Homeopatisk rope worm autonosode

En syk person kan kureres av sin egen sykdom.

En egen gren innen helsevitenskap er homeopati. Prinsippet ligger i navnet, “like kurerer like”. Den tyske legen Samuel Hahneman utviklet systemet rundt 1800. Homeopati er mye brukt også idag.

Hahneman og malaria

Etter å ha erfart at legevitenskapen ofte gjorde vondt verre for pasientene sluttet Hahneman å arbeide som lege og beskjeftiget seg istedet som medisinsk oversetter og undersøkende helsejournalist. Han hørte at barken fra det peruvianske Cinchona treet kunne kurere malaria på grunn av sin astringent smak (samme smak som rabarbra, bananskall, umoden frukt). Hahneman eksperimenterte med å selv spise barken. Han opplevde at den forårsaket malarialiknende symptomer. Dette satte han på tanken at like kan kurere like.

Interessant1: Det viste seg at alkaloidet quinine var viktigste virkestoff. Int2: Malaria forårsakes av en menneske/moskito parasitt.

Noen homeopatiske begreper

Homeopati er egentlig meget komplisert med mange detaljer. Jeg er ingen ekspert og holder meg foreløpig til det grunnleggende.

Simillimum

Det grunnleggende prinsippet “like kurerer like” kan realiseres på mange forskjellige måter. Cinchona barken er eksempel på det homeopatiske simillimum prinsippet. Man velger et middel som forårsaker et totalt symptombilde så nær som mulig det virkelige sykdomsbildet. Man bruker altså ikke sykdommen selv i dette tilfellet. Til forskjell fra nosode.

Potensiering

Homeopatiske midler lages ved gjentatt uttynning av virkemiddelet. Til et punkt der det ofte ikke er et eneste molekyl igjen av virkemiddelet. Man står igjen med en energetisk virkning sannsynligvis på grunn av endret molekylstruktur i fortynningsmiddelet (vann).

Nosode

Fra greske nosos, som betyr sykdom. Nosoder er en bestemt type homeopatisk medisin som er laget fra elementer av sykdommen selv. Eksempelvis et patogen eller infisert vev. Cinchona barken mot malaria er såleds ikke en nosode. Den amerikanske homeopaten Constantine Hering laget i 1833 en nosode mot rabies (lyssophobia, hydrophobia) som var en utbredt fare på den tiden. Buba: The nosode dilutions saved in one bottle are 6, 9, 12, 16, 30, 60, 100, 200, 1000, 1M.

Autonosode

En nosode laget fra pasienten selv (auto = selv). Eksempelvis en person som har rope worm kan bruke egne rope worms til å lage en nosode. Et annet eksempel er å lage en nosode fra egen urin.

Succuss

Succuss betyr å riste, blande. Man kan succusse en fortynning ved å ha kork på flasken (så det ikke spruter) og så slå bunn av flasken mot et underlag et visst antall ganger. For å blande innholdet, samt muligens også andre effekter. Eksempelvis 40 ganger. Dette kalles å succusse blandingen 40 ganger. NB ved glassflaske og hardt underlag ha et håndkle imellom så flasken ikke knuser.

Hvordan lage en autonosode

Man kan enkelt lage sin egen autonosode. Som man så kan innta i et forsøk på å bli frisk. Jeg lærte dette fra min rope worm mentor Alex Volinsky fra email og ikke minst denne youtube videoen fra hans Bubamarkus kanal, How to make nosodes and autonosodes. Instructional video. Homeopathy.

Fremgangsmåten er som følger. Utstyr: rent vann i springen eller på annet vis, glass til mortinkturen (mothertincture, gjerne sykdommen selv), en glassflaske på anslagsvis 1 liter til å fortynne mortinkturen, et håndkle man kan slå bunn av fortynningsflasken mot når man succusser (blander), et stort norgesglass på minst 3 liter til det ferdige preparatet.

Før start må man bestemme:

 • Fortynningsgrad. Eksempelvis 1-10 (kalles X i USA, D i Europa) eller 1-100 (kalles C). Jeg har holdt meg til 1-10.
 • Hvor mange ganger succusser man hver fortynning. 40 er et vanlig antall og det er dette jeg har holdt meg til.
 • Hvilke fortynninger beholder man. Det vanlige er 4, 6, 9, 12, 16 og 30. De høyeste fortynningene gir vissnok den sterkeste medisinen. Jeg valgte å ikke beholde 4. Alle disse fortynningene, bortsett fra 4, er så høye at det sannsynligvis ikke er ett eneste molekyl igjen i blandingen av den opprinnelige mortinkturen. Neste er 100. Da er det nesten umulig å gjøre dette for hånd. Man må ha en maskin.

Lag et merke nederst på blandeflasken som markerer 1/2 desiliter. Lag også et merke som markerer 5.5 desiliter. Merkene gjør det enkelt og relativt nøyaktig å tømme og fylle flasken til riktige nivåer hver gang man fortynner. Det er ikke avgjørende at dette blir helt nøyaktig. Men vi gjør så godt vi kan allikevel.

Hell mortinktur i blandeflasken til 1/2 desiliter merket. Fortynn blandingen 1-10 ved å ha oppi 5 desiliter vann. Altså til 5.5 desiliter merket. Flasken skal ikke være full. Slik at det er rom for bra succussing.

Succuss blandingen 40 ganger. Du står nå med første fortynning.

Hell 5 desiliter fra blandeflasken i vasken slik at flasken igjen bare har 1/2 dl væske. Ha oppi 5 dl vann. Succuss. Du har nå andre fortynning. Repeter.

Den sjette fortynningen skal ikke i vasken men skal beholdes. Hell de 5 desilitrene ikke i vasken men i det store norgesglasset.

Også fortynningene 9, 12 og 16 og 30 skal beholdes. Fortynningene man beholder kan alle gå i det samme norgesglasset. Det spiller ingen rolle at de blandes.

Etter dette står du igjen med et norgesglass med 2.5 liter homeopatisk medisin.

Hvordan bruke autonosoden

Du kan drikke en slurk av blandingen eksempelvis 3 ganger om dagen. Inntil det er tomt. Kanskje merker du forskjell på symptomer.

Min rope worm autonosode

Jeg laget en autonosode av rope worm den 3. januar 2023. Jeg gikk på en antiparasittkur og fikk ut rope worm i avføringen. Jeg laget mortinkturen ved å skylle noen av disse rope wormene og la de ligge i et glass med vann noen timer. Væsken i dette glasset ble mortinkturen.

Fungerte autonosoden? Jeg ble ikke kvitt alle symptomer og ble ihvertfall ikke permanent bra. Men jeg likte å ta noen slurker nå og da av blandingen gjennom dagen. Jeg vurderte det som at jeg følte meg 2% bedre når jeg tok blandingen. Med hensyn på energi, søvn, humør, konsentrasjon osv. Blandingen varte 10 dager. Jeg tok en pause etter dette. Muligens bør man ta den over lengre tid. Jeg drakk mer enn 1 slurk 3 ganger om dagen i perioden jeg tok nosoden. Var derfor det gikk tomt relativt fort.

homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde01-mortinktur-materiale-20230103_093446
Avføring med rope worm inni. Som jeg lagde mortinkturen fra. 20230103_093446.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde02-rope-worm-i-avforing-20230103_093955
Rope worm som var inni avføringen. 20230103_093955.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde03-rope-worm-20230103_094133
Rope worm. 20230103_094133.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde04-rope-worm-20230103_094935
Rope worm etter skylling. 20230103_094935.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde05-rope-worm-20230103_095010
Rope worm etter skylling. 20230103_095010.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde06-mortinktur-fra-rope-worm-20230103_095228
Mortinkturen. 20230103_095228.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde07-utstyr-for-aa-lage-autonosode-20230103_140145
Forberedelser for å lage rope worm nosode. Voss vannflaske med kork. Til oppmåling og succussing. Tusj til å lage merker for tømming og fylling på Voss flasken. Håndkle til å slå bunn av Vossflasken mot 40 ganger (succusse) så flasken ikke knuser. Glasset med mortinkturen. Stort norgesglass på 5 liter til å samle opp fortynningene vi tar vare på. Behøver i tillegg pen og papir til å holde orden på hvilken fortynning man er på til enhver tid. 20230103_140145.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde08-halv-desiliters-merke-nederst-paa-blandeflasken-20230103_135904
Merket som markerer mortinktur nivået. Og som man tømmer flaskin til etter en fortynning. 20230103_135904.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde09-merker-paa-flasken-baade-for-tomming-og-fylling-20230103_135820
Merker på Voss blandeflasken både for tømming og fylling. 20230103_135820.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde10-lurt-aa-ta-notater-underveis-ellers-lett-aa-gjore-feil-20230103_141448
Notat med fremgangsmåte og tallrekke 1-30. I tallrekken, rett etter en fortynning med påfølgende succussion, merker man av hvilken fortynning man nå sitter med. Så man vet til enhver tid hvor langt man er kommet. 20230103_141448.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde11-fortynning-19-20230103_144134
Fortynning 19. 20230103_144134.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde12-fortynning-30-20230103_145506
Fortynning 30. 20230103_145506.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde13-fortynning-30-20230103_145527
Fortynning 30. 20230103_145527.
homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde14-fortynning-31-i-blandeflasken-drakk-jeg-der-og-da-20230103_152651
Fortynning 6, 9, 12, 16 og 30 i norgesglasset. Fortynning 31 i Voss flasken. Jeg er ferdig med å lage nosoden. Det tok et par timer og er ganske slitsomt på grunn av all succussingen og fordi man må være veldig nøye underveis på å holde orden på hvilken fortynning man til enhver tid er på. Fortynning 31 drakk jeg der og da. 20230103_152651.

Likhet med vaksiner

Også vaksiner virker ved at man tilfører kroppen en liten mengde av sykdommen. Til forskjell fra homeopati tilfører man i tillegg en stor dose adjuvans. Problemet med vaksiner er vanligvis ikke den patogene delen men adjuvansen. Homeopati benytter ikke adjuvans. Det finnes homeopatiske vaksiner og kanskje er disse et godt alternativ til de fra skolemedisinen.

Referanser

 1. Iron Deficiency Anaemia and Ferrum Phosphoricum: A Systematic Review. Dr. Shevanta S. Jadhav, Dr. Prerna Tiwari, Dr. Kusum Lata. University, Homoeopathic Medical College & Hospital, Pune, Maharashtra, India.
 2. David Little: The homeopathic compendium. Free chapter from Volume III Psora and anti-psoric treatment. Chapter 2 Understanding the miasms.

Det store treet om vinteren

homeopatisk-rope-worm-autonosode-bilde16-det-store-treet-vinterhvitt-20230119_150317
Det store treet. 20230119_150317.

Urinterapi 2

Ja jeg drikker min egen urin. Stort glass hver morgen!

Første gang jeg hørte om urinterapi var omtrent 2012. Neste morgen fylte jeg et stort melkeglass og drakk det rett ned. Etter det har jeg forsøkt meg frem primært med homeopatisk urinterapi.

I desember 2021 hørte jeg på TheEvent, https://2021.theevent.global/. En summit (foredragsserie) med mange alternative synspunkter. Ett av foredragene var med realitydeltakeren Rodney Lavoie Jr. Han snakket om urinterapi. Han gjenvekket interessen min. En av grunntankene rundt denne bloggen er at god helse skal være tilgjengelig for alle, også økonomisk. Urinterapi er enkelt. Og gratis.

Jeg gikk på Amazon og søkte på urinterapi blant bøker. Det kom opp overraskende mange treff. Se selv. Jeg kjøpte tre. Og begynte å drikke min egen urin. Hver dag, flere ganger om dagen!

Oppdatering 6. desember 2022. Dr Edward Group urotherapy research urotherapyresearch.com. Jeg måler pH i min egen urin.

Nyrene

Nyrene er to organer i nedre del av overkroppen som filtrerer blodet. Venøst blod (oksygenfattig, lavt trykk) kommer fra underkroppen. På sin vei til hjertet sendes en andel gjennom nyrene. Her filtreres urin ut og sendes til urinblæren. Det filtrerte blodet sendes tilbake til arterielt blodomløp. Nyrenes jobb er altså å regulere vanninnholdet i blodet, samt å rense det.

