Vaksiner og adjuvans

Mange har sterke meninger rundt vaksiner. Det er sjelden man ser kilder som gjøre en objektiv vurdering av plusser og minuser ved vaksiner.

En viktig kilde til denne artikkelen er bloggen til Christopher Exley på www.hippocraticpost.com.

Bakgrunn for vaksiner

3 viktige årsaken til at man tar en vaksiner:

 • Sykdomsprevensjon. Man vil hindre fremtidig sykdom for en selv. Det er altså et preventivt tiltak.
 • Flokkimmunitet (herd immunity). Det vil si at en gruppe ikke-vaksinerte personer får lavere risiko for å få den aktuelle sykdommen fordi mange andre er immune – og dermed ikke smittekilder. For eksempel ved at de har vaksinert seg. Flokkimmunitet fungerer bare for (noen av) de sykdommene som lett smitter mellom mennesker. Det fungerer for eksempel ikke på stivkrampe (tetanus), som smitter fra jord til menneske.
 • Utryddelse av sykdommer. Dette kan skje dersom man opprettholder flokkimmunitet over en lang periode. Kopper (smallpox) er et eksempel.

De fleste vaksiner tas intramuskulært. Det er slike vaksiner jeg vil se på i denne artikkelen. En sprøyte settes i en muskel og vaksinen pumpes inn. Dette er forskjellig fra å sette noe direkte i en blodåre. Når noe går direkte i blodåren får man en akutt, systemisk dose. Når noe settes i en muskel får man et akutt dose lokalt der vaksinen settes, samt en jevn, systemisk dose over lengre tid. Man har et “vaksinedeponi” i muskelen som sakte frigjøres i kroppen. Hvor lang tid denne frigjøringen tar er avhengig av flere faktorer, blant annet av hva vaksinen inneholder.

Innholdet i vaksiner

Innholdet i vaksiner varierer med hva det vaksineres mot. Generelt:

 • Vaksinen innholder en lav dose av sykdommen (bakterien/virus) det vaksineres mot. Det er den påfølgende immunresponsen som gjør at vaksinen fungerer (forklart nedenfor). Dette stoffet kan være i form av
  • levende, svekkede (attenuerte) bakterier eller virus, og/eller
  • ikke-levende (inaktiverte) bakterier eller virus, og/eller
  • subenheter (protein, toksoid, polysakkarid, DNA)
 • Adjuvant/adjuvans. Dette er et stoff som øker immunresponsen. En vaksine virker bedre dersom injeksjonen fører til en kraftig immunrespons. (Samtidig vil vi ikke at pasienten skal bli syk med åpenbare symptomer – så dette er en balansegang). Det er noe uklart hvorfor immunrespons på grunn av adjuvans gagner vaksine effekten. Man skulle tro at vaksinen i seg selv måtte forårsake responsen hvis responsen skulle ha noen nytte. Men det er ikke slik det er i kroppen. Ofte brukes et aluminiumsalt som adjuvant. Et salt er et elektrisk nøytralt molekyl, bestående av ionisk forbindelse mellom to eller flere stoffer. Et aluminiumsalt kan frigjøre Al3+ ioner i en løsning og disse er bioaktive, dvs vil reagere i biologisk materiale, eksempelvis ved injeksjon i et menneske . Og vil dermed gi en immunrespons. Dette er ofte synlig i form av at injeksjonsstedet blir rødt og ømt.
 • Konserveringsmiddel. Kvikksølforbindelsen thimerosal ble tidligere ofte brukt som konserveringsmiddel. Kjemisk formel C9H9HgNa(O2)S, også kjent som merthiolate og Thiomersal. Det er når vaksiner kommer i flerdose beholdere at konserveringsmiddel er nødvendig. Dette var vanligere før og ikke så vanlig nå.

Eksempler på adjuvant:

 1. Aluminium salt baserte
  1. Aluminum oxyhydroxide AlO(OH), også kjent som aluminium hydroxide, også kjent som AH, også kjent som Alhydrogel®.
  2. Aluminium hydroxyphosphate Al(OH)x(PO)y, også kjent som aluminium phosphate, også kjent som AP, også kjent som AdjuPhos®.
  3. A sulphated version of AdjuPhos, used in Gardasil®.
 2. Vann-olje basert
  1. Squalene i influensa vaksiner (en olje som er i leveren til hai).
  2. Freund’s adjuvant (olje, vann, døde tuberkulose bakterier, brukes for dyreimmunisering)
 3. Basert på bakterier
  1. Freund’s adjuvant – bør nevnes her også siden den bl.a. er basert på døde tuberkulose bakterier.
  2. Flaggelin (protein i flagella til gramnegative bakterier)
  3. Bakteri membraner

Journal of Immunology Research Volume 2019, Article ID 3974127, 9 pages Chemical and Immunological Characteristics of Aluminum-Based, Oil-Water Emulsion, and Bacterial-Origin Adjuvants. Dette er en middels teknisk oversikt over forskjellige typer adjuvans og deres virkemåte. Etter å ha lest endel av tekstene fra Chris Exley var dette en bra tekst å se på.

Reprogramming the adjuvant properties of aluminum oxyhydroxide with nanoparticle technology.

Towards understanding the mechanism underlying the strong adjuvant activity of aluminum salt nanoparticles.

Legemiddelsøk.no fra Statens Legemiddelverk har litt om innhold i medisiner og vaksiner.

Oppdatering 16. februar 2022. Freunds adjuvant is a solution of antigen emulsified in mineral oil and used as an immunopotentiator (booster). The complete form, Freunds Complete Adjuvant (FCA or CFA) is composed of inactivated and dried mycobacteria (usually M. tuberculosis), whereas the incomplete form (FIA or IFA) lacks the mycobacterial components (hence just the water in oil emulsion). It is named after Jules T. Freund. Freunds complete adjuvant is effective in stimulating cell-mediated immunity and leads to potentiation of T helper cells that leads to the production of certain immunoglobulins and effector T cells. Its use in humans is forbidden by regulatory authorities, due to its toxicity. Even for animal research there are currently guidelines associated with its use, due to its painful reaction and potential for tissue damage. Injections of FCA should be subcutaneous or intraperitoneal, because intradermal injections may cause skin ulceration and necrosis; intramuscular injections may lead to temporary or permanent muscle lesion, and intravenous injections may produce pulmonary lipid embolism.

Hvordan en vaksine virker

En vaksine virker ved å modifisere immunforsvaret. Menneskets immunforsvare fungerer blant annet ved å oppdage bakterier, virus og andre elementer som ikke er kroppens egne. Disse angripes og drepes, og fjernes tilslutt via lymfesystemet. Menneskets immunsystem er todelt:

 1. Det generelle immunforsvaret. Dette har en standardisert måte å håndtere alle inntrengere.
 2. Det spesifikke immunforsvaret. Denne delen er i stand til å lære seg å effektivt håndtere nye trusler. Opplæringen skjer når kroppen for første gang utsettes for en ny trussel, eksempelvis for en ny patogen bakterie (bakterie sykdomsfremkallende for mennesker). En bakterie har “håndtak” (proteiner) på overflaten som gjør at den kan feste seg til noen av kroppens celler. Disse håndtakene kalles antigens og varierer mellom forskjellige typer bakterier. Det spesifikke immunforsvaret vil ved første gangs eksponering studere håndtaket og produsere et antistoff (antibody) – et stoff med mulighet for å gripe fatt i akkurat denne typen håndtak. En passende antibody vil dermed kunne ta fatt i inntrengeren og manipulere den – drepe den eller på annen måte føre den ut av kroppen. Ved første gangs eksponering vil kroppen bruke tid på å lage riktig antibody og immunresponsen vil ikke være kraftig. Pasienten blir ofte syk. Ved en senere eksponering vet kroppen hva slags antibody den skal lage, immunresponsen er raskere og kraftigere (det lages flere antibodies) og pasienten blir ikke særlig syk. Man har blitt naturlig immun. Det er derfor man ikke får vannkopper i voksen alder dersom man hadde det som barn.

En vaksine fungerer ved å manipulere det spesifikke immunforsvaret. Enkelt forklart inneholder en vaksine små mengder av en patogen bakterie. Så lite at pasienten ikke blir alvorlig syk, men nok til at det spesifikke immunsystemet aktiveres når kroppen eksponeres for dette. Kroppen lærer seg å lage antistoffer for inntrengeren. Dersom pasienten senere får en virkelig infeksjon med den samme bakterien, vil kroppen være istand til å gi en kraftig immunrespons og pasienten blir ikke syk.

Vaksinasjonsprogrammet i Norge

I Norge er vaksinasjon frivillig. Der er anbefalt å vaksinere barna sine, og standard vaksinasjonsprogram er omfattende.

 1. Ved alder 6 uker (0-2 stikk, 1-7 vaksiner):
  • Rotavirus (tas i munnen).
  • BCG (stikk): anbefalles for barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose. (Bacillus Calmette–Guerin er en vaksine mot turberkulose, som forårsakes av bakterien Mycobacterium tuberculosis som smitter gjennom dråpesmitte i luften, for eksempel når man nyser.)
  • Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon (Haemophilus influenzae type b) og hepatitt B: anbefalles en dose 0 for premature barn født før uke 32.
 2. Ved 3 måneder (2 stikk, 8 vaksiner):
  • Rotavirus
  • Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon (Haemophilus influenzae type b) og hepatitt B.
  • Pneumokokksykdom
 3. 5 måneder (2 stikk, 7 vaksiner)
  • Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon (Haemophilus influenzae type b) og hepatitt B.
  • Pneumokokksykdom
 4. 11-12 måneder (2 stikk, 7 vaksiner)
  • Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon (Haemophilus influenzae type b) og hepatitt B.
  • Pneumokokksykdom
 5. 15 måneder (1 stikk, 3 vaksiner)
  • Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)


Når babyen er 15 måneder gammel er vi altså oppe i 7 stikk og 11 forskjellige vaksiner. Vi ser at noen sykdommer vaksineres det mot mange ganger. Når man teller med dette er vi på 26 vaksiner.

Det er nye vaksiner når man er 7, 11, 12, 15 år gammel.

Problemet med vaksiner

Årsaken til at mange er vaksinemotstandere er fordi det er en mistanke om at vaksiner kan føre til bivirkninger i form av alvorlig, langvarig sykdom, eksempelvis autism og narkolepsi (jmf svineinfluensa sykdommen her til lands, der man ble anbefalt fra øverste hold å vaksinere seg med Pandemrix).

Det er flere mekanismer for hvordan dette kan skje.

Mange vaksiner inneholder aluminium som adjuvans. Det er mistanke om at noen barn er disponert for at dette havner i hjernen og fører til autisme. Forskeren Christopher Exley fra Keele Univesity i England har forsket på aluminium i levende organismer i mange år. Hans gruppe har blant annet dissekert hjerner fra avdøde personer med autisme, og funnet at bestemte deler av disse inneholder store mengder aluminium.

De er i ferd med å undersøke hvordan aluminium kan havne i hjernen.

Når en vaksine tas vil det ved injeksjonsstedet oppstå en kraftig immunrespons (det er jo dette vi ønsker fordi det er nødvendig for at vaksinen skal være effektiv). Immunresponsen kommer som følge av at vaksinen inneholder et stoff det vaksineres mot – men i dagens vaksiner primært som følge av at vaksinen inneholder en adjuvant. Adjuvanten fører til at det vil være en høy konsentrasjon av aluminiumsalter i injeksjonsområdet. Disse er i form av nanometer store partikler. De nanometer store partiklene vil angripes av immunforsvaret og innkapsles i hvite blodlegemer.

Disse kan havne i hjernen ved følgende mekanisme: en hjerne som utsettes for en belastning (inflammasjon) kan enten rydde opp på egenhånd, eller tilkalle immunceller fra kroppen. Dersom dette siste skjer er det en mulighet for at immunceller lastet opp med aluminium passerer blod-hjerne barrieren og går inn i hjernen, der de depositerer aluminium. Dette betyr igjen at de som er spesielt utsatt for vaksine skade er de som har en pågående inflammasjon i hjernen. Altså de som i utgangspunktet ikke er friske.

I hvilken grad partikler kommer seg rundt i kroppen er avhengig av størrelsen – jo mindre partikler, jo lettere kommer de rundt i kroppen. De nanometer store alumimiumpartiklene har en tendens til å klumpe seg sammen. Når dette skjer blir de mindre mobile. Graden av klumping er avhengig av konsentrasjonen av aluminium i vaksinen. Det betyr at en vaksine med lav aluminiumkonsentrasjon kan være akutt farligere enn en med høy. Dersom det er stor grad av klumping kan aluminiumet bli liggende ved injeksjonsstedet og fungere som et aluminiumreservoar som hele tiden slipper ut litt i kroppen. Det tar lengre tid før de havner i hjernen. Istedenfor akutt skade er man da mer utsatt for en skade som oppstår på et senere tidspunkt – dager, måneder eller år etter at man tok vaksinen. Da er det også vanskeligere å etablere årsak-virkning forhold.

I denne sammenheng kan det nevens at vi vet at titan implantater (i tennene/kjeven) ofte fører til allergi og at titan ofte havner i hjernen på pasienten (Klinghardt, The mechanics of brain detoxification, 1t og 4min ut i foredraget). Dette skjer ved at makrofager “spiser” på implantatet, deretter beveger seg til hjernen og dumper titan. Kanskje er det samme mekanisme med aluminium.

I hjernen er det ikke neuronene, men glia-cellene (hjelpeceller for neuronene), som skades av aluminium. For å kunne forårsake skade må aluminiumsaltet løses til Al3+ og et anion. Dersom dette tar lang tid vil kroppen gjerne kunne håndtere det. Dersom det går fort vil det lettere kunne medføre skade og sykdom.

Vi ser at det er flere faktorer som spiller inn:

 • Den enkelte pasients mottakelighet (risiko) for vaksineskade. Gjerne i form av eksisterende hjerneinnflammasjon.
 • Konsentrasjonen av aluminium i vaksinen. Dette avgjør om aluminiumpartikler er i nanostørrelse, eller om de klumper seg til mikrostørrelse, og dermed hvor mobile de blir.
 • I hvilken grad, og hvor fort, aluminiumsaltet løser seg slik at vi får bioreaktive Al3+ ioner i vevet.

For å undersøke egenskapene til en adjuvans er det gjort et dyreforsøk (sau) med to grupper. Gruppe1 fikk en vaksine med aluminium-adjuvans. Gruppe2, “kontrollgruppen” fikk den samme vaksinen men uten vaksinepatogenet (så de fikk altså adjuvans uten vaksine). I begge gruppene førte injeksjonen til lokal inflammasjon. I gruppe1 havnet det meste av aluminiumet i lymfenoder. Dette skjedde ikke i gruppe2. Konklusjon: den patogene delen av vaksinen påvirket kroppens håndtering av adjuvanten.

Mye eller lite aluminium i adjuvans?

Vaksine adjuvans inneholder aluminium. Dette er det enighet om. Men er mengden stor eller liten, og er den farlig? Idag, 19. september 2019, fikk jeg tilgang til en kommentar fra Chris Exley, “An aluminium adjuvant in a vaccine is an acute exposure to aluminium”, som diskuterer dette spørsmålet. Det refereres til denne nettsiden, som lister detaljert innhold i vaksiner, ifølge produsenten. Som eksempel brukes vaksinen Infanrix Hexa fra GlaxoSmithKline. Dette er samme som den norske vaksinen “Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon (Haemophilus influenzae type b) og hepatitt B”. 0,5ml av denne vaksinen inneholder 0,82mg Al3+. I realiteten inneholder vaksinen et aluminiumsalt, og omgjort blir dette omtrent 8mg aluminiumsalt.

Det er interessant å lese at en vaksine består primært av aluminiumsalt. Innholdet av antigens er størrelsesorden 100 microgram (0,1mg) per 0,5ml vaksine. Det er altså 80 ganger så mye aluminiumsalt i vaksinen som antigens.

I UK får en baby Infanrix Hexa i 8 ukers alder (56 dager). I Norge ved 3 måneders alder. Exley forsøker å si noe om aluminium mengden fra vaksinen er stor eller liten ved å sammenlikne med hvor mye aluminium en baby får i seg gjennom maten. I denne beregningen er det viktig å vurdere hensyn som:

 • En vaksine gis intravenøst. Mat må først fordøyes før det kan gå inn i kroppen. Alt som går i munnen går derfor ikke i kroppen.
 • Vaksinen filtres ikke nødvendigvis via leveren. Blodet som næringsstoffer fra mat havner i vil filtreres i leveren. (Noen blodårer går til lever, noen ikke, så avhengig av hvor vaksinen havner).
 • Fordøyelse og leverfunksjon er mindre utviklet hos en baby enn hos en voksen.
 • Rundt slike sprørsmål har man noen få data – for voksne. Enda mindre for barn.
 • Gjennom mat får man i seg en lav dose over lang tid (kronisk eksponering). En vaksine er en stor akutt dose. Altså to ganske forskjellige eksponeringer.

Resultatet kort oppsummert.

 • Baby som får morsmelk. Iløpet av de første 8 ukene av livet får babyen i seg 0,005mg aluminium (biologisk aktivt, ikke salt) hver dag, totalt 0,28mg.
 • Baby som får “formula” (morsmelkerstatning). Morsmelkerstatning inneholder ofte mye aluminium. I “worst case” tilfelle får babyen i seg 0,03mg biologisk aktivt aluminium hver dag, dvs 1,68mg på 8 uker.
 • Vaksinen er altså et shot på 0,82mg.

Fra dette ser vi at vaksinen representerer et “aluminium-sjokk”, i og med at dosen på dag 56 er mye større enn det babyen er vant til.

En interessant betraktning er at immunsystemet reagerer “kaotisk” og “tilfeldig” på aluminium. Årsaken er at livet på jorda har ikke utviklet seg under aluminium påvirkning, og har derfor ikke utviklet en likevekt med dette grunnstoffet. Ved eksponering med eksempelvis kadmium, også et giftig metall, ser man en systematisk immunrespons der det dannes proteiner som kan ta inntrengeren ut av kroppen. Slik er det ikke med aluminium.

Oppdatering 16. januar 2021. Paul Thomas har gjort en studie av blod aluminium i spedbarn når de får vaksiner. Se egen bloggpost om dette.

vaksiner-og-generell-sykelighet-paul-thomas-james-lyons-weiler-12-vaksiner-aluminiumseksponering-3-vaksineplaner-genetikk-miljovariable
Barnevaksinering med 3 forskjellige intervaller. De fleste barnevaksiner inneholder aluminium som adjuvans. Rett etter vaksinering får barnet en høy blod aluminiumsverdi. Noen merker av vaksiner inneholder mindre aluminium enn andre. Ved å velge vaksiner med mindre aluminium, og ta flere mindre doser får man lavere aluminiumstopper i blodet.
vaksiner-og-generell-sykelighet-paul-thomas-james-lyons-weiler-14-vaksiner-aluminiumseksponering-3-vaksineplaner-genetikk-miljovariable

Vaksineskader

Gardasil. Tok HPV-vaksinen som 12-åring: Maria (18) har vært alvorlig syk i fem år.

Healthy Triplets All Autistic within Hours of Vaccination. vaxxed.com. Branda and David McDowel. Two boys and a girl: Ritchie, Robbie and Clair. Kommentar: når man ser youtube er det viktig å vite at enhver kan legge ut hva som helst der. Så ofte er dette en dårlig kilde. Men det kan også være en bra kilde fordi vanlige menneskers erfaringer formidles på en mindre filtrert måte enn mange andre steder. Youtube eies av google så man skal også være oppmerksom på at google, som er pro vaksiner, muligens sensurerer søkeresultatene, både på google og youtube.

Oppdatering 20/1-2020: Hannah Poling var den første som fikk erstatning i vaksinedomstolen i USA. cbsnews: Family to Receive $1.5M+ in First-Ever Vaccine-Autism Court Award. Denne artikkelen nevner kort Julie Gerberding. Hun var direktør i CDC (US Center for Disease Control and Prevention) og uttalte i forbindelse med Poling saken at staten ikke på noen som helst måte innrømmet at vaksiner hadde forårsaket Hannah Poling sine helseproblemer. Altså selv om staten hadde gått med på å betale millioner av dollar. Senere, i 2009, ble Julie Gerberding ansatt som president i Mercks vaksine divisjon. Her ser vi tydelig hvordan offentlige og kommersielle interesser blandes sammen. Gerberding hadde en åpenbar interesse i å fronte vaksiner som helt trygge, fordi da vil Merck som motytelse ansette henne når hun ønsker å trekke seg fra offentlig tjeneste. Det burde i det minste vært en karantenetid.

Oppdatering 2/3-2020. Da det var svineinfluensa i Norge i 2009 var myndighetene her til lands eksplisitte i sin anbefalling av at folk måtte vaksineres med Pandemrix. Jeg husker godt hvordan statsminister Jens Stoltenberg lot seg vaksinere på TV. I etterkant viste det seg at svineinfluensaen var relativt ufarlig. Og at mange av de som fikk vaksinen fikk alvorlige vaksineskader. Denne artikkelen er primært om korona men har også interessant informasjon om det som skjedde i 2009. Her er to artikler om følgene av denne vaksineringen. Denne artikkelen skriver at skadene av Pandemrix var katastrofale. Noe jeg er enig i.

Oppdatering 25/4-2020. Contaminated polio drops administered to 1.10 lakh kids in Agra district. En sak fra India i 2018. Det er kjent at Bill Gates Foundation har vært meget aktiv i India der de har forsøkt å utrydde polio med vaksiner. Mediena har gitt bred plass til stiftelsens selvskryt der de hevder å ha utryddet “Wild strain polio”. Grunnen til at de skriver Wild polio og ikke polio er fordi vaksinen inneholder levende polio virus og har påført mange av de vaksinerte polio. Dette har muligens reintrodusert polio i et område som var så godt som poliofritt.

Polio er en virus sykdom i fordøyelses systemet som gjør at man blir paralysert, lammet. Gates kom til Uttar Pradesh i India i 2010-2011. Her har man funnet at etter at massevaksinasjoner ble innført var det ingen wild strain polio tilfeller. Men det var en tydelig økning i non-polio paralysis. Oral polio drops linked to paralysis in India. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India.

Man har funnet polio vaksiner forurenset med et ape virus SV40. De som har fått denne vaksinen har fått økt forekomst av kreft i lymfesystemet, også kalt non-hodgkins lymphoma. Batches of polio vaccine tainted with “simian virus 40” (SV40) were given between 1955 and 1963. This was because monkey kidney cells were used in the lab production process. Approximately 30m people may have been given the contaminated vaccine between these dates. It has also been alleged that the virus which causes Aids was passed from primates to humans in this way, although close examination of frozen samples of 1950s batches appear to suggest otherwise. However, it is conceded that SV40 was present in the early vaccine – and the latest research, published in the Lancet journal, has linked it to non-Hodgkin’s lymphoma. This is a cancer of the lymphatic system, which has a role in the body’s fight against infection, and affects mainly the over 40s. Vaksine pioneeren Maurice Hilleman forutså at dette kunne hende. Dette ble nevt i dokumentaren Truth about vaccines med Ty Bollinger, episode 2.

Oppdatering 2. september 2020. CNN artikkel om vaksine historikk. The Cutter incident 1955. From 1955 to 1963, between 10% and 30% of polio vaccines were contaminated with simian virus 40 (SV40). In 1976, scientists predicted a pandemic of a new strain of influenza called swine flu. More than 40 years later, some historians call it “flu epidemic that never was.” Lochlann Jain vaksine skribent, vaksine historiker.

Oppdatering 23. oktober 2020. DPT vaksine dokumentar fra 1982, DPT Vaccine Roulette 1982 – engleza på youtube.

Oppdatering 14. november-2020. Dagbladet er igang med en serie rundt vaksineskader (dag 1 i db serien – Charlotte 17 ble skadet for livet). Prosjektet støttes av Fritt Ord. Så bra. Fra min facebook idag: Så bra at Dagbladet (dag 2 Godkjent for barn – uten testing) er igang med en serie som ser på skadevirkninger av vaksiner. Dag 3 – Sønnen fikk narkolepsi. Mye slik informasjon sensureres idag i Googgle og Amazon og i nyhetsmediene. (avsnitt) Dag 4 – Vaksinen er trygg – dette fikk du ikke vite – 31 døde av svineinfluensane rundt 300 ble alvorlig vaksineskadet Svineinfluensavaksinen var aldri testet på barn. Dette ble ikke kommunisert. Og vaksinen ble ukritisk gitt også til barn. Dag 5 – Vurderte ikke bivirkninger. Vaksineprodusenter er unntatt fra rettslig ansvar dersom vaksinen fører til skadevirkninger (Vaccine Act fra 1986, Ronald Reagan). Dag 6 må være åpen om usikkerhet. Dette fører til at profittmotivet overskygger alt annet også sikkerhetsaspekter. En vanlig måte å få vaksiner godkjent på er å teste de ut på grupper som produsenten vet ikke inneholder de mest utsatte. I Pandemrix sitt tilfelle var det ingen barn i testgruppen. Man kan lure på hvorfor – spør du meg så tror jeg produsenten visste at barn var mer utsatt for bivirkninger og at de derfor ikke testet på barn så det var større sannsynlighet for å få vaksinen godkjent og på markedet. Resultatet er hundrevis av norske barn (og voksne) med den alvorlige livslange uhelbredelige sykdommen narkoplepsi. De ta medisiner både for å holde seg våkne og for å sove. Legemiddelindustrien skaper sine egne drømmekunder gjennom vaksineringen. Så stygt. Dagbladet Hastevaksinen samleside. Dag 7: Jeg er ikke vaksinemotstander. Narkolepsirammede Janiche Henden (46) mener frykten for vaksinemotstand knebler debatten om svineinfluensavaksinen.

Oppdatering 15/11-2020. Tidsskriftet den norske legeforening. Ti år etter svineinfluensautbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om massevaksinasjon ble fattet på et rasjonelt og uhildet grunnlag.

Oppdatering 13/12-2020. Antivaksine aktivisten Brandy Vaughan døde for noen få dager siden. Detaljene rundt dødsfallet er uklart. Det er spekulasjoner om det er urent spill der hun ble drept av vaksineinteresser. Slik spekulasjon var det også da Jeff Bradstreet ble funnet død i en elv for noen år tilbake. Brandy Vaughan jobbet i farmasiindustrien og opplevde på nærthold skadevirkninger av medisiner og vaksiner. Etterhvert sluttet hun og grunnla organisasjonen Learn the Risk som jobbet mot vaksiner. Anti-vaxxer activist who founded Learn the Risk is found dead by son, 9. Da autisme legen og vaksinemotstander Jeff Bradstreet ble funnet drept i en elv med skuddskade for noen år siden ble det (og fortsatt blir) også spekulert i om han ble tatt av dage av vaksineinteresser. Det ble konkludert med selvmord.

Oppdatering 11. februar 2021. Vaksineutdannelse med vaksinemotstander Sherry Tenpenny på vaccineu.com klikk her.

Oppdatering 27. oktober 2021. Tor Johnsen om Linda Karlstrøm. Vår beste og tydeligste vaksineskeptiker? Finsk sisu det står respekt av. Intervju med Linda Karlstrøm, Malmø, 2011. Del1 vaksineforedrag med Linda Karlstrøm.

Oppdatering 27. oktober 2021. VG Nicki Minaj nekter å bøye seg for vaksinekrav. deadline dot com Minaj also confirmed on Twitter today that she recently “got COVID,” and elaborated on her concerns, with regard to the safety of vaccines. “My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding,” she shared. “So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied.”

Oppdatering 21. februar 2022. I helgen leste jeg artikkelen Catatonia and the immune system a review, av Rogers og Pollak, Lancet psychiatry 2019. De skriver primært at autoimmun sykdom mot NMDA Glutamat reseptoren kan forårsake katatoni symptomer. De nevner kort narkolepsi som følge av vaksinering mot H1N1 (svineinfluensa viruset): Narcolepsy type 1 is a sleep disorder that arises due to depletion of the orexin-producing neurons in the hypothalamus. Evidence that this is immunemediated comes from […] … molecular mimicry.

Mine betraktninger rundt vaksiner

Prinsipielt liker jeg sikre og effektive vaksiner mot farlige sykdommer man lett kan pådra seg. Utover dette er jeg skeptisk til vaksiner.

Jeg liker vaksiner fordi:

 • Vaksiner har stanset epidemier og tildels utryddet sykdommer. Eksempelvis polio (poliomyelitits)Jeg er derfor ikke konsekvent motstander av vaksiner. Jeg synes vaksiner er bra dersom de er sikre og brukes riktig. Dette er sannsynligvis ikke så vanskelig å få til. Allikevel skjer det sjelden idag. En sannsynlig årsak er økonomi – mange av dagens beslutningstakere (politikere, legemiddelindustrien, leger) har intet insentiv til å foreslå endringer.

Jeg liker ikke vaksiner fordi:

 • Vaksinasjonsprogrammet som tilbys barn inneholder altfor mange vaksiner, altfor tidlig. At så små barn skal ta vaksiner høres ikke rimelig ut for meg – deres eget immunforsvar er på langt nær ferdig utviklet og ikke klart for å tukles med.
 • Man anbefalles å vaksinere seg mot sykdommer som er helt ufarlige og en helt vanlig del av det å leve. Eksempelvis influensa. Det er mye bedre å være influensasyk i noen dager, og så ferdig med det, enn å skulle motta IV vaksiner med tildels ukjent innhold for å beskytte seg mot dette (hvis vaksinen virker, vel og merke).
 • Politikere og mainstream media anbefaller vaksiner ukritisk (gode eksempler: Jens Stoltenberg og svineinfluensa Pandemrix, Ingeborg Senneset i Aftenposten, kjendis Henriette Steenstrup). Det er bare “Gå og vaksiner deg” uten tanke eller informasjon om
  • Hva inneholder vaksinen egentlig?
  • Hvor sikker er den?
  • Hvor effektiv er den?
  • Har den blitt testet ut? På hvor mange, over hvor lang tid? Hva er resultatene?
 • Man vet at noen skades av vaksiner. I USA har de en egen vaksineskade domstol, der folk som mener at de er skadet av vaksiner kan få hørt sine saker og forsøke å få erstatning. Domstolen finansieres av en vaksineskatt og har egne prosessregler. Med dette er vaksineprodusentene unntatt fra søksmål i en vanlig rettssal, og er dermed unntatt fra de rettsreglene som gjelder for resten av samfunnet. Vi av oss som driver en forretning vet at dersom vi er skjødesløse så vil vi risikere å saksøkes for høye beløp. Denne realiteten gjelder ikke lenger for vaksineprodusentene. Hvis de fører til markedet en vaksine det viser seg fører til betydelig skade, vil de ikke kunne saksøkes. Det er en betydelig sikkerhetsrisiko for alle som vaksinerer seg og deres pårørende. Det er også et insentiv til å opptre uaktsomt.
 • Det er ingen diskuksjon rundt hvordan gjøre vaksiner sikrere – for eksempel ved å bruke noe annet enn aluminium som adjuvant. Det virker som at de som sitter med makten ikke har noen insentiver for slik forskning. Det er først og fremst de med spesiell risikoprofil som har et insentiv for dette – det vil si typisk barn – og de har jo ikke engang stemmerett så da er det jo bare å drite i dem. Vi bruker heller mer oljepenger på å øke lønn og pensjon til de offentlig ansatte. Ja, det er faktisk slik Norge fungerer idag.
 • Hovedkomponenten i en vaksine er gjerne en adjuvant. Det virker som man er livredde for å indusere symptomer på den sykdommen det faktisk vaksineres mot, og minimerer innholdet av denne bakterien. Og heller tilsetter en god dose adjuvant for å få tilstrekkelig immun respons. Typsik aluminium, som er et stoff som ikke har noe å gjøre i menneskekroppen (jern har vi i kroppen – men noen gang hørt om aluminium tilskudd?). Som vanskelig kan settes i sammenheng med det det faktisk vaksineres mot. Dermed blir årsak-virkning for en som blir syk i etterkant vanskeligere å etablere. Til glede for legemiddelselskapene, til bekymring for de deg gjelder.
 • Ved å bruke vaksiner fratar man immunsystemet muligheten til å lære fra naturlig eksponering for patogener.
 • Jeg liker ikke debattklimaet der folk som har betenkninger rundt vaksiner blir kalt skjellsord som antivaxxer eller verre. Dette er et typisk trekk i dagens meningsytring. Flere eksempler: er man kritisk til innvandring er ikke veien lang før man kalles rasist eller verre. Når det gjelder global oppvarming er problemet enten ikke-eksisterende eller jorda kommer til å gå under om kun kort tid. Jeg synes det er et farlig debattklima.
 • Jeg er generelt mer skeptisk til injeksjoner enn oralt inntak. Fordi injeksjoner er ikke vi mennesker utviklet for og injisert stoff går rundt alle kroppslige kontrollsystemer.
 • Levende vaksiner, som altså inneholder små deler av det viruset eller bakterien det vaksineres mot, kan gi opphav til selve sykdommen. Og i verste fall utløse en oppblomstring av denne, i et område der den naturlige forekomsten er nesten null.
 • Studier viser at antall tilfeller av sykdommen det vaksineres mot reduseres. Men de vaksinerte som allikevel får sykdommen blir sykere enn de uvaksinerte som får den. Og at immunforsvaret generelt svekkes av vaksiner slik at vaksinerte personer totalt sett er mer syke enn uvaksinerte.

Konklusjonene fra dette er at jeg vil være forsiktig med å vaksinere meg selv eller de som står meg nær. Jeg vil spesielt vurdere risikoen for å få den aktuelle sykdommen, og konsekvensen.

Det politikere, media og andre vaksineproponenter ikke helt forstår er at deres egen ukritiske iver etter å få satt så mange vaksiner som mulig er med på å gi økt og kanskje unødvendig skepsis.

Flokkimmunitet og sykdomsutryddelse

Flokkimmunitet (herd immunity) er et fenomen som kan oppstå i en befolkning. En smittsom sykdom kan enten øke eller minske. Her er det altså et likevektspunkt, og man sier man har flokkimmunitet dersom man kommer over dette likevektspunktet.

La oss anta vi bor på en øy med 1 million innbyggere. Vi har en sykdom som smitter mellom mennesker, for eksempel ved dråpesmitte. Altså – dersom en person nyser eller man på annen måte får en stor nok mengde av en smittet persons fluid på egne slimhinner (for eksempel i egen munn), blir man smittet. La oss anta at en smittet person er syk (og er en smittekilde) i gjennomsnitt 1 måned og så dør. Og at vedkommende iløpet av denne perioden i gjennomsnitt treffer 10 mennesker i intim nok grad til at de blir smittet (hvis de ikke er immune).

Dersom ingen er vaksinert vil en syk person smitte 10 nye mennesker. Disse 10 igjen vil smitte 10 stykker hver, osv. Altså: Etter 1 måned er det 10 smittebærere. Etter 2 måneder er det 100. Etter 3 måneder er det 1000. Og så videre. Etter 4 måneder 10 000. Etter 5 måneder 100 000. Etter 6 måneder 1 000 000 (minus de som allerede er døde), det vil si alle på øya er blitt syke. Etter 7 måneder er alle døde.

La oss anta at 50% av befolkningen er immune, for eksempel ved vaksinasjon. Den opprinnelige smittebæreren vil nå bare smitte 5 personer. Etter en måned er det 5. Disse vil igjen smitte 5*5=25. Etter to måneder er det 25. Etter tre måneder er det 5*25=125. Etter fire måneder er det 5*125=625. Etter fem måneder er det 5*625=3125. Etter 6 måneder er det 5*3125=15 625. Etter 7 måneder er det 5*15 625=78 125. Etter 8 måneder er det 390 625. På øya er det en befolkning på en halv million som ikke er immune. Vi forstår at etter 9 måneder er alle de ikke-immune døde (alle de immune er selvsagt fortsatt ilive). Vi har fortsatt en epidemi, men med langsommere utvikling. I det første eksempelt tok det 7 måneder før alle de ikke-immune døde. I dette tilfellet, der halvparten var immune, for eksempel gjennom vaksinering, tok det lengre tid før alle de ikke-immune døde. Så det at halvparten vaksinerte seg gjorde at risikoen for de som ikke vaksinerte seg ble redusert. Selv om det var færre utsatte personer i utgangspunktet, tok det lengre tid før alle døde.

La oss anta 80% er immune gjennom vaksine. Da har vi 200 000 ikke-immune. Månedstallene når blir 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096-8192-16 384 – 32 768 – 65 536 – 131 072 – 262 144. Nå tar det rundt 18 måneder før alle de ikke-immune er døde. Vi forstår igjen at det at mange vaksinerer seg reduserer risikoen for de som ikke vaksinerer seg.

Vi forstår nå hva begrepet flokkimmunitet betyr. Det at en gruppe (flokk) vaksinerer seg (eller blir immun på annen måte) fører til redusert risko for de som ikke er immune. Les mer på wikipedia.

La oss anta at 90% av befolkningen er immun. Etter en måned er det nå bare en ny person som er smittet. En måned senere er det igjen bare en ny person som er smittet. Vi har nådd en likevekt. Vi har ingen epidemi, men et konstant antall syke personer.

Hvis flere enn 90% av befolkningen er immun vil antall syke personer bli færre med tiden, og sykdommen vil tilslutt dø ut.

I Norge argumenteres det med at “flere må vaksinere seg for å få flokkimmunitet”. Jeg synes ofte dette argumentet fremføres feil. Vi må være klar over:

 • Flokkimmunitet gjelder bare de sykdommene som er lett smittsomme mellom mennesker. Det er mange sykdommer man ønsker folk skal vaksinere seg mot som ikke er smittsomme mellom mennesker.
 • Flokkimmunitet er ikke noe som oppstår ved en bestemt andel vaksinerte. Det er en gradvis redusert risiko for de ikke-vaksinerte. Denne risikoen går gradvis nedover, ettersom flere og flere vaksinerer seg (eller blir immune på annen måte). Det at man vaksinerer seg gjør at risikoen for de som ikke kan eller vil vaksinere seg går ned.
 • Når antallet vaksinerte (immune) når et likevektspunkt vil sykdommen med tiden dø ut lokalt (dersom det ikke kommer inn nye smittebærere utenfra).

CEPI, GAVI, Norge, Gates Foundation

CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, er en organisasjon som ble opprettet i Davos i 2017 av Norge og India. Organisasjonen er finansiert av blant annet Norge (norske skattepenger) og Bill Gates sin stiftelse. Organisasjonens formål er å raskt kunne utvikle nye vaksiner ved sykdomsutbrudd. CEPI har hovedkvarter i Oslo og kontorer flere steder rundt i verden.

Litt om CEPI fra folkehelseinstituttet sin nettside.

CEPI sin egen nettside.

Jeg leste om dette første gang i denne artikkelen (thefreedomarticles, 5G og Coronavirus). Jeg faktasjekket det de skriver om CEPI, og det stemmer.

Oppdatering 9. mai 2021. Idag leste jeg en post på bloggen til Robert F. Kennedu Jr. om blant annet GAVI. Vandana Shiva – Gates empire will own everything. GAVI står for Global Alliance for Vaccines and Immunisation. De kaller seg også “The vaccine alliance”. Dette er nok en kvasistatlig vaksineorganisasjon der Bill Gates og Norge er hovedaktører. På GAVI hjemmesiden, About, står det at ideen bak organisasjonen er å skaffe vaksiner til fattige land. Bill Gates forhandlet en avtale med vaksineprodusenter om å senke vaksineprisene til fattige land mot at de fattige landene utgjorde en langsiktig, høy og forutsigbar vaksineetterspørsel (“long-term, high-volume and predictable demand”). GAVI ble opprettet i år 2000, samme år som Gates Foundation. Det virker som GAVI egentlig er en Gates organisasjon. Rotavirus vaksinasjon er en høy prioritet hos GAVI.

Oppdatering 26. mars 2023. VG intervju med Richard Hatchett i CEPI, mars 2023. Det vil komme en ny pandemi, mest sannsynlig raskere enn vi ønsker, sier direktøren for vaksinekoalisjonen CEPI, Richard Hatchett. De har kontorer i Oslo, Washington D.C. og London, der direktør Hatchett bor til daglig. Den femårige planen til vaksinekoalisjonen har en prislapp på 3,5 milliarder amerikanske dollar, og har tre hovedpunkter: Beredskap mot kjente sykdommer, raskere respons mot nye utbrudd og sterkere globalt samarbeid. Helt sentralt står et bibliotek med prototyper av vaksiner mot virus fra kritiske virusslekter. Det finnes rundt 25 sentrale virusslekter. -Vi har allerede vaksiner mot 15 representanter fra hver av disse slektene. Men vi mangler vaksiner mot representanter fra alle, samlet på de nye vaksineplattformene. Det handler mer om ingeniørvitenskap og utførelse enn om faktisk medisinsk vitenskap, mener Hatchett. En virusslekt de er spesielt bekymret for kalles Paramyxovirus. Denne virusslekten inkluderer kjente sykdommer som meslinger og kusma. Om alle disse tiltakene lykkes, kan vi nå et ambisiøst mål, tror han. Vi kan sette nye, trygge vaksiner 100 dager etter at et nytt virus er oppdaget. Vil en vaksine laget på 100 dager være trygg? -100-dagersmålet handler ikke bare om å være så rask som mulig. Det handler om å være forberedt. Vaksinesikkerhet er det viktigste, og vi er helt avhengige av allmennhetens tillit, svarer Hatchett.

Mye tyder på at den nåværende formen for fugleinfluensa kan få mutasjoner som muliggjør overføring fra pattedyr til pattedyr. Det er ganske skummelt. Dødeligheten for H5N1 er veldig, veldig høy. Over 50 prosent, sier Hatchett. Influensa vil alltid være den mest sannsynlige kandidaten for det neste pandemiske viruset. Alltid. Coronavirus står imidlertid også høyt på lista, utdyper Hatchett.

-Da jeg jobbet som onkolog, var en av tingene vi var spesielt redde for med kreftpasienter at de skulle utvikle en systemisk soppinfeksjon. Hatchett viser til en artikkel i The New York Times som omtaler den resistente soppen Canadia auris (rettelse: skal være Candida auris). Ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet CDC har soppen spredt seg urovekkende fort under pandemien. -Den er motstandsdyktig mot de fleste av det begrensede antallet soppdrepende medisiner vi har, legger Hatchett til. Det finnes heller ingen soppdrepende vaksiner, men direktøren mener vi ikke trenger å bekymre oss for at filmen “The Last of Us” skal bli en realitet med det første. -Vi har fortsatt ikke sett en menneskelig pandemi forårsaket av sopp. Fiksjonen fortsetter der vitenskapen slutter, men vi må holde et øye med soppen, konkluderer han.

Helsetypen kommentar: jeg hadde Candida og ble kvitt det med en urtekur.

Gates Foundation og u-land

Oppdatering 12. juni 2021. Idag leste jeg en Melinda Gates blggpost, How a virologist named Ruth saved millions of children and led Bill & me to get into philanthropy. Her skriver Melinda om hvordan det var rotavirus og dens vaksine som opprinnelig fikk Gates Foundation interessert i vaksiner. Det startet med at de leste en New York Times artikkel om dødsfall fra rotavirus. Virologen Ruth Bishop fra Australia oppdaget rotavirus i 1973. På hennes wikipedia side er det link til youtube videoen Bill Gates Heroes in the Field: Ruth Bishop. Her er det bilder av New York Times artikkelen For Third World, Water Is Still a Deadly Drink skrevet av Nicholas D. Kristof, publisert 9. januar 1997. Dette er altså den opprinnelige artikkelen Gates leste. En meget interessant artikkel. Den handler i hovedsak om hvordan mangel på rent drikkevann og god toalettsanitet fører til spredning av sykdom som rotavirus. Det er interessant å observere at Gates Foundation ikke velger å løse det egentlige problemet med drikkevann og sanitære forhold. De velger å putte ressurser inn i vaksineutvikling. På begynnelsen av 2000 tallet fra det flere forsøk på rotavirus vaksine før man tilslutt endte på den som ble utviklet av Paul Offit. Her er et interessant utdrag av nytimes artikkelen:

“When you look at the last century, the greatest advance was not antibiotics, said Dr. Graham Ogle, an Australian with long experience as a physician in Papua New Guinea. It was sanitation and the provision of clean water. Dr. Ogle, who has just started running a hospital in Phnom Penh, the Cambodian capital, noted that dirty water causes diarrheal illnesses like gastroenteritis that are not normally lifethreatening but that cumulatively wear a patient out. It’s a vicious cycle, he said. If you’ve got a kid who’s a little bit malnourished, then he gets gastroenteritis, and he’s more malnourished, and his immunity drops. Then he can get pneumonia or tuberculosis, and while you or I might shrug it off, here a kid can die of it.
Children are also weakened by worms, a common result of poor sanitation. Up to 60 percent of humanity has some kind of worms crawling in their bellies or under their skin. Sometimes these grow so numerous that they entirely block the intestines and cause death, but mostly they are simply painful, distracting and debilitating.
You eat only so much food, and worms get some of that, Dr. Ogle said. You get a bellyache, so you don’t feel like going to school or going to work. And worms give you anemia, so you feel lethargic and are less likely to develop your skills and grow. And in young children, anemia affects cognitive development, and that’s permanent. It can shift down the learning ability of your entire population.”

fb: Artikkelen omhandler mangel på rent drikkevann og mangel på toalettavløp i India og andre utviklingsland. Avløpsvann havner i drikkevannet og folk tvinges til å drikke vann med bakterier og får sykdommer som rotavirus. Rotavirus er en mageinfeksjon som gir diare. Diare kan være dødelig for spedbarn pga væskebalanse. Er vaksiner en god løsning på dette problemet – bør man ikke heller sørge for rent vann? Og hygieneopplæring for mødrene. Er det relevant med rotavirus vaksine i land med rent drikkevann som Norge og resten av vesten? I Norge gis rotavirus vaksine til spedbarn når de er 6 uker gamle.

Oppdatering 2. mai 2022. Dagsavisen 18. november 2016 La oss snakke skittent. Om toalettforholdene i uland. I India lever en halv milliard mennesker uten tilgang til toalett, og blant disse er rundt 300 millioner jenter og kvinner. En av de verste konsekvensene er voldtekt. Når jenter tvinges til å forlate hjemmene sine for å lete etter et sted å gå på do risikerer de å bli overfalt, og hvert år blir 30 prosent av Indias fattige kvinner utsatt for voldelige seksuelle overgrep. Bare i staten Bihar, hevder politisjefen at 400 voldtekter hvert år kunne vært unngått dersom det fantes flere doer. Mange husker kanskje episoden som fant sted i Uttar Pradesh i 2014, der to jenter på 14 og 15 år ble gjengvoldtatt og senere hengt i et tre etter å ha gått ut på åkeren fordi de ikke hadde toalett hjemme.

Et problem med vaksiner er at de fungerer ikke dersom pasienten ikke har et bra immunsystem. Fordi vaksiner virker via immunsystemet. Man kan lure på hvor bra vaksiner virker i slike befolkninger det det er underernæring og andre ting som svekker immunforsvaret.

Paul Offit

Den gjeldende rotavirusvaksinen ble utviklet av Paul Offit. Han er en av provaksine bevegelsens viktigste frontfigurer. Han hadde rotavirus patenter som han solgte og tjene millioner av dollar på. Så det er ikke utenkelig at han har egeninteresser i økt vaksinasjonsdekning. Han jobber idag på Childrens Hospital of Philadelphia, på Vaccine Education Center avdelingen der. Denne avdelingen er med i WHO Vaccine Safety Net.

Provaksine bevegelsen

Frontfigurer i provaksine bevegelsen er:

 • Bill Gates. Investor i Moderna vaksineprodusent.
 • Paul Offit. Vaksineforsker som utviklet rotavirus vaksine.
 • Peter Hotez. Vaksineforsker og forfatter med autistisk datter.

Intervju med Peter Hotez i Guardian. So what does cause autism (if it is not vaccines)? There was a paper released just last week in bioRxiv identifying 99 genes associated with autism. Autism has a very strong genetic basis, which is not to say that there is no environmental impact, because we still have this phenomenon of epigenetics; but if there is any environmental trigger it’s happening very early on in pregnancy, around the time of conception. This is not something that’s happening after children are born. These genes involved in creating autism are causing very complex rearrangements of the anatomy of the brain. The idea that a vaccine would do that is really just absurd.
Is autism growing? The problem is that the diagnostic criteria for autism also shift. And then you have the added complexity that, often, for children to get special services from the school system they have to have the autism label. What used to be diagnosed as all sorts of things back in the 60s and 70s is now labelled as autism. The numbers are going to go up a lot more, because we’re getting much better at diagnosing girls and women with autism. We used to say it was 10:1 boys to girls, but now we’re recognising that many girls and women are on the autism spectrum but often it’s more subtle, because they’re more socially adept; they can camouflage their autism better. But they have very high rates of co-morbidities like OCD or ADHD, or even eating disorders. A lot of girls with eating disorders may in fact be on the autism spectrum. Kommentar: hvis det er gener som gir autisme så burde mange ha autisme før også. Autisme har økt fra 1 av 10 000 på 70-tallet til rundt 1 av 50 nå (eller mer). 200 dobling. Å forklare dette med endrete diagnosekriterier blir neppe riktig fordi det er åpenbart når et barn har autisme. En ting som spiller en stor rolle er traumer hos mor i svangerskapet. Blant annet er det kjent at de som tok thalidomid dag 20 til 24 hadde økt sjanse for barn med autisme. Jeg har lest dette flere steder, blant annet Autism in thalidomide embryopathy: a population study. Peter Hotez har skrevet boken Vaccines did not cause Rachels autism.

Antivaksine bevegelsen

Philip Incao, kjent Steiner lege, antorposofisk lege.

 • Dale Bigtree
 • Andrew Wakefield
 • Robert F. Kennedy Jr.
 • Philip Incao

med flere.

NRK: Robert Frances Kennedy Jr., nevøen til tidligere amerikansk president John Fitzgerald Kennedy er blant de største vaksinemotstanderne i USA. The disinformation dozen. De 12 mektigste vaksinemotstanderne i USA. Listen er laget av Center for Countering Digital Hate.

 1. Joseph Mercola
 2. Robert F. Kennedy Jr.
 3. Ty og Charlene Bollinger
 4. Sherry Tenpenny
 5. Rizza Islam
 6. Rashid Buttar
 7. Erin Elizabeth
 8. Sayer Ji
 9. Kelly Brogan
 10. Christiane Northrup
 11. Ben Tapper
 12. Kevin Jenkins

PS: Så har man noen stikkord hvis man vil ha et alternativt syn på vaksiner, forskjellig fra det man hører i de store avisene og fra myndighetene.

Mer om det norske vaksinasjonsprogrammet

Her vil jeg se litt nærmere på de enkelte vaksinene som er standard. Hvilke beskytter mot alvorlige sykdommer, hvilke beskytter mot sykdommer som er en vanlig del av det å leve? Hvilke gir flokkimmunitet, og hvilke gir ikke flokkimmunitet? Hva slags adjuvans brukes? Hvor sikre er de?

 • Ved 6 uker:
  • Rotavirus – omgangssyke (diare, oppkast).
 • Ved 3 månede
  • Difteri
  • Tetanus
  • Kikhoste
 • abc
 • def
  • def
  • def
  • def

Homeopatiske vaksiner og andre sikre vaksiner

abc

Aluminium detox

Det er mulig å detoxe kroppen for aluminium. Chris Exley har gjort forsøk med silisium rikt mineralvann. Å drikke slik vann, omtrent 1 liter om dagen, gjør at body burden kan reduseres med rundt 50% på et halvt år. Les for eksempel her Why everyone should drink silicon-rich mineral water og her Keele University, Bioinorganic Chemistry of Aluminium & Silicon og her silica waters.

Andre betraktninger rundt vaksiner

Dr. Rachael Dunlop: 9 vaccination myths busted. With science! Kommentar: her er det flere punkter. Eksempelvis mener Dunlop at det ikke er “mye” aluminium i vaksiner. Dette står i kontrast til Chris Exley, som omtalt ovenfor. Hun skriver også at vaksiner ikke fører til autisme, og at dette er dokumentert gjennom mange studier. En ting jeg reagerer på her er at de som er for vaksiner, også gjerne tror på menneskeskapt oppvarming av kloden med CO2. De hevder at studer som viser at CO2 ikke varmer opp kloden er ugyldige fordi de er finansiert av CO2 forurensende aktører, eksempelvis oljeindustrien. Da må dette argumentet må også gjelde for vaksiner. I den forstand at studier som viser at vaksiner er ufarlige og er finansiert av aktører med økonomiske interesser må ansees som ugyldige.

Oppdatering 10/12-2019. Meslingutbrudd på Samoa.

Oppdatert 20/1-2020. Den siste uken har jeg hørt på en CBD summit, cbdexpertseries dot com. Det var et foredrag der med Judy Mikovits som var veldig bra. Hun sa blant annet at dersom man tar CBD før vaksinering, øker dette effekten av vaksinen og reduserer negative bivirkninger. Dette minner meg om det de sier på Schrødingers katt episoden Sult som medisin. Der det nevnes at det å faste før cellegift for kreft øker effekten av cellegiften og reduserer bivirkningene. Mikovits har en lang karriere som forsker og nevnte i det samme foredraget at de hadde funnet retrovirus og annet biologisk materiale i vaksiner.

Oppdatering 24/1-2020. På CBD Expert Summit med Mary Clifford var det et intervju med Judy Minkovits. Hun sa at dersom man stimulerer CB2 reseptorene før man får en vaksine er virkningen bedre og mindre sjanse for bivirkninger. Man bør altså ta CBD før man får en vaksine. Minnet meg om at det er lurt å faste før cellegift (dersom man bestemmer seg for å få det) – det ble nevnt i filmen Sult som medisin som gikk på Schrødingers katt.

Oppdatering 23/2-2020. Interessant artikkel i e24 der det viser seg at 5 av 15 “eksperter” som ga råd til WHO under svineinfluensaen oppga at de hadde mottatt støtte fra legemiddelindustrien.

Oppdatering 24/2-2020. Bill Gates og hans stiftelse (Bill and Melinda Gates Foundation) er kjente pådrivere og finansierere av vaksinasjon. Det er uklart om han vaksinerte egne barn. Dette likner litt på situasjonen rundt wifi og databruk, der Bill Gates og Stevie Jobs selger disse produktene men er meget restriktive overfor egne barns bruk.

Oppdatering 11/3-2020: Det er mange eksempler på at ansatte i legemiddelselskapene som lager vaksinene er innom ansettelser i det offentlige der det tas beslutninger om bruken av de samme vaksinene. Det er åpenbart at her kan det lett oppstå interessekonflikter der den ansatte vil anbefalle vaksinen og så få jobb i legemiddelselskapet etterpå. Julie Gerberding er et godt eksempel på dette.

Oppdatering 4/4-2020. Pandemrix: as well as the active antigen derived from A/California/7/2009 (H1N1), the vaccine contains an immunologic adjuvant AS03 which consists of DL-alpha-tocopherol (vitamin E), squalene and polysorbate 80. Denne vaksinen ble i Norge i 2009 anbefalt til stort sett alle for svineinfluensa. Denne sykdommen viste seg å være relativt ufarlig og ikke en pandemi, samtidig som vaksinen gjorde mange syke for livet blant annet med narkolepsi. Ikke pent.

Oppdatering 6. mai 2020. British Medical Journal (bmj), et meget velrennomert magasin, har en interessant artikkel om vaksiner. Både artikkelen og “Responses” til artikkelen inneholder mye bra informasjon for de som ønsker å forstå hvordan vaksiner fungerer og hvilke negative effekter som kan oppstå. Polio eradication – a complex end game. BMJ 2. april 2012.

Oppdatering 8. mai 2020. 75 år siden frigjøringen. Vaksine-indusert virus interference. Influensa vaksine ga økt risiko for corona virus infeksjon. Man lurer på om dette har vært en faktor i at Italia har opplevd så mange corona dødsfall. De introduserte en ny influensa vaksine noen måneder før corona utbruddet. Receiving influenza vaccination may increase the risk of other respiratory viruses, a phenomenon known as virus interference. … Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus and human metapneumovirus.

Et annet fenomen er paradoxical immune response der vaksinen fører til antistoffer hos pasienten, men når pasienten utsette for den viltlevende formen for viruset blir pasienten mye mer syk enn uvaksinerte.

Oppdatering 9. mai 2020. Video fra Infowars om Bill Gates og hans vaksinasjonsprogram. Infowars nightly news with Alex Jones, Infowars Reporter Melissa Melton Confronts Bill Gates on His Vaccines Harming Kids HD.

Oppdatering 11. mai 2020. Idag hørte jeg på Live Longer Feel Better summit med Trevor King. Tror det var Toxins episoden. Han intervjuet blant annet Helen Saul. Hun opplevde at barnet hennes ble vaksineskadet. Hun ga barnet vitamin c rett etter at skaden oppsto og dette førte til at barnet ble friskt igjen. Hun mener det er stor fordel å ta vitamin C i dagene før, under og etter en vaksine. Da er det mindre sjanse for vaksine skade. Og vaksinen har også bedre effekt.

Oppdatering 13. mai 2020. Steigan: hvem kontrollerer det globale vaksinemarkedet?

Oppdatering 13. mai 2020. Noen tall på hvor mange som får autisme i Norge.

Oppdatering 15. mai 2020. I Japan er man meget skeptiske til vaksiner. Det er færre vaksiner. Og mindre sykdom.

Oppdatering 20. juli 2021. Interessant video med filosof Trond Skaftnesmo om vaksiner og vaksinehistorikk. Etter initiativ av Sissel Halmøy. Han har skrevet en bok Folkefiender fra 2011 om temaet. Her omtales Wakefield saken. I intervjuet nevnes indremedisiner Tore Midtvedt, professor på Karolinska som stiller seg bak Wakefield. Også Ragnar Fjelland og boken Universet er ikke slik det synes å være. En artikkelserie om Wakefield i Morgenbladet i 2011 nevnes: Mange autistiske barn har en merkelig infeksjonstilstand i tarmen, der meslingvirus av MMR-typen spiller en rolle. Dette viruset skiller seg genetisk fra «ville» meslinger. Det er fortsatt uklart om infeksjonstilstanden har noe med autismen å gjøre. Sunn skepsis, Midtvedt om MMR.

Oppdatering 2. oktober 2021. Idag hørte jeg på Podcasten uten navn der gjest var Trond Skaftnesmo, forfatter og filisof. Episode ca 45. Skaftnesmo nevner Andrew Wakefield. Wakefield var bare 1 av 13 forskere bak den famøse MMR-autisme studien. En medforsker John Walker Smith ble på samme måte som Wakefield fradømt lisens etc. Men han anket til høyesterett. Og fikk medhold. Wakefield anket aldri til høyesterett fordi han hadde ikke penger til det. BBC: MMR doctor wins High Court appeal. In 2010, Walker-Smith was found guilty by the General Medical Council of professional misconduct who recommended erasure subject to appeal. As a result, he was barred from practicing medicine. On appeal, the case heard by Mr. Justice Mitting in the High Court stated that the GMC determinations were superficial and inadequate and so were quashed.

Oppdatering 4. desember 2021. Den siste vaksinen jeg fikk var for gulfeber i 2003. Det var en reisevaksine fordi jeg og en kompis dro til Brasil 14 dager påsken det året. Idag leste jeg en lang artikkel om gulfeber vaksine historikk. brewminate dot com Dr. J. Gordon Frierson Clinical Professor Emeritus University of California San Francisco A History of the Yellow Fever Vaccine. Gulfeber viruset var det første viruset man klarte å isolere.

Spesielt interessant å lese at den vanligste vaksineskaden ofte er nerveskader. Forskjellige former for enchephalopati. Det vil si betennelse i hjernen. Virker som intravenøst virus lett kan bevege seg til hjernen og utløse en immunrespons. Oppsummeringen forklarer kort om hvordan man fant gulfeber virus i hjernen til noen av de vaksinerte.

Referanser

 • Human exposure to aluminium: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/em/c3em00374d#!divAbstract (Oversiktsartikkel om hvordan aluminium i miljøet kommer inn i mennesker og dyr, og om hvordan aluminium håndteres i kroppen)
 • Immunitet og hvordan vaksiner virker: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/immunitet-og-hvordan-vaksiner-virker/
 • Fritt vaksinevalg. https://www.frittvaksinevalg.com/ En nettside av norske helsearbeidere som er kritiske til vaksiner. Her er det listet opp litteraturreferanser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *