesteron. I form av det syntetiske legemiddelet Progestin. Problemet her er det samme. Progestin er et molekyl som ikke er identisk menneskets progesteron molekyl. Det man kan konkludere med etter denne studien er at legemidlene Premarin+Progestin gir økt risiko for brystkreft.

Det er senere gjort studier med bioidentiske hormoner. Det vil si hormontilskudd der molekylene er identisk like de som produseres naturlig i menneskekroppen. Man fant ingen økning i kreftrisiko. Tvert imot.

Det man kan konkludere med er at behøver man hormontilskudd så vær nøye med å få bioidentiske hormoner. Ikke Premarin, Progestin eller noen av de mange andre patenterte legemidlene som kun er varianter av det naturlige hormonet. De fungerer dårligere og gir bivirkninger. Årsaken til at man gis disse og ikke bioidentiske hormoner er fordi de kan patenteres og er dermed profitable for legemiddelselskapet. Ingen kan få patent på det bioidentiske, naturlige molekylet. Profittoppsiden her er derfor mye mindre og ikke noe legemiddelselskapene satser på.

Mye av informasjonen gitt her kommer fra en veldig bra summit (forelesningsserie) som gikk i høst, Mastering Menopause Transition Summit with Dr. Sharon Stills september 20-27, 2022. https://drtalks.com/

Fra nevnte summit ble det gjort følgende refleksjon. Det er kjent at leger skriver ut p-piller over en lav sko. Dette er altså piller som inneholder østrogen og progesteron, gjerne i syntetiske varianter. Det legene sier er at når disse legemidlene gis til 18 åringer er de ufarlige men når de gis til 40 åringer gir de brystkreft. Denne historien stemmer neppe. Det er heller omvendt. Hormontilskudd til 18 åringer ødelegger en naturlig sunn syklus som ikke bare har med graviditet å gjøre men også med bendannelse og mange andre ting. Det er kjent at langvarig bruk av p-piller gir økt risiko for osteoporose senere i livet. Når den naturlige syklusen slutter i 40 årene går det også utover bendannelse, humør etc. Kanskje kan bioidentiske hormoner, gjerne brukt på en smart måte, lette noe av dette. Kanskje bør man bruke bioidentiske hormoner i et mønster slik at hormonnivåene i kroppen etterlikner den månedlige syklusen man hadde før. Der eksempelvis østrogen er høy i halvparten av måneden og ikke så høy i den andre halvparten. How Birth Control Pills Work, Animation https://www.youtube.com/watch?v=hI2C7TsnSfk

Vent med å kutte navlestrengen

Oppdatering 15. oktober 2023. En baby i mors mage får næringsstoffer, oksygen, immunceller, stamceller og mye annet fra mors kropp, via navlestrengen. Morkaken ligger mellom mors blod og det babyen mottar. Den fungerer både som et filter og som et næringslager. Når babyen fødes og er ute av mors liv går det væske i navlestrengen lenge etterpå, vi snakker timer. Dette er tydelig da man kan se at det strømmer i navlestrengen. For meg virker det selvsagt at man må vente med å kutte navlestrengen inntil babyen har fått alt den skal ha. Ikke minst oksygen. Babyen skal jo nå få igang egne lunger for første gang. På norske sykehus er standard å kutte navlestrengen bare sekunder etter at babyen er ute. Resultatet er manglende overføring av oksygen, blod og jern, stamceller, immunceller. Babyen opplever dette sannsynligvis som et kvelningsforsøk da den får oksygenet sitt via navlestrengen og nå må kjempe for sitt liv for å få igang egne lunger.

graviditet-og-tannhelse-20220116-03-morkake
Morkake og navlestreng.

Modern alternative mama

fb, Modern Alternative Mama, okt. 12-2022. Many natural-minded mamas have “delayed cord clamping” on their birth plans. And for good reason. This frankly SHOULD be standard practice everywhere. In fact, until the 1950s, it was standard practice to wait between 1 and 5 minutes to clamp and cut the cord. But then doctors started highly managing birth, and they decided 10 – 15 seconds was “good enough” (without any solid evidence that it was really as good as, or better, than current practice) and it was easier for doctors, so. But there are some really important benefits to delayed cord clamping. Studies have shown that babies have a significantly greater blood volume when the cord is not cut until it is no longer pulsing, and preferably white and limp (indicating all the blood has gone into the baby). This means significantly higher iron stores for baby. Iron is strongly correlated with better cognitive development, and studies show that babies tend to have better-developed brains after 4 and 12 months with delayed cord clamping! Preemies and babies in need of resuscitation benefit from delayed cord clamping, too. They have better APGAR scores, start breathing on their own more easily, and have lower risks of sepsis and hemorrhage later. They are also less likely to die. There are zero benefits to early cord clamping. Ask your provider to make sure to delay for your baby!

graviditet-og-tannhelse-20220116-04-navlestreng-4min-18min
Navlestreng etter 4 minutter og 18 minutter.
graviditet-og-tannhelse-20220116-05-navlestreng-30min-73min
Navlestreng etter 30 minutter og 73 minutter.