Dette betyr at oksygenkonsentrasjonen i det arterielle blodet reduseres forbi nyrene, samtidig som det også blir litt renere og med litt lavere vannkonsentrasjon.

urinterapi-2-20220204-01-nyre-vene-arterie
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Gray1123.png

Urin er filtrert blod

De fleste vil reagere med forferdelse på å skulle drikke urin. Men det er altså et blodfiltrat. Å ikke ville drikke urin kan derfor sammenliknes med å ikke ville drikke blod. Som igjen kan sammenliknes med å ikke ville spise kjøtt. Forferdelsen er i stor grad knyttet til vårt samfunns verdier. Vi er opplært til at urin er skittent og et avfallsstoff. Ikkevestlige samfunn ser ofte annerledes på urin. Eksempelvis i India.

Spytt er forresten også et blodfiltrat. Man kan ofte ta medisinske prøver i spytt eller urin, istedenfor blod. Prøvetakingen er jo enklere da.

urinterapi-2-20220204-02-nyreanatomi
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Blausen_0592_KidneyAnatomy_01.png

Sunt innhold i urin

Nyrene regulerer væskeinnholdet i blodet. Nyrene tar også ut andre stoffer fra blodet. Noe av det er avfallsstoffer. Men også stoffer som ikke bare kan karakteriseres som avfall følger med. Eksempelvis antistoffer og andre kjemikalier og celler knyttet til immunsystemet. Og næringsstoffer som vitaminer og mineraler.

Urin fra en selv er muligens en skreddersydd medisin. Fordi innholdet avhenger av hva som skjer i akkurat din kropp. Anta du har en infeksjon. Da vil kroppen etterhvert danne antistoffer. Noe havner i urinen. Når man så drikker urinen får man påfyll med antistoffer til akkurat den aktuelle infeksjonen. Så man kan argumentere at urinterapi hjelper mot infeksjoner.

Urin inneholder kjemikaliet urea. Brukes til å fremstille medisiner.

Urin er uten bakterier. Det er desinfiserende og kan brukes til å rense sår.

urinterapi-2-20220204-03-rodney-lavoie-jr-thesummit

Avfallsstoffer i urin

Ved akutt forgiftning med eksempelvis tungmetaller kan disse påvises i urinene. Eksempelvis kvikksølv og aluminium. Da vil man anta at det ikke er sunt å drikke slik urin. Men vanligvis er ikke tungmetaller påviselige i urinen. De går vanligvis ut kroppen via lever-galle-avføring.

Jeg er ikke helt sikker på når det er uheldig å drikke egen urin. Kanskje er det bare rett etter akutt forgiftning.

Det finnes mye litteratur rundt urinterapi. Det meste av dette er fra 1980 eller tidligere. Vi har mye mer kjemikalier i miljøet idag enn på den tiden. Eksempelvis sprøytemidler, bensineksos osv. Kanskje gjør dette at urin ikke er like sunt å drikke idag som den gang.

Det er en urinterapi fb gruppe. Jeg spurte om dette der. En skrev at avfallsstoffer i urinen omdannes til ufarlige stoffer når urinen får stått en stund før man bruker den. Jeg vet ikke om det er riktig.

urinterapi-2-20220204-20-urin-20220203_165327-840
Min urin har varierende utseende. Noen ganger mørk farge, andre ganger lysere. Noen ganger klar, andre ganger opak.

I mors mage lå vi i urin

I mors mage ligger babyen i urin. Først fra moren. Deretter blandet med fosterets egen urin. Fosteret drikker og innhalerer urinen.

Amniotic fluid. Amniotic bag. Amniotic fluid is present from the formation of the gestational sac. Amniotic fluid is in the amniotic sac. It is generated from maternal plasma, and passes through the fetal membranes by osmotic and hydrostatic forces. When fetal kidneys begin to function around week 16, fetal urine also contributes to the fluid. In earlier times, it was believed that the amniotic fluid was composed entirely of fetal urine.

HPU og urinterapi

Jeg har en stoffskiftetilstand som kalles HPU, HemoPyrrolactam-Uria. Tilstanden gjør at noen vitaminer og mineraler overforbrukes og skilles ut i urinene. Det gjelder eksempelvis vitamin B6, mangan og sink. Jeg har testet positivt for dette på laboratoriet KEAC i Nederland og Borderline positivt på DHALab i USA. Så min urin inneholder sannsynligvis store mengder av disse næringsstoffene, samtidig som jeg behøver store mengder av de. Så for en med denne tilstanden virker urinterapi rimelig.

