Graviditet og tannhelse

Under graviditet opplever kvinner ofte dårligere tannhelse.

Mange kvinner opplever økt problemer med tannhelsen når de blir gravide. De får plutselig mer karies og hull. Og opplever mer betennelse og blødninger i tannkjøttet.

Kvinnens immunsystem er annerledes enn mannens fordi hun skal kunne bære frem et barn uten at dette fremmedvevet avstøtes. Og under svangerskapet endres immunsystemet ytterligere. Kanskje dette er årsaken til problemer også med tannhelsen?

Jeg er veldig interessert i tannhelsens betydning for helse i kropp og hode. Men var ikke så godt klar over at graviditet påvirket tannhelsen. Før jeg idag leste om det på en gruppe på fb, Healing tooth decay naturally med tannhygiene pleieren Carrie Ibbetson, carrieibbetson dot com. Noen enkle google søk på tannhelse og graviditet viser at dette stemmer.

For min egen tannhelse benytter jeg for tiden et system utviklet av tannlegen Dr. Ellie Phillips. Hun har skrevet boken Kiss your dentist goodbye og er intervjuet i flere omganger på oneradionetwork med Patrick Timpone. Målet er å unngå karies og også remineralisere tennene. Jeg har benyttet dette i over 2 år nå. Synes det fungerer bra. Ihvertfall bedre enn noe annet jeg har prøvd. Jeg vet ikke om det skjer en remineralisering. Sannsynligvis spiller også andre forhold inn, eksempelvis næringsstatus. Som igjen påvirkes av parasitter. Systemet til Dr. Ellie blir tema for en egen bloggpost.

Graviditet representerer en dobbel dose tannproblemer. Fordi

 1. Man er altså mer utsatt for tannproblemer.
 2. Man tåler mindre behandling av hensyn til barnet. Man vil ihvertfall ikke ha en amalgamfylling når man er gravid. Dette er ikke aktuelt i Norge nå fordi amalgam er forbudt. I USA brukes fortsatt amalgam. Man vil heller ikke ha en rotfylling mens man er gravid. Kanskje vil man heller ikke ha bedøvelse. Kanskje heller ikke fluor. Kanskje vil man ikke engang ha en vanlig tannrens. Fordi det medfører en dose bakterier inn i systemet.

Jeg har dessverre ikke barn selv foreløpig. Litt fordi jeg ble syk rundt 2008 og det gjorde at slike planer ble satt på vent. Så jeg har ikke opplevd dette tannproblemet på nærthold. Fra noen som har opplevd det på nærthold:

 • my teeth also during pregnancy and breastfeeding go horrible
 • Ive had back to back pregnancies so my teeth have taken it hard
 • my teeth literally go to crap when I’m pregnant

Hvorfor skjer dette?

 • from what I know the acidity from the hormones can cause more cavities, and I think back to back pregnancy and breastfeeding has probably left me a little depleted also. I also developed gum problems during pregnancy too which I’ve heard is super common!

Hva kan man gjøre for å bøte på det?

Dårlig næringsstatus er sannsynligvis en faktor for hvorfor noen rammes av dette mens andre ikke rammes. Så å styrke kroppen ett år eller to før man blir gravid med sunn mat og livsstil er lurt. Når man er gravid er det som kjent bare en person som spiser, men næringen skal deles på to. I boken Nutrition and physical degeneration av Weston Price skriver han om hvordan urfolk er klar over slike problemstillinger. Når kvinnene tenker på å bli gravide vil de i en toårsperiode forberede seg med spesialmat eksempelvis fiskerogn og andre helsebringende og styrkende tiltak.

En parallell: da jeg var på Swiss Biohealth for å ta kavitasjonsoperasjon ble jeg påkrevd å gjennomføre et bestemt kosthold og vitamintilskudd i minst 2 måneder før. Det ble tatt blodprøver før operasjonen for å se at jeg hadde riktige verdier. Jeg opplevde dette som fantastisk bra. Både fordi det økte sjansen for vellykket operasjon og fordi det involverte meg og gjorde meg istand til å påvirke utfallet. Dessverre er dette tabu på norske sykehus. Der er vitaminer stort sett forbudt.

Weston Price skriver at kvinnene har minst 2 år mellom graviditeter. En av kvinnene i kommentarene ovenfor nevner at “back-to-back pregnancies” er spesielt belastende for tennene. Altså når man blir gravid to ganger med kort mellomrom imellom.

Mors brystmelk er kritisk for ungen. Men det medfører sannsynligvis også en belastning på mors næringssituasjon.

Det kan være lurt å på forhånd ta en allergi og sensitivitets test for tannmaterialer. Skulle man måtte ha tannbehandling under en graviditet unngår man ihvertfall tannmaterialer man reagerer allergisk eller suballergisk på. Det er uansett lurt å ta en slik test, graviditet eller ikke.

graviditet-og-tannhelse-20220116-02-bjornemor-bjorneunge-stenfigur

ABC klinikken

Oppdatering 21. februar 2022. Aftenposten feb. 2022 11:12. Julie Valsø tobarnsmor og tekstforfatter. ABC-klinikken skal legges ned. Jeg er rasende, og det bør du også være.

Oppdatering 14. mars 2022. Aftenposten 8. mars 2022 Therese Sollien. Mitt ønske på kvinnedagen: Ikke legg ned ABC-klinikken. Rundt tusen gravide pr. år søker om å få føde på den såkalte ABC-klinikken ved Ullevål sykehus. Navnet ABC står for «Alternative Birthcare». De tilbyr såkalt naturlige fødsler, altså uten bedøvelse. I stedet får den fødende mye tilstedeværelse og akupunktur, og man kan få føde i et badekar hvis man vil. Rundt halvparten av dem som føder på ABC-klinikken, velger å gjøre det i vann. For mange av de relativt få kvinnene som søker om å få føde på ABC-klinikken, er tilbudet viktig. Skulle noe gå galt, er akuttavdelingen rett over veien. Spesialistene er der. Det er trygt. Blant søkerne er det flere som trenger ekstra oppfølging. Noen av dem er blitt utsatt for overgrep. Andre har opplevd fødselstraumer. Og klinikken har rykte på seg for å være en av få fødeavdelinger i landet der ingen ansatte har lyst til å slutte. Få slutter, sykefraværet er lavt, og mange blir værende til de går av med pensjon.

Oppdatering 14. mars 2022. oslo-universitetssykehus. Føde på ABC. På ABC er det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende hos oss bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av våre fødende føder i vann. Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler. Vi legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det. Det kan også tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning. Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det. Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har vi alltid praktisert på ABC.

Fjerner klinikk for naturlig fødsel. Fødeklinikk legges ned.

NRK 25. mars 2022. Helene (32) kjenner ingen som begynner i jobb 9 måneder etter fødsel. Nye tall viser at halvparten av norske kvinner tar ulønnet permisjon for å slippe å gå tilbake til jobben ni måneder etter fødselen. Barnet glemmes, sier trebarnsmamma Helene Sønvisen.

Sverige region Gavleborg null separasjon

Nyfödd sammanhållen familj bra för både den födande och för bebisen. Att hålla samman barnet och familjen även om barnet eller den födande föräldern behöver vård efter förlossningen har blivit ett positivt, nytt arbetssätt i Region Gävleborg. Både föräldrar och personal vittnar om goda effekter, och nyfikna kollegor från hela landet kommer hit på studiebesök för att lära mer. –Många gånger tror vi att tekniken eller den senaste apparaturen ger den bästa vården. Men mammans bröstkorg är ofta viktigast för att barnet ska utvecklas optimalt, säger Jennika Pettersson, processledare i Region Gävleborg.

”Noll separation” är målet. Jennika Pettersson har varit en av projektledarna för projektet ”Nyfödd sammanhållen familj” som pågått mellan åren 2016 och 2022 på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Målet har varit att utveckla nya arbetssätt för att helt undvika separation mellan det för tidigt födda eller fullgångna barnet och mamman efter födelseögonblicket. Även om någon av dem är sjuk och behöver vård. Arbetssättet kallas ”noll separation” och baseras på forskning och beprövad erfarenhet. -Den första stunden i livet är kritisk för det nyfödda barnet och därför ska man sträva efter att hålla ihop barnet med mamman och familjen så långt det är möjligt, även om barnet föds svårt sjukt, säger Anna Styf verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården.

Sämre tillfrisknande med gammalt arbetssätt. Tidigare var det vanligast att mamman och barnet vårdades på olika avdelningar om någon av dem var sjuk. Barnet lades ofta i kuvös för att få värme och fukt, men blev samtidigt fråntagen mammans närhet. Det kunde därför dröja flera dygn innan de återförenades efter förlossningen. Idag finns en hel del forskning som visar att en tidig separation kan vara skadlig, det säger Nils Ludwig, också projektledare i projektet och överläkare inom kvinnosjukvården på Hudiksvalls sjukhus. –Studier visar på både psykiska och fysiska negativa konsekvenser för både mamman och barnet om närheten saknas. Separation mellan barn och föräldrar kan leda till att barnet utvecklas sämre, att barnet får komplikationer och behöver vårdas längre tid. Det kan även leda till bestående skador, säger överläkare Nils Ludwig.

Igor Charkovsky vannfødsel

Oppdatering 14. mars 2022. Guru Igor Charkovsky and His Water Babies. En russer berømt for å assistere barnefødsler i vann. Og også annen helsebehandling i vann. Jeg hørte om han første gang for noen uker siden i et foredrag av Sondra Ray og Markus Ray på Breathworksummit 2022 med Dan Brule. waterbirth.

Why Cavities Form During Pregnancy?

