Polly Higgins og miljøjuss

Ofte er det konflikt mellom økonomiske interesser og helse/miljø hensyn.

Mennesker og dyrs helse kommer ofte i konflikt med økonomiske og politiske interesser:

  • Et nylig eksempel er utbyggingen på kvikkleire på Ask i Gjerdrum kommune. Her har mange aktører tjent penger: utbygger Odd Sæther, NGI (Norges Geologiske Institutt), kommunen ved blant andre ordfører Anders Østensen, en rekke underleverandører. Når alle bestemmende myndigheter tjener på en utbygging er det fristende å bygge selv om det er på kvikkleire og der det var gjentatte advarsler. De som til syvende og sist betaler, barnefamilier og andre som kjøper husene, endte i et kvikkleireskred.
  • Utbygging av mobilnettverk, smartmålere og annen trådløsteknologi. Her er det store, store kommersielle interesser som vinner frem på bekostning av folks helse. Å praktisere et føre-var prinsipp er det ingen som har tid til.
  • Vaksiner. En komplisert historie men jo mer man graver desto klarere blir det at historien for vaksiner er dårlig. Også her koker det ned til kommersielle interesser som tjener penger på bekostning av folks, og gjerne barns, helse.
  • Og denne listen kan utvides men mange, mange flere punkter.

Polly Higgins

Hun er en advokat fra Skottland som arbeidet for å kriminalisere miljø ødeleggelser – “ecocide”. Dette blant annet gjennom FN. Hun fikk dessverre kreft og døde i 2019, 50 år gammel. Våre dagers Rachel Carlson. Hun har skrevet bøker om disse temaene. Noen må ta opp tråden etter henne. Sånne damer liker jeg.

Polly Higgins, lawyer who fought for recognition of ecocide, dies aged 50.

George Monbiot. The destruction of the Earth is a crime. It should be prosecuted. Businesses should be liable for the harm they do. Polly Higgins has launched a push to make ecocide an international crime.

Ecocide law.

Polly Higgins: Eradicating Ecocide, Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet Second Edition.

Robert Fitzpatrick Kennedy Jr

En av mine store helter er Robert F. Kennedy Jr.

Hans onkler er tidligere amerikansk president John Fitzgerald Kennedy og tidligere kongressrepresentant Edward “Teddy” Kennedy. Hans far er tidligere senator Robert Kennedy, som ble skutt under sin presidentvalgkamp.

Robert Kennedy Jr er advokat og arbeidet tidligere med å ta kommersielle interesser skyldige i forurensning til retten. En meget nødvendig jobb som få tar på seg.

Han byttet etterhvert hovedvirke til vaksine området. Han er motstander av usikre vaksiner mot ufarlige sykdommer. Slik jeg også er. Robet F Kennedy Jr driver nettsiden Childrens Health Defense. Han har mange fiender på grunn av sitt standpunkt mot vaksiner. Det er respekt å stå i en slik storm for en som kunne levd på sitt familienavn.

Mange er for vaksiner uten å ha satt seg godt inn i historien. Kanskje ikke like mange er for sensur? Dale Bigtree, en annen vaksinemostander, hadde en youtube kanal The Highwire med mange, mange følgere. Robert F Kennedy Jr snakket ofte der. Youtube har fjernet kanalen. Den er sensurert bort. Det i seg selv er nok til å stille spørsmål ved vaksiner, spør du meg. Hvis historien bak vaksiner var god ville man ikke hatt noe problem med å verbalt forsvare vaksiner. Istedenfor å sensurere bort motstanderne. Hvem betaler prisen tilslutt? Primært småbarn, med sin helse. Stygg sak.

Kurt Oddekalv

Norsk miljøforkjemper som dessverre nylig døde. Han skulle redde en hund på isen og endte med å gå igjennom isen selv. Ikke så lurt. Men han var en kriger og noen må ta opp tråden etter han.

Rachel Carson

Hun startet den moderne miljøbevegelsen i 1962 med boken Silent Spring. Den er SÅ bra. En blanding av Hamsun og Kafka.

Erin Brockovich

Erin Brockovich (born Pattee; June 22, 1960) is an American legal clerk, consumer advocate, and environmental activist, who, despite her lack of education in the law, was instrumental in building a case against the Pacific Gas & Electric Company (PG&E) of California in 1993. Her successful lawsuit was the subject of a 2000 film, Erin Brockovich, which starred Julia Roberts. Since then, Brockovich has become a media personality as well, hosting the TV series Challenge America with Erin Brockovich on ABC and Final Justice on Zone Reality. She is the president of Brockovich Research & Consulting. She also works as a consultant for Girardi & Keese, the New York law firm of Weitz & Luxenberg, which has a focus on personal injury claims for asbestos exposure, and Shine Lawyers in Australia. (wikipedia)

Bildet lovlig lånt fra https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Polly_Higgins.png

Klima 101

Norsk miljøpolitikk er ikke troverdig og full av dobbeltmoral.

Fra noen facebook poster jeg har skrevet i januar 2020.

Ingen vet sikkert om jorden varmes opp på grunn av menneskeskapt aktivitet. Men det er mye som tyder på det. Ta en titt ut vinduet – det er som mai midt i januar. Folk jeg kjenner som jobber i skogen sier skogen forandrer seg, det er lengre sesong og tildels andre vekster. Å ta sjansen på at det ikke er menneskeskapt kan vi ikke gjøre fordi konsekvensene dersom vi tar feil er så store. Vi har bare en klode.

Når det gjelder CO2 (og mange andre saker) er det vanskelig å forholde seg til mainstream media. De er drevet av salg, egne politiske oppfatninger og agendaer, og ikke minst annonsører. Ofte er journalistene ganske kunnskapsløse om det de skriver om. Det som skrives er ofte i beste fall unøayktig og unyansert.

Det er også usedvanlig vanskelig å stole på det staten og politikerne sier. Der er det så mange som vil krisemaksimere. For så å øke skatter og avgifter i CO2 sitt navn. Alle som slipper ut CO2 skal fra nå av betale dyrt osv. Og så går pengene til økte lønninger, ferier og pensjoner til dem selv. Og flere ansatte i staten så det er flere i staten som kan være sjef over noen og føle seg bra. Det er synd at norske politikere har blitt så lite troverdige, lite langsiktige (bærekraft) og lite opptatt av nasjonens beste. Man må bare ikke la seg påvrike for mye av alle de kortsiktige innfallene politikerne stadig vekk kommer med. Man må forsøke å forstå hvordan systemet egentlig fungerer og innrette seg deretter. Viktigst av alt – man må tenke selv.

Jeg liker å måle ting. Å få noen tall på bordet. Her vises en årlig gjennomsnittstemperatur for hele landet, fra 1900 til idag. Og en sesongvis gjennomsnittstemperatur. Jeg vet ikke om temperaturmålinger fra meteorologisk institutt er riktige eller nøyaktige eller ikkepolitiserte. Jeg vet heller ikke hvordan de har beregnet temperaturgjennomsnittet grafene viser. Her er gjengitt en avisartikkel fra 1973, “Våronn og leirfivel i januar” fra Avisa Sør-Trøndelag. Leirfivel er hestehov. Den vinteren var det så mildt at bøndene i Trøndelag pløyde i januar. Denne milde vinteren finner man igjen i målingene fra Meteorologisk Institutt. Slike stikkprøver gjør at målingene fra MI blir mer troverdige. Vi ser at det var en varmere periode fra omtrent 1930 til omtrent 1940. Og vi ser at vi idag er inne i en varmeperiode som startet rundt 1990 og ikke viser noen tegn på nedgang, heller tvert imot. Tidligere hadde man enkeltvintre som var meget milde, og også perioder på rundt 5 år da det var mildt. Men muligens ikke en situasjon som nå når den varme perioden er så lang.

Dette er en reaksjon på en artikkel i Nettavisen av Kjell Magne Rystad, Norge kan ikke løse klimaproblemet ved å legge ned olje- og gassproduksjonen. Jeg synes de ikke skulle elektrifisere sokkelen. Fordi det er et stort arbeide med liten gevinst. De kunne heller tatt bedre vare på det de pumper opp, eksempelvis ikke hatt den gassflammen som alltid brenner på boreriggene – og tatt vare på denne energien ved å ha en generator på riggen og gjøre det om til strøm til bruk på riggen.

Og så synes jeg ikke Norge bare kan si at vi er så små og oljen vår så ren så det smarteste vi gjør er å bare fortsette som før. Norge burde produsere til eget forbruk og gradivs redusere eksporten. De kunne i det minste ventet med Johan Sver xxx drup (oops mitt etternavn) feltet – behøver ikke pumpe opp alt så fort som overhodet mulig. Og så burde vi satset på fornybar energi som er uten store bivirkninger. Eksempelvis vind til havs – som ikke ødelegger landskapet. Og tilogmed kan være gyteplasser for fisk, isåfall vinn-vinn. Og sol og og andre ting. Og gå foran med et godt eksempel. Så har vi litt troverdighet når vi ber verden gjøre som oss.

Norge liker jo å fortelle andre land at de skal ta vare på regnskogen sin. Da må man nesten feie litt for egen dør først dersom man skal ha noe som troverdighet. Norske statlige delegasjoner drar til Indonesia og andre land (på skattebetalernes regning såklart) for å gi dem penger så de ikke skal hugge ned regnskogen sin – som binder CO2. Men her på berget pumper vi oljen opp så fort som overhodet mulig – som genererer CO2. Da er man ikke veldig troverdig. Bare norske politikere som tror at noe sånt kan fungere. Kanskje de gjør det for å ha en unnskyldning til å dra på utenlandstur på skattebetalernes regning. Jeg forsøker å ikke klage og syte over alt, men det begynner etterhvert å bli endel saker i grenseområdet til korrupsjon innen norsk politikk. Eksempelvis NAV-saken. Og de to sakene med stortingsrepresentanter som har skrevet fiktive reiseregninger.

Først må man feie for egen dør. Så kan man be naboen gjøre det samme. Greit med litt sunn fornuft og beina på bakken, spesielt for oss fjellbønder som har blitt oljemillionærer uten å gjøre så mye for det.

Oppdatering 5. oktober 2021. Egentlig har FrP (og Demokratene) Norges beste miljøvernpolitikk. Det er de som reduserer CO2 mest. Hvorfor? Fordi de reduserer innvandringen. Når man tar en person fra eks Pakistan til Norge økes personens utslipp ca med 100 gangeren. Fordi livsstilen på landsbygda i Pakistan er helt annerledes enn i Norge, med bil, varmtvann, oppvarming osv. Hadde man talt med dette i miljøregnskapet hadde FrP kommet godt ut kanskje bedre enn SV og MDG – som begge vil ha ekstreminnvandring i tillegg til reduserte utslipp. Norge vs Pakistan, 10 gangeren ifg denne, worldometer co2 emission per capita. Norge omtrent 8 tonn CO2 per person, Pakistan omtrent 0.8 tonn per person.