Parasittkur og urinterapi

Jeg tror altså jeg smaker antiparasitt urtene jeg tar. Det betyr muligens at de fortsatt er virksomme. Ved å drikke urinen får man derfor en ekstra dose antiparasitt urter og dermed mer av urtene man har betalt dyrt for.

Corona og urinterapi

Gamle bøker forteller at urin virker mot noen infeksjoner. Mekanismen er sannsynligvis at antistoffer går ut i urinen. Kanskje urinterapi vil gjøre corona sykdomsforløpet enklere.

Urinsmak

For meg smaker urin stort sett som det lukter. Ikke spesielt godt, men heller ikke spesielt vondt. Ganske mild smak.

Jeg har opplevd to forskjellige ettersmaker. Da jeg drakk urin første gangen rundt 2012 var det ettersmak av melk. Kanskje det er fordi jeg drakk melk i forkant. Jeg husker ikke.

Nå når jeg drikker urin i 2022 er det ofte en ettersmak av lakris. Lanskje er det fordi jeg er på en antiparasitt kur der jeg bruker nellik (cloves) og oreganoolje. Og at dette smaker som lakris. Noen ganger der det ikke noen ettersmak. Kanskje varierer det med hva jeg har spist og drukket i forkant. Det vil jo bestemme hva urinen faktisk inneholder.

urinterapi-2-20220204-04-dr-devin-vrana-thesummit

Looping

Begrepet betyr rett og slett å sirkulere urinen kontinuerlig. Når du pisser så pisser du i et glass og drikker det rett ned igjen! I foredraget på TheEvent med Rodney Lavoie snakker de om looping. Underholdende foredrag! TheEvent har en Telegram gruppe man kan melde seg på t.me/theeventsummit. Rodney er forresten igang med å etablere Urineversity!

Jeg looper litt men har ikke klart å gjøre det en hel dag. Merker forresten at jeg pisser mer enn jeg klarer å drikke iløpet av en dag. Litt rart, egentlig.

urinterapi-2-20220204-05-rodney-devin-alec-thesummit

Aged urine

Aged urine er et eget begrep. Det vil rett og slett si urin som har stått litt. Eksempelvis noen døgn eller tilogmed en uke. Eksmpelvis i et åpent glass på benken. Jeg har testet dette og urinen blir ofte ikke spolert selv om den står lenge. Tyder på at den er bakteriefri og desinfiserende slik at den tar knekken på bakterier fra luft. Harry Matadeen skriver om dette i sin bok.

Oppdatering 21. februar 2022. Når urin står en stund blir det dannet ammoniakk. Man kjenner det også på lukten.

Utvortes urinbruk

Man kan også ta urin på huden. Som en krem. Og gjerne massere det inn.

Gjenbruk er en kjent overlevelsesstrategi

Kroppen vår er en maskin med eldgamle prinsipper for å støtte overlevelse og reproduksjon. Gjenbruk av kroppsvæsker gjøres automatisk i kroppen. Eksempelvis gallesaft. Dette er en tarmdesinfiserende væske som også fordøyer fett. Etter den har gjort jobben sin tas den opp i tarmen og resirkuleres. Når vi drikker urin gjør vi det samme med urin som kroppen automatisk gjør med gallesaft.

Urinfaste

En kraftigere terapi. Faste på egen urin istedenfor vann.

Urin inneholder ammoniakk

Oppdatering 19. februar 2022. Jeg pisser for tiden i en 5 liters beholder. Når den går full tømmer jeg den i komposten. Det lukter stramt urin der. Ja urin må inneholde ammoniakk. Kanskje urin kan brukes til ting som krever ammoniakk.

Urin i kompost

Kan brukes direkte i kompost. Eller tynnes godt ca 1:15 og vanne planter utendørs i vekst. Innendørsplanter tynn ut en god del mer. Biological Fertiliser Human Urine. Urine is 95% water. The other 5% consists of urea (around 2.5%), and a mixture of minerals, salts, hormones and enzymes. It is a blood byproduct. Despite containing some bodily waste, it is nontoxic.

Urin til klesvask

De gamle romerne vasket ulltogaene sine i urin. Vann ødela togaene.

