Wifi

Interessant artikkel i ny your times abvc def ghi. https://www.nytimes.com/2019/07/16/science/5g-cellphones-wireless-cancer.html?em_pos=large&ref=headline&te=1&nl=science-times&emc=edit_sc_20190716?campaign_id=34&instance_id=10932&segment_id=15251&user_id=75b24d4069aa3e02e46ca19676123b23&regi_id=60701460edit_sc_20190716&login=email&auth=login-email

Berkeley’s cell-phone health warning survives Supreme Court challenge

Strålekilder:

  • Mikrobølgeovn. Maten inni ovnen bestråles med elektromagnetisk stråling rundt 2.4GHz. Electricsense om mikrobølgeovn.
  • Trådløs printer
  • Mobiltelefon
  • Trådløs ruter. Dersom en laptop er koplet til wifi nettverket til en trådløs ruter er det stråling hele tiden – selv om ikke laptopen er i bruk. Dersom alle enheter koples av trådløspunktet blir det ikke stråling. Jeg har sjekket dette ved å måle stråling med en ruter og en laptop.
  • Baby monitor
  • Mobil mast
  • Dataskjerm (elektrisk felt)
  • Bil (magnetfelt)
  • Høyspentledninger (magnetfelt) og også andre ledninger