Oppdatering 8. mai 2022. Dr Ellie Phillips blogginnlegg drellie dot com. Hormone fluctuations trigger changes in the composition of our mouth’s saliva. When saliva becomes acidic it loses its ability to protect and heal our gums and teeth. A woman’s salivary pH is generally far more variable than a man’s and almost all women encounter predictable and consistently acidic saliva during pregnancy.
In the first months of pregnancy hormonal changes can cause feelings of nausea or initiate vomiting. This condition, known as morning sickness, can result in gastric acids entering the mouth. If the damage caused by these acids is not addressed effectively, the acidity will weaken tooth enamel during the first trimester. Acid reflux is also common during pregnancy, bringing similar acids into the mouth, particularly during the last trimester. Gastric acids weaken the outside layer of tooth enamel and creating porosity, which opens entry points for harmful cavity-forming bacteria. Cavity-forming bacteria can quickly multiply in these areas and create more acidic damage to the tooth structure, leading to cavities between teeth or in the surface crevices. Acid weakened enamel can also allow fillings to loosen and result in tooth fracture or a darkening of your tooth color.

Vannfødsel i Stillehavet raggapunzel

Oppdatering 10. juni 2022. Vannfødsel i Stillehavet. Fødte i fjæra. Firebarnsmoren Josy Peukerts (37) la ut ukonvensjonelle fødselsvideo på Instagram. Den gikk viralt.

raggapunzel Geburtsbericht. Bodhi Amor Ocean born in the Pacific Ocean of Nicaragua Samstag morgen startet heute wie so oft mit Pfannkuchen. Die letzten Tage waren sehr emotional. Jeden Tag recherchiere ich schon seit Wochen den tagesaktuellen Wasserstand des Pazifiks bei uns die Straße runter. Wann ist das Wasser am höchsten und wann am niedrigsten, zu jeder Stunde und alle Temperaturen, ich hab alles im Blick. Seit Wochen schon ein geflochtener Korb im Auto mit allen Utensilien falls es soweit ist. Bisher bei allen drei Babys Wehen von jetzt auf gleich und sofort alle 3 Minuten. Die erste Geburt dauerte 6h, die zweite 4h und das dritte Baby 2h. Seit Wochen fokussiere ich das diese Geburt nur eine Stunde dauern wird. Es begann immer morgens. Die letzten beiden 10-14 Uhr und 11-13 Uhr. HochsommerBubis. Ich fokussiere ein 12Uhr Mittagsbaby. Natürlich ist das immer alles ein kann-so-sein muss es aber nicht. Während ich also Pfannkuchen für uns mache und alle durchs Haus wuseln, tut sich wieder mal was im Bauch.

Doch zu spüren das sich was tut und der Punkt das ich denke DAS ist es jetzt wirklich – fehlt. Seit Wochen weicher fast verschmolzener Cervix. Zwei Finger durchlässig, Kopf tief im Becken. Auch heute unverändert. Keine zehn Minuten später, ich unterbreche die Pfannkuchensession, gehe ins Bad und möchte mich vergewissern das es sich noch immer gleich anfühlt. Doch es ist anders. Cervix gleich verschmolzen auf wenn überhaupt noch einen halben Zentimeter. Zurück in der Küche wo ich schon freudestrahlend erwartet werde muss ich schmunzeln und sage, ich denke heute. Dennoch die nächsten Minuten abwartend schreibe ich unserer Nanny und gleichzeitig einer Freundin wie ihre Tagesplanung heute ausschaut … weiter in den Kommentaren.

waterbirth, waterbirthing, waterbirthbaby, alleingeburt, selbstbestimmtegeburt, wassergeburt, freebirth, unassistedbirth, unassistedchildbirth, unassistedpregnancy, freebirthing, freebirthbaby, selbstbestimmteschwangerschaft, selbstbestimmtgebären, bornintheocean, pacificocean, pazifischerozean, oceanbaby, babyocean, babyboy, baby2022, newborn, newbornboy, underwater, 39ssw, geburt.

p-piller og oralt hormontilskudd

Oppdatering 22. september 2022. Prevensjonsmiddelet p-piller er enkelt å få foreskrevet. P-piller inneholder hormoner og tukler derfor med komplekse systemer i kroppen. Det er etterhvert kjent at bruk av p-piller kan medføre bivirkninger på lang sikt. Blant annet hjerteslag.

Idag hørte jeg på dag 3 av DrTalks Menopausesummit arrangert av Sharon Stills. Kvinnelegen Devald Lindsey Berkson snakket om hormontilskudd. Blant annet i form av p-piller. Hun sa at å ta østrogen tilskudd oralt var mye mer risikablet enn å ta det på andre måter (intravenøst?). Hun sa at fordi det prosesseres i leveren når det tas oralt så øker det sjansen for hjerneslag. Hun er inne på et poeng her. Jeg er stort sett for å ta tilskudd, urter, medisiner oralt og ikke intravenøst fordi det er den naturlige måten å tilføre kroppen stoffer. Og man omgår ikke kroppens egne beskyttelsesmekanismer. Men hormoner fra naturens side produseres primært i kroppen og kommer ikke fra mat. Da kan man argumentere at det er mer naturlig å få hormontilskudd intravenøst enn å spise det.

Jeg fikk min første kjæreste da jeg var 26 år. Høsten 1998. Iløpet av den tiden vi var sammen begynte hun på p-piller. Idag angrer jeg på dette. Når jeg får meg kjæreste igjen vet jeg at hun ikke skal gå på p-piller. Vi får finne andre løsninger.

p-piller og benskjørhet

Oppdatering 1. oktober 2022. Idag hørte jeg på hormonereliefsummit intervjuet med Christa Orecchio. Hun ble intervjuet av Mariza Snyder. Christa sa, som jeg også har hørt andre steder, at det å ha mensen er sunt for kvinner. Den månedlige blødningen innebærer en naturlig månedlig hormonsyklus som blant annet styrker benvev. Dersom man tukler med denne syklusen med p-piller går man glipp av de helsebringende virkningene av syklusen. Man får ikke den naturlige styrkingen av benvev som man skal ha. Resultatet er at når man blir eldre blir man mer utsatt for benskjørhet.

p-piller og bioidentiske hormoner

Oppdatert 1. oktober 2022. Fra DrTalks menopausesummit nevnt ovenfor. p-piller inneholder ofte patenterte versjoner av progesteron og østrogen. Det vil si små variasjoner av disse naturlige molekylene. Hvorfor inneholder de ikke de eksakte naturlige versjonene? Fordi da kan ikke farmasiselskapene ta patent på de og da tjener de mindre penger. Bakdelen er at de endrede versjonene ofte har betydelige bivirkninger i kroppen. Ikke bare tukler man med hormoner, som i seg selv er risikabelt. Man bruker “hormoner” som gir bivirkninger, ikke minst på lang sikt. Kreft, etc. Det beste er å ikke bruke p-piller. Skal man ta det så ihvertfall ta naturlige versjoner av de, det vil si bioidentiske. I overgangsalderen er det mange som tar hormoner fordi den naturlige produksjonen av progesteron og østrogen endres. Det beste er å ha levd så sunt før overgangsalderen at man er forberedt og ikke får så mye symptomer. Skal man ta hormontilskudd så ta ihvertfall bioidentiske. Endel leger er klar over at det er best med bioidentiske hormoner i overgangsalderen og ikke “syntetiske” dvs patenterte, endrede versjoner. Samtidig som de skriver ut p-piller i hytt og vær. Det er de samme hormonene i de to preparatene!

Oppdatering 10. januar 2023 fra min fb. Womens Health Initiative studien som viste at østrogen ga økt risiko for brystkreft er sannsynligvis ikke korrekt. I studien ble det ikke brukt naturlig østrogen og progesteron. Det de kaller østrogen er egentlig legemiddelet Premarin. Dette er laget fra urin fra gravide hester (PREgnant MARes urINe). Hestens østrogen molekyl er ikke identisk menneskets. En gruppe i studien ble også gitt det andre syklus hormonet, progesteron. I form av det syntetiske legemiddelet Progestin. Problemet her er det samme. Progestin er et molekyl som ikke er identisk menneskets progesteron molekyl. Det man kan konkludere med etter denne studien er at legemidlene Premarin+Progestin gir økt risiko for brystkreft.

Det er senere gjort studier med bioidentiske hormoner. Det vil si hormontilskudd der molekylene er identisk like de som produseres naturlig i menneskekroppen. Man fant ingen økning i kreftrisiko. Tvert imot.

Det man kan konkludere med er at behøver man hormontilskudd så vær nøye med å få bioidentiske hormoner. Ikke Premarin, Progestin eller noen av de mange andre patenterte legemidlene som kun er varianter av det naturlige hormonet. De fungerer dårligere og gir bivirkninger. Årsaken til at man gis disse og ikke bioidentiske hormoner er fordi de kan patenteres og er dermed profitable for legemiddelselskapet. Ingen kan få patent på det bioidentiske, naturlige molekylet. Profittoppsiden her er derfor mye mindre og ikke noe legemiddelselskapene satser på.

Mye av informasjonen gitt her kommer fra en veldig bra summit (forelesningsserie) som gikk i høst, Mastering Menopause Transition Summit with Dr. Sharon Stills september 20-27, 2022. https://drtalks.com/

Fra nevnte summit ble det gjort følgende refleksjon. Det er kjent at leger skriver ut p-piller over en lav sko. Dette er altså piller som inneholder østrogen og progesteron, gjerne i syntetiske varianter. Det legene sier er at når disse legemidlene gis til 18 åringer er de ufarlige men når de gis til 40 åringer gir de brystkreft. Denne historien stemmer neppe. Det er heller omvendt. Hormontilskudd til 18 åringer ødelegger en naturlig sunn syklus som ikke bare har med graviditet å gjøre men også med bendannelse og mange andre ting. Det er kjent at langvarig bruk av p-piller gir økt risiko for osteoporose senere i livet. Når den naturlige syklusen slutter i 40 årene går det også utover bendannelse, humør etc. Kanskje kan bioidentiske hormoner, gjerne brukt på en smart måte, lette noe av dette. Kanskje bør man bruke bioidentiske hormoner i et mønster slik at hormonnivåene i kroppen etterlikner den månedlige syklusen man hadde før. Der eksempelvis østrogen er høy i halvparten av måneden og ikke så høy i den andre halvparten. How Birth Control Pills Work, Animation https://www.youtube.com/watch?v=hI2C7TsnSfk

Vent med å kutte navlestrengen

Oppdatering 15. oktober 2023. En baby i mors mage får næringsstoffer, oksygen, immunceller, stamceller og mye annet fra mors kropp, via navlestrengen. Morkaken ligger mellom mors blod og det babyen mottar. Den fungerer både som et filter og som et næringslager. Når babyen fødes og er ute av mors liv går det væske i navlestrengen lenge etterpå, vi snakker timer. Dette er tydelig da man kan se at det strømmer i navlestrengen. For meg virker det selvsagt at man må vente med å kutte navlestrengen inntil babyen har fått alt den skal ha. Ikke minst oksygen. Babyen skal jo nå få igang egne lunger for første gang. På norske sykehus er standard å kutte navlestrengen bare sekunder etter at babyen er ute. Resultatet er manglende overføring av oksygen, blod og jern, stamceller, immunceller. Babyen opplever dette sannsynligvis som et kvelningsforsøk da den får oksygenet sitt via navlestrengen og nå må kjempe for sitt liv for å få igang egne lunger.

graviditet-og-tannhelse-20220116-03-morkake
Morkake og navlestreng.

Modern alternative mama

fb, Modern Alternative Mama, okt. 12-2022. Many natural-minded mamas have “delayed cord clamping” on their birth plans. And for good reason. This frankly SHOULD be standard practice everywhere. In fact, until the 1950s, it was standard practice to wait between 1 and 5 minutes to clamp and cut the cord. But then doctors started highly managing birth, and they decided 10 – 15 seconds was “good enough” (without any solid evidence that it was really as good as, or better, than current practice) and it was easier for doctors, so. But there are some really important benefits to delayed cord clamping. Studies have shown that babies have a significantly greater blood volume when the cord is not cut until it is no longer pulsing, and preferably white and limp (indicating all the blood has gone into the baby). This means significantly higher iron stores for baby. Iron is strongly correlated with better cognitive development, and studies show that babies tend to have better-developed brains after 4 and 12 months with delayed cord clamping! Preemies and babies in need of resuscitation benefit from delayed cord clamping, too. They have better APGAR scores, start breathing on their own more easily, and have lower risks of sepsis and hemorrhage later. They are also less likely to die. There are zero benefits to early cord clamping. Ask your provider to make sure to delay for your baby!

graviditet-og-tannhelse-20220116-04-navlestreng-4min-18min
Navlestreng etter 4 minutter og 18 minutter.
graviditet-og-tannhelse-20220116-05-navlestreng-30min-73min
Navlestreng etter 30 minutter og 73 minutter.

Birth without violence

Dette skriver ogsaa den Franske fødselslegen Frederick Leboyer i boka fødsel uten vold (Birth without violence). Kirill Rebjew. Som tidligere lege vil jeg gjerne fortelle deg noe. På “obstetrikken – sykehus” er det en stille og uoffisiell regel om øyeblikkelig klipping av navlestrengen. Men du har ikke den forpliktelsen! Slik skjer det fordi den nyfødte på fødselen er i dobbel åndedrettstilstand. Først får den oksygen og næringsstoffer gjennom navlestrengen. Lungene hans er ikke helt aktivert ennå, han begynner gradvis å puste luft gjennom nesen og deretter aktiverer han lungene sakte. Hva gjør “legene”? Navlestrengen kuttes av umiddelbart etter fødselen, og kutter strømmen av oksygen og næringsstoffer. Barnet smuldrer, begynner å puste dypt og prøver å aktivere lungene: det gjør vondt! Også krybbeblodet må komme til babyen!

Dersom navlestrengen klippes av umiddelbart, vil babyen ikke ha nok blod umiddelbart etter fødselen. Men blodet i morkaken inneholder barnets naturlige immunspekter. Med andre ord, dersom navlestrengen klippes av øyeblikkelig, nektes en del av barnets naturlige immunitet bevisst. Hvorfor? Et barn som i utgangspunktet ikke oppnår full immunitet vil sannsynligvis ha mange helseproblemer gjennom livet. Dette betyr igjen at “medisiner” nå kan fortelle foreldrene at barnet trenger sprøyter, piller, blandinger og operasjoner. Jo flere barn og usunne mennesker, jo mer pasient-pasient “medisin”. Ikke noe personlig, bare forretninger.

Navlestrengen skal IKKE klippes 1 TIME ETTER FØDSEL. “Legene” tenker ikke på dette. Av alle de fiktive årsakene ønsker de at dette skal ta slutt så raskt som mulig. Medisinsk praksis vil at navlestrengen og senen skal forbli så kjølig som mulig. Nå spørsmålet: hvorfor trenger narkotika en ny sene og navlestrenge? Dyre medisinske og kosmetiske preparater lages av stoffene deres. Dette er en av hovedårsakene til at medisinsk praksis ikke ønsker at folk skal føde hjemme i en behagelig og kjent atmosfære. Dersom stadig flere gjorde det likevel, ville narkotika mistet en viktig inntektskilde.

Denne artikkelen er ikke bare rettet mot å utdanne gravide kvinner og fedre, men også kosmetikkentusiaster som i sin uvitenhet, i tillegg til kjemikalier, bruker ansiktene sine med disse kosmetikken. Kilde: Kirill Repjew.

Min datter fødte på Blainville fødesenter og babyen ble hos henne i over en time, fortsatt koblet til navlestrengen. Når vi klippet den, var snoren hvit og blodløs. Baby fikk alt han trengte. Jeg begravde et sengetøy under et tre på min jord for å skape en forbindelse mellom barn og moder jord.

Stamceller

Det som IKKE er nevnt i artikkelen er at navlestrengen og morkaka er full av stamceller. Noen melker også navlestrengen for å få med mest mulig av den livgivende “juicen”. Sjekk også ekstremvarianten; “Lotusbirth”. Helsetypen kommentar: at navlestrengen er full av stamceller er godt kjent i forbindelse med stamcelleterapi. Navlestrengen er et sted man kan høste pluripotente stamceller (kan bli til hvilken som helst andre celler). Nå når stamcelleterapi tilbys både her og der er det rift om cellene fra navlestrengen.

Amming er bra

Oppdatering 1. jan-2024. VG. Marthe Reppe ammet datteren til hun var nesten fire år: − Veldig glad for at jeg gjorde det. Daglig leder i Ammehjelpen, Stine Treider Arnesen, sier at andelen kvinner som ammer utover barnet er to år, har økt. Morsmelk slutter ikke å være bra for barnet. Amming er også bra for mors helse og effekten er bedre jo lengre hun ammer, sier hun. Jeg skulle gjerne ammet henne fortsatt. Hun snakker fremdeles om puppen og melken min. Hun sier ofte at «hun savner dem», sier Reppe. Mina er i dag fire år og tre mnd. Ammehjelpen på fb.

OLGA fertilitetsklinikken i Russland

VG 30. mars 2024. Olga klinikken i St. Petersburg har rykte på seg for å være blant de beste klinikkene i verden for dem som strever med å få barn. En av grunnene til det er den ganske uvanlige «babygarantien» klinikken opererer med. For rundt 200.000 kroner får kunden tre runder med forsøk. Dersom det ikke resulterer i et barn til slutt, får kunden pengene tilbake.

Solen skinner sterkt utenfor vinduet da Marit Gjølme Dalva våkner i hotellsengen i St. Petersburg, 24. februar for to år siden. Hun kjenner etter, og konstaterer at kroppen kjennes normal etter inngrepet dagen før. Det er ellevte gang hun og ektemannen Paul Mason prøver: Et kunstig befruktet egg skal forhåpentligvis bli en baby. Selv om Norge nylig har fått en mer liberal bioteknologilov, er det i Russland tillatt med noen metoder som ikke brukes her. Marit og Paul ble tilbudt gentesting av embryoenes levedyktighet, såkalt PGT-A, før embryoene ble satt inn i livmoren.

De flyr fra Norge til Tallinn og humper videre i en primitiv buss til grensebyen Narva. Herfra er planen å gå til fots over broen som leder til russiske Ivangorod. Derfra kan man ta taxi til klinikken.

Babygarantien har blitt møtt med skepsis hos norske spesialister på fertilitet, ifølge TV2. Marit og Paul, derimot, fikk fra første stund et godt inntrykk av klinikken i St. Petersburg. De ansatte opplevdes som svært dedikerte, hardtarbeidende og fulle av omsorg. Kommunikasjonen gikk sømløst, forteller Marit og Paul.

Allerede i første forsøk (2021) ble det full klaff. De var oppe i skyene. Men lykken varte bare i 13 uker. Marit spontanaborterte etter en tilfeldig og alvorlig infeksjon. Paul måtte selv ta imot det lille fosteret på legevakt-toalettet; da de ikke fikk legehjelp tidsnok. Legevakten har ettergått saken og kommet med en beklagelse til paret.

Den 13. september 2023 blir Freya født. Den blide babyen har fått navnet sitt etter fruktbarhetsgudinnen.

Tidslinje: Marit og Pauls lange reise.

2015: Paul og Marit begynner å prøve å få barn.

2017: De oppsøker helsehjelp for assistert befruktning.

2018: I januar starter IVF-behandlingen på Rikshospitalet.

2019: Sent på våren er de tre rundene med forsøk i det offentlige
helsevesenet brukt opp. På høsten starter de behandling hos privatklinikk i
Norge.

2020: Gjentatte forsøk i det private. Fem forsøk totalt i årene 2019-2021.

2021: Marit blir for første gang gravid i Norge. Mister embryoet i uke 6.

2021: Reiser i april på første tur til Russland. Covid19 pandemi. Første forsøk hos Olga-klinikken. Andre tur for hysteroskopi juni og innsett i august.

2022: Neste forsøk hos Olga-klinikken idet Russland invaderer Ukraina. Nye mislykkede forsøk i mai og juli før det lykkes i oktober.

2023: Embryoet som skal bli til Freya settes inn på Olga-klinikken i januar.

2023: 13. September blir Freya født i Oslo.

Mona googlet seg frem til den russiske fertilitetsklinikken O.L.G.A i St. Petersburg. Det står for «Offers livebirth guarantee assurance» og tilbyr nettopp en «babygaranti». Dr. Olga Zaytseff er kvinnen bak klinikken.

TV 2 skrev om Zaytseffs mange reiser til Norge i 2018. I en årrekke har norske kvinner og par deltatt på hennes seminarer og «familiegjenforeninger» på Litteraturhuset. Der møtes både nordmenn som har vært til behandling på klinikken, og de som vurderer det.

Klinikken tilbyr en rekke behandlinger som ikke er tillatt i Norge, som dobbeldonasjon, gentesting av befruktede egg (PGT-A) og embryodonasjon. både donoregg og donorsæd (kalt dobbeldonasjon). Mens den øvre aldersgrensen for assistert befruktning i Norge er 46 år, er den 50 på O.L.G.A-klinikken. -Vi på klinikken søker medisinsk visum for pasienten hos det russiske innenriksdepartementet, sier Zaytseff.

Visumet varer et år, og gir mulighet til å reise frem og tilbake ubegrenset, forklarer hun. Noen måneder tidligere var hun på klinikken for en hysteroskopi; en undersøkelse av livmoren, og et egguttak.

Fertilitetslege Olga Zaytseff reiser til Norge seks ganger i året for å informere norske pasienter om mulighetene for assistert befruktning i Russland.

I april åpner Zaytseff en ny O.L.G.A-klinikk på Kypros. Russiske donoregg skal sendes frossent ned til den solrike ferieøya, kjent for sine tette bånd til Russland.

-Halve Europa tillater jo ikke gentesting av befruktede egg, en annen halvdel tillater ikke eggdonasjon eller embryodonasjon. Så vi satt igjen med fire mulige valg, og bestemte oss for å prøve på Kypros, sier Zaytseff.

Allergitest tannmaterialer Biocomp Laboratories

Tannfyllinger består av fremmedmaterialer kroppen kan reagere allergisk mot.

Mange har fremmedmaterialer i kroppen i form av implantater. Det vanligste implantatet er tannfyllinger. Man bør velge implantater av materialer man ikke reagerer allergisk mot. Allergi er en uønsket aktivering av immunsystemet. Dette går det an å teste på forhånd. Jeg gjorde det i 2019 hos Biocomp Laboratories i Colorado, USA.

Jeg har skrevet om egne tannmaterialer. Aftenposten hadde i 2018 en artikkelserie om implantatindustrien og implantater som svikter.

Allergi

Vi har to forskjellige typer uønsket immunaktivering:

 • Allergi
 • Autoimmunitet

Allergi er en uønsket immunrespons på noe som kommer inn i kroppen utenifra. Eksempelvis pollen. Eller et implantatmateriale. Eller nøtteallergi. Autoimmunitet er også en uønsket immunrespons, men mot kroppens eget vev. En immunrespons er uønsket når immunsystemet aktiviseres mot noe som ikke gjør oss syke på annen måte enn akkurat selve immunresponsen. Den vanligste autoimmune sykdommen er Hashimotos. Immunsystemet angriper skjoldbruskkjertelen. Det fører til lavt stoffskifte (hypothyroid).

Mine tannmaterialer

Når dette skrives, 26. november 2021, har jeg 8 tenner med fyllinger i. Jeg har ingen rotfyllinger eller andre tannarbeider med fremmedmaterialer.

7 av de er fra barndommen. De hadde først amalgam. Amalgam er omtrent 50% kvikksølv. Det er et giftig stoff som sakte lekker fra fyllingene og ut i kroppen. Det er ikke sunt og kan føre til sykdom i kropp. I 2009 og 2010 sanerte jeg amalgam på Slemdal Tann og byttet til komposittmaterialet tetric-evo-ceram. To av disse ble hos Swiss-Biohealth i november 2018 sanert og byttet til Cerec. I etterkant forsto jeg at Cerec er ikke et materiale men en maskin og metode. I email med Swiss-Biohealth fikk jeg bekreftet at mine Cerec er av typen Vitablocs Mark II. Mer om dette nedenfor.

Den siste fyllingen kom samtidig som jeg byttet ut de to tetric-evo-ceram fyllingene. Den siste fyllingen er også Cerec.

Det betyr at følgende materialer er mest aktuelle for meg mhp allergi:

 • Kvikksølv
 • Tetric-evo-ceram
 • Cerec Vitablocs Mark II
 • Oppdatering 20. desember 2021. Voco Admira. En Cerec fylling knakk på lørdag og idag fikk jeg en Admira istedenfor.

Tannlegematerialer allergitesting

Oppdatering 13. januar 2022. Jeg er kjent med følgende allergitester for tannlegematerialer:

 • Biocomp laboratories.
 • Clifford labs. Clifford hadde et eget laboratorie der de gjorde denne testen. Dessverre ble dette lukket rundt 2019. De har overlatt testen til andre laboratorier. Elisaact dot com Clifford materials reactivity testing. iaomt a practical guide to compatibility testing for dental materials. Tannlege drgeorgedds dot com Clifford CMRT materials reactivity test.
 • ART, Autonomic Response Testing. Klinghardt sin versjon av energitesting. Swiss Biohealth benytter denne metoden for alle pasienter. Inkludert meg de to gangene jeg var der. De tilbyr dessverre ikke noen av de to nevnt ovenfor.

Biocomp labs metode

Jeg testet ikke allergirespons før jeg fikk disse fyllingene. Men jeg gjorde det i etterkant, våren 2019. Hos laboratoriet Biocomp Labs i USA.

Fra resultatrapporten: Compatibility testing is a blood serum test that determines measurements of immunoglobulins and proteins which are capable of reacting with components and corrosion products from dental materials.

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-08-info-reaksjonsnivaaer
Testen klassifiserer testet materiale som høyreaktivt, middels reaktivt eller lavreaktivt. Vi ønsker lavreaktive materialer.
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-09-info-serumkompatibilitet
Testen baserer seg på serum kompatibilitet. Det vil si dannelse av immunystem immuniglobulins (Ig) og proteiner som kan reagere med tannmaterialet.
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-10-info-porselen-og-aluminium
Porselen og keramiske materialer regnes ofte som biokompatible. Dersom de inneholder aluminium, et giftig stoff som aktiverer immunsystemet, kan dette endres.

For meg virker det som at Biocomp Labs har en database over vanlige og uvanlige tannmaterialer. Samt deres kjemiske sammensetning. Jeg er usikker på om man tester mot

 • hvert enkelt materiale, eller
 • kjemiske molekylene i materialene, eller
 • mot de kjemiske grunnstoffene.

De omtaler aluminiumoksid i porselen og keramiske materialer spesielt. De tester disse også når aluminium er tatt ut. Kanskje det betyr at de tester mot de kjemiske molekylene og ikke det komplette materialet.

Forsendelse av nedfryst biologisk prøve

Man trekker blod i Norge, sentrifugere og tar ut serumet. Jeg gjorde det hos Fürst Furuset. Prøven skal sendes i nedfryst tilstand til USA. Jeg brukte tørris fra TESS på Alnabru (Verkseier Furulunds vei 9, 0614 Oslo), isoporbeholder og den raskeste DHL transporten. Fordi det er biologisk materiale må man ha hjelp av et firma som kontrollerer og merker pakken og så overlater den til DHL. Jeg brukte firmaet Airsped (Valhallavegen 6, Gardermoen), nå Bestgloballogistics. Pakken merkes med UN3373 (Biological Substance Category B).

Jeg gjorde samme prosedyre for en annen test, Willaim Walsh DHAlab jan21.

En slik prøve tar en hel dag. Blodprøve om morgenen, dra til TESS og pakke med tørris, så til Gardermoen for å levere pakken hos Bestgloballogistics. Utfylling av prøveskjema og forsendelsesskjema. Oppfølging med Bestgloballogistics, DHL og Biocomplabs for å sikre at den sendes, kommer frem, legges på bil og plukkes opp. Pakken ble sendt tirsdag ettermiddag og kom frem til Biocomplabs i Colorado torsdag morgen. Tørrisen varte hele veien så prøven var fortsatt nedfryst da den kom frem. Så det hele lyktes.

Resultat kvikksølv, kopper, aluminium, fluor

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-11-kalibrering-relativ-reaktivitet-aluminium
Det virker som testen først kalibreres med et utvalg kjente materialer der de fleste er metaller.
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-12-kalibrering-relativ-reaktivitet-aluminium
Kalibrering av test samt reaktivitet til et utvalg metaller og noen andre materialer. Jeg hadde amalgam fyllinger. Amalgam inneholder kvikksølv og kopper. Amalgamet er sanert men jeg kan forsatt ha disse stoffene i vevet. Derfor er disse markert med x. Jeg bruker tannkrem med fluor, og jeg har alltid endel aluminium på hårprøver selv om jeg ikke helt kjenner kilden, så derfor er disse to markert med y.