How to remove stains, dirt, and grease. The Romans discovered an effective stain-remover: human urine with its high ammonia content. Urine-based cleaning agents, euphemistically known as chamber lye, were used well into the 19th century. In a process known as bucking the items were placed in the bottom of a tub – you will be relieved to know they had a separate bucking tub especially for the task – and cheesecloth or some porous material was put over the top. The lye, once warmed, went on top of the covering and hot water poured over it, a process which was repeated several times. This meant, of course, that the lye had to be reheated each time. In The Complete Chamber Maid (1677), Hannah Woolley described how to deal with particularly obstinate stains with a sequence to be carried out prior to washing the item: Lay it all night in urine, rub all the spots in the urine as if you were washing in water; then lay it in more urine another night and then rub it again, and so do until they [stains] be quite out.

Stamceller i urin

Could harvesting stem cells for therapy one day be as simple as asking patients for a urine sample? Researchers have identified stem cells in urine that can be directed to become multiple cell types. https://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130731093250.htm

Amaroli

Melatonin supplementation from early morning autourine drinking. Drinking ones morning urine (amaroli) is a traditional practice of the yogic religion still widely performed. The pineal hormone melatonin and its conjugated esters are present in morning urine in significant quantities. Drinking the first morning urine restores plasma nighttime melatonin levels due to deconjugation of its esters to melatonin. Decreased body awareness (analgesia – loss of sensation of pain) and claimed slowed brain wave activity and heightened visualization ability may be the mechanism behind the alleged benefits of amaroli.

Konklusjon

Jeg synes det er utrolig spennende med terapier som er gratis, enkelt tilgjengelig og effektive. Jeg har drukket egen urin siden rundt julaften 2021. Altså rundt 6 uker. Hjelper det? Jeg synes det hjelper noe på min dagsform. Jeg tror urinen har næringsstoffer i seg som er bra for meg. Kanskje har den også immunstoffer som styrker min immunitet. Ved kronisk sykdom er det ingen “magic bullet”. Det finnes ikke en pille som løser alt. Men man kan gjøre mange, mange tiltak som hver gjør en 2% bedre. 10 slike tiltak og man er 20% bedre. Ganske mye. Jeg opplever det å drikke egen urin som en slik 2-prosenter. Jeg tror også det er litt kort å bare ha gjort det i 6 uker. Tror jeg må fortsette et halvt års tid for å vite mer hvor dette går.

Referanser

 • Martha M. Christy Your own perfect medicine.
 • John W .Armstrong: The water of life. A treatise on urinetherapy.
 • Harry Matadeen: Aged Urine Rediscovery of the century.
 • Urineaid a documentary film by Steven Williams

Oppdateringer

Oppdatering 16. februar 2022. Urin kan brukes til å vaske klær. Ammoniakk fra urin. De gamle romerne.

Appendix

John R. Herman Autourotherapy The water of life. 1980.

urinterapi-2-20220204-06-herman01-01topp
urinterapi-2-20220204-07-herman01-02bunn
urinterapi-2-20220204-08-herman02-01topp
urinterapi-2-20220204-09-herman02-02bunn
urinterapi-2-20220204-10-herman03-01topp
urinterapi-2-20220204-11-herman03-02bunn
urinterapi-2-20220204-12-herman04-01topp
urinterapi-2-20220204-13-herman04-02bunn
urinterapi-2-20220204-14-herman05-01topp
urinterapi-2-20220204-15-herman05-02bunn
urinterapi-2-20220204-16-herman06-01topp
urinterapi-2-20220204-17-herman06-02bunn

Urinterapi

Homeopatisk urinterapi for å styrke kroppens avgiftningsevne.

Urinterapi (urine therapy) vil si å drikke urin, primært sin egen urin. Det kalles også autourinterapi dersom man vil understreke at det er egen urin det er snakk om. Det er dette jeg vil skrive om her. Oppdatering 24. april 2022 Del 2 i bloggpost serien om urinterapi.

Det er kjent at skipbrudne, folk som har gått seg vill i ørkenen etc har overlevd på å drikke egen urin. Å drikke egen urin er ikke farlig. Jeg gjør det selv innimellom. Først gang rundt 2012. Et stor glass om morgenen! Den gangen syntes jeg det hadde en ettersmak som minnet om melk. Nå i 2020 synes jeg ikke det har den samme ettersmaken. Kanskje noe har forandret seg.