Birth without violence

Dette skriver ogsaa den Franske fødselslegen Frederick Leboyer i boka fødsel uten vold (Birth without violence). Kirill Rebjew. Som tidligere lege vil jeg gjerne fortelle deg noe. På “obstetrikken – sykehus” er det en stille og uoffisiell regel om øyeblikkelig klipping av navlestrengen. Men du har ikke den forpliktelsen! Slik skjer det fordi den nyfødte på fødselen er i dobbel åndedrettstilstand. Først får den oksygen og næringsstoffer gjennom navlestrengen. Lungene hans er ikke helt aktivert ennå, han begynner gradvis å puste luft gjennom nesen og deretter aktiverer han lungene sakte. Hva gjør “legene”? Navlestrengen kuttes av umiddelbart etter fødselen, og kutter strømmen av oksygen og næringsstoffer. Barnet smuldrer, begynner å puste dypt og prøver å aktivere lungene: det gjør vondt! Også krybbeblodet må komme til babyen!

Dersom navlestrengen klippes av umiddelbart, vil babyen ikke ha nok blod umiddelbart etter fødselen. Men blodet i morkaken inneholder barnets naturlige immunspekter. Med andre ord, dersom navlestrengen klippes av øyeblikkelig, nektes en del av barnets naturlige immunitet bevisst. Hvorfor? Et barn som i utgangspunktet ikke oppnår full immunitet vil sannsynligvis ha mange helseproblemer gjennom livet. Dette betyr igjen at “medisiner” nå kan fortelle foreldrene at barnet trenger sprøyter, piller, blandinger og operasjoner. Jo flere barn og usunne mennesker, jo mer pasient-pasient “medisin”. Ikke noe personlig, bare forretninger.

Navlestrengen skal IKKE klippes 1 TIME ETTER FØDSEL. “Legene” tenker ikke på dette. Av alle de fiktive årsakene ønsker de at dette skal ta slutt så raskt som mulig. Medisinsk praksis vil at navlestrengen og senen skal forbli så kjølig som mulig. Nå spørsmålet: hvorfor trenger narkotika en ny sene og navlestrenge? Dyre medisinske og kosmetiske preparater lages av stoffene deres. Dette er en av hovedårsakene til at medisinsk praksis ikke ønsker at folk skal føde hjemme i en behagelig og kjent atmosfære. Dersom stadig flere gjorde det likevel, ville narkotika mistet en viktig inntektskilde.

Denne artikkelen er ikke bare rettet mot å utdanne gravide kvinner og fedre, men også kosmetikkentusiaster som i sin uvitenhet, i tillegg til kjemikalier, bruker ansiktene sine med disse kosmetikken. Kilde: Kirill Repjew.

Min datter fødte på Blainville fødesenter og babyen ble hos henne i over en time, fortsatt koblet til navlestrengen. Når vi klippet den, var snoren hvit og blodløs. Baby fikk alt han trengte. Jeg begravde et sengetøy under et tre på min jord for å skape en forbindelse mellom barn og moder jord.

Stamceller

Det som IKKE er nevnt i artikkelen er at navlestrengen og morkaka er full av stamceller. Noen melker også navlestrengen for å få med mest mulig av den livgivende “juicen”. Sjekk også ekstremvarianten; “Lotusbirth”. Helsetypen kommentar: at navlestrengen er full av stamceller er godt kjent i forbindelse med stamcelleterapi. Navlestrengen er et sted man kan høste pluripotente stamceller (kan bli til hvilken som helst andre celler). Nå når stamcelleterapi tilbys både her og der er det rift om cellene fra navlestrengen.

Amming er bra

Oppdatering 1. jan-2024. VG. Marthe Reppe ammet datteren til hun var nesten fire år: − Veldig glad for at jeg gjorde det. Daglig leder i Ammehjelpen, Stine Treider Arnesen, sier at andelen kvinner som ammer utover barnet er to år, har økt. Morsmelk slutter ikke å være bra for barnet. Amming er også bra for mors helse og effekten er bedre jo lengre hun ammer, sier hun. Jeg skulle gjerne ammet henne fortsatt. Hun snakker fremdeles om puppen og melken min. Hun sier ofte at «hun savner dem», sier Reppe. Mina er i dag fire år og tre mnd. Ammehjelpen på fb.

OLGA fertilitetsklinikken i Russland

VG 30. mars 2024. Olga klinikken i St. Petersburg har rykte på seg for å være blant de beste klinikkene i verden for dem som strever med å få barn. En av grunnene til det er den ganske uvanlige «babygarantien» klinikken opererer med. For rundt 200.000 kroner får kunden tre runder med forsøk. Dersom det ikke resulterer i et barn til slutt, får kunden pengene tilbake.

Solen skinner sterkt utenfor vinduet da Marit Gjølme Dalva våkner i hotellsengen i St. Petersburg, 24. februar for to år siden. Hun kjenner etter, og konstaterer at kroppen kjennes normal etter inngrepet dagen før. Det er ellevte gang hun og ektemannen Paul Mason prøver: Et kunstig befruktet egg skal forhåpentligvis bli en baby. Selv om Norge nylig har fått en mer liberal bioteknologilov, er det i Russland tillatt med noen metoder som ikke brukes her. Marit og Paul ble tilbudt gentesting av embryoenes levedyktighet, såkalt PGT-A, før embryoene ble satt inn i livmoren.

De flyr fra Norge til Tallinn og humper videre i en primitiv buss til grensebyen Narva. Herfra er planen å gå til fots over broen som leder til russiske Ivangorod. Derfra kan man ta taxi til klinikken.

Babygarantien har blitt møtt med skepsis hos norske spesialister på fertilitet, ifølge TV2. Marit og Paul, derimot, fikk fra første stund et godt inntrykk av klinikken i St. Petersburg. De ansatte opplevdes som svært dedikerte, hardtarbeidende og fulle av omsorg. Kommunikasjonen gikk sømløst, forteller Marit og Paul.

Allerede i første forsøk (2021) ble det full klaff. De var oppe i skyene. Men lykken varte bare i 13 uker. Marit spontanaborterte etter en tilfeldig og alvorlig infeksjon. Paul måtte selv ta imot det lille fosteret på legevakt-toalettet; da de ikke fikk legehjelp tidsnok. Legevakten har ettergått saken og kommet med en beklagelse til paret.

Den 13. september 2023 blir Freya født. Den blide babyen har fått navnet sitt etter fruktbarhetsgudinnen.

Tidslinje: Marit og Pauls lange reise.

2015: Paul og Marit begynner å prøve å få barn.

2017: De oppsøker helsehjelp for assistert befruktning.

2018: I januar starter IVF-behandlingen på Rikshospitalet.

2019: Sent på våren er de tre rundene med forsøk i det offentlige
helsevesenet brukt opp. På høsten starter de behandling hos privatklinikk i
Norge.

2020: Gjentatte forsøk i det private. Fem forsøk totalt i årene 2019-2021.

2021: Marit blir for første gang gravid i Norge. Mister embryoet i uke 6.

2021: Reiser i april på første tur til Russland. Covid19 pandemi. Første forsøk hos Olga-klinikken. Andre tur for hysteroskopi juni og innsett i august.

2022: Neste forsøk hos Olga-klinikken idet Russland invaderer Ukraina. Nye mislykkede forsøk i mai og juli før det lykkes i oktober.

2023: Embryoet som skal bli til Freya settes inn på Olga-klinikken i januar.

2023: 13. September blir Freya født i Oslo.

Mona googlet seg frem til den russiske fertilitetsklinikken O.L.G.A i St. Petersburg. Det står for «Offers livebirth guarantee assurance» og tilbyr nettopp en «babygaranti». Dr. Olga Zaytseff er kvinnen bak klinikken.

TV 2 skrev om Zaytseffs mange reiser til Norge i 2018. I en årrekke har norske kvinner og par deltatt på hennes seminarer og «familiegjenforeninger» på Litteraturhuset. Der møtes både nordmenn som har vært til behandling på klinikken, og de som vurderer det.

Klinikken tilbyr en rekke behandlinger som ikke er tillatt i Norge, som dobbeldonasjon, gentesting av befruktede egg (PGT-A) og embryodonasjon. både donoregg og donorsæd (kalt dobbeldonasjon). Mens den øvre aldersgrensen for assistert befruktning i Norge er 46 år, er den 50 på O.L.G.A-klinikken. -Vi på klinikken søker medisinsk visum for pasienten hos det russiske innenriksdepartementet, sier Zaytseff.

Visumet varer et år, og gir mulighet til å reise frem og tilbake ubegrenset, forklarer hun. Noen måneder tidligere var hun på klinikken for en hysteroskopi; en undersøkelse av livmoren, og et egguttak.

Fertilitetslege Olga Zaytseff reiser til Norge seks ganger i året for å informere norske pasienter om mulighetene for assistert befruktning i Russland.

I april åpner Zaytseff en ny O.L.G.A-klinikk på Kypros. Russiske donoregg skal sendes frossent ned til den solrike ferieøya, kjent for sine tette bånd til Russland.

-Halve Europa tillater jo ikke gentesting av befruktede egg, en annen halvdel tillater ikke eggdonasjon eller embryodonasjon. Så vi satt igjen med fire mulige valg, og bestemte oss for å prøve på Kypros, sier Zaytseff.