Termografi hos Vitageo for helsediagnostikk

Mine termografibilder fra 26. november 2019 og 29. januar 2020 og 12. april 2022.

Termografi tar bilde av kroppens varmeutstråling. Jeg tok slike bilder vinteren 2019-2020 hos Vitageo på Smestad. I april 2022 tok jeg nye bilder hos Thomas Grønning på Skedsmokorset.

Varmeutstråling og blodsirkulasjon

Varmeutstråling fra kroppen tolkes som et uttrykk for blodsirkulasjonen. Høy varmeutstråling tolkes som god blodsirkulasjon, og omvendt.

Jeg vet ikke hvor nøyaktig denne tolkningen er. Jeg tror det er riktig at kroppen justerer blodsirkulasjonen for å regulere varmen. Dette har jeg selv opplevd under kaldsvannsbading. Slik sett er tolkningen rimelig. Jeg tror også det spiller en rolle for varmeutstrålingen hvor dypt i kroppen blodårer og andre strukturer ligger.

Vitageo og Michael Bazanov

Jeg har visst om termografi lenge. November 2019 undersøkte jeg muligheten for å ta slike. Jeg fant Grudeklinikken i Grimstad på internett. De tipset meg om Vitageo i Oslo. Dette firmaet til russeren Michael Bazanov. Han er en pioneer innen termografi i Norge. Grudeklinikken og også Thomas Grønning ble lært opp av han. Han bruker termografi for diagnostikk. Som terapi bruker han sugekopper. Han er også forsker og har skrevet boken Mot strømmen en vrien leges notater. Jeg dro til Vitageo i slutten av november 2019. Vi tok termografi bilder. Etterpå fikk jeg sugekopp behandling. Deretter dro jeg dit en gang i uken og fikk sugekopp behandling. I slutten av januar 2020 tok vi nye termografibilder. Det er interessant å sammenlikne disse bildene for å se om det er forskjeller. Kanskje sugekopp behandlingen gjorde en forskjell?

Bildetakning

Man må være naken for at bildene skal bli riktige. Dette sier seg selv. Klær vil forstyrre kroppens varmeutstråling. Å ta bildene tar 1 minutt.

Etterbehandling med fargejustering

Bildene tas med et spesialkamera som reagerer på varmestråling istedenfor stråling fra reflektert lys som er det et vanlig kamera ser. Bildene etterbehandles med et software på en datamaskin. Her justerer man fargene. Jeg ble fortalt at man ønsker å visualisere temperaturforskjeller. Man setter en makstemperatur og en minimumstemperatur. Disse definerer ytterpunktene hvit og fiolett i en fargeskala. Alle andre temperaturer får farge i skalaen etter dette. Dette betyr at dersom man setter makstemperaturen lav vil det bli mye hvitt og rødt i bildet. For meg er det et minus at denne skalaen settes manuelt for hvert bilde fordi det blir vanskelig å sammenlikne bilder, både fra samme tagning og over tid. Hadde vært bedre om skalaen var fast for alle bildene for en person.

Hovedinntrykk fra mine bilder

Michael Bazanov sa at jeg har dårlig blodsirkulasjon i ytterkantene av kroppen. All sirkulasjon er samlet i midten. Dette er et overlevelsesmønster der kroppen holder de viktigste funksjonene igang men klarer ikke så mye mer. Dette kan være konsistent med min helsehistorikk. Jeg tror han sa dette uten at jeg på forhånd hadde fortalt han min helsehistorikk. Det er et argument for at det riktig. Vanskelig for meg å vurdere om bildene viser dette fordi jeg har ikke mye erfaring på området. Jeg har ikke sett hvordan bildene ser ut for “vanlige” folk. I multibildene under går det fra venstre mot høyre, ovenfra og ned: overkropp rygg, overkropp front, underkropp ryggside, underkropp front.

termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-02-termografibilde-20191126
Termografi Vitageo 20191126.
termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-03-termografibilde-20200129
Termografi Vitageo 20200129.

Sugekoppbehandling

Sugekopper koplet til en vakuum maskin. Han beveget koppene over kroppen. Det var ganske smertefullt fordi det var så kraftig vakuum i koppene. Huden ble rød etterpå. Men det var helt ok. Poenget med behandlingen er å stimulere vekst av nye blodårer og på den måten øke blodsirkulasjonen.

Sammenlikning før-etter bilder

Her sammenlikner jeg bilder tatt med 2 måneders mellomrom.

Temperaturskalaen er forskjellig på før og etter bildene. Det gjør det vanskelig å sammenlikne. For meg ser det nesten ut som Bazanov har spekulert i å endre skalaen slik at det er mye rødt på etter-bildene. Dermed ser det ut som sugekopp behandlingen har virket. Jeg vet ikke. Det hadde vært bedre om temperaturskalaen var lik på før og etter bildene.

termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-04-termografibilde-bakfra-overkropp-20191126-vs-20200129
Overkropp bakfra 20191126 vs 20200129.
termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-05-termografibilde-forfra-overkropp-20191126-vs-20200129
Overkropp forfra 20191126 vs 20200129.
termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-06-termografibilde-bakfra-underkropp-20191126-vs-20200129
Underkropp bakfra 20191126 vs 20200129.
termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-07-termografibilde-forfra-underkropp-20191126-vs-20200129
Underkropp forfra 20191126 vs 20200129.

Thomas Grønning april 4-2022

Etter de siste bildene tok jeg en pause fra behandlingen. Høsten 2020 ønsket jeg å fortsette. Da var klinikken lagt ned etter myndighetspålegg på grunn av corona og Bazanov hadde gått av med pensjon. Ganske utrolig at helseklinikker tvinges til å legge ned når de behøves som mest. Helsesystemet i Norge er usannsynlig skakkjørt og fullt av politikk. Det er ikke pasientens helse som er primærdriver, tvert imot.

Bazanov tipset meg om Thomas Grønning hos Skedsmokorset Fysioterapi. I april 2022 tok jeg nye bilder hos han og fikk også koppe behandling. Han mente jeg har et problem med dårlig blodsirkulasjon i venstre skulder. På bildet overkropp-forfra ser man tydelig at høyre skulder er mye varmere enn venstre. Jeg har ikke smerter i en eller begge skuldre. Men jeg har hatt skjevhet i holdning (skjelett). Muligens er dette årsak. I andregangs bildet hos Bazanov ser man også at høyre skulder er varmere enn venstre. Sommeren 2022 var jeg hos posturolog Håvard Kristiansen i Sandefjord. Han så på og behandlet nevnte skjevhet.

termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-08-termografibilde-4-bilder-alle-sider-20220412
Termografibilde hos Thomas Grønning 2022-04-12.

Sammenlikning 3 fotoshoots

Sammenlikning av bildene fra alle tre fotoshootene.

termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-09-termografibilde-bakfra-overkropp-20191126-vs-20200129-vs-20220412
Overkropp bakfra 20191126 vs 20200129 vs 20220412.
termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-10-termografibilde-forfra-overkropp-20191126-vs-20200129-vs-20220412
Overkropp forfra 20191126 vs 20200129 vs 20220412.

Bildene av overkropp forfra viser samme tendens. Det er kaldt midt i magen der tynntarmen er. Varmere på siden. Der tykktarmen er? Det er varmt midt i overkroppen. Og varmere på venstre side enn på høyre. Kanskje er dette på grunn av at hjertet ligger litt til venstre for midtlinjen i kroppen? Her vil det jo være mye blodsirkulasjon. En ting jeg har lurt på er om store parasitter, slik jeg har, kan sees på slike bilder.

termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-11-termografibilde-bakfra-underkropp-20191126-vs-20200129-vs-20220412
Underkropp bakfra 20191126 vs 20200129 vs 20220412.
termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-12-termografibilde-forfra-underkropp-20191126-vs-20200129-vs-20220412
Underkropp forfra 20191126 vs 20200129 vs 20220412.

Parasitter

Oppdatering 24. juli 2022. De siste dagene har jeg lurt på om store parasitter, slik jeg har, kanskje kan sees på termografibilder. Kanskjer er de kaldere eller varmere enn omkringliggende vev. Kanskje vil de sees som lange ormer i tynntarmen. Kan ikke si jeg er istand til å se slike på bildene vi har tatt så langt.

Portrett

termografi-vitageo-helsediagnostikk-bildediagnostikk-13-termografibilde-ansikt-forfra-20220412_105028
Ansikt 2022-04-12 klokken 10-50-28.

Termografi 101

Termografifoto visualiserer temperaturforskjeller. Dette kan avsløre betennelser og andre helseproblemer.

Ordet termografi er satt sammen av “termisk” som betyr temperatur, og fotografi som betyr bilde. Teknologien visualiserer et objekts varmeutstråling, og dermed temperatur. Ofte er temperaturforskjeller det man er ute etter og ikke absolutte temperaturer. Mine termografibilder.

Anvendelser

Termografi brukes for å finne varmelekkasjer i hus. Når bildet tas en kald vinterdag vil områder med dårlig isolering vises som varme.

Innen medisin brukes termografi for diagnostisering. Hos en person kan områder med høy temperatur bety betennelse, kreft eller noe annet.

termografi-101-bilde05-20220715-termografi-rygg-bein
Det røde i beina er muligens lymfeårer og lymfeknuter. Temperatur i høyre bildekant.

Meg og termografi

Jeg hørte om termografi første gang for omtrent 5 år siden. Jeg ble veldig interesser fordi det er en avansert teknologi som kan gi mye informasjon uten noen helseskadelige bivirkninger. Et termografi kamera kan koste anslagsvis 5000 kroner så det er noe en privatperson kan gjøre selv.

Flere personer har snakket om termografi:

  • Holistic Oral Health summit 2020 og Dawn Ewing.
  • Better Brain Summit 2021 Russel Kort intervjuet, doctoremf.

Bakgrunn

Vestlig helsevesen er gjennomteknologisert. Mange helseteknologier gir skadelige bivirkninger. Eksempelvis røntgen, som kan gi kreft. Jeg liker teknologier som er bra, og som ikke har negative helse bivirkninger. Dette gjelder både i IT jobben, og i min helsereise. Termografi er nyttig og avansert helseteknologi uten negative bivirkninger.

Teknologien

Et vanlig kamera reagerer på synlig lys. I det elektromagnetiske spekteret er synlig lys mellom infrarødt og ultrafiolett. Dette er stråling med frekvens mellom 430-750 terrahertz (bølgelengde 700-400 nanometer).

Fysikk: frekvens * bølgelengde = c (lysets hastighet 3*10^8 m/s)

termografi-101-bilde02-20220715-elektromagnetisk-straaling-formel-bolgelengde-frekvens
For elektromagnetisk stråling gir formelen f*l=c sammenhengen mellom bølgelengde og frekvens. f er frekvens i Hertz, l er bølgelengde i meter, c er lysets hastighet i m/s (omtrent 3*10^8 m/s).

Et termografi kamera reagerer på elektromagnetisk stråling på større bølgelengder (lavere frekvenser) enn dette. Objekter sender ut stråling når lys reflekteres, men også på grunn av at de har en temperatur. De fleste objekter har en temperatur der denne strålingen er i området med større bølgelengde enn synlig lys. Hvis objektet varmes opp nok vil varmestrålingen tilslutt komme inn i det synlige området. Eksempelvis jern som gløder (selvlysende). Vi skal se på temperaturer langt under dette, rundt kroppstemperatur.

Fargene i et termografibilde er fiktive. De er bestemt av kameraet og eventuelt av bilde etterbearbeiding.

Termografibilde av bygninger kan avsløre varmelekkasjer. Hvis bildet tas når det er kaldt, og et vindu ikke er isolert, vil dette komme frem på bildet ved at det aktuelle vinduet får en annen farge enn resten av bygget.

Termografibilder av kroppen avslører områder som har høyere og lavere temperatur enn andre området. Høy temperatur kan bety betennelse. Også høy blodgjennomstrømning gir økt temperatur. Lav temperatur kan bety dårlig blodsirkulasjon.

termografi-101-bilde03-20220715-termografi-overkropp
Termografi overkropp, ryggside. Rødt markerer høyere temperatur, blått lavere.
termografi-101-bilde04-20220715-termografi-underkropp
Termografi underkropp, ryggside.

Termografisk kamera

Firmaet FLIR lager termografiske kamera for profesjonelle brukere. Det er også mange andre som lager slike.

Computerized Regulation Thermography

Oppdatering 18. november 2022. CRT, Computerized Regulation Thermography er en type termografi. Jeg hørte om dette først fra Dr. Sharon Stills. Hun bruker dette i sin praksis.

meridianclinick dot com. How healthy are your organs? Computerized Regulation Thermography is a painless, non-invasive and safe way to analyze skin temperature changes that can indicate underlying issues in your internal organs. Each organ is associated with a particular area of skin, and when that organ becomes weakened or inflamed, the skin temperature changes. CRT takes 118 skin temperature measurements. The results are analyzed to detect issues involving your liver, gallbladder, pancreas, intestine, lymphatic system, heart and kidneys.

termografi-101-bilde06-crt-computerized-regulation-thermography

European Regulation Thermography

Oppdatering 18. november 2022. The European Regulation Thermography scan is the first diagnostic step used at some of the world’s most famous health clinics in Germany, Switzerland, Austria. Such as The Paracelsus Klinik of Dr. Thomas Rau in Switzerland and the Sophia Health Clinic of Dr. Klinghardt in Seattle, WA. It is a dynamic and innovative way to screen for more than 40 disease patterns in the body, raising a red flag up to a year ahead of other testing methods. It tracks your Autonomic nervous system and blood flow responses, pinpoints areas of congestion, potential cyst formation and poor circulation. European thermography. Alfa Thermodiagnostics thermography device.