Urinterapi skal ha helsebringende effekter og har lang tradisjon i Ayurveda. Det 5000 år gamle indiske helsesystemet. Det er også velkjent i Tyskland. Det går en historie om at konen til presidenten i Tyskland drakk egen urin av helsemessige årsaker. Uten at jeg helt vet om dette er sant. Og har ikke klart å finne navnet på konen eller denne presidenten. Oppdatering 24. april 2022 Internettbutikk ayurvedabay dot com for urter etc nevnt av Emily Passic fra Centeredinwellness på mycotoxinsummit.

En annen måte å gjøre urinterapi på ble jeg introdusert for av Klinghardt i sommer:

 • Man samler først urin i bunnen av en glassbeholder med lokk. Så heller man urinen i vasken. Man skyller ikke glasset med vann. Så det er fortsatt litt urin i glasset, på veggene og bunnen.
 • 1. utblanding (dilution): Ta vann i glasset, omtrent like mye som det var urin. Skru på lokket, hold glasset i den ene hånden og bank på bunnen med den andre, 50 ganger. Dette for å “aktivere” innholdet. Blandingen i glasset inneholder nå vann og en liten mengde urin.
 • 2. utblanding: Repeter: hell ut det som er i glasset, fyll på med vann igjen til omtrent samme nivå, aktiver. Blandingen i glasset inneholder nå en enda mindre mengde urin.
 • Drikk blandingen i glasset.

Med denne fremgangsmåten lager man en homeopatisk medisin. 2. utblanding inneholder små mengder av avfallsstoffer kroppen har skilt ut. Det er derfor en skreddersydd medisin. Når man drikker dette vil det stryke kroppens evne til å avgifte de samme stoffene.

Jeg gjør dette nesten hver morgen. Vet ikke helt om det fungerer. Men det er en fin rutine. Jeg eksperimenterer også med å også drikke den rene urinen og 1. utblanding, istedenfor å skylle det ut i vasken. Jeg gjør dette om morgenen når jeg urinerer rett etter å ha stått opp. Jeg lar strålen gå litt før jeg samler opp, så jeg tar ikke med det aller første som kommer.

Andreas Moritz skriver om urinterapi i boken Ancient secrets of health and rejuvenation. Jeg leste den rundt 2012, det var da jeg hørte om det første gangen. Den boken er omfattende og utrolig bra og var en åpenbaring for meg. Andreas Mortiz har også skrevet The amazing liver and gallbladder flush. Der er oppskriften på hvordan gjennomføre en vellykket lever-galleblære flush (rens). Jeg har gjort 40 av de til nå, over ca 10 år.

Joseph Needham var en britisk historiker og vitenskapsmann. Han var også kommunist. Han dro til Kina og fikk av Mao tilgang til bøker om gamle kinesiske tradisjoner innen jordbruk, vitenskap, medisin og annet. Han skrev et bokverk om dette over flere bind. Volume 1 består av flere bind, samme med Volume 2 osv. I en av delbøkene (Vol 6, part 6) skriver han om hvordan kineserne brukte urin fra gravide kvinner som terapi (1050-1800 tallet). De bygget et hus der unge gravide kvinner urinerte i store kar. De lot karene tørke inn og samlet opp restene på karveggen i håndklær e.l. Man kunne så lukte på håndklærne – og folk følte seg bedre. Dette er tilsvarende være dagers bioidentisk hormonterapi. Fordi urin fra gravide kvinner inneholder alle hormonene som finnes. Jeg har dessverre ikke lest denne boken enda. Men hørte om det på et intervju med Joseph Wright på Sexual Vitality Summit med Susan Bratton.

Urinterapi eksempel 1. Til høyre er 2. utblanding.
Urinterapi eksempel 1. Til høyre er 2. utblanding.
Urinterapi eksempel 2. Til høyre er 2. utblanding.
Urinterapi eksempel 2. Til høyre er 2. utblanding.
Forskjellig farge på urinen på forskjellige dager.
Forskjellig farge på urinen på forskjellige dager.
Urin sett ovenifra
Urin sett ovenifra
Urinterapi eksempel 3. Til høyre er 2. utblanding.
Urinterapi eksempel 3. Til høyre er 2. utblanding.