Cerec Vitablocs Mark II

Resultat

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-01-resultatrapport-cerec
Porcelain and Ceramics. Least reactive. Cerec Zirconia Block (10008).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-02-resultatrapport-cerec
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-03-resultatrapport-cerec
Porcelain and Ceramics. Highly reactive. Cerec Vitablocs E (10130), Cerec Vitablocs MKI (10130), Cerec Vitablocs MKII (10130).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-04-resultatrapport-cerec
Porcelain without aluminium tested. Least reactive. Cerec Zirconia Block (10008).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-05-resultatrapport-cerec
Porcelain without aluminium tested. Least reactive. Cerec Vitablocs E (10130), Cerec Vitablocs MKI (10130), Cerec Vitablocs MKII (10130), Cerec Zirconia Block (10008).
allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-06-resultatrapport-cerec

Diskusjon

Jeg har Cerec typen Vitablocs Mark II. Dette ble bekreftet i email fra SwissB:

Svar, forespørsel om mitt Cerec materiale. Jeg har sannsynligvis Vitablocs Mark II materiale.

Swiss Biohealth er fortsatt tilgjengelige og det er bra. Anika Harvey var forresten assistenten til Josephine Tietje under min kavitasjonsoperasjon. De var superflinke begge to.

Anika skriver altså at jeg har Cerec Vitablocs Mark II i 3 tenner. Rapporten viser at jeg tester allergisk mot dette.

I innledningen til testrapporten står det om porselen og keramiske materialer. Disse inneholder ofte aluminiumoksid. Aluminium er et giftig stoff som aktiverer immunforsvaret. (Det brukes ofte som adjuvans i vaksiner noe som er omtalt gjentatte ganger i denne bloggen.) I rapporten har de også testet meg mot Vitablocs Mark II når aluminium er tatt ut. Da havner materialet i Least Reactive kategorien. Det blir dermed rimelig å anta at det er aluminumen i Cerec materialet jeg reagerer mot.

Et relevant spørsmål blir om aluminiumen holder seg i fyllingen eller om det lekker ut i kroppen. På samme måte som kvikksølv lekker fra en amalgamfylling. Hvis den holder seg i fyllingen kan man muligens anta at materialet ikke er så farlig.

Jeg tar hårprøve hvert halvår. Her måles aluminium. Og også kvikksølv. Da jeg hadde amalgam i tennene kom kvikksølv tydelig frem på hårprøven. Det styrker hypotesen om at slike fyllinger lekker. Jeg har laget en oversikt over tidsutviklingen av aluminium i hår 1998-2021. Er det en økning i aluminium etter at jeg byttet fra Tetric Evo-Ceram til Vitablocs Mark II?

haarmineralanalyse-aluminium-26-graf-aluminium-haarmineralanalyse-1998-2021-graf
Aluminium i hår 1998-2021. Totalt 25 hårprøvene. Y aksen Al i mg%. X aksen numererer hårprøvene. Det er relativt tydelig at Al øker fra 2013 og utover. Kanskje en ny Hydro aluminiumsfabrikk ble startet opp rundt dette tidspunktet? Jeg fikk 3 Cerec tannfyllinger med materialet Vitablocs Mark II november 2018. Dette materialet inneholder aluminiumoksid. Hvis det lekker ut i kroppen ville man tro hår aluminium skulle økt. Det er ikke åpenbart at det har skjedd.

Jeg velger å tolke grafen ovenfor som at foreløpig er det usikkert om Cerec fyllingen gir mer hår aluminium. Vi behøver flere punkter, altså flere hårprøver, for å kunne si dette sikrere. Så jeg kommer ikke til å bytte ut Cerec nå. Jeg venter og ser til det kommer flere datapunkter. Jeg sendte hår til USA for en uke siden så det kommer et nytt datapunkt om ikke lenge.

Resultat Saremco eller ceremco cmf bond

anc sement for cerec

Resultat Tetric Evo-Ceram

som jeg har i 5 tenner

Appendix

Min forespørsel til Swiss-Biohealth om Cerec typen. Se svar ovenfor.

allergitest-tannmaterialer-biocomplabs-20190510-13-cerecmateriale-email-ps-swissbiohealth-20211127
Forespørsel om mitt Cerec materiale.

OralDNA interlukin6 gentest og munn bakterietest

Gentest for tilbøyelighet for tannkjøtt betennelse (inflammasjon). Test av munn bakterieflora.

Munnhelse er grunnleggende for kroppslig og mental helse. Eksempelvis er det velkjent at rotfyllinger kan gi sykdom i kroppen. Dette er noe de fleste leger overser. OralDNA er et firma i USA der man kan teste

 • gener relatert til munnhelse, og
 • bakteriefloraen i munnen

Det var tannlegen Dr. Ellie Phillips som gjorde meg oppmerksom på OralDNA testen. Det er en spyttest. Enkel å gjennomføre på egenhånd. Jeg gjorde denne testen i juni 2019. Jeg synes resultatene stemte med det jeg på forhånd visste var mine problemer i munnen.

Det er etterhvert kjent at vi har et “mikroflora” i tarmen. Det vil si en flora av mikroorganismer som påvirker helsen vår på mange måter. Vi har en tilsvarende mikroflora på slimhinner mange andre steder i kroppen. Blant annet i munnen. Munnen er anatomisk starten på tarmen. Man kan tenke seg at en ubalansert flora i munnen kan spre seg til tarmen når vi svelger.

Min OralDNA test viser:

 • Utsatt for inflammasjon i tannkjøttet
 • En bakterieflora i munnen som ikke er optimal. Den verste bakterien er Tannerella forsythia, som er en farlig bakterie (High Risk Pathogens) og som det er mye av hos meg (High).

Jeg har ikke utbredt tannkjøttbetennelse. Bilder av åpent bitt og mine tenner og tannkjøtt. Egne bilder av tannkjøtt som trekker seg tilbake. Det er mye snakk om inflammasjon i kroppen. Munnen er et sted der slik inflammasjon kan obsereveres visuelt.

Mine hovedproblemer i munnen:

 • Får lett plakk. Dette kan være genetisk. Jeg vet om andre i familien som har noe av det samme.
 • Tannkjøtt beveger seg nedover. Synlige tannhalser.
 • Åpent bitt.
 • Tenner som er slitt, erodert.
 • Tynn emalje. Utsatt for ising.

Plakk er et kalsifisert belegg av bakterier.

oraldna-gentest-bakterietest-20190617-01-rapport-side01
MyPerioID: Genotype G/G oraldna-gentest-bakterietest-20190617-01-rapport-side01

MyPerioID: Genotype G/G

Del av interlukin6 gen. Viktig for inflammasjon.

oraldna-gentest-bakterietest-20190617-02-rapport-side01
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-02-rapport-side01
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-03-rapport-side02
Aggregatibacter actinomycetemcomitans: Not Detected. Porphyromonas gingivalis: Not Detected. Tannerella forsythia: High. Treponema denticola: Low. Eubacterium nodatum: Not Detected. Fusobacterium nucleatum/periodonticum: High. Prevotella intermedia: High. Campylobacter rectus: Not. Detected. Peptostreptococcus (Micromonas) micros: Low. Eikenella corrodens: High. Capnocytophaga species (gingavalis,ochracea,sputigena): High. oraldna-gentest-bakterietest-20190617-03-rapport-side02

Høy risiko bakterier:

 • Aggregatibacter actinomycetemcomitans: Not Detected
 • Porphyromonas gingivalis: Not Detected
 • Tannerella forsythia: High
 • Treponema denticola: Low

Moderat risiko bakterier:

 • Eubacterium nodatum: Not Detected
 • Fusobacterium nucleatum/periodonticum: High
 • Prevotella intermedia: High
 • Campylobacter rectus: Not Detected
 • Peptostreptococcus (Micromonas) micros: Low

Lav risiko bakterier:

 • Eikenella corrodens: High
 • Capnocytophaga species (gingavalis,ochracea,sputigena): High
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-04-rapport-side02
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-04-rapport-side02
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-05-rapport-side03
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-05-rapport-side03
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-06-rapport-side03
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-06-rapport-side03
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-07-rapport-side03
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-07-rapport-side03
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-08-rapport-side04
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-08-rapport-side04
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-09-rapport-side04
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-09-rapport-side04
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-10-rapport-side04
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-10-rapport-side04
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-11-testkit-20190617_074649
Testkit 20190617_074649
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-12-testkit-20190617_074711
Testkit 20190617_074711

Hvordan korrigere en ikkeoptimal bakterieflora? Dr. Ellie har et program som tar sikte på nettopp dette. Jeg har brukt henns program i omtrent 2 år. Og liker det.

Jeg har endel OralDNA testkits. Ta kontakt dersom du ønsker å ta testen.

oraldna-gentest-bakterietest-20190617-14-testinstruksjoner
Testinstruksjoner. oraldna-gentest-bakterietest-20190617-14-testinstruksjoner
oraldna-gentest-bakterietest-20190617-15-testinstruksjoner
Testinstruksjoner. oraldna-gentest-bakterietest-20190617-15-testinstruksjoner

Åpent bitt og bittendring over 3 år

Billedstudie av tenner og bitt. Bilder ble tatt i 2018 og 2021. Vi ønsker å se om bittet har endret seg på disse 3 årene.

I 2010 hadde jeg lukket bitt ved fortennene. Tennene gikk sammen foran når jeg lukket kjevene mot hverandre. Siden har bittet åpnet seg. Hvis jeg idag lukker kjevene mot hverandre er det et fint åpent hull med vertikalhøye på nesten 1 centimeter mellom fortennnen. Det har skjedd gradvis. Jeg ble fullt klar over dette rundt 2018. Jeg lurer på hvordan bittet vil fortsette å utvikle seg. Vil det bli mer åpent eller vil det kanskje lukke seg igjen?

Jeg lurer også på årsaken til at det plutselig åpnet seg. Jeg har fått flere innspill på dette. Kandidater:

 • Endring i TMJ kjeveleddet
 • Tennene slites ned pga mat. Fra syreangrep etter syreholdig mat (eksempelvis juice, yogurt). Ragnar Gjone på Slemdal Tann nevnte dette. Jeg spiser yogurt i perioder. Jeg er nøye med å avslutte hvert måltid med enten ost eller xylitol. To ting som begge nøytraliserer syreangrep etter et måltid. Dette lærte jeg av tannlege Dr. Ellie Phillips.
 • Tennene slites ned pga genetikk. Egentlig samme som ovenfra. Men her er ikke usunn mat hovedårsaken, men en genetisk dårlig munn bakterieflora. Jeg er utsatt for dårlig flora i munnen. Det ble bekreftet gjennom en OralDNA gentest og munnflora test. Jeg gjorde både en test for bakterier, myperiopath, og for gener, myperioid. Jeg ser dette ved at jeg får mye tannsten. Var Dr. Ellie som tipset meg om OralDNA.
 • Tennene foran beveger seg innover i tannbeinet. Eksempelvis fordi tannbeinet er bløtt. (Klinghardt)
 • Tannbuen oppe endres og blir mer buet. (Hermansen)
 • Kjeven og tennene kan plutselig begynne å vokse. Det kan muligens korrigeres med tannregulering. Så en reguleringstannlege er riktig person å konsultere med for meg. (Marianne Tingberg på SpesDent)
 • Kjeven vokser kontinuerlig hele livet. Ansiktet endres gjennom livet. Det er genetisk bestemt. (Marija Ristic, Christiania Tannlegesenter)
 • Kan det ha å gjøre med at jeg trakk tann nr 4 på høyre side oppe i tidlige tennår?

Det åpne bittet er ikke noe stort problem. Men et lite:

 • Noen typer mat kan være litt vanskelig å ta en bit av.
 • Tror jeg har begynt å lespe. Merket det da jeg hørte igjennom mitt eget intervju på Elefantenirommet podcasten. Se egen bloggpost om dette.
 • Visuelt ser det ikke bra ut. Kan være problematisk å få damer og jobb med det her. Damer drar jeg uansett fordi jeg er smart, ærlig, god til å lytte og god til å kommunisere. Når det gjelder jobb så er jeg ikke så interessert i å være ansatt og jobbe for andre.

Den 12. november 2018 var jeg på tannklinikken Swiss Biohealth i Sveits, Kreutzlingen. De tok bilder av bitt og tenner med vanlig fotoapparat. De brukte ett enkelt speil jeg hadde i munnen for å få bra bilder av baksiden av tennene, oppe og nede. Jeg fant dette veldig interessant. Det er enkelt, billig, uten skadelige bivirkninger som stråling som tannlegerøntgen gir, og bildene gir mye informasjon. Jeg har aldri opplevd hos norsk tannlege at de tar bilder med vanlig fotoapparat.

Da jeg var hos min tannlege Pål Hermansen i Oslo mandag 4. oktober 2021 ba jeg han ta tilsvarende bilder. Jeg ønsker å sammenlikne bildene han tok med de jeg tok i 2018. For å se om noe har endret seg. Eksempelvis om det åpne bittet har blitt større eller mindre. Pål har foto som interesse så det passet bra.

Bildene fra Swiss Biohealth er også i en annen post, om kjeve feilstillinger.

Åpent bitt

bittendring-tannendring-over-3-aar-01-swissbiohealth-2018-11-12-bitt-tenner-forfra-img0625
2018 bittet forfra. Det er åpent. På bildet forsøker jeg å lukke overtenner og undertenner mot hverandre, men det er ikke mulig. bittendring-tannendring-over-3-aar-01-swissbiohealth-2018-11-12-bitt-tenner-forfra-img0625
bittendring-tannendring-over-3-aar-02-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-forfra-etter-pussing-20211004_092802
2021 bittet forfra. Det er åpent. Og muligens litt mer åpent enn i 2018. Det kan se ut som at tennene er litt mer erodert og at dette derfor er en mekanisme. Men kanskje ikke den eneste. bittendring-tannendring-over-3-aar-02-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-forfra-etter-pussing-20211004_092802
bittendring-tannendring-over-3-aar-03-swissbiohealth-2018-11-12-bitt-tenner-forfra-detalj-img0625detalj
2018 bittet forfra, detalj. bittendring-tannendring-over-3-aar-03-swissbiohealth-2018-11-12-bitt-tenner-forfra-detalj-img0625detalj
bittendring-tannendring-over-3-aar-04-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-forfra-detalj-etter-pussing-20211004_092802detalj
2021 bittet forfra, detalj. Det er mer erosjon enn i 2018. bittendring-tannendring-over-3-aar-04-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-forfra-detalj-etter-pussing-20211004_092802detalj

Bittet har blitt litt mer åpent på 3 år. Det ser ut som kantene på fortennene er noe endret. Det tyder på et erosjon er en mekanisme. Men kanskje ikke den eneste.

Tennene oppe er forskjøvet mot høyre

Jeg mangler tann nr. 4 oppe på høyre side. Denne ble trukket i tidlige tenår fordi jeg skulle ha regulering. Reguleringen ble tatt av etter bare en uke eller to. På bildene ser vi at tennene i overkjeven er forskjøvet iforhold til tennene i underkjeven. Alt oppe har beveget seg litt mot høyre, for å fylle igjen hullet fra tannen som er trukket.

Venstre side

bittendring-tannendring-over-3-aar-05-swissbiohealth-2018-11-12-bitt-tenner-venstre-speil-img0631
2018 venstre side (bruker speil). bittendring-tannendring-over-3-aar-05-swissbiohealth-2018-11-12-bitt-tenner-venstre-speil-img0631
bittendring-tannendring-over-3-aar-06-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-venstre-foer-puss-20211004_090740
2021 venstre side. bittendring-tannendring-over-3-aar-06-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-venstre-foer-puss-20211004_090740

To slitte fyllinger byttet til nye 2018

bittendring-tannendring-over-3-aar-07-swissbiohealth-2018-11-12-nede-foer-fylling-slitt-tetricevoceram-img0629
2018 nede, bakside tenner. Fortennene er slitt. De to fremste jekslene har tetric-evo-ceram fyllinger og fyllingene er slitt. Fyllingene ble byttet senere samme dag. bittendring-tannendring-over-3-aar-07-swissbiohealth-2018-11-12-nede-foer-fylling-slitt-tetricevoceram-img0629
bittendring-tannendring-over-3-aar-08-swissbiohealth-2018-11-12-nede-etter-fylling-nye-cerec-to-inlay-en-onlay-farge-vita-mark-2-sement-saremco-cmf-bond-img0644
2018 nede, bakside tenner. Fyllingene i de to fremste jekslene på hver side er akkurat byttet da de var slitte. Det nye materialet heter Cerec. bittendring-tannendring-over-3-aar-08-swissbiohealth-2018-11-12-nede-etter-fylling-nye-cerec-to-inlay-en-onlay-farge-vita-mark-2-sement-saremco-cmf-bond-img0644

Det står mer om Ceres tannmateriale her.

Hullene i de to jekslene var opprinnelig amalgamfylinger fra antakeligvis tidlige tenår. De ble byttet til Tetric Evo-Ceram vår 2010. Så de er 8 år gamle. Og allerede godt slitte. På slutten hadde jeg ising og noe smerter. Sikkert fordi de var så slitt.

I et begynnende hull i premolaren på høyre side ble det også lagt Cerec.

Begynnende hull

bittendring-tannendring-over-3-aar-17-swissbiohealth-2018-11-12-nede-foer-fylling-premolar-begynnende-hull-img0629
bittendring-tannendring-over-3-aar-17-swissbiohealth-2018-11-12-nede-foer-fylling-premolar-begynnende-hull-img0629

Det er et begynnende hull i premolaren, der premolaren står mot den første jekselen. Nede på høyre side (se også avsnittet ovenfor). Her var vi usikre på om vi ville borre og legge en fylling, eller vente og forsøke å la tannen reparere seg selv. Remineralisere. Jeg valgte fylling for å få Cerec her også. Muligens angrer jeg litt på denne beslutningen. Kanskje burde jeg heller ventet og gjort alt jeg kunne for å få tannen til å helbrede seg selv. Det er mulig når hullet ikke er kommet så langt. Det er en fargeendring rundt området, inn i premolaren. For meg ser det ut som hullet har kommet et stykke.

Slitt TetricEvoCeram

bittendring-tannendring-over-3-aar-18-swissbiohealth-2018-11-12-nede-foer-fylling-premolar-begynnende-hull-slitt-tetricevoceram-img0629
bittendring-tannendring-over-3-aar-18-swissbiohealth-2018-11-12-nede-foer-fylling-premolar-begynnende-hull-slitt-tetricevoceram-img0629

Tannerosjon bakside nede

bittendring-tannendring-over-3-aar-08-swissbiohealth-2018-11-12-nede-etter-fylling-nye-cerec-to-inlay-en-onlay-farge-vita-mark-2-sement-saremco-cmf-bond-img0644
2018 nede, bakside tenner. Fyllingene i de to fremste jekslene på hver side er akkurat byttet da de var slitte. Det nye materialet heter Cerec. bittendring-tannendring-over-3-aar-08-swissbiohealth-2018-11-12-nede-etter-fylling-nye-cerec-to-inlay-en-onlay-farge-vita-mark-2-sement-saremco-cmf-bond-img0644
bittendring-tannendring-over-3-aar-09-tannlegehermansen-2021-10-04-nede-foer-puss-tannsten-20211004_091226
2021 nede, bakside tenner. Det er mye tannsten. Det er omtrent 4 måneder siden jeg fjernet tannsten sist. Så dette har kommet iløpet av 4 måneder. Tennenes bakside ser mindre slitt ut enn i 2018. bittendring-tannendring-over-3-aar-09-tannlegehermansen-2021-10-04-nede-foer-puss-tannsten-20211004_091226

Ser ut som det er mindre erosjon i 2021 enn i 2018. Kanskje tennene har remineralisert seg. Isåfall bra. Jeg bruker et tannprogram fra Dr. Ellie Phillips hver kveld. drellie dot com. Hørte om henne første gang på oneradionetwork dot com med Patrick Timpone. Hun har skrevet boken Kiss your dentist goodbye. Jeg har mailet med Dr. Ellie. Programmet hennes ser ut til å fungere for meg. Det inneholder fluor, det er det største minuset.

Tannsten bak etter 4 måneder, 2021

bittendring-tannendring-over-3-aar-09-tannlegehermansen-2021-10-04-nede-foer-puss-tannsten-20211004_091226
2021 nede, bakside tenner. Det er mye tannsten. Det er omtrent 4 måneder siden jeg fjernet tannsten sist. Så dette har kommet iløpet av 4 måneder. Tennenes bakside ser mindre slitt ut enn i 2018. bittendring-tannendring-over-3-aar-09-tannlegehermansen-2021-10-04-nede-foer-puss-tannsten-20211004_091226
bittendring-tannendring-over-3-aar-12-tannlegehermansen-2021-10-04-nede-tannsten-detalj-mandible-20211004_091226
2021 nede, detalj av tannsten. bittendring-tannendring-over-3-aar-12-tannlegehermansen-2021-10-04-nede-tannsten-detalj-mandible-20211004_091226
bittendring-tannendring-over-3-aar-11-tannlegehermansen-2021-10-04-oppe-foer-puss-20211004_091306
2021 oppe. Det er nesten ikke tannsten, i motsetning til nede der det var mye tannsten. bittendring-tannendring-over-3-aar-11-tannlegehermansen-2021-10-04-oppe-foer-puss-20211004_091306
bittendring-tannendring-over-3-aar-13-tannlegehermansen-2021-10-04-oppe-tannsten-detalj-maxilia-20211004_091306
2021 oppe, detalj. Ikke synlig tannsten. bittendring-tannendring-over-3-aar-13-tannlegehermansen-2021-10-04-oppe-tannsten-detalj-maxilia-20211004_091306

Jeg får mye tannsten nede. Ikke så mye oppe. Årsaken er at det er spyttkjertler nede i munnen i nærheten av dette området. Jeg tror spytt inneholder kalk. Ifølge Hermansen er dette området mest utsatt for tannsten. Det er veldig vanlig at folk har tannsten her. Det kan også sees på som positivt fordi det bekrefter at det er god spyttproduksjon.

Tannsten er et forkalket bakteriebelegg. Egentlig en sunn biofilm som har utartet og blitt usunn for tennene.

Tannsten foran etter 4 måneder, 2021

bittendring-tannendring-over-3-aar-15-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-forfra-foer-pussing-tannsten-20211004_090748
2021, tannsten foran før puss hos tannlegen. bittendring-tannendring-over-3-aar-15-tannlegehermansen-2021-10-04-bitt-tenner-forfra-foer-pussing-tannsten-20211004_090748

Det er litt synlig tannsten. Det meste er på baksiden.

Oppe 2018

bittendring-tannendring-over-3-aar-10-swissbiohealth-2018-11-12-oppe-img0628
2018 oppe. bittendring-tannendring-over-3-aar-10-swissbiohealth-2018-11-12-oppe-img0628
bittendring-tannendring-over-3-aar-14-swissbiohealth-2018-11-12-oppe-detalj-img0628detalj
bittendring-tannendring-over-3-aar-14-swissbiohealth-2018-11-12-oppe-detalj-img0628detalj

Jeg hadde muligens mer misfarging av tennene i 2018.

Som nevnt ovenfor bruker jeg programmet til Dr. Ellie Phililps. Hun er med i flere episoder på One Radio Network med Patrick Timpone. Jeg har brukt hennes program i omtrent 2 år. Siden omtrent sommeren 2019.

Det er kjent at feil i kjeven kan føre til sykdom i kroppen. Dwight Jennings er opptatt av dette. Aelred Fonder er har gitt ut bok og videoserie om dette. Jeg har hele serien men dessverre ikke fått tid til å se det enda.

Tann-meridian-organ oversikt

bittendring-tannendring-over-3-aar-19-tenner-organer-oversikt
bittendring-tannendring-over-3-aar-20-tenner-organer-oversikt

Profilbilder 2020-07-31

Bilder for å diagnostisere kjeve, TJM og holdning.

Bilder for å diagnostisere kjeve og holdning. Bildene viser blant annet at jeg har en tilbaketrukket underkjeve.

profil-peder-01-20200731_123839
profil-peder-01-20200731_123839
profil-peder-02-20200731_123818
profil-peder-02-20200731_123818
profil-peder-03-20200731_123822
profil-peder-03-20200731_123822
profil-peder-04-20200731_123827
profil-peder-04-20200731_123827
profil-peder-05-20200731_123856
profil-peder-05-20200731_123856
profil-peder-06-20200731_130031
profil-peder-06-20200731_130031
profil-peder-07-20200731_130041
profil-peder-07-20200731_130041
profil-peder-08-20200731_130649
profil-peder-08-20200731_130649
profil-peder-09-20201120
profil-peder-10-20201120
profil-peder-11-20201120

Tannkjøtt som trekker seg tilbake

Tannkjøtt som trekker seg tilbake, Krivitsky og Joseph Choukroun.

Jeg har tannkjøtt som muligens trekker seg tilbake fortere enn gjennomsnittet. Det er isåfall et problem fordi det fører til at beinet også trekker seg tilbake, som igjen fører til at tennene får dårligere feste og tilslutt faller ut.

Det er vissnok ikke mulig å reparere tilbaketrukket tannkjøtt og bein.

Dr Alina Krivitsky henviste meg til Dr Joseph Choukroun som ga en vurdering på email.

Bildene er tatt 4 dager etter avsluttet 32-dager lang vannfaste, mars 2020. Det siste bildet, panoramaet, er fra 2018.

tannkjott-01-peder-portrett-20200325_114912
tannkjott-01-peder-portrett-20200325_114912
tannkjott-02-peder-forfra-20200325_114655
tannkjott-02-peder-forfra-20200325_114655
tannkjott-03-peder-forfra-20200325_114906
tannkjott-03-peder-forfra-20200325_114906
tannkjott-04-peder-nede-hoyre-20200325_114823
tannkjott-04-peder-nede-hoyre-20200325_114823
tannkjott-05-peder-nede-foran-20200325_114711
tannkjott-05-peder-nede-foran-20200325_114711
tannkjott-06-peder-nede-venstre-20200325_114759
tannkjott-06-peder-nede-venstre-20200325_114759
tannkjott-07-peder-oppe-hoyre-20200325_114840
tannkjott-07-peder-oppe-hoyre-20200325_114840
tannkjott-08-peder-oppe-foran-20200325_114724
tannkjott-08-peder-oppe-foran-20200325_114724
tannkjott-09-peder-oppe-venstre-20200325_114742
tannkjott-09-peder-oppe-venstre-20200325_114742
tannkjott-10-peder-panorama-20181112_093937-swiss-biohealth-3d-untersuchung-vo3
tannkjott-10-peder-panorama-20181112_093937-swiss-biohealth-3d-untersuchung-vo3

Kjeve feilstillinger 02 coronoid

3D bilder av kjeven, dessverre uten TMJ.

Dietrich Klinghardt og Dwight Jennings er to som snakker om hvordan feilstillinger i kjeven kan være årsak til kroniske helseproblemer i kroppen.

Jeg tok 3D bilder av tenner og delvis av kjeven da jeg var på Swiss-Biohealth høsten 2018. I en tidligere post er bilder derfra av tenner og munnhule. I denne posten forsøker jeg å belyse kjeven fra utsiden. 3D modellen fikk dessverre ikke med TMJ leddet (TemporoMandibular Joint). Dette er leddet som underkjeven roterer rundt når man tygger. Feilstillinger i kjeven er ofte knyttet til dette leddet. TMJ er såvidt ikke synlig på modellen/bildene. Mye annet er synlig, blant annet Coronoid Process strukturen og Mental Foramen åpningen for nerve og blodåre.

mandible01-front-jaw-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible01-front-jaw-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible02-right-jaw-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible02-right-jaw-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan. Kjevens høyre side. Begge visdomstenner er iintakt. Vi ser Coronoid Process. TMJ er dessverre akkurat utenfor synsfeltet. Vi ser Mental Foramen – hullet i haken der en del av Trigeminal Nerve (femte kranie nerven) går igjennom. Nerven har grener til de nærliggende tennene og til leppen.
mandible03-right-jaw-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible03-right-jaw-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible04-right-jaw-coronoid-process-of-mandible-tmj-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible04-right-jaw-coronoid-process-of-mandible-tmj-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan I bakre del av bildet sees inngangen for tregeminal i en kanal i kjeven. Inne i kanalen knyttes den til tennene.
mandible05-back-jaw-coronoid-processes-of-mandible-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible05-back-jaw-coronoid-processes-of-mandible-peder-2018-11-12-ct-scan Kjeven sett bakfra.
mandible06-left-jaw-mental-foramen-nerve-opening-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible06-left-jaw-mental-foramen-nerve-opening-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan Vi ser Mental Foramen. Og en liknede struktur litt foran og nedenfor. Uklart hva dette er – kanskje bare en uregelmessighet.
mandible07-left-jaw-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible07-left-jaw-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible08-back-jaw-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible08-back-jaw-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible09-right-jaw-temporomandibular-joint-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible09-right-jaw-temporomandibular-joint-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible10-left-front-jaw-temporomandibular-joint-not-fully-visible-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible10-left-front-jaw-temporomandibular-joint-not-fully-visible-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible11-left-jaw-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible11-left-jaw-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible12-left-jaw-detail-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible12-left-jaw-detail-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible13-right-temporomandibular-joint-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible13-right-temporomandibular-joint-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible14-left-temporomandibular-joint-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible14-left-temporomandibular-joint-not-fully-visible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible15-right-mental-foramen-nerve-and-bloodvessel-opening-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible15-right-mental-foramen-nerve-and-bloodvessel-opening-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible16-right-mental-foramen-nerve-and-bloodvessel-opening-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible16-right-mental-foramen-nerve-and-bloodvessel-opening-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible17-right-below-double-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible17-right-below-double-coronoid-process-of-mandible-kjeve-peder-2018-11-12-ct-scan
mandible18-coronoid-process-of-mandible-lateral--view
mandible18-coronoid-process-of-mandible-lateral–view. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronoid_process_of_mandible_-_lateral_view.png
mandible19-coronoid-process-of-mandible-close-up-lateral-view-02
mandible19-coronoid-process-of-mandible-close-up-lateral-view-02. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronoid_process_of_mandible_-_close_up_-_lateral_view2.png
mandible20-coronoid-process-of-mandible-close-up-lateral-view-03
mandible20-coronoid-process-of-mandible-close-up-lateral-view-03. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronoid_process_of_mandible_-_close_up_-_lateral_view3.png
mandible21-coronoid-process-of-mandible-close-up-anterior-view
mandible21-coronoid-process-of-mandible-close-up-anterior-view. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronoid_process_of_mandible_-_close_up_-_anterior_view.png
mandible22-coronoid-process-of-mandible-close-up-superior-view
mandible22-coronoid-process-of-mandible-close-up-superior-view. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronoid_process_of_mandible_-_close_up_-_superior_view.png
mandible23-coronoid-process-coronoide-mandibulae
mandible23-coronoid-process-coronoide-mandibulae. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Processuscoronoideusmandibulae.PNG
mandible24-mandibular-division-of-the-trigeminal-nerve-inferior-gray781
mandible24-mandibular-division-of-the-trigeminal-nerve-inferior-gray781 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray781.png
mandible25-distribution-of-the-maxillary-and-mandibular-nerves-and-the-submaxillary-ganglion-inferior-gray778
mandible25-distribution-of-the-maxillary-and-mandibular-nerves-and-the-submaxillary-ganglion-inferior-gray778 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Gray778.png
mandible26-mandibular-division-of-trigeminal-trifacial-nerve-seen-from-the-middle-line-inferioer-gray782-updated
mandible26-mandibular-division-of-trigeminal-trifacial-nerve-seen-from-the-middle-line-inferioer-gray782-updated https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray782_updated.png
mandible27-inferior-alveolar-nerve-inferior-Mandibular-nerve-1
mandible27-inferior-alveolar-nerve-inferior-Mandibular-nerve-1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandibular_nerve_1.jpg
mandible28-inferior-alveolar-nerve-inferior-slide9dddd
mandible28-inferior-alveolar-nerve-inferior-slide9dddd By Anatomist90 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19784980 Inferior alveolar nerve English: Anatomical dissections https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slide9dddd.JPG
mandible29-infratemporal-fossa-lingual-and-inferior-alveolar-nerve-deep-dissection-anterolateral-view-inferioer-slide7cece
mandible29-infratemporal-fossa-lingual-and-inferior-alveolar-nerve-deep-dissection-anterolateral-view-inferioer-slide7cece By Anatomist90 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25538266 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slide7cece.JPG

Kjeve feilstillinger 01 munnhule

3D bilder fra Swiss-Biohealth som viser mye tann og munnhule.

Feilstillinger i kjeven kan være årsak til kroniske lidelser, ifølge Dwight Jennings. Og Klinghardt. Jeg har hatt litt forskjellige tannproblemer oppigjennom og ønsker å undersøke dette for egen del. Fokuset her er TMJ. TemporoMandibular Joint. Dette er leddet som underkjeven roterer rundt når man tygger. Mange kjevefeil kan knyttes til dette leddet.

For å få dette utredet begynner man typisk med å ta CBCT røntgenbilder. Dette er 3D bilder. Cone Beam Computed Tomography. Tomography er at man tar røntgenbilder av mange snitt. Cone Beam betyr at røntgenstrålen ikke er et horisontalt plan, men et kjegleplan. Fra bildene beregnes en grafisk 3D datamodell. Med modellen på skjermen kan man med musen snu og bevege den så man kan se alle vinkler og detaljer. Blant annet kjeveleddet – TMJ. Og man kan selvsagt ta 2D snittbiler av modellen.

Da jeg var på Swiss-Biohealth i 2018 for å forberede kavitasjonsoperasjon tok vi 3D bilder. De brukte utstyr fra Dentsply Sirona. Jeg tror ikke dette er helt CBCT. Men det likner. Jeg fikk med modellen hjem og har tatt endel screenshots av den. Dessverre inkluderer ikke modellen TMJ. Dette leddet viste seg å akkurat ikke komme med i modellen (ikke med i “field of view”). Men det er uansett interessante bilder. De sier ikke så mye om kjeven, men mye om munn og tenner. Se nedenfor.

Fra bildene ser man tydelig:

 • Jeg mangler tann 4 på høyre side i overkjeven. Denne ble trukket i forbindelse med regulering i tidlige tennår. De andre tennene har justert seg fint slik at det er ikke et hull i tanngarden her.
 • Begge visdomstennene på venstre side er ute. Begge på høyre er intakt.
 • Da jeg trakk visdomstannen på venstre side nede knakk roten. Så det ble værende igjen en liten rot. Denne er synlig på flere av bildene.
 • Jeg har et åpent bitt. Når jeg lukker kjevene mot hverandre er det fortsatt et mellomrom mellom fortennene. Jeg hadde ikke dette før, det har kommet de siste 10 årene. Det er ikke medfødt.
 • Fyllinger er synlige.
 • Man ser at jeg ikke har noen rotfyllinger.
 • Tennenes røtter, emalje, dentin, nerverom.

Jeg viste bildene til Dwight Jennings. Han var så vennlig å kommentere.

 • TMJ er utenfor synsfeltet (som påpekt ovenfor)
 • Min kjeve er trukket tilbake. Dette ser man fra at jeg har en klasse 2 okklusjon (overtenner og undertenner går ikke i hverandre som de skal) og et åpent bitt (når jeg lukker kjevene mot hverandre er det fortsatt åpent mellom fortennene).
 • Med tilbaketrukket kjeve kan man anta at jeg har moderat kompresjon (jeg tror dette går på at belastningen på leddet øker når bittet har feil) og moderat remodellering av TMJ (jeg tror dette går på at TMJ endres geometrisk over tid i respons på uregelmessigheter i bittet.)
 • Bildene viser at tennene er ikke godt koordinert høyre til venstre. (usikker på hva dette betyr)
 • Jeg har betydelig tori (torus mandibularis – benvekst i underkjeven). Sannsynligvis fra “clenching” (bruxism) dvs tanngnissing og liknende kjeveaktivitet.
 • Sannsynligvis behøver jeg behandling for å bevege nedre kjeve fremover og øke bredden både i øvre og nedre kjeve.

Jeg tror faktisk at mye av dette stemmer.

kjeve02-jaw-sirona-screen-2018-11-12
kjeve02-jaw-sirona-screen-2018-11-12
kjeve03-jaw-mangler-en-tann-oppe-og-to-visdomstenner-2018-11-12
kjeve03-jaw-mangler-en-tann-oppe-og-to-visdomstenner-2018-11-12
kjeve04-jaw-panorama-2018-11-12
kjeve04-jaw-panorama-2018-11-12
kjeve05-jaw-longitudinal01-2018-11-12
kjeve05-jaw-longitudinal01-2018-11-12
kjeve06-jaw-longitudinal02-2018-11-12
kjeve06-jaw-longitudinal02-2018-11-12
kjeve07-jaw-longitudinal03-2018-11-12
kjeve07-jaw-longitudinal03-2018-11-12
kjeve08-jaw-longitudinal04-2018-11-12
kjeve08-jaw-longitudinal04-2018-11-12
kjeve09-jaw-longitudinal05-2018-11-12
kjeve09-jaw-longitudinal05-2018-11-12
kjeve10-jaw-axial01-2018-11-12
kjeve10-jaw-axial01-2018-11-12
kjeve11-jaw-axial02-2018-11-12
kjeve11-jaw-axial02-2018-11-12
kjeve12-jaw-axial03-2018-11-12
kjeve12-jaw-axial03-2018-11-12
kjeve13-jaw-axial04-2018-11-12
kjeve13-jaw-axial04-2018-11-12
kjeve14-jaw-axial05-2018-11-12
kjeve14-jaw-axial05-2018-11-12
kjeve15-jaw-axial06-2018-11-12
kjeve15-jaw-axial06-2018-11-12
kjeve16-jaw-axial07-2018-11-12
kjeve16-jaw-axial07-2018-11-12
kjeve17-jaw-axial08-2018-11-12
kjeve17-jaw-axial08-2018-11-12
kjeve18-jaw-axial09-2018-11-12
kjeve18-jaw-axial09-2018-11-12
kjeve19-jaw-axial10-2018-11-12
kjeve19-jaw-axial10-2018-11-12
kjeve20-jaw-axial11-2018-11-12
kjeve20-jaw-axial11-2018-11-12
kjeve21-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve21-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve22-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve22-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve23-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve23-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve24-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve24-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve25-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve25-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve26-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve26-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve27-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve27-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve28-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve28-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve29-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve29-jaw-peder-2018-11-12-swiss-biohealth
kjeve30-jaw-panorama-2018-11-12
kjeve30-jaw-panorama-2018-11-12