Coronavaksinen Comirnaty

Den første vaksinen mot Covid-19 som er godkjent i Norge heter Comirnaty og er laget i samarbeid mellom amerikanske Pfizer og tyske BioNTech. Den ble godkjent i Norge 21. desember 2020, 14 dager før dette skrives. I denne posten vil jeg oppsummere informasjon rundt vaksinen.

Først noen definisjoner.

 • Corona er navn på en gruppe virus med liknende utseende og egenskaper.
 • SARS-COV1 var coronaviruset bak sykdommen SARS i Kina og noen andre land i 2003.
 • SARS-COV2 er coronaviruset vi har idag. Sykdommen kalles Covid19. Rart de ikke kaller det SARS2, egentlig, for konsistent navngiving.
 • SARS står for Severe Acute Respiratory Syndrome.
 • Covid19 står for COronaVIrusDisease-2019.

Vaksinen ble godkjent i EU 21. desember 2020. EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU. WHO issues its first emergency use validation for a COVID-19 vaccine and emphasizes need for equitable global access.

Godkjennelse

I USA er Comirnaty gitt “Emergency use authorization” av FDA. Dette er ikke det samme som vanlig godkjennelse. Sikkert fordi vaksinen er hasteutviklet.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har nå beskrevet hva som kreves for at en vaksine skal få en godkjenning i Europa. Som vi ser er det ingen “harde” krav. Det er “bør” hele veien.

Comirnaty EMA og Legemiddelverket godkjennelse, tekst01.
Comirnaty EMA og Legemiddelverket godkjennelse, tekst01.
Comirnaty EMA og Legemiddelverket godkjennelse, tekst02.
Comirnaty EMA og Legemiddelverket godkjennelse, tekst02.

“Kravene” er satt av EMA – European Medicines Agency. Altså et EU organ. Norge bare kopierer og aksepterer det de sier. Jeg ville forventet at EU satte noen harde krav. De bør spesifisere:

 • hvordan vaksinen skal testets. Altså en fremgangsmåte, en protokoll.
 • statistiske metoder og parametre for å vurdere resultatene.
 • hvilke resultater man må ha på testen for at det skal kunne gi godkjennelse.

Slik jeg leser dette nå så kan Pfizer/BioNTech selv spesifisere testprotokollen. Og så er det til syvende og sist et rent skjønn hos noen i EMA om vaksinen godkjennes eller ikke. Det er ikke tillitvekkende.

På Folkehelseinstituttets facebook: Hei, dere gjentar ofte at “Nytten vurdres som større enn risikoen” for vaksinen. Hva slags vurdering er det som gjøres her – hvilke parametre er det som sammenliknes? Koker det eksempelvis ned til økonomi der kostnader med og uten vaksine sammenliknes? Her er svaret nedenfor.

comirnaty-17-nytte-risiko
Comirnaty nytte-risiko.

Hvordan fungerer vaksinen?

Vaksinen settes intramuskulært. Den aktive ingrediensen i vaksinen er syntetisk fremstilt genmateriale i mRNA format (messenger RNA). Dette koder for “spike protein”, et Covid19 overflateprotein som gjør at viruset kan feste seg til celler og trenge inn i dem. Jeg tror målet med vaksinen er at immunsystemet skal angripe dette proteinet når man smittes med virkelige Covid19 viruser. Muligens gjør dette at virusene ikke kan gå inn i cellene og formere seg.

Hjelpestoffer i vaksinen gjør at det fremmede mRNA unngår immunsystemet når vaksinen settes, og transporteres inn i cellene. Har skal mRNA gå sammen med cellens proteinfabrikker, ribosomene. “Spike” proteinet produseres. Nå skal det komme in immunrespons på dette proteinet. Jeg er litt usikker på om dette skjer inni cellene eller utenfor:

 • Inni: enten vil man at det skal komme en umiddelbar immunrespons på proteinet. Da må denne skje inne i cellene.
 • Utenfor: eller så skal “spike” proteinet feste seg til celleveggen innenfra slik at deler av det også stikker ut av cellen, eller det skal gå ut av cellen. Slik at man får en immunrespons utenfor cellen.
 • Begge deler: vaksinen inneholder også en adjuvant, kaliumklorid. Dette er et stoff som skal gi en forsterket immunrespons. Kanskje man får en immunrespons både inni og utenfor cellene? Og at adjuvanten bidrar til dette?

Kroppen skal altså lære seg å produsere antistoffer mot proteinene. Slik at når det kommer et ekte Covid19 virus så reagerer immunsystemet raskt med mange antistoff enheter.

Slik jeg forstår immunsystemet så dannes antistoffer av en type hvite blodceller, B-celler. Dette er en lymphochyte som også er i lymfesystemet og også andre steder i kroppen. Slik jeg forstår det lever disse ikke inni andre celler, men utenfor, altså i blod og andre kroppsvæsker. Så på meg virker det som at vaksinens immunresponsen må skje utenfor cellene. Men er ikke sikker.

Dette er den første mRNA vaksinen som er godkjent. I “vanlige” vaksiner inneholder sprøyten svekkete bakterier/virus, deler av bakterier/virus eller døde bakterier/virus. Samt en adjuvant. Når vanlig vaksine settes får man en immunrespons utenfor cellene. Med en mRNA vaksine dannes altså antigens inni cellene. Så dette er veldig forskjellig.

Man vil ikke at mRNA skal inkorporeres i cellens DNA, i cellekjernen, slik jeg forstår det. Men dette er en risiko ingen helt kan vite hvordan vil utspille seg. Retrovirus er en type naturlig virus som gjør akkurat dette.

Adjuvant

Kaliumklorid

Hva inneholder vaksinen?

Oppdatering 29/1-2021. Sannsynligvis opererer Pfizer med en offisiell ingrediensliste der ikke alt står. Jeg har lest dette flere steder. Nå etter rundt en måneds vaksinering ser vi at mange får kraftig akutt immunrespons. Så det tyder på at vaksinen inneholder adjuvans. Klinghardt sa igår at den inneholder like mye aluminium som MMR vaksinen. Aluminium står ikke på den offisielle ingredienslisten.

Legemiddelverket preparatomtalen

Comirnaty innhold, fra preparatomtalen.
Comirnaty innhold, fra preparatomtalen.
Comirnaty innhold, fra preparatomtalen.
Comirnaty innhold, fra preparatomtalen.

EMA Assessment report

EMA Assessment report. Comirnaty aktiv ingrediens.
EMA Assessment report. Comirnaty aktiv ingrediens.

Video screenshots

BioNTech COVID-19 Vaccine
Multiple dose vials
Human prescription drug
Intramuscular

 • Ingredient name: Ingredient BNT-16202 (UNII 5065ZFP6S) (RNA BNT-162B2-UNII 5085ZFP6S)

RNA code that cause cells to produce SARS Cov2 Spike Protein
Basis of Strength: RNA ingredient BNT-162B2
Strength: 0,23g in 1,8ml

 • Lipid ALC-0159 (UNII PJH39UMU6H) Lipid nanoparticles: that carry and protect the mRNA from degradation. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/pjh39umu6h og https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0159
 • Lipid ALC-0315 (UNII AVX8DX713V) Lipid nanoparticles: that carry and protect the mRNA from degradation. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/avx8dx713v og https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0315
 • Potassium Chloride (UNII 660YQ98I10) Adjuvant: used to antagonise the immunsystem into a sustained response. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/660yq98i10
 • Monobasic potassium phosphate (UNII 4J9FJ0HL51) Ionic compound: to balance pH. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/4j9fj0hl51
 • Sodium Chloride (UNII 451W47IQ8X) Ionic compound: to balance pH. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/451w47iq8x
 • Sodium phosphate dibasic unspecified (UNII GR686LBA74) Ionic compound: to balance pH. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/gr686lba74
 • Sucrose (UNII C151H8M554) Stabiliser: used to prevent ingredient separation and sticking. https://fdasis.nlm.nih.gov/srs/unii/c151h8m554

What are the ingredients of Pfizer’s covid-19 vaccine?

Before you take the Covid-19 vaccine, read this. About contents of vaccine.

FDA Substance Registration System.

Comirnaty innhold, screenshot01.
Comirnaty innhold, screenshot01.
Comirnaty innhold, screenshot02.
Comirnaty innhold, screenshot02.
Comirnaty innhold, screenshot03.
Comirnaty innhold, screenshot03.
Comirnaty innhold, screenshot04.
Comirnaty innhold, screenshot04.
Comirnaty innhold, screenshot05.
Comirnaty innhold, screenshot05.
Comirnaty innhold, screenshot06.
Comirnaty innhold, screenshot06.
Comirnaty innhold, screenshot07.
Comirnaty innhold, screenshot07.
Comirnaty innhold, screenshot08.
Comirnaty innhold, screenshot08.

Adjuvant

Kalimuklorid. For vanlige vaksiner brukes adjuvanter som squalene og aluminium. Har aldri før hørt om kaliumklorid som adjuvant.

Konserveringsmiddel

Vaksinen inneholder ikke konserveringsmiddel. Selv om den kommer i 5-dose glass. For vanlige vaksiner bruker man konserveringsmiddel når vaksinen kommer i flerdoseglass.

comirnaty-16-vaksineglass-pfizer-biontech
Vaksineglass Comirnaty.

Bivirkninger

Mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon – veileder fra Folkehelseinstituttet.

Oppdatering 27. oktober 2021. Undersøkelse finner at tenåringsgutter havner lettere på sykehus av vaksinen enn av sykdommen. Oppsiktsvekkende funn om forekomsten av hjerteproblemer etter coronavaksinasjon blant gutter. Forskerne bak studien finner at det er større sannsynlighet for at det vil bli meldt om tilfeller av uønskede hjerteproblemer blant gutter i aldersgruppa 12 til 17 år etter andre dose med Pfizer-vaksinen, enn at de blir innlagt med covid-19. medrxiv: SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis. This article is a preprint and has not been peer-reviewed. It reports new medical research that has yet to be evaluated and so should not be used to guide clinical practice. Guardian: Boys more at risk from Pfizer jab side-effect than Covid, suggests study. US researchers say teenagers are more likely to get vaccine-related myocarditis than end up in hospital with Covid. Childrenshealthdefense: Adolescent Boys at Higher Risk of Hospitalization From Pfizer Vaccine Than From COVID. According to a new pre-print study, boys between the ages of 12 and 15, with no underlying medical conditions, were four to six times more likely to be diagnosed with vaccine-related myocarditis than they were to be hospitalized with COVID.

Immunrespons eksempel

Oppdatering 18. november 2021.

comirnaty-18-annek-eksempel-pfizer-comirnaty-immunrespons-6-uker-etter-forste-dose-20210629
Pfizer Comirnaty eksempel. Fru Karlsen på litt over 50. Immunrespons sommer 2021, 6 uker etter en dose.
comirnaty-19-annek-eksempel-pfizer-comirnaty-immunrespons-et-halvt-aar-etter-to-doser-20211118
Pfizer Comirnaty eksempel. Fru Karlsen på litt over 50. Immunrespons høst 2021, et halvt år etter to doser. Det er litt mer antistoffer enn 6 uker etter den første dosen.

Hvorfor jeg ikke skal ta coronavaksinen

Her vil jeg begrunne hvorfor jeg ikke skal ta coronavaksinen. For meg er dette ikke basert på følelser, men en vurdering av bevisene – altså argumentene for og imot.

Dette skrives romjulen 2020. Nå er corona covid19 vaksinen Comirnaty fra Pfeizer og deres samarbeidspartner BioNTech godkjent for bruk i EU, og dermed i Norge. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet fikk mandag 28/12-2020 den første vaksinedosen i Norge, ifølge VG. Hendelsen ble sammenliknet både med frigjøringen i 1945 og Armstrongs månelanding. Vaksinen må transporteres nedfryst og benyttes innen få døgn etter opptining. De som vaksineres skal ha 2 doser, som gis med noen ukers mellomrom. De første som får vaksine i Norge er eldre på sykehjem og ansatte i helsesektoren.

Det er mange spørsmål rundt den nye vaksinen. Hva inneholder den? Hvor lenge varer immuniteten? Må man vaksineres på nytt dersom viruset muterer? Den kommer i 5-dose glass, hva brukes som konserveringsmiddel? Hvordan er prosessen for godkjennelsen og hva er kriteriene? Hvordan er den juridiske prosessen dersom man får vaksineskade? Hvorfor må man ta to doser? Hvorfor må den fryses ned og hvorfor kan den ikke oppbevares i romtemperatur?

Som de fleste andre vil jeg vente og se det hele an litt. Men tror allikevel nå jeg er ganske sikker på at denne vaksinen ikke er for meg. I denne vurderingen forsøker jeg å se på bevisene og ikke trekke konklusjoner basert på følelser. Norske aviser fyrer godt opp hjernens følelsessentre, med daglige sensasjonelle, unøyaktige overskrifter. Jeg forsøker å distansere meg fra slike drivere. Jeg prøver å se saken fra begge sider – både fordeler og ulemper. Og basere avgjørelser på bevisvurdering.

Her er mine 4 viktigste argumenter mot å ta vaksinen. Og de 4 viktigste for, med kommentarer.

 1. Sensur. Vaksineinformasjon sensureres. På google, amazon, facebook, i norsk presse. Informasjon rundt negative virkninger av vaksiner fjernes ofte eller det skrives ikke om.
 2. Risikabel vaksine. En hasteutviklet vaksine basert på ny teknologi. Åpenbart en vaksine med høy risiko. (Og versjon 1 rulles ut til – hele verden! Føre-var prinsippet er fullstendig glemt.)
 3. Langtidsbivirkninger. Man har mistanke om at vaksiner gir kroniske, diffuse skader som autoimmunitet (immunforsvaret angriper en selv) og redusert immunforsvar mot andre sykdommer enn akkurat det det vaksineres mot (fører til generelt økt sykelighet).
 4. Juridisk immunitet. Vaksineindustrien har juridisk immunitet (Vaccine Act fra 1986 Ronald Reagan, og dommen Bruesewitz-Wyeth fra 2010) og store økonomiske interesser. Dette reduserer deres insentiv til å sørge for sikre vaksiner.

De 4 beste argumentene for å ta vaksinen:

 1. Unngå å smitte andre. –> Det beste argumentet. Man må unngå å smitte andre, spesielt de som har høy risiko for et problematisk forløp. Men dersom de gamle vaksineres så skal jo de bli immune og da må ikke alle andre også vaksinere seg for å hindre at de skal smittes. Oppdatering 5/1-2020: Det er mulig vaksinerte pesoner fortsatt kan smitte andre. Se referat fra chat med Folkehelseinstituttet nedenfor, og screenshot.
 2. Unngå smitte og sykdom selv. –> jeg er ikke så redd for sykdommen selv. Vil muligens heller gjennomgå sykdommen enn vaksinen. Ikke minst tror jeg immuniteten man får er bedre på den måten.
 3. Gjøre jobben sin i nasjonal dugnad så landet kan åpnes opp. –> Ikke hvis jobben gjør vondt verre – eksempelvis ved at man skader seg med en risikabel vaksine. Det er ikke gitt at vaksinen vil føre til at landet åpnes opp og alt er ok igjen. Det viktigste å unngå er mange mennesker i små innendørslokaler med dårlig ventilasjon – da øker risikoen for spredning eksponentielt. Jeg foretrekker å holde meg frisk ved sunn livsstil og bra immunforsvar og unngå høyrisiko situasjoner.
 4. Være en del av et fellesskap. –> Jeg foretrekker å tenke selv og ta egne beslutninger selv.

Og tilslutt ytterligere noen argumenter for å begrunne hvofor jeg ikke vil ta vaksinen:

 • Virusopphavet. Man kjenner ikke covid19 virusets opphav og det virker som dette ikke lenger er fokus (man kan lure på hvorfor). Generelt er kunnskap rundt årsak sentralt for å finne løsning. Ble det laget på en lab i Kina eller ikke? Det er enda ikke klarhet i dette.
 • Manglende immunsystemfokus. Det er veldig lite fokus på den beste løsningen – sette eget immunforsvar istand til å håndtere en infeksjon på naturlig vis. Gratis, og fører til og med til styrket immunforsvar etterpå. Det burde vært mer informasjon rundt hvorfor noen har et enkelt forløp mens andre har det tøft, og mekanismene bak. Det er sannsynlig at immunsystemet spiller en rolle i dette. Dette manglende fokuset gjør at jeg tenker at myndighetene ikke vet hva de driver med og at det er andre drivere tilstede enn ønsket om å forebygge og helbrede.
 • Svineinfluensaen og Pandemrix. Erfaringene fra Pandemrix, svineinfluensa vaksinen fra 2009. Flere hundre barn, muligens tusen, fikk narkolepsi. Virker ikke som Staten har lært noe av det som skjedde da. Eller vent – Jens Stoltenberg tok vaksinen på TV som en av de første, det skjer ikke nå.
 • Behandling blir dyrere, alkohol billigere. Jeg tar ikke helseråd fra politikere som øker prisen på alternativ behandling (blir mva pliktig) og reduserer prisene på alkohol, sukker og tobakk. Midt i en pandemi! At det går an. Alternativbehandling er ofte rettet mot styrking av eget naturlig immunforsvar.
 • Informasjon for og imot. Informasjonen fra Staten burde vært mer sann og balansert der man lærer om plusser og minuser rundt vaksiner, tiltakene osv. Ikke bare ubegrunnede ordre. Sånn at folk lærer og settes istand til å tenke selv og ikke bare ta ordre. Espen Nakstad er et unntak. Han nevner ofte detaljer (som det er mange av) rundt hvordan vaksiner fungerer. Hvem får alvorlige bivirkninger?
 • Liten økning i kunnskap hos Staten siden dette startet for nesten ett år siden. Beskjeden nå er omtrent identisk med for et halvt år siden. Bare at nå er det på med munnbind – uten at det egentlig er sikkert at dette fungerer. Sånn jeg ser det må man unngå store forsamlinger i små innendørs lokaler med dårlig ventilasjon. Risikoen øker eksponentielt. Det er ikke sikkert om de inngripende tiltakene, som antibac og munnbind, egentlig fungerer i særlig grad. Staten gjorde mye riktig til å begynne med da de lukket ned landet en måneds tid for å lære hvordan viruset fungerer. Men nå, når man skal ha lært, viser det seg at de egentlig ikke har lært så mye allikevel og fortsatt bare skal lukke ned. Viruset har mange nyanser og dette har man ikke fått med seg.
 • Vaksineprinsippet. Hele prinsippet bak vaksiner er dårlig. Vaksiner baserer seg på en immunrespons og fungerer derfor best for de med sterkt immunforsvar, og dårligst for de med dårlig immunforsvar. Så de fungerer for de som ikke behøver vaksine, og fungerer ikke for de som faktisk behøver det.
 • Jeg har hatt endel kontakt med norsk helsevesen de siste 10 årene og opplever hele systemet som ganske dysfunksjonelt. Derfor er jeg kritisk til rådene de gir.
 • Oppdatering 11. juli 2021. Man vet fortsatt ikke opphavet til viruset. For et halvt års tid siden var man ifølge norsk presse konspirasjonsteoretiker dersom man gikk med tanker om at det var menneskeskapt og hadde unsluppet en kinesisk lab i et uhell. Nå er denne teorien akspetert som den mest sannsynlige. Dette demonstrerer hvor politisert vitenskap og corona har blitt.
 • Det er mer og mer sikkert at Ivermectin fungerer propylaktisk (forebyggende), og kanskje også terapeutisk, for corona. Allikevel er dette legemiddelet stort sett forbudt og umulig å få tak i. Jeg bestilte Ivermectin (som veterinærmedisin mot parasitter) på internett før man forsto at det fungerte for corona og fikk det rett i postkassen. Jeg tok en 10 dobbel dose og hadde noen få bivirkninger. Men altså 10 dobbel dose! Så bestilte jeg det igjen for en måneds tid siden (juni 2021), det ble stoppet i tollen og destruert fordi det var et legemiddel. Ivermectin har blitt brukt i 40 år, finnes naturlig i naturen, og er ansett som helt trygt. Hvorfor er det ikke lovlig, og hvorfor blir forbudet ytterligere håndhevet nå? Det demonstrerer så tydelig at myndighetenes prioritet ikke er vår helse. Så da er det ikke aktuelt å følge deres anbefallinger.
 • Hydroxychloroquine er forbudt. Både Ivermectin og hydroxychloroquine er ikkepatenterte og vært brukt i titalls år uten skadevirkninger. De hadde vært en billig, enkel måte å gjøre noe med corona. Men de forbys. Av en eller annen grunn. Mens eksperimentelle vaksiner pushes av myndighetene. Det hele henger ikke på greip.

Under følger litt fra facebooken min – der en versjon av denne posten står.

coronavaksinen-hvorfor-jeg-ikke-tar-den-20201016_073827-trekrone

Covid19 rammer folk veldig ulikt. Barn og voksne er helt forskjellig – barn merker ikke engang at de har det og det er ikke klart om de er smittebærere i det hele tatt. De fleste voksne har et enkelt forløp, men noen har det tøft, og noen dør og noen får lungeskader. Hvorfor er det så store forskjeller? Det er snakk om preeksisterende sykdom og alder – så dette har sannsynligvis med forskjeller i immunsystemet til folk å gjøre. Immunsystemet til barn og voksne er forskjellig, eks thymus gland vokser hos barn, og i tenårene inaktiveres den. Hva er de eksakte mekanismene? Ingen i skolemedisinen er opptatt av dette. Virker som godt immunforsvar er nøkkel til å unngå smitte (fordi man ikke smittes så lett – det må større dose virus til), og til å ha et enkelt forløp dersom man smittes. Så vi må bruke tiden nå til å lære å leve rent og sunt og styrke naturlig immunitet. Dette har ikke staten skjønt overhodet, det nevnes ikke derfra. De insisterer på at alle skal reddes av en vaksine. De setter ned prisen på alkohol, sukker og tobakk. Og øker prisene på “alternativ” helsebehandling (som bl.a. jobber akkurat med immunsystemet). Midt i en pandemi. At det går an. Ja vi bør gjøre noe aktivt – begynne å leve sunnere – mer i pakt med naturen. Mindre vaksiner og mer økologisk mat, jord på hendene, frisk luft uten eksos osv.

Problemet med vaksiner er ikke bare akutte bivirkninger. Men at de sannsynligvis gir kronisk økt sykelighet mot andre sykdommer enn akkurat det det vaksineres mot. Fordi man roter med immunforsvaret på måter man ikke kjenner til. Jmf lobotomi for under 100 år siden – man fant ut at det ikke var så lurt. Det var litt mer komplisert enn man trodde der oppe. Sånn er det med immunsystemet også.

Kommentar: enhver behandling har bieffekter, så også vaksiner. Spørsmålet er derfor egentlig om vinning går opp i spinningen. Om vinningen er større enn tapene.

Jeg er uenig i det første du skriver – at spørsmålet er om vinningen går opp i spinningen. Dette hører vi nå hele tiden fra myndighetene. De sier at ingen vaksiner er 100% sikre men at i dette tilfellet er “nytten større enn risikoen”. Og da anbefaller de at folk vaksinerer seg. Her sammenlikner man “nytten”, dvs fravær fra lidelse pga vaksinering, med lidelse påført fra vaksine bivirkninger. Og sier at siden nytten er større enn lidelsene så går det hele i pluss. Og da anbefaller man. Jeg synes ikke man kan sammenlikne lidelse fra en naturlig sykdom med lidelse påført fra en statlig anbefalt vaksine. Den naturlige lidelsen må være veldig mye større enn den statlig påførte før staten kan gjøre en slik anbefalling.

En konsekvens av denne tankegangen er at staten bør anbefalle alle å donere bort organer de har dobbelt opp av. Den dagen vaksinering ikke lenger er frivillig bør det heller ikke være frivillig å donere bort organer. Det er noe staten kan kreve at folk gjør. For å redde liv.

I straffesaker idag skal det betydelig sannsynlighetsovervekt til for at noen dømmes. “Bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig dømmes”. Når staten påfører lidelse/straff må risikoen for skade (uskyldig dømt) være veldig lav sammenliknet med nytten (forbryter straffes).

Oppdatering 2/1-2021. Facebook chat med Folkehelseinstituettet. Er det en mulighet for av vaksinen fungerer slik at vaksinerte personer smittes med viruset, men utvikler ikke sykdom selv (så man føler seg ikke dårlig), men man kan allikevel smitte andre? (Altså slik som HIV medisin fungerer idag – man utvikler ikke AIDS og dør, men man kan fortsatt smitte andre.) Vil ikke det si at denne corona vaksinen fort kan gjøre vond verre? Fordi en smittet person vil ikke være forsiktig fordi han/hun vet ikke at han/hun er smittet og vil ferdes på butikken og andre folkemenger, og dermed smitte andre. Bør man ikke vite dette før man ruller ut vaksinen til alle?
Folkehelseinstituttet Hei, vi ruller ikke ut vaksine til alle, men har satt opp en nøye prioritering av risikogrupper. De som nå blir prioritert er de med størst risiko for alvorlig forløp og død får vaksine, i tillegg til utvalgte helsepersonell. Du har rett i at vi pr nå ikke vet nok om i hvor stor grad vaksinen hindrer smittespredning. Dette er en av de tingene vi i Norge og andre land nå vil følger nøye med på for å kunne gi gode vaksineråd fremover. Derfor er det fortsatt veldig viktig å fortsette å følge gjeldende smittevernråd for å hindre å smitte. Godt nytt år, vennlig hilsen FHI.

coronavaksinen-hvorfor-jeg-ikke-tar-den-fhi-01
Folkehelseinstituttet svarer på Comirnaty spørsmål – vaksinen til Pfeizer og Biontech. Om vaksinerte personer allikevel kan smitte andre.

Mercks kusmavaksine i retten

Merck forsøkte å forfalske uttestingsdata for sin kusmavaksine. En konsekvens var farlige kusmautbrudd i den voksne delen av befolkningen.

I USA og i Norge inngår idag kusma i barnevaksinasjonsprogrammet. Trippelvaksinen MMR vaksinerer for meslinger, kusma (mumps) og rubella (røde hunder).

Det er ofte vanskelig å få god og sann informasjon rundt vaksiner på google fordi vaksinesøk sensureres. Idag hørte jeg på et intervju med Andrew Wakefield på Vaccines Revealed, den første episoden. Han er lege og en kjent vaksineskeptiker. Han har god kjennskap til hendelser i vaksinebransjen. Endel av informasjonen i denne bloggposten er hentet fra det intervjuet.

Kusma som barnesykdom og hos voksne

Kusma (engelsk: mumps) er en virus barnesykdom. Den forårsakes av parotitt viruset (mumps virus, MuV), som tilhører familien paramyxoviridae. Kusma smitter gjennom spytt. Hvis en smittet person hoster kan andre bli smittet dersom de puster inn dråpene. Kusmaviruset angriper parotitt spyttkjertelen (bilde her) og denne hovner opp. Så et vanlig symptom er opphovning på en eller begge sider av ansiktet. Etter gjennomgått sykdomsforløp er man immun mot kusma resten av livet.

 • Kusma er en mild barnsykdom der man har enkle symptomer som går over etter noen uker.
 • De som får kusma i voksen alder har ofte et mye mer komplisert sykdomsforløp. Også andre organer enn parotitt kjertelen kan hovne opp. Tenåringsgutter og menn som får kusma opplever ofte at viruset sprer seg til en eller begge testikler (orchitis) med påfølgende ømhet. Noen opplever nedsatt fruktbarhet og sterilitet. Bukspyttkjertel, bryst og hjerne kan også angripes.

Vi ser med kusma som med corona at for barn er sykdommen enkel å håndtere. Jo eldre man blir jo mer problematisk er sykdommen.

Mercks MMR kusmavaksine

Merck er en stor amerikansk vaksineprodusent. Deres MMR trippelvaksine er en pengemaskin. De har monopol i USA, noe de ønsket å fortsette med.

Rundt år 2000 var det store utbrudd av kusma i befolkninger som var vaksinert med Merck sin trippelvaksine. Det viste seg:

 • Mange av de som fikk vaksinen ble ikke beskyttet mot kusma
 • Hos de som ble beskyttet var beskyttelsen kortvarig

FDA i USA informerte Merck om at de måtte demonstrere bedre vaksine effektivitet for å beholde lisensen til å selge deres MMR vaksine. FDA (Food and Drug Administration) er instansen som gir produsenter godkjennelse (lisens) til å markedsføre og selge vaksiner.

Mercks vaksinesvindel

Demonstrasjon av en vaksines effektivitet gjøres ved å

 • ta blod fra en testperson før vaksinering
 • vaksinere personen
 • noen uker senere ta nytt blod

Man sammenlikner blodprøvene før og etter vaksinering for antistoffer mot vaksineviruset. Hvis kroppen danner tilstrekkelig med antistoffer er vaksinen regnet som effektiv (altså en indirekte test, det er materiale for en egen bloggpost).

Merck var ikke istand til å forbedre vaksinen. De tok en “forretningsbeslutning” på å forfalske et testresultat.

 • Først la de til kaninblod i blodprøven før og etter vaksinering. Dette førte ikke frem. De fikk ikke ønsket resultat. Tallene ble ikke bedre.
 • De besluttet da å rett og slett forfalske tallene. Ta ut resultattall de ikke likte og legge inn bedre verdier. Dette ble besluttet høyt oppe i systemet.

De to forskerne Stephen Krahling og Joan Wlochowski ble bedt om å gjøre det faktiske tallarbeidet. De nektet. Og informerte Merck at de kom til å melde fra til FDA om svindelforsøket. De fikk beskjed fra sine overordnede at de ville havne i fengsel fordi de hadde undertegnet en taushetserklæring. De gikk allikevel til FDA. FDA kontaktet Merck og sa at de ville gjennomføre en “overraskelsesinspeksjon” på Merck laboratoriet en uke senere. FDA var altså delvis med på svindelen og ga Merck god tid til å fjerne bevismateriale.

Det hele endte med at Karhling og Wlochowski gikk til rettssak mot Merck. Denne saken ble påbegynt rundt 2010 og er sannsynligvis ikke endelig avgjort idag, september 2020. Reuters rapport. Robert F. Kennedy 6. desember 2019: Merck Whistleblower Case Proceeds Toward a Resolution. Rettsdokument fra saken. Alliance for voluntary, informed consent.

Det hele minner om Jon Sudbø saken fra 2006. En kreftforsker som i årevis fabrikerte sine egne rådata. Norge er neppe bedre enn USA.

Helsemessige og andre konsekvens

Merck markedsførte med vitende og vilje en vaksine som ga kun kortvarig beskyttelse. Resultatet er at istedenfor at kusma er en barnesykdom, med milde symptomer, får man utbrudd blant unge voksne der sykdommen er mye mer alvorlig. Med risiko for blant annet sterilitet.

Merck var selvsagt klar over de helsemessige konsekvensene av sine handlinger. Men lot seg ikke stoppe. Mange tror sikkert at legemiddelselskaper er etiske siden de arbeider med folks helse. Men slik er det neppe.

Man antar at statens representant, FDA, skal overvåke at industrien følger spillereglene. Så viser det seg at FDA delvis deltar i svindelen. Dette er et svik mot befolkingen og skattebetalerne.

Befolkningen, inkludert småbarn, behandles som en markedsplass av både korporasjoner og stat. Greit å ha i bakhodet neste gang man blir anbefalt vaksiner og andre legemidler.

MMR vaksinen og Andrew Wakefield

Andrew Wakefield er en britisk lege. Han var den som startet antivaksine bevegelsen. Han er opprinnelig gastroenterolog – spesialist på sykdommer i fordøyelsessystemet.

Han opplevde rundt 1988 å motta barn som var blitt syke med fordøyelsesproblemer og andre plager, rett etter å ha blitt vaksinert. Han hevdet etterhvert at det var en sammenheng mellom MMR vaksinen og autisme. Autisme er en sykdom primært i nervesystemet, men også ofte med gastroenterologiske plager. Han fikk publisert en artikkel i tidsskriftet Lancet i 1998. Etter denne publiseringen ble det økt fokus på de problematiske sidene ved vaksiner. Og mange valgte å ikke vaksinere sine barn. Dette har fortsatt frem til idag. Og corona har ikke akkurat lagt en demper på interessen for vaksiner, hverken fra pro siden eller mot siden.

Autisme er en komplisert og omfattende sykdom for pasient og omgivelser. En lidelse jeg er opptatt av og kommer til å skrive om. Helt kort – Wakefield oppdaget at mange autister har inflammasjon i tarmen. Det kan sees på kolonoskopi som en dempet Crohns variant. Ofte blir de bedre av å endre kosthold og eventuelt behandle tarmen med antiinflammatoriske midler.

CDC varsleren William Thompson bekreftet i 2014 en sammenheng mellom thimerosal og autisme. Det var dette Wakefield hevdet med MMR vaksinen. Vaksinen gis til spedbarn mellom 12 og 15 måneder og de som fikk den tidlig hadde økt risiko. Samt økt risiko hos afroamerikanske gutter. Sammenhenger CDC oppdaget og så ikke publisere. Altså forskningsjuks.

Kusmavaksinering i Norge og USA

I Norge er MMR vaksinen en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Man får MMR vaksinen når man er 15 måneder og 11 år.

I USA er det litt annerledes. Her gis det i 2 omganger for barn, og 2 omganger for voksne.

 • Når man er 12-15 måneder, og når man er 4-6 år.
 • To doser mens man er mellom 19 og 60 år (1 or 2 doses depending on indication if born in 1957 or later)

Vi ser at i USA er de mer uforsiktige. Vaksiner gis tidligere. Og det er flere av dem. USA har også flere vaksineskader enn Norge. Også blant voksne. Jmf Joel Sprechman. Og vaksinering av USA forsvarsansatte, spesielt anthrax.

Kusma – veileder for helsepersonell. Kusmavaksine – veileder for helsepersonell. MMR-vaksine har ATC-kode J07BD52 og SYSVAK-kode MMR52. Legemiddelsøk – informasjon om vaksiner.

Mine tanker rundt kusmavaksinering

Kusma er en ufarlig sykdom for småbarn. Og en sykdom som styrker immunforsvaret etter gjennomgått sykdomsforløp.

Også det at det er kusmavirus i omgivelsene etter gjennomgått sykdomsforløp gjør sannsynligvis at immuniteten opprettholdes og styrkes – som med vannkopper.

En trippelvaksine som MMR er risikable fordi kroppen utsettes aldri for tre virus samtidig i naturen. Så vårt immunsystem er ikke beregnet for denne type påkjenning. Kanskje er dette noe av grunnen til at man mistenker en sammenheng mellom MMR vaksinen og autisme.

Kusmavaksinen tas gjerne 2 ganger iløpet av vaksinasjonsprogrammet. Hver gang med ny adjuvans og andre forurensninger.

Ofte har MMR vaksinen inneholdt både thimerosal (konserveringsmiddel) og aluminium (adjuvans). Den kumulative giftigheten av de to stoffene er ikke lineær, men eksponentiell. Jeg tror den norske vaksinen idag ikke inneholder thimerosal.

Jeg synes det er helt sykt at man velger å vaksinere mot kusma. En risikabel vaksine mot en ufarlig sykdom. Og en sykdom som gjør nytte for seg i det at den styrker immunforsvaret. Hvis vaksinen ikke gir god effekt risikerer man å få kusma når man er voksen, men potensielt alvorlige komplikasjoner. Her skyter man seg selv i foten gjentatte ganger.

Gutter er mer utsatt for autisme enn jenter fordi testosteron øker giftigheten av vaksineinnholdet. Mens østrogen virker tvertimot beskyttende. Og den førstefødte er mer utsatt enn de neste fordi den førstefødte får mest av mors miljøgifter. (Å føde et barn er den mest effektive måten en kvinne kan avgifte på.) En ting man lurer på er om jenter faktisk er bedre stilt, eller om de bare får en utsettelse av symptomene. Symptomene kommer flere år etter vaksinering. Da er det isåfall vanskligere å etablere årsakssammenheng og få erstatning. Dr Pompa snakket om dette på Vaccines Revealed dag9.

kusma-20200916-blader-maridalsvannet-20200822_134949

Vannkoppervaksine førte til helvetesild utbrudd

Vaksinering mot vannkopper førte til økte utbrudd av helvetesild.

Idag hørte jeg på et foredrag med Gary Goldman, dag1 på Vaccines Revealed summiten. Han jobbet som vaksineforsker i CDC (Center for Disease Control and Prevention), tilsvarende det norske Folkehelseinstituttet. Gary Goldman er idag kjent for å varsle om tilbakeholdelse av informasjon rundt vaksiners negative effekter.

Vannkopper og helvetesild

Vannkopper (chickenpox, vericella) er en barnesykdom som forårsakes av VHZ viruset – Varicella Herpes Zoster (altså et virus innen herpes familien men ikke det samme som gir utslett i munn og kjønnsorgan). De fleste får vannkopper som barn (meg selv inkludert). Man får et væskefylt utslett på kroppen som varer en ukes tid. Som så forsvinner. Men viruset forsvinner ikke fra kroppen. Det ligger latent. Og kan bryte ut senere i form av helvetesild (shingles). Dette er en karakteristikk ved viruset – sekundærmanifestasjon er annerledes enn primærutbruddet. Dette ble oppdaget av Robert Edgar Hope-Simpson rundt 1960.

Helvetesild er et smertefullt hudutslett som ofte vises på brystet og ofte på bare en side av kroppen.

Gjennomgått vannkopper sykdomsforløp setter immunsystemet istand til å håndtere viruset. Og man får i årene etter vannkopper ikke helvetesild. Imidlertid avtar immuniteten med årene. Dersom immuniteten ikke “boostes” står man i fare for å få utbrudd med helvetesild.

Naturlig boosting

En mekanisme med vericella viruset er at dersom en person som har hatt vannkopper oppholder seg i et miljø der det er vericella virus vil tilstedeværelsen av viruset minne immunsystemet på hvordan VHZ viruset skal håndteres. Man får en naturlig “boosting” av immunsystemet.

Det betyr at i et uvaksinert miljø vil voksne, som har gjennomgått vannkopper, beholde sin immunitet når de har småbarn (og disse har vannkopper viruset, noe de gjerne har). De voksne får ikke helvetesild utslett.

Derimot hos gamle mennesker er det mer vanlig med helvetesild. Fordi de omgås ikke i like stor grad småbarn. Og mottar ikke den naturlige boostingen av sitt immunsystem fra barnas vannkoppervirus.

Vannkopper vaksinering

I USA inngår vannkopper i barnevaksinasjonsprogrammet. I Norge er denne vaksinen foreløpig ikke en del av programmet.

Når man vaksinerer befolkningen mot vannkopper forsvinner viruset etterhvert fra miljøet. Det betyr at den naturlige boostingen av immunsystemet forsvinner. Utbrudd av helvetesild øker.

 • Hos de som har gjennomgått naturlig vannkopper øker utbruddene av helvetesild.
 • De som er vaksinert og ikke har gjennomgått et naturlig sykdomsforløp må boostes med nye vaksiner med jevne mellomrom.

CDC skandale i California

Rundt år 1995 ble det igangsatt et CDC prosjekt blant de rundt 300 000 innbyggerne i Antelope Valley nær Los Angeles i California. Disse ble vaksinert mot vannkopper. Gary Goldman var ansvarlig å lede og følge opp prosjektet. Han samlet blant annet inn informasjon om graden av immunitet og graden av vannkopper utbrudd.

Fra 1995 til 2000 gikk vannkopper utrbuddene ned med 80%. Men blant de barna som hadde gjennomgått et naturlig vannkopper sykdomsforløp var det unormalt mange utbrudd av helvetesild. Og også blant voksne.

I år 2000 var 50% av barna under 10 år vaksinert. Det var klart at gratis, naturlig boosting fra miljøet var redusert. De barna som hadde gjennomgått et naturlig sykdomsforløp fikk ofte helvetesild. De barna som var blitt vaksinert fikk et lite antall utbrudd med helveteild – fordi den nylige vaksineringen fungerte som en booster.

Det ble etterhvert klart at CDC ikke ønsket å publisere disse resultatene. Økningen av helvetesild som følge av vaksinering var et negativt resultat og kunne påvirke vaksinasjons raten.

Dette er å anse som forfalskning av forskning. Resultatet var at Gary Goldman valgte å si opp sin stilling i CDC fordi han ønsket ikke å delta i forskningsjuks.

Etterpå forsøkte Gary Goldman å publisere studien. CDC ønsket fortsatt ikke publisering. De sendte Goldman et Cease and Desist krav og argumenterte med at rådataene var deres eiendom. Men rådataene var tilgjengelige under Freedom of Information Act (tilsvarende norske Offentlighetsloven). Ett år senere ble Cease and Desist droppet og studien ble tilslutt publisert.

CDC er ikke uavhengig

Fra dette er det tydelig at CDC ikke er en uavhengig aktør som skal vurdere vaksinesikkerhet. Men en aktør med egeninteresser i økt vaksineringsrate.

Gratis og god immunitet forsvinner

Ved å vaksinere en befolkning mot vannkopper forsvinner naturens egen immunitet. Dette er immunitet både mot vannkopper og helvetesild. En immunitet som er bedre enn det en vaksine kan gi, og gratis.

Når man får naturlig immunitet beskytter dette sannsynligvis også mot andre, liknende virus. Noe vaksiner ikke gjør. Det er gjort undersøkelser på at de som får hurtigvoksende glioma (hjernetumor) er personer som ikke har hatt vannkopper.

Vannkopper vaksinen fjerner gratis og naturlig immunitet.

Vannkopper er noe man ofte vaksinerer mot for å unngå at foreldrene må ta fri for å passe syke barn. Mindre vannkopper og mer helvetesild gikk omtrent opp-i-opp i helsevesen kostnader. I tillegg kom vaksinekostnader.

De mer langsiktige effektene av slike øvelser tyder på at man øknomisk går på en smell. Kanskje overføres mye av disse utgiftene til fremtidige generasjoner. Mange land, inkludert Norge og USA, bruker fremtidige generasjoners ressurser idag. Neste generasjoner må ta regningen.

Corona analogi

I disse dager venter hele Norge, ihvertfall politikerne, på en corona vaksine.

Det er klart at covid19 sykdommen påvirker barn og voksne forskjellig.

 • Småbarn får ikke får symptomer. Det er fortsatt noe uklart om de faktisk smittes. De smitter sannsynligvis ikke andre (eksempelvis sine foreldre).
 • Unge voksne smittes, kan smitte andre, og gjennomgår et reelt men enkelt sykdomsforløp.
 • Jo eldre man blir jo tøffere er sykdomsforløpet. Gamle mennesker med også andre lidelser får det tøffest. Her er det høye dødstall.

Hvis vaksinen kommer og 20-åringer vaksineres nekter man personen et enkelt sykdomsforløp og naturlig immunitet. Immunitet fra en vaksine varer vanligvis bare noen år. Så personen må inn til ny vaksinering med jevne mellomrom for å opprettholde immuniteten. Vaksineshot inneholder mange tvilsomme stoffer, som jeg har skrevet om tidligere på denne bloggen. Men la oss se bort fra det nå. Men det er enkelt å tenke seg at en person kan glemme boosting shottet i noen år. Da er man utsatt for corona. Hvis man nå smittes er man plutselig blitt eldre og risikerer et mye tøffere sykdomsforløp enn det man ville hatt som 20-åring.

vannkopper-20200915-blader-maridalsvannet-20200822_134933

Simpsonwood vaksine konferansen og thimerosal

På Simpsonwood konferansen ble det besluttet å holde vaksiners skadevirkninger skjult for offentligheten.

Jeg er en stor beundrer av den amerikanske miljøaktivisten Robert F. Kennedy Jr. Faren hans var amerikansk senator som ble skutt og drept da han stilte som presidentkandidat i 1968. Onkelen hans var John F. Kennedy. Så her er det mye familiehistorikk.

RFK Jr er advokat og tok miljøvandaler til retten. Gjerne firmaer. Et formål jeg har mye til overs for. Han var i utgangspunktet positiv til vaksiner og mente at det var for et godt formål. Det snudde da han ble kontaktet av Sarah Bridges i 2003. Hun hadde en frisk gutt som endte som uhelbredelig hjerneskadet etter gjentatte vaksiner. En stygg, stygg sak. Hun fikk erstatning i USAs vaksinedomstol etter flere års kamp og skrev boken A bad reaction: a memoir.

RFK Jr er idag en markant stemme innen antivaksine bevegelsen. En annen viktig faktor i hans transformasjon var referatene fra Simpsonwood konferansen. CDC, Center for Disease Control and Prevention (tilsvarende Folkehelseinstituttet?), fører vaksinedatabaser med informasjon om hvem som får vaksiner og om de opplever skadevirkninger. Thimerosal, en organisk kvikksølvforbindelse (etylkvikksølv), tilsettes flerdosevaksiner som et konserveringsmiddel. CDC forskeren Tom Verstraeten gjorde en studie rundt år 2000 og fant at det var en klar sammenheng mellom autisme og Thimerosal i vaksiner. CDC innkalte rundt 50 fremtredende representanter fra offentlig helsetjeneste og vaksinerfirmaer til et todagers møte for å diskutere funnene. Møtet ble holdt på Simpsonwood. Tom Verstraeten presenterte dataene og det var klart at det var en tydelig sammenheng. Man skulle tro at utfasing av Thimerosal var responsen. Men ettersom konferansen utviklet seg ble det mer og mer klart at deltakerne ønsket å holde informasjonen skjult for offentligheten og fortsette med Thimerosal.

Her tillands ble kvikksølv forbudt av miljøvernhensyn i 2008. Hvis noen søler kvikksølv på et skolelaboratorium stenges bygningen og saneringspersonell i heldekkende beskyttelsesdrakter overtar. Men det er aldri gjort offentlige innrømmelser av helseskader fra amalgam (50% kvikksølv) og vaksiner. Dette unngås med stor flid fordi man er livredde for å åpne for et stort antall søksmål. Jeg har skrevet om amalgam flere andre steder på denne bloggen. Vaksinemessig følger Norge USA, men ligger noen år etter. Så vaksine nivået er lavere i Norge enn i USA. Det er derfor færre skader, men sannsynligvis økende.

Thimerosal brukes sjelden mer i vaksiner i Norge. Men et annet giftig metall, Aluminium, er i utstrakt bruk. Med mange av de samme skadevirkningene. Jeg har skrevet om dette her på bloggen.

Informasjonen fra Simpsonwood ble holdt skult. Men det ble laget nedtegnelser av hva som ble sagt. Disse ble i etterkant krevet utlevert under Freedom of Information Act (tilsvarende Offentlighetsloven). Nedtegnelsene utgjør 259 sider. Robert F. Kennedy Jr skrev en artikkel basert på disse som ble publisert i Rolling Stone og på salon.com. “Deadly Immunity” gjengis her med tillatelse fra Robert F. Kennedy Jr.

At deltakerne på Simpsonwood ender med å bli enige om å holde skjult informasjon om skader på småbarn, og tilogmed fortsetter med det skadelige stoffet, er ganske uforståelig. Men tilsvarende har skjedd før i historien. Eksempelvis på Wannsee konferansen i Nazi-Tyskland. Der man ble enige om mange praktiske forhold rundt jødeutryddelsen. Jeg tror viktige drivere for slike enigheter er gruppepress, samt økonomiske egeninteresser. Når begge deler er på plass er det lett å akseptere istedenfor å heve stemmen mot den uretten som begås.

Deadly Immunity

Robert F. Kennedy Jr: Deadly Immunity. Opprinnelig publisert på Salon dot com 16. juni 2005. RFK’s opprinnelige forskningsdokument Tobacco Science and the Thimerosal Scandal og Simpsonwood transcripts.

In June 2000, a group of top government scientists and health officials gathered for a meeting at the isolated Simpsonwood conference center in Norcross, Ga. Convened by the Centers for Disease Control and Prevention, the meeting was held at this Methodist retreat center, nestled in wooded farmland next to the Chattahoochee River, to ensure complete secrecy. The agency had issued no public announcement of the session — only private invitations to 52 attendees. There were high-level officials from the CDC and the Food and Drug Administration, the top vaccine specialist from the World Health Organization in Geneva, and representatives of every major vaccine manufacturer, including GlaxoSmithKline, Merck, Wyeth and Aventis Pasteur. All of the scientific data under discussion, CDC officials repeatedly reminded the participants, was strictly “embargoed.” There would be no making photocopies of documents, no taking papers with them when they left.

The federal officials and industry representatives had assembled to discuss a disturbing new study that raised alarming questions about the safety of a host of common childhood vaccines administered to infants and young children. According to a CDC epidemiologist named Tom Verstraeten, who had analyzed the agency’s massive database containing the medical records of 100,000 children, a mercury-based preservative in the vaccines — thimerosal — appeared to be responsible for a dramatic increase in autism and a host of other neurological disorders among children. “I was actually stunned by what I saw,” Verstraeten told those assembled at Simpsonwood, citing the staggering number of earlier studies that indicate a link between thimerosal and speech delays, attention-deficit disorder, hyperactivity and autism. Since 1991, when the CDC and the FDA had recommended that three additional vaccines laced with the preservative be given to extremely young infants — in one case, within hours of birth — the estimated number of cases of autism had increased fifteenfold, from one in every 2,500 children to one in 166 children.

Even for scientists and doctors accustomed to confronting issues of life and death, the findings were frightening. “You can play with this all you want,” Dr. Bill Weil, a consultant for the American Academy of Pediatrics, told the group. The results “are statistically significant.” Dr. Richard Johnston, an immunologist and pediatrician from the University of Colorado whose grandson had been born early on the morning of the meeting’s first day, was even more alarmed. “My gut feeling?” he said. “Forgive this personal comment — I do not want my grandson to get a thimerosal-containing vaccine until we know better what is going on.”

But instead of taking immediate steps to alert the public and rid the vaccine supply of thimerosal, the officials and executives at Simpsonwood spent most of the next two days discussing how to cover up the damaging data. According to transcripts obtained under the Freedom of Information Act, many at the meeting were concerned about how the damaging revelations about thimerosal would affect the vaccine industry’s bottom line.

“We are in a bad position from the standpoint of defending any lawsuits,” said Dr. Robert Brent, a pediatrician at the Alfred I. duPont Hospital for Children in Delaware. “This will be a resource to our very busy plaintiff attorneys in this country.” Dr. Bob Chen, head of vaccine safety for the CDC, expressed relief that “given the sensitivity of the information, we have been able to keep it out of the hands of, let’s say, less responsible hands.” Dr. John Clements, vaccines advisor at the World Health Organization, declared that “perhaps this study should not have been done at all.” He added that “the research results have to be handled,” warning that the study “will be taken by others and will be used in other ways beyond the control of this group.”

In fact, the government has proved to be far more adept at handling the damage than at protecting children’s health. The CDC paid the Institute of Medicine to conduct a new study to whitewash the risks of thimerosal, ordering researchers to “rule out” the chemical’s link to autism. It withheld Verstraeten’s findings, even though they had been slated for immediate publication, and told other scientists that his original data had been “lost” and could not be replicated. And to thwart the Freedom of Information Act, it handed its giant database of vaccine records over to a private company, declaring it off-limits to researchers. By the time Verstraeten finally published his study in 2003, he had gone to work for GlaxoSmithKline and reworked his data to bury the link between thimerosal and autism.

Vaccine manufacturers had already begun to phase thimerosal out of injections given to American infants — but they continued to sell off their mercury-based supplies of vaccines until last year. The CDC and FDA gave them a hand, buying up the tainted vaccines for export to developing countries and allowing drug companies to continue using the preservative in some American vaccines — including several pediatric flu shots as well as tetanus boosters routinely given to 11-year-olds.

The drug companies are also getting help from powerful lawmakers in Washington. Senate Majority Leader Bill Frist, who has received $873,000 in contributions from the pharmaceutical industry, has been working to immunize vaccine makers from liability in 4,200 lawsuits that have been filed by the parents of injured children. On five separate occasions, Frist has tried to seal all of the government’s vaccine-related documents — including the Simpsonwood transcripts — and shield Eli Lilly, the developer of thimerosal, from subpoenas. In 2002, the day after Frist quietly slipped a rider known as the “Eli Lilly Protection Act” into a homeland security bill, the company contributed $10,000 to his campaign and bought 5,000 copies of his book on bioterrorism. Congress repealed the measure in 2003 — but earlier this year, Frist slipped another provision into an anti-terrorism bill that would deny compensation to children suffering from vaccine-related brain disorders. “The lawsuits are of such magnitude that they could put vaccine producers out of business and limit our capacity to deal with a biological attack by terrorists,” says Andy Olsen, a legislative assistant to Frist.

Even many conservatives are shocked by the government’s effort to cover up the dangers of thimerosal. Rep. Dan Burton, a Republican from Indiana, oversaw a three-year investigation of thimerosal after his grandson was diagnosed with autism. “Thimerosal used as a preservative in vaccines is directly related to the autism epidemic,” his House Government Reform Committee concluded in its final report. “This epidemic in all probability may have been prevented or curtailed had the FDA not been asleep at the switch regarding a lack of safety data regarding injected thimerosal, a known neurotoxin.” The FDA and other public-health agencies failed to act, the committee added, out of “institutional malfeasance for self protection” and “misplaced protectionism of the pharmaceutical industry.”

The story of how government health agencies colluded with Big Pharma to hide the risks of thimerosal from the public is a chilling case study of institutional arrogance, power and greed. I was drawn into the controversy only reluctantly. As an attorney and environmentalist who has spent years working on issues of mercury toxicity, I frequently met mothers of autistic children who were absolutely convinced that their kids had been injured by vaccines. Privately, I was skeptical. I doubted that autism could be blamed on a single source, and I certainly understood the government’s need to reassure parents that vaccinations are safe; the eradication of deadly childhood diseases depends on it. I tended to agree with skeptics like Rep. Henry Waxman, a Democrat from California, who criticized his colleagues on the House Government Reform Committee for leaping to conclusions about autism and vaccinations. “Why should we scare people about immunization,” Waxman pointed out at one hearing, “until we know the facts?”

It was only after reading the Simpsonwood transcripts, studying the leading scientific research and talking with many of the nation’s preeminent authorities on mercury that I became convinced that the link between thimerosal and the epidemic of childhood neurological disorders is real. Five of my own children are members of the Thimerosal Generation — those born between 1989 and 2003 — who received heavy doses of mercury from vaccines. “The elementary grades are overwhelmed with children who have symptoms of neurological or immune-system damage,” Patti White, a school nurse, told the House Government Reform Committee in 1999. “Vaccines are supposed to be making us healthier; however, in 25 years of nursing I have never seen so many damaged, sick kids. Something very, very wrong is happening to our children.” More than 500,000 kids currently suffer from autism, and pediatricians diagnose more than 40,000 new cases every year. The disease was unknown until 1943, when it was identified and diagnosed among 11 children born in the months after thimerosal was first added to baby vaccines in 1931.

Some skeptics dispute that the rise in autism is caused by thimerosal-tainted vaccinations. They argue that the increase is a result of better diagnosis — a theory that seems questionable at best, given that most of the new cases of autism are clustered within a single generation of children. “If the epidemic is truly an artifact of poor diagnosis,” scoffs Dr. Boyd Haley, one of the world’s authorities on mercury toxicity, “then where are all the 20-year-old autistics?” Other researchers point out that Americans are exposed to a greater cumulative “load” of mercury than ever before, from contaminated fish to dental fillings, and suggest that thimerosal in vaccines may be only part of a much larger problem. It’s a concern that certainly deserves far more attention than it has received — but it overlooks the fact that the mercury concentrations in vaccines dwarf other sources of exposure to our children.

What is most striking is the lengths to which many of the leading detectives have gone to ignore — and cover up — the evidence against thimerosal. From the very beginning, the scientific case against the mercury additive has been overwhelming. The preservative, which is used to stem fungi and bacterial growth in vaccines, contains ethylmercury, a potent neurotoxin. Truckloads of studies have shown that mercury tends to accumulate in the brains of primates and other animals after they are injected with vaccines — and that the developing brains of infants are particularly susceptible. In 1977, a Russian study found that adults exposed to much lower concentrations of ethylmercury than those given to American children still suffered brain damage years later. Russia banned thimerosal from children’s vaccines 20 years ago, and Denmark, Austria, Japan, Great Britain and all the Scandinavian countries have since followed suit.

“You couldn’t even construct a study that shows thimerosal is safe,” says Haley, who heads the chemistry department at the University of Kentucky. “It’s just too darn toxic. If you inject thimerosal into an animal, its brain will sicken. If you apply it to living tissue, the cells die. If you put it in a petri dish, the culture dies. Knowing these things, it would be shocking if one could inject it into an infant without causing damage.”

Internal documents reveal that Eli Lilly, which first developed thimerosal, knew from the start that its product could cause damage — and even death — in both animals and humans. In 1930, the company tested thimerosal by administering it to 22 patients with terminal meningitis, all of whom died within weeks of being injected — a fact Lilly didn’t bother to report in its study declaring thimerosal safe. In 1935, researchers at another vaccine manufacturer, Pittman-Moore, warned Lilly that its claims about thimerosal’s safety “did not check with ours.” Half the dogs Pittman injected with thimerosal-based vaccines became sick, leading researchers there to declare the preservative “unsatisfactory as a serum intended for use on dogs.”

In the decades that followed, the evidence against thimerosal continued to mount. During the Second World War, when the Department of Defense used the preservative in vaccines on soldiers, it required Lilly to label it “poison.” In 1967, a study in Applied Microbiology found that thimerosal killed mice when added to injected vaccines. Four years later, Lilly’s own studies discerned that thimerosal was “toxic to tissue cells” in concentrations as low as one part per million — 100 times weaker than the concentration in a typical vaccine. Even so, the company continued to promote thimerosal as “nontoxic” and also incorporated it into topical disinfectants. In 1977, 10 babies at a Toronto hospital died when an antiseptic preserved with thimerosal was dabbed onto their umbilical cords.

In 1982, the FDA proposed a ban on over-the-counter products that contained thimerosal, and in 1991 the agency considered banning it from animal vaccines. But tragically, that same year, the CDC recommended that infants be injected with a series of mercury-laced vaccines. Newborns would be vaccinated for hepatitis B within 24 hours of birth, and 2-month-old infants would be immunized for haemophilus influenzae B and diphtheria-tetanus-pertussis.

The drug industry knew the additional vaccines posed a danger. The same year that the CDC approved the new vaccines, Dr. Maurice Hilleman, one of the fathers of Merck’s vaccine programs, warned the company that 6-month-olds who were administered the shots would suffer dangerous exposure to mercury. He recommended that thimerosal be discontinued, “especially when used on infants and children,” noting that the industry knew of nontoxic alternatives. “The best way to go,” he added, “is to switch to dispensing the actual vaccines without adding preservatives.”

For Merck and other drug companies, however, the obstacle was money. Thimerosal enables the pharmaceutical industry to package vaccines in vials that contain multiple doses, which require additional protection because they are more easily contaminated by multiple needle entries. The larger vials cost half as much to produce as smaller, single-dose vials, making it cheaper for international agencies to distribute them to impoverished regions at risk of epidemics. Faced with this “cost consideration,” Merck ignored Hilleman’s warnings, and government officials continued to push more and more thimerosal-based vaccines for children. Before 1989, American preschoolers received 11 vaccinations — for polio, diphtheria-tetanus-pertussis and measles-mumps-rubella. A decade later, thanks to federal recommendations, children were receiving a total of 22 immunizations by the time they reached first grade.

As the number of vaccines increased, the rate of autism among children exploded. During the 1990s, 40 million children were injected with thimerosal-based vaccines, receiving unprecedented levels of mercury during a period critical for brain development. Despite the well-documented dangers of thimerosal, it appears that no one bothered to add up the cumulative dose of mercury that children would receive from the mandated vaccines. “What took the FDA so long to do the calculations?” Peter Patriarca, director of viral products for the agency, asked in an e-mail to the CDC in 1999. “Why didn’t CDC and the advisory bodies do these calculations when they rapidly expanded the childhood immunization schedule?”

But by that time, the damage was done. Infants who received all their vaccines, plus boosters, by the age of six months were being injected with a total of 187 micrograms of ethylmercury — a level 40 percent greater than the EPA’s limit for daily exposure to methylmercury, a related neurotoxin. Although the vaccine industry insists that ethylmercury poses little danger because it breaks down rapidly and is removed by the body, several studies — including one published in April by the National Institutes of Health — suggest that ethylmercury is actually more toxic to developing brains and stays in the brain longer than methylmercury. Under the expanded schedule of vaccinations, multiple shots were often administered on a single day: At two months, when the infant brain is still at a critical stage of development, children routinely received three innoculations that delivered 99 times the approved limit of mercury.

Officials responsible for childhood immunizations insist that the additional vaccines were necessary to protect infants from disease and that thimerosal is still essential in developing nations, which, they often claim, cannot afford the single-dose vials that don’t require a preservative. Dr. Paul Offit, one of CDC’s top vaccine advisors, told me, “I think if we really have an influenza pandemic — and certainly we will in the next 20 years, because we always do — there’s no way on God’s earth that we immunize 280 million people with single-dose vials. There has to be multidose vials.”

But while public-health officials may have been well-intentioned, many of those on the CDC advisory committee who backed the additional vaccines had close ties to the industry. Dr. Sam Katz, the committee’s chair, was a paid consultant for most of the major vaccine makers and was part of a team that developed the measles vaccine and brought it to licensure in 1963. Dr. Neal Halsey, another committee member, worked as a researcher for the vaccine companies and received honoraria from Abbott Labs for his research on the hepatitis B vaccine.

Indeed, in the tight circle of scientists who work on vaccines, such conflicts of interest are common. Rep. Burton says that the CDC “routinely allows scientists with blatant conflicts of interest to serve on intellectual advisory committees that make recommendations on new vaccines,” even though they have “interests in the products and companies for which they are supposed to be providing unbiased oversight.” The House Government Reform Committee discovered that four of the eight CDC advisors who approved guidelines for a rotavirus vaccine “had financial ties to the pharmaceutical companies that were developing different versions of the vaccine.”

Offit, who shares a patent on one of the vaccines, acknowledged to me that he “would make money” if his vote eventually leads to a marketable product. But he dismissed my suggestion that a scientist’s direct financial stake in CDC approval might bias his judgment. “It provides no conflict for me,” he insists. “I have simply been informed by the process, not corrupted by it. When I sat around that table, my sole intent was trying to make recommendations that best benefited the children in this country. It’s offensive to say that physicians and public-health people are in the pocket of industry and thus are making decisions that they know are unsafe for children. It’s just not the way it works.”

Other vaccine scientists and regulators gave me similar assurances. Like Offit, they view themselves as enlightened guardians of children’s health, proud of their “partnerships” with pharmaceutical companies, immune to the seductions of personal profit, besieged by irrational activists whose anti-vaccine campaigns are endangering children’s health. They are often resentful of questioning. “Science,” says Offit, “is best left to scientists.”

Still, some government officials were alarmed by the apparent conflicts of interest. In his e-mail to CDC administrators in 1999, Paul Patriarca of the FDA blasted federal regulators for failing to adequately scrutinize the danger posed by the added baby vaccines. “I’m not sure there will be an easy way out of the potential perception that the FDA, CDC and immunization-policy bodies may have been asleep at the switch re: thimerosal until now,” Patriarca wrote. The close ties between regulatory officials and the pharmaceutical industry, he added, “will also raise questions about various advisory bodies regarding aggressive recommendations for use” of thimerosal in child vaccines.

If federal regulators and government scientists failed to grasp the potential risks of thimerosal over the years, no one could claim ignorance after the secret meeting at Simpsonwood. But rather than conduct more studies to test the link to autism and other forms of brain damage, the CDC placed politics over science. The agency turned its database on childhood vaccines — which had been developed largely at taxpayer expense — over to a private agency, America’s Health Insurance Plans, ensuring that it could not be used for additional research. It also instructed the Institute of Medicine, an advisory organization that is part of the National Academy of Sciences, to produce a study debunking the link between thimerosal and brain disorders. The CDC “wants us to declare, well, that these things are pretty safe,” Dr. Marie McCormick, who chaired the IOM’s Immunization Safety Review Committee, told her fellow researchers when they first met in January 2001. “We are not ever going to come down that [autism] is a true side effect” of thimerosal exposure. According to transcripts of the meeting, the committee’s chief staffer, Kathleen Stratton, predicted that the IOM would conclude that the evidence was “inadequate to accept or reject a causal relation” between thimerosal and autism. That, she added, was the result “Walt wants” — a reference to Dr. Walter Orenstein, director of the National Immunization Program for the CDC.

For those who had devoted their lives to promoting vaccination, the revelations about thimerosal threatened to undermine everything they had worked for. “We’ve got a dragon by the tail here,” said Dr. Michael Kaback, another committee member. “The more negative that [our] presentation is, the less likely people are to use vaccination, immunization — and we know what the results of that will be. We are kind of caught in a trap. How we work our way out of the trap, I think is the charge.”

Even in public, federal officials made it clear that their primary goal in studying thimerosal was to dispel doubts about vaccines. “Four current studies are taking place to rule out the proposed link between autism and thimerosal,” Dr. Gordon Douglas, then-director of strategic planning for vaccine research at the National Institutes of Health, assured a Princeton University gathering in May 2001. “In order to undo the harmful effects of research claiming to link the [measles] vaccine to an elevated risk of autism, we need to conduct and publicize additional studies to assure parents of safety.” Douglas formerly served as president of vaccinations for Merck, where he ignored warnings about thimerosal’s risks.

In May of last year, the Institute of Medicine issued its final report. Its conclusion: There is no proven link between autism and thimerosal in vaccines. Rather than reviewing the large body of literature describing the toxicity of thimerosal, the report relied on four disastrously flawed epidemiological studies examining European countries, where children received much smaller doses of thimerosal than American kids. It also cited a new version of the Verstraeten study, published in the journal Pediatrics, that had been reworked to reduce the link between thimerosal and autism. The new study included children too young to have been diagnosed with autism and overlooked others who showed signs of the disease. The IOM declared the case closed and — in a startling position for a scientific body — recommended that no further research be conducted.

The report may have satisfied the CDC, but it convinced no one. Rep. David Weldon, a Republican physician from Florida who serves on the House Government Reform Committee, attacked the Institute of Medicine, saying it relied on a handful of studies that were “fatally flawed” by “poor design” and failed to represent “all the available scientific and medical research.” CDC officials are not interested in an honest search for the truth, Weldon told me, because “an association between vaccines and autism would force them to admit that their policies irreparably damaged thousands of children. Who would want to make that conclusion about themselves?”

Under pressure from Congress and parents, the Institute of Medicine convened another panel to address continuing concerns about the Vaccine Safety Datalink data-sharing program. In February, the new panel, composed of different scientists, criticized the way the VSD had been used to study vaccine safety, and urged the CDC to make its vaccine database available to the public.

So far, though, only two scientists have managed to gain access. Dr. Mark Geier, president of the Genetics Center of America, and his son, David, spent a year battling to obtain the medical records from the CDC. Since August 2002, when members of Congress pressured the agency to turn over the data, the Geiers have completed six studies that demonstrate a powerful correlation between thimerosal and neurological damage in children. One study, which compares the cumulative dose of mercury received by children born between 1981 and 1985 with those born between 1990 and 1996, found a “very significant relationship” between autism and vaccines. Another study of educational performance found that kids who received higher doses of thimerosal in vaccines were nearly three times as likely to be diagnosed with autism and more than three times as likely to suffer from speech disorders and mental retardation. Another soon-to-be-published study shows that autism rates are in decline following the recent elimination of thimerosal from most vaccines.

As the federal government worked to prevent scientists from studying vaccines, others have stepped in to study the link to autism. In April, reporter Dan Olmsted of UPI undertook one of the more interesting studies himself. Searching for children who had not been exposed to mercury in vaccines — the kind of population that scientists typically use as a “control” in experiments — Olmsted scoured the Amish of Lancaster County, Penn., who refuse to immunize their infants. Given the national rate of autism, Olmsted calculated that there should be 130 autistics among the Amish. He found only four. One had been exposed to high levels of mercury from a power plant. The other three — including one child adopted from outside the Amish community — had received their vaccines.

At the state level, many officials have also conducted in-depth reviews of thimerosal. While the Institute of Medicine was busy whitewashing the risks, the Iowa Legislature was carefully combing through all of the available scientific and biological data. “After three years of review, I became convinced there was sufficient credible research to show a link between mercury and the increased incidences in autism,” state Sen. Ken Veenstra, a Republican who oversaw the investigation, told the magazine Byronchild earlier this year. “The fact that Iowa’s 700 percent increase in autism began in the 1990s, right after more and more vaccines were added to the children’s vaccine schedules, is solid evidence alone.” Last year, Iowa became the first state to ban mercury in vaccines, followed by California. Similar bans are now under consideration in 32 other states.

But instead of following suit, the FDA continues to allow manufacturers to include thimerosal in scores of over-the-counter medications as well as steroids and injected collagen. Even more alarming, the government continues to ship vaccines preserved with thimerosal to developing countries — some of which are now experiencing a sudden explosion in autism rates. In China, where the disease was virtually unknown prior to the introduction of thimerosal by U.S. drug manufacturers in 1999, news reports indicate that there are now more than 1.8 million autistics. Although reliable numbers are hard to come by, autistic disorders also appear to be soaring in India, Argentina, Nicaragua and other developing countries that are now using thimerosal-laced vaccines. The World Health Organization continues to insist thimerosal is safe, but it promises to keep the possibility that it is linked to neurological disorders “under review.”

I devoted time to study this issue because I believe that this is a moral crisis that must be addressed. If, as the evidence suggests, our public-health authorities knowingly allowed the pharmaceutical industry to poison an entire generation of American children, their actions arguably constitute one of the biggest scandals in the annals of American medicine. “The CDC is guilty of incompetence and gross negligence,” says Mark Blaxill, vice president of Safe Minds, a nonprofit organization concerned about the role of mercury in medicines. “The damage caused by vaccine exposure is massive. It’s bigger than asbestos, bigger than tobacco, bigger than anything you’ve ever seen.” It’s hard to calculate the damage to our country — and to the international efforts to eradicate epidemic diseases — if Third World nations come to believe that America’s most heralded foreign-aid initiative is poisoning their children. It’s not difficult to predict how this scenario will be interpreted by America’s enemies abroad. The scientists and researchers — many of them sincere, even idealistic — who are participating in efforts to hide the science on thimerosal claim that they are trying to advance the lofty goal of protecting children in developing nations from disease pandemics. They are badly misguided. Their failure to come clean on thimerosal will come back horribly to haunt our country and the world’s poorest populations.

Helsetypen på facebook

Innlegg jeg har skrevet på facebook.

Antibiotika i norsk landbruk

Min venninne Anne-K delte et facebook innlegg av Anne Margrethe Rosland. Utgangspunktet var en artikkel i Bondebladet der det påstås at norsk landbruk bruker minst antibiotika per kilo produsert kjøtt av alle land.

Statistikk manipuleres ofte. Det kan være vanskelig å oppdage fordi man må lese og forstå rådataene – altså tallene statistikken er basert på. Dette tar tid og krever også innsikt. Når jeg leser statistikk i et bransjeblad der bransjen roses opp i skyene lurer jeg alltid på om tallene er manipulert.

I artikkelen i Bondetbladet er det oppgitt en kilde, “European Medicines Agency”, det vil si European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) Share. Herfra kom jeg til Annual report on sales of veterinary antibiotics, og så til pdf rapporten Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017. For beregning av antall kilo produsert kjøtt henvises det til Trends in the sales of veterinary antimicrobial agents in nine European countries Reporting period: 2005-2009, Appendix 2: Calculation of population correction unit (PCU).

Jeg er ikke noen stor tilhenger av faktisk dot no men de har også skrevet en artikkel om dette.

Dette er mitt facebook innlegg:

Greit å sjekke bakgrunnstallene når man gjengir statistikk. Spesielt når den står i Bondebladet og roser norsk landbruk opp i skyene.

I artikkelen i Bondebladet er det oppgitt en kilde. Når jeg klikker meg dit kommer jeg etterhvert til https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2017_en.pdf

Sammenlikningstallet her er antibiotikabruk (vekt av virkestoff) per kilo produsert kjøtt. Altså antibiotikavekt/kjøttvekt. I kapittel 2.2 er det en tabell over PCU – et tall på kjøttvekten. Norge: 1861. Sverige: 804. Rart at Norge med halvparten så mange innbyggere som Sverige produserer over dobbelt så mye kjøtt. Så her er åpenbart oppdrettsfisk tatt med. Vi vet jo at oppdrettsnæringen er svært grisete med massiv bruk av kjemikalier eks ethoxyquine – dokumentert i artikler i Morgenbladet. Det virker som at tallene til Bondebladet baserser seg på antibiotika i husdyrnæringen og kjøttvekt for både husdyr og fiskeoppdrett. Dermed blir kjøttvekten høy og antibiotikavekt/kjøttvekt lavt. Så her har man jukset med tallene. Dermed blir det hele uredelig og lite troverdig. Det er synd. Norsk landbruk er neppe verst i klassen, så da er det ekstra synd at de prøver å pynte på tallene.

Kvinnesak og sort-hvitt bilder

Bakgrunn: nå er det en trend på facebook der kvinner skal legge ut sort-hvitt bilder av seg selv. Det fremstilles som at når man deltar så støtter man andre kvinner og kvinnesak. Karianne delte et innlegg av Kristin Gjelsvik. Her gis det en bakgrunn for trenden. Når det begås kvinnedrap publiseres ofte et sort-hvitt bilde av offeret i mediene i etterkant. Saken som utløste facebook trenden var drapet på tyrkiske Pinar Gültekin. Tyrkia er forøvrig på verdenstoppen når det gjelder kvinnedrap. Holmlia.

Mitt facebook innlegg:

Bra informasjon. Viktig å kjenne bakgrunnen for trender og hendelser. Kunnskap gir forståelse og gjør en sterk. Istedenfor at man bare gjør noe fordi alle andre gjør det.

Så Tyrkia er på toppen i kvinnedrap. Da er neste spørsmål – hvorfor? Svaret er helt sikkert religion. Tyrkia er et muslimsk land og familier dreper kvinnene sine over småting fordi de mener det har med ære å gjøre. Dette er elefanten i rommet når det gjelder kvinnesak og norsk kvinnsak blir ikke troverdig uten at dette tas opp. Noe ingen tørr å gjøre av frykt for å bli kalt rasist av venstresiden. Man kan ikke både støtte kvinnesak og holde seg inne med islam. Fordi islam er i sin kjerne en kvinneundertrykkende religion og ideologi. Der det er helt forskjellige regler for kvinner og menn. Venstresiden sier – kvinner i islam går med hijab og burka av fri vilje. Yeah right. De vet de drepes hvis de protesterer. I Tyrkia, I Pakistan. Og andre islamske land. Og etterhvert også i Europa og Norge. Eventuelt sendes tilbake til hjemlandet for å bo hos en onkel, dersom de blir for vestlige. En så stygg sak som kvinnebevegelsen og venstresiden lett ser gjennom fingrene med. “Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv”

facebook-peder-20191229_042627-sort-hvitt-portrett-kvinnesak-pinar-gultekin

Om vaksiner, 16 juni 2020

16. juni 2020. Helseguiden Silje Tangen. Vaksineprodusenter er unntatt fra søksmål dersom vaksinen de lager gir skade hos forbrukerne. Dette er lovfestet i Childhood Vaccine Injury Act fra 1986, underskrevet av Ronald Reagan. Og ansvaret ble ytterligere begrenset i en høyesteretts avgjørelse i 2011, Bruesewitz-Wyeth. Så de har ikke noe insentiv til å lage sikre vaksiner. Deres insentiv er å lage mange vaksiner, for å maksimere profitten. Og det er jo det vi ser – antall vaksiner man tilbys har eksplodert. Nå er det helt vanlig at folk anbefalles risikable vaksiner mot ufarlig sykdommer. Eks mot influensa. Tanten min på 70 med god helse tok influensa vaksinen ifjor, og ble skikkelig dårlig, hun trodde hun skulle stryke med. Og kommer aldri til å ta den igjan.

Samnenlikne med andre industrier, eks bilindustrien. Sender Ford en bil på veien som forårsaker bilulykker pga feil på bilen vil de oppleve massesøksmål og erstatningskrav. Med fare for å gå konk. Dette riset bak speilet eksisterer ikke for vaksineprodusenter. En meget farlig rettssituasjon.

Også interessatn å sammenlikne retts situasjonen i USA og Norge. I USA kan vaksineskadde henvende seg til en egen vaksine domstol “Vaccine Court” der de kan få erstatning. Det skjer utifra tabeller over kjente skader fra de vanligste vaksinene. Da er det ikke nødvendig å demonstrere årsak-virkning, man må kun dokumnetere at skaden har skjedd innenfor et tidsintervall også angitt i tabellen. I Norge derimot virker som at her til lands må vi rette oss etter amerikansk lov når det gjelder søksmål mot produsenter. Ved vaksineskade her tillands går man til NPE – Norsk PasientskadeErstatning. Et statlig organ. Her må det demonstreres årsak-virkning. Man kan anke til Pasientskadenemda, nok et statlig organ. Man må demonstrere årsak-virkning. Ved avslag også her kan man saksøke PasientSkadeNemda i det vanlige rettssystemet. Motparten er altså Staten – en motpart med ubegrenset ressurser og der alle aktørene får timebetalt for tiden de legger ned (egentlig på din regning, over skattepengene). Noe du ikke akkurat får. Rått parti. Nordmenn har således en lengre vei til erstatning enn amerikanere, og generelt lavere erstatningsutbetalinger dersom man skulle få medhold.

Foretrekker helt klart influensa og korona.

Aftenposten sensurerer vaksinekritiske kommentarer

Aftenpostens Ingeborg Senneset har igjen skrevet en pro vaksine artikkel. I kommentarfeltet under artikkelen la jeg igjen en vaksine kritisk kommentar. Kommentaren besto av korrekt og verifiserbar informasjon. Neste dag var kommentaren slettet, mens alle kommentarer som var pro vaksiner fikk stå. Det var ingen informasjon om at kommentarfeltet ble redigert, så for en ny leser ser det ut som at alle er for vaksiner.

Aftenpostens egen vaksine propagandist Ingeborg Senneset har igjen skrevet et innlegg med sterke meninger om vaksiner.

Her skriver man tydeligvis for sin egen heiagjeng fordi det er tynt med egen kunnskap og argumenter, men mye følelsesladet skremselspropaganda.

Innleggets overskrift lyder “Du er ikke nødvendigvis idiot om du er skeptisk til vaksiner. Men du er smittsom”. Mulig dette genererer klikk. Ikke helt godt å forstå hva hun egentlig mener. Er overskriften ment bokstavelig så er det “faktisk feil” som mainstream media liker å si det:

 • Du er smittsom dersom du har en sykdom som kan smitte fra et menneske til et annet. (Ikke alle sykdommer det vaksineres mot fungerer på denne måten, blant annet stivkrampe, T’en i trippelvaksinen DPT).
 • Du mangler ikke nødvendigvis immunitet om du er uvaksinert. En mer fullstendig (fungerer mot flere virus mutasjoner), mer langvarig immunitet oppnås ved gjennomgått sykdomsforløp. Og uten vaksiners mulige bivirkninger (bortsett fra selve sykdomsforløpet).

Hvis overskriften spiller på at hun mener folk som er imot vaksiner lett påvirker andre, burde hun ta en titt i speilet. Hun skriver innlegg etter innlegg, i Aftenposten, som hver gang er den samme propagandaen.

Hun skriver “Å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon om vaksiner er som å hoste andre midt i fjeset. Du aner ikke hva du smitter dem med, om de er sårbare, om de vil ta direkte skade av det, om akkurat ditt host brakte den ene, dødelige dråpen som skulle til.” Et godt eksempel på hva jeg kaller følelsesrettet skremselspropaganda.

Artikkelen kom på trykk igår, 1. juni. Jeg tok meg den frihet å skrive i kommentarfeltet under artikkelen. Teksten var omtrent:

“Makan til skremselspropaganda.

Nei takk til usikre vaksiner. Ja takk til sunn livsstil og et godt naturlig immunsystem.

Vaksiner er ikke uten problemer. Eksempelvis er vaksineprodusenter unntatt fra søksmål dersom de produserer en vaksine som forårsaker skade hos pasienten. Dette er nedfelt i loven “National Childhood Vaccine Injury Act”, underskrevet av Ronald Reagan i 1986. Når produsentene ikke kan stilles økonomisk ansvarlig for vaksineskader har de mindre insentiv til å være nøye med sikkerheten til produktene sine. Dette er noe av bakgrunnen for den store økningen i antall vaksiner siden 80-tallet, og for at vaksiner tillates å hasteutvikles. La oss sammenlikne med bilindustrien. Hvis en bil settes på veien og feil på bilen medfører skade eller død, kan bilprodusenten stilles ansvarlig og saksøkes. Eksempelvis dersom en Takata airbag har en feil som gjør at den åpner seg når den ikke skal. Bilprodusenter er derfor livredde for sikkerhetsfeil og sikkerhet er første prioritet. Slik er det ikke hos vaksineprodusenter.”

Teksten var kommentar nummer 2 på artikkelen. Så den var godt synlig. Jeg sjekket artikkelen før jeg la meg og da hadde den nest flest Likes. Så sjekket jeg artikkelen igjen idag i 14-tiden. Ingebjørg Senneset hadde selv lagt igjen svar på mange av de andre kommentarene. Der stort sett alle var sterkt pro vaksiner. Min kommentar var slettet. Det var ikke gitt opplysning om at noe var slettet så for en leser ser det ut som at kommentarfeltet er uredigert og at alle er for vaksiner.

Rørende å se hvor glad mainstream media er i meningsbrytning. De har sin egen agenda som de pusher med alle midler, inkludert sensur. Å sette tema under debatt er åpenbart ikke lenger ønskelig. De har helt glemt sitt oppdrag som den 4. statsmakt. En farlig utvikling.

Jeg la da igjen en ny kommentar:

“Imponerende at Aftenposten og Ingeborg Senneset fjerner mitt innlegg der jeg er kritisk til vaksiner. Et innlegg med korrekt og kontrollerbar informasjon om hvordan vaksineprodusentene er unntatt fra søksmål i rettssystemet. National Childhood Vaccine Injury Act fra 1986.

Kan dere vennligst la det første innlegget mitt stå?

Er det rart folk blir kritiske til vaksiner med denne type sensur. Kommentarfeltet ser usensurert ut, men i virkeligheten fjernes vaksinekritiske innlegg. Mainstream media bør gå i seg selv. Dere skyter dere selv i foten. Aviser som lever av å publisere er ikke tjent med sensur.”

Dette innlegget ble også fjernet – iløpet av få minutter.

Er det vaksinemotstanderne som sprer falsk informasjon? Eller de som er for vaksiner. Vurder selv.

For ordens skyld: jeg er ikke nødvendigvis mot vaksiner. Men jeg er mot usikre vaksiner – akkurat som jeg skrev i innlegget. Prinsipielt er jeg mot vaksiner som:

 • Har høy risiko for bivirkninger.
 • Har potensielt farlige bivirkninger.
 • Mot ufarlige sykdommer. Eksempelvis influensa. Med flere.
 • Ikke er godt uttestet. Og gjerne hasteutviklet.
 • Dobbelvaksiner og trippelvaksiner. En uvanlig belastning på immunsystemet og dermed med økt risiko.
 • Vaksiner i multidose glass – der det tilsettes konserveringsmiddel.
 • Vaksiner som inneholder aluminium. En nervegift. Som altså settes intravenøst.
 • Vaksinering av spebarn.
 • Vaksiner med usikkert innhold og potensiell forurensning.
 • Intravenøs vaksine er noe annet enn en vaksine man kan spise, med annen risikoprofil. Her går ikke vaksinen først gjennom leveren for filtrering, men rett til organene.
 • Og det hjelper ikke akkurat at media og myndigheter bedriver sensur for å få folk til å ta vaksiner.

Vaksineprodusentens unntak fra rettssystemet bidrar helt sikkert til at de ikke prioriterer utvikling av sikre vaksiner. De retter heller ressursene sine mot utvikling av flere vaksiner. Fordi det gir bedre bunnlinje.

Oppdatering 8. juni 2020. Etter å ha skrevet denne blogposten (teksten ovenfor) gikk jeg igjen inn på kommentarfeltet, og nå viste det seg at Aftenposten hadde lagt tilbake den andre kommentaren min (“Imponerende at…”). Senneset har også lagt igjen et svar, der hun skriver at det ikke er hun som sensurerer. Dette gjøres av Interaktiv Säkerhet. Man kan sende email til debatt@aftenposten.no med henvendelser om dette. Så da gjorde jeg det. Jeg påpekte at mine kommentarer ikke inneholdt feilinformasjon, rasisme, hets eller liknede, men faktisk informasjon som var etterprøvbar. Deretter: “For meg ser det ut som at kommentaren ble slettet fordi den var mot vaksiner. Mens Senneset er sterk tilhenger av vaksiner. Isåfall er dette ren sensur av folk med en annen mening enn artikkelforfatteren. Men kanskje er det en annen årsak? Hvorfor ble denne kommentaren slettet?” Neste dag var også min første kommentar komme tilbake. Jeg fikk aldri noe svar på hvorfor de to kommentarene opprinnelig ble slettet.

I kommentarfeltet blir det spurt – nøyaktig hva i Sennesets kommentar bryter med anstendige normer og krav om kritisk evne og saklighet? MItt svar:

 1. Kritisk evne: hovedproblemet med innlegget er at det belyser en sak kun fra en side. Her er alt pro vaksiner, og ingen motforestillinger.
 2. Anstendighet, saklighet, etiologisk og patologisk forståelse: skremselspropaganda som “…om akkurat ditt host brakte den ene dødelige dråpen som skulle til”. Det er ikke nødvendigvis slik at man smittes av corona ved å puste inn kun en dråpe med virus. Har man et godt immunsystem vil kroppen håndtere en lite mengde smitte. Mengden er en faktor – det er jo nettopp dette vaksiner benytter seg av. Det man etterhvert begynner å se er at corona smitter veldig lett innendørs i lukkede rom med dårlig ventilasjon. Bursdagselskap der en er smittet ender ofte med at mange er smittet når kvelden er omme. Korpraksis har ekstra risiko fordi det å synge gir ekstra virus i fluften fra en smittet person (hos en smittet ikke-symptomatisk person lever viruset ofte i halsen – og kommer lettere ut i luften når man synger enn ellers). Men utendørsarrangementer har mye mindre smitterisiko fordi her er ikke luften stillestående. Viktig å nyansere og gi informasjon og ikke komme med skremselspropaganda.
 3. At innlegg med informasjon som Ingeborg Senneset ikke liker sensureres bort (mitt første innlegg) er en fallitterklæring for pro siden. De har åpenbart ikke argumenter å svare med og velger sensur. Det er bare så skuffende dårlig og bidrar til lav troverdighet.

Jeg føler jeg fint kan stå for de tingene jeg har skrevet i dette kommentarfeltet.

Vaksineprodusenter uten ansvar

Farmasøytiske selskaper utvikler og selger vaksiner. Denne industrien er unntatt fra rettssystemet. Hvis et farmasøytisk selskap produserer en vaksine som skader brukerne, vil ikke selskapet kunne saksøkes.

Dersom en bilprodusent lager en bil med feil, og denne feilen fører til personskader og kanskje dødfall, vil produsenten bli saksøkt av forsikringsselskaper og skadelidte. Derfor er bilprodusenter livredde for å sende biler med feil ut på veien. De har omfattende testing og andre prosedyrer for å forsikre seg om at bilene ikke er farlige. Og oppdages det en feil i en modell som er ute på veiene vil produsenten innkalle alle bilene til verksted for å få feilen fikset. Jeg har selv opplevd dette. Jeg har en Toyota Corolla 2003 modell. Takata airbag var installert i denne, og i mange andre modeller og merker. Airbagen hadde en farlig feil – i noen tilfeller åpnet den seg når den ikke skulle. Toyota gjorde en massiv innkalling av alle biler til verksted for gratis fiks av problemet. Jeg ble oppringt av et Toyota verksted i begynnelsen av 2020 og bedt om å sette opp en time. Da jeg ventet litt ble jeg oppringt igjen. De var veldig nøye på at dette måtte fikses.

Oppdatering 1/7-2020: Volvo tilbakekaller 84 094 biler i Norge, 2.1 millioner på verdenbasis, på grunn av mulig feil i sikkerhetsbeltet.

National Childhood Vaccine Injury Act

I november 1986 signerte Ronald Reagan loven National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA, Vaccine Act). Denne loven fritar i stor grad vaksineprodusenter for ansvar dersom vaksinen fører til skader hos brukeren. Loven opprettet en egen domstol for behandling av vaksine søksmål, “Vaksinedomstolen” (“Vaccine court”). Her gjelder egne rettsregler, forskjellige fra de som gjelder i vanlige rettssaler. Man har tabeller for hver aktuell vaksine, der kjente skadevirkninger er listet opp. Det er nok at “saksøker” demonstrerer at skaden oppsto innenfor et gitt tidsrom etter at vaksinen ble tatt. Man behøver ikke bevise årsak-virkning. Får man medhold får man utbetalt en standard erstatning på 250 000 dollar. Vaksinedomstolen og erstatningene finansieres av en skatt på hver vaksine. Det legges en avgift på 75 cent på hver eneste vaksinedose som selges fra produsenten. Produsenten tar denne avgiften inn ved å øke prisen. For en DTP vaksine, som er en trippeldose, er avgiften altså 2,25 dollar.

Dette systemet kom i stand fordi på 70 og 80-tallet opplevde vaksineprodusentene et økende antall rettssaker og ble dømt til å betale erstatninger som gjorde at bunnlinjen deres ble dårligere. De sa til politikerne at dersom dette fortsatte ville de slutte å lage vaksiner.

Når en industri unntas risikoen for søksmål vil dette være et incentiv til å ferdigstille produkter uten å bruke tilstrekkelig med tid på å teste at de er sikre. Det vil også være et incentiv til ikke å være så påpasselige med rette kjente feil. Et selskap vil typisk gjøre det som er mest lønnsomt.

Denne lovgivningen har endret vaksineindustrien. Tidligere ble barn tilbudt noen få vaksiner. Nå er antallet nærmere 100. Jo flere vaksiner et barn får, desto større sjanse for vaksineskade. Dette betyr ikke lenger noe for vaksineprodusentene – fordi de kan ikke saksøkes. Så de ønsker ukritisk flere og flere vaksiner. Vi vet også at for å få en medisin på markedet må den gjennom omfattende testing, både for sikkerhet og effektivitet. Det tar gjerne 10 år å få en ny medisin på markedet. Kravene for slik testing er ikke de samme for vaksiner. En vaksine kan komme på markedet etter bare et års tid. Det er noe vi ser i disse corona tider der det er håp om å få en vaksine på markedet allerede iløpet av 2020 – det vil si under 1 år før pandemien startet! Da er det stor risiko for at vaksinen ikke er testet ut godt nok, hverken for sikkerhet eller effektivitet.

Bruesewitz-Wyeth

I den opprinnelige loven åpnes det for å gå til det vanlige rettssystemet. Man må først prøven saken i Vaksinedomstolen. Får man ikke tilstrekkelig medhold kan man ta saken videre i det vanlige rettssystemet. I 2010 ble omfanget av denne muligheten vurdert i amerikansk høyesterett, i saken Bruesewitz vs Wyeth. Hanna Bruesewitz ble skadet etter DTP vaksinen, men skaden var ikke i tabellen. Hun fikk ikke medhold. Hun tok saken til det vanlige rettssystemet og tapte i flere instanser. Saken ble så behandlet i høyesterett. Spørsmålet var om vaksineprodusenten kan saksøkes for en vaksine med “feil design”. Det vil si, en vaksine med ingredienser som gjorde den usikker. Lovens ord:

§300aa–22(b)(1): “No vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury or death associated with the administration of a vaccine after October 1, 1988, if the injury or death resulted from side effects that were unavoidable even though the vaccine was properly prepared and was accompanied by proper directions and warnings.”

Høyesterett kom til at produsenten ikke var ansvarlig for “design defects” i vaksinen.

Konsekvensen av denne dommen er at vaksineprodusenter i enda større grad er beskyttet mot søksmål i det vanlige rettssystemet. De kan ikke saksøkes for farlig innhold i vaksinene. Dermed har de ikke noe insentiv til å bruke ressurser på å utvikle sikre vaksiner. Hasteutvikling og dårlig testing straffes ikke. Vaksiner gis til stort sett alle spedbarn i et stort antall doser. Noen steder er det tvangsvaksinering, eksempelvis i New York. Dette bidrar ikke til å sette lovgivningen rundt vaksiner i et godt lys.

PREPA – Public Readiness and Emergency Preparedness Act

Oppdatert 5. august 2021. Lovhjemmel for corona vaksinene.

PREPA, The Public Readiness and Emergency Preparedness Act, signed into law by president George W. Bush in December 2005, is a controversial
tort liability shield intended to protect vaccine manufacturers from financial risk in the event of a declared public health emergency.
The act specifically affords to drug makers immunity from actions related to the manufacture, testing, development, distribution, administration
and use of medical countermeasures against chemical, biological, radiological and nuclear agents of terrorism, epidemics, and pandemics. PREPA strengthens and consolidates the oversight of litigation against pharmaceutical companies under the purview of the secretary of Health and
Human Services (HHS). PREPA provides $3.8 billion for pandemic influenza preparedness to protect public health in the case of a pandemic disease outbreak.

Vaccine manufacturers lobbied for the legislation, which would effectively preempt state vaccine safety laws in the case of an emergency declaration by HHS, by making clear they would not produce new vaccines unless the legislation was enacted.

Kort om rettsmulighetene for vaksineskader i Norge

Norge har sitt eget system for vaksineskader. Har man mistanke om vaksineskade er gangen som følger:

 • Saken meldes inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Man må demonstrere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”) for at vaksinen medførte skaden. NPE benytter egne sakkyndige for å vurdere dette.
 • Får du ikke medhold kan vedtaket ankes til Pasientskadenemda. Også størrelsen på erstatningen kan ankes hit.
 • Ønsker man å ta saken videre etter Pasientskadenemndas avgjørelse må dette gjøres i det ordinære rettsystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda.

I USA har man tabeller med kjente bivirkninger for de vanligste vaksinene. Når klagen finnes i en slik tabell behøver man ikke demonstrere årsak-virkning. Bare at skaden faktisk har oppstått, innenfor det spesifiserte tidsintervallet. Det er uklart om dette systemet også gjelder i Norge.

Hva er egentlig disse statlige instansene man skal henvende seg til?

 • Norsk Pasientskadeerstatning. Fra hjemmesiden www.npe.no: NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Visitors address Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.
 • Pasientskadenemnda. Fra wikipedia: Pasientskadenemnda (PSN) var et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemnda behandlet klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det ser ut til at det eksisterer en hjemmeside http://www.pasientskadenemnda.no/ Men når jeg går inn her får man en feilmelding og det virker som at siden er tatt ned. Address: Møllergata 24, 0179 Oslo Phone: 22 99 36 30.

Man har sett et annet, men muligens tilsvarende system, i full vigår i forbindelse med kvikksølvforgiftning hos tannlegesekretærene. De tok det til retten, og noen av sakene havnet også i Høyesterett.

Å ha Staten som motpart i en rettstvist er ikke noen spøk.

 • Rettstvister er ikke gratis. Man må betale gebyr til retten. Dette er sannsynligvis for dommerens tid, sakkyndiges tid, lokalene osv.
 • Man må betale egen advokat. Og står i fare for å også måtte betale motpartens advokat, dersom man taper saken.
 • Det tar mye tid. Han/hun får ikke betalt for tiden som nedlegges. Men det gjør motparten. De som deltar i saken på Statens side får betalt for hver time de nedlegger – av skattebetalerne.
 • Det tar mye krefter. Rettssaker er ofte arena for sterke følelser for dem det angår. Pasietnskadesaker kan trekke ut å årevis – ofte tar det over 10 år å komme i mål. Motparten har overhodet ingen nedside – taper de saken angåer det ikke dem personlig.
 • Rått parti. Egentlig et ganske stygt system der det ofte spekuleres i at saksøker skal dø før erstatningen må utbetales.

sykepeleien.no 90% av pasientklager blir avvist.

pasientskadeadvokater.no. Har du krav på erstatning etter vaksine?

Annet

Vaksineadvokat Robert J. Krakow, representerer vaksineskadde.

HRSA, Health Resources and Services Administration. Covered vaccines. Vaccine injury table.

Truth about Vaccines docuserie med Ty Bollinger. Veldig bra. Mye ikke lett tilgjengelig informasjon. Største minus er at de intervjuer ikke noen som er for vaksiner. Det er en feil alle stort sett gjør i vaksine debatten. Man forstår ikke at å balansere vinklingen gjør det hele mer troverdig.

Levende og døde vaksiner

I dette innlegget vil jeg forsøke å differensiere mellom forskjellige typer vaksiner. Dette er viktig fordi det kan bidra til å øke forståelsen for at ikke alle vaksiner er like. Noen er bra, noen er ikke så bra.

Vaksiner kan klassifiseres utifra hva de inneholder:

 • Levende vaksiner (live vaccines)
 • Død vaksiner (killed vaccines)

I en levende vaksine er det levende bakterier eller virus. I en død vaksine er det døde (inaktivert) bakterier, døde virus, deler av bakterier, deler av virus.

Levende og døde vaksiner manipulerer immunsystemet på forskjellige måter. Levende vaksiner stimulerer en celle mediert respons (cell mediated response). Mens døde vaksiner stimulerer en antistoff respons.

En levende vaksine vil i seg selv kunne sette igang en immunrespons. Derfor er det ikke nødvendig å tilsette adjuvans i denne. Faren med en levende vaksine er at pasienten utvikler den faktiske sykdommen. En annen fare er at personen ikke nødvendigvis utvikler sykdommen men allikevel blir istand til å smitte andre personer som så utvikler sykdommen.

En død vaksine må tilsettes en adjuvans for at det skal bli en tilstrekkelig immunrespons til at vaksinen er effektiv. En vanlig adjuvans er aluminium. Immuniteten fra disse vaksinene er ofte kortvarig, og vaksinen må tas mange ganger igjennom livet. For eksempel kikhoste, som er en død vaksine, tas ved 2 måneder, 4 måneder, 6 måneder, 1 år, 4 år og når en kvinne er gravid. Den totale dosen aluminium injisert øker jo flere omganger man må ha. Disse pasientene blir typisk mer utsatt for allergier senere i livet.

DTP (diphteria, tetanus, pertussis – difteri, stivkrampe, kikhoste) er en død vaksine. Kikhoste delen inneholder deler av den opprinnelige bakterien, eller toksiner fra denne. Adjuvans er vanlig her.

MMR vaksinen (measles, mumps, rubella – meslinger, kusma, røde hunder) består av levende virus.

Vannkopper (chickenpox, varicella) vaksine inneholder levende virus.

Ofte finnes en vaksine i flere varianter. WHO beskriver her to typer influensa vaksine, en død som injiseres, og en levende som tas i nesen. Den døde typen kan igjen fås i tre typer, død virus, virus delt i to og deler av virus.

Antistoff respons
Antistoff respons
Celle mediert immun respons
Celle mediert immun respons

Inspirasjonen til denne bloggposten er fra internett serien Truth about vaccines med Ty Bollinger, episode 1.

I denne episoden nevnes det også høyesterettsdommen Bruesewitz vs Wyeth. I denne dommen går det frem at vaksineprodusenter kan ikke saksøkes dersom vaksinen skader pasienten. Det slås fast at vaksiner er “unavoidably unsafe”. I stedet er det i USA opprettet en vaksinedomstol der vaksineskaded kan få behandlet sine saker og få erstatning. Domstolen og erstatningene finansieres ved at det legges en avgift på 75 cent på hver eneste vaksinedose som selges. For en DTP vaksine, som er en trippeldose, er aviften altså 2,25 dollar. Dette systemet kom i stand fordi for noen tiår siden opplevde vaksineprodusentene et økende antall rettssaker. De sa til politikerne at dersom dette fortsatte ville de slutte å lage vaksiner. Dette var bakgrunnen for vaksinedomstolen og lovgivningen. Det at produsenter skal unntas rettssystemet er ikke en god løsning fordi det gir insentiver til å hasteutvikle vaksiner som kanskje ikke er godt nok testet ut. Vaksiner gis til stort sett alle spedbarn i et stort antall doser. Noen steder er det tvangsvaksinering, eksempelvis i New York. Dette bidrar ikke til å sette lovgivningen rundt vaksiner i et godt lys.

Vaksiner og smittespredning

I disse corona tider har vi lært at man kan være smittet uten å ha symptomer, men fortsatt kunne smitte andre. En vaksine simulerer en infeksjon og det er mistanke om at den vaksinerte kan ende opp som en smittespreder av sykdommen det ble vaksinert mot.

Korona er et virus som smitter gjennom dråper i luft. Når disse innhaleres av en annen person fester de seg til innsiden av svelget. Her kan de oppholde seg i en ukes tid. I denne perioden er det ikke sikkert pasienten har symptomer, og pasienten kan være uvitende om at han/hun er smittet og kan smitte andre. Når pasienten hoster kan det komme med virus i dråpene, som igjen kan smitte en annen person ved innhalering (Drosten).

Senere i sykdomsforløpet går viruset ned i lungene. Kroppen begynner å utvikle naturlig immunitet med en gang viruset er i halsen. Så det er en stor fordel at denne delen av sykdomsforløpet varer lenge fordi da har pasienten rukket å utvikle immunitet før viruset kommer ned i lungene og sykdommen potensielt kan bli farlig.

Mary Mallon, også kalt tyfus-Mary, jobbet som kokk i USA på begynnelsen av 1900 tallet. Hun var smittet med tyfus men hadde av en eller annen grunn ingen symptomer. Men hun var en smittekilde for andre. Hun jobbet i velstående familier. Når hun kom i staben tok det ikke lang tid før det oppsto en tyfus epidemi i husholdet, ofte med dødsfall. Etter noen år og 100-talls smittede ble sammenhengen funnet ut. Avføringen hennes var full av tyfus bakterier. Dette indikerte bakterier i gallblæren. Hun ble satt i isolat på en øy i over 20 år, til sin død. Galleblæren ble undersøkt etter hennes død og den var som antatt full av tyfus bakterier.

Så litt om vaksiner. En vaksine fungerer ved at personen tilføres bakterier eller virus, i svekket form, fra sykdommen det skal vaksineres mot. Dette kan føre til at en nylig vaksinert person blir en smittekilde. I 2013 hadde man et utbrudd av kikhoste (whooping cough, pertussis) i USA. En av teoriene til hvorfor dette oppsto er at nylig vaksinerte personer ble smittekilder (altså på grunn av vaksinen) og begynte å smitte uvaksinerte personer. Jeg hørte om dette idag da jeg så på Truth about vaccines, episode 3, med Ty Bollinger. Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model.

Kikihoste er en kronisk hostesykdom som spedbarn får vaksine mot. Den gis i en trippelvaksine, DPT (difteri, kikhoste, stivkrampe – diphtheria, pertussis, and tetanus), når barnet er 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder. Og deretter i 2. klasse og 10. klasse. Det er grunn til ettertanke at man ukritisk benytter trippelvaksiner med aluminium. Og på så små barn. En innvending mot trippelvaksiner er at 3 slike sykdommer oppstår aldri naturlig samtidig. Når de gis i samme vaksine er det nettopp det som skjer. Immunsystemet må utvikle antistoffer mot 3 sykdommer samtidig. Noe det ikke er designet for.

Barbare Loe Fisher og Harris Coulter har skrevet boken “A shot in the dark” om vaksineskader som følge av dette.

I UK, Nederland og Frankrike bruker man DTP vaksinen – difteri, stivkrampe, polio. I Nederland bruker man DKTP vaksinen – difteri, kikhoste (kinkhoest på nederlandsk), stivkrampe